ČLANAK 484

IMUNITET SUDIJA I TUŽILACA JE ZAŠTITA OD BILO KAKVE ODGOVORNOSTI PRILIKOM POSTUPANJA U PREDMETIMA KOJI SU IM SLUŽBENO DODIJELJENI I TO UZ USLOV DA NISU NAMJERNO ZLOUPOTRIJEBILI SVOJ POLOŽAJ I NEKOME NANIJELI ŠTETU ILI MU POMOGLI DA IZBJEGNE ZAKONSKU KAZNU. U STVARNOSTI POSTOJE TUŽIOCI I SUDIJE KRIMINALCI KOJI KORISTE NEPOZNAVANJE ZAKONA I USPOSTAVLJENU VLAST MAFIJE PA BI ČAK I PLJAČKU BANKE, SILOVANJE, UBISTVO I SLIČNO KOJE BI IZVRŠILI, PREDSTAVILI KAO SLUŽBENU RADNJU, ZA ŠTA NISU ODGOVORNI ONI NEGO DRŽAVA...

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BIH

NA RUKE PREDSJEDNIKU

Veza: Vaš dopis 08-50-728-4/2014 od 18.07.2014.
Svrha ove poruke je isključivo da predsjedniku VSITV-a g. Tegeltiji iskažem poštovanje i priznanje zbog načina na koji je odgovorio na moj prijedlog.
Sve je bilo savršeno jasno u granicama koliko je objektivno bilo moguće odgovoriti odnosno podudara sa sa načinom na koji sam i smatrao da bi maksimalno bilo moguće dati objašnjenje, a takođe i vaš poziv da se građani mogu obraćati za druge informacije je za svaku pohvalu.
Ja inače i nisam pitanje postavio zbog sebe, nego zbog drugih građana, koji nisu upoznati sa svojim pravima i zakonskim odredbama a nažalost i zbog državnih službenika koji svjesno ili iz neznanja, (zavisno od slučaja) pogrešno tumače i primjenjuju zakon.
Vjerujem da ste se iz sadržaja mog dopisa uvjerili da dobro poznajem materiju i da sam izneo ispravne stavove a vi naravno niste mogli da dajete komentare niti iznosite svoje mišljenje za navedene primjere.
Ja sam naravno i ranije dostavljao pritužbe UDT-u te dokazni materijal da su pojedini pripadnici OT Bijeljina izvršili krivična djela a rezultat je bio šablonski odgovor da „NEMA ELEMENATA ZA POKRETANJE DISCIPLINSKOG POSTUPKA“ bez ikakvog objašnjenja da li je neko ili nije odgovoran za uklanjanje dokaza sa mjesta zločina, pranje benzinom i slično.
Kao da je sasvim normalno i u skladu sa zakonom da tužilac planski prikriva dokaze krivičnog djela kako bi stvorio uslove da ne sprovodi istragu.
S obzirom da na moje pismene zahtjeve nisu odgovarali iz OT Bijeljina, vezano za prikrivanje dokaza krivičnih djela i ne dozvoljavaju pristup nikom od srodnika ubijene djevojčice Ivone Bajo, podneo sam prijavu u KT Sarajevo (T09 0 KTA 0034144 13) s obzirom da je krijumčarena roba stigla iz Federacije BIH. Tekst krivične prijave uz fotografije dokaznog materijala nalazi se na web stranici:
KANTONALNOM TUZILASTVU KANTONA SARAJEVO
Način na koji je falsifikovano mjesto zločina, uklonjeni tragovi ubistva i prikrivene sve unutrašnje povrede konstatovane obdukcijom osmogodišnje djevojčice, opisan je takođe uz prateće snimke kao dokaz na lokaciji:
ZLOCIN SA POTPISOM REZIMA
SIGURAN SAM DA JE OVAKO DETALJNO RAZOTKRIVANJE KRIVIČNIH DJELA RIJETKOST I U PRAVOSUĐU MEĐU PROFESIONALNIM TUŽIOCIMA A KAMOLI OD STRANE GRAĐANA...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902