Subota, Januar 21, 2012

CLANAK BROJ 201

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI
PREKRŠAJNOM ODJELJENJU
ŽALBA PO PREDMETU :
80 1 Pr 004601 11 Pr

Očekujem od drugostepenog Suda, da ovu žalbu ne dodijeli istom gospodinu sudiji i to ne zbog mojih sumnji u njegovu stručnost, nego prije svega zbog činjenica da su sva tri predmeta, koja je obrađivao Okružni sud, bila zadužena od istog sudije.
To je samo po sebi neobično, a s obzirom da je moj cilj što veća javnost moje borbe protiv organizovanog kriminala, potrebno je da se podaci o kriminalu u vlasti ne zadržavaju unutar jedne grupe ljudi! Kako mi je kršenjem zakona o slobodi pristupa informacijama, uskraćen zapisnik sa pretresa prethodnog sudjenja, sve dok nisam o tome obavjestio predsjednika suda, nisam ga priložio uz žalbu!
S obzirom da sudija nije bio prisutan na pretresu, a tvrdi da sam mogao ispitati svjedoke, dok je iz teksta zapisnika vidljivo da to nikada nije omogućeno nikom od učesnika, jasno je da su prihvaćene nečije laži, a sudija nije niti pročitao zapisnik iako mu je za donošenje ispravne odluke to bilo obavezno...
Ističem prije svega, korektnost ljubaznost i profesionalizam, svih učesnika na pretresu, posebno postupajućeg sudije, kao osobe najodgovornije za zakonitost i tok postupka!
To je pozitivan i ohrabrujući primjer poslije susreta sa pripadnicima drugog organa, pripadnika OT Bijeljina, koji su sramota za pravosudje i ljudski rod, a o njihovim kriminalu sam napisao na stotine stranica...
Tako će argumenti za ovu žalbu biti isključivo, teme koje su izvan nadležnosti postupajućeg sudije, odnosno on ih je stručno, solomonski izostavio iz razmatranja, kako je i sam istakao, no ja ću iznijeti argumente, kojima ću se pravno suprotstaviti njegovoj odluci i na osnovu njih tražim preinačenje presude.
Prvo bih se osvrnuo na najmanje bitnu temu, a to su troškovi postupka!
Ističe se da je određena prema članu 99 ZOKP-u, a u vezi člana 96, stav 3, te članu 30 Uredbe...
Zakon o krivičnom postupku je veoma značajan zakon i nemam ništa protiv da se primjenjuje u ovom postupku. S tim u vezi osvrnuću se na stav postupajućeg sudije, da nije raspravljao o činjenici da su mi uskraćena, (ja tvrdim da su OTETA), zakonom predviđena prava! Sud ne osporava povredu tih prava, te iznosi stav da to može biti predmet nekog drugog postupka u kome bi se utvrdila eventualna povreda mojih prava.
S tim u vezi, pozivam se na član "Prethodna pitanja" iz ZOKP-u iz koga proizilazi da je potrebno prethodno dati odgovor na pitanje da li je neko moje pravo povrijeđeno u relevantno vrijeme, od strane državnih organa!
Naravno, Sud se po potrebi može pozivati na neki drugi zakon, a meni to uskratiti, te nadalje ističem, da je potpuno apsurdna tvrdnja, da mi nisu bila ugrožena prava, koju je izneo postupajući sudija!
Podsjećam da je iz izjava svjedoka, potvrđena moja tvrdnja da mi je onemogućeno ostvarenje svih zakonom predviđenih i garantovanih prava u OT Bijeljina!
Dakle na moj zahtijev da mi se omogući zakonom garantovano pravo, da podnesem krivičnu prijavu protiv više lica, među kojima su pripadnici OT Bijeljina i CJB Bijeljina, saopšteno mi je da citiram:
POSTOJI USMENA NAREDBA GLAVNOG OKRUŽNOG TUŽIOCA, DA MI SE NE DOZVOLI PRISTUP TUŽILAŠTVU, TE DA ONO ŠTO ŽELIM PREDAM NA NEKI DRUGI NAČIN, (SUPROTNO OD ZAKONSKIH PROPISA), TE DA SE UDALJIM OD ZGRADE!"
