ČLANAK 1096

Ustav i ljudska prava u vanrednom stanju

U članu 25 ustava koji je u ovom slučaju posebno zanimljiv navodi se da je "zajamčena sloboda misli i opredeljenja, savjesti i uvjerenja kao i javnog izražavanja mišljenja". Ovo pravo na javno izražavanje mišljenja ne može da se suspenduje ne samo za vrijeme vanrednog stanja, nego ni u eventualnom ratnom stanju ili stanju neposredne ratne opasnosti. To u praksu znači da policija, odnosno režim ne mogu nikako da zabranjuju a posebno ne mogu da kažnjavaju građane za iznesena mišljenja, bilo da se radi o usmenom razgovoru, bilo u komentarima ili objavama na društvenim mrežama...

USTAV I LJUDSKA PRAVA U VANREDNOM STANJU

U ovoj trenutnoj histeriji oko politički i medijski naduvane "pandemije" Korona virusa, na mala vrata je uvedeno vanredno stanje, zabrana kretanja i veliki udari na garantovana ljudska prava o čemu će najviše biti riječi, mada je tema mnogo složenija a obuhvata je i 5G mreža, problem migranata, vakcine, pripreme za ukidanje papirnog te uvođenje virtuelnog novca, čipovanje ljudi i slično, vezano za planove "novog svjetskog poretka".
S tim u vezi, ukazaću na nekoliko vijesti objavljenih u posljednjih oko mjesec dana te relevantne članove iz Ustava i zakona. Počinjemo sa člankom, koji kako se vidi u naslovu, sadrži riječi "virus Korona izmišljen da zaustavi privredni rast nekih zemalja". Nije uopšte toliko bitno ko je tu izjavu dao, dovoljno reći da je u pitanju premijer, odnosno predsjednik Vlade.
Ta vijest je kako se vidi objavljena 04.03.2020. i nije jedina jer je bilo a ima i danas onih koji smatraju da je u pitanju prevara, da opasnosti uopšte nema, nego je posrijedi dimna zavjesa koja treba da nas zaslijepi, dok se u pozadini odigravaju stvari koje moćnici ne želi da vidimo. Tako je recimo još nedelju dana ranije kako se vidi iz sadržaja članka od 26.02.2020. iznesen stav da je u pitanju najsmješniji virus u istoriji čovječanstva.
Ovdje nije u pitanju mišljenje nekog novinara ili slučajnih prolaznika, nego dugogodišnjeg stručnjaka iz medicine, koji je komentar dao na osnovu trenutnog stanja broja zaraženih od virusa korona u odnosu na slične primjere prethodnih godina.
Činjenica je da, ne samo da nije postojala neka veća opasnost u odnosu na prethodne godine, nego je i neshvatljivo u medijima naduvavana priča o tome, što je mnogima opravdano bilo neshvatljivo ali je malo neobično u cijeloj toj priči da se javno na TV ekranima od strane medicinskih stručnjaka i vrha države, dijele savjeti i nagovaraju ljudi da je sada najbolje otići u Italiju u šoping jer kako su čuli da će tamo biti veliki popust a što se dobro vidi u članku.
Naredna vijest na prvi pogled djeluje, kako nema nikakve veze sa prethodnim a prema datumu objavljivanja 09.03.2020. vidi se da je uslijedila neposredno poslije izjave premijera Viškovića o tome da je u pitanju izmišljeni virus a u ovoj vijesti, ministar bezbjednosti Fahrudin Radončić, kaže da njegov dogovor sa Dodikom predstavlja državnu tajnu.
Malo je neobično da ne kažem nezakonito da ministar bezbjednosti raspravlja o državnoj tajni sa osobom koja nema nikakvu funkciju u tom entitetu i kako se jasno vidi u članku kaže da je sa Dodikom riješio jedan "ekstremno riskantan bezbednosni problem".
Dalje pojašnjava da se radi o nečemu što spada u "apsolutno državnu tajnu i ekstremno važnom pitanju koje može naštetiti državnim i nacionalnim interesima" i kaže da su to riješili.
Tako dakle umjesto da o tome razgovara sa trenutnim predsjednikom ili premijerom, ministar sigurnosti se obraća Dodik Miloradu koji formalno nema nikakvu funkciju a u stvarnosti kako je ovdje poznato svi drugi koji smo na funkcijama radi isključivo po Dodikovim naredbama te je jasno i ministru Radoniću da je tako.
No to im ne daje pravo da privatno u 4 oka raspredaju o državnim tajnama i pravi planove šta dalje da rade.
Ovde je potpuno jasno da sastanak Radončića i Dodika ima direktne veze sa izjavom premijera od prije dva dana o izmišljenom virusu, odnosno najsmješnijem kako ga neki drugi tumače jer se to nije uklapalo u aktuelno stanje u svijetu i planove ranije napravljene o kojima većina političara ovdje nije tada znala ništa.
Odmah poslije sastanka Radončića i Dodika, situacija se drastično mijenja i od najsmješnijeg izmišljenog virusa, dolazimo do toga da se on, odnosima korona virus, proglašava najvećom opasnošću koja se pojavila u istoriji čovječanstva.
Ta promjena je bila munjevita i samo na nekoliko dana kako se vidi, 16.marta 2020, predsjednica Željka Cvijanović u medijima izjavljuje da će biti proglašena vanredna situacija.
Druga vijest na ovoj slici u sredini je od 28.03. 2020. i obavještava nas da je proglašeno vanredno stanje a u tekstu se pojašnjava da je narodna skupština donijela odluku o proglašenju vanrednog stanja zbog epidemiološke situacije uslijed korona virusa.
Ali mnogo prije toga pojavila se vijest u medijima još 19. marta 2020. kako se planira kažnjavanje zbog kako kažu "lažnih vijesti o korona virusu".
Taj plan je u medijima objavio poznati epidemiolog i stručnjak za viruse, Dragan Lukač koji kaže da se to odnosi na prenošenje lažnih vijesti putem sredstava javnog informisanja i društvenih mreža.
Ovo prethodno je naravno, bila mala šala, odnosno satirični komentar, jer nije u pitanju nikakav stručnjak, nego osoba koja je na poziciji ministra unutrašnjih poslova a koji kako se na slici vidi osim zakonom predviđenih kazni, uopšte se ne ustručava da kažnjava neistomišljenike i šakama.
Obavijest je pokazala da režim uopšte ne razmatra bilo kakvu borbu za zdravlje i živote građana, nego im je prioritet da unaprijed stvori strah i spriječi građane da iznose bilo kakva svoja mišljenja, koja bi se razlikovala od sada to već možemo sigurno tvrditi njihovih smišljenih laži.
Zaista je neobično da umjesto medicinskih stručnjaka o epidemijama i zdravlju priča predsjednica, ministri pa i skupština a pogotovo policija, dok su pravi stručnjaci nestali a kako je do toga došlo, pokazaće nam naredne vijesti ali predhodno ćemo obraditi temu ljudskih prava i članova iz Ustava vezano za uvođenje vanrednog stanja.
Pošto je bilo nekih komentara u medijima da je cilj uvođenja vanrednog stanja to, da uzak krug ljudi može preko predsjednika republike da donosi uredbe bez odobrenja skupštine o novim zaduženjima, možemo vidjeti da u članu 81, piše da se to može činiti za vrijeme ratnog stanja i neposredne ratne opasnosti i to u slučaju ako narodna skupština ne može da se sastane.
Podsjetimo da niko nije iznio stav o tome da narodna skupština ne može da se sastane a do danas su već donesene neke uredbe, posebno one o kažnjavanju za navodne lažne vijesti.
Dalje se u članu 81, tačka 3, kaže da u vrijeme ratnog stanja i neposredne ratne opasnosti, mogu da se obustave pojedine odredbe Ustava, vezano za pojedine ljudske slobode i prava osim onih koja su navedena u članovima 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 24 i 25.
I da zaključimo, kako je Ustavom predviđeno da predsjednik Republike dobiva dodatne nadležnosti u eventualnim uslovima uvođenja ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti ukoliko narodna skupština ne može da se sastane. U članu 70. Ustava stoji da narodna skupština u skladu sa zakonom proglašava pod 1) ratno stanje, pod 2) neposrednu ratnu opasnost i što je u ovom slučaju najbitnije pod 3) proglašava vanredno stanje za Republiku ili dio Republike u slučaju ugrožavanja bezbjednosti ljudskih prava i sloboda i normalnog funkcionisanja državnih organa.
Iz sadržaja tačke 3 vidljivo je da je pravni osnov donošenja vanrednog stanja u ovom konkretnom slučaju vezano za korona virus, samo ugrožavanje bezbjednosti, da to nema veze sa ljudskim pravima ali je suštinski najbitnije to da je narodna skupština proglasila vanredno stanje a ne ratno stanje niti neposrednu ratnu opasnost.
To u praksi znači da predsjednica Republike, nije dobila nikakva dodatna ovlaštenja jer je iz sadržaja člana 71, vidljivo da ih dobija samo u slučajevima ako se proglasi ratno stanje ili neposredna ratna opasnost i to pod uslovom da narodna skupština ne može da se sastane.
Pravno gledano, vidi se da je grupica ljudi iz vrha režima, ovim praktično izvršila državni udar.
Ne ulazeći uopšte u to da li je priča o koronavirusu i pandemiji izmišljena ili prenaduvana, odnosno da li je stvarna, činjenica je da su svojom glasačkom mašinerijom uveli vanredno stanje opisano u tački 3 a hoće da primjenjuju i već su u nekoliko navrata primijenili ovlaštenja koja su Ustavom predviđena samo za situaciju predviđenu tačkama 1 i 2, koje se odnose na ratno stanje ili neposrednu ratnu opasnost.
Ministarstvo sigurnosti, Sipa i Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, već sada može početi sa aktivnostima i istražnim radnjama, protiv ove kriminalne grupe koja je suspendovala Ustav i zakone te prigrabila ovlaštenja na koja nemaju nikakvo pravo a ustavni sud bi morao po službenoj dužnosti ili na inicijativu ovlaštenih organa da se odredi o uvođenju vanrednog stanja i posljedicama te odluke, prvenstveno o primjeni ovlaštenja koja su vezana samo za proglašenje ratne opasnosti a nikako za vanredno stanje koje je formalno uvedeno.
Vezano za prava garantovana Ustavom iz svega je vidljivo da se u slučaju uvođenja vanrednog stanja, nijedno od njih ne može ukinuti ali da vidimo prvo ona koja moraju ostati čak i u ratnom stanju. U članu 23, piše da je zabranjeno korištenje podataka o ličnosti koje je suprotno utvrđenoj svrsi njihovog prikupljanja.
Taj član na slici nije uokviren jer može da se suspenduje za vrijeme ratnog stanja, što u praksi znači da će policija špijunirati građane odnosno danas već ih špijunira.
Crvenim pravougaonikom su označeni članovi 24 i 25 koji se ni u kom slučaju ne mogu suspendovati a u članu 24 stoji da je stan nepovrediv, što znači da niko ne može vanredno bez pravosnažnog rješenja, dolaziti u stan, upadati i provaljivati ni u vanrednom stanju a što se pokušavalo predstaviti da je moguće.
I sad dolazimo do člana 25, koji je u ovom slučaju posebno zanimljiv a u njemu piše da je "zajamčena sloboda misli i opredeljenja, savjesti i uvjerenja kao i javnog izražavanja mišljenja".
Ovo pravo na javno izražavanje mišljenja dakle, ne može da se suspenduje ne samo za vrijeme vanrednog stanja, nego ni u eventualnom ratnom stanju ili stanju neposredne ratne opasnosti.
To u praksu znači da policija odnosno režim ne mogu nikako da zabranjuju a posebno ne mogu da kažnjavaju građane za iznesena mišljenja, bilo da se radi usmenom razgovoru, bilo u komentarima ili objavama na društvenim mrežama.
Ovo je veoma bitno da narod zna, ukoliko se desi da ih policija optuži za iznošenje navodnih lažnih vijesti i treba da se od tih optužbi brane pred sudom.
Većina građana ne zna kakva su prava garantovana Ustavom a nažalost ne znaju to ni mnogi pripadnici policije i kada se sve rezimira, jasno je da iako nema zakonskog osnova za kažnjavanje, mnogi građani će izbjegavati bilo kakve komentare u strahu da će biti kažnjeni, što je glavni cilj i prioritet režima, kako bi bez smetnji mogli plasirati svoje pripremljene laži.
Na narednoj slici, prikazani su članovi iz Ustava od broja 10 do broja 17.
Nijedan od ovih članova ne može biti suspendovan prilikom vanrednog stanja a samo članovi 12 i 16, koji su obilježeni slovom `X` odnosno prekriženi na ovoj slici, mogu da se suspenduju prilikom ratnog stanja ili stanja neposredne ratne opasnosti.
Korisno je da se svi upoznaju sa pravima garantovanim Ustavom u ovim članovima a ovdje su pravogaonicima uokvirena prava i to od člana 10, gdje stoji da su "građani Republike ravnopravni u slobodama, pravima i dužnostima, jednaki pred zakonom i uživaju istu pravnu zaštitu, bez obzira na rasu, pol, jezik, nacionalnu pripadnost, vjeroispovijest, socijalno porijeklo, rođenje, obrazovanje, imovinsko stanje, političko i drugo uvjerenje, društveni položaj ili drugo lično svojstvo".
Članom 14. se garantuje "da niko ne smije biti podvrgnut mučenju, svirepom nehumanom i ponižavajućem postupku ili kažnjavanju. Zabranjeno je i kažnjivo svako iznuđivanje priznanja izjava, zabranjeno je na bilo kom licu bez njegovog pristanka, vršiti medicinske i druge naučne oglede a ovo je posebno važno da znate ukoliko uskoro bude pokušana, prisilna vakcinacija nad narodom.
Niko dakle bez vašeg izričitog pristanka ne može da vas vakciniše pa čak ni da vas liječi i naravno ne može da eksperimentiše na vama kao zamorcima ukoliko vi to sami ne prihvatite dobrovoljno.
U članu 17 je propisano da svako ima pravo na naknadu štete koju mu nezakonitim ili nepravilnim radom nanese službeno lice ili državni organ, odnosno organizacije koja vrši javna ovlašćenja. Lice koje je neopravdano osuđeno ili nezakonito i bez osnova lišeno slobode ima pravo na rehabilitaciju, naknadu štete, javno izvinjenje i druga zakonom utvrđena prava.
Ovdje je dakle važno da svako kome je nanesena šteta, ima pravo, (kada padne ovaj mafijaški režim) da pred sudom traži materijalnu nadoknadu od države a takođe je bitno to da svaki pojedinac je krivično odgovoran za bilo kakvo kršenje zakona, ustava i garantovanih prava te protiv njega treba podnijeti krivične prijave za šta će odgovarati u krivičnom postupku gdje su predviđene zatvorske kazne.
Ovo naravno nije prvi put da policija odnosno režim pokušavaju da brutalno gaze garantovana prava a sada podsjećam samo na nezakonitu zabranu okupljanja građanima, vezano za opravdane proteste zbog smišljenog prikrivanja ubistva Davida Dragičevića.
Pripadnici policije su pokušali proturiti laži da je za svako okupljanje potrebno njima podnijeti zahtjev da bi oni znali unaprijed šta se priprema i manipulisali sa svojim kontra protestima i praktično takođe pribavljaju sebi prava i ovlaštenja koja nemaju.
To se dobro vidi iz člana 30 Ustava, gdje piše da građani imaju pravo na mirno okupljanje i javni protest, sloboda okupljanja može se zakonom ograničiti samo radi zaštite bezbjednosti ljudi i imovine.
Možemo reći da je zabrana okupljanja u vrijeme eventualne opasnosti od zaraze opravdana no više je nego jasno da u takvim situacijama niko normalan nebi ni učestvovao u nekim skupovima kad prijeti opasnost da će se zaraziti pa čak i umrijeti.
Ali u normalnim uslovima u zakonu o javnim okupljanjima u članu 30, jasno je napisano, stav "1) Drugi javni skupovi su okupljanja građana, čija je svrha ostvarivanje državnih, vjerskih, humanitarnih, kulturno-umjetničkih, sportskih i drugih interesa, koja nemaju za cilj ostvarenje prihoda i ne prijavljuju se.
Opšte je poznato da su policija i režim zaveli teror svojim lažima i progonili građane sprečavajući čak da sjede na klupama a tek godinu dana kasnije je pred sudom u više postupka pokazano da je sve bilo potpuno nezakonito i da građani nisu učinili nikakve prekršaje.
To brutalno prisvajanje ovlašćenja na koja nemaju pravo, režim i policija čine i sada na mnogo višem nivou, jer praktično hoće da svaki građanin od njih mora tražiti dozvolu, ne samo da ode u neki drugi grad, na rijeku, u šumu... nego bez dozvole ne može da izađe iz dvorišta i to je ono što bi oni željeli.
Za to vrijeme, dok je narod zatvoren u kućama, pripadnici mafije mogu nesmetano da nastave svoje poslove, mogu da transportuju migrante, da se namještaju tenderi a nije zanemarivo ni montiranje 5G mreže, koja je obavezna za sve države članice NATO pakta, odnosno one koje sarađuju sa NATO paktom a poznato je koliko je bilo tokom prethodne godine sastanaka i natezanja oko sporazuma koji je na kraju potpisan i poslat a sada dolazi na naplatu.
Svjedoci smo svakodnevnih vijesti o broju preminulih kako kažu od virusa" korona" a radi se o osobama čiji je prosjek starosti oko 80 godina te je jasno da bi svako od njih u tom životnom dobu preminuo sa ili bez korone.
Sa druge strane a što je posebno važno marginalizovane su vijesti vezane za glavnog zdravstveno sanitarnog inspektora Desimira Miljića.
Taj gospodin je prema svom položaju i stručnom znanju, morao da upravlja i rukovodi ovom situacijom, vezanom za pandemiju, da predlaže mjere, izdaje naredbe a kako se vidi 11.03.2020 je imao zvaničan intervju na državnoj televiziji.
Gospodin je takođe učestvovao na sastanku sa političkim vrhom a u svom obraćanju javnosti, nema nikakvih naznaka o nekoj velikoj opasnosti i vanrednim mjerama.
Samo dva dana kasnije 13.03.2020. u medijima se pojavila vijest pod naslovom "Glavni republički zdravstveni sanitarni inspektor Desimir Miljić ubio se danas u Banjaluci".
Iz daljnjeg teksta se vidi da je beživotno tijelo gospodina Miljića, pronađeno obješeno u blizini rijeke Vrbas a onda se ponovo insinuira da se gospodin "ubio" i dodaje "u vrijeme sve aktuelnijih priča o virusu korona".
Ovdje je neko sebi dakle, dao za pravo da kvalifikuje slučaj bez ikakve istrage, iako postoji realna mogućnost da je gospodin ubijen a onda se to predstavlja kao samoubistvo.
Svjedoci smo danas da se praktično svaka smrt objavljuje kao smrt od korone bez obzira da li je u pitanju neka druga bolest ili prirodna smrt a ako je neko zaista stradao od korone onda je to upravo gospodin Miljić, samo je preciznije reći da je stradao zbog korona zavjere.
Takav stručnjak je nesporno znao, šta je virus, šta je zaraza, šta je epidemija, šta je pandemija i nisu mogli neki diletanti, nametati mu svoje stavove i naravno u vanrednom stanju koje su planirali ne bi mogli da rade šta žele a sada kada gospodina više nema, ovom situacijom gdje su potrebni medicinski stručnjaci, upravljaju kriminalci koji su u godinama iza nas uništili i opljačkali sve što im je došlo pod ruku, uključujući robne rezerve i banke.
Zaista je sramno da se opisuju i u prvi plan stavljaju vijesti o smrti stogodišnjaka u svijetu a gospodin Desimir Miljić se ne pominje ni od strane medija, ni policije niti bilo koga iz tzv. vlasti.
Što se njih tiče, izgleda da im je dovoljno ono što su napisali na kraju članka, kako je prijavljeno "samoubistvo" čime su oni što se njih tiče očito "riješili" slučaj.
Dobro nisu ispričali kako se nesretni gospodin, prethodno potukao, opljačkao neku kuću pa potom izvršio samoubistvo.
Toliko o policiji kao dijelu režima pa da podsjetimo malo i na aktivnosti predsjednice a u ovom članku se vidi iz naslova da "Premijerka Cvijanović laže - snimak dva papka je autentičan".
U pitanju je dobro poznata afera, odnosno kriminal u kome je učestvovala današnja predsjednica uz naravno saučesnike iz vrha režima, kada su novcem građana kupovali narodne poslanike da bi glasali za njihove kriminalne zakone i omogućili nastavak pljačke.
Slijedi podsjećanje na bezobrazluk, laži i razbojništvo policije i režima, kroz članak iz 2018-te, sa naslovom "Dragičević se potukao sa 3 lica opljačkao kuću i sa mosta skočio u rijeku".
Danas je poznato da su ovo bile gnusne laži i sad zvanično se vodi istraga protiv NN lica za ubistvo a kompletna policija je angažovana da spriječi istragu i teroriše građane koji zahtijevaju da se pronađu ubice i nalogodavci ovog zločina.
Istorijat razbojništva, policije i režima seže daleko u prošlost a to se može vidjeti iz ovog članka gdje u naslovu piše "Vukeliću su prijetili u MUP-u ispred kojeg je i ubijen".
Milan Vukelić je raznesen eksplozivom 2007. godine a neposredno prije toga je načinjen video snimak u kome opisuje kako je pozvan u policiju, gdje mu je prijećeno na najbrutalniji način.
I za kraj, podsjećanje na aktivnosti, zvanično vrhovnog vođe mafije, Dodik Milorada, koji je 30. oktobra, javno objelodanio formiranje crne knjige.
U tom javnom obraćanju za šta postoji i video snimak, Dodik u stilu šefova narko kartela, kaže da će uspostaviti "crnu knjigu" u kojoj će biti upisani svi oni, koji su im načinili štetu a onda će preko njihovih ljudi u institucijama da vode borbu protiv tih imena i na kraju dodaje svojim poslušnicima to moraju da urade.
Ono što je jasno je da im je Milan Vukelić smetao a smetao bi im i glavni zdravstveno - sanitarni inspektor da je ostao na toj poziciji i mnogi drugi koji su u prethodnim godinama izgubili život a da se nije razjasnilo, ko su ubice i nalogodavci, odnosno pokušalo se predstaviti da su u pitanju zadesne smrti ili samoubistva.
I to su osobe, odnosno neke od onih, koji danas žele da imaju potpunu kontrolu nad narodom, otimajući garantovana prava a sebi prisvajajući ovlaštenja za koja nemaju ustavnu i zakonsku osnovu.
Mi dakle, i ne samo mi, nego mnoge zemlje, nemaju državu, nego mafijaški kartel koji je godinama pljačka narod a sada želi od građana da napravi robove, dio da pobije ili da sami umru od gladi.
Ali neće to ići tako lako kako su zamislili a za kraj da vam kažem:
Koliko god da se neko od vas osjeća usamljen, ugrožen i da mu je teško, vjerujte da je većini političara mnogo teže nego vama, jer iako imaju ovdje vrijedne nekretnine i mnogo novca, većina onoga što su pokrali je u stranim bankama a sada ni oni ne mogu izvan države a kad bi i mogli, nemaju pristup tom novcu a vjerovatno nikada više neće ni doći do njega.
I to je po svoj prilici najveći razlog zbog čega sprovode ovakve mjere, jer se nadaju da će im njihovi gospodari dozvoliti da podignu ono što su opljačkali od naroda...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1095

