Četvrtak, Januar 12, 2012

CLANAK BROJ 195

OTVORENO PISMO SUDSKOJ POLICIJI

INSTITUCIJAMA REPUBLIKE
GRAĐANIMA I MEDIJIMA

Napomena: Dokument je prevashodno namjenjen Komandi Sudske Policije RS, i obrađuje doprinos Sudske policije u prikrivanju ubistva Ivone Bajo, odnosno zaštiti počinilaca, te kriminalaca iz OT Bijeljina, korumpiranih tužilaca, koji ne samo da ne rade po zakonu, nego su dio organizovanog kriminala, a Sudska Policija je dobila ulogu tjelesne garde mafije...
Dakle, sada je već opšte poznato da sudska policija, praktično odmah po ubistvu Ivone Bajo ima poseban tretman nad pripadnicima porodice. U početku je to bilo prikriveno, na šta sada neću trošiti vrijeme, a prvi otvoreni nezakoniti postupak se desio pri pokušaju da ostvarimo uvid u predmet i podnesemo pritužbu na odluku tužioca!
Takođe neću da se sada bavim kriminalom tužioca Stjepanović Danice, jer je to opšte poznato, nego samo na to da je "pobjegla" na odmor od 12 dana, te bismo navodno mogli po njenom povratku da vidimo dokumentaciju. To što je rok za pritužbu, samo 8 dana, nije zanimalo sudske policajce, koji nam nisu dozvolili čak niti da uđemo na ulazna vrata. Istovremeno, dok smo mi tretirani kao psi lutalice, propušta se veća grupa novinara, jer je "igrom slučaja" baš tog jutra izvršen upad na BN televiziju, kako bi se ista disciplinovala i neograničeno raklamirala, pripadnike vladajuće mafije...
Podsjetiću da je cijele predstava izvedena tako, što je "savjesni građanin" prijavio krivično djelo. Tako je recimo, prijavom, "savjesne građanke" suspendovana Dijana Milić, koja je danas pod zemljom, dok istovremeno, već dvije godine Sudska policija, svojim tijelima, i oružanom silom, sprečava da porodica dostavi materijal o ubistvu, prikrivanju ubistva, da ispriča, sve što smo saznali, te dobije odgovore tužioca, za nepravilnosti koje smo uočili...
Istine radi, pripadnici sudske policije su nastupali izuzetno korektno i ljubazno, jer vjeruju da moraju izvršavati naloge mafije, iako znaju da time otimaju zakonom garantovano pravo građanima...
Kada sam na to upozorio tadašnjeg komandira g. Danka Borovčanina, on je rekao citiram:
Mi izvršavamo naredbe Suda i Tužilaštva, ako kaže da te pustim, pustićemo te, ako kaže da te ne puštam, ne puštamo te, ako kaže ne puštaj DEBELE, ne puštamo ih, ako kaže UBIJ OVOG...
Rečenica je ostala nedovršena! Iako je sve navedeno bilo nezakonito, izgleda da je shvatio, kako je ovim primjerom baš pretjerao! ILI MOŽDA BI IZVRŠILI I TAKVU NAREDBU ???
Na moje zahtjeve da mi se uruči primjerak te naredbe, (znajući da je niko ne smije napisati) i da je plan da se spriječim u dostavi dokaza po svaku cijenu, tako što će me otjerati kao životinju sa vrata, a ja neću imati dokaze da sam uopšte dolazio, a kamoli da se čine krivična djela, odgovoreno je da je naredba usmena i da važi isto kao i pismena.
To što se bez suda i presude oduzima neko pravo, na neodređeni rok, i bez prava na žalbu, nije smetalo pomenutom gospodinu, te je bilo potrebno da se suprotstavim teroru i branim svoje pravo na miran način, što je već poznato, kako se desilo:
Ukratko, insistirao sam da mi se omogući zakonom garantovano pravo i odbio da izađem iz zgrade dok se to ne desi ili da me uhapse i izvedu pred sud! Pritvor od nekoliko sati je bio nezakonit, ali nije u domenu sudske policije.
Nikome tada nije bilo jasno, zašto želim da mi se sudi, ali pošto sam nedavno objavio na internetu dio zapisnika u kome sudski policajac izjavljuje sledeće:
Ja sam to predstavio, kao čisti primjer fašizma, što u stvari i jeste! Ne radi se dakle samo o krivičnim djelima, nego o diskriminaciji cijele porodice, svih srodnika ubijene djevojčice Ivone Bajo!
