Subota, Decembar 01, 2012

CLANAK 285

PRIPREMLJENA PITANJA ZA SVJEDOKE POLICAJCE PRED PRETRES, KOJA UGLAVNOM NISU MOGLA BITI POSTAVLJENA, S OBZIROM DA PRVI SVJEDOK OPTUŽBE, OSOBA KOJA JE IZDALA NAVODNO ZAKONITU NAREDBU, ZASNOVANU NA USMENOJ FAŠISTIČKOJ NAREDBI, DA SE SVIM SRODNICIMA UBIJENE DJEVOJČICE NE DOZVOLI PRISTUP TUŽILAŠTVU, NIJE POJAVIO!
ISTI JE INAČE POŠTO SAM TRAŽIO OSTVARENJE USTAVNIH PRAVA REKAO DA MI "NE TREBA DATI NIKAKVA PRAVA, NEGO DA TAKVE KO ŠTO SAM JA TREBA ZATVORITI NA SOKOLAC"!
KAKO SE NIJE POJAVIO, JOŠ UVJEK NE ZNAM ŠTE JE TO NA SOKOCU...
A PREDSTAVNIK TUŽBE, NA MOJE PITANJE O ČEMU SE RADI "UVJERLJIVO" ODGOVARA, DA NIŠTA NE ZNA I DA NE MOŽE ULAZITI U PRIVATNE STVARI SVJEDOKA! OSTALI SVJEDOCI OSIM JEDNOG KOME ODAJEM PRIZNANJE SE NE SJEĆAJU NIČEG, OSIM DA SAM "VIKAO I GALAMIO", (POŠTO SU ME PITALI DA IZNESEM SVOJ STAV) DA JE DODIK VRHOVNI KRIMINALAC, DA SAM VRIJEĐAO NJEGOVU LIČNOST I DIGNITET, ŠTO JE ČISTA LAŽ! SVI ZNAJU DA SAM UVIJEK PISAO DA JE ON VRHOVNI MAFIJAŠKI BOS! I NISAM VIKAO, AL JE TO BILO POTREBNO ZA PREKRŠAJ, JER: Član 32 (USTAV REPUBLIKE SRPSKE) VAM DAJE PRAVO NA ISKAZIVANJE MIŠLJENJA:
Građani imaju pravo da javno iznose mišljenje o radu državnih organa i drugih organa i organizacija, da im podnose predstavke, peticije i prijedloge i da na njih dobiju odgovor. Niko ne može biti pozvan na odgovornost niti trpjeti druge štetne posljedice zbog javno izraženog mišljenja o radu državnih organa ili stavova iznesenih u predstavci, peticiji i prijedlogu, osim ako je time učinio krivino djelo.
A JEDINO KRIVIČNO DJELO KOJE JE PREDVIĐENO ZAKONOM NA TU TEMU JE:
Povreda ugleda suda Član 370 KZRS
Ko u postupku pred sudom izloži poruzi sud ili ko isto djelo izvrši pismenim podneskom sudu, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest mjeseci.

E SAD SAMO PROVJERITE ŠTA JE PORUGA! UOSTALOM NE VIDIM ZAŠTO BI SE BILO KO IZRUGIVAO NEKOM DRŽAVNOM ORGANU, ČIJI RAD MOŽE BITI ILI PROFESIONALAN ILI POVRŠAN ILI KRIMINALAN U SKLADU SA LIKOM I DJELOM VRHOVNOG MAFIJAŠKOG BOSA...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI
PITANJA ZA SVJEDOKE
(PO PREDMETU: 80 1 Pr 007070 12 Pr)

