ČLANAK 619

Okružni sud u Bijeljini je izdao Naredbu za pretres po osnovu prijave za “Ugroževanje sigurnosti” iako u istoj i Zahtjevu MUP-a i OT Bijeljina nije navedena nijedna riječ kojim se pismeno ili usmeno, pa makar to prijavitelji i slagali, iznose “ozbiljne prijetnje” po život i tijelo bilo koga a nisu pribavljene ni izjave drugih osoba navodno ugroženih.
Obrazac za podnošenje zahtjeva za pristup informacijama

(Naziv organa kome se zahtjev podnosi)

OKRUŽNO TUŽILAŠTVO U BIJELJINI

 (Sadržaj zahtjeva)

Veza : T14 0 KT 0000948 10,  Zahtjev 10-02/3-1-230-236/10 od 19.03.2010. i Naredba 12 0 K 001162 10 KppNa osnovu ZOKP-u, član “Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije” stav (2) O otvaranju privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije tužilac je dužan obavijestiti lice ili preduzeće od kojeg su predmeti oduzeti, sudiju za prethodni postupak i branioca, te člana “Materijal dobijen preduzimanjem radnji i obavještavanje o preduzetim radnjama”Ustava Republike srpske člana 23, stavovi:Zabranjeno je korišćenje podataka o ličnosti koje je suprotno utvrđenoj svrsi njihovog prikupljanja. Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama a koje pravo se prema članu 48 ne može oduzeti niti ograničiti; ZAHTEVAM1)    Kompletnu dokumentaciju o otvaranju, pregledu i vještačenju računara Compaq“ serijski broj 814DYSZ02R0.2)    Kompletnu dokumentaciju koju su MUP i Tužilaštva RS prikupljali o meni, radnjama pretresanja, praćenja, nadziranja itd…Zahtijevam od OT Bijeljina da u skladu sa navedinim pravima i odredbama Ustava i zakona, pripremi navedenu dokumentaciju, te me pismeno obavjesti najkasnije do 01.04.2016. s obzirom da je prema zakonu sve moralo biti vama dostavljeno a vi ste bili dužni postupati dalje u skladu sa obavezama iz zakona. Ukoliko OT Bijeljine ne posjeduje više podatke koji su prikupljano o meni u skladu sa ZOSPI-a dužni ste proslijediti ovaj zahtjev organu kome ste dostavili materijal, (bilo je obavezno sve dostaviti sudiji za prethodni postupak) i o tome me pismeno obavjestiti. 

ODGOVORNOST OKRUŽNOG TUŽILAŠTVA U BIJELJINI

 Prijavu protiv mene su podnijeli pripadnici OT Bijeljina u svojstvu građana ne ukazujući niti na jednu jedinu riječ bilo napisanu ili izgovorenu od mene vezano za član 169 KZRS.Okružni sud u Bijeljini je izdao Naredbu za pretres po osnovu prijave za Ugroževanje sigurnosti” iako u istoj i Zahtjevu MUP-a i OT Bijeljina nije navedena nijedna riječ kojim se pismeno ili usmeno, pa makar to prijavitelji i slagali, iznose “ozbiljne prijetnje” po život i tijelo bilo koga a nisu pribavljene ni izjave drugih osoba navodno ugroženih. Na više mojih pismenih upozorenja da na računaru postoji neprocjenjivo vrijedan programski kod, te zahtjev za kontrolu ispravnosti Okružno tužilaštvo se oglušio. OT Bijeljina nije poštovalo zakon i nije me obavjestio o otvaranju računara niti o dokumentaciji prikupljanoj drugim istražnim radnjama odnosno nije dostavilo te podatke Okružnom sudu u Bijeljini u skladu sa zakonom. U predmetu 80 0 P 043325 14 Gž2 gdje je jedna od tačaka bila diskriminacija oduzimanjem prava iz člana 23 Ustava RS, Okružni sud je izneo stav “njemu je na druge načine, u svakoj situaciji koja se navodi u tužbi, kao što je to naveo prvostepeni sud u razlozima svoje presude, bilo omogućeno da na drugi način zaštiti svoja prava i interese garantovana zakonom” a što naravno nije uopšte tačno posebno vezano za podatke koje tražim sada.Okružno tužilaštvo u Bijeljini ima sada priliku da omogući zaštitu prava “na drugi način” pošto to nije učinjeno ranije ni u jednoj prilici.Imam više dokaza o posebnom nadzoru i više fotografija automobila korištenih od strane policajaca u civilu, koji su "stražarili" danonoćno u 3 smjene ispred moje kuće i pratili me ukorak, gdje god krenem, (slika jednog od njih)!

Predočavam dio podataka koji sam dobio o tom vozilu:
7 2 9 M 0 0 0 VRS CLP RS RS
7 2 9 M 6 0 0 ZIVINICE CLP CANTON 3 FED
Iz registra tablica koje su izdane za vozila, vidi se da su iz RS
VRS je oznaka za VOJSKA REPUBLIKE SRPSKE
Tablice od broja 729 M 000 do broja 729 M 600, izdane su u VRS CLP RS RS

PRILOZI

OT Bijeljina IT-4915 od 08.12.2015. - dokaz za radnje iz tačke 1.

CJB Bijeljina 10-022-230-23610 od 15.12.2011. - dokaz za radnje iz tačke 2.

Podnosilac zahtjeva:                                                                                                       Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902