No to nije politički stav niti države, a vjerovatno ni kriminalaca iz vlasti, jer je uzrokovan isključivo činjenicom da imam dokaze o njihovim zločinima, te čine sve kako nikada ne bi zvanično bili zaprimljeni i obrađeni, a sve što se šalje poštom, ono NE DOBIVAJU, te ne reaguju niti na jedan dopis! Kako su shvativši da prikupljam dokaze o njihovim zločinima, pripadnici OT Bijeljina, odbijali da mi omoguće uvid ne samo u spis "Ivona Bajo" nego i bilo kakvu drugu informaciju, kršeći tako relevantni zakon, podatke o tome je zatražila druga osoba. Ime je retuširano, ali se iz sadržaja vidi da to nisam ja! Kakvu je glupost, napisala i potpisala, sekretar Prodanović Danka, vidi se na slici:
Nijednom pravniku, ovde nije potrebno da se bilo šta objašnjava, ali zbog građana, koji nisu upućeni u tekst zakona, slijedi dio iz Zakona o slobodi pristupa informacijama:
Pravo pristupa (član 4)
Svako fizicko i pravno lice ima pravo pristupa informacijama koje su pod kontrolom javnog organa, a svaki javni organ ima odgovarajucu obavezu da objavi takve informacije. Ovo pravo pristupa podliježe samo formalnim radnjama i ogranicenjima kako je utvrdeno u ovom zakonu.
Dakle, zakon se odnosi na obavezu javnih organa, a ne na građane! Na stranu to što je gnusna laž da je OT Bijeljina bilo kada omogućilo meni lično, uvid u bilo kakvu informaciju, i oni o tome nemaju nijedan dokument, apsurdno je da se bilo ko upućuje meni da bi dobio neku informaciju! No vrhunac podlosti, bahatosti i bezobrazluka OT Bijeljina je u nečem drugom:
Iz odgovora Danke Prodanović, vidljivo je da je kreiran 29.03.2010. godine, a samo 5 dana ranije 24.03.2010. godine, poslali su policiju da mi OTME sve dokaze koje imam o njihovim zločinima, tako što su obmanuli načelnika kriminalističke policije, koji nažalost nije više među živima, a "umro je" pod sumnjivim okolnostima, te Sud, da bi izdejstvovali naredbu za pretres i odnošenje računara...
To je dokaz da se FAŠIZAM prema porodici ubijene djevojčice Ivone, primjenjuje već poodavno i da neće dozvoliti nikom da ostvari uvid u neku informaciju ili dostavi dokaze o njihovim zločinima...
Shvativši da ta fašistička naredba, više nije tajna, pokušava se to prikriti i minimizirati. Na suđenju u kome sam bio okrivljen za "ometanje državnih organa u vršenju javnih funkcija", svjedok sudski policajac izjavljuje:
Ovde je dovoljno samo logičko razmišljanje! Svjedok, sudski policajac, ne kaže da se naredba ne odnosi na druge srodnike ubijene djevojčice, ne kaže ni da ne zna sadržaj, nego da NEĆE da se izjašnjava...
Očito je da svjedok, koji je u lancu komande, a u strahu za svoje radno mjesto, možda čak i život, ni u sudskoj raspravi ne govori ono što zna, nego da bi izbjegao lažnu izjavu, kaže da se "neće izjašnjavati"...
Time bi trebalo da se umanji težina krivičnog djela, koje izvršava Sudska policija već dvije godine, a po nalogu jednog od pripadnika mafije Kovačević Novaka.
Nadalje se može vidjeti da svjedok ne može navesti nijedan slučaj da sam omeo neko suđenje, istražne radnje, dostavu pošte ili sastanak nekog švercera oružja sa tužilaštvom, nego tvrdi da sam "ometao" stranke!
U ovom slučaju, on hoće da se izjašnjava, pa iako sam okrivljen za ometanje državnih organa, a ne za ometanje građana, on sada tvrdi da sam ometao upravo građane, (stranke). Takođe je vidljivo da znaju, kako imam namjeru predati dokaze o krivičnim djelima i podnijeti krivičnu prijavu, što je zakonom garantovano pravo, ali da to za mene NE VAŽI...
Osim toga se "ne sjeća" da sam na sebi imao dokaz o kriminalu pripadnika OT Bijeljina i CJB Bijeljina:
Iz izjave drugog svjedoka, vidi se da je upravo to, ono što sam imao na sebi, ali se ne sjeća da li je taj detalj i evidentiran. Zašto je to važno???
