CLANAK 291

Pri svakom pokušaju da dostavim dokaze o kriminalu u OT Bijeljina ulaz mi je zabranjen, diskriminisan sam i šikaniran skoro 3 godine, a za to vrijeme prikazivan kao ludak koji ne zna šta priča iako niko nema odgovore na dokaze koje donosim...

 

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 039221 12 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO (Majke Jevrosime 20)

Tuženi:

UNIVERZAL AD BIJELJINA (Knez Ivo od Semberije 88)

Vrijednost spora:

500000 KM


PRIJEDLOG PO ČLANU 134 ZPP

Na osnovu člana 134 ZOPP-u:
(1) Stranka je dužna sama podnijeti ispravu na koju se poziva za dokaz svojih navoda.
(2) Uz ispravu sastavljenu na stranom jeziku podnosi se i ovjereni prijevod.
(3) Ako se isprava nalazi kod organa vlasti ili pravne osobe kojoj je povjereno vršenje javnog ovlaštenja, a sama stranka ne može isposlovati da se isprava preda ili pokaže, sud će po prijedlogu stranke narediti tom organu, odnosno osobi, da ispravu dostave sudu.
Obavještavam sud da sam više puta pokušao doći do dokumenata u posjedu CJB Bijeljina i prije svega OT Bijeljina, no s obzirom da se radi o saučesnicima tuženog u prikrivanju krijumčarenja i ubistva, ne samo da nisam dobio materijal, nego je izdato nezakonito, kriminalno i fašističko naređenje, da se citiram:
ZDENKU BAJO, BUDIMKI BOLLIN BAJO I SVIM SRODNICIMA NE DOZVOLI PRISTUP U OT BIJELJINA !!!
Dokaz za to je u prilogu "Zapisnik sazetak"! Dakle, takozvani državni organi su činili sve da me spriječe u dostavi dokaza o krivičnim djelima i pristupu informacijama, što je išlo tako daleko da su me i hapsili samo da bi prikrili sopstvene zločine! Vidljivo je u prilogu " Obavjest" da tražim i informacije o mojim prijavama protiv tuženog, a još ranije sam tražio podatke o materijalnom dokazu torbi i od MUP-a i OT Bijeljina, ("Zahtjev za informacije", "Zahtjev za informacije MUP-u", "Zahtjev za informacije tuziocu") na koje nikada nisam dobio odgovor, a poslednji put kada sam to pokušao, završio se hapšenjem, (Hapsenje septembar 2012)!
Skrećem pažnju da je još 2009. tužilac pokazala da je pripadnik organizovane kriminalne grupe, čiji je prvi član službenik tuženog, uklonio materijalni dokaz sa mjesta zločina, te ga je iz bolnice sklonio inspektor Marković Dragoslav, a potom tužilac Stjepanović izuzela iz svih istražnih radnji! Audio snimak razgovora sa tužiocem koja odbija evidentirati prijavu je na disku u prilogu! Sem toga priložen je i kompletan tekst "Ubistvo" dostavljen nešto ranije na CD-u, pošto je tužilac bila na odmoru. U tom tekstu sam razradio više mogućih opcija ubistva, a sada navodim sledeće redove iz kojih se s obzirom na kasniji slijed događaja može zaključiti zašto ista odbija svaki kontakt sa mnom:
AKO OSOBLJE UNIVERZALA DAJE LAZNE PODATKE, ONDA SE TRAGEDIJA MOGLA DESITI SLUCAJNO ILI NAMERNO KRIVICOM NEKOG OD NJIH. JEDNA OD MOGUCNOSTI JE DA SE SA NEKOG VOZILA ILI MASINE KOJA JE ULAZILA U KRUG FIRME OTKINUO, ODLETEO NEKI PREDMET (MOZDA POD PRITISKOM ILI USLED PUCANJA), TE POGODIO DETE U PROLAZU. VOZACI I RADNICI MOZDA ZELECI IZBJECI ODGOVORNOST ILI SAKRITI SADRZAJ TOVARA, KOJI JE NEREGULARAN ILI CAK KRIMINALAN, PREMESTAJU JE DESETAK METARA NAPRED, ULAZE U KRUG, ISTOVARAJU ROBU, TE POSTO JE DETE ODVEZENO, ODLAZE PRE DOLASKA POLICIJE...
ARGUMENTI OVE VARIJANTE:
PO INFORMACIJAMA KOJE SAM DOBIO VOZACI TVRDE DA IM JE PORTIR REKAO DA ODU IZ FIRME PREKO KRVAVIH MRLJA, PRE DOLASKA POLICIJE, STO ON NEGIRA.
DALJE PO TAHOGRAFU KOJI SU DONELI ONI ULAZE U KRUG FIRME U 15 I 59 (NIJE LI VREME KRAJNJE CUDNO), A PO ISKAZU
ZAPOSLENIH U FIRMI TO JE BILO POSLE 16 I 10.
ONI DAKLE KAZU DA SU USLI OKO 16 I NEKIH DESETAK MINUTA TRAZILI NEKOG DA PREUZME TOVAR.
KADA GA NALAZE NA BRZINU ISTOVARUJU I IZLAZE VEC U 16 I 17.
IAKO JE ADVOKAT PORODICE SKLON DA VERUJE TAHOGRAFU KOJI POKAZUJE 16 SATI, A NE OSOBLJU KOJE TVRDI DA SU STIGLI POSLE 16 I 10, CINI MI SE DA BI ISTINA MOGLA BITI OVAKVA:
KAMIONI VOZE NEREGULARAN TOVAR (HEROIN RECIMO) I TEMPIRAJU DOLAZAK NA KRAJU RADNOG VREMENA.
STAJU U BLIZINI UNIVERZALA (PARKING KOD KASARNE RECIMO) I CEKAJU DA RADNICI KRENU SA POSLA.
ZA TO VREME FRIZIRAJU TAHOGRAF.
DALI SU GA POTPUNO ISKLJUCILI, ILI SU IZVADILI, ORIGINALNI PAPIR, UBACILI DRUGI, ILI NESTO DRUGO, TO OSTAVLJAM DA USTANOVI ISTRAGA, TE KAD VIDE DA SU SVI OTISLI, LAGANO PRELAZE PAR STOTINA METARA NEEVIDENTIRANO.
U PRILOG TOME JE I TVRDNJA DA SU IMALI NEKI KVAR, CIME SU VEROVATNO OBJASNJAVALI ZASTAJANJA.
CAK JE MOGUCE, DA JE TAJ KVAR SIMULIRAN, TA DA SU SE NA ULAZU ZADRZAVALI SAMO ZATO JER JE TREBALO SAKRITI TRAGOVE KRVI OD POGLEDA PROLAZNIKA, DOK SE NE SMISLI NEKO RESENJE...
MORAM RECI DA JE MENI POTPUNO NELOGICNO DA NEKO KO DOVOZI TOVAR NAMERNO UBIJE DIJETE, I OSTAVI GA PRED ULAZOM, PA CAK I SLUCAJNO, JER JE IVONA U TO VRIJEME VEC UVELIKO MORALA STICI KUCI, AKO JE KRENULA 20 MINUTA RANIJE.
Napominjem da su ovi redovi pisani u septembru 2009 te predati MUP-u i tužilaštvu, a tek 8 mjeseci kasnije sam došao do izjava svjedoka iz kojih se vidi na je kamion imao rezervoar nešpanovan trakom i kukama, te da je dovezana roba od koje su preko noći nestala 3 paketa. I na kraju u februaru 2012. u Bobar banci se otkriva transakcija narko mafije...
U narednom periodu se sprečava svaki pristup tužilaštvu i dostava dokaza, a s obzirom da za takav postupak nikada nije izdato rješenje, to se "opravdavalo" lažima kako se radi o ludaku, odnosno o osobi koja je pod uticajem alkohola i droga! Kako je sudski policajac Mirić Zoran na moj stav da samo tražim ostvarenje zakonom garantovanih prava rekao:
"NE TREBA TI DATI NIKAKVA PRAVA! TAKVE KO ŠTO SI TI TREBA ZATVORIT NA SOKOLAC".
a nije se pojavio na pretresu 03.12.2012. gdje sam bio okrivljen u prekršajnom sudu, pokušao sam to dokazati preko drugih svjedoka, ali se niko "nije sjećao" te rečenice! S obzirom da sam većinu ostalih tvrdnji dokazao osim te, pretpostavljam da mi je postupajući sudija potom i pročitao zapisnik sudske policije u kome stoji između ostalog, "da su moji postupci očito uzrokovani uticajem alkohola ili droga" te predlaže sudsko postupanje shodno zakonu!
Stoga tražim od suda da izda naredbu sudskoj policiji, koja je već odbijala dostaviti mi podatke, da sudu dostavi sve zabilješke u kojima se ja opisujem, a imam podatke da postoje najmanje 3:
- zabilješke sudske policije u Bijeljini br. 1292/12 od 05.09.2012. dostavljena u spis 80 1 Pr 007070 12 Pr
- zabilješke sudske policije u Bijeljini od 25.07.2011. dostavljena u spis 80 1 Pr 004601 11 Pr
- zabilješke sudske policije u Bijeljini od 23.06.2011. dostavljena u spis 80 1 Pr 004323 11 Pr

