ČLANAK 621

Nekoliko sudskih policajaca čija imena ni pod kakvim okolnostima neću navoditi da ih ne bi izložio osveti i maltretiranju saopštilo mi je, (što i sam znam) da oni svakodnevno lažu građane kako okružni tužioci nisu u zgradi iako se isti nalaze u kancelarijama ne radići ništa da zaustave i istraže kriminal težak više milijardi evra.

INSPEKTORATU POLICIJE REPUBLIKE SRPSKE

PRITUŽBA NA (NE)RAD NAČELNIKA SP U BIJELJINI

Veza: Vaš dopis: SU/SP-232/15 od 28.04.2015.
U pomenutom odgovoru na moj pismeni upit o odgovornosti za uništavanje privatnog vlasništva "dječjeg ruksaka" skinutog sa smrtno ranjene osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, odgovorili ste vrlo jasno, korektno i profesionalno da sudska policija nema odgovornosti za pomenuto oštećenje, te da se za utvrđivanje odgovornosti obratim policijskoj stanici i OT Bijeljina. Ja sam to naravno činio i ranije ali su isti odbijali da se izjasne zbog smišljenog prikrivanja ubistva 23.07.2009. sa ciljem da se prikrije krijumčarenje toga dana u Bobar grupu i pljačka stotina miliona maraka preko Bobar banke koja je bila u toku.
Do odgovora sam uspio doći tek krajem 2015-te u kojima i OT Bijeljina i MUP, navodno nemaju pojma o tome i upućuju jedni na druge odnosno na Osnovni sud u Bijeljini a po odobrenju suda "080-0-Su-15-000027(-13)" od 29.10.2015. izvršio sam uvid u kompletan spis 80 0 K 065167 15 Kpp, te ustanovio kako je materijalni dokaz uklonjen sa mjesta ubistva završio u sudskom depou bez utvrđivanja odgovornosti bilo čije pa čak i bez opisa u kakvom se stanju nalazi. A radi se o dvostrukom presjecanju kaiša, čiji veći dio nedostaje a ostatak je tretiran jakim hemijskim sredstvom da bi se uklonili tragovi ubistva, vjerovatno mast ili ulje sa kamiona koji je tehnički neispravan dovezao švercovanu robu.
Detalji o tome su u dokumentaciji koju prilažem i vidljivo je da sam o tome obavjestio sve organe na adresi Vuka Karadžića 3 u Bijeljini uključujući sudsku policiju. Ističem da sam više puta u dane 16. i 17.03.2016. pokušavao da razgovaram sa načelnikom Borovčanin Dankom vezano za vaš odgovor SU/SP-232/15 i utvrđivanje odgovornosti o oštećenju materijalnog dokaza ali mi je saopštavano od strane sudskih policajaca da ni načelnik niti zamjenik nisu u zgradi. Podsjećam da ni dokument na koji ste mi odgovorili načelnik nije htio da primi, što sam koliko se sjećam hemijskom olovkom dopisao prije slanja poštom na vašu adresu.
DAKLE PREMA INFORMACIJAMA SUDSKE POLICIJE U VRIJEME POJAČANE OPASNOSTI OD TERORIZMA, NAČELNIK I ZAMJENIK SE ZA VRIJEME RADNOG VREMENA, ŠETKAJU PO GRADU ISPIJAJU KAFE PO KAFIĆIMA I KO ZNA ŠTA JOŠ...
Nemam nikakvih sumnji da je g. Borovčanin aktivno saučestvovao u prikrivanju ubistva Ivone Bajo u sadejstvu sa Kovačević Novakom, koji je da bi prolongirao izjašnjavanje o uništavanju materijalnog dokaza ubistva od početka 2010. do kraja 2015-te izdao usmenu fašističku naredbu o zabrani pristupa svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo, koja je izvršavana po nalogu Borovčanina a koji je odbijao da takvu naredbu zatraži u pismenom obliku i uruči mi je uprkos brojnim pismenim i usmenim upozorenjima o kršenju prava garantovanog članom 16 Ustava RS.
Nekoliko sudskih policajaca čija imena ni pod kakvim okolnostima neću navoditi da ih ne bi izložio osveti i maltretiranju saopštilo mi je, (što i sam znam) da oni svakodnevno lažu građane kako okružni tužioci nisu u zgradi iako se isti nalaze u kancelarijama ne radići ništa da zaustave i istraže kriminal težak više milijardi evra. Takođe mi je saopšteno da im je u prethodnim godinama Borovčanin nalagao da prilikom sačinjavanja zabilješki o mojim dolascima ni u kom slučaju ne navode da su vidjeli, da sam donosio fotografije materijalnog dokaza ubistva "dječjeg ruksaka" pod izgovorom da oni nisu nadležni za istražne radnje. Podsjećam da je prema ZKP-u svako službeno lice dužno da prijavi krivično djelo za koje sazna na bilo koji način i da sačuva dokaze o tome a ne da ih prikriva i to nisu nikakve istražne radnje ako bi se u zabilješku unijelo da neki građanin donosi dokaze krivičnog djela, pokazuje fotografije i traži utvrđivanje odgovornosti.
