Petak, April 08, 2016

ČLANAK 589

Netačno je da je ruksak izuzet prilikom vršenja uviđaja nego je isti uklonio portir AD "Univerzal" Sofrenić Blagiša prije dolaska policije. Takođe je pomogao kamionu 669-K-434, da pobjegne sa lica mjesta prije dolaska istražitelja. Posjedujem audio snimak razgovora koji sam obavio sa Sofrenićem u svojstvu zastupnika g-đe Bollin u kome on potvrđuje da je uzeo ruksak (torbu) sa asvalta i ubacio je u automobil.

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

NOVI DOKAZ ZA KTA-596/09

Veza : Vaš dopis IT-38/15
U pitanju je odgovor na zahtjev predat prema ZOSPI-a vezano za oštećenje dječjeg ruksaka, vlasništvo g-đe Budimke Bollin Bajo koju sam opunomoćen da zastupam i štitim njene pravne interese, te citiram prvi pasus:
"U vezi Vašeg Zahtjeva za pristup informacijama koji se odnosi na oštećenja na dječjem ruksaku koji je pripadao nastradaloj Ivoni Bajo, a obzirom da je ruksak izuzet sa lica mjesta prilikom vršenja uviđaja i da je deponovan u Osnovnom sudu u Bijeljini, upućujemo Vas da se za pojašnjenje o oštećenjima na ruksaku obratite policiji ili Osnovnom sudu u Bijeljini."
Prije svega netačno je da je ruksak izuzet prilikom vršenja uviđaja nego je isti uklonio portir AD "Univerzal" Sofrenić Blagiša prije dolaska policije. Takođe je pomogao kamionu 669-K-434, da pobjegne sa lica mjesta prije dolaska istražitelja. Posjedujem audio snimak razgovora koji sam obavio sa Sofrenićem u svojstvu zastupnika g-đe Bollin u kome on potvrđuje da je uzeo ruksak (torbu) sa asvalta i ubacio je u automobil. Iz vašeg odgovora je vidljivo da vam nije poznato kako je došlo do oštećenja ruksaka odnosno čime je kaiš dvostruko presječem gdje je nestao dio i zašto je ostatak kaiša zamrljan nekim hemijskim sredstvom. Takođe ni policija ne zna ništa o tome, što je vidljivo iz njihovog odgovora od 18.11.2015.
Što se tiče Osnovnog suda u Bijeljini ruksak je bio uništen prije smještaja u depo što se vidi sa snimaka "Fotosi ruksaka" koji je načinjen od strane policije a koji prilažem. Dakle iz svega prolizilazi da je MATERIJALNI DOKAZ UKLONILO NEOVLAŠTENO LICE SA MJESTA MOGUĆEG ZLOČINA A POLICIJA I TUŽILAŠTVO NISU TO ZNALI NITI SU UTVRDILI KAKO JE I ČIME DO PRESJECANJA DOŠLO...
Stoga je to nova činjenica odnosno novi dokaz za predmet KTA-596/09, te shodno ZOKP-u član "Obustava istrage" stav :(3) Tužilac, u slučajevima iz stava 1. tačka v) ovog člana može ponovo otvoriti istragu ako se dobiju nove činjenice i okolnosti koje ukazuju da postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni učinio krivično djelo, očekujem da tužilaštvo PONOVO OTVORI ISTRAGU, posebno imajući u vidu osim već navedenog da:
1) Bobar grupa u čijem sastavu je AD "Univerzal" je zločinačka organizacija pod istragom Tužilaštva BIH za pljačku oko 300 miliona KM.
2) Preko Bobar banke je narko mafija Darka Šarića prala novac te je evidentirano preko 4 miliona KM transakcija.
3) Na dan smrtonosnog ranjavanja Ivone Bajo, 23.07.2009. kamion koji je pobjegao je dovezao 4 paketa robe u AD Univerzal a ujutu je magacioner zatekao samo PAKET, što znači da su 3 paketa nestala preko noći, odnosno da je u pitanju nelegalan promet narkotika ili druge robe, što sam dokazao u zapisniku 80 0 P 056780 14 P pred Osnovnim sudom u Bijeljini.
4) Jedna od firmi preko kojih je isisavan novac na privatne račune je upravo AD Univerzal.
5) Nijedno vještačenje nije utvrdilo čime su nanesene unutrašnje povrede Ivoni Bajo, posebno probod kosti.

Osnovano sumnjam da su smrtonosne povrede Ivoni Bajo i presjecanje kaiša ruksaka uzrokovane tehničkom neispravnošću kamiona koji je dovezao švercovanu robu sa rezervoarom našpanovanim trakama pošto im je nosač prethodno pukao a iz tog razloga su i pobjegli sa lica mjesta uz pomoć portira koji je istovremeno uklonio materijalni dokaz ubistva sa lica mjesta.
OT BIJELJINA IMA ZAKONSKU OBAVEZU DA UTVRDI KAKO JE DOŠLO DO KRIVIČNOG DJELA "OŠTEĆENJE TUĐE STVARI" te da li je to istovremeno bilo i krivično djelo "SPREČAVANJE DOKAZIVANJA" ozbiljnijih krivičnih djela, kao što je "TEŠKO UBISTVO" I "NELEGALAN PROMET NARKOTIKA".

PRILOZI

Odgovori OT i CJB Bijeljina
Fotosi ruksaka

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Dodaj komentar

Dodaj komentar

Zapamti me