CLANAK 292

Želite da ostvarite svoja prava, garantovana ustavom i tražite od državnih organa da poštuju zakon ???
PA NEMA SUMNJE DA STE LUDI, PIJANI ILI DROGIRANI...
Naravno da mora biti tako, jer sam zamislite POVIŠENIM TONOM u razgovoru i odgovarajući na pitanje rekao da je svemogući, najveći, najmoćniji, najvoljeniji, nepogrešivi, ljubljeni vođa Dodik Milorad, kriminalac...
AKO I VI NE PRIMJEĆUJETE NAVEDENE ATRIBUTE KAO I JA, RAZMISLITE O SVOJOJ URAČUNLJIVOSTI I POSJETI PSIHIJATRU, ILI ĆE DA VAS POŠALJU NA SOKOLAC, GDJE NAM JE KAKO KAŽU MJESTO...


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI
PREKRŠAJNOM ODJELJENJU

ŽALBA NA RJEŠENJE OD 10.12.2012. PO PREDMETU: 80 1 Pr 007070 12 Pr

Na osnovu člana 62 "Bitne povrede prekršajnog postupka" stavovi:
f) ako se rješenje o prekršaju zasniva na dokazu koji se nije mogao koristiti, osim ako je očigledno da bi i bez tog dokaza bila donesena ista odluka ili
g) ako je sud propustio da primijeni ili je pogrešno primijenio odredbe ovog zakona, a koje su imale štetne posljedice za žalioca.
te člana 63 "Povreda materijalnog propisa o prekršaju" stavovi:
a) da li radnja opisana u prekršajnom nalogu ili zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka predstavlja prekršaj;
b) da li ima okolnosti koje isključuju odgovornost za prekršaj;
d) da li je došlo do pogrešne primjene zakona ili propisa koji određuje prekršaj