Dakle, zabrana pristupa u OT Bijeljina, koja je neustavna, nezakonita i učinjena uz više krivičnih dijela, je direktno prethodila, mom odbijanju da postupim po naredbi, koja je ponavljam NEZAKONITA i krši prava iz ZKP-a: "Prijavljivanje krivičnog djela od strane građana"), stav 1 Građanin ima pravo prijaviti izvršenje krivičnog djela.
Procedura za to je obrađena u članu "Podnošenje prijave", stav 1: Prijava se podnosi tužiocu, pismeno ili usmeno
Podsjećam na tekst člana iz ZKP-a, "Pravno nevaljani dokazi" stav:
(2) Sud ne može zasnivati svoju odluku na dokazima pribavljenim povredama ljudskih prava i sloboda, propisanih Ustavom i međunarodnim ugovorima, koje je ratifikovala Bosna i Hercegovina, niti na dokazima koji su pribavljeni povredama ovog zakona, sve u vezi sa članom "Dokaz" iz ZOP-a, (2) Sud ne može svoju odluku zasnovati na dokazima do kojih se došlo kršenjem ljudskih prava i sloboda na način opisan u članu 10 Zakona o krivičnom postupku.
Dakle ne radi se samo o povredama navedenim u Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima, koja se brutalno krše od strane državnih službenika, nego i o povredama zakona! Za svaki moj postupak, postoji uporište u zakonu, konkretno navodim relevantne članove :
"Prijavljivanje krivičnog djela od strane građana"), stav 1 Građanin ima pravo prijaviti izvršenje krivičnog djela.
Procedura za to je obrađena u članu "Podnošenje prijave", stav 1: Prijava se podnosi tužiocu, pismeno ili usmeno."
Kako su zakonom jasno garantovana prava građanima, koje mafija preko svojih slugu unutar režima brutalno sprečava, te sam nezakonito spriječen da predam dokazni materijal i podnesem krivičnu prijavu, jasno je da Sud ne može da obrađuje dokaze do kojih se došlo kršenjem zakona od strane ograna vlasti...
Jasno piše da građanin ima pravo, dakle to je njegovo, pripada njemu, odnosno meni i ne tražim ja da me neko primi, kako je pogrešno navedeno, nego zahtijevam da mi se omogući ostvarenje tog prava!
Smatram da je Sud, morao primjeniti član "Primjena odredaba Krivičnog zakona i Zakona o krivičnom postupku" i presuditi da sam sve radnje izvršio poslije nezakonitog napada na moja prava i koji je direktno povezan sa naredbom sudske policije, koju ću obraditi u nastavku!
Pripadnici Sudske policije, su izvršavajući nezakonitu neredbu povrijedili zakon u članovima "Povreda prava na podnosenje pravnog sredstva", "Povreda ravnopravnosti gradjana" i "Povreda ljudskog dostojanstva".
Svako uskraćivanje mojih prava je napad na mene i ja ću da se branim od tog napada, shodno članu iz KZ-a "Nužna odbrana" te "Krajnja nužda", (već dvije godine mafija iz režima teroriše i diskriminiše moju porodicu, uz dva pokušaja ubistva, jedno trovanjem zamalo uspjelo, pokušaje provokatora koji prvi put vidim da mi uđu u kuću i slično).
No i samo onemogućavanje prava garantovanog zakonom je dovoljno da se na licu mjesta, branim od tog napada na način koji će napadaču nanijeti najveću štetu, a neće ugroziti ničiji život! To što se mafiji ne dopada da građani i zaposleni vide dokaze njihovih zločina ispred zgrade je problem kriminalaca iz OT Bijeljina i ove mafijaške vlasti koja je tu bandu kriminalaca instalirala u OT Bijeljina da štite njihove kriminalne aktivnosti!
Dokazi koje imam su neoborivi i glogov su kolac za organizovanu kriminalnu grupu tajkunsko mafijaškog režima Milorada Dodika, koji je čak zaprijetio ukidanjem Specijalnom tužilaštvu, samo 3 dana pošto su zaprimili materijal, koji sam im poslao. Poslije serije likvidacija u zemlji eksplozivom i rafalima, koje godinama ostaju "nerazjašnjene" i stalna su opasnost za mafijašku vlast, prešlo se na perfidnije metode.