NIJE MI BITNO I NEĆU INSISTIRATI NA ODGOVORNOSTI PRIPADNIKA SUDSKE POLICIJE NEGO ŽELIM RAZOTKRITI KRIMINALNI KLAN KOJI JE UBIO OSMOGODIŠNJU DJEVOJČICU IVONU BAJO, NO AKO SP NASTAVI DA IM PRUŽA PODRŠKU, UPOZORAVAM SVE DA JE SAUČESNIK U PRIKRIVANJU UBISTVA JEDNAKO ODGOVORAN KAO I UBICA...

Veza predmeti : KTA 246/10, 12 0 K 001162 10 Kpp, T15 0 KT 0002365 10, T17 0 KT 0006630 15 i 89 0 K 058509 17 KPS, 80 0 Pr 100636 18 Pr, T13-KTN 00 14576 12 i T14 0 KTA 0007449 12...

Na osnovu člana "Jednakost u postupanju" ZKP-u, prava garantovanih ustavom RS, članovi 23 "Zajamčena je zaštita tajnosti podataka o ličnosti. Prikupljanje, obrada i svrha korištenja ličnih podataka, uređuje se zakonom. Zabranjeno je korištenje podataka o ličnosti koje je suprotno utvrđenoj svrsi njihovog prikupljanja. Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama.", te Zakona o krivičnom postupku i Zakona o slobudi pristupa informacijama.
U skladu sa navedenim članovima i pravima iz zakona i ustava tražim od Sudske policije RS da mi uruči sve informacije i kopije dokumentacije i materijala te podnosim :

