ČLANAK 932

Plan mafijaške grupe je bio da montiraju predmet protiv mene za šta su iskoristili odluku republičkog tužilaštva "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." koja je u prilogu a kojom se u stvari, moja krivična prijava protiv više lica za sačinjavanje falsifikata sudskog rješenja i njegovo puštanje u pravni promet, dodijeljuje tom tužilaštvu a bitno je istaći da je jedan od onih koji su rasturali taj falsifikat upravo Borovčanin Danko...


MUPU RS - CJB BIJELJINA

Predmet : 80 0 Pr 097548 18 Pr

SMIŠLJENE LAŽI KRIMINALCA DANKA BOROVČANINA

Napomena : Ovaj dopis nije osnov samo za djelovanje policijske stanice u prekršajnom postupku koji ste pokrenuli protiv mene nago i za ozbiljnu akciju kriminalističke policije zbog lažiranja zabilješki i priprema za laganje pred sudom...
Tekst službene zabilješke koju su potpisali 3 sudskih policajaca na dan 15.05.2018. po ovom predmetu, veoma je daleko od stvarnog stanja koje se desilo toga dana. Jedini istinit dio je onaj u kome se pominje David Dragičević a sve ostalo je izmišljeno.
Ali stvarna krivica nije do njih, nego do njihovog komandira, odnosno načelnika sudske policije danka borovčanina, koji je i napisao kompletan lažni tekst i natjerao podređene da potpišu te laži.
Pravo stanje, kako se sve odigralo je navedeno u prilogu "Transkript razgovora sudska policija 15.05.2018." i sad se postavlja pitanje zašto bi moj dokument bio istinit a lažan dokument odnosno zabilješka koju su potpisali 3 sudska policajaca.
Da je istinit upravo moj tekst, dokaz je snimak razgovora "Sudska policija 15.05.2018." koji je vođen između sudske policije i mene tog dana a nalazi se na priloženom disku a osim dokumenata vezanim za ovak dopis na njemu se nalaze i svi fajlovi vezani za postupak "80 0 Pr 097548 18 Pr" uključujući i dokaze koje sam pripremio.
Osim što je potpuno lažirano stanje u zabilješci, po naredbi danka borovčanina i sam dolazak pred moju kuću i lupanje na vrata je potpuno nezakonito, jer se iz naredbe koju su donijeli vidi da je izdata od osnovnog suda u Sokocu a inicirano zahtjevom Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu.
Prema zakonu o sudovima, zakonu o tužilaštvima i zakonu o krivičnom postupku ni Okružno tužilaštvo iz Istočnog Sarajeva ni osnovni sud u Sokocu nemaju nadležnost na teritoriji Bijeljine a niko nije priložio nikakav dokument kojim su eventualno stekli nadležnost na neki način.
U pitanju je u stvari monstruozni kriminalni plan, pripadnika mafijaškog klana među kojima je i Borovčanin Danko te pojedini tužioci prije svega iz Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu, odnosno iz rodnog kraja Borovčanina.
Plan mafijaške grupe je bio da montiraju predmet protiv mene za šta su iskoristili odluku republičkog tužilaštva "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." koja je u prilogu a kojom se u stvari, moja krivična prijava protiv više lica za sačinjavanje falsifikata sudskog rješenja i njegovo puštanje u pravni promet, dodijeljuje tom tužilaštvu a bitno je istaći da je jedan od onih koji su rasturali taj falsifikat upravo Borovčanin Danko.
Koristeći svoje veze, Borovčanin Danko je izdejstvovao pokretanje istrage protiv mene i angažovanje više kriminalnih lica sa zadatkom da me na prevaru odvuku na udaljenu lokaciju i likvidiraju za šta je dokaz jedan od snimaka koji sam načinio a ovdje je priložen pod nazivom "Agent.mp3".
Pošto to nije uspjelo, Borovčanin Danko je nastavio sa povlačenjem svojih veza u tužilaštvu u Istočnom Sarajevu, te je izdejstvovao da podignu privremenu fiktivnu optužnicu "T17 0 KT 0006630 15" kako bi me na taj način odvukli prvo "dobrovoljno" na tu lokaciju a kada ni to nije uspjelo onda je plan bio da me on sa pripadnicima sudske policije transportuje do Sokoca i tamo ostavi kao metu lokalnim kriminalcima svojim saučesnicima koji su trebali da me likvidiraju a da se sve predstavi kao, "zadesna" smrt. Napominjem da postoji i predmet "80 0 Pr 092159 17 Pr" gdje su potpuno iste okolnosti ali vezano za datume prije likvidacije Davida Dragičevića, što dodatno dokazuje da sam osnovano ukazivao na plan mafije za pripremu ubistva.
Ti kriminalci sa Sokoca i Istočnog Sarajeva spremni su da ubiju svakoga u zamjenu za prikrivanje dokaza protiv njih odnosno opraštanje kazne koju su odavno zaslužili.
Poznate su likvidacije u tom kraju čak i komandira policijskih stanica kao što je Srđan Knežević, pa likvidacija direktora "Jahorina osiguranja" Riste Jugovića a kriminalni klan iz tog kraja je izvršio likvidaciju i u Bijeljini Ljubiše Savića Mauzera i na kraju poslije mnogo neriješenih zločina izvršili su nedavno likvidaciju dvojice saobraćajnih policajaca u Federaciji BIH, prilikom krađe automobila na Alipašinom polju.
TI ZLOČINCI SPREMNI SU PO NALOGU BOROVČANINA ILI DRUGIH ŠEFOVA MAFIJE UBITI I SVAKOGA OD VAS...
To su dakle saučesnici borovčanin danka i njegovih prijatelja, kojima je on htio da me odvuče kao metu. Ali u ovom slučaju najvažnija je činjenica koju sam istakao da ni Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu ni osnovni sud na Sokocu nemaju nikakvu nadležnost u konkretnom događaju, što se jasno vidi iz priloženog dopisa republičkog tužilaštva Republike Srpske.
Predlažem da u interesu pravde, pozovete troje sudskih policajaca da daju izjavu, vezanu za taj događaj i to naravno odvojeno te im pustite snimak razgovora koji su obavili sa mnom i zatražite objašnjenje: "Ko im je i zašto naredio da lažiraju zabilješku".
Ja naravno znam da je to učinio Danko Borovčanin, što je lako i zaključiti pošto im je on komandir ali će njihova izjava biti dodatni dokaz protiv tog zločinca kada mu bude suđeno...

PRILOZI

Transkript razgovora sudska policija 15.05.2018.
RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
Disk sa dokazima

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902