CLANAK 408

OT Bijeljina još od 2009-te diskriminiše i teroriše porodicu Bajo, otima garantovana prava i prikriva dokumentaciju, pravdajući to prvo izmišljenim prijetnjama, pa potom nekim prekršajem koji nije utvrdio nijedan sud, sve sa ciljem da prikrije ubistvo djevojčice prilikom šverca.


ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA


Ime i prezime : ZDENKO BAJO

Adresa : MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

(Naziv organa kome se zahtjev podnosi)VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE

(Sadržaj zahtjeva)Nedavno sam na pripremnom ročištu po mojoj tužbi za utvrđenje diskriminacije pred Osnovnim sudom u Bijeljini dana 16.l2.2013. predmet 80 0 P 043325 13 P 2 dobio više dokumenata od strane Pravobranilaštva RS, među kojima sam uočio brojne nepravilnosti, laži pa čak i falsifikovanje presude Prekršajnog suda koja je iako Rješenjem 80 1 Pr 000670 10 Pžp obustavljena, nezakonito korištena kao dokaz sa udarenim pečatom pravosnažnosti, o čemu sam pismeno obavjestio predsjednike sudova i sudsku policiju u Bijeljini sa priloženim dokazima.
Osnovano sumnjam da je te i druge dokumente, kao i zabilješke sudske policije kojima je usmeno naređivao šta da radi i šta da pišu, koristio Kovačević Novak i Stjepanović Danica u svojim odgovorima UDT-u na moje pritužbe.
Naime u dopisu Vama, A - 326/12 koji imam g. Kovačević priznaje da smo se sreli samo jednom, te da je poslije februara 2010-te za njega slučaj završen i nema šta o njemu da raspravlja. Time potvrđuje da je zabrana pristupa bila neprekidna i nevezana za navodno remećenje reda i mira.
Neobično je što se ne pominje kao razlog "Ugrožavanje sigurnosti" i istraga koje je vođena protiv mene, nego samo moj mirni protest na nezakonite naredbe. Nelogično je i što se opravdanje za diskriminaciju traži u danu 08.07.2010. a prilaže odgovor g. Kovačevića, ne iz te nego iz 2012-te ??? Pretpostavljam da su me tada opisivali kao manijaka koji prijeti svim tužiocima, što je poslije odluke OT Doboj da nije bilo nikakvih prijetnji, (T15 0 KT 0002365 10) postalo neprikladno kao izgovor.
Stoga koristeći se ZOSPI-a tražim kopije svih odgovora Kovačević Novaka i Stjepanović Danice povodom mojih pritužbi od 2010-te naovamo, jer će biti koristan materijal u sudskim postupcima.
Ukoliko odlučite da isti spadaju u materijal koji ne mogu dobiti, skrećem vam pažnju na detalje kojima sam obrazložio ovaj zahtijev, ta da to provjerite zbog sebe i ugleda VSITV-a, jer OT Bijeljina još od 2009-te diskriminiše i teroriše porodicu Bajo, otima garantovana prava i prikriva dokumentaciju, pravdajući to prvo izmišljenim prijetnjama, pa potom nekim prekršajem koji nije utvrdio nijedan sud, sve sa ciljem da prikrije ubistvo djevojčice prilikom šverca.
JA O KRIMINALU OT BIJELJINA VEĆ IMAM DOVOLJNO OZBILJNIH DOKAZA, TAKO DA MI TE MANIPULACIJE U NJIHOVIM DOPISIMA I NE ZNAČE MNOGO...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902