UPOZORENJE I ZAHTJEV KOMANDI SUDSKE POLICIJE

Napomena: Osim navedenih članova vezanih za temu, prilažem i dio dokumentacije, (iz koje se vidi djelovanje pripadnika terorističke organizacije) koja je takođe i važan dokazni materijal a popis priloga je na dnu. S obzirom na aktuelno stanje i eventualnu opasnost od širenja zaraze, ovaj zahtjev ću poslati u elektronskom obliku i tražim da mi odgovori i eventualni propratni dokumenti takođe budu poslati na navedeni mejl. Takođe ističem da je proteklih godina bilo angažovano više kriminalnih grupa kojima su dirigovali pripadnici terorističke grupe instalirani unutar MUP-a i tužilašatva i sudske policije, koji su pokušavali više puta da me ubiju a nastavljaju sa prijetnjama i dalje, te s obzirom da se trenutno veliki broj lica kreće maskiran, time je opasnost po moju sigurnost i život utoliko veća a za to odgovornost snosi i Sudska policija Republike Srpske koji godinama falsifikuje dokumentaciju, lažno svjedoči pred sudom, prikriva dokaze krivičnih djela i izvršioce zločina, krši zakone, ustav i garantovana prava a pomaže kriminalce u svojim redovima.
1) Zahtjevam da mi se na navedeni mejl pošalju kopije svih zabilješki i drugih dokumenata koje je Sudka policija RS sačinila, vezano za mene, od 01.06.2015. kada je pripadnik mafije Čolović Rajko, formirao predmet protiv mene i pokrenuo "posebne istražne radnje" lažirajući nadležnost tužilaštva u Istočnom Sarajevu a zbog čega mu je prije godinu dana, VSTV prekinulo mandat.
2) Zahtjevam da mi odgovorite, da li su službenici sudske policije, Jelačić Srebrenko, Petričević Dragiša i Radić Dragan, obavjestili komandu SP, odnosno načelnika ili osobu koja je 27.09.2018. vršila komandnu funkciju, da sam više puta zahtijevao hitnu pomoć zbog tegoba sa disanjem uzrokovanih alergijom na polen ambrozije.
3) Ukoliko to nisu učinili, izvršili su krivično djelo koje sam dokazao pred sudom i dio je zapisnika, predmeta 80 0 Pr 100636 18 Pr a ako jesu, odgovorite mi da li je odluku da se ne pozove hitna pomoć i izložim opasnosti po život, doneo neko iz komande SP ili je taj kriminal izvršen pod uticajem Čolović Rajka ili neke druge osobe.
OBRAZLOŽENJE
Ukoliko Sudska policija Republike Srpske ne odgovori na ove zahtjeve, time neće postati saučesnik u teškim krivičnim djelima, jer je već sad učesnik i saučesnik u svemu navedenom i mnogim drugim zločinima a eventualna nova kršenja zakona i krivična djela, prikrivanje pripadnika mafije u uslovima vanrednog stanja, bila bi utoliko teža. Ovo je samo prilika da se časni i profesionalni pripadnici SPRS, odvoje od pripadnika terorističke organizacije i prestanu da im pružaju pomoć i podršku te će kopija ovog zahtjeva biti istovremeno dostavljena Predsjedniku Vrhvnog suda RS, Sipi i Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, koje je već dobilo više prijava i dokaza o ovom kriminalu te se o tome vode istrage.
Napominjem da je jedan od pripadnika terorističke organizacije, glavni okružni tužilac Rajko Čolović, poslije mojih dopisa na više adresa smijenjen sa te pozicije, odnosno kako sam obavješten dopisom "UDT DI 009312 19 od 27.01.2020." od Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, njihovom odlukom mu je prestao mandat još prije godinu dana, (imenovana Vukadin Anica) a Čolović je inače 2013-te, bio imenovan do decembra 2019 te je potpuno jasno da je smjenjen da ne bi uticao na događeje i da bi tužilaštvo moglo bez pristrasnosti voditi istragu o njegovim zločinima. Veoma je bitno ustanoviti kakva je njegova uloga u svim radnjama koje sam pomenuo i da li je on ili neko drugi tražio od pripadnika SPRS i MUP-a da čine teška krivična djela.
Podsjećam da sam još u oktobru 2018-te, tražio od komande sudske policije, kopiju zabilješke sačinjene 27.09.2018. a što ste odbili da mi dostavite sa lažnim izgovorom da je ta zabilješka sastavni dio krivičnog spisa i da samo sud može narediti njenu dostavu.
To je naravno i ponavljam, bila obična laž, jer prije svega ta zabilješka nije sastavni dio nijednog krivičnog spisa a osim toga je sud sačinio dokument u kome jasno stoji da imam pravo uvida u sve dokumente, koji mi mogu ići u prilog a što nije ništa specijalno nego je pravo garantovano i predviđeno zakonom.
Pravi razlog zbog čega ste prekršili zakon je to što je sudska policija, smišljeno lažirala činjenični opis i što je najvažnije u svom dokumentu "Zabilješka SP 1774/18 od 27.09.2018." prikrila činjenicu da me je presrela i lažima pokušala ugurati u vozilo, iako uz sebe uopšte nisu imali naredbu za moje dovođenje.
To je očigledno dokazano pred sudom a vidljivo i iz dokaza "Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018." gdje se pokušalo sa sakrivanjem imena pripadnika MUP-a ali su svi razotkriveni pred sudom.
Svjedok Jelačić je čak pred sudom, (80 0 Pr 100636 18 Pr) izjavio da naredba koja mu je predočena nije uopšte ona po kojoj su postupali, što izaziva osnovanu sumnju da je pojedinim pripadnicima sudske policije pokazivan nekakav falsifikat a sve u pokušaju da se prikrije činjenica da je kriminalac Rajko Čolović, lažirao nadležnost Tužilaštva u Istočnom Sarajevu sa namjerom da pripremi moju likvidaciju.
Osim toga sam pred sudom u Bijeljini, razotkrio i druge smišljene laži pripadnika sudske policije, kao i krivična djela, uključujući falsifikovanje potpisa drugih osoba te što je u ovom slučaju najbitnije, smišljeno zločinačko odbijanje ukazivanja Hitne pomoći, koju sam tražio više puta, zbog teških tegoba uzrokovanim polenom ambrozije.
Pripadnik sudske policije je čak priznao i taj detalj, odnosno da je čuo kako tražim hitnu pomoć u policijskoj stanici a onda je slagao da nije čuo kako to tražim kasnije i od sudske policije u njihovom vozilu, cjelo vrijeme dok su stajali pred zgradom suda u Bijeljini.
Pošto sam vrlo jasno pitao, jesu li prenijeli moj zahtjev načelniku Borovčanin Danku a oni su ćutali, bilo je potpuno jasno da jesu a ostaje samo da se ustanovi je li načelnik Borovčanin Danko, samoinicijativno odlučio i naredio da mi se ne ukazuje hitna pomoć i time ugrozio moj život, želeći da što prije budem odveden kao meta timu plaćenih ubica ili je njemu takav nalog došao od nekog kriminalca iz Istočnog Sarajeva.
Na kraju podvlačim ponovo da ukoliko mi ne bude odgovoreno na jasno postavljena pitanja, komanda sudske policije neće postati saučesnik u krivičnim djelima jer je sudska policija već odavno učesnik i saučesnik ne samo u ovim nego i u drugim brojnim zločinima a o svemu će biti obaviješteno i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, odnosno Sipa ali na robiju neće i ne može ići SP, nego krivično i komandno odgovorna lica.
Ovo je samo prilika da se časni i profesionalni pripadnici sudske policije, ako takvih uopšte ima u komandi, distanciraju od kriminalaca koji su izvršili više teških krivičnih dijela uz želju da me ubiju a pošto već godinama pokušavaju prikriti ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, koje se desilo prilikom šverca narkotika mafijaške mreže sa područja Istočnog Sarajeva u zločinačku Bobar grupu.
Da nije sve kriminalno u sudskoj policiji, pokazuje način da koji su reagovala sva tri službenika 27.09.2018. jer ne samo da im je očito bilo neprijatno izvršavati nezakonite i nehumane radnje, nego je gospodin Radić Dragan, na moju molbu da uzme moj novac i da mi kupi bocu vode, to učinio, plativši svojim novcem a što mi je pomoglo da olakšam tegobe i preživim transport.
NIJE MI BITNO I NEĆU INSISTIRATI NA ODGOVORNOSTI PRIPADNIKA SUDSKE POLICIJE NEGO ŽELIM RAZOTKRITI KRIMINALNI KLAN KOJI JE UBIO OSMOGODIŠNJU DJEVOJČICU IVONU BAJO, NO AKO SP NASTAVI DA IM PRUŽA PODRŠKU, UPOZORAVAM SVE DA JE SAUČESNIK U PRIKRIVANJU UBISTVA JEDNAKO ODGOVORAN KAO I UBICA...

PRILOZI

Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Ručni rad policije i tužilaštva - dokaz ubistva
Ručni rad republike srpske - ubijena djevojčica
RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15
Ministarstvo sigurnosti od 22.11.2019.
Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018.
Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1094

Umjesto da otkriju ime slubenika i postupe u skladu sa ZKP-u, pripadnici MUP-a su prikrivali dokaze i asistirali u pokušajima mog ubistva i višegodišnjim lažima i falsifikovanjma dokumenata pripremanih za prekršajne postupke kojima su me htjeli zastrašiti a kada to nije uspjelo i ubiti u sadejstvu sa auto i narko mafijaškim klanovima iz Istočnog Sarajeva pod kontrolom i zaštitom Rajka Čolovića...

MUP-U REPUBLIKE SRPSKE / PU BIJELJINA / VLADI RS


Veza predmeti : KTA 246/10, 12 0 K 001162 10 Kpp, T15 0 KT 0002365 10, T17 0 KT 0006630 15 i 89 0 K 058509 17 KPS, 80 0 Pr 100636 18 Pr, T13-KTN 00 14576 12 i T14 0 KTA 0007449 12...

JAVNO UPOZORENJE PRIPADNICIMA MUP-A DA PREKINU POMAGATI KRIMINALNE KLANOVE

Napomena: Osim Navedenih članova vezanih za temu, prilažem i dio dokumentacije iz koje se vidi djelovanje pripadnika terorističke organizacije, koja je takođe i važan dokazni materijal a popis priloga je na dnu. S obzirom na aktuelno stanje i eventualnu opasnost od širenja zaraze, ovaj zahtjev ću poslati u elektronskom obliku i tražim da mi odgovori i eventualni propratni dokumenti takođe budu poslati na navedeni mejl. Takođe ističem da je proteklih godina bilo angažovano više kriminalnih grupa kojima su dirigovali pripadnici terorističke grupe instalirani unutar MUP-a i tužilašatva, koji su pokušavali više puta da me ubiju a nastavljaju sa prijetnjama i dalje, te s obzirom da se trenutno veliki broj lica kreće maskiran, time je opasnost po moju sigurnost i život utoliko veća a za to je odgovoran isključivo MUP Republike Srpske koji godinama prikriva dokumentacija, krši zakone, ustav i garantovana prava a pomaže zločince u svojim redovima.
Ukoliko Policijska uprava Bijeljina, odnosno MUP Republike Srpske ne odgovori na ove zahtjeve, time neće postati saučesnik u teškim krivičnim djelima, jer je MUP već sad učesnik i saučesnik u svemu navedenom i mnogim drugim zločinima a eventualna nova kršenja zakona i krivična djela, prikrivanje pripadnika mafije u uslovima vanredne situacije a očekuje se i vanredno stanje, bila bi utoliko teža. Ovo je samo prilika da se časni i profesionalni pripadnici MUP-a, odvoje od pripadnika terorističke organizacije i prestanu da im pružaju pomoć i podršku te će kopija ovog zahtjeva biti istovremeno dostavljena Sipi i Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, koje je već dobilo više prijava i dokaza o ovom kriminalu te se o tome vode istrage.
Napominjem da je jedan od pripadnika terorističke organizacije, glavni okružni tužilac Rajko Čolović, poslije mojih dopisa na više adresa smijenjen sa te pozicije, odnosno kako sam obavješten dopisom "UDT DI 009312 19 od 27.01.2020." od Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, njihovom odlukom mu je prestao mandat još prije godinu dana, (imenovana Vukadin Anica) a Čolović je inače 2013-te, bio imenovan do decembra 2019 te je potpuno jasno da je smjenjen da ne bi uticao na događeje i da bi tužilaštvo moglo bez pristrasnosti voditi istragu o njegovim zločinima. Veoma je bitno ustanoviti kakva je njegova uloga u svim radnjama koje sam pomenuo i da li je on ili neko drugi tražio od pripadnika MUP-a da čine teška krivična djela.
Osim što je nesporno da je smišljeno lažirao nadležnost, postoji velika vjerovatnoća da je i falsifikovao potpis drugog pripadnika tužilaštva na dokumentaciji, koja je potom korištena kao sredstvo za pripreme mogu ubistva. Sve to iz razloga jer sam otkrio sve detalje o ubistvu i prikrivanju ubistva Ivone Bajo, koje se desilo prilikom šverca narkotika sa područja Istočnog Sarajeva u Bobar grupu i druge destinacije. Rajko Čolović je godinama štitio mafijaške klanove, koji su se na tom području bavili krađama automobila, krijumčarenje narkotika, premlaćivanjima i likvidacijama, uključujući i kriminalnu grupu koja je nedugo poslije njegove smjene uhapšena nakon pokušaja ubistva Slobodana Vasiljevića.
U nastavku ponavljam tačke iz zahtjeva predatog 29.01.2018. na koji mi nikada nije odgovoreno, nego je MUP, pružao podršku pripadnicima terorističke organizacije narednih godinu dana u pokušajima da me ubiju, dojavljujići im moje kretanje i polžaj čak i 12.03.2018. kada je zakazan susret u prostorijama PU Bijeljina te mi g. Radenko Knežević, obećao dostaviti tražene dgovore i materijal u narednih 7 dana. Umjesto toga javljeno je kriminalcu Borovčanin Danku, koji je vrlo dobro znao da je nadležnost u predmetu iz Istočnog Sarajeva lažirana te poslao troje sudskih policajaca bez pisnmene naredbe da me presretnu. To je učinjeno i 27.09.2018. ali je Borovčanin lažno opisao događaje i prećutao da je poslao službenike bez pismene naredbe kako bi podaci o lažiranju nadležnosti i pripremama za moje ubistvo bilo sakriveni od službenika.
Uvidom u dokaz "Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018." izveden pred sudom, vidljivo je da je Borovčanin naredio podređenima da lažiraju činjenično stanje koje se razlikije od opisa PS Bijeljina II o istom događaju. No zbog tih "neplaniranih" detalja, grupa za likvidaciju se razišla te me je oko 16:45, dana 27.09.2018. na Sokocu presreo samo jedan od njih koji je ostavljen da osmatra i budući da ih nije bilo bar trojica nije se usudio da me napadne.
Ova pitanja iz Zahtjeva od 29.01.2018. se djelom preklapaju sa već opisanim temama u tački A a da je u skladu sa zakonom na vrijeme odgovoreno na njih ne bi ni došlo do više događaja u 2018-toj i 2019-toj u kojima su izvršavana krivična djela od strane pripadnika MUP-a, uključujući napad i prijetnje ubistvom poslije čaga sam ustanovio ime slubenika traženo u tački 8 te ga dostavio tužilaštvu. Važno je istaći da umjesto da otkriju ime slubenika i postupe u skladu sa ZKP-u, pripadnici MUP-a su prikrivali dokaze i asistirali u pokušajima mog ubistva i višegodišnjim lažima i falsifikovanjma dokumenata pripremanih za prekršajne postupke kojima su me htjeli zastrašiti a kada to nije uspjelo i ubiti u sadejstvu sa auto i narko mafijaškim klanovima iz Istočnog Sarajeva pod kontrolom i zaštitom Rajka Čolovića. Koliko dugo MUP RS smišljeno prikriva ubistvo osmogodišnje djevojčice i druga teška krivična djela uključujući pljačku milijardi evra preko Bobar grupe, najbolje pokazuje "Zahtjev za informacije MUP-u 04.03.2011." koji je predat prije skoro 10 godina a još od 2010-te, teroristička organizacija neprekidno pokušava da me "zadesno" ubije odnosno da likvidaciju predstavi kao "zadesnu" smrt.