Tako je načelnik policije Aco Teodorović, samo 5 dana pošto sam mu dostavio dokaze, te je obećao da će sve ispitati, doživeo "srčani udar", što je po svoj prilici "stručno ustanovio" neki pripadnik tužilačke mafije, jer autopsije nije bilo. Primjerom Dijane Milić, neposlušne tužiteljice iz Tuzle, koja se spremala da podigne optužnicu protiv pripadnika mafije iz vlasti, zaokružuje se novi nastup organizovanog kriminala.
Svim tužiocima i sudijama je poslata jasna poruka, na koji način će biti uklonjeni ako im se nađu na putu!
Stoga ne očekujem ni od koga da radi po zakonu i time rizikuje život. To što su učinili pripadnici sudske policije i na zapisnik izjavili kakvom sam tretmanu izložen, što je ovjerio sud evidantirajući te izjave, je dovoljno od njih.
Štaviše, postupajući sudija, čiju korektnost ponovo ističem iznosi podatke o činjenicama da se krše moje prava, koja su ostala izvan razmatranja tog suda.
No da se vratim na osporavanje argumentacije, kojom se obrazlaže presuda:
Stav Suda je da se bavio samo o činjenicama iz Zahtijeva za pokretanje prekršajnog postupka, te se time opravdava izbjegavanje razmatranja brutalnog pravnog nasilja koje je po nalogu kriminalca Novaka Kovačevića na snazi već dvije godine i izvršava se od strane sudske policije.
Poštujem takav stav postupajućeg sudije, no onda se postavlja pitanje, kako je ipak došlo do odstupanja od optužnog akta???
Kako je u zahtijevu istaknuto podebljano da je moj prekršaj "ometanje državnih organa u vršenju javnih funkcija" zatražio sam na početku da se predstavnik izjasni, je li to ono za šta sam okrivljan, odnosno da li se odustalo od prvog dijela člana 24 ZOJRIM-u! Gospodin je bio zbunjen i nije znao šta da odgovori, jer nije ni pisao tekst, koji mora da zastupa, te je uz sugestiju suda izneo stav da ostaje pri stavu iz zahtijeva. Vodeći se time, obesmislio sam tu tvrdnju i argumentovano je opovrgao tokom ispitivanja svjedoka, što se jasno vidi u zapisniku. Svjedok optužbe, jasno ističe da nisam ometao službena lica, te dodaje da sam ometao stranke, što takođe nije tačno, niti sam ga to pitao. Zanimao me samo odgovor na pitanje o službenim licima, jer je to ono za šta sam okrivljen.
Tokom postupka niko od učesnika nije obrađivao temu zakonitosti naredbe, osim mene, a istakao sam da je nezakonita jer se njome otimaju moja prava, garantovana zakonom.
Sa druge strane podnosilac zahtijeva uopšte nije obradio pitanje zakonitosti postupanja policije i same naredbe, a time se nije bavio ni Sud.
Pretpostavivši da bi moglo doći do ovakve presude, obradio sam i taj dio, te uz pomoć svjedoka, dokazao postojanje naredbe, koju 3 pripadnika sudske policije, koje sam ispitivao na 2 procesa tumače na tri različita načina???
Činjenica je da nijedna naredba ne može biti u suprotnosti za zakonima ove zemlje, a eventualno uskraćivanje nekog prava može odrediti samo Sud, pravosnažnim rješenjem poslije procesa u kome mi se mora omogućiti odbrana, te o tekstu neke zabrane moram biti pismeno obaviješten, kako bih znao:
KOJE SE PRAVO SUSPENDUJE, IZ KOJIH RAZLOGA, OD KADA NASTUPA ZABRANA I KOLIKO TRAJE
a ne da mi to neko prepričava.
Stvarno stanje je takvo da je jedan kriminalac samovoljno doneo odluku da mi otme sva prava zakonom zagarantovana građanima, povezana sa radom OT Bijeljina, te me tretira kao životinju, koju treba otjerati iz i ispred zgrade.
