ČLANAK 595

Način na koji pripadnici specijalne policije RS, pljačkaju po drumovima je slika i prilika razbojništva koje čini banda plaćenih ubica iz tužilaštva što sam već dokazao u prethodnim ročištima. Mene je zločinačka organizacija RS u pokušaju da prikrije svoje zločine i milijarde evra koje je pokrala prethodnih godina, pokušala u mojim tužbama za utvrđenje diskriminacije predstaviti kao manijaka, psihopatu sklonog kršenju javnog reda i mira i to retroaktivno a ja ću u nastavku tuženu RS opisivati i predstavljati uz dokaze kao LOPOVSKU FAŠISTIČKU BANDU


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 056780 14 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA

Vrijednost spora:

1000000 (jedan milion) KM

NOVI DOKAZI ZA 80 0 P 056780 14 P 02.03.2016.

Na osnovu člana 102, stav 2 ZPP-u, "Stranke mogu tokom glavne rasprave iznositi nove činjenice i predlagati nove dokaze samo ako učine vjerovatnim da ih bez svoje krivice nisu bili u mogućnosti iznijeti odnosno predložiti na pripremnom ročištu" predlažem da sud uvrsti u dokazni materijal i ovde priložene dokumente nastale poslije poslednje održanog ročišta:
Vrijednost i važnost ovih i ranije predloženih dokaza objasniću direktno u zapisnik.
S obzirom da su sudovi u Bijeljini u svim mojim tužbama za utvrđenje diskriminacije postupali kao servis mafije i "nisu primjećivali" nijednu tačku vezano za kršenje prava garantovanih Ustavom RS od kojih potenciram pravo iz člana 23, nastavio sam samostalno paralelno da se borim za svoja prava na više frontova uprkos sabotaži sudske vlasti, te sam od pripremnog ročišta i poslije poslednje održane rasprave pribavio nove dokaze koje naravno nisam imao na pripremnom ročištu, pa ih nisam mogao ni predložiti na usvajanje.
U skladu sa navedenim članom iz zakona predlažem na usvajenje sve dokumente do kojih sam došao u međuvremenu a koje sada prilažem.
Obavještavam sud i zastupništvo tužene RS da ću ako dođe do nastavka ove parnice, prvo naredno ročište iskoristiti za odbranu svojih prava koja se brutalnim pravnim nasiljem otimaju od strane suda te taj zapisnik koristiti kao dokaz pred sudom u Strazburu. Ukoliko sud pokuša da me u tome spriječi ta će se zabrana naći u zapisniku i takođe biti dokaz ali me neće omesti u izlaganju jer već imam pripremljenih 26 strana teksta za koje će sudu trebati bar 3 ročišta da ih zavede u zapisnike. Skrećem pažnju da je za sve radnje koje su mi nanijele štetu odgovornost na OT Bijeljina.
Način na koji pripadnici specijalne policije RS, pljačkaju po drumovima je slika i prilika razbojništva koje čini banda plaćenih ubica iz tužilaštva što sam već dokazao u prethodnim ročištima.
Mene je zločinačka organizacija RS u pokušaju da prikrije svoje zločine i milijarde evra koje je pokrala prethodnih godina, pokušala u mojim tužbama za utvrđenje diskriminacije predstaviti kao manijaka, psihopatu sklonog kršenju javnog reda i mira i to retroaktivno a ja ću u nastavku tuženu RS opisivati i predstavljati uz dokaze kao LOPOVSKU FAŠISTIČKU BANDU.
NEKA SE SUD I PRAVOBRANILAŠTVO PRIPREME DA MI SE SUPROTSTAVE U TOJ PRAVNOJ BORBI...

PRILOZI

Napad na ustavno uređenje
Zahtjev Okružnom sudu
Odgovor Okružnog suda 11.12.2015.
Zahtjev za OT Bijeljina
OT Bijeljina IT-4915 08.12.2015.
Zahtjev MUP-u 10.11.2015.
Odgovor Mup-a 18.11.2015.
Zahtjev MUP-u 27.11.2015.
Novi dokaz za KTA-596-09
Zahtjev RTRS 30.12.2015.
Odgovor RTRS IT-44-15 12.01.2016.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902