SUDSKA POLICIJA
1) G. svjedoče, je li istina da sam se uvjek pozivao na ustavom i zakonom garantovana prava, a državni organi su me sprečavali u ostvarenju tih prava ?
2) G. svjedoče, ja sam više od 100 puta dolazio da ostvarim neko pravo, a svega 4 puta sam se suprotstavio diskriminatorskim, kriminalnim i fašističkim metodama, što ste onda lažno predstavljali kao prekršaj ?
3) G. svjedoče, ovde je netačno navedeno da se bilo šta desilo u zgradi suda! Plakat sa dokazom krivičnog djela sam postavio na sebe kada mi nije omogućeno traženo pravo, pošto sam izašao napolje! Je li tako ?
4) Ja sam neko vrijeme bio sam vani, a vi ste se nalazili u zgradi! Da li je tako ?
5) Da li ste sve naredne radnje preduzeli svojevoljno ili po uputama komande ?
6) Dok ste bili u zgradi, a ja vani, niste čuli da se sa bilo kim svađam, vičem, vrištim ili nekom prijetim, niti bilo kakav zvuk ili glas od mene! Da li je tako ?
7) Da li sam prijetio fizičkom silom nekoj osobi, ako se ne omogući ostvarenje mojih prava ?
8) Da li sam tog dana ili bilo kada ranije fizički napao neku osobu u zgradi, prijetio da ću je povrijediti, oštetio objekat ili prijetio da ću nešto polomiti, razbiti ili slično ?
9) Potom ste sa svojim kolegom izašli iz zgrade, a ja vas nisam u tome sprečavao g. svjedoče ?
10) Nijedan službenik ili građanin vam se nisu požalili da sam ih ometao! Da li je tako ?
10a) Nisam ometao neko suđenje, istražne radnje, dostavu materijala ili sastanak nekog švercera sa tužilaštvom?
11) Sudska policija nije evidentirala da sam bilo kada doveo u opasnost nečiji život, tijelo ili predmete u zgradi ?
12) Potom ste mi izdali naredbu da se udaljim, zato što postoji nalog da se spriječim na sve moguće načine u tome da dostavim dokaze o krivičnim djelima MUP-a i OT Bijeljina, te pripadnika organizovanog kriminala ?
12a) Da bih izvršio vašu naredbu ona mora biti zakonita i ne u suprotnosti sa mojim pravima, a vi možete da odbijete izvršenje naloga komande ako je ono očito neustavno! Da li je tako ?
13) Ja sam vas ranije a i tada upozorio da VI kršite ustav, član 16, član 23, prije svega te više drugih vezano za pravo na nediskriminaciju, na podnošenje prijave, odnosno pravnog sredstva, na šta ste se oglušili ?
14) Hoćete biti ljubazni da pročitate sudu kako glasi naredba koju provodite prema meni ?
15) Vi ne znate dakle od kog datuma se primjenjuje sankcija, iz kojih razloga a nepoznato je i do kada traje, odnosno moja prava su oteta na neograničeno vrijeme ?
16) Da li vi osporavate navedene članove i prava iz ustava i zakona ili ustav u cjelini ?
17) Dakle vi ste izvršavali naredbu koja je u suprotnosti sa ustavom, na koju ne samo da nisam imao mogućnost žalbe nego mi nikada nije ni uručena, (član 16 ustava i "Oblik i sastavni delovi rešenja" te 202 ZOUP-u) ?
18) Dokaz je odgovor sudske policije, još iz septembra 2010! Možete li pročitati sudu (a) datum, (b) moj zahtjev, uokvireni tekst na 1. strani, i (c) zaključak komande na kraju 2. strane ???
19) Iako sam pismeno tražio tekst naredbe ili rješenja, komanda to djelimično potvrđuje, ali mi se nikada ne dostavlja, kako bi diskriminacija ostala prikrivena! Je li tako g. svjedoče ?
20) Predao sam OT Bijeljina, Sudskoj policiji i CJB Bijeljina, dokument kojim tražim da se poštuje Ustav i zakoni te da mi se omogući ostvarenje prava koje sam tražio još od početka 2010. Da li ste upoznati sa mojim zahtjevima u dokumentu koji prilažem kao dokaz ?
21) Ne postoji ništa u tom dokumentu, da nije garantovano ustavom ili zakonima g. svjedoče ?
21a) Na poleđini su skenirani dokumenti koji pokazuju da sam lažno optužen od strane nekih tužilaca, koji su tražili pretres i poseban nadzor, a sada to negiraju i prikrivaju materijal o tome, je li tako?
21b) Ne postoji nijedan dokument koji dokazuje postojanje naredbe koja se primjenjuje prema meni, a pošto je očito neustavna, ako budu i za nju negirali da je izdana, onda je odgovornost samo na vama! Da li ste svjesni toga ?
22) Da li vam je poznato da sam se ikada pojavio sa nekim nezakonitim zahtjevom ili razlogom koji nije na zakonim zasnovanom pravnom interesu ?