To što me zločinac, kome su krvave ruke do ramena i dokazi koje imam bi ga odveli na doživotnu robiju, tako tretira, što to čine sudski policajci, koji su u lancu komande i što Sudu nije bitno za odluku, takvo brutalno bezakonje, diskriminacija i fašizam, ja razumijem i ne osporavam da svoje postupke prilagode svojim interesima, ali ja nikada neću prihvatiti da je to zakonito, te ću se boriti da svi pripadnici mafije dobiju zasluženu zatvorsku kaznu.
Stoga nemam namjeru niti sa kim da pregovaram o svojim pravim, te ću se suprotstaviti svakome ko me napadne i uskraćuje moja prava, bilo da se radi o tužiocu, policajcu, Sudu, Prekršajnom, Osnovnom itd sve do Ustavnog...
U tom slučaju borba će biti nastavljena u Strazburu, a do tada prikupljam dokaze! Iako nisam dužan da objašnjavam svoje postupke, zbog građana, koji će ovo čitati na internetu, objašnjenje:
Desetinama puta sam se vraćao kući, pošto mi je bio zabranjen ulaz i o tome obavještavao institucije republike. No jedini dokaz za to je bila moja riječ, bez ijednog zvaničnog dokaza ili dokumenta.
Sada naprotiv, suprotstavivši se mafijaškom režimu Milorada Dodika, pokrenuti su procesi protiv mene, u toku kojih je ozvaničen kriminal, bezakonje i fašizam, njegove kriminalne mreže, a ti dokazi, sudski zapisnici sa izjavama svjedoka biće upotrijebljeni u nastavku borbe sa mafijom, pred VSITV-em, Ustavnim Sudom, te po potrebi pred Sudom za ljudska prava!
Nadalje, što se tiče stava Suda, tvrdi se da Sudska policija, prema zakonu može preduzimati mjere u cilju zaštite objekta, čime se pretpostavljam opravdava ona nekakonita neredba.
No podjećam da niko na pretresu nije ni pomenuo da sam na bilo koji način predstavljao opasnost, a pogotovu to nije dokazivano, no i tu je dovoljna izjava svjedoka da nisam ometao nijednu radnju službenih lica, a što se tiče zakona citiram jedan od članova:
(2) Sudska policija u skladu sa ovim zakonom takođe pruža pomoć u obezbjeđivanju uvida u službenu dokumentaciju, ukljućujući sudske i upravne spise, a naročito prilikom pribavljanja neophodnih informacija, dokumenata i spisa u slučaju pružanja otpora ili nesaradnje od strane bilo kojeg službenika u toku istrage.
Ovde postoje dva segmenta, jer po ZKP-u donosim dokaze o više krivičnih dijela izvršenih sa ciljem da se prikrije ubistvo Ivone Bajo. Kako su izvršioci tih djela pripadnici OT Bijeljina i CJB Bijeljina, oni ne dozvoljavaju bilo kakvu mogućnost predaje dokaza na zakonom propisan način, kako bi spriječili pokretanje istrage!
Sa druge strane, postoje dokazi, koji bi prema stavu 3, člana "Obustava istrage" iz ZKP-a, inicirali pokretanje istrage o samom ubistvu. To je argument za reakciju sudske policije, jer glavni okružni tužilac i OT Bijeljina u cjelini, osim što su izvršili više krivičnih djela, sprečavaju nas da dostavimo materijal o krivičnim djelima, kao i da ostvarimo uvid u bilo koju informaciju, čime se krši i zakon o slobodi pristupa informacijama.
Saznavši da imam obilje dokaza o njihovim zločinima, pripadnici tužilačke mafije su izdejstvovali pokretanje više neviđenih radnji, protiv mene, a osnovni cilj je bio otimanje računara sa dokazima.
Podsjećam da je svjedok tih radnji g. Teodorović, danas pod zemljom, a OT Bijeljina nastavlja sa lažima tvrdeći da ih nije ni bilo, obmanjujući čak i Sud.
No nedavno sam dobio odgovor iz CJB Bijeljina o postojanju dva dijela izvještaja, koji su sačinili o meni i dostavili u OT Bijeljina. Dokumenti o tome, kao i dokazi o krivičnim djelima tužilaštva i ubistvu Ivone Bajo su na disku u prilogu.