Na sebi sam imao dokaz o više krivičnih djela, a svako službeno lice je dužno da prijavi saznanje o bilo kom krivičnom djelu, ako do toga dođe. Kako je očito da niko nije reagovao, iako sam dokaze nasio na sebi pred zgradom suda, a za to sam i okrivljen, pokušalo se sa prikrivanjem te činjenice. Slijedi izjava svjedoka...
No sada bih predstavio, kako je donedavni komandir sudske policije, (obavješten sam da sada ima novu dužnost), odgovarao na moja pitanja:
U svojoj izjavi, g. Borovčanin Danko, tvrdi da se naredba odnosi samo na mene i čak je opravdava, objašnjava i obrazlaže iako ga za taj segment niko nije pitao. S a druge strane, na činjenicu da pripadnici sudske policije na različite načine tumače tu "naredbu", on daje komentar, da "ne može znati, šta koji policajac smatra i ne može odgovoriti"...
Sada da uporedimo: To što "smatra" kriminalac Kovačević Novak, g. Borovčanin Danko, objašnjava, zna razloge i iznosi ih, iako to nije pitan, a za postupke sudskih policajaca, koji su pod njegovom komandom, izvršavaju "naredbu" koju im je on "prenio", ne znaju kako tačno glasi, ali je "primjenjuju", on ne može da odgovori ???
Na osnovu svega, jasno je da pripadnici sudske policije izvršavaju naredbu koju niko od njih nije pročitao, ne znaju, kako tačno glasi, ali je suština da se ja lično spriječim, i svako ko se eventualno pojavi, u dostavi dokaza!
Naravno da mi je pomenuti gospodin ranije rekao da nema pismene naredbe, ali je to sada izjava pred Sudom i prvi put javno i zvanično evidentirana, ali ono što on nije shvatio je slijedeće:
Nijedna naredba ne smije biti u suprotnosti sa zakonom, a pogotovu ne može postojati usmena naredba, jer je sada očito da pripadnici Sudske policije ne znaju kakvu to naredbu izvršavaju, odnosno tako se to htjelo predstaviti!
Da je izjava pred sudom g. Borovčanin Danka obična laž, dokaz je i hapšenje Budimke Bajo, majke ubijene djevojčice, u avgustu 2010, cijelih 16 mjeseci, prije njegove izjave!
Tada je Sudska policija, uhapsila Budimku Bajo, primjenjujući "usmenu naredbu", koja se na nju, "ne odnosi" nije joj dozvoljeno da kontaktira advokata iako je to zahtijevala, a držana je 4 sata u privatnom zatvoru, pomenutog gospodina, jer ne postoji dokument niti o lišenju slobode, niti o otpustu!
Radi se o prostoriji, oko 4 kvadratna metra, pod stalnim nadzorom dvoje policajaca, na spratu zgrade Suda za prekršaje!
Predmet je završen na taj način, što je Okružni sud konstatovao da je prekršen zakon od strane državnih organa!
Konkretno, Sudska policija nije imala ovlaštenje da podnese zahtjev, te je time potpuno jasno da je majka ubijenog djeteta, zadržana u nečijem privatnom zatvoru, tokom procedure u kome je Sudska policija izvršavala naredbu, koja važi "samo za mene".
Ja naravno, jesam najopasniji protivnik mafije, ali je jasno da naredba važi i za druge srodnike! To što su sluge organizovanog kriminala, nesposobne da slažu, prikriju tragove kriminala, čine neprestano, nova krivična djela i nisu sposobni da shvate da je svaki moj postupak u skladu sa zakonom i dio plana za raskrinkavanje njihove mafijaške mreže, je njihov problem, a sada i Sudske policije u cjelini!
Izvršavajući FAŠISTIČKE NAREDBE, kriminalaca, Sudska policija, čini krivična djela!
Danko Borovčanin, je sebi dao za pravo da opravdava taj kriminal i fašizam, u procesu gdje sam ja bio okrivljeni!
Neka se spremi da ga objasni i opravda, kada budu optuženi on i ostali kriminalci, koji su dali doprinos prikrivanju ubistva Ivone Bajo, jer advokata koji će to dovesti u sklad sa zakonom, neće pronaći...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

Dodaj komentar

Dodaj komentar

Zapamti me