CLANAK 290

Nepostojanje utvrđene krivične odgovornosti, ne znači da ne postoji odgovornost za nastalu štetu, jer bi u tom slučaju parnični postupak bio moguć, samo po okončanju nekog krivičnog postupka, a prije svega ističem činjenicu da u tužbi nije bilo pomena o odgovornosti tuženog za nasilnu smrt Ivone Bajo, nego isključivo za prikrivanje dokaza o tome, što je doprinjelo da se pojedini podaci uopšte ne istražuju od strane tužilaštva!

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 039221 12 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO (Majke Jevrosime 20)

Tuženi:

UNIVERZAL AD BIJELJINA (Knez Ivo od Semberije 88)

Vrijednost spora:

500000 KM


DOPUNA I PREINAKA TUŽBE

Na osnovu člana 57 ZOPP-u stav "1) Tužilac može preinačiti tužbu najkasnije do zaključenja pripremnog ročišta ili do početka glavne rasprave, ako pripremno ročište nije održano" vezano za član 55 istog zakona, stav "4) Tužilac može u jednoj tužbi istaknuti dva ili više tužbenih zahtjeva koji su u međusobnoj vezi i tražiti da sud usvoji slijedeci od tih zahtjeva ako nade da onaj koji je u tužbi istaknut ispred njega nije osnovan" ističem drugi tužbeni zahtjev :
TUŽENI AD "UNIVERZAL" SE OBAVEZUJE:
1) Da na ime naknade nematerijalne štete, zbog nanošenja duševnog bola, uzrokovanog lažnim prikazom događaja, (DA JE DJEVOJČICA IVONA BAJO VIĐENA KAKO HODA, KRIVUDA, ISKAŠLJAVA KRV I PADA, a naknadno osporeno u izjavama MUP-u i Tužilaštvu), što je dovelo do povrede uglada i časti prilikom pokušaja da se dokazi dostave nadležnima, isplati tužitelju Zdenku Baji, iznos od 150000 KM, (sto pedeset hiljada konvertibilnih maraka) u roku od 15 dana.
2) Da na ime naknade nematerijalne štete, zbog nanošenja duševnog bola, od strane tuženog, (pomaganje u bjegstvu kamiona, koji je dovezao krijumčarenu robu i prikrivanje postojanja istog, sve dok to nisam lično otkrio), što je dovelo do povrede uglada i časti prilikom pokušaja da se dokazi dostave nadležnima, isplati tužitelju Zdenku Baji, iznos od 150000 KM, (sto pedeset hiljada konvertibilnih maraka) u roku od 15 dana.
3) Da na ime naknade nematerijalne štete, zbog nanošenja duševnog bola, od strane tuženog, (uklanjanjem materijalnog dokaza ubistva "TORBE"), što je dovelo do povrede uglada i časti prilikom pokušaja da se dokazi dostave nadležnima, isplati tužitelju Zdenku Baji, iznos od 200000 KM, (dvije stotine hiljada konvertibilnih maraka) u roku od 15 dana.
4)Da tužitelju Zdenku Baji, nadoknaditi troškove postupka, u roku od 15 dana.

