Četvrtak, Jun 16, 2016

ČLANAK 623

S obzirom da je dokaz ubistva uklonio portir Bobar grupe, Sofrenić Blagiša, (o čemu imam audio zapis kao dokaz) te da je u isto vrijeme dana 23.07.2009. u Bobar grupu dovezene krijumčarena roba tehnički neispravnim kamionom, koji je pobjegao prije dolaska istražitelja, jasno je da je "dječji ruksak" i ubistvo Ivone Bajo prikriveno kako bi šverc ostao tajna i da bi se nesmetano nastavile transakcije narko mafije i pljačka stotina miliona maraka preko Bobar banke i drugih firmi iz Bobar grupe.

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

NA RUKE OKRUŽNOM TUŽIOCU STJEPANOVIĆ DANICI
PO PREDMETU KTA-596/09

ZAHTJEV I UPOZORENJE

Veza : Vaš dokument IT-38/15 od 26.10.2015. Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128). Zahtjev tužiocu Stjepanović od 30.04.2010. u predmetu KTA-596/09, te Zahtjevi za pristup informacijama od 11.02.2010. i 25.02.2011.
Na osnovu ZOKP-u, člana "Obustava istrage" stav 3 "Tužilac, u slučajevima iz stava 1. tačka c) ovog člana može ponovo otvoriti istragu ako se dobiju nove činjenice i okolnosti koje ukazuju da postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni učinio krivično djelo." obavještavam vas da posjedujem MATERIJALNI DOKAZ, sa mjesta zločina koji ukazuje da smrtonosne povrede kod Ivone Bajo nisu nastale padom sa bicikla na žicu od korpe nego je do njih došlo 10-15 metara PRIJE tog pada, kada je istovremeno sa smrtonosnim ranjavanjem osmogodišnje djevojčice došlo i do dvostrukog presjecanja kaiša na "dječjem ruksaku" a koji je Ivona Bajo nosila preko ramena.
Taj predmet je zaveden pod rednim brojem 4 u zapisniku 080-0-Su-15-000 011(-128) i svim ranijim vezanim za deponovanje predmeta iz ovog spisa ali nikada nije ustanovljeno kako je došlo do presjecanja kaiša, gdje je nestao dio i zašto je ostatak tretiran hemijskim sredstvom, pa čak nigdje ova oštećenja nisu ni evidentirana.
Iz toga proizilazi a u skladu sa navedenim stavom iz zakona da se radi o novoj činjenici, (MATERIJALNOM DOKAZU) koji obavezuje tužillaštvo (okružnog tužioca) da analizira nove činjenice i o svemu donese odluku.
Stoga zahtijevam da mi se omogući pristup u OT Bijeljina i dostava materijalnog dokaza direktno okružnom tužiocu jer isti ukazuje na više krivičnih dijela i to "Oštećenje tuđe stvari", "Nesavjestan rad u službi" "Zloupotreba službenog položaja" od strane pripadnika MUP-a koji su materijalni dokaz imali u rukama a prikrili su da je oštećen.
Nadalje s obzirom da je pomenuti dokaz uklonio portir Bobar grupe, Sofrenić Blagiša, (o čemu imam audio zapis kao dokaz) te da je u isto vrijeme dana 23.07.2009. u Bobar grupu dovezene krijumčarena roba tehnički neispravnim kamionom, koji je pobjegao prije dolaska istražitelja, jasno je da je "dječji ruksak" i ubistvo Ivone Bajo prikriveno kako bi šverc ostao tajna i da bi se nesmetano nastavile transakcije narko mafije i pljačka stotina miliona maraka preko Bobar banke i drugih firmi iz Bobar grupe.
Ova astronomska krađa je danas opšte poznata javnosti za razliku od vremena kada je izvršeno prikrivanje dokaza ubistva a taj slučaj je u obradi pred Tužilaštvom BIH.
Dakle dužnost okružnog tužioca je da postupi u skladu sa zakonom u otvori istragu zbog postojanja novih dokaza te zahtijevam da mi se omogući pristup i podnošenje krivične prijave usmeno na zapisnik jer o svemu imam mnogo više podataka. Zahtijevam punu saradnju OT Bijeljina sa građanima te UPOZORAVAM da će svaka opstrukcija i izbjegavanje obaveza iz zakona značiti saradnju sa mafijom i prikrivanje teških krivičnih dijela o čemu ću ODMAH obavjestiti pismeno RTRS-e sa ili bez materijala od sudske policije, koja me je više puta pretresala i vidjela materijalni dokaz a potom saopštavala da uprkos tome okružni tužilac Stjepanović NEĆE da me primi.
Odmah potom ću nastaviti, da se javno u zgradi i pred zgradom borim za svoja prava i prava gđe Bollin koju zastupam kao i prava svih građana ove zemlje.
Ukoliko okružni tužilac Stjepanović i bilo koji drugi kao ni pripadnici sudske policije NE SMIJU da rade u skladu sa obavezama iz zakona neka podnesu ostavku i napuste radna mjesta inače su u suprotnom saučesnici i članovi zločinačke organizacije koja godinama pljačka milijarde evra i odgovorna je za prikrivanje više teških zločina...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Dodaj komentar

Dodaj komentar

Zapamti me