B) 1) Zahtijevam kopiju kompletne dokumentacije koju je MUP prikupljao o meni po bilo kom osnovu počev od lažne prijave za ugrožavanje sigurnosti,(KTA 246/10, 12 0 K 001162 10 Kpp) pa sve do istražnih radnji zbog navodne povrede ugleda suda po kojoj je podignuta optužnica i potvrđena 07.07.2017. sve do danas.
2) Tražim da mi dostavite kopiju naredbe o nadzoru moga kretanja neposredno poslije lažne prijave za ugrožavanje sigurnosti, (KTA 246/10, 12 0 K 001162 10 Kpp) do pretresa prostorija i poslije pretresa prostorija.
3) Ko je, (imenom i prezimenom) izdao naredbu da budem praćen 24 sata dnevno poslije lažne prijave za ugrožavanje sigurnosti.
4) Da li su me osobe Gruhonjić Muhamed i Debeljević Milorad, (Službena zabilješka 10-02/3-230-8/10) lažno prijavili kao pripadnici OT Bijeljina ili su nastupili u svojstvu građana.
5) Da li je za moje praćenje bio angažovan policajac Torbica Milo s obzirom da je u Prekršajnom predmetu 80 1 Pr 082502 17 Pr izjavio kako me zna tek iz tog predmeta.
6) Ko je tokom mog nadziranja koristio vozilo registarskih tablica "729-M-117" i da li je u pitanju službeno ili privatno vozilo.
7) Gdje je tokom 5 dana od oduzimanja do predaje u sudski depo bio smješten računar Compaq“ serijski broj 814DYSZ02R0, koji mi je odnesen po naredbi 12 0 K 001162 10 Kpp i koje su osobe iz MUP-a imale pristup računaru.
8) Da li je MUP zatekao dječji ruksak skinut sa ubijene Ivone Bajo presječenog kaiša opranog hemijskim sredstvom da se uklone tragovi ubistva, (Zahtjev za deponovanje 10-02/3.2-230-662/09 od 01.09.2009.) ili su pripadnici MUP-a oprali kaiš te o tome nisu htjeli izvijestiti tužilaštvo i ko je osoba koja je potpisala taj zatjev a isti je na dokumentu nečitak.

Koristim priliku da pripadnicima MUP-a koji nisu članovi mafije i pripadnicima tužilaštava skrenem pažnju da je osoba koja je najstručnija i koja bi da je živa logično trebalo da nadzire radnje i izdaje naredbe u vanrednom stanju uzrokovanom opasnosti od epidemije, glavni zdravstveni inspektor, Desimir Miljić, pronađen obješen 1-2 dana, poslije sastanka sa pripadnicima vlade, predsjednikom RS i predstavnikom RS u predsjedništvu BIH. Osnovano sumnjam da je isti ubijen kako bi pripadnici mafije inscenirali naredne događaje koje pomenuti stručnjak ne bi dozvolio a sada su drugi, nezakonito i nelegalno preuzeli kontrolu u oblasti o kojoj nemaju pojma ali imaju interese da prikriju svoje ranije zločine...

PRILOZI

Ručni rad policije i tužilaštva - dokaz ubistva
Ručni rad republike srpske - ubijena djevojčica
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15
Zapisnik za povredu ugleda suda 07.07.2017.

Potpisi i pečati
Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018.
Ministarstvo sigurnosti od 22.11.2019.
Zahtjev za informacije MUP-u 04.03.2011.
Otpust iz bolnice 17.12.2012.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1093

DA LI ĆE MUP RS, POSTUPATI PREMA ODREDBAMA USTAVA I ZAKONA ILI PREMA ODREDBAMA CRNE KNJIGE KOJU SU ŠEFOVI MAFIJE JAVNO PREDSTAVILI GRAĐANIMA A KOJA JE USMENO NA SNAZI NEPREKIDNO OD RATA DO DANAS A ŠTO JE NESUMNJIVO DIREKTNA NAREDBA "NJIHOVIM" LJUDIMA U "INSTITUCIJAMA" DA UČESTVUJU U PRIPREMAMA KRIVIČNIH DJELA I DIREKTNIM EGZEKUCIJAMA, PLJAČKAMA, PRIJETNJAMA, FALSIFIKATIMA ITD...


MUP-U REPUBLIKE SRPSKE / PU BIJELJINA / VLADI RS

Veza predmeti : KTA 246/10, 12 0 K 001162 10 Kpp, T15 0 KT 0002365 10, T17 0 KT 0006630 15 i 89 0 K 058509 17 KPS, 80 0 Pr 100636 18 Pr, T13-KTN 00 14576 12 i T14 0 KTA 0007449 12...

Na osnovu člana "Jednakost u postupanju" ZKP-u, prava garantovanih ustavom RS, članovi 23 "Zajamčena je zaštita tajnosti podataka o ličnosti. Prikupljanje, obrada i svrha korištenja ličnih podataka, uređuje se zakonom. Zabranjeno je korištenje podataka o ličnosti koje je suprotno utvrđenoj svrsi njihovog prikupljanja. Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama." 27 "Naučno, kulturno i umjetničko stvaranje je slobodno. Zajamčena je zaštita moralnih i imovinskih prava po osnovu naučnog, kulturnog, umjetničkog i drugog intelektualnog stvaralaštva i Zakona o slobudi pristupa informacijama.
U skladu sa navedenim članovima i pravima iz zakona i ustava tražim od MUP-a RS da mi uruči sve informacije i kopije dokumentacije i materijala koji je prikupljan o meni po bilo kom osnovu te podnosim :

ZAHTJEV MUPU I VLADI RS

Napomena: Osim Navedenih članova vezanih za temu, prilažem i dio dokumentacije iz koje se vidi djelovanje pripadnika terorističke organizacije, koja je takođe i važan dokazni materijal a popis priloga je na dnu. S obzirom na aktuelno stanje i eventualnu opasnost od širenja zaraze, ovaj zahtjev ću poslati u elektronskom obliku i tražim da mi odgovori i eventualni propratni dokumenti takođe budu poslati na navedeni mejl. Takođe ističem da je proteklih godina bilo angažovano više kriminalnih grupa kojima su dirigovali pripadnici terorističke grupe instalirani unutar MUP-a i tužilašatva, koji su pokušavali više puta da me ubiju a nastavljaju sa prijetnjama i dalje, te s obzirom da se trenutno veliki broj lica kreće maskiran, time je opasnost po moju sigurnost i život utoliko veća a za to je odgovoran isključivo MUP Republike Srpske koji godinama prikriva dokumentacija, krši zakone, ustav i garantovana prava a pomaže zločince u svojim redovima.
A) 1. Da li Policijska uprava Bijeljina, Uprava kriminalističke policije, odnosno MUP Republike Srpske ima saznanja, kako je došlo do presjecanja kaiša dječijeg ruksaka Ivone Bajo, koji je materijalni dokaz ubistva. Da li je MUP uopšte utvrdio da je kaiš na materijalnom dokazu dvostruko presječen, kako je presječen i čime, gdje je nestao odsječeni dio, ko je taj materijalni dokaz skinuo sa ubijene djevojčice, ko je i zašto ostatak kaiša oprao jakim hemijskim sredstvo kako bi uklonio stranu materiju sa njega, kao što su ulje ili mast sa kamiona koji je pobjegao sa lica mjesta. Da li su službenici MUP-a, smišljeno prikrili ove činjenice o materijalnom dokazu ubistva ili su o tome sačinili dokumentaciju, koja je eventualno izgubljena s obzirom da se Okružno tužilaštvo u Bijeljini pismeno izjasnilo kako o tome nema saznanja jer to policija nije evidentirala. Ko su pripadnici MUP-a koji su fotogafisali i sačinjavali dokumentaciju odnosno zahtjev za deponovanje dokaznih predmeta, (njihova imena sam ustanovio poslije napada opisanog u tački 2, kao i imena mnogih drugih, koja neću sada pominjati ali je bitno znati, da li će ih MUP saopštiti ili će nastaviti da prikriva pripadnike mafije).
2. Ko je, imenom i prezimenom, osoba koju je Policijska uprava Bijeljina, odnosno MUP Republike Srpske, poslao 22.05.2019. u periodu između 11 i 13 sati, da me vrijeđa i fizički napadne, istovremeno prijeteći da će me ubiti, ukoliko ikada više dođem da podnesem krivičnu prijavu i tražim bilo kakva prava. Ko su imenom i prezimenom uniformisani službenici MUP-a, koji su prisustvovali tom događaju a bili su u portirnici, odnosno dežurnoj službi i na moje zahtjeve i upozorenje da sačine zabilješku, nisu to htjeli učiniti, niti su bilo šta preduzeli da spriječe nasilnika u napadu na mene, čime je jasno da je MUP saučesnik u tom krivičnom djelu, pogotovo što mi je službenik MUP-a odgovorio da je u pitanju osoba koja vrši službenu radnju te ako je zaista tako, onda nemate razloga sakrivati njegovo ime.
3. Da li je pripadnik MUP-a Dejan Minić, dana 27.09.2018. u prostorijama Policijske stanice Bijeljina II, učestvovao u tajnoj akciji terorističke grupe protiv mene, koja je planirala da me ubije i nagovarao uniformisane službenike da smišljeno krše zakon, falsifikuju dokumentaciju i odbiju mi ukazati hitnu pomoć koju sam zahtijevao više puta, (dokazano pred sudom u predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr) ili je to učinio za svoje i privatne interese terorističke organizacije koja pokušava da me ubije.
4. Ko je imenom i prezimenom, pripadnik tužilaštva u Istočnom Sarajevu, koji je kontaktirao policijsku upravu Bijeljina, odnosno lično pripadnika MUP-a Bojana Maksimovića, koji me je pozvao da dam izjavu vezano za montirani predmet protiv mene, T17 0 KT 0006630 15 u kome je Rajko Čolović smišljeno lažirao nadležnost tužilaštva u Istočnom Sarajevu.
5. Da li je komandir Policijske stanice Bijeljina II, odnosno MUP, ustanovio potrebne činjenice, kako navodi u svojoj žalbi na odluku suda po rješenju 80 0 Pr 100636 18 Pr, vezano za moje optužbe 27.09.2018. da se priprema moje ubistvo, posebno imajući u vidu da se nakon toga desilo sve, kako sam i najavio, da sam uprkos teškom zdravstvenom stanju odvučen na područje Istočnog Sarajeva i ostavljen na ulici gdje je čekao tim za likvidaciju.
5. Gdje je nastala, istorija bolesti, odjeća i novac, mog oca Krunoslava Baje, koji je preminuo poslije tretmana eksperimentalnim lijekovima u trovačnici UKC Banjaluka te u teškom stanju umjesto da bude na intenzivnoj njezi, transportovan 17.12.2012. satima u Bijeljinu, tokom čeka je podlegao a zločinci odgovorni za njegovu smrt su uklonili navedene dokaze o čemu sam prvu prijavu podneo u PU Bijeljina.
6. DA LI ĆE MUP RS, POSTUPATI PREMA ODREDBAMA USTAVA I ZAKONA ILI PREMA ODREDBAMA CRNE KNJIGE KOJU SU ŠEFOVI MAFIJE JAVNO PREDSTAVILI GRAĐANIMA A KOJA JE USMENO NA SNAZI NEPREKIDNO OD RATA DO DANAS A ŠTO JE NESUMNJIVO DIREKTNA NAREDBA "NJIHOVIM" LJUDIMA U "INSTITUCIJAMA" DA UČESTVUJU U PRIPREMAMA KRIVIČNIH DJELA I DIREKTNIM EGZEKUCIJAMA, PLJAČKAMA, PRIJETNJAMA, FALSIFIKATIMA ITD...

PRILOZI

Ručni rad policije i tužilaštva - dokaz ubistva
Ručni rad republike srpske - ubijena djevojčica
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15
Zapisnik za povredu ugleda suda 07.07.2017.

Potpisi i pečati
Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018.
Ministarstvo sigurnosti od 22.11.2019.
Zahtjev za informacije MUP-u 04.03.2011.
Otpust iz bolnice 17.12.2012.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1092

OSNOVNI CILJ MI JE DA INFORMIŠEM JAVNOST I RAZOTKRIVAM PRIPADNIKE I ZAŠTITNIKE MAFIJE. OVDE VIŠE UOPŠTE NIJE BITAN KONKRETAN DOGAĐAJ NITI SAMO MOJA PRAVA JER SUD NA OSNOVU DOKUMENATA I IZJAVA 2 SVEDOKA VEĆ MOŽE DA ME OSLOBODI "KRIVNJE". MNOGO JE VAŽNIJE SMIŠLJENO FALSIFIKOVANJE I LAŽI MUPA U DRUGIM SITUACIJAMA SA DRUGIM GRAĐANIMA, KOJE MALTRETIRA, ZASTRAŠUJE, FALSIFIKUJE, LAŽE A UZ STRAH I PRAVNO NEZNANJE VEĆINE, PRAKTIČNO PLJAČKA I ZAVODI TEROR NAD NARODOM, ŠTITEĆI INTERESE MAFIJAŠKOH KLANOVA ČIJI JE MUP SERVIS I SASTAVNI DIO...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREDSJEDNIKU OSNOVNOG SUDA - VSITV - UDT-U

Predmet : 80 0 Pr 100636 18 Pr
Uvod i napomena : Dopis će biti poslat u dovoljnom broju primjeraka na sve navedene adrese. Ističem da je u sličnom slučaju, (Odluka po UDT 16893-17 od 19.02.2019.) utvrđen "propust" NN referenta. Vezano za taj "propust" i njegove posljedice, sudija Sekulić Cvijeta je u predmetu 80 1 Pr 082502 17 Pr. smišljeno odbila svjedočenje sekretara i predsjednika suda koje sam predložio a koji bi mogli potvrditi naknadno utvrđeni propust.
O uvidu u spis 80 1 Pr 000670 10 Pr se smišljeno nije izjašnjavala nego je saučestvovala u njegovom uništavanju kako bi pomogla kriminalnom klanu koji je sačinio falsifikat sudskog rješenja iz tog predmeta. Umjesto toga je sa kriminalcem Borovčanin Dankom instruisala dva svjedoka da lažno svjedoče a dva od strane MUP-a predložena svjedoka koja nisu htjela da lažu je izostavila. Sve sa ciljem da meni nanese štetu a pomogne zločincima koji su ubili i prikrivaju ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo.
Ne tražim izuzeće sudije Lazarević Siniše, niti bilo kakav odgovor od bilo koga. Ne zanima me ni odluka UDT-a tako da mi ne trebate dostavljati nikakva obavještenja. Predsjednika suda obavještavam informativno, (u skladu sa ZOS-a, stavovi "Predsjednik suda odgovoran je za rukovođenje cjelokupnim sudom i sudskom upravom" i "Predsjednik suda postupa po pritužbama podnesenim protiv radnika suda, a pritužbe protiv sudija bez odgađanja dostavlja Visokom sudskom i tužilačkom savjetu".) o činjenici da u sudu, čijim radom rukovodi ne vladaju važeći zakoni nego organizovani kriminal, falsifikati i odredbe iz CRNE KNJIGE, šefa mafijaškog terorističkog režima dodik milorada.
OSNOVNI CILJ MI JE DA INFORMIŠEM JAVNOST I RAZOTKRIVAM PRIPADNIKE I ZAŠTITNIKE MAFIJE. OVDE VIŠE UOPŠTE NIJE BITAN KONKRETAN DOGAĐAJ NITI SAMO MOJA PRAVA JER SUD NA OSNOVU DOKUMENATA I IZJAVA 2 SVEDOKA VEĆ MOŽE DA ME OSLOBODI "KRIVNJE". MNOGO JE VAŽNIJE SMIŠLJENO FALSIFIKOVANJE I LAŽI MUPA U DRUGIM SITUACIJAMA SA DRUGIM GRAĐANIMA, KOJE MALTRETIRA, ZASTRAŠUJE, FALSIFIKUJE, LAŽE A UZ STRAH I PRAVNO NEZNANJE VEĆINE PRAKTIČNO PLJAČKA I ZAVODI TEROR NAD NARODOM, ŠTITEĆI INTERESE MAFIJAŠKOH KLANOVA ČIJI JE MUP SERVIS I SASTAVNI DIO TE ZBOG GRAĐANA DOSTAVLJAM JAVNI DOPIS...

