ČLANAK 588

DA PRAVDE U OVOJ ZEMLJI NEMA I DA SE PRESUĐUJE ISKLJUČIVO PREMA POLOŽAJU I UTICAJU STRANKE, JASNO JE SVIMA ALI EVO PRIMJERA DA NEKA ODLUKA KOJU OČEKUJETE MOŽE BITI DONESENA A DA VI TO I NE ZNATE A NEĆETE NI SAZNATI AKO SE LIČNO NE POTRUDITE...

ZAGUBLJENA PRESUDA


ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA


Ime i prezime : ZDENKO BAJO

Adresa : MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

(Naziv organa kome se zahtjev podnosi)VRHOVNI SUD REPUBLIKE SRPSKE


(Sadržaj zahtjeva)Imam posredna saznanja da je Vrhovni sud Republike Srpske doneo odluku po mojoj reviziji na predmet 80 0 P 039976 12 P, odnosno da je iz tehničkih razloga odbačena kao nedopuštena a razlog je bio to što nije bio parametar ukupna vrijednost spora nego odštetna suma suparničara.
Nemam podatke kada je odluka donesena nego samo da je dostavljena Osnovnom sudu u Bijeljini ali je ja nikada nisam dobio. S obzirom da je u pitanju specifičan pravni osnov, prema članu 48 Ustava RS koji kaže da su za kršenje prava garantovanih Ustavom RS, lično odgovorni počinioci i ne mogu se pravdati ničijim naređenjem smatram da je Vrhovni sud u skladu sa zakonskom mogućnosti trebao postupati po ovoj reviziji jer bi ta odluka bila značajna za dalji rad nižih sudova, no s obzirom na okolnosti kakve jesu, želim da nastavim dalju odbranu svojih prava pred Ustavnim sudom BIH.
Stoga u skladu sa ZOSPI-a zahtijevam od Vrhovnog suda RS da mi dostavi :
1) Kopiju Rješenja Vrhovnog suda RS, po reviziji podnesenoj za predmet 80 0 P 039976 12 P
2) Pismenu odluku, odnosno dopis sa datumom u kome se navodi da mi se Rješenje iz tačke 1 dostavlja

Dopis iz tačke 2 mi je potreban zbog računanja roka za podnošenje apelacije Ustavnom sudu BIH a koji teče od prijema poslednjeg pravnog lijeka i traje 60 dana.
ODGOVOR I KOPIJA PRESUDE SU STIGLI POŠTOM U ZAKONSKOM ROKU:


S poštovanjem :

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902