U ovom sporu ne postoje sporedna traženja, a po mojoj procjeni, neće biti ni troškova postupka, dok je u pogledu nadoknade u vezi glavne stvari otvorena mogućnost nagodbe...
Napominjem da je podjela tužbenog zahtjeva na 3 tačke uzrokovana činjenicom da dokazi kojima raspolažem nisu iste snage u sva tri slučaja, te ću pojedine stavke posebno da dokazujem. Takođe ovakav tužbeni zahtjev će biti jasniji zastupniku tuženog, koji je izneo stav da ne prepoznaje oblike nematerijalne štete, odnosno da nanošenje duševnog bola nije zakonom priznat oblik štete!
Nepostojanje utvrđene krivične odgovornosti, ne znači da ne postoji odgovornost za nastalu štetu, jer bi u tom slučaju parnični postupak bio moguć, samo po okončanju nekog krivičnog postupka, a prije svega ističem činjenicu da u tužbi nije bilo pomena o odgovornosti tuženog za nasilnu smrt Ivone Bajo, nego isključivo za prikrivanje dokaza o tome, što je doprinjelo da se pojedini podaci uopšte ne istražuju od strane tužilaštva!
Dakle, ne sumnjajući u profesionalne sposobnosti zastupnika tuženog, ovo doživljavam kao pokušaj navođenja na to da dokazujem nešto što nisam ni tvrdio. Ne osporavam prijedlog zastupnika da se ostvari uvid u spis KTA-596/09, što bi i meni odgovaralo, jer sam siguran da i dalje postoje dokumenti skriveni od javnosti, no ističem da taj spis nije relevantan za ovu tužbu. U prilogu dostavljam disk koji sadrži kompletan materijal iz tog spisa, koji imam, kako na uvid sudu, tako i tuženom, no ovde je bitan spis po mojoj krivičnoj prijavi protiv službenika tuženog od 24.06.2010. te protiv tuženog od 02.12.2010.
Ukratko sažetak tih prijava se ne odnosi na odgovornost za ubistvo djevojčice, nego da je službenik tuženog izvršio više radnji usmjerenih na to da se prikrije postojanje kamiona, koji je švercovao robu! To nije moj netačan i paušalan navod, kako interpretira zastupnik tuženog, nego se dokazuje izjavama datim tužiocu, i to vozača koji kaže da je ostavio 4 paketa "robe" dok direktor izjavljuje da je ujutru bio samo paket !!! Vidljivo je iz prve izjave portira MUP-u, (data 28.07.2009. kada još nisam znao za postojanje kamiona) da se taj kamion prikriva i ne pominje, dok se u drugoj izjavi detaljno opisuje, (10.08.2009.) pošto sam otkrio postojanje kamiona, uz tvrdnju da je to pominjano i pri prvoj izjavi ???
Takođe je službenik tuženog uklonio materijalni dokaz, (Torbu) sa lica mjesta, za šta sam saznao tek 4 mjeseca po okončanju istrage. Prethodno sam tražio objašnjenje od nadležnih, upozorivši ih da će odgovorni za prikrivanje završiti u zatvoru. Reakcija na to je bila da sam optužen za "Ugrožavannje sigurnosti" izdejstvovana je naredba za pretres i odnošenje računara sa dokazima, uvedena zabrana pristupa u OT Bijeljina, te sam u javnosti i među službenicima suda, predstavljan kao ludak, manijak i psihopata, odnosno da su moje tvrdnje uzrokovane uticajem alkohola i droga!!!
To što moj cilj u stvari i nije novac nego da tokom parničnog postupka dođem do dokumentacije i iskaza, koje ću koristiti u nekim narednim procesima, može zastupniku tuženog da se ne dopada, ali me u tome neće spriječiti, no očekujem da će taktika zastupnika biti opstrukcija procesa, odnosno prijedlog da se sačeka sa istragom tužilaštva po mojim prijavama. Ja naravno ne mogu uticati na odluku suda, ali skrećem pažnju da se te prijave prikrivaju 2 godine i očito saučesnici nemaju namjeru istraživati dokaze koje sam dostavio, te je besmisleno očekivati od njih neku istragu!
Obavještavam Sud da sam ponudio dogovor tuženom preko zastupnika, sa pretpostavkom da je sve nezakonite i kriminalne radnje koje su prouzrokovale štetne posljedice izvršio službenik tuženog bez znanja i odobrenja nadređenih, odnosno da je šverc obavljao u saradnji sa spoljnjim pomagačima zloupotrebivši položaj i prostorije tuženog, za šta niko drugi nije znao! No kako tuženi nije prihvatio razgovore na tu temu, smatram da stoji iza postupaka svog službenika, te su svi izvršeni za interese i po nalogu tuženog AD UNIVERZAL!
Moj prijedlog je principijelan, a nudio sam ga svima u ranijem periodu, te ističem da ovo solidarisanje sa radnjama portira tuženog može u budućnosti proizvesti i krivičnu odgovornost više osoba, istog trenutka kada bude dokazana krivična odgovornost Sofrenić Blagiše, po mojoj prijavi.
Dakle moj prijedlog da odustanem od bilo kakvog novčanog potraživanja, ukoliko tuženi nema ulogu u radnjama portira, da se od toga distancira nije prihvaćen, te se odlučilo dati legitimitet svim radnjama službenika, upustiti u parnicu i rizikovati ne samo njen gubitak nego i u perspektivi zatvorske kazne za više osoba iz AD UNIVERZAL, što bi sem njih samih imalo i negativne posljedice za zastupnika:
ODBILI PRIJEDLOG ZA NAGODBU BEZ NOVČANE NADOKNADE, DA BI KLIJENTU DONIJELI SEM PRESUDE ZA ISLATU ŠTETE I KRIVIČNU ODGOVORNOST!
To je jedna od mogućnosti, a nisam siguran da je uočena od strane tuženog i zastupnika na pravi način.
U nastavku ću izneti popis dokaza koje planiram koristiti na glavnom pretresu, a to su već dostavljeni:

PRIJAVA PROTIV PORTIRA PRIJAVA PROTIV UNIVERZALA

ČLANAK I DOKAZI ŠVERCA

TAHOGRAF TRAKA PUNOMOĆ

DISK SA DOKAZIMA

Te sledeći dokumenti koje prilažem uz ovu dopunu:
001 ZAHTJEV ZA INFORMACIJE

002 OBAVJEST TUZIOCIMA

003 ZABILJESKA MUPA

004 NAREDBA

005 IZJAVA PORTIRA 28.07.2009

006 IZJAVA PORTIRA 10.08.2009

007 IZJAVA BUDIMKA BAJO

008 IZJAVA VASULIC DJUJA

009 IZJAVA MIRSAD KESMER

010 IZJAVA DIREKTORA

011 ZAPISNIK SAZETAK

012 ZAHTJEV ZA INFORMACIJE MUP-U

013 ZAHTJEV ZA INFORMACIJE TUZIOCU

014 OBAVJEST

015 HAPSENJE SEPTEMBAR 2012

016 RJESENJE PO ZAHTJEVU

017 PRIJEDLOG PO CLANU 134 ZPP

018 DIGITALNI DOKAZI

Takođe predlažem da se saslušaju svjedoci:
SOFRENIĆ BLAGIŠA (Popovi bb Bijeljina)
MARKOVIĆ DRAGOSLAV (inspektor CJB Bijeljina, adresa nepoznata tužitelju)
STJEPANOVIĆ DANICA (tužilac OT Bijeljina, adresa nepoznata tužitelju)
BOROVČANIN DANKO (Neznanih junaka 5/26 / 76300 Bijeljina)
Pozivam se na zakonom predviđeno pravo da i lično svjedočim! Što se tiče svjedoka čije mi adrese nisu poznate, skrećem pažnju sudu da sam svojevremeno optužen za planiranje atentata na 6-oro pripadnika tužilaštva, pa bi svaki moj pokušaj da dođem do mjesta boravka istih bio iskorišten kao dokaz te lažne optužnice, te očekujem da im se pozivi uruče na službene adrese poznate sudu! Detalji o prijedlogu po članu 134 biće izneseni u prilogu!

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902