Subota, April 16, 2016

ČLANAK 593

Što se tiče pravne države nju su javno pred kamerama opisali Glavni republički tužilac RS, izjavom da "ZA PROCESUIRANJE KRUPNIH RIBA NEMA POLITIČKE VOLJE" te Predsjednica suda BIH, da "U BIH DJELUJE PRAVOSUDNA MAFIJA". U praksi se to vidi po velikom broju kriminalnih afera teških milijarde evra, kao što su Birač, Boska, Grand trejd itd a što je javno objelodanjeno samo preko Bobar i Banke Srpske Vlada RS i Predsjednik RS su sa svojim tajkunima opljačkali pola milijarde, (500 miliona) konvertibilnih maraka. Što ne stignu ukrasti u trezoru pošalju specijalnu policiju sa automatskim oružjem i zoljama u drumsku oružanu pljačku.

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

DOSTAVA PODATAKA NA AP-3406/15

Veza : Vaš zahtjev AP-3406/15 od 18.01.2016.
Obavještavam Ustavni sud Bosne i Hercegovine da na predmet 80 0 P 039222 15 Gž, nije izjavljena revizija nego je osim Apelacije podnesen Prijedlog za ponavljanje postupka u skladu sa odredbama ZOPP-u čl. 255 i 257, uz iznesene nove činjenice i dokaze o čemu Osnovni sud u Bijeljini još nije doneo odluku. Revizija nije izjavljena iz dva razloga i to:
1) Ustavni sud BIH sugeriše podnošenje apelacije i ako sve pravne opcije nisu iskorištene.
2) U Republici Srpskoj je na sceni diktatura i tiranija a pravna država ne postoji.
OBRAZLOŽENJE
Obrazac apelacije koja se podnosi Ustavnom sudu BIH, sadrži "Prilog 3" gdje je navedeno:
"Apelacija treba biti podnesena Sudu u roku od 60 dana od dana kada ste primili posljednju presudu ili odluku. Neophodno je i da podnosilac apelacije iscrpi sva pravna sredstva na raspolaganju prije obraćanja Ustavnom sudu. To znači da ako još uvijek imate mogućnost da se obratite nekom drugom organu ili sudu na nivou države ili entiteta, trebate to uraditi. Međutim, potrebno je da obraćanje tom organu ili sudu bude efektivno. Ukoliko smatrate da pomoć tog organa ili suda ne bi bila biti djelotvorna, za vas bi ipak moglo biti korisno da se obratite Ustavnom sudu iako sve pravne opcije nisu iskorištene."
Dakle Ustavni sud BIH, jasno sugeriše građanima da mu se obrate apelacijom čak i kad nisu iskorišteni svi pravni lijekovi mogući po zakonu ukoliko se smatra da ne bi bili djelotvorni.
Obrazac Apelacije sadrži dio pod rednim brojem "7 PRAVNI LIJEKOVI" sa tačkom "b Neiskorišteni pravni lijekovi" gdje je navedeno "Ako je postojala mogućnost žalbe ili revizije, navedite razloge zbog kojih to niste učinili" a ja sam predviđenu površinu za to popunio i izneo dio razloga, što jasno znači da revizija nije podnesena iz tih razloga.
Vaš zahtjev je u stvari reakcija na moj prethodni dopis Ustavnom sudu BIH "DOPUNA NA AP-3406/15" u kome sam ukazao na prethodno uputstvo na strani 9 Apelacije u Prilogu 3 i skrenuo pažnju da : "Eventualno odbacivanje apelacije zbog nepodnošenja revizije poslije pismene upute građanima u samom obrascu apelacije da se obrate Ustavnom sudu i ako nisu iskorištene sve pravne opcije bilo bi dodatno kršenja prava na pravično suđenje garantovanog Evropskom konvencijom o ljudskim pravima u članu 6". Ustavni sud BIH naravno može ignorisati jasno napisani stav iz Apelacije koju je kreirao i pustio u javni promet, te odbaciti Apelaciju pod izgovorom da nije podnesena revizija ali bi to bio samo dodatni argument za zahtjev koji bih odmah poslao sudu u Strazburu o kršenju prava na pravično suđenje. Sugerišem Ustavnom sudu BIH da dok se u obrascu Apelacije nalazi citirani stav, postupa po njemu a ako se želi odbaciti svaka apelacija zbog neizjavljene revizije onda u budućnosti treba izbaciti ralevantni pasus iz obrasca...