Sa druge strane g. Borovčanin je tražio od sudskih policajaca da me opisuju kao "rastresenu osobu čije se ponašanje ne može predvidjeti", kao psihički poremećenu ili osobu pod dejstvom narkotika. O bezobrazluku Gorana Maksimovića koji je gužvao dokumente i htio ih bacati u kantu za otpatke sam vas već obavještavao a kad je isti to negirao dostavio sam audio snimak njegovog "herojskog djela" poslije čega je bio manji od makova zrna.
Kao dokaz toga prilažem dokument "Zabilješka 1292/12" od 05.09.2012. gdje se "stručna psihijatrijska mišljenja" o mom psihičkom poremećeju iznose na kraju druge strane. Dakle sudski policajci pod komandom Borovčanin Danka su kvalifikovani za postavljenje medicinskih dijagnoza a ne smiju upisati da su vidjeli neki dokaz krivičnog djela, makar da neka osoba tvrdi da je tako. Tog dana 05.12.2012. poslije višemjesečnog uskraćivanja svih prava postavio sam na sebe fotografiju uništenog dokaza ubistva sa namjerom da budem tako i uhapšen ukoliko mi se ne dozvoli podnošenje krivične prijave, što se i desilo. Policija me je uhapsila, oduzela 3 lista papira kao "opasno oružje" koje prilažem u fajlu "Plakati".
Vidljivo je da u zabilješci nema ni riječi o slici materijalnog dokaza ubistva ni mojim komentarima ali su zato sudski policajci lažno opisali da je u stvari napisano kako je Dodik Milorad glavni kriminalac, Bobar i Kovačević Novak, s tim da su izbjegli napisati njegovo ime. Povodom tog događaja iako sam pritvoren 11,5 sati i shodno tome morao najkasnije za 12 sati prema ZOP-a biti izveden pred sud, suđeno mi je tek 03.12.2012. kada se 1. svjedok Mićić Zoran uopšte nije pojavio a drugi Čavić Zoran je instruisan da laže kako se prema meni primjenjuje tretman kao prema svakom drugom te da sam VIKAO ispred zgrade. U zabilješci sačinjenoj tog dana nema ni pomena o vici a ni u zabilješci patrole MUP-a što je sve sastavni dio predmeta Pr 007070 12 Pr, uključujući i kopiju oduzete fotografije. Tako danas imam dokaze šta sam sve pokušavao da bih ukazao na kriminal u Bobar grupi te ko me je sve i na koji način sprečavao odnosno saučestvovao u pljački preko Bobar banke a što sam sve izvodio u dokaznom postupku protiv tužene RS u parnici 80 0P 056780 14 P na raspravi 02.03.2016. godine.
Izjavu Čavić Zorana sa tog suđenja instruisanog da laže od strane g. Borovčanina prilažem, (Cavic izjava) kao i dokument "A-326/12" u kome Kovačević Novak poslije moje pritužne VSITV-u priznaje da je izdao naredbu o zabrani pristupa koju je Čavić negirao pred sudom. Takođe prilažem i dokaz "Dejan izjava" u kome pripadnik CJB Bijeljina, prilično tačno opisuje kako se sve odigralo uz "zaboravnost" kako je Mićić Zoran izjavio da "takvima kao što sam ja ne treba dati nikakva prava te da me treba zatvorit na Sokolac".
DANAS JE JAVNO PRIZNATA PLJAČKA 300 MILIONA KM, PREKO BOBAR BANKE, IMAM PISMENA PRIZNANJA SVIH DRŽAVNIH ORGANA DATA TEK 2015-TE DA "NEMAJU POJMA" KAKO JE MATERIJALNI DOKAZ UKLONJEN SA MJESTA ZLOČINA I KAKO JE UNIŠTEN A PRETHODNIH 5 GODINA JE SUDSKA POLICIJA POD KOMANDOM BOROVČANIN DANKA AKTIVNO UČESTVOVALA U PRIKRIVANJU OVOG KRIMINALA.
Ukoliko g. Borovčanin nastavi da se šetka po gradu i ganja švalerke ja ću po isteku roka koji sam dao ući u njegovu kancelariju, sjesti za njegov sto i neću izaći dok se isti ne pojavi a vi gledajte kako ćete da opišete i dokumentujete ovo razbojništvo koje se demonstrira u Bijeljini a ja ću sve prenijeti na internet onako kako pojedinci zaslužuju...

PRILOG


KOMPRESOVANI FOLDER "DOKAZI"

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902