ČLANAK 485

Tuženi nisu uradili ništa da bi me uvjerili, kako su štetne radnje prema mojoj porodici i meni plod pritisaka i prijetnji koje su eventualno dobijali a da li će to uraditi sada ili će čekati da vide koga će "politička volja" slijedećeg odabrati da demonstrira kako niko nije izuzet od odgovornosti pred zakonom, neka odluče sami...


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 048630 13 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO (Majke Jevrosime 20/76300 Bijeljina)

Tuženi: 1)

DANICA STJEPANOVIĆ (Vuka Karadžića 3/76300 Bijeljina)

Tuženi: 2)

NOVAK KOVAČEVIĆ (Vuka Karadžića 3/76300 Bijeljina)

Vrijednost spora:

40000 KM

DODATNI PRILOZI ZA PREDMET 80 0 P 048630 13 P

S obzirom na odredbe ZOPP-u ističem da je prilog koji dostavljam u 3 kopije sačinjen u VSITV-u 18.07.2014. dakle poslije prethodnog ročišta, te s obzirom da tada nije bio dostupan predlažam da Sud usvoji i ove priloge, jer mu mogu pomoći u postupanju što ću obrazložiti u nastavku. Suštinski je bitan samo odgovor vijeća a moj dopis i dokument OT Bijeljina na koji se pozivam su sastavni dio cjeline i daju kompletnu sliku. Napominjem da pitanje nisam postavio zbog sebe, niti što lično ne znam odgovor, naprotiv, odgovoreno je upravo onako kako i ja imam stav, nego je svrha svega da pojedincima iz državnih organa dokažem putem VSITV-a da pogrešno primjenjuju i tumače zakon a da li smišljeno ili iz neznanja ostaje da se vidi.
Pošto sam zatražio izjašnjenje od nekih državnih organa o ulozi ovde tuženih g-đe Stjepanović Danice i g. Kovačević Novaka, što su isti izbjegli, (jedan od dokaza predat u prilozima) da im ne bi lično otežavali položaj, zatražio sam poslije smjene na vrhu VSITV-a njihov stav o članu 87 ZOVSITV-u.
Razlog za to je što ne samo u odgovorima tuženih nego i u nastupima i dokumentima drugih državnih službenika pokušava da se stvori slika kako okružni tužioci nikada ne mogu biti gonjeni krivično niti tuženi parnično. To se jasno vidi u obavještenju OT Bijeljina T14 0 KTA 0008936 13 gdje se citira član iz ZOT-a a izbjegava član 87 ZOVSITV-u, te na kraju (dio uokviren prevougaonikom) kaže "PRIJAVLJENO LICE NE MOŽE KRIVIČNO ODGOVARATI" bez navođenja predviđenog preduslova za to - UKOLIKO SE RADI O SLUŽBENOM POSTUPANJU, u nekom predmetu koji mu je dodijeljen gdje vrši radnje, donosi odluke i zastupa organ svojim imenom i prezimenom te pečatom tog organa.
Nije za ovu tužbu bitno to što OT Bijeljina u tom obavještenju nije iznijela nijedan dokaz da se radilo o službenom postupanju, (moja pritužba je neočekivano prihvaćena) ali je važno da tuženi u svojim odgovorima nisu negirali moje tvrdnje, nisu dostavili nijedan dokaz o svom službenom postupanju, nego je dostavljena odluka Ustavnog suda BIH, koja se odnosi na predmet u kome je direktno postupala g-đa Stjepanović a kao nadređeni i g. Kovačević, no tu se radilo o istražnim radnjama povodom pogibije Ivone Bajo, okončanim 04.01.2010. što nema nikakvih dodirnih tačaka sa lažnom prijavom protiv mene koja se desila dva i po mjesece kasnije a u priloženoj Apelaciji AP-8627/10 se naravno uopšte ne pominje ta prijava niti službeno postupanje tuženih u tome.
Istina je da tužena g-đa Stjepanović u drugom odgovoru osporava postojanje dokaza o njenim radnjama kao fizičkog lica, no podsjećam da se imena oboje tuženih navode u više dokumenata koje sam priložio. Želi li to g-đa Stjepanović reći da je neko bez njenog znanja, odobrenja, ovlaštenja, nagovora ili dozvole otišao do CJB Bijeljina i lažno prijavio da iznosim prijetnje po život njoj lično ???