Što se tiče pravne države nju su javno pred kamerama opisali Glavni republički tužilac RS, izjavom da "ZA PROCESUIRANJE KRUPNIH RIBA NEMA POLITIČKE VOLJE" te Predsjednica suda BIH, da "U BIH DJELUJE PRAVOSUDNA MAFIJA".
U praksi se to vidi po velikom broju kriminalnih afera teških milijarde evra, kao što su Birač, Boska, Grand trejd itd a što je javno objelodanjeno samo preko Bobar i Banke Srpske Vlada RS i Predsjednik RS su sa svojim tajkunima opljačkali pola milijarde, (500 miliona) konvertibilnih maraka. Što ne stignu ukrasti u trezoru pošalju specijalnu policiju sa automatskim oružjem i zoljama u drumsku oružanu pljačku.
OT Bijeljina i Specijalno tužilaštvo RS su se oglasili nenadležnim po pitanju krađe preko banki a trenutna mafijaška vladajuća oligarhija je zaprijetila pripadnicima SIPA, Tužilaštva i Suda BIH, vatrenim oružjam ukoliko budu djelovali na teritoriji RS. To je uslijedilo poslije saznanja o istražnim radnjama protiv osobe koja je na prevaru došla na poziciju predsjednika RS, Dodik Milorada i naravno pripadnika specijalne policije koji su pljačkali banke. U takvim okolnostima mafijaški režim u RS je odlučio da ih sam uhapsi prije nego to uradi Sipa kako ne bi otkrili po čijim su usmenim naredbama djelovali...
To je dakle pozadina događaja i trenutno stanje u RS, koja podsjeća na Divlji zapad a konkretno vezano za predmet 80 0 P 039222 15 Gž, osim smišljenog kršenja zakonskih odredbi pred sudovima u Bijeljini u toku postupka ističem i slijedeće. Krajem januara 2010-te došao sam do dokaza da su pripadnici OT Bijeljina u sadejstvu sa krijumčarima iz Bobar grupe, uklonili sa mjesta zločina materijalni dokaz ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo koje se desilo prilikom šverca u AD Univerzal u Bijeljini. Radi se o dječjem ruksaku koji je dvostruko presječenog kaiša, čiji dio nedostaje a ostatak je opran jakim hemijskim sredstvom koje je skinulo i originalnu boju. Slike predmeta sam predao u pisarnici i pismeni zahtjev da se odgovori kako je oštećen predmet, te da li je u pitanju novi dokaz poslije čega mi je onemogućen svaki kontakt sa tužilaštvom.
Onda sam 50 dana kasnije poslao mejl i pisma direktnim krivcima sa pozivom da otkriju za čije su interese prikrili ubistvo inače ću protiv njih podnijeti prijave te će završiti u zatvoru. Takođe sam pismeno i u mejlu prezentovao svim drugim okružnim tužiocima dokaz kriminala njihovih kolega, Stjepanović Danice, Kovačević Novaka i Gruhonjić Muhameda. Tada nisam imao dokaze o krijumčarenju niti o pljački preko Bobar grupe ali oni to nisu znali te su odlučili da me lažno prijave za "Ugrožavanje sigurnosti" i sa tim izgovorom otmu računara kako bi izbrisali dokaze svog kriminala.
U prilogu, "Obavještenje i reakcija" vidljivo je da su me prijavili gospoda Debeljević i Gruhonjić kao građani što su mi kasnije usmeno potvrdili inspektori, te predsjednik i sekretar Okružnog suda u Bijeljini. Sve je to bilo prije podnošenja ijedne tužbe, no kada sam počinioce tužio za klevetu i povredu ugleda i časti, osoba Debeljević Milorad čini katastrofalnu grešku i negira događaj tvrdeći da sam sve izmislio s obzirom da tada nisam imao nijedan dokaz o njegovom udjelu, što se vidi iz priloga "Odgovor Debeljevica" na moju tužbu 80 0 P 034147 11 P.
