ČLANAK 925

Ukratko ću opisati uz dokaze, na koji način je protiv mene nezakonito podignuta "T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017." za "povredu ugleda suda" pred nenadležnim tužilaštvom a potom i pokrenut postupak pred nenadležnim sudom. Razlog za to su brojna, teška krivična djela koji prikrivaju kriminalci iz policije, tužilaštva i suda u Bijeljini koje ja razotkrivam. A SVE PO JAVNO IZREČENOM NALOGU MAFIJAŠKOG BOSA DODIK MILORADA O BORBI KOJU NJIHOVI LJUDI U INSTITUCIJAMA MORAJU DA VODE SA LICIMA KOJA SU SNSD-U NANIJELI ŠTETU...

INSTITUCIJI OMBUDSMENA ZA LJUDSKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE

OBAVJEST O MONTIRANJU NEZAKONITE OPTUŽNICE

Odgovorni : KRIMINALCI IZ OJT BIJELJINA, OJT ISTOČNO SARAJEVO I SUDA U SOKOLCU...
OPIS POVRIJEĐENIH PRAVA GARANTOVANIH USTAVIMA RS I BIH
Član 12 Ustava RS: "Sloboda i lična bezbjednost čovjeka su nepovrijedivi. Nikome se ne može oduzeti ili ograničiti sloboda, osim u slučajevima i po postupku koji su utvrđeni zakonom.", član 15. Ustava RS: "Nezakonito lišavanje slobode je kažnjivo." član 16. Ustava RS: "Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom.", član 18. Ustava RS: "Licu optuženom za krivično djelo jamči se pravedno suđenje.", član 21. Ustava RS: "Gradjani se mogu slobodno kretati, nastanjivati i boraviti na teritoriji Republike, slobodno napuštati tu teritoriju i na nju se slobodno vraćati., član 48. Ustava RS: "Prava i slobode zajamačeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti."
Ustav BIH, Član 2. Ljudska prava i temeljne slobode, stav 3, tačke (d) Prava na slobodu i sigurnost licnosti, (e) Pravo na posteno sudjenje u gradjanskim i krivicnim predmetima, te druga prava u svezi s krivicnim postupcima, i tačke (4) Nediskriminacija. Uzivanje prava i sloboda iz ovoga clanka ili medjunarodnih sporazuma popisanih u Dodatku I ovoga Ustava osigurava se svim osobama u Bosni i Hercegovini, bez diskriminacije na bilo kojoj osnovi poput spola, rase, boje koze, jezika, vjere, politickog ili drugog misljenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovine, rodjenja ili drugog statusa.

