ČLANAK 928

S obzirom da na sva upozorenja o tome da tužilaštvo u Istočnom Sarajevu i sud na Sokocu prema zakonima o sudovima, krivičnom postupku i tužilaštvima, nisu nadležni na teritoriji Bjeljine, niko nije reagovao, nego se bazakonje nastavlja, napisao sam u tužbi za utvrđenje diskriminacije, dopunski tužbeni zahtjev koji nije dozvoljen zakonom, znajući da mora biti odbačen a sa ciljem da napravim paralelu sa dokumentima tih nenadležnih organa, koje sud mora tretirati na isti način... kao BEZVRIJEDAN PAPIR...

TUŽBENI OPTUŽNI ZAHTJEV U PREDMETU 80 0 P 097102 18


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet:

80 0 P 097102 18

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

0 KM


DUŽNOST OSNOVNOG SUDA U BIJELJINI JE DA NAREDBI NENADLEŽNOG SUDA U SOKOCU, DA ISTU KVALIFIKACIJU KAO I OVOM PODNESKU TE DA OBA DOKUMENTA TRETIRA NA ISTI NAČIN...

DOPUNSKI TUŽBENI ZAHTIJEV U PREDMETU 80 0 P 097102 18

- OSNOVNI SUD U BIJELJINI O S U Đ U J E NA KAZNU ZATVORA U TRAJANJU OD 3 (TRI) GODINE
Zbog svijesno izvršenog krivičnog djela "Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja" član 347 KZRS, sa namjerom da drugome nanesu štetu, Luku Borovčanina, Danka Borovčanina, Jovanu Tomaš, Branku Malović i Rajka Čalovića.
- OSNOVNI SUD U BIJELJINI O S U Đ U J E NA KAZNU ZATVORA U TRAJANJU OD 2 (DVIJE) GODINE
Zbog krivičnog djela "Falsifikovanje ili uništavanje službene isprave" član 379 KZRS, sa namjerom da drugome nanesu štetu, Djurić Dragoljuba, Borovčanin Danka, Radujko Milana, Vakičić Željku i Cvijetu Sekulić.

U svom odgovoru, sačinjenom u ime Republike Srpske, po predmetu 80 0 P 097102 18, Radujko Milan ne prilaže ni jedan dokaz o nadležnosti suda u Sokocu a istovremeno se poziva na naredbu koju je izdao nenadležni sud.
Ta besmislica je trebala biti odbačena, odnosno vraćena nazad a posebno što isti uopšte nije mogao ni trebao postupati službeno u ovom predmetu pošto je duboko umiješan u uzroke.
S obzirom da se godinama dopuštaju besmislice i smišljena kršenja zakona Pravobranilaštvu RS, kao kontra argument je nastao i ovaj podnesak sa ciljem da pokaže svu apsurdnost postupanja Pravobranilaštva i da dokaže da je i koliko je pomenuta "Naredba za dovođenje po 89 0 K 058509 17 KPS" Osnovnog suda u Sokocu bezvrijedna, odnosno nelegalna i nezakonita isto toliko koliko i falsifikovano rješenje Prekršajnog suda u Bijeljini 80 1 Pr 000670 10 Pr, koju su sačinili navedeni akteri a da je u pitanju falsifikat, konstatovao je Osnovni sud u Bijeljini, (sudija Vakičić Željka) u predmetu 80 0 P 057426 14 P.
Grupa od više lica navedenih u prvoj tački je znajući da nije nadležno, Okružno tužilaštvo u istočnom Sarajevu i Osnovni sud u Sokocu montirala predmete sa ciljem da Zdenku Baji nanese štetu te da ga nadzire, prati i prisluškuje paradržavna špijunska mreža i da ga u konačnici likvidiraju.
Dokaz za to su akt republičkog tužilaštva Republike Srpske i obrazloženje lica koja su izvršila krivično djelo koja se pozivaju upravo na taj akt i lažno opravdavaju svoju nadležnost.
I dokaz od Vrhovnog suda Republike Srpske također pokazuje da Osnovni sud u Sokocu nije dobio nikakav predmet u kome je stranka Zdenko Bajo na postupanje.
Grupa od više lica, kreirala je falsifikat sudskog rješenja 80 1 Pr 000670 10 Pr, sa namjerom da Zdenku Baji i Budimki Bollin Bajo nanese štetu te time koliko toliko, opravda, fašističku diskriminaciju, zabrane pristupa svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo.
Pomenuti dokument je kao izgovor koristio Borovčanin Danko i naređivao pripadnicima sudske policije onemogućavanje pristupa svim srodnicima Ivone Bajo a Radujko Milan je isti dokument predložio kao dokaz u sudski spis u predmetu 80 0 P 043325 13 P 2.
Kada je Zdenko Bajo razotkrio taj kriminal onda su Radujko Milan i Vakičić Željka, smislili prizemni i providan plan da taj falsifikat uklone iz spisa i tako prikriju tragove kriminala.
Đurić Dragoljub, kao sudija u čijem je predmetu sačinjen falsifikat a koji je to omogućio počiniocima, potom je odbio da odgovori ko je taj falsifikat načinio, ko je pristupao spisu pa takođe i Radujko Milan je prikrio informaciju o tome od koga je dobio falsifikat kako bi sakrio imena direktno odgovornih osoba.
I na kraju Sekulić Cvijeta, iako je u njenom predmetu 80 1 Pr 082502 17 Pr, zahtijevano da se izvrši uvid u taj spis to izbjegava kako bi u međuvremenu došlo do uništavanja kompletnog predmeta a sve sa ciljem da se sakriju tragovi koji je izvršio uvid u spis i sačinio falsifikate.

PRILOZI

Predmet 80 0 P 057426 14 P
Predmet T17 0 KT 0006630 15
Predmet 89 0 K 058509 17 KPS
Predmet 80 1 Pr 082502 17 Pr

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902