CLANAK 293

S obzirom da sam upozorio i prvostepeni i drugostepeni sud, upravo na član 87 ZOVSITV, na šta nije bilo nikakvog objašnjenja niti reakcije, jasno je da je do pogrešne primjene materijalnog prava došlo smišljeno sa namjerom da se pomogne tuženima, a što je vjerovatno posljedica primjene najavljenih "DRUGIH METODA"

 

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 034147 11 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO

Tuženi: 1)

GRUHONJIĆ MUHAMED

Tuženi: 2)

DEBELJEVIĆ MILORAD

Vrijednost spora:

500000 KM


REVIZIJA PROTIV PRESUDE

Presuda donesena 20.11.2012. od strane drugostepenog (Okružnog suda u Bijeljini) se pobija u cjelini, zbog pogrešne primjene materijalnog prava, stav 2, relevantnog člana ZOPP-u!
OBRAZLOŽENJE
U kratkom opisu tužbe, ističem da su dva građanina 19.03.2010. (Debeljević Milorad i Gruhonjić Muhamed) vodeći se nečasnim i nezakonitim motivima pristupili u CJB Bijeljina i usmeno prijavili da njima i nekim drugim osobama, zaposlenim u OT Bijeljina upućujem prijetnje po život i tijelo.
Ne ulazeći u to da li u bilo kom mom tekstu, objavljenim i na internetu, postoji neka prijetnja iz relevantnog člana 169 KZ-a, skrećem pažnju da sam prilikom razgovora sa službenim akterima iz MUP-a, konkretno načelnikom kriminalističke policije saznao da je prijava podnesena od strane 2 građanina, što je i okarakterisano terminom "na okolnosti obavljenog razgovora" u zabilješki!
Nažalost pomenuti gospodin je preminuo samo 5 dana kasnije, tako da nikada nisam dobio dokumentaciju koju sam tražio tom prilikom, pa se neću ni pozivati na njegove riječi, nego na iste stavove inspektora MUP-a, Maksimović Bojana i Jovičević Zorana, te predsjednika Okružnog suda u Bijeljini!
Naime, kada sam tražio uvid u spis, kako bih vidjeo šta je to od mojih riječi opisano kao prijetnja, gospodin je komentarisao, da su prijavu podnijeli usmeno tuženi, kao građani, a da su to što sam napisao da će svi odgovorni za prikrivanje ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, završiti u zatvoru, doživjeli kao prijetnju te su me zbog toga i prijavili!
Rukovodeći se time tražio sam da mi se sudi i sve podatke koji su prikupljani za vrijeme nadzora policije, na šta svjesni greške tuženi utiču na sekretara da to prikriva, (dokaz u prilogu tužbe ODGOVORI TUŽILAŠTVA)
S obzirom da se aktivnosti tužilaštva negiraju, podneo sam tužbu protiv privatnih lica, direktnih podnosilaca, istakavši da su zloupotrijebili činjenicu da su kao tužioci poznati policiji, te tražili sve dalje radnje, a da je jedini tužilac službeno povezan sa tim, g. Šabić Muris.
Potom mi iz CJB Bijeljina odgovaraju da su dostavili izvještaj u dva navrata, (ODGOVOR MUP-A ), a u svojim odgovorima, znajući da nemam dokaze i da mi ih oni nikada neće dati tuženi traže da se tužba odbije kao neosnovana, (g. Gruhonjić) te što je najvažniji dokument u ovom spisu, u svom odgovoru g. Debeljević ističe da se ne poznajemo, da NIKADA NIJE SLUŽBENO POSTUPAO, u bilo kom predmetu, vezanom za mene ili moje pravne interese, te da su svi navodi u tužbi izmišljeni, odnosno da sam sve slagao !!!???
No kako sam u narednom periodu prije pripremnog ročišta uspio da dođem da zabilješke MUP-a iz koje se vidi da su upravo tuženi pristupili u CJB Bijeljina i lažno me prijavili i to ne pismeno, nego su opisali navodne prijetnje, predao sam taj dokument (ZABILJEŠKA MUP-A) Sudu i tuženima!
Svjestan kakvu je grešku napravio, odgovarajući da nikada nije službeno postupao, g. Debeljević se nije ni pojavio, a drugi tuženi Gruhonjić, je osim što je doveo u pitanje znanje i stručnost postupajućeg sudije, istom verbalno zaprijetio, da neće dolaziti na glavnu raspravu i izvoditi dokaze, nego će upotrijebiti druge metode, ako sudija smjesta ne odbaci tužbu zbog toga što on nikada ne može biti tužena strana u postupku bilo krivičnom bilo parničnom!
Tome je prisustvovalo više osoba, o čemu sam izvjestio i predsjednika suda, a vidljivi su i rezultati tih "DRUGIH METODA", jer su sudije prvostepenog u drugostepenog suda brutalno falsifikovale raspoloživu dokumentaciju i uprkos jasnom stavu tuženog da nikada nije postupao službeno, postupile po prijetnji i naredbi tuženog Gruhonjića, te štetni događaj okarakterisali kao radnju OT Bijeljina!
Iako sam u opisu činjenica jasno istakao, što se vidi iz teksta tužbe, da citiram:
"Tuženi su nastupili kao građani i lažno me optužili za "Ugrožavanje sigurnosti", nakon čega su "zloupotrijebili svoj položaj" i po riječima inspektora kriminalističke policije, NAREDILI IM, da podnesu Zahtijev za sve kasnije radnje protiv mene...

