CLANAK BROJ 31


DIKTATURA MAFIJE


Već duže vrijeme obavještavam, državne institucije i medije o neviđenom kriminalu i korupciji u organima vlasti...
Pojam za koji svi znaju "Organizovani kriminal" nije savez Huse, Ilije i Stipe, nego tajkuna, politicara, (poslanika, ministara, predsjednika), tužilaca, policajaca...
A udarna sila organizovanog kriminala, kancer na tijelu države je institucija Tužilaštva, koja je najveća zločinačka organizacija, od Hitlerovog Gestapoa, sa osnovnim zadatkom da bude servis mafije i spriječi procesuiranje najvećih kriminalaca u zemlji. U tome se ide, čak i korak dalje, pa mafijaška sprega uspijeva osloboditi u monstruozne ubice, pod izgovorom da su neuračunljivi, nalaže nezakonita prisluškivanja građana. Za one koji ne znaju : Policija ne može ništa da uradi sa dobijenim podacima, nego jedino Tužilaštvo. Tako je jasno ko je dao nalog za te kriminalne akcije.
Sredstvo ucjene, straha, i mača nad glavom, svima koji se usprotive kriminalcima...
Istovremeno, od februara 2010. dostavljaju se novi dokazi Tužilaštvu, o ubistvu Ivone Bajo i prikrivanju ubistva.
Iako je zakonom jasno propisana obaveza Tužilaštva, po pitanju novih dokaza, pravo građanina da prijavi krivično djelo i obaveza o radu sa strankama, jedina reakcija tužilačke mafije je da po svaku cijenu onemogući ta prava, pristup prostorijama tužilaštva, predaju materijala i bilo kakvu istragu o ubistvu jednog djeteta.
Ja dakle mogu teoretski biti i u zabludi! Možda su zaključci do kojih je porodica došla, na osnovu dokaza koje ima, svi sa logičnim objašnjenjem, te nema ništa nezakonito u radu tužioca, no pitanje je onda, zašto to Tužilaštvo ne objasni, što je takođe obavezno po ZKP-u. Naprotiv, niti je tužilac navela razloge za nesprovođenje istrage, niti je dato bilo kakvo objašnjenja majci o tome kako je njeno dijete izgubilo život. O prikrivanju dokaza da i ne govorim...
Jasno je naravno i zbog čega : Dokazi o ubistvu i prikrivanju ubistva idu direktno na tužioca Stjepanović Danicu, koja je samo puki izvršilac naređenja iz vrha mafijaške vlasti.
Već 15 mjeseci se dakle onemogućava pristup meni kao podnosiocu zahtjeva, dokumenata i obimnog materijala o kriminalu, da to i usmeno detaljno obrazložim Uredu glavnog okružnog zužioca, ta da porodica dobije odgovor o tim temama.
Uvazavajući činjenicu da pojedini pripadnici tužilaštva imaju mnoge obaveze, kao što su sastanci sa švercerima oružja i narkotika, ćaskanje sa tajkunima, ispijanje kafa i surfovanje porno sajtovima, postavlja se pitanje:
Zašto niko nema vremena za ubistvo jednog djeteta???
Ako je Tužilaštvo, radilo sve po zakonu i ima objašnjenja za materijalne dokaze, (podsjećam da je kaiš torbe, koji je djevojčica nosila, presječen i dio je nestao sa lica zemlje, a veći dio ostatka je opran hemijskim sredstvom, da bi se uklonili tragovi ubistva). Takodje su svi podaci ne samo o tome, nego i o unutrašnjim povredama, sakriveni - falsifikovani, i nisu predočeni vještaku, čije se mišljenje "tražilo"
To što su još istog dana po ubistvu istražitelji sakrili postajanje kamiona, koji je pobjego sa mjesta zločina je posebno zanimljivo. Iako su znali za to, nigdje nisu zabelezili, kako ne bi izdali nalog saobraćajnoj policiji da zaustavi i pregleda tovar. Do podataka o tome je došla i porodica, a tužilac se nije zainteresovala da ispita, koju su to robu prevozili, iako nije predočena specifikacija, a "podmetnute" su joj i falsifikovane tahograf trake...
