Sreda, Januar 22, 2014

CLANAK 405

Odgovorni u policiji u tužilaštvu su u saradnji sa portirom uklonili materijalni dokaz sa mjesta zločina, oprali ga benzinom i sakrili, falsifikovali lice mjesta i povrede evidentirane obdukcijom, te sprečavali porodicu da izvrši uvid u spis, dostavlja dokaze, podnosi prijave...

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE
DOPUNA NA AP-3701/13

Kao uvod i podsjećanje na pozadinu događaja ističem prvo da su uzroci za diskriminaciju koja se sprovodi nad porodicom Bajo, dokazi koje sam otkrio o umješanosti nekih državnih službenika u prikrivanje ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, prilikom krijumčarenja u AD Univerzal Bijeljina. Odgovorni u policiji u tužilaštvu su u saradnji sa portirom uklonili materijalni dokaz sa mjesta zločina, oprali ga benzinom i sakrili, falsifikovali lice mjesta i povrede evidentirane obdukcijom, te sprečavali porodicu da izvrši uvid u spis, dostavlja dokaze, podnosi prijave itd...
Kako je taj nezakoniti tretman ostajao nevidljiv, nekoliko puta smo odbili naredbu da se udaljimo sa ciljem da izdejstvujemo poštovanje zakona ili da budemo uhapšeni, očekujući da će sud zaštititi naša prava, što se nije desilo.
Prvi put smo majka ubijene djevojčice, koja je specijalno zbog toga da preda dokaze stigla iz Ciriha i ja uhapšeni 10.08.2010. držani 5 sati pod stražom bez potvrde o lišenju slobode, prava na poziv advokatu i bez dozvole da ispitujemo svjedoke, te osuđeni. Poslije žalbe je Okružni sud, (Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp u prilogu) 22.12.2010. preinačio presudu i obustavio postupak, te nisam ni smatrao da uopšte više postoji.
No nedavno sam na pripremnom ročištu po mojoj tužbi za utvrđenje diskriminacije 80 0 P 043325 13 P 2 dobio od strane pravobranilaštva više dokumenata koji su prepuni laži pa čak i falsifikat presude o kojoj sada i pišem. Naime Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pr od 12.08.2010. (takođe u prilogu) je priloženo sa udarenim pečatom pravosnažnosti, iako je ukinuto od strane višeg suda. S obzirom da su ranije pisane mnoge laži i činjena krivična djela sa ciljem da se spriječi otkrivanje dokaza o švercu i ubistvu djeteta, siguran sam da je to urađeno namjerno te je vjerovatno isti dokument i ranije koristio Kovačević Novak, glavni okružni tužilac kao dokaz i opravdanje za svoje nezakonite postupke. Poslednji prilog koji šaljem, (A - 326/12 u prilogu) potvrđuje njegovu konstantnu namjeru da sabotira istragu i spriječi dostavu novih dokaza.
Dokument, (a radi se o dopisu Kovačević Novaka VSITV-u) pokazuje da je OT Bijeljina cijelo vrijeme planski sprečavala dostavu dokaza, pristup informacijama i razgovore sa bilo kim iz porodice ubijene djevojčice jer glavni tužilac kaže 9-11-ti red:
Pošto je predmet završen naredbom o nesprovođenju istrage odlukom postupajućeg tužioca i odbijanjem pritužbe od strane Kolegija okružnog tužilaštva to i nema potrebe da ja dalje raspravljam o tom predmetu.
To što sam preko 200 puta dolazio sa novim dokazima o ubistvu i prikrivanju ubistva ga nije zanimalo, nego je izdao naredbu o zabrani pristupa, zbog navodne bezbjednosti osoblja.
SVO BEZAKONJE, TEROR, DISKRIMINACIJA I PRESUDE PREKRŠAJNOG SUDA SU POSLJEDICA TOGA ŠTO OT BIJELJINA NEĆE DA POŠTUJE ZOKP-U I GONI POČINIOCE KRIVIČNIH DJELA, NEGO GRAĐANIMA KOJI IMAJU DOKAZE O TOME ZABRANJUJU PRISTUP, NE BIRAJUĆI SREDSTVA...

PRILOZI

Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp
Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pr
A - 326/12

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Dodaj komentar

Dodaj komentar

Zapamti me