PRAVA LICA OKRIVLJENIH ZA PREKRŠAJE

Na osnovu ZAKONA O PREKRŠAJIMA REPUBLIKE SRPSKE :
Član "Prava lica okrivljenih za prekršaje"
(1) Svako ko je okrivljen da je počinio prekršaj ima pravo da zahtijeva da o njegovoj odgovornosti za počinjeni prekršaj odluči sud u razumnom roku.
(2) Okrivljeno lice iz stava 1. ovog člana ima pravo da:
1) se smatra nevinim dok se ne dokaže njegova odgovornost u skladu sa zakonom, 2) u najkraćem roku bude obaviješteno, detaljno i na jeziku koji razumije, o prirodi i razlogu optužbi protiv njega, 3) mu se da odgovarajuće vrijeme i mogućnosti za pripremu odbrane, te da bude upoznato sa svim pravima, kao i pravom na ćutanje, 4) se brani lično ili putem branioca po vlastitom izboru, ili ukoliko nema dovoljno sredstava, da mu se on obezbijedi besplatno kada to zahtijevaju interesi pravde,
5) ispitaju ili da se u njegovo ime ispitaju svjedoci koji ga terete i da se obezbijedi prisustvo i saslušanje svjedoka u njegovu korist pod istim uslovima kao i svjedoka koji ga terete i 6) dobije besplatnu pomoć prevodioca ako ne razumiju jezik koji se upotrebljava u sudu ili tumača ukoliko je riječ o gluvonijemom ili slabovidom licu.
POTENCIRAM I SPAJAM TEKST TAČKE 2 SA RELEVANTNIM STAVOM 5 :
Okrivljeno lice iz stava 1. ovog člana ima pravo da ispita ili da se u njegovo ime ispitaju svjedoci koji ga terete i da se obezbijedi prisustvo i saslušanje svjedoka u njegovu korist pod istim uslovima kao i svjedoka koji ga terete.
Član 9 jasno ističe da se radi o PRAVU, lica a ne o njegovoj obavezi. To je jasno i iz teksta gdje je navedeno "DA SE OBEZBIJEDI PRISUSTVO I SASLUŠANJE SVJEDOKA U NJEGOVU KORIST". Iako sam se već pri prvom dopisu pozvao na ovo pravo i tražio obezbjeđenje svjedoka, postupajući sudija nije reagovao nego je tražio da se ponovo obraćam istim zločinačkim organizacijama koje godinama smišljeno krše zakon i garantovana prava.
To je traženo od mene uprkos tome što sam obavjestio sud da mi je teroristička organizacija RS i MUP, prijetila ubistvom ne samo preko brojnih NN kriminalaca nego je izvršila fizički napad poslavši službenika u civilu da me napadne i prijeti ubistvom ako se ikada više pojavim a što nije uneseno u zapisnik.
Po ponovnom zahtjevu 02.10.2019, da sud obezbjedi prisustvo svjedoka, sudija Lazaravić Siniša i dalje traži od mene da dovedem svjedoke, tvrdeći da je tako propisano zakonom a kad mu predočavam "Poziv za pretres", čiji je sastavni dio obavjest o pravima iz člana 9, on čita glasno stav 5 i došavši do dijela "koji ga terete i da" zastaje te svjesno i smišljeno pred prisutnima izostavlja riječ "se" nastavljajući riječima "obezbijedi prisustvo i saslušanje svjedoka". Time je svjesno falsifikovao član i MOJE PRAVO, propisano zakonom pretvarajući ga u OBAVEZU a mene javno praveći budalom i tretirajući kao stoku bez ikakvih prava što je uostalom uobičajen tretman režima prema građanima, riječima :
"da se u njegovo ime ispitaju svjedoci koji ga terete i da obezbijedi prisustvo i saslušanje svjedoka u njegovu korist" te pošto sam prethodno i u ovom predmetu, pismeno upozorio, ističem da je time postao sučesnik u pokušaju mog ubistva i prikrivanju ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo i o svemu obavještavam predsjednika suda i dostavljam novi pismeni :

ZAHTJEV ZA SUDSKO OBEZBJEĐENJE SVJEDOKA

U skladu sa pravom propisanim ZOP-a, vezano za prethodno iznesene argumente zahtijevam od suda da OBEZBIJEDI PRISUSTVO I SASLUŠANJE 4 SVJEDOKA :
Radić Dragan, (zaposlen u sudskoj policiji RS); Minić Dejan, (zaposlen u MUP-u RS), Tomaš Jovana i Rajko Čolović, (zaposleni u tužilaštvu - OJTIS).
Na osnovu izjave već saslušanog svjedoka, Jelačić Srebrenka, utvrđeno je da su me on i Radić Dragan preuzeli od MUP-a RS i uz Petričević Dragišu transportovali za Sokolac te ostavili na ulici po izlasku iz suda iako sam više puta zahtijevao hitnu pomoć. S obzirom da se sudija više puta izjasnio da ga "NE ZANIMA MOJE ZDRAVLJE", (iako sam opisao da su tegobe uzrokovane bespotrebnim divljačkim nasilništvom MUP-a, pošto sam prethodno ponudio da mi mirno stave lisice na ruke), odustajem od svjedočenja Petričević Dragiše, koji koliko znam i nije bio prisutan u zgradi MUP-a. U takvim okolnostima sa rukama vezanim na leđa su mi punom snagom gurali glavu prema zemlji tokom ulaska u zgradu, što je uzrokovalo da sadržaj iz dušnika nastao alergijom na polen, umjesto nužnog iskašljavanja, bude udahnut u pluća i u većem procentu zatvori dotok vazduha, uzrokujući gušenje. Sudski policajac, Radić Dragan mi je doneo čašu vode a kasnije kupio plastičnu bocu vode, zahvaljujući čemu sam uprkos tegobama i više povraćanja, preživio transport.
Minić Dejan je 27.09.2018. bio prisutan iza mojih leđa i davao znake službeniku Panić Srećku a kad sam se okrenuo i oslovio ga imenom, pobjegao je u drugu prostoriju. S obzirom da sam preko već saslušanih svjedoka i dokumenata MUP-a, već dokazao lažiranje činjenićnog opisa i falsifikovanje ne samo sadržaja dokumenata nego i potpisa, Minić Dejan će uz svjedoka Panić Srećka, pojasniti ko je i zbog čega izdao naredbe da se lažira dokumentacija, ne saopšte prava i ne ukaže hitna pomoć čime je prekršeno više prava i odredbi zakona te su i ovi ionako falsifikovani "dokazi" time "pravno nevaljani" te sud ne može na njima zasnivati odluku a moje je pravo da ukažem i dokazujem na zakonitost ili nezakonitost dokaza.
Republika Srpska je preko OJTIS, smišljeno lažirala i falsifikovala nadležnost inače nenadležnog organa te obmanula više službenika da ta nadležnost postoji, čime je takođe prekršila ZKP-u i više drugih prava i zakonskih odredbi koje sam detaljnije naveo u dopisu "Pravično vođenje postupka".
Šta više s obzirom da je predmet otvoren 2015-e a Tomaš Jovana stupila na dužnost tek u aprilu 2017-te, moguće da je i ona prevarena i čak da je njen potpis falsifikovan na optužnici koja je sudiji Malović Branki poslužila kao izgovor za sopstvenu nadležnost i izdavanje NELEGALNE I NIŠTAVNE naredbe. Rajko Čolović je od osnivanja OJTIS, bio na dužnosti glavnog tužioca i nesumnjivo lično učestvovao u falsifikovanju nadležnosti a osim toga je RS i OJTIS iako kao stranka u postupku imam prava na to, sve do današnjeg dana onemogućavala uvid ne samo u dokaze nego i smišljeno prikriva "rješenje o dodjeli nadležnosti" sve sa ciljem da pripreme uslove za događaje 27.09.2018. i moje odvođenje na 200 kilometara udaljenu lokaciju gdje je RS angažovala plaćenike za moju likvidaciju.
Sudija Malović Branka, koja je sačinila i potpisala nelegalnu naredbu nenadležnog suda u Sokocu se već pismeno izjasnila da nema nikakvo rješenje o prenosu nadležnosti, da se oslanja na navodnu dodjelu nadležnosti u OJTIS od strane RTRS a koje rješenje ona niti je vidjela niti postoji u njenom predmetu te njeno svjedočenje nije potrebno. Čak i da je RTRS dodjelilo nadležnost u OJTIS, to ne može mjenjati nadležnost suda nego je u isključivoj nadležnosti Vrhovnog suda RS da donosi odluke o prenosu mjesne nadležnosti a dokaze o tome sam već pribavio i sastavni su dio materijala koji nosim već na dva pretresa i čekam da mi sudija Lazarević omogući da ih predam i obrazložim.