23) Sledeći dokaz je jedan od oko 15 zahtjeva na koje mi nikada nije odgovoreno! Hoćete li pročitati sudu, datum predaje zahtjeva, koji prilažem kao dokaz ???
24) Dakle umjesto da se odgovori na zahtjev u roku od 15 dana, VI kršite zakon, sprečavate pristup i otimate garantovana prava, narednih 30 mjeseci, sa ciljem da se prikrije ubistvo i sabotiranje istrage za šta sam pronašao neoboriv dokaz ?
25) Je li ovo tekst naredbe : "ZDENKU BAJO, NJEGOVOJ SESTRI I SVIM SRODNICIMA ONEMOGUĆEN JE PRISTUP U OT BIJELJINA" ?
26) Prilažem dokument u kome svjedok to izjavljuje! (ako negira) Tvrdite li da taj svjedok ne govori istinu ?
27) Gospodine svjedoče, ovdje je lažno navedeno da sam uzvikivao, (Vrhovni kriminalac Milorad Dodik i Bobar Gavrilo! Zaustavimo spregu mafije i tužilaštva! Nasilnička smrt inspektora MUP-a Ace Teodorovića)! Prije svega što se tiče druge rečenice, ja to uopšte nisam rekao, nego je to bilo napisano! Da li je tako ?
28) Ja imam alergiju na ambroziju i u zbog otežanog disanja ne mogu da vičem sve i kad bih htio! Da li vam je to poznato već duže vrijeme g. svjedoče ?
29) Vi ste mi više puta govorili da kršim članove 7 i 8 te pokušali da me otjerate, na šta sam odgovorio da vi kršite ustav i zakon da biste zaštitili Bobara, koji je švercovao "neku robu" prilikom ubistva, dok je Dodik neredio prikrivanje svega. No pošto je otkrivena transakcija narko mafije u Bobar banci, sprečavate dostavu dokaza o krijumčerenju, da se to ne bi dovelo u vezu! Oni su najveći kriminalci... Da li je tako bilo ???
30) Takođe sam rekao da se krije materijalni dokaz čiju sam sliku nosio, koji dokazuje prikrivanje ubistva od strane tužilaštva, te da je jedina osoba koja je obećala ispitati pozadinu svega g. Teodorović umro pod sumnjivim okolnostima, samo 5 dana kasnije, (a dan pošto sam sa sestrom bio zarobljen ovde 5 sati bez potvrde o lišenju slobode)! ?
31) Dakle sve to je bilo u razgovoru sa vama! Vi ste tvrdili da ja kršim ZOJRIM, a ja sam odgovorio da VI činite krivična djela da biste zaštitili pomenute tajkune, a sumnjam i da je načelnik otrovan zbog toga, jer autopsija nije naložena ?
32) Možete li potvrditi sudu da nisam uzvikivao, "Dodik i Bobar su kriminalci" (više puta), nego sam to rekao samo jednom u raspravi sa vama ?
32a) Ja sam dakle bio sam vani nekoliko minuta i ni sa kim nisam razgovarao, a vi ste onda izašli i isprovocirali razgovor, kako biste me mogli optužiti po članu 7, predstavivši da sam navodno vikao ?
33) G. svjedoče, ovde se tvrdi da sam nosio transparente uvredljivog sadržaja! Možete li objasniti šta je to uvredljivo ili bar netačno na plakatu koji sam nosio ?
34) Vi niste ni tužilac niti mafijaš, da biste bili uvrijeđeni, je li tako ?
35) Prema Ustavu, član 32 građani imaju pravo da javno iznose mišljenje o radu državnih organa i za to ne mogu biti kažnjavani, (citirati član)! Da li to znate ?
36) Ovo uopšte nije uvreda koja se odnosi na član 7! To su recimo parole da je "OVAJ NAROD OVAKAV, ONA RASA JE ONAKVA, DA ONE TREBA PROTJERATI, DA SU NAŠI JEDINI ISPRAVNI A SVI DRUGI NIŽA BIĆA I SLIČNO" Je li tako ?
37) Prilažem kao dokaz primjer uvredljivog, diskriminatorskog i fašističkog postupka! Ovo je tretman kome je izložena moja porodica u poređenju sa postupcima nacista iz 2. svjetskog rata! Da li je ovo uvredljivo ???
38) Na moje ponovne tvrdnje da samo tražim poštovanje zakona i omogućavanje garantovanih prava, vi ste rekli citiram: "NE TREBA TI DATI NIKAKVA PRAVA! TAKVE KO ŠTO SI TI TREBA ZATVORIT NA SOKOLAC". Možete li nam reći, šta se to nalazi na Sokocu, gospodine svjedoče ?
39) Da li ste vi psihijatar ili psiholog, pa ste to zaključili ili je to takođe dio naredbe, da me pred građanima i službenicima koji vide taj teror, predstavite kao ludaka ?
40) G. svjedoče, VI ste nezakonito oteli moja prava, a ja sam vam se suprotstavio braneći svoje dostojanstvo i čast, primjenjujući pravo na samoodbranu, (član iz KZ-a "Nužna odbrana")! Da li osporavate taj član ili zakon ?