Ja ih dakle jasno opisujem kao građane, (a naveo sam da se radi o tužiocima jer ne znam njihove privatne adrese) u svom odgovoru tuženi potvrđuje da nema nikakve službene veze sa mnom, a potom sud sve to prepravlja i falsifikuje!
Kako bi uopšte moglo da se objasni postupanje suda?
Sve moje tvrdnje su tačne, uz naravno opasku da to ne znači i da mi je nanesena bilo kakva šteta, (nebitno je što me opisuju kao ludaka i zabranjuju pristup svima iz porodice ubijene djevojčice Ivone Bajo), a kako Sud izvodi zaključak da se radi o službenim radnjama, znači da prema sudu, tuženi Debeljević piše laži u svom odgovoru!!!???
Suštinski, pošto sam dokazao ne samo štetne nezakonite radnje, nego i krivična djela tuženih, izvršena sa ciljem da se prikrije ubistvo djeteta i krijumčarenje za šta su odgovorni prije svega tužilac Stjepanović Danica i Novak Kovačević, direktno, a tuženi indirektno, (što je sud trebalo da prijavi po službenoj dužnosti) umjesto toga pomaže se da izbjegnu i odgovornost za štetu i krivičnu odgovornost!
Time su sudije prvostepenog i drugostepenog suda izvršile krivično djelo iz člana "Povreda zakona od strane sudije" po kom osnovu ću i podnijeti krivičnu prijavu, što znači da sa daljim radom na ovom predmetu ne bi trebalo da imaju nikakvih dodirnih tačaka...
Osim što je sasvim ignorisan moj prijedlog da o svemu svjedoče inspektori Maksimović i Jovičević, isto se desilo i nakon podneska na pripremnom ročištu u kome sam naveo:
"Što se tiče prijedloga da Sud pribavi spise iz OT Bijeljina, pridružujem se tome i identifikujem spis o kome se radi, a pominje se u odgovoru CJB Bijeljina na moj zahtijev, (Izvještaj 10-02/3-1-230-236/10 KU-148) mada sam uvjeren da je taj spis djelimično ili u cjelosti uništen, s obzirom da OT Bijeljina osporava njegovo postojanje, Član 131:
Ako u postupku treba razgledati stvar koja se nalazi kod jedne od stranaka, kod treće osobe, kod organa vlasti ili kod pravne osobe kojoj je povjereno vršenje javnog ovlaštenja, na odgovarajući će se naćin primjeniti odredbe čl. 134. do 136. ovog zakona o pribavljanju isprava od ovih organa ili pravnih osoba."
No pogrešna primjena materijalnog prava se prvenstveno ogleda u lažnom prikazu statusa tuženih, jer je iako se sve u zabilješki MUP-a opisuje kao "okolnosti obavljenog razgovora" tuženi svojim potpisom tvrdi da nema službenog nastupa i nije priložen nijedan dokument koji bi išao u prilog tome, navodi se član 172 ZOO, umjesto relevantnog upravo za tužene, što sam istakao još ranije:
Član 87. Imunitet sudija i tužilaca (ZOVSITV)
(1) Sudija ili tužilac ne može biti krivično gonjen, uhapšen ili zadržan u pritvoru niti može odgovarati u građanskom postupku za mišljenja koja daje ili za odluke koje donese u okviru svojih službenih dužnosti.
(2) Posjedovanje imuniteta neće spriječiti ili odgoditi istragu u krivičnom ili građanskom postupku koja se o nekoj stvari u skladu sa zakonom vodi protiv sudije ili tužioca.
U ovom predmetu bilo je mnogo više nepravilnosti što sam djelom opisivao u tekstu žalbe, no osnov svega je lažni prikaz radnji tuženih od strane suda, te je trebalo primjeniti navedeni stav 2, člana 87!
S obzirom da sam upozorio i prvostepeni i drugostepeni sud, upravo na taj član, na šta nije bilo nikakvog objašnjenja niti reakcije, jasno je da je do pogrešne primjene materijalnog prava došlo smišljeno sa namjerom da se pomogne tuženima, a što je vjerovatno posljedica primjene najavljenih "DRUGIH METODA"

PRILOZI


ODGOVOR CJB BIJELJINA
ODGOVOR TUŽENOG

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902