DODATAK ZA UDT I VSTV-E - PRITUŽBA NA SUDIJU LAZAREVIĆ SINIŠU

U skladu sa svojim principima i shvatanjima pravičnosti ja ne krijem dokumentaciju kao terorističke organizacije RS i BIH, nego će i sudija Lazaravić imati uvid u sadržaj disciplinskih prekršaja i krivičnih djela koje je počinio:
Sudija Lazarević Siniša je svjesno i smišljeno u sudnici pred prisutnima falsifikovao zakon o prekršajima i moje konkretno pravo da se obezbedi prisustvo svjedoka u moju korist, pretvorio u moju navodnu obavezu, tražeći da lično dovedem predložene svjedoke.
Nije to samo slučaj 02.10.2019. nego se to desilo i po mom pismenom zahtjevu predatom još prije prvog pretresa 02.09.2019. kada je od mene tražio da lično dovedem svjedoke i pribavim dokumentaciju koja mi ide u korist, iako sam ga obavijestio da je prilikom jednog sličnog pokušaja 22.05.2019. Republika Srpska, odnosno MUP poslala službenika u civilu da me fizički napadne objema rukama i prijeti ubistvom ako ikada više dođem i to u zgradi MUP-a, pred više uniformisanih službenika.
Ovaj moj opis, sudija Lazarević svjesno nije htio da unese u zapisnik, nego se na to nasmijao i rekao da ne moram ni ići lično, nego da pismeno preko pošte pošaljem zahtjeve što sam i učinio te kopije tih zahtjeva uz skenirane potvrde pošte predao sudu. Ali pribavljanje dokumentacije je jedno a pravo na obezbeđenje i saslušavanje svjedoka je nešto sasvim drugo i jasno je definisano u članu 9 ZOP-a, koji se čak kompletan dostavlja uz poziv na pretres.
Osim ovoga, po meni ne samo prekršaja nego i krivičnog djela, kojim se meni smišljeno nanosi šteta a pomaže ne samo drugoj stranki, nego se nastoje prikriti odgovorni za planiranje mog ubistva, sudija Lazarević je spriječio svjedoka Jelačić Srebrenka da odgovori kada se potpisao na dokumentu "Potvrda o predaji lica lišenog slobode 15-01/3-79/18 od 27.09.2018." koji sam mu predočio, pošto je na liniji neko falsifikovao potpis a Jelačić je naknadno potpisao ime kolege Radić Dragana ispod te linije. Zakonom propisana obaveza sudije je bila da odmah sačuva dokaze krivičnog djela i obavijesti dežurnog tužioca o krivičnom djelu na koje sam ukazao.
Iako sam u opisu događaja jasno istakao da je MUP, izuzetno grubim ali i nepotrebnim nasiljem, izazvao dodatne tegobe i gušenje, poslije čega sam tražio hitnu pomoć, sudija Lazarević ne dozvoljava pitanje o tome i iznosi stav da ga moje zdravlje ne zanima, uprkos tome što je MUP prekršio obavezu i ne samo da mi nije saopštio nijedno pravo nego je lažirao da sam odbio da se izjasnim a što se vidi u dijelu dokumenta ako lice odbija da se izjasni, gdje nema ni jednog od 4 predviđena potpisa.
Ovim sudija Lazarević ne samo da meni nanosi štetu i nije mu cilj da zaštiti samo službenika MUP-a koji je to falsifikovao, nego želi zaštititi pripadnike kriminalnog klana, koji se kriju iza ovog plana te su pripremali uslove i naređivali službenicima da krše zakon, kako bi me što prije transportovali timu plaćenih ubica koji je bio angažovan za moju likvidaciju.
Pitanje o tome, da li je postojala akcija MUP-a, tužilaštva i sudske policije uz angažovanje doušnika, koje sam ja naravno bio svjestan i sve snimao telefonskim aparatom, sudija je takođe odbio a što je izuzetno bitno za utvrđivanje svih činjenica. Iako je dakle zakonom jasno propisano da pripadnik sudske policije prvo uručuje naredbu za dovođenje a potom, poziva optuženog da s njim pođe, sudska policija tu naredbu uopšte nije imala, nego su poslani da mi lažu kako treba da me vode samo do suda u Bijeljini a kada sam zatražio naredbu, počela su navodna objašnjenja o prenosima nadležnosti u sud u Sokocu i OJTIS, koja u stvarnosti i ne postoje.
Osim te činjenice, da se u stvari radi o falsifikovanju nadležnosti i protivpravnom napadu za mene, veoma je bitno da je taj događaj pripremljen i osim što su u tim okolnostima pogotovo morali imati naredbu uz sebe, ostaju sakrivena neka imena lica, koja mogu svjedočiti, poput recimo pomenutog Minić Dejana. Nadalje, osoba koja je rukovodila akcijom iz tužilaštva a to je teoretski mogao biti i sudija Lazarević ne može učestvovati ni u kakvom drugom postupku vezano za te događaje.
Sudija Lazarević, naravno nije mogao biti aktivan učesnik te akcije s obzirom da je stupio na dužnost u osnovni sud u Bijeljini 01.12.2017. i tu ostao do danas ali postoje i mnogi drugi postupci po mojim krivičnim prijavama u kojima ne bi smio da postupa tužilac koji je tog dana rukovodio akcijom i izdavao naredbe službenicima da krši zakon.
Takođe i predstavnik policijske stanice Bijeljina II u ovom postupku je zaposlena u toj stanici i moguće da je bila u susjednoj prostoriji i čak učestvovala u nekim odlukama kojima se naređivalo da službenici krše zakon i falsifikuju dokumentaciju te je u tom slučaju lično zainteresovana za ishod.
S tim u vezi, ističem da je sudija Lazarević poslije saslušavanja svjedoka Lazić Milana, odredio pauzu od 15 minuta i to potpuno bespotrebno, pošto ni on ni zapisničar nisu napuštali prostoriju a svi svjedoci i saslušani Lazić i ostali su se zajedno udaljili iz hodnika te su vjerovatno podnijeli nekome izvještaj o toku saslušavanja a ne isključujem mogućnost da je Lazić bio ozvučen.
Pošto nas je sud pozvao da uđemo unutra ja sam to odmah učinio a druga stranka u postupku, predstavnik MUP-a je nekoliko minuta ostala u hodniku, kojom prilikom je očito komunicirala sa svjedokom a posljedica toga je da se svjedok "nije sjećao" nekih dijelova, konkretno "nije vidio grubost policije i guranje moje glave prema zemlji" prilikom ulaska u zgradu. Raspravu o navodnom prenosu nadležnosti između sudskog policajca Lazić Milana i pripadnika MUP-a Srećka Panića navodno takođe nije čuo jer je kako kaže razgovarao telefonom sa komandom.
Sve ostalo je svjedok Jelačić korektno svjedočio i suštinski u potpunosti ponovio i potvrdio moju neposredno iznesenu priču, odnosno opis događaja no skrećem pažnju na detalj da je dok sam prilazio on razgovarao telefonom, što jasno dodatno pokazuje da se radi o planiranoj akciji i da su non stop bili u telefonskim vezama te im je dojavljivano gdje se nalazim i gdje treba da me čekaju.
To suštinski ne bi ni bilo uopšte sporno jer takve akcije su rutinske ali u ovom slučaju je najbitnija činjenica da se sve zasniva na smišljenom falsifikovanju nadležnosti, organa koji nisu nadležni a planeri toga su to vrlo dobro znali i smišljeno zahtijevali od podređenih da čine krivična djela, sve sa ciljem da me odvuku na udaljenu lokaciju gdje su već čekali njihovi saučesnici iz narko i auto mafijaških klanova sa Sokoca i okoline.
Kršenjem mojih prava u ovom postupku i sprečavanje da se otkrije puna istina i sve činjenice, Siniša Lazarević ne samo da čini krivično djelo "Povreda zakona od strane sudije" i disciplinske prekršaje, nego pomaže pripadnicima mafije koji su htjeli da me ubiju te tako postaje saučesnik u pokušaju mog ubistva kao i saučesnik u prikrivanju ubistva Ivone Bajo.
Nije isključeno da sudija Lazarević nije imao predstavu o važnosti pojedinih pitanja ali i to je sopstvenom krivicom jer me je zaustavio u iznošenju odbrane, odnosno opisu događaja riječima da je to za sada dovoljno i da sve ostalo mogu dodati prilikom obrazlaganja dokaza i u završnoj riječi a što nije ušlo u zapisnik. Zbog takvih falsifikata i ne potpisujem zapisnike u kojima se svjesno i smišljeno lažiraju događaji...

PRILOZI

MUP sačinio i sudu podmetnuo falsifikate
Prava lica lišenog slobode 15-01/3-79/18 od 27.09.2018
Potvrda o predaji lica lišenog slobode 15-01/3-79/18 od 27.09.2018.
Potvrda o preuzimanju lica i ličnih stvari SU/SP-3-1114/18 od 27.09.2018.
Potvrda o predaji privremeno oduzetih predmeta 15-01/3-79/18 od 27.09.2018

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902
Zdenkobajo@gmail.com

ČLANAK 1091

Iz dokaza koje dostavljam, vidljivo je da je policija uklonila materijalni dokaz ubistva sa ubijene djevojčice, njen dječji ruksak, koji je dvostruko presječenog kaiša, predmetom koji je i ubio djevojčicu. Potom su tu torbu oprali benzinom da uklone tragove masti i ulja od kamiona koji je dovezao narkotike u Bobar grupu te ga sakrili iz svih istražnih radnji a konačno 7 godina kasnije, tužilaštvo koje je saučesnik u prikrivanju zločina, pismeno tvrdi da navodno "nemaju nikakvih saznanja" o tom dokazu, pošto ga policija smišljeno nije evidentirala...

DELEGATION OF THE EUROPEAN UNION TO BOSNIA AND HERZEGOVINA AND EUROPEAN UNION SPECIAL REPRESENTATIVE

DOKAZI O SMIŠLJENOM TERORIZMU REŽIMA U BIH

Opšte je poznato da su političari, pravosuđe i policija u Bosni i Hercegovini, ogrezli u kriminalu, pljačkama i nažalost mnogo težim zločinima kao što su smišljena ubistva koja se godinama prikrivaju.
Najpoznatija u posljednje vrijeme su ubistva Dženana Memića i Davida Dragičevića ali takvih zločina je mnogo više a jedan od najvećih i za koji postoji najviše dokaza je ubistvo i prikrivanje ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, koje se desilo prilikom šverca narkotika iz Federacije Bosne i Hercegovine u Bijeljinu u mafijašku Bobar grupu u Republici Srpskoj.
Danas je poznato da je u Bobar grupi u to vrijeme bilo i mnogo drugih kriminalnih radnji, uključujući pljačku stotina miliona maraka a vjerovatno i milijardi preko Bobar banke te su iz tih razloga, pripadnici mafije u navedenim institucijama, učinili sve da ubistvo osmogodišnje djevojčice predstave kao nesretan slučaj.
Iz dokaza koje dostavljam, vidljivo je da je policija uklonila materijalni dokaz ubistva sa ubijene djevojčice, njen dječji ruksak, koji je dvostruko presječenog kaiša, predmetom koji je i ubio djevojčicu.
Potom su tu torbu oprali benzinom da uklone tragove masti i ulja od kamiona koji je dovezao narkotike u Bobar grupu te ga sakrili iz svih istražnih radnji a konačno 7 godina kasnije, tužilaštvo koje je saučesnik u prikrivanju zločina, pismeno tvrdi da navodno "nemaju nikakvih saznanja" o tom dokazu, pošto ga policija smišljeno nije evidentirala.
Taj materijalni dokaz ubistva i druge predmete sam poslije sakrivanja od više godina konačno preuzeo početkom 2015-te i preduzeo aktivnosti da se pokrene istraga i procesuiraju krivci za prikrivanje zločina.
Paralelno sa tim djelovanjem sam sve dokaze kontinuirano objavljivao na internet portalima i blogovima što je izuzetno smetalo krivcima umiješanim u prikrivanje ubistava te su odmah pokrenuli akciju priprema mogu ubistva.
U tu svrhu su me tajno optužili za krivično djelo "povreda ugleda suda" jer sam javno pisao da su tužioci i sudije umiješani u prikrivanja pljački i ubistava te da umjesto po zakonu rade za interese mafijaškog režima.
Nevezano za to da li je to zaista bilo krivično djelo ili ne, protiv mene se nisu usudili pokrenuti postupak na teritoriji Bijeljine, gdje bih pred sudom razotkrio sve detalje njihovog kriminala, nego su falsifikovali, lažirali i montirali predmete, pred nenadležnim tužilaštvom i sudom na području Istočnog Sarajeva, odakle su i transportovani narkotici prilikom ubistva djevojčice.
Od juna 2015-te, pa sve do danas se pokreće i traje postupak nelegalnih "posebnih istražnih radnji" praćenja, snimanja komunikacija, ubacivanje provokatora, doušnika, i špijuna, koji su imali zadatak da prikupljaju podatke i pokušaju me odvući na neku udaljenu lokaciju gdje bi bilo izvršeno ubistvo.

Pošto sve to nije uspjelo, uključuju se pripadnici mafije iz tužilaštva i suda sa područja Istočnog Sarajeva te formiraju nelegalne predmete bez rješenja Republičkog tužilaštva RS i Vrhovnog suda Republike Srpske, sa osnovnim ciljem da me prisile da dođem tamo pod navodnim znacima "dobrovoljno" ili da me fizički dovuku, angažovanjem sudske policije što je i činjeno više puta.
Podvlačim da su prvi put, poslali sudsku policiju po mene, sat vremena prije izlaska sunca, pazeći da niko drugi to ne vidi te da ubistvo koje su pripremali predstave kao nesretan slučaj.
Bilo bi potrebno stotine stranica da opišem šta se sve dešavalo i kakvi su metodi korišteni za pokušaje ubistva a između ostalog kad jedne prilike nisu uspjeli da me u tišini odvuku na Sokolac, pokrenuli su protiv mene prekršajni postupak, optužujući me za kršenje javnoga reda i mira što nije uspjelo jer je sud donio rješenje da se oslobađam odgovornosti a u dokaznom postupku sam dokazao laži i smišljeno falsifikovanje dokumentacije od strane policije o čemu prilažem i falsifikovane dokumente i rješenje suda kao dokaz.
U prilozima ovog dopisa je obimna dokumentacija iz koje se mogu vidjeti najvažniji detalji a na kraju skrećem samo pažnju da sam dostavio i dokumente Republičkog tužilaštva Republike Srpske i Vrhovnog suda Republike Srpske iz kojih se vidi da ne postoji krivični predmet protiv mene na Vrhovnom sudu, odnosno da Vrhovnu sud nije nikome mogao dodijeliti nadležnost a Republičko tužilaštvo je naprotiv moju krivičnu prijavu protiv više lica za falsifikovanje službene dokumentacije, dodijelilo u rad tužilaštvu u Istočnom Sarajevu.
Pošto nisu imali nikakav drugi dokument, odnosno nije im uspio plan da legalno pribave nadležnost, onda je glavni okružni tužilac Rajko Čolović, falsifikovao nadležnost, opravdavajući je tim donesenim rješenjem i cijelo vrijeme krijući taj dokument. Ipak, uspio sam da preživim sve zamke i dokažem njihove zločine, (istina samo pred VSITV-em a za sada je sve u tajnosti za javnost i nema krivične istrage protiv njih) te je u martu ove godine na mjesto glavnog tužioca postavljena druga osoba, odnosno Anica Vukadin a pokušaj saučesnika u kriminalu Luke Borovčanina, predsednike suda u Sokocu da preuzme tu poziciju i nastavi sa zataškavanje zločina nije uspio.
Rezultati su odmah bili vidljivi na terenu jer je pokušaj ubistva Slobodana Vasiljevića, samo mjesec dana kasnije bio neuspješan a pripadnici tima za likvidaciju, koji je bio jedan od onih angažovanih i za pokušaje mog ubistva su pohapšeni i trenutno se nalaze u pritvoru očekujući suđenje.
Ovaj materijal koji šaljem dokazuje svu monstruoznost i smišljeno razbojništvo pripadnika mafije, instaliranih u državne organe koji ne rade po zakonu, nego prema nalozima mafije, odnosno otvoreno planiraju likvidacije nepodobnih što je javno objavio jedan od njihovih šefova Dodik Milorad, objelodanjivanjem njihove "CRNE KNJIGE" sa licima upisanim u njoj a protiv koji oni kako kaže moraju voditi borbu.
Ta borba je u stvari brutalna zloupotreba pozicija i moći gestapovsko inkvizitorskim metodama, lažiranje, falsifikovanje, zastrašivanje, premlaćivanje, ucjenjivanje i na kraju likvidiranje svih onih protiv kojih drugi metodi ne uspiju...

PRILOZI

Motiv i monstruoznost režima
Krivična prijava za terorizam i više drugih krivičnih djela
Krivična prijava za terorizam i više drugih krivičnih djela - prilozi
Dodatak prijave za terorizam i više drugih krivičnih djela
Dodatak prijave za terorizam i više drugih krivičnih djela - prilozi
Pritužba za disciplinske prekršaje i terorizam
Pritužba za disciplinske prekršaje i terorizam - prilozi

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 1090

Ovde ne postoji nikakva veza sa zakonom i pravom nego mafija djeluje po javno iznesenim smjernicama za "borbu" koju moraju voditi protiv lica iz CRNE KNJIGE, odnosno to je suštinski poziv na likvidacije koji je lično objavio šef mafije dodik milorad a na žalost mnogo je više slučajeva kada su ubistva izvršena i sada se smišljeno prikrivaju...

