CLANAK 350

UDT je još 2010-te dobio dokaze o monstruoznim krivičnim djelima Kovačević Novaka i Stjepanović Danice, koji su pokušali da prikriju ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone prilikom krijumčarenja u firmu Gavrila Bobara, (UDT:8547/10). Trogodišnje odugovlačenje ove pritužbe, dovelo je samo do toga da osim tužioca Kerovića i druge osobe, sudski policajci, sudije i pripadnici MUP-a izvršavaju krivična djela pomažući saučesnicima u ubistvu i prikrivanju tog zločina!

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU
UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA
DOPUNA NA UDT : 12326/13
U prilogu vam šaljem skenirano "Obavještenje" OT Bijeljina po predmetu T14 0 KTA 0008936 13 od 08.07.2013.
Prethodno sam predao štampani dokument, (ponovo kao pas lutalica u prizemlju zgrade, jer mi drugačije nije omogućeno, prema fašističkoj naredbi da nijednom srodniku Ivone Bajo nije dozvoljen pristup u OT Bijeljina). U tom dokumentu sam izneo argumente koji opovrgavaju stav tužioca Kerovića, da nijedan pripadnik tužilaštva ne može biti krivično odgovoren niti za jedno djelo, izvršeno tokom službenih radnji i to na dva nivoa.
Prvo da prijavljeni nikada nije vršio službene radnje vezano za mene, jer ne postoji dokument niti predmet koji to potvrđuje, nego je izdao nezakonitu naredbu USMENO da ne bi ostao trag krivičnog djela.
Drugi argument je činjenica da je tužilac Dijana Milić optužena upravo za navodne nezakonite radnje izvršene prilikom rada na dodijeljenom predmetu, što je nesumljivo direktno povezano za službeno postupanje.
Poenta je da se jedan tužilac optužuje za krivična djela izvršena tokom službe, a postupajući u ovom predmetu osporava takvu mogućnost i teoretski. Osim toga postoji predmet sa brojem i pripadajućom dokumentacijom, koji je vodila optužena tužiteljica, dok u slučaju Kovačević Novaka nema NIJEDNOG službenog dokumenta.
Da bih imao dokaze o bezakonju koje sprovodi Kovačević, bio sam prisiljen na to da odbijem nezakonitu naredbu kojom se diskriminišem, provodim sate u zatvoru, da mi se sudi zbog odbijanja naredbe, a sve sa ciljem da na sudu neki od svjedoka izjavi kako glasi naredba koju primjenjuju.
Činjenice na koje skrećem pažnju u ovoj dopuni su prije svega da tek sada poslije moje intervencije, tužilac Kerović navodi da postoji mogućnost žalbe, što je bio obavezan da učini u dokumentu od 02.07.2013. koji sam ranije dostavio.
Očito je postala praksa da se građanima ne predočava ta mogućnost iz ZKP-a, koju ja vrlo dobro poznajem, ali većina sigurno ne. Kopiju te pritužbe takođe prilažem uz ovu dopunu i ističem da sam je poslao elektronskim putem, jer nisam htio da sa ponovo izlažem diskriminatorskom ponižavajućem tretmanu.
Da li će tako podnesena pritužba biti prihvaćena ostaje da se vidi.
I na kraju, završna besmislenost i bezakonje u ovom predmetu ogleda se u tome što bi tu pritužbu trebalo da razmatra i o njoj odlučuje osoba koju sam prijavio ???

Preostala dva pripadnika ureda glavnog tužioca g. Gruhonjić Muhamed i Debeljević Milorad su me lažno optužili za ugrožavanje sigurnosti te tražili da mi se odnese računar sa dokazima kriminala OT Bijeljina.
U prilogu je zabilješka CJB Bijeljina o tome, te odgovor Debeljevića sudu, koji iznosi dodatne laži i negira da se bilo šta od toga desilo. Takođe prilažem i stav sekretara Prodanović Danke, koja ističe da su bez njenog znanja ili dozvole slagali da i njoj prijetim. Posjedujem i audio zapis u kome upravo tužilac Kerović potvrđuje da su isto uradili i u njegovo ime, kako bi lažnoj prijavi dali veću težinu i predstavili me kao psihopatu.
I TAKVE OSOBE BEZ ČASTI, MORALA I PROFESIONALIZMA TREBA DA ODLUČUJU O MOJOJ PRITUŽBI !
Time je dodatno potvrđena povreda iz stava 1. " povreda načela nepristrasnosti" člana 57. Disciplinski prekršaji tužilaca (ZOVSITV).
UDT je još 2010-te dobio dokaze o monstruoznim krivičnim djelima Kovačević Novaka i Stjepanović Danice, koji su pokušali da prikriju ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone prilikom krijumčarenja u firmu Gavrila Bobara, (UDT:8547/10).
Trogodišnje odugovlačenje ove pritužbe, dovelo je samo do toga da osim tužioca Kerovića i druge osobe, sudski policajci, sudije i pripadnici MUP-a izvršavaju krivična djela pomažući saučesnicima u ubistvu i prikrivanju tog zločina!

Napominjem da je više stotina stranica dokaznog materijala i DVD sa dokazima proslijeđen Interpolu, Evropskom parlamentu i nekim zemljama regiona, odnosno Ambasadi SAD-a u Sarajevu, o čemu ste vjerovatno obavješteni...

PRILOZI

Obavjest od 08.07.2013.
Prituzba na odluku Tuzioca Kerovica
Prodanovic izjava
Aco Teodorovic zabiljeska
Odgovor Debeljevica
Kerovic izjava

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902