Na kraju, podvlačim činjenicu da je presuda kojim se oglašavam krivim, donesena pri stavu da se nisu razmatrali detalji vezano za kršenje mojih prava, odnosno više krivičnih dijela, izvršenih od strane državnih organa, te da se raspravljelo samo o činjenicama iz Zahtjeva!
Da nije sasvim tako potvrđuje činjenica da sam okrivljen za ometanje državnih organa, a osuđen za nepostupanje po naredbi, čiju zakonitost niko nije dokazivao. Neka veza sa tim je ostvarena u rješenju suda, stavom da sudska policija može preduzimati potrebne mjere, ako procijeni da su potrebne.
Time se ponovo izlazi iz optužnog akta, jer nikada niko nije naveo da sam predstavljao opasnost bilo kome, niti pismeno niti tokom pretresa. Proizilazi da sam okrivljen za ometanje državnih organa i od toga se branio uspješno, a da sam osuđen za neizvršavanje NE(ZAKONITE) naredbe, izdate zbog toga što sam predstavljao opasnost???
Po toj logici sam mogao biti osuđen i krivično za pljačku banke, kad prođem pored nje...
No najgore od svega je to što se prećutno podržava teror mafijaškog režima!
Izbjegavanje teme o kršenju zakonom garantovanih prava, je indirektna podrška korumpiranim tužiocima.
Građani republike! Sutra možete biti napadnuti od bilo koga iz vlasti, koji će vam oteti novac, pretući vas i narediti da ne jaučete, jer ćete biti optuženi po članu "Svađa, vika, vriska i nepristojno ponašanje" ZOJRIM-u, te da se udaljite, inače ste krivi prema članu 24...
Takođe, osobe ženskog roda, mogu biti silovane od strane tužioca, dok će po naredbi žrtvu držati pripadnici sudske policije i zapušiti joj usta, a kada prestane mučenje i oslobode je narediće joj da izađe i ne vrišti, jer će biti okrivljena prema istim članovima!.
Tom naredbom "ne bi bila povrijedjena njena prava", a sud se ne bi bavio prethodnim krivičnim djelima, koja bi eventualno mogla biti predmet u nekom drugom postupku...
Ako neko pomisli da su poređenja neprimjerena, a mogao bih ih navesti još, bio bi u pravu..
Pljačkanje, premlaćivanje i silovanje, nisu ni blizu sa zločinima monstruozne inkvizitorsko gestapovske kriminalne organizacije OT Bijeljina i tužilaštva u cjelini, koji su indirektni saizvršioci ubistva Ivone Bajo, osmogodišnje djevojčice, te direktni izvršioci više krivičnih djela za prikrivanje tog ubistva!.
Ne postoji način, zaprijećena kazna kojim bi me zaustavili u borbi protiv mafije i ne priznajem nijednu kaznu niti ću da je platim, jer bih time prihvatio stav da sam životinja bez ikakvih prava!.
Sud može shodno zakonu da mi zabrani produženje vozačke dozvole i saobraćajne, te da me pritvori najviše 15 dana!.
Ja sam spreman i za te opcije. Poslije više priznanja za pokazano znanje u školovanju i ordena za iskazanu hrabrost, zatvorska kazna ovog monstruoznog mafijaškog režima, zbog pokušaja da iznesem dokaze o zločinima korumporanih pripadnika vlasti bila bi mi najvaća nagrada i priznanje....
Što se tiče svrhe kažnjavanja, očito je da milionske odštete koje presuđuje Sud u Strazburu, nemaju, nikakvu prevenciju, te se nastavlja sa kriminalom i kršenjem ljudskih prava, od strane bahate državne administracije, koja je u stvari u službi tajkunsko mafijaške mreže, tako da ćemo se sresti i tamo, a sa dokazima koje imam, ishod je sasvim izvjestan!.
Pitanje je samo, hoće li se država obračunati sa mafijom u svojim redovima i procesuirati kriminalce poput Novaka Kovačevića unutar zemlje ili će prvo izgubiti milionski spor u Strazburu, pa biti prisiljena da to isto učini???

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

Dodaj komentar

Dodaj komentar

Zapamti me