podnosim žalbu na doneseno rješenje prekršajnog suda!
OBRAZLOŽENJE
Prije svega želim da istaknem korektan i profesionalan pristup postupajućeg sudije, koji je omogućio sva zakonom predviđena i garantovana prava meni kao okrivljenom, što mi je važnije od sadržaja i obrazloženja presude, jer je isti pokazao da ima čast, dostojanstvo i karakter, što ohrabruje u borbi protiv mafijaškog režima!
Ono što je bilo izvan uticaja suda je činjenica da pretres ne samo da nije bio regularan i zakonit, nego je u startu izgubio svaki legitimitet, jer umjesto da istog dana po lišenju slobode budem izveden najkasnije za 12 sati pred sud što je izričito propisano, smišljeno se to izbjegava kako bi se uticalo na svjedoke da "zaborave" dodaju ili oduzmu detalje, pa čak i da lažno svjedoče, kako bi podržali kriminalce iz mafijaškog režima!
Dokaz toga je i "dopuna" izmišljenog prekršaja, tvrdnjom da sam narušio javni red i mir i "vikom"! Ako je činjenica da je predstavnik MUP-a imao sve ralevantne podatke u trenutku podnošenja prijave, a nije potencirao VIKU, jasno je da se u narednom periodu moglo desiti samo to da je jedan od svjedoka policajaca nagovoren da lažno svjedoči!
Tako je policajac Stokić Miroslav izjavio da sam "galamio" (NE SJEĆA SE TAČNO), da je Milorad Dodik, vrhovni kriminalac, a takođe i Gavrilo Bobar i tužilac! To što su me policajci prethodno pitali da dam objašnjenje za događaj je izgleda nevažno, a podsjećam da je drugi svjedok policajac Minić Dejan sve okarakterisao kao razgovor i moje odgovaranje na postavljena pitanja, uz opasku da sam dio izgovorio sa povišenim tonom...
NIKO OD SVJEDOKA NITI PREDSTAVNIK OPTUŽBE NIJE NAVEO DA ME JE BILO KO UPOZORIO DA ODGOVARAM NA PITANJA POLICAJACA "POVIŠENIM TONOM" TE DA EVENTUALNO SMANJIM TON, što dodatno pokazuje da se radi o lažima!
Takođe je opis svjedoka drastično različit, pa ne samo da se ne sjećaju, šta je pisalo, šta sam rekao, žašto sam došao, zašto mi nije omogućen pristup, ništa nisu čuli ni vidjeli, (osim svjedoka Minić Dejana), nego se lažno prikazuje i lokacija događaja! Naime iako prvi svjedok Čavić Zoran, izjavljuje da su me bez pružanja bilo kakvog otpora, odveli na javnu površinu, (trotoar) i nisu mi dozvoljavali prilazak ulaznim vratima, drugi svjedok, Stokić očito instruisan, lažno svjedoči da me je zatekao pred vratima, a ne zna kako sam se našao na trotoaru ???
Naprotiv Svjedok Minić, na uočenu nepravilnost od strane suda, ispravlja tu laž i navodi da sam bio na poslednjoj donjoj stepenici, (što takođe nije tačno, jer sam bio na trotoaru) kako je i opisao sudski policajac Čavić, što je vjerovatno trebalo biti opravdanje za lišenje slobode, jer je stvarno stanje da sam uhapšen na trotoaru u zemlji gdje navodno građani imaju slobodu izražavanja misli...
No laži i izmišljotine pojedinih svjedoka, služe na čast njima samima i neću time više da se bavim, pa skrećem pažnju na laži komande sudske policije! Kako sam nesporno dokazao dokumentima, kriminalci iz OT Bijeljina i komande sudske policije već 3 godine primjenjuju nezakonitu, neustavnu u fašističku naredbu, da se citiram:
ZDENKU BAJO, BUDIMKI BOLLIN BAJO I SVIM SRODNICIMA NE DOZVOLI PRISTUP U OT BIJELJINA!
OT Bijeljina, kao najgora mafijaška organizacija u Semberiji, je servis organizovanog kriminala, najobičnija banda "plaćenih ubica" i svjesna da imam dokaze koji će bar trećinu trenutnih tužilaca poslati na dugogodišnju robiju, ne bira sredstva da spriječi objelodanjivanje dokaza o njihovim zločinima! Tako su suprotno ustavu naložili korumpiranim pripadnicima komande sudske policije da ne dozvole ostvarenje nijednog prava garantovanog zakonom nikom od srodnika ubijene djevojčice Ivone Bajo, bez ikakvog pismenog rješenja od strane suda ili bilo kog drugog organa!
Iako sam upozoravao na kršenje ustava i zakona, te tražio pismeni tekst naredbe ili rješenja, kriminalci iz tužilaštva i sudske policije, nastavljaju sa fašističkim metodama, a kao opravdanje takvog bezakonja, iznose usmeno svima koji postave pitanje o tome i pismeno da sam osoba pod uticajem alkohola i droga.
Pošto se postupajući sudija uvjerio da sam dokazao kompletan prikaz događaja osim rečenice izgovorene od strane Mićić Zorana,
"DA MI NE TREBA DATI NIKAKVA PRAVA, NEGO TAKVE KAO ŠTO SAM JA TREBA ZATVORIT NA SOKOLAC" čega "nije mogao da se sjeti nijedan svjedok" pročitan mi je i tekst zabilješke sudske policije u kome to piše!
DAKLE TO ŠTO SE GRAĐANIN POZIVA NA PRAVA I ZAKON, TE TRAŽI POŠTOVANJE ISTIH OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA, OPISUJE SE KAO LUDILO UZROKOVANO DEJSTVOM ALKOHOLA I NARKOTIKA !!!???