Vidi se da on lično potvrđuje da nikad nije postupao službeno ni u jednom predmetu vezano za mene ali kada sam predao na pripremnom ročištu dokaz dokument CJB Bijeljina u kome se on i Gruhinjić navode kao podnosioci prijave, onda na raspravu dolazi osoba Gruhonjić Muhamed i u mom prisustvu pred više svjedoka vrijeđa stručnost sudije i zahtijeva da smjesta odbaci tužbu, te navodi da neće dolaziti na druga ročišta nego će upotrijebiti druge načine.
Jasno je da su krivci preko veza u VSTV-u izvršili pritisak na sudove te iako sam razotkrio laži Debeljevića i Gruhonjića i čak tuženi pismeno priznaje da nije postupao službeno, sudije su brutalno falsifikovale činjenično stanje i:
"ZA DOGAĐAJE KOJE SAM "IZMISLIO" I U KOJIMA TUŽENI KAKO TVRDI NIJE POSTUPAO, DAKLE SVE SAM SLAGAO, SUDIJA IZVLAČI ZAKLJUČAK DA SU SE DESILI, I TO POTPUNO REGULARNO, IAKO NE POSTOJI NIJEDAN DOKUMENT SA POTPISIMA TUŽENIH, KOJI UKAZUJE NA SLUŽBENO POSTUPANJE!"
Uzalud sam se u žalbi pozvao na stav 2 člana 87 "Imunitet sudija i tužilaca" ZOVSITV-a i drugostepeni sud je falsifikovao činjenično stanje i lažnu prijavu u svojstvu građana proglasio službenom radnjom. Presuda je donesena 20.11.2012. od strane drugostepenog suda i na nju sam u roku izjavio reviziju, što je prije završetka iste godine. Dakle prošle su preko 3 godine a nema odluke Vrhovnog suda RS, što znači da taj pravni lijek u RS nije djelotvoran ako su stranke osobe koje imaju debele veze u svim organima od policije do predsjednika i vlade. Osim na taj predmet izjavio sam i reviziju na parnicu protiv AD Univerzal, takođe bez ikakve odluke do danas.
Time je potpuno jasno da dok je na vlasti Dodik Milorad koji prijeti sudijama podnošenjem pritužbi i sudovima ukidanjem kad mu se ne dopada presuda, kao i radnicima da neće dobiti nadoknadu po pravosnažnim presudama ako ih vidi na BN televiziji da iznose kritike, nema ni djelotvornog pravnog lijeka ni pravne države uopšte, tako da sam odlučio u skladu sa uputama podnijeti apelaciju i prijedlog za ponavljanje postupka.
Da osobe Gruhonjić i Debeljević, poslije čije je lažne prijave odnesen računar i uništeni programski kodovi iz ovog predmeta, nisu postupale službeno, dokaz je i odgovor RTRS na moj zahtjev za pristup informacijama "IT-44-15 12.01.2016." u kome se navodi da je iz OT Bijeljina službeno postupao samo i isključivo gospodin Šabić Muris.
Sudovi u RS su bezočno falsifikovali činjenice kako bi pomogli počiniocima ne samo krivičnog djela lažne prijave i uništavanja programskog koda na mom računaru, nego i prikrivanju ubistva Ivone Bajo, krijumčarenju narkotika i pranju novca narko mafije i na kraju što je najvažnije za njih, prikrivanje astronomske pljačke koja je godinama vršena preko Bobar grupe i njen nesmetan nastavak do ogromnih 300 miliona maraka.
S obzirom da sam podneo prijedlog za ponavljanje postupka, predlažem da Ustavni sud BIH vrati predmet na postupanje Osnovnom sudu u Bijeljini, te tako nađe izlaz iz "slijepe ulice" u koju je mafijaški režim Dodik Miorada doveo sudsku vlast u Republici Srpskoj. Do tada će on i njegovi saučesnici vjerovatno biti pohapšeni...

PRILOZI

Prilog 3 obrasca apelacije
Obavještenje i reakcija
Odgovor Debeljevica
IT-44-15 12.01.2016.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Dodaj komentar

Dodaj komentar

Zapamti me