Ako je tako neka o tome obavjesti sud pa će osobe koje su to učinile odgovarati krivično ali podsjećam da sam više puta usmeno pokušao da razgovaram sa tuženima, pa i pismeno se obratio tražeči razgovor, (prilog "Kolegiju tuzilastva" 28.01.2011.) što su isti odbili te je ova tužba tako iznuđena i preostala kao jedini način da zaštitim svoja prava, ugled i čast.
Dakle sud ovde ima prvo procesno pitanje: DA LI OKRUŽNI TUŽIOCI UOPŠTE MOGU BITI TUŽENI ?
Citiram stoga izneseni stav VSITV-a u odgovoru koji prilažem:
"Ipak, upućujemo da član 87. Zakona o VSTV-u BiH propisuje funkcionalni imunitet nosilaca pravosudnih funkcija u krivičnom i parničnom postupku i to u odnosu na mišljenje koje daju ili odluke koju donese u okviru svoje službene dužnosti, a što predstavlja jednu od garancija njihove nezavisnosti. Dakle, zakonodavac je dao imunitet svim nosiocima pravosudnih funkcija u svakom predmetu u kojem postupaju, bez bilo kakve mogućnosti da VSTV BiH ili Ured disciplinskog tužioca, odlukom, odobrenjem ili stavom utiču na primjenu ovog instituta u praksi."
Ovde sam podebljano istakao dio U SVAKOM PREDMETU U KOME POSTUPAJU, te podsjećam da sam ja dostavio više dokumenata u kojima se vidi postupanje okružnog tužioca Š.M. a ne ovde tuženih dok oni sa druge strane nisu dostavili nijedan dokaz svoga postupanja u prijavi protiv mene koja je odlukom OT Doboj i zvanično lažna i niko više ne može reći da je to samo moj subjektivni osjećaj.
Ovaj pasus koji sam citirao, (prvi uokvireni pravougaonik u odgovoru VSITV-a) jasno kaže da tužioci imaju imunitet samo za službene radnje u svim predmetima u kojima postupaju a dostavljanjem odluke Ustavnog suda koja se odnosi na sasvim drugi spis, tuženi pokušavaju izaći iz tužbenog zahtijeva i dokazivati službene radnje tamo gdje ih je i bilo ali nemaju veze sa prijavom protiv mene.
Slijedeći problem pred sudom je materijalno pravni i tiče se pitanja ispravnosti pasivne legitimacije, te citiram drugi uokvireni pasus iz odgovora VSITV-a, koji obrađuje tu temu:
"Nadalje, stav (2) ovog člana propisuje da imunitet neće ni spriječiti ni odgoditi krivični ili građanski postupak koji se u nekoj stvari u skladu sa zakonom vodi protiv sudije i tužioca, a iz čega jasno proizilazi da niko nije izuzet od odgovornosti pred zakonom, te da postoji mogućnost krivičnog gonjenja i parničnog procesuiranja nosilaca pravosudnih funkcija, ukoliko su za to ispunjene zakonske pretpostavke.
S obzirom da sam dostavio dokaze o postupanju druge osobe a ne ovde tuženih, koji sa svoje strane nisu dostavili nijedan dokaz svog postupanja, proizilazi da je pasivna legitimacija ispravna. Jedini način da to ne bude je ako su eventualno direktni podnosioci lažne prijave, gospoda G.M i D.M, sve izvršili bez znanja i dozvole ovde tuženih, što isti ne pominju kao argument.
Uz sve ovo podsjećam da je odlukom OT Doboj nesporno konstatovano krivično djelo "Lažno prijavljivanje" što su direktno izvršili G.M i D.M, a ovde tuženi su ih nagovorili, podstrekivali ili izmanipulisali i odgovorni su isto tako kao što bi bio naručilac ubistva, krađe i slično. Recimo ako bi mi grupa batinaša nanijela teške tjelesne povrede, lom ruke i slično bili bi odgovorni i oni i osoba XX, koja im je platila da to urade, odnosno nagovorila ih na neki drugi način.
U ovoj parnici postoji obilje dokaza koji nisu bili dostupni kod predmeta 80 0 P 034147 11 P gdje su sudovi brutalno falsifikovali činjenice i proglasili krivično djelo građana za službenu radnju ne riješivši ni prethodno pitanje a to je odluka OT Doboj. Naime tada još nije bila donesena ali je sud očito dobio obavještenje kakva će biti pa nije ni čekao tu odluku, jer bi bio vezan za nju. Istina ne kao da je presuda suda ali bi dala odgovor na to da li sam ja izvršio krivično djelo "Ugrožavanje sigurnosti" ili je grupa više lica izvršila krivično djelo "Lažno prijavljivanje".
