ČLANAK 918

S obzirom da na sajtu OJTIS nema optužnice protiv mene, očito je da su akteri kriminalnih radnji shvatili da nema više šansi da me prevare ali i dalje odbijaju da mi pošalju bilo kakav odgovor jer bi bio korišten protiv njih za dokazivanje više krivičnih djela a zašto su pokretali predmete i forsirali ih uprkos mojim višemjesečnim upozorenjima, čak i poslije razotkrivanja akta RTRS, nema drugog objašnjenja nego da je sve činjeno kao priprema za moju likvidaciju...


VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

PRITUŽBA PROTIV VIŠE LICA ZA MONTIRANJE PREDMETA

Veza : Rješenje VSTV-a, 01-07-10-28-121/2018 od 30.07.2018.
Već sam dostavljao više dokumenata vezano za montiranje nelegalnih predmeta u okružnom tužilaštvu Istočnom Sarajevu i osnovnom sudu u Sokocu, protiv mene za "povredu ugleda suda".
Manipulacija je izvedena na taj način što je uz odluku Republičkog tužilaštva "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." da se moja krivična prijava protiv grupe od više lica za sačinjavanje falsifikata, njegovo puštanje u pravni promet i pokušaj prikrivanja, dodijeli u rad okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu a onda je uz tu odluku spojena prijava protiv mene za povredu ugleda suda.
Zanimljivo je da 29.08.2018. nema optužnice protiv mene, (prilog OJTIS internet stranica) koja je podignuta 29.11.2017. a potvrđena 07.12.2017.
Pošto ovdje postoje, dvije krivične prijave, morale su logično biti i dvije odluke republičkog tužilaštva vezano za njih ali ja imam samo odluku kojom se moja "Prijava za falsifikat od 20.10.2014." dodjeljuje u rad tužilaštvu u Istočnom Sarajevu a sad da vidimo šta se desilo sa tom prijavom pošto nije proslijeđena u Istočno Sarajevo.
Prvi dokument na koji ću ukazati je odluka Okružnog tužilaštva u Bijeljini u predmetu "T14 0 KTA 0012900 14 2 od 27.03.2015." na koju je uložena "Pritužba na T14 0 KTA 0012900 14 2 od 07.07.2016." koju također prilažem.
I na kraju je odluka "OT Bijeljina kolegij na T14 0 KTP 0012900 16" od 06.09.2016. kojom se odbacuje moja pritužba.
Ali ako se pažljivije pogledaju ti dokumenti, vidi se da je odluka Mire Medić, T14 0 KTA 0012900 14 2 od 27.03.2015. a moja pritužba je čitavih 16 mjeseci kasnije, 07.07.2016. dok je rok svega 8 dana.
Zašto je onda moja pritužba uopšte obrađivana i zašto nije navedeno da sam eventualno prekoračio zakonski rok ???
Jednostavno zbog toga što je odluka Mire Medić takođe obična manipulacija i nije donesena 27.03.2015. nego mnogo kasnije, (s obzirom da je po tom predmetu i donesena ključna odluka RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015. Odluka Mire Medić po T14 0 KTA 0012900 14 2, uručena mi je 29.06.2016. kada sam zatražio da mi se omogući podnošenje krivične prijave - zapisnik "Prijava za zloupotrebu položaja 29.06.2016." koji prilažem.
Poznato je da mi je pristup u Okružno tužilaštvo u Bijeljini godinama zabranjen i bilo je više nego čudno, kada su mi tog dana omogućili da dođem u kancelariju Mire Medić i dam usmenu krivičnu prijavu na zapisnik - kratku, pošto sam upozoren na zauzetost zbog slučaja samoubistva u neposrednoj blizini.
Ali odmah po ulasku, okružni tužilac Medić mi je uručila svoju odluku koja je navodno donesena još prošle godine i sada je jasno da su mi dozvoli ulazak isključivo zbog te odluke kako bi dovršili manipulaciju.
Naime u Okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu su već godinu dana vodili predmet protiv mene a lažno zasnivajući nadležnost na aktu koji se tiče upravo prijave koju je zadržala Mira Medić i OJT Bijeljina, pa su odlučili da ga zatvore sa lažnim datumom iz prethodne godine, dok je OJTIS nastavilo i dalje, ukupno pune dvije godine sa tajnom istragom, prikrivenim istražiteljima, informatorima, snimanjem komunikacija... i sve im je bilo uzalud, nisu uspjeli snimiti nijednu prijetnju nekom sudiji ili tužiocu, niti bilo šta drugo za šta bi me dodatno optužili.
Dakle okružni tužilac, Mira Medić, nije svoju odluku donijela u martu 2015. nego neposredno prije nego što mi je uručena 29.06.2016. možda tog dana ili dan, dva ranije.
Da je sve smišljano izvršeno i da se po svaku cijenu htjelo onemogućiti da razotkrijem kriminalne mahinacije, dokaz je i "Zahtjev tužiocu Medić" od 20.01.2017. poslije čega mi nije omogućen uvid u taj predmet, nego su pojačano nastavljene aktivnosti da me neko od angažovanih špijuna odvede na lokaciju izvan Bijeljine a kada to nije uspjelo onda su pripadnici mafije iz OJT Istočno Sarajevo pa potom i Suda u Sokocu, znajući da nisu nadležni, slali pozive i sudsku policiju kako bi me prisilili da ubuduće "svojevoljno" dođem, prijeteći troškovima i pritvorom.
A da su njihove radnje smišljeno kriminalne dodatni dokaz je i "08.020-059-1550-18 branka malović za ministarstvo pravde" u kojoj se tvrdi da nadležnost zasnivaju na aktu "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." koji kako sam dokazao nema nikakve veze sa nekom prijavom protiv mene...
I iz priloga "Odgovor Branke Malović od 26.07.2018." se vidi da NEĆE da pošalje kopiju tog dokumenta, nego me poziva da lično dođem ... da dođem i više se živ ne vratim. Vstv 01-07-10-28-121-2018 za OJTIS pokazuje da je isto bezakonje i još veće u OJTIS pošto mi nisu ni poslije toga dostavili nikakav odgovor niti dokument a tražio sam rješenje o njihovoj nadležnosti još prije više od godinu dana što se vidi iz priloga "Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017.". S obzirom da na sajtu OJTIS nema optužnice protiv mene, očito je da su akteri kriminalnih radnji shvatili da nema više šansi da me prevare ali i dalje odbijaju da mi pošalju bilo kakav odgovor jer bi bio korišten protiv njih za dokazivanje više krivičnih djela a zašto su pokretali predmete i forsirali ih uprkos mojim višemjesečnim upozorenjima, čak i poslije razotkrivanja akta RTRS, nema drugog objašnjenja nego da je sve činjeno kao priprema za moju likvidaciju a za šta nije nužno da su bili upoznati svi akteri umješani o ovu podlu manipulaciju...

PRILOZI

OJTIS internet stranica
RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
Prijava za falsifikat od 20.10.2014.
T14 0 KTA 0012900 14 2 od 27.03.2015.
Pritužba na T14 0 KTA 0012900 14 2 od 07.07.2016.
OT Bijeljina kolegij na T14 0 KTP 0012900 16

Prijava za zloupotrebu položaja 29.06.2016.
Zahtjev tužiocu Medić
Odgovor Branke Malović od 26.07.2018.
Vstv 01-07-10-28-121-2018 za OJTIS
Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902