Da li se radilo o švercu narkoticima ili o švercu oružjem, što je specijalnost tužilaštva, sasvim je nebitno.
Činjenica je da su korumpirani pripadnici tužilaštva, (tužilačka mafija) svjesno radili na opstrukciji istrage te uništavali i prikrivali dokaze o ubistvu. Nije zato čudno, što je dat nalog da se po svaku cijenu spriječim da dostavljam materijal i ostvarim sva druga prava predviđena zakonom, jer se radi o dokumentaciji, koja vodi na praktično doživotnu robiju, veliki broj pripadnika organizovanog kriminala.
To što je djevojčica ubijena pred ulazom u firmu, tajkuna Bobar Gavrila, koji je nedavno javno priznao da je u poslednjih godinu dana poslovao zakonito, (prethodnih 15-20, kaze da je nezakonito), koji je težak milione maraka i prvi je čovjek predsjednika Dodog Molorada u Bijeljini, jasno pokazuje, odakle je dosao nalog za prikrivanje ubistva...
Iako donosim jasne dokaze o krivičnim djelima, počev od "Teškog ubistva", pa nadalje, pripadnici Sudske policije su dobili nalog da mi se to onemogući i to zamislite, "USMENO NAREĐENJE" ???
Građani republike! Ja mogu biti narko diler, teoretski i da se protiv mene vodi postupak, ali i tada imam sva prava predviđena zakonom. Svako se smatra nevinim, dok sud ne utvrdi njegovu krivicu, pravosnažnim Rješenjem.
Iako su pokušali da me dovedu u vezu sa bilo kakvim krivičnim djelom, pripadnici tužilačke mafije, kada to nisu uspjeli, daju nalog policiji da mi uskrati zakonom predviđeno pravo. Ističem zbog građana, da samo Sud može ograničiti ili oduzeti neko pravo i Rješenje o tome mora biti dostavljeno građaninu.
Konkretno, mora biti jasno istaknuto, kojoj se osobi ili lokaciji zabranjuje pristup i na koji period.
Bez suda i rješenja, kriminalac Kovačević Novak, je dao sebi pravo koje mu ne pripada, čineći tako krivično djelo "Samovlašće". Sudska policija, se teoretski može pozvati na "Pravnu zabludu", ali im je jasno istaknuto više puta, da nalozi koje dobivaju, moraju biti u okvirima zakona, tako da je jasno i to da je neko iz komandne linije pripadnik organizovanog kriminala. Ko je to saznaćemo na sudu, a to se izbjegava već duže vrijeme.
Iako su me nezakonito spriječili, uhapsili, priveli i pritvorili, bez osnova, niko se nije usudio da podnese zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. Vjerovali ili ne poslije 3,5 sata u pritvoru, pušten sam kući, a da niko nije uzeo nikakvu izjavu od mene o tom događaju. Očito je da kriminalci pokušavaju da prikriju taj događaj, jer bi bilo kakvo suđenje pokazalo, sve nezakonitosti i kriminal, u organima vlasti...
I na kraju za kriminalce, koji to do sada nisu shvatili! Moje pismeno Obavještenje i upozorenje institucijama Republike i medijima, nije bilo blefiranje. Suprotstaviću se svakom budućem nezakomitom, kriminalnom postupku, bilo kog državnog službenika, na miran način i isključivo se pozivajući na zakonske odredbe. Tako će podaci o bahatosti, osionosti, korupciji i kriminalu, pojedinih tužilaca, prije svega i ostalih kriminalaca iz vlasti, neminovno završiti na sudu.
TO ĆE BII POČETAK NJIHOVOG SLOMA! POSLEDNJI DANI NA SLOBODI, PRIJE ZASLUŽENE ZATVORSKE KAZNE...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902