CLANAK 342

Očekujem da ćete poslije uvida u ovaj dokument i dokaze na nevedenim web stranicama, (koji bi trebalo da se nalaze i na disku "DOKAZI" shodno obavezi iz ZOKP-u "Obaveza prijavljivanja krivicnog djela" učiniti sve što je potrebno da se ova monstruozna krivična djela istraže i procesuiraju.

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

KABINETU PREDSJEDNICE USTAVNOG SUDA
OBAVJEŠTENJE

Napominjem da će osim u tekstualnom obliku, redovnom poštom ovo obavještenje biti poslato i na internet adresu Ustavnog suda radi lakšeg pristupa web lokacijama na koje se pozivam.
Prije svega ističem preciznost i profesionalnost kabineta predsjednice Ustavnog suda u odgovoru na moj zahtijev za pristup informacijama po AP-862/10 od 20.06.2013. gdje ste prije svega ponovili tačno tražene stavke, a potom i dali konkretne odgovore.
S obzirom na ranija izuzetno negativna iskustva sa drugim državnim organima po ovakvim zahtjevima i to ne samo u netačnom odgovaranju nego i ignorisanju ili čak otvorenoj zabrani pristupa informacijama, te kršenja garantovanih prava, ovaj primjer ističem kao nešto na šta bi svi trebalo da se ugledaju.
S tim u vezi, naravno da nemam razloga za žalbu koju navodite kao mogućnost, nego vas obavještavam o jednoj uočenoj grešci odnosno nesporazumu.
Naime pod stavkom 3 zatražio sam:
3) Informaciju o tome da li je među dopunama Apelacije i dokument sa diskom u prilogu naslovljen kao „ZLOČIN SA POTPISOM REŽIMA”.
Ovde sam vjerovatno trebao izmjeniti radoslijed riječi jer naslov se ne odnosi na disk nego na dokument.
Dakle naslov dokumenta je "ZLOČIN SA POTPISOM REŽIMA" sa diskom u prilogu!

No sa druge strane ispostavilo se da u ranijem periodu zakonom predviđena procedura nije ispoštovana.
Odgovor OT Bijeljina nije dostavljen apelantici, u vrijeme kada je to bilo potrebno, što se dokazuje stavkom 2, konstatovanjem činjenice da ne postoji dokument koji potvrđuje tu dostavu.
Smatram da to nije moglo uticati na odluku suda, no postavlje se pitanje da li je uopšte došlo do uvida u dokument i web stranicu na disku na kojoj sam predočio fotografije dokaza o falsifikovanju mjesta zločina, prikrivanju materijalnih dokaza ubistva, falsifikovanje obdukcije i obmanjivanje vještaka, sve sa ciljem da se prikrije krijumčarenje, te u narednom periodu ne dovede u vezu sa transakcijama narko mafije preko Bobar banke, istog vlasnika, kao i firme Univerzal, gdje je švercovana "neka" roba !
Stoga vam skrećem pažnju da su svi dokazi i tome, objavljeni na veb stranicama:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821
Krivična prijava dostavljena u KT Sarajevo, tokom marta 2012-te u kojoj se detaljno sa fotografijama dokazuje krijumčarenje 3 paketa, bjegstvo kamiona sa mjesta zločina i neslaganja u predstavljenoj maršruti, a na nerednoj lokaciji se na oko 20 fotografija prikazuje kako je OT Bijeljina, falsifikovalo sve dokaze uključujući i slike obdukcije, sakrivene od porodice, vještaka i javnosti više od 3 godine, da bi prikrili nelegalan prevoz, (najvjerovatnije kokaina).
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821
Ja sam taj materijal osim domaćim organima, dostavio i stranim istražiteljima, (Interpol, Evropski parlament, nekim okolnim zemljama i jednoj stranoj Ambasadi u Sarajevu), no očekujem da ćete i vi poslije uvida u ovaj dokument i dokaze na nevedenim web stranicama, (koji bi trebalo da se nalaze i na disku "DOKAZI" shodno obavezi iz ZOKP-u "Obaveza prijavljivanja krivicnog djela" učiniti sve što je potrebno da se ova monstruozna krivična djela istraže i procesuiraju.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902