VRHOVNOM SUDU RS - UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA - VSTV-U

PRITUŽBA ZA DISCIPLINSKE PREKRŠAJE I TERORIZAM

Napomena : Dopis će biti dostavljen na adrese navedenih organa te očekujem da će svaki od njih preduzeti potrebne mjere u skladu sa svojim ovlaštenjima i propisanim obavezama. Pritužba se odnosi na više lica iz OJTIS i suda u Sokocu koji su osim prekršaja izvršili više krivičnih djela, zloupotrijebili službeni položaj i formirali nezakonite predmete T17 0 KT 0006630 15 i 89 0 K 058509 17 KPS za koje su falsifikovali, odnosno lažirali nadležnost te mi 27.09.2018. smišljeno ozbiljno ugrozili zdravlje i život uz krajnji cilj da me po svaku cjenu odvuku na udaljenu lokaciju kao metu za likvidaciju, grupi plaćenih ubica koji su više puta ranije pokušavali ubistvo. Očekujem da ćete preduzeti i sve potrebno za krivično procesuiranje odgovornih kojih je mnogo i dio su terorističke organizacije a najdirektnije su umješani : Rajko Čolović, Borovčanin Luka, Malović Branka, Tomaš Jovana, Mirza Đozo, te Borovčanin Danko, Nešković Milan, Marković Jelena i drugi saučesnici iz policije, suda i tužilaštva. Napominjem da je Tomaš Jovana tek 2017-e imenovana za tužioca u OJTIS te očito nije mogla pokrenuti nelegalni predmet protiv mene 2015-te ali je potom skrivala krivce i nije reagovala na moja pismena upozorenja i zahtjeve, Generalno da li su ona, sudija Malović ili neko drugi svojevoljno pripadnici terorističke grupe ili su postupali nezakonito po naredbama šefova mafije neka objasne u postupku protiv njih. VEOMA JE VAŽNA ČINJENICA DA ORGANI IZA KOJIH SE KRIJU PRIPADNICI MAFIJE NEMAJU NADLEŽNOST DJELOVANJA IZVAN SVOG PODRUČJA I NIKADA JE NISU DOBILI ŠTO PRAKTIČNO ZNAČI DA SU SVE RADNJE POČINILACA IZVRŠENE ZA NJIHOVE PRIVATNE INTERESE I IMAJU LEGITIMITET PROVOĐENJA PRAVNIH RADNJI, RECIMO KAO DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO SA GRENLANDA...
Prvi dokument na koji ukazujem je "Zabilješka SP 1774/18 od 27.09.2018. Na početku se navodi da je veza, naredba osnovnog suda u Sokocu u predmetu 89 0 K 058509 17 KPS i "T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.", OJTIS od 29.11.2017.
U opisu zabilješke, odmah se tvrdi da su službenici postupali po navedenoj naredbi suda u Sokocu o mom dovođenju te me potom optužuju da sam narušavao javni red i mir i na kraju što je bitno za ovu pritužbu da im je sudija na Sokocu, USMENO naložila da me puste na slobodu što suštinski znači da su me izbacili na ulicu i na kraju se tvrdi da je sprovođenje lica "proteklo bezbjedno i bez problema" što je naravno, sve obična laž, pošto sam više puta ukazivao na kršenje zakona i tražio medicinsku pomoć zbog teških tegoba uzrokovanih polenom ambrozije.
Potpuno je jasno da je i ovakva službena zabilješka falsifikovana i to vjerovatno više puta mjenjana i falsifikovana ali dokazuje mnoge nezakonite postupke te prije svega skrećem pažnju na odgovornost suda u Sokocu, sudije Branke Malović i predsjednika Luke Borovčanina jer iako sam sud obavijestio o zdravstvenim problema, (direktno uzrokovanim nepotrebnim, grubim i nasilnim guranjem glave prema zemlji) o tome da MUP i sudska policija nisu htjeli da mi ukažu hitnu pomoć te tražio od suda da mi obezbijedi pomoć, umjesto da se to učini ne samo da ništa nije zavedeno u zapisniku nego su me kao što sam i najavljivao izbacili na ulicu kao metu timu za likvidaciju koji je čekao. Te detalje sam već ranije opisivao, odnosno da sam čekao oko sat i po prije nego što sam krenuo prema stanici kako bi se ekipa razišla i putem me presrela samo jedna osoba kod cafe bara "Iceberg" koja se predstavila kao inspektor.
Ovu službenu zabilješku sudske policije sam tražio više puta i objašnjenja, odnosno odgovore od suda u Sokocu i sudske policije ali to nikada nije učinjeno sve dok osnovni sud u Bijeljini nije izdao naredbu za njenu dostavu u Prekršajnom postupku 80 0 Pr 100636 18 Pr, protiv mene.
Da su u zabilješci navedene mnoge laži vidjelo se tokom prekršajnog postupka, kada su pripadnici sudske policije i MUP-a priznali i potvrdili da sudska policija uopšte nije imala kopiju naredbe za dovođenje uz sebe na šta su obavezni zakonom kao i da mi je odmah uruče a takođe je sudski policajac Jelačić Srebrenko potvrdio da je čuo kako tražim hitnu pomoć od MUP-a, (Zapisnik od 02.10.2019. sa pretresa 80 0 Pr 100636 18 Pr, na strani 11) koja mi nije omogućena. Prilikom svjedočenja se "ne sjeća" da sam to činio više puta i od njih i od MUP-a ali je i ovo više nego dovoljno da pokaže podmuklost i nehumanost onih koji su im komandovali.
Nisam ja dakle, tražio hitnu pomoć samo od MUP-a nego i od sudske policije i zahtijevao da se o tome obavijesti načelnik što su i učinili ali su se potom vratili šuteći i ne ukazujući mi pomoć, pošto im je načelnik naredio da me transportuju uprkos teškom zdravstvenom stanju. Sud u Sokocu, odnosno predsjednik i sudija Malović su nesumljivo obaviješteni o tome i za kranje nehuman i po život opasan tretman i transport su odgovorni kao i načelnik sudske policije.
Povodom tih događaja sam poslao više pismenih zahtjeva a sada prilažem "Zahtjev za informacije sudu i sudskoj policiji" u kome sam detaljno naveo činjenice, da sam presretnut bez naredbe, napadnut s leđa, da sam tražio hitnu pomoć i sve druge detalje sa na šta od suda u Sokocu nisam dobio nikakav odgovor, dok je sudska policija poslala dopis u kome krije sve informacije te lažno tvrdi "da samo sud može odobriti dostavu konkretnog dokumenta" iako sam već ranije dobio obavijest da imam pravo uvida u sve materijale koji mi mogu ići u prilog.
Sud u Sokocu nije dostavio nikakav odgovor kao ni tužilaštvo u Istočnom Sarajevu što očigledno znači da su čelni ljudi sudske policije i odgovorni u sudu i tužilaštvu za područja Istočnog Sarajeva, svjesno pokušavali da sakriju činjenično stanje, kako bi prikrili svoju odgovornost za ugrožavanje zdravlja i pokušaj ubistva. Ali na njihovu žalost, mnoge bitne činjenice sam razotkrio u prekršajnom postupku što je evidentirao i sud u Bijeljini a i svjedoci su davali izjave koje se bitno razlikuju od zabilješki koju su natjerani da potpišu.
Poslije ovakvog odgovora, (Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 09.10.2018.) načelnika sudske policije sam poslao "Zahtjev za izdavanje pismene naredbe suda" sudu u Sokocu u kome sam tražio da mi se omogući u skladu sa pravima iz Ustava i zakona uvid i kopiranje po potrebi svih spisa sačinjenih po krivčnim prijavama, tužbama ili bilo kojim drugim postupcima u kojima sam stranka u postupku a na koji naravno takođe nije bilo nikakve reakcije jer se sve kriminalne radnje želi sakriti od javnosti.
O planovima za pokušaj mogu ubistva i falsifikovanju nadležnosti organa u Istočnom Sarajevu sam pisao mnogo ranije a sada ističem samo "08.020-059-1550-18 za ministarstvo pravde" sudije Branke Malović preko predsjednika suda a koji je upućen i sačinjen po dopisu ministarstva pravde u kome se na drugoj strani tvrdi da su moji navodi o pokušajima da se namamim na udaljenu lokaciju i likvidiran neargumentovani, neosnovani, izmišljeni, te da predstavljaju samo plod mašte.
Kopija rješenja o nadležnosti naravno nije dostavljena kako za tužilaštvo u Istočnom Sarajevu tako ni za sud u Sokocu a posebno podvlačim da ja nikakve dopise nisam slao Ministarstvo pravde, te je očigledno neko drugi reagovao da bi došao do činjenica a moguće i Ured disciplinskog tužioca.
Ovaj dokument upućen od strane suda u Sokocu, sudije Branke Malović, preko predsjednika suda, Luke Borovčanina, koji je očito kontrolisao i diktirao sadržaj, nesumnjivo pokazuje da su najmanje dva mjeseca prije ovih događaja bili upoznati sa svim činjenicama i bili svjesni da nemaju nadležnost a ipak su sa saučesnicima nastavili da rade na planiranju mog ubistva, odnosno događaja od 27.09.2018. ONO ŠTO NISU ZNALI JE TO DA JE MENI PROSLIJEĐENA KOPIJA ODGOVORA KAO I DA IMAM DOKUMENTE RTRS I VRHOVNOG SUDA RS IZ KOJIH SE DOKAZUJE NJIHOVO FALSIFIKOVANJE NADLEŽNOSTI.
Radi se naravno o dokumentima "RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15" i Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018. a prema datumima nastanka, moguće je čak i da je predsjednik VSRS, poslije ovog odgovora, preko ministarstva pravde, pokušao provjeriti tvrdnje iz mog pismenog zahtjeva a uvjerivši se prethodno da nikakvo rješenje o prenosu nadležnosti u Sokolac nije doneseno.
Sudija Malović je u najvećem djelu falsifikovala i opis u dokumentu "Zapisnik 89 0 K 058509 18 KPS od 27.09.2018. u kome nema ni riječi o mojim upozorenjima da je nadležnost falsifikovana te tražio da mi se uruči rješenje o tome što je mnogo manje od onoga što je učinio predsjednik suda Borovčanin koji je 12.03.2018. lažirao prisustvo Stanka Nuića u sudnici i lažno navodio njegove riječe te da su mu "vraćeni" dokazi. Na žalost to očito nije izuzetak nego uobičajeni metod "rada" pojedinih osoba iz pravosuđa. Dokaze koji su traženi od mene sam poslao još u decembru 2017-te a nesporna je činjenica da prvo tužilaštvo mora predati svoje dokaze pa tek onda da optuženi pripremi odbranu po uvidu u sve dokumente, dok je ovde sva dokumentacija sakrivana od mene jer i nije bio cilj postupak nego moje ubistvo.
Da je sudija Malović svjesna odgovornosti i bezakonja pokazuje "Sokolac sud odgovor od 03.10.2018." u kome priznaje da nema nikakvo rješenje o nadležnosti nego se oslanja na neki imaginarni dokument koji navodno postoji u OJTIS-u. Dakle sve radnje i naredba za dovođenje su izvršene bez ikakvog dokaza i rješenja o nadležnost a čak i da je OJTIS- imao regularno rješenje, time se ne daje nedležnost sudu u Sokocu za šta je prema zakonu o sudovima moguće da odlučuje isključivo Vrhovni sud RS. Na sve moje primjedbe koje nisu ušle u zapisnik sudija je komentarisala da citiram "POSTOJE RUPE U ZAKONU", što takođe nije zapisano ali dodatno pokazuje da su u pitanju smišljene i svjesne kriminalne radnje.
Nikakvih rupa nema, nego pripadnici mafije žele da ih naprave i na prevaru obmanu građane kako bi ih uplašili, ucjenjivali, mučili i za one najhrabrije prema kojima inkvizitorske metode ne daju rezultate, koriste se institucije da se naprave "RUPE U ZAKONU" te da se raznim zlopotrebama dovedu na nišan plaćenim ubicama, protiv kojih stotine predmeta skuplja prašinu u fiokama. Sistem "RUPA U ZAKONU" je sasvim jasan - pripadnici mafije iz tužilaštva i suda opstruišu istrage i odugovlače predmete pritiv istinskih pljačkaša, dilera i ubica a oni zauzvrat daju procenat "zaštitnicima" i po potrebi ubijaju umjesto njih.
Skrećem pažnju da Rajko Čolović nije više na poziciji glavnog tužioca, iako je imao mandat do decembra 2019-te a njegovo mjesto je pokušao preuzeti upravo Borovčanin Luka, kako bi mogao prikrivati dokaze njihovih zločina i nastaviti sa kriminalom. Neposredno po imenovanju Vukadin Anice za glavnog tužioca, pokušana je likvidacija Slobodana Vasiljevića a kako plaćenici nisu više imali zaštitu šefova, Čolovića a ni Borovčanin nije uspio doći u tu priliku, isti su ubrzo pohapšeni te je OJTIS podigao optužnicu. U sve su umješani u pripadnici MUP-a na identičan način kako su i mene više puta pokušavali da ubiju.
Vjerovatno dokument sa najvećom težinom je "Rješenje po 80 0 Pr 100636 18 Pr od 29.10.2019. osnovnog suda u Bijeljini, kojim se oslobađam odgovornosti, jer djelo za koje se teretim nije prekršaj a i važnije od toga su činjenice utvrđene u dokaznom postupku.
Na drugoj strani tog rješenja sud navodi da sudska policija uopšte nije imala naredbu za dovođenje uz sebe te da su slagali kako žele da me vode u sud u Bijeljini a na moje zahtjeve da mi uruče naredbu to nisu učinili nego su mi spriječili kretanje i tjerali da krenem sa njima, zbog čega sam pozvao pripadnike MUP-a da intervenišu a što isti nisu htjeli da učine nego me nagovarali da pođem bez uručene naredbe. Sud je nesporno utvrdio da pripadnici sudske policije nisu imali naredbu uz sebe što se podmuklo pokušalo prikriti u sačinjenoj zabilješci sudske policije a naravno najveće razbojništvo je učinjeno neukazivanjem hitne pomoči i pokušajem da se moji zahtjevi prikriju jer naravno po planu nisam trebao preživjeti taj dan niti dokazivati izvršene kriminalne radnje.
Potpuno je jasno da nije u pitanju nikakva slučajnost, kako su pred sudom pokušali da predstave, nego organizovana akcija pripadnika MUP-a i sudske policije uz angažovanje doušnika, posebno imajući u vidu da je inspektor Dejan Minić iza mojih leđa davao znake policajcu Srećku Paniću te kada sam se okrenuo i ugledao ga, isti je pobjegao u drugu prostoriju.
Činjenica da mi nije ukazana hitna pomoć, nego je to prikriveno i lažno predstavljeno kako je nisam ni tražio, pokazuje da su za to odgovorni i pripadnici MUP-a iz sudske policije i suda u Sokocu. Nadalje, sud konstatuje da sam ja već tada imao dokaze o falsifikovanju nadležnosti s obzirom da sam dobio dopise od Vrhovnog suda i Republičkog tužilaštva koje i sada prilažem.
Sud takođe konstatuje da sam obavijestio pripadnike MUP-a da mi je ugrožen život no to uopšte nije navedeno nije u dokumentu "Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018." MUP-a, niti u zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka, što je nesumnjivo smišljeno urađeno. Tek sada, godinu dana kasnije, kada sam pred sudom dokazao laži i falsifikate pripadnika MUP-a, komandir policijske stanice Nešković Milan u dokazu "Žalba PS od 11.11.2019. na rješenje 80 0 Pr 100636 18 Pr" navodi da sam iznio optužbe o planiranju ubistva i ugroženosti za život, te je navodno moje zadržavanje u policiji, bilo zbog toga da bi se utvrdile činjenice vezano za to.
U pitanju je naravno obična laž, jer ništa od toga nije navedeno ni u jednom dokumentu MUP-a, niti su me o tome pitali, te se postavlja pitanje, kako sada Nešković Milan, odjednom zna za sve ovo ako to ne postoji u dokumentaciji a odgovor je jasan, tako što je bio prisutan u zgradi tog dana i krio se u drugoj prostoriji te davao naloge službenicima da mi ne ukažu hitnu pomoć i falsifikuju dokumentaciju a sve u sadejstvu saučesnicima iz Istočnog Sarajeva.
Razlog za to je odgovornost pripadnika terorističke organizacije za ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo prilikom krijumčarenja narkotika u Bobar grupu i prikrivanje tog zločina a to se vidi iz činjenice da mi je u aprilu 2015. (Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015.) uručen materijalni dokaz ubistva, koju su uklonili sa ubijene djevojčice, oprali benzinom i sakrili pripadnici MUP-a a već dva mjeseca kasnije se otvara predmet u Istočnom Sarajevu protiv mene sa osnovnim ciljem da se prikupljaju podaci, utvrdi moje kretanje te angažuju plaćene ubice koje bi izvršile likvidaciju.
Kada svi pokušaji odvođenja na udaljenu lokaciju uz angažovanje lokalnih kriminalaca i sa lažnim izgovorima, ovdje nisu uspjeli u sve se uključuju saučesnici iz Istočnog Sarajeva, prije svega Rajko Čolović, koji pokušava falsifikovanom nadležnošću i montiranom optužnicom da me dovuče na njihovu teritoriju gdje bi me mnogo lakše ubili.
Prema sopstvenom priznanju na dnu strane 11, zapisnika od 02.10.2019. sudski policajac Jelačić je na dokumentu "Potvrda o preuzimanju lica i predmeta od 27.09.2018." potpisao sebe ali i ime kolege Radić Dragana što je praktično falsifikat. Taj dokument sadrži i dio na dnu u kome se moraju upisati povrede i zdravstvene tegobe a uneseno je LAŽNO, kako nema vidnih povreda. Moje zahtjeve za hitnu pomoć nisu htjeli upisati kao ni povredu ruke koju je priznao svjedok Srećko Panić na strani 6 priloga "Zapisnik po 80 0 Pr 100636 18 Pr od 28.10.2019." dok se mojih zahtijeva za hitnu pomoć "ne sjeća" a potvrdio ih je svjedok Jelačić. ZA OVAJ KRIMINAL, FALSIFIKOVANJE DOKUMENTACIJE, POKUŠAJ LAGANJA I LAŽI PRED SUDOM SU DIREKTNO ODGOVORNI PRIPADNICI SUDA, TUŽILAŠTVA I KOMANDA SUDSKE POLICIJE KOJI SU OVO BEZAKONJE NALAGALI SLUŽBENICIMA DA IZVRŠE.
Ističem da mi je sud sprečavao brojna pitanja vezano za kriminalne radnje i kršenje ZKP-u, te čim sam dokazao ovaj jedan falsifikat, onemogućeno je pitanje za druge falsifikate kao što je "Potvrda o predaji lica od 27.09.2018." gde je pripadnik MUP-a, falsifikovao potpis sudske policije nekom žvrljotinom a naknadno je Jelačić ispod linije upisao ime svog kolega Radića. Podaci o zdravstvenom stanju u tom dokumentu iako su predviđeni na dnu, takođe smišljeno nisu upisani.
Prijavljeni pripadnici OJTIS i suda su imali priliku da dokažu zakonitost svojih radnji i dostave sudu u Bijeljini dokumente poslije mojih pismenih zahtijeva a po sugestiji sudije. Prilog "Zahtjev i obavještenje sudu u Sokocu i sudskoj policiji" i "Zahtjev i obavještenje za OJTIS" a posebno pitanja koja sam postavio pokazuju razmjere izvršenog kriminala a to što ni sud ni tužilaštvo sa područja Istočnog Sarajeva a ni MUP nisu dostavili nikakav dokument o nadležnosti kao dokaz u predmet pošto su me poslije razbojničkog napada optužili za narušavanje reda i mira, sve to najbolje pokazuje kakav je mafijaški klan u pitanju. Dokaz da su ovi zahtjevi poslati je "Potvrde pošte o prijemu 11.09.2019." a zahtjev upućen MUP-u ovom prilikom ne dostavljam jer nije direktno vezan za nezakonitost prijavljenih. Ovde ne postoji nikakva veza sa zakonom i pravom nego mafija djeluje po javno iznesenim smjernicama za "borbu" koju moraju voditi protiv lica iz CRNE KNJIGE, odnosno to je suštinski poziv na likvidacije koji je lično objavio šef mafije dodik milorad a na žalost mnogo je više slučajeva kada su ubistva izvršena i sada se smišljeno prikrivaju...