OMBUDSMENU O MONTIRANJU NEZAKONITE OPTUŽNICE

Ukratko ću opisati uz dokaze, na koji način je protiv mene nezakonito podignuta "T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017." za "povredu ugleda suda" pred nenadležnim tužilaštvom a potom i pokrenut postupak pred nenadležnim sudom.
Razlog za to su brojna, teška krivična djela koji prikrivaju kriminalci iz policije, tužilaštva i suda u Bijeljini koje ja razotkrivam.
Formalni povod je moja krivična "Prijava za falsifikat" protiv više lica iz pravobranilaštva, suda i tužilaštva za sačinjavanje falsifikata sudskog rješenja, koje je potom pušteno u pravni promet i koristilo se kao izgovor za fašističku diskriminaciju zabrane pristupa prema svim srodnicima ubijene osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo sa ciljem da taj zločin i krijumčarenje narkotika u bobar grupu, prilikom ubistva ostanu skriveni.
Kako se vidi u optužnici koju prilažem, Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu se na drugoj strani poziva na odluku republičkog tužilaštva, (RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.) i tom odlukom "opravdavaju" svoju nadležnost.
Iako sam više puta zahtijevao da mi dostave kopiju te odluke za šta je dokaz i prilog "Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017. oni to nikada nisu htjeli da učine pa ni na više puta ponovljene zahtjeve i iz ove godine kao što je Zahtjev za informacije za OTIS od 19.07.2018.
Čak je izdata "Naredba za dovođenje po 89 0 K 058509 17 KPS" na izjašnjenje o krivnji pred nenadležni sud u Sokocu, kada uopšte nije bio prisutan tužilac iako se to LAŽE u zapisniku. Dokaz za to je činjenica da ne postoji ne samo potpis tužioca nego nije ni naveden na dnu dokumenta, (Zapisnik o izjašnjenju po 89 0 K 058509 17 KPS od 12.03.2018.).
Samo 6 dana kasnije u Banjaluci je presretnut, pa ubijen David Dragičević koji je kao i ja bio pod posebnim nadzorom te je čak i poslije njegove likvidacije podignuta optužnica protiv njega a vrh režima je pokušao satanizovati žrtvu i prikriti ubistvo.
Danas na internet stranici "OJTIS internet stranica - OPTUŽNICE" ne postoji optužnica protiv mene a i dalje uporno pokušavaju da me odvuku na Sokolac dok na moje pismene zahtjeve konstantno ne odgovaraju, iako su dobili i nalog "Vstv 01-07-10-28-121-2018 za OJTIS".
Ali da se u stvari radi o smišljenom zločinačkom planu dokaz je upravo ta odluka republičkog tužilaštva koju sam i dobio od glavnog republičkog tužioca.
Iz nje se vidi da republičko tužilaštvo svojom odlukom dostavlja tužilaštvu u Istočnom Sarajevu, upravo moju krivičnu prijavu, protiv više lica a ne prijavu protiv mene.
Manipulacija je izvedena tako što je uz tu odluku, spojena prijava lica koji su i odgovorni za taj falsifikat protiv mene a moja krivična prijava je uprkos toj odluci, nezakonito zadržana u okružnom tužilaštvu u Bijeljini te mi uručena 29.06.2016. sa lažnim datumom iz prethodne godine, (T14 0 KTA 0012900 14 2 od 27.03.2015.).
Dokaz za to je moja "Pritužba na T14 0 KTA 0012900 14 2 od 07.07.2016." na tu odluku koju je kolegiji regularno uzeo u rad što se vidi u prilogu "OT Bijeljina kolegij na T14 0 KTP 0012900 16".
Zakonski rok za pritužbu je svega 8 dana, što znači da ga nisam prekoračio a kada mi se ta odluka uručivala, nekoliko dana ranije, saopštili su mi neke besmislice i nebuloze oko "poteškoća" prilikom pokušaja uručivanja. Pismeno sam predao "Zahtjev tužiocu Medić 20.01.2017." za uvid u spis što mi nije omogućeno jer bih već tada razotkrio monstruozni plan mafijaške mreže.
Tek kada sam došao kasnije do svih ovih drugih dokumenata, postaje jasno da je je u pitanju obična kriminalna manipulacija i da je datum da toj odluci lažan a sve sa ciljem da se montira nelegalna optužnica na teritoriji Istočnog Sarajeva i navedem na odlazak tamo gdje bi me likvidirali njihovi saučesnici iz narko mafijaških krugova po čemu je ta teritorija i poznata.
A SVE PO JAVNO IZREČENOM NALOGU MAFIJAŠKOG BOSA DODIK MILORADA O BORBI KOJU NJIHOVI LJUDI U INSTITUCIJAMA MORAJU DA VODE SA LICIMA KOJA SU SNSD-U NANIJELI ŠTETU.

PRILOZI

T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.
Prijava za falsifikat
RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017.
Zahtjev za informacije za OTIS od 19.07.2018.
Naredba za dovođenje po 89 0 K 058509 17 KPS
Vstv 01-07-10-28-121-2018 za OJTIS

Zapisnik o izjašnjenju po 89 0 K 058509 17 KPS od 12.03.2018.
OJTIS internet stranica - OPTUŽNICE
T14 0 KTA 0012900 14 2 od 27.03.2015.
Pritužba na T14 0 KTA 0012900 14 2 od 07.07.2016.
OT Bijeljina kolegij na T14 0 KTP 0012900 16
Zahtjev tužiocu Medić 20.01.2017.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902