Vidjećemo kako će kriminalci iz OT Bijeljina i sudske policije objašnjavati svoje postupke kad budu optuženi za prikrivanje krijumčarenja i ubistva, za koje imam dokaze a oni me na sve načine sprečavaju da ih dostavim i podnesem krivičnu prijavu. U popisu relevantnih članova se jasno vidi koja su prava prekršena od strane kriminalaca iz vlasti, te je sud bio obavezan da sve dokaze, (izjave svjedoka, proizašle iz banditizma državnih organa odbaci, shodno članu 49 stav 2 ZOP-a)!
Napominjem da i taj popis na 3 strane nije kompletan, a nedostaje najmanje cijeli Zakon o zabrani diskriminacije!
Pošto je naredba potekla od OT Bijeljina, u svom dokazu "Obavještenju" predatog državnim organima, pokazao sam da se pozivam na ustavom i zakonom garantovana prava, upozoravajući sve da ih krše, dok je na poleđini tog dokumenta, slikovito prikazano o kakvim se bijednim lažljivcima radi! Naime kriminalci iz OT Bijeljina su me lažno prijavili za "Ugrožavanje sigurnodti" tražeći akciju policije i nazakonit nadzor bez naredbe suda, te shvativši da su pogriješili sve pokušavaju negirati. Vidljivo je kako jedan od tročlane bande (Kovačević - Gruhonjić - Debeljević), osporava da se bilo šta od toga desilo, koristeći činjenicu da tada nisam imao dokaz o tome, kao i da je pisac zabilješke "umro" pod sumnjivim okolnostima! Sve to nije bilo dovoljno sudskoj policiji da ne izvršava fašističke naredbe tužilačke mafije, nego i sami bestidno lažu! U prilogu su izjave različitih osoba iz sudske policije o tretmanu koji sprovode:
Vidljivo je da se to prvo od svjedoka Mirić Zorana u izjavi datoj sudu 19.08.2011. opisuje kao čisto fašistički pristup, da se zabrana odnosi na sve pripadnike jedne porodice, srodnike ubijene Ivone Bajo, dok nešto kasnije kada sam već objelodanio ovo bezakonje, svjedoci pokušavaju to da ublaže tako što Glamočić Zvjezdan, priznaje da postoji zabrana za mene, a za druge NEĆE da se izjašnjava, dok svjedok Borovčanin Danko, kaže da se naredba odnosi samo na mene i da ne zna šta smatraju policajci pod njegovom komandom !!!???
I na kraju spirale laži svjedok Čavić Zoran izjavljuje da naredba u stvari glasi kako mi treba omogućiti pristup, uz prethodno kontaktiranje tužilaštva!
Šta reći tek na to, da se glavni svjedok, koji je izdao nezakonitu naredbu Mićić Zoran uopšte nije pojavio na pretresu, a niko od prisutnih nije dokazivao zakonitost te naredbe, zasnovane na fašističkoj usmenoj naredbi tužilačke mafije, tako da većinu pripremljenih pitanja koja prilažem u prilogu nisam imao kome postaviti, jer drugi svjedok "ništa ne zna, ništa nije vidio, ništa nije čuo" osim naravno da sam vikao "DODIK VRHOVNI KRIMINALAC"!
Taj svjedok je trebalo pošto je ranije izjavio da postoji zabrana za sve pripadnike porodice, sada to negirati i reći ono što je lažno prikazao policajac Čavić!
Šta bi bila slijedeća izjava na sudu sudske policije ??? DA IMAJU NAREDBU OT BIJELJINA DA ME DOČEKAJU NA CRVENOM TEPIHU, TE PONUDE VISKIJEM I DŽOINTOM, U SKLADU SA OPISOM KOJIM ME PREDSTAVLJAJU "NEUROPSIHIJATAR" KOVAČEVIĆ NOVAK I "PSIHOLOG" BOROVČANIN DANKO ???
Jasno je da banda tim lažima pokušava dati legalitet svojim mafijaškim postupcima, no kako je to u suprotnosti sa Ustavom član 16 i Zakonom o opštem upravnom postupku, jasno je da su kriminalci iz OT Bijeljina prekršili zakon i provodili sankcije, odnosno diskriminisali cijelu porodicu, prikriveno bez pismene naredbe!
Kakav je u stvari tretman prema porodici slikovito dočaravam u prilogu, gdje je uporedno prikazana naredba nacista iz drugog svjetskog rata, uz naredbu tužilačke mafije!
Postavlja se pitanje, zbog čega državni organi na takav način brutalno krše ustav, zakone i garantovana prava???
Odgovor je na disku u prilogu! Postavka optužbe da sam ja huligan, pod uticajem alkohola i droga, sklon ometanju državnih organa koji naravno "rade shodno zakonskim propisima", je nasuprot moje tvrdnje da su korumpirani kriminalci iz OT Bijeljina izdali nezakonitu naredbu o zabrani pristupa i ostvarenju svih garantovanih prava svima iz porodice Bajo, kako bi prikrili ubistvo djevojčice Ivone Bajo, koje se desilo prilikom krijumčarenja režimskih tajkuna!
Na disku se nalazi web stranica sa tekstom prijave upućene na više adresa "Zlocin sa potpisom rezima" kao i istoimeni video zapis, iz koga se jasno vidi da su kriminalci iz OT Bijeljina i MUP-a falsifikovali ne samo mjesto zločina, materijalne dokaze, nego i obdukciju! Razlog za brutalno kršenje ustava i zakona u prethodne 3 godine i diskriminacije prema cijeloj porodici je bio pokušaj da se ti dokazi sakriju od porodice i javnosti!