te da se izda naredba OT Bijeljina da dostavi podatke o preduzetim radnjama po krivičnim prijavama:
- Prijava protiv Sofrenić Blagise od 24.06.2010.
- Prijava protiv Univerzala od 02.12.2010.
- dokumentacija u kojoj se objašnjava stanje u kome se nalazi torba, vezano za zahtjev od 25.02.2011.
i na kraju da se izda naredba CJB Bijeljina da se dostavi:
- dokumentacija u kojoj se objašnjava stanje u kome se nalazi torba, vezano za zahtjev od 04.03.2011.
Napominjem da se na disku u prilogu nalazi video zapis "Zlocin sa potpisom rezima" te web stranica sa fotografijama istog naziva izvorno upućena Ustavnom sudu i UDT-u, iz koje se jasno vidi kako je falsifikovano mjesto ubistva i obdukcija u saradnji tuženog Univerzala, MUP-a i OT Bijeljina, kao i prijava upućena u KT Sarajevo u martu 2012 koja raskrinkava u potpunosti krijumčarenje u "Univerzal" i bjegstvo kamiona sa mjesta zločina.
Pri svakom pokušaju da dostavim dokaze o tome u OT Bijeljina ulaz mi je zabranjen, diskriminisan sam i šikaniran skoro 3 godine, a za to vrijeme prikazivan kao ludak koji ne zna šta priča iako niko nema odgovore na dokaze koje donosim..
.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902