41) Više od 100 puta ste me udaljili, ne dozvolivši da ostvarim svoja prava, doduše uglavnom na ljubazan način, ali to ne mjenja činjenicu da moja porodica i ja osjećamo da smo tretirani kao stoka koju treba otjerati, kako biste prikrili ubistvo i zaštitili počinioce. Da li je tako ?
42) Svaki put, kada bih bio onemogućen da ostvarim neko pravo, pa se vratio nazad, nije ostao nikakav trag, nikakav dokaz, ne samo da imam neke podatke o kriminalu, nego da sam uopšte i dolazio! Da li je tako ?
43) Usprotivivši se vašim gestapovskim metodama, sve će ostati zabeleženo, pa ću imati dokaze i o diskriminaciji i o tome šta se sve primjenjivalo kako bi se zaštitila mafija. Je li tako ?
44) Ni sudska policija niti MUP me nisu zaštitili od samovolje i terora tužilaštva, ali sam uspio da se zakonu sile suprotstavim silom zakona i dobijem podatke koji je skrivani 3 godine! Prilažem dokaz o tome. Da li se u ovom dokumentu odobrava kopiranje materijala iz spisa o istrazi ubistva, dok je spis o meni navodno kompletan u Doboju ?
45) Ovime je potpuno jasno da su krivci za sve događaje iz OT Bijeljina, jer su naložili sudskoj policiji primjenu nezakonitih i neustavnih diskriminatorskih metoda da bi prikrili svoje zločine! Je li tako ?
46) Kao poslednji dokaz prilažem dio snimaka, sakrivanih 3 godine iz kojih se vidi da su državni organi terorisali i diskriminisali moju porodicu, da bi prikrili dokaze o ubistvu i sabotiranju istrage osmogodišnjeg djeteta, što potvrđuje moju tezu da je tužilaštvo najobičnija mafijaška organizacija, da je kompletna optužba protiv mene nastala kršenjem ustava i zakona, te otimanjem garantovanih prava! Da li je tako ?
47) Da li je očigledno da nikada ne bi došlo do ovog događaja da nije pogažen ustav od strane tužilaštva, a da sam ja bio u pravu kada sam tvrdio da se radi o zaštiti tajkuna kriminalaca ?
SVJEDOCI POLICAJCI
1) Da li vam je poznato, da se prema meni i svim srodnicima primjenjuje diskriminatorska naredba, kojim se sprečavamo u ostvarenju bilo kog prava vezanog za OT Bijeljina ?
2) Sprečavam se na sve moguće načine da podnesem prijavu, zahtijev ili dostavom dokaze i prije svega da dobijem podatke o istrazi ubistva koje sam tražio još početkom 2010. Da li to znate ?
3) Ja sam uz sebe imao disk sa dokazima o teškim krivičnim djelima inspektora, tužilaca i kriminalaca koji su prilikom krijumčarenja ubili osmogodišnju djevojčicu, te sve pokušali da prikriju! Da li ste to znali ?
4) Naredba koja se primjenjuje glasi: "ZDENKU BAJO, NJEGOVOJ SESTRI I SVIM SRODNICIMA ONEMOGUĆEN JE PRISTUP U OT BIJELJINA". Diskriminacija cijele porodice nije samo diskriminacija nego fašizam! Je li tako ?
5) Vi niste mogli da mi omogućite ostvarenje otetih prava, nego ste me lišili slobode, a odgovorni za ove gestapovske metode su ostali na slobodi! Je li tako bilo ?
6) Kada bih ja napisao ili naredio da u moj restoran, bolnicu, školu ili vrtić ne mogu ući sudije, supružnici tužilaca ili djeca policajaca, ne biste hapsili njih nego mene i podnijeli krivičnu prijavu! Da li je očito da se radi o diskriminaciji i pomoći komade MUP-a, kriminalcima protiv kojih imam dokaze ?
7) Pošto su saznali da sam proslijedio 520 stranica dokaznog materijala Antikorupcionom timu za južnu Evropu, svjesni da neće više moći prikrivati zločine, odobrili su mi kopiranje materijala skrivanog 3 godine iz koga se vidi da je čak i autopsija falsifikovana, kako bi se zaštitili tajkuni! Da li ste to znali ???
8) Vi ste me priveli u stanicu ne nanijevši nijednu povredu i bili ste izuzetno profesionalni i korektni, kao i sve vaše kolege do otpusta u 1:30 narednog dana! Da li je tako ?
9) S obzirom da sam zadržan u pritvoru, morao sam shodno zakonu biti izveden pred sudiju najdalje za 12 sati! Da li je tako predviđeno ZOP-a g svjedoče ?
10) Kako ste obavili legitimisanje, a poslije tehničke obrade radno vrijeme je bilo završeno u OT Bijeljina, nije bilo nijednog razloga da budem zadržan u pritvoru, (pročitati član)! Je li očigledno kršenje zakona od strane komande MUP-a ?
11) (eventualno pitanje o Sokolcu, ako bude negirano od strane odgovornog)!

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

Dodaj komentar

Dodaj komentar

Zapamti me