No čak i kada bi i u ovoj parnici sudovi oslobodili odgovornosti tužene, (što sam predvidio kao mogućnost, zbog pritiska sa višeg nivoa, prije predaje ijedne tužbe) ostaje tužba protiv RS po istom osnovu, gdje prema ZOO-a tužena ima mogućnost da se obešteti od direktno odgovornih osoba. što znači da krivci odgovornost ne mogu izbjeći. Postoji tu i krivična odgovornost a za mnogo banalniji slučaj, (navodno nagovaranje svjedokinje na lažnu prijavu i izjavu) tužiteljica D.M je suspendovana i krivično optužena.
Tuženima je poznato da mene novac uopšte ne zanima i ne treba mi nijedan fening od njih a već sam dva puta nudio dogovor. Prvi put su odlučili da me lažno prijave a ovaj prijedlog u parnici su ignorisali. Ostaje im mogućnost da sami sagledaju sadašnju situaciju u cijeloj zemlji i odluče da li će dogovor ponuditi meni ili će sačekati da poslije mnogobrojnih afera sa pljačkama milijardi evra od kojih su najzanimljivije poslednje u bankarskom i poreskom sektoru, VSITV-e demonstrira borbu protiv kriminala i korupcije na pripadnicima pravosuđa, odnosno tužiocima.
S tim u vezi citiram poslednji uokvireni pasus na kraju odgovora VSITv-a:
"U slučaju da su Vam potrebne dodatne informacije koje su u nadležnosti VSTV-a BiH, stojimo Vam na raspolaganju, te se nadamo da ćete Vaš problem riješiti u saradnji sa nadležnim institucijama.
Ovaj dio u kome mi se izražava nada (iznose lijepe želje) da se problem riješi se može tretirati kao obična pristojnost. Uz napomenu da je ovo prvi put poslije bezbroj tekstova da mi bilo ko izražava neke nade, moguće je da to novi predsjednik VSITV-a zaista iskreno želi i neće štititi nezakonito postupanje kao prethodni. No ostaje i opcija da se ne radi ni o pristojnosti ni lijepim željama nego postoji treća mogućnost, da se misli na buduće događaje.
Ja vrlo dobro znam kakve dokaze i gdje sam ih poslao, kao i šta se sve dešava ali mi nisu poznate namjere tužilaca koji postupaju u tim predmetima niti kad će odlučiti da preduzmu naredne korake, da li poslije kolektivnih odmora ili možda dok još traju ili što je najvjerovatnije za vrijeme predizborne kampanje.
Predsjednik VSITV-a je na takvom mjestu gdje logično za njega nema tajni u bilo kom predmetu koji ga interesuje a posebno u ovim najaktuelnijim i najvažnijim a zna i kakve sam dokaze dostavio tužiocima, vezano za krijumčarenje zbog koga je OT Bijeljina prikrila čak i ubistvo osmogodišnjeg djeteta.
Dakle kada osvane taj dan da se u postojećim predmetima iskoriste dokazi koje sam dostavio i uzme moja izjava neće više postojati mogućnost nikakvog dogovora sa tuženima, na samo što to ja ne želim nego će se od mene tražiti prekid svih kontakata sa onima koji su prikrivali krivična djela a moguće je i prekidanje ove parnice. Jedino što može opravdati postupke tuženih u tim događajima su pritisci i prijetnje kojima vjerujem da su bili izloženi, no ako budu istrajavali na ćutanju i podržavanju glavnih krivaca, tu opciju će vrlo teško dokazati a ja imam obilje materijala koji pokazuje i dokazuje nemjeru. Tuženi nisu uradili ništa da bi me uvjerili, kako su štetne radnje prema mojoj porodici i meni plod pritisaka i prijetnji koje su eventualno dobijali a da li će to uraditi sada ili će čekati da vide koga će "politička volja" slijedećeg odabrati da demonstrira kako niko nije izuzet od odgovornosti pred zakonom, neka odluče sami...

DODATNI PRILOZI TUŽBE


Dopis VSITV-u
Odgovor VSITV-a
OT Bijeljina T14 0 KTA 0008936 13

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902