CLANAK 344

Ne vjerujem da bi se ijedan tužilac iz bilo kog drugog tužilaštva usudio pokrenuti istragu bez odobrenja VSITV-a, no tada bi bar postojao privid nepristrasnosti, a ovako ga nema...

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

PRITUŽBA NA ODLUKU T14 0 KTA 0008936 13 OD 08.07.2013.

Obavještavam OT Bijeljina da sam podatke o ovom predmetu proslijedio VSITV-u, poslije čega je formiran predmet UDT: 12326/13, a s obzirom da mi je pristup u prostorije OT Bijeljina zabranjen, dostaviću ovu pritužbu na vašu internet adresu, te o novim okolnostima obavjestiti UDT.
Jadan od stavova iz člana 57 ZOVSITV za koji smatram da je relevantan je i broj 7, s obzirom da tužilac Kerović nije tražio svoje izuzeće po predmetu u kome je prijavljena osoba iz istog tužilaštva i interes je tužioca da bude sa njim u dobrim odnosima, da mu se ne zamjera i ne pokreće istragu, a s obzirom da se radi o nadređenom, utoliko je interes veći.
Osim toga po ovoj pritužbi bi teoretski trebalo da odlučuje upravo prijavljeni Novak Kovačević ili će to taktički odraditi zamjenici, no s obzirom na podnesene krivične prijave, pritužbe VSITV-u, te privatne tužbe, niko od njih ne može biti nepristrasan, pri odlučivanju po ovom predmetu.
SMATRAM DA JE OVA PRIJAVA SA OBZIROM NA POZADINU MORALA BITI OBRAĐIVANA OD STRANE DRUGOG TUŽILAŠTVA!
Ne vjerujem da bi se ijedan tužilac iz bilo kog drugog tužilaštva usudio pokrenuti istragu bez odobrenja VSITV-a, no tada bi bar postojao privid nepristrasnosti, a ovako ga nema...
Sam osnov za pritužbu je kategoričan stav g.Kerovića da glavni tužilac nikada ni pod kojim okolnostima ne može biti krivično odgovoran za kako kaže službene radnje, pri čemu se poziva na član 29 ZOTRS !
Smišljeno se zaobilazi član 87 Imunitet sudija i tužilaca (ZOVSITV) stav 2:
Posjedovanje imuniteta neće spriječiti ili odgoditi istragu u krivičnom ili građanskom postupku koja se o nekoj stvari u skladu sa zakonom vodi protiv sudije ili tužioca.
Nepravilnost odluke tužioca je dvostruka.
Prije svega ne postoji nijedan predmet u kome je g. Kovačević Novak službeno nastupao, vezano za mene ili moje pravne interese, a nema niti jednog donesenog rješenja ili odluke bilo od strane glavnog tužioca, bilo od OT Bijeljina, kojim se suspenduje ili ograničava neko moje pravo. Time se isključuje mogućnost da se radi o nekoj službenoj radnji. Drugi argument je činjanica da je u pravnom sistemu BIH, poznat slučaj tužiteljice Milić Dijane, protiv koje je podignuta optužnica upravo za radnje direktno vezane za predmet koji je vodila. Optužena je naime za nagovaranje svjedokinje na davanje lažanog iskaza.
Time je i izneseni stav tužioca Kerovića izgubio svaku težinu.
JEDINI ČASTAN POSTUPAK A DA BI SE IZBJEGAO NOVI DISCIPLINSKI PREKRŠAJ JE DA OT BIJELJINA ZATRAŽI OD REPUBLIČKOG TUŽILAŠTVA IZUZEĆE PO OVOM PREDMETU !
Konačna odluka ionako neče zavisiti od zakona i od bilo kog tužioca nego od stava UDT-a, a s obzirom da sam materijal koji dokazuje prikrivanje ubistva i krijumčarenja dostavio na više uticajnih adresa izvan zemlje, o daljem slijedu događaja neće više odlučivati sasvim svojevoljno ni VSITV-e !

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902