ZLOCIN SA POTPISOM REZIMA

U svom obraćanju sudu, pismeno prije pretresa i usmeno, pozvao sam na obavezu sudova iz člana "Zaštita prava" Zakona o sudovima, na šta nije bilo nikakve reakcije! Boginja pravde inače opšte poznato slijepa, pokazala se i gluva i nijema, te je upravo na dan 10.12.2012. DAN LJUDSKIH PRAVA, kada su građani simbolično sahranjivali ta prava ubijena već odavno od strane mafijaških režima u BIH, donesena i ova presuda, kojom Sud izbjegava svoju zakonsku obavezu, da štiti prava!
Time se pokazalo da je inkvizitorsko, mafijaško fašistička institicija Tužilaštvo, izvan i iznad zakona, te se ni sud ne usuđuje konstatovati bezakonje tih kriminalaca i zaštititi ustavom garantovana prava!
Građani su "sahranili" simbolično ljudska prava, a Sud sahranjuje Ustav i zakone ovakvom presudom!
Stoga pošto je očito da se Prekršajni sud ne usuđuje suprotstaviti kriminalcima iz OT Bijeljina i mafijaškog režima tiranina i diktatora Dodik Milorada, ponavljam svoj stav da očekujem od suda, ovog puta drugostepenog da primjeni relevantni član 5 iz Zakona o sudovima i zaštiti prava garantovana ustavom i zakonom!
Da primjeni članove 8 i 49 ZOP-a, koji nisu ikebana u zakonu, nego su zaštita građanima od napada kriminalaca iz vlasti na njihova prava, a moje je pravo da se branim od te bande, kad mi garantovana prava otimaju!
Shodno članu "Odlučivanje o žalbi" stav 2 predlažem da drugostepeni sud ukine doneseno rješenje, da prema članu "Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti (ZOO)" izda naredbu o prestanku radnji kojima se povređuje pravo ličnosti, te da pokrene sve zakonom predviđene radnje prema članu 87 ZOVSITV, stav 2 "Posjedovanje imuniteta neće spriječiti ili odgoditi istragu u krivičnom ili građanskom postupku koja se o nekoj stvari u skladu sa zakonom vodi protiv sudije ili tužioca." da se istraže i procesuiraju sve nezakonite, kriminalne radnje pripadnika OT Bijeljina.
Ni sudska policija, ni MUP, a ni Sudovi koje sam obavještavao u protekle 3 godine o bezakonju i teroru tužilačke mafije nisu mogli ili nisu smjeli da me zaštite od toga i obezbjede poštovanje ustava i zakona, te sam silom zakona, suprotstavivši se gestapovskim metodama tih kriminalaca uspio dobiti materijal koji dokazuje svu monstruoznost te bande plaćenih ubica!
INKVIZICIJA -> GESTAPO -> TUŽILAŠTVO
Svako ko sumnja u istinitost prethodne rečenice neka pogleda disk sa dokazima zločina tih monstruma!
Podsjećam takođe da je ustavno pravo građana da iznose javno mišljenje o radu državnih organa, te da za to ne smiju biti kažnjavani! Kako niko na pretresu, a ni sud nije naveo šta je to konkretno "uvredljivo" u onome što sam napisao, ostaje najasno za šta sam ja u stvari osuđen? Šta je to uvredljivo, a u suprotnosti je sa članom 32 Ustava RS???
Građani imaju pravo da javno iznose mišljenje o radu državnih organa i drugih organa i organizacija, da im podnose predstavke, peticije i prijedloge i da na njih dobiju odgovor. Niko ne može biti pozvan na odgovornost niti trpjeti druge štetne posljedice zbog javno izraženog mišljenja o radu državnih organa ili stavova iznesenih u predstavci, peticiji i prijedlogu, osim ako je time učinio krivično djelo.
Ja ću naravno nezavisno od ove žalbe braniti svoja prava putem već podnesene tužbe za utvrđenje diskriminacije, te na druge načine proslijeđujući svu dokumentaciju izvan zemlje stranim istražnim organima i Interpolu, kao i pripremanjem materijala za tužbu u Strazburu, a na kraju samo zbog građana, zbog čega sam osuđen:
1) KRIV ZBOG SUPROTSTAVLJANJA NAREDBI DA JE ZABRANJEN PRISTUP SVIM SRODNICIMA IVONE BAJO!
2) KRIV ZBOG TOGA ŠTO JE NAPISAO DA TREBA ZAUSTAVITI SPREGU MAFIJE I TUŽILAŠTVA!
3) KRIV ZATO ŠTO JE "POVIŠENIM TONOM" REKAO DA JE DODIK MILORAD KRIMINALAC!
Ponosan sam na sve to i ponovo ću da se branim, kad god neki kriminalac iz mafijaškog režima pokuša da me tretira kao stoku bez ikakvih prava i nastaviću da se borim sve dok ne srušim mafiju sa vlasti...

PRILOZI ŽALBE

SPISAK PITANJA
IZJAVE SUDSKE POLICIJE
TRETMAN DRŽAVNIH ORGANA
DISK SA DOKAZIMA KRIMINALA

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902