PRILOZI

Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018.; T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.; Zapisnik od 02.10.2019. sa pretresa 80 0 Pr 100636 18 Pr, Zahtjev za informacije sudu i sudskoj policiji, Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 09.10.2018.; Zahtjev za izdavanje pismene naredbe suda, 08.020-059-1550-18 za ministarstvo pravde, RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15, Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.; Zapisnik 89 0 K 058509 18 KPS od 27.09.2018.; Sokolac sud odgovor od 03.10.2018.; Rješenje po 80 0 Pr 100636 18 Pr od 29.10.2019.; Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018.; Žalba PS od 11.11.2019. na rješenje 80 0 Pr 100636 18 Pr.; Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015.; Potvrda o preuzimanju lica i predmeta od 27.09.2018.; Potvrda o predaji lica od 27.09.2018.; Zapisnik po 80 0 Pr 100636 18 Pr od 28.10.2019.; Zahtjev i obavještenje sudu u Sokocu i sudskoj policiji, Zahtjev i obavještenje za OJTIS, Potvrde pošte o prijemu 11.09.2019.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902
Zdenkobajo@gmail.com

ČLANAK 1089

Pripadnici sudske policije su pred sudom pokušali negirati rad po toj naredbi i sve predstaviti kao slučajan susret, što je laž koja im je naređena, kako bi se prikrila planska akcija koju su dogovorili Borovčanin Danko i Nešković Milan Takođe se lažno piše u zabilješci sudske policije da je sve prošlo "bezbjedno" i da "nije bilo nikakvih problema" što je očito pod uticajem Borovčanin Danka. Ako su prema tvrdnji iz službene zabilješke, radili po naredbi suda u Sokocu za moje dovođenje, postavlja se pitanje zašto ih je načelnik Borovčanin Danko poslao na zadatak da me dovedu a nije im uručio primjerak te naredbe, koji su obavezni da mi predaju...

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI
TUŽILAŠTVU BIH - MINISTARSTVU BEZBJEDNOSTI BIH

Smatram da po obimu i veličini teritorije na kojoj su vršena krivična djela, odnosno imaju prebivalište pripadnici kriminalnog klana, nadležnost bi trebalo da imaju organi na nivou BIH, posebno što su počinioci na koje sada skrećem pažnju, pripadnici MUP-a, no o tome će odluku donositi drugi a ja ću svim organima iz naslova dostaviti ovaj materijal naslovljen kao :

DODATAK PRIJAVE ZA TERORIZAM I VIŠE DRUGIH KRIVIČNIH DJELA

Krivična prijava koju sam ranije dostavio sadrži veliki broj priloga a u međuvremenu sam došao do dokumenta "Žalba PS od 11.11.2019. na rješenje 80 0 Pr 100636 18 Pr" koji dodatno dokazuje na smišljene kriminalne radnje pripadnika terorističke organizacije, prije svega na njihovog člana Milana Neškovića koji je i sačinio dokument. Najvažniji detalji u ovoj takozvanoj žalbi su opisi koji nikada ranije nisu postojali u dokumentima službenika od 27.09.2018. uključujući i njegov zahtjev a sada se naprasno prisjetio toga šta se dešavalo te na drugoj strani Nešković Milan piše, citiram doslovno :
"Obzirom da je okrivljeni izneo niz optužbi na račun prisutnih pripadnika sudske policije, stavljajući akcenat na zloupotrebu službenog položaja od strane istih, potencijalnu otmicu i lišenje života okrivljenog, policijski službenik je postupio shodno članu 35 pomenutog zakona, koji definiše da je policijski službenik ovlašten da u skladu sa zakonom, prikuplja obaveštenja od lica za koje je vjerovatno da bi mogli dati obavještenja o krivičnom djelu ili prekršaju, počiniocima ili o drugim važnim okolnostima u vezi sa krivičnim djelom ili prekršajem i okolnostima od značaja za vršenje drugih poslova iz nadležnosti MUP-a Republike Srpske. Takođe postupljeno je shodno članu 228 stav 1, zakona o krivičnom postupku, koji definiše zadržavanje lica na mjestu izvršenja krivičnog djela."
Ovaj opis Neškovića je daleko od stvarnog stanja ali odslikava suštinu a to je da sam pripadnike MUP-a obavijestio i upozorio da sudska policija nema uz sebe naredbu te da me pokušala slagati, govoreći da me želi odvesti u sud u Bijeljini a na moj zahtjev da mi uruče naredbu nisu to učinili jer je nisu ni imali kod sebe.
Nadalje, saopštio sam im da je pitanju lažirana i montirana optužnica pred nenadležnim organima, koji nikada nisu dobili nadležnost a rješenje o prenosu nadležnosti ne postoji te da je jedini cilj svega da budem odvučen na udaljenu teritoriju, potom ostavljen tamo gdje bi me likvidirao već pripremljeni tim plaćenih ubica.
Tražio sam od pripadnika MUP-a da evidentiraju prekršaj službenika sudske policije ne optužujući njih uopšte za planiranje ubistva te sačine službenu zabilješku o svemu i da provjere kod Republičkog tužilaštva Republike Srpske i Vrhovnog suda da li postoji ikakvo rješenje o prenosu nadležnosti a za što sam ja već odavno znao da ne postoji.
Ovaj sadašnji opis u žalbi Neškovića, dakle uopšte nije naveden ni u dokumentu "Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018." ni "Izvještaj o prekršaju 15-01-3-53-18 od 11.10.2018." a ni "Zahtjev za PPP 15-01-3-211-30-1619-18" to ne pominje, nego je kao razlog mog zadržavanja, odnosno lišenja slobode, napisano da je to iz bojazni da bih mogao počiniti isti "prekršaj" ponovo dok je pred sudom izjavio da su to od njega tražili sudski policajci. U tim dokumentima sačinjenim navedenog dana, nema ni jedne jedine riječi o mojim upozoravanjima i citiranjima zakonskih odredbi, nego je sve to okarakterisano kao vika i galama nekog ludaka.
Gospodin Nešković je naravno znao sve detalje i tog dana ali je smišljeno naredio zamjeniku Paniću da o tome ne piše ništa, kako bi po ubistvu koje je planirano, nestali svi tragovi o njegovom učešću i udjelu saučesnika sa kojima je pripremao izvršenje ubistva. Do ovog iznenadnog zaokreta i prisjećanja Neškovića je naravno došlo, poslije dokaznog postupka pred sudom u Bijeljini po predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr, kada su svjedoci potvrdili u najvećoj mjeri, moj opis događaja a koji se drastično razlikuje od onoga što je pisao i falsifikovao Nešković Milan.
Posebno skrećem pažnju na još neke detalje a to je da je svjedok Jelačić Srebrenko potvrdio pred sudom, (zapisnike i rješenje suda sam dostavio ranije a predlažem da se izvrši uvid u kompletan predmet) da je čuo prilikom preuzimanja, moje zahtjeve za hitnu pomoć zbog teških problema sa gušenjem uzrokovanim polenom ambrozije a pojačanim nepotrebnim grubim guranjem glave od strane pripadnika MUP-a prilikom ulaska u zgradu.
Svjedok Panić je potvrdio da se to guranje glave dogodilo a osim toga je dodao i da sam imao lakšu povredu na ruci koja je krvarila što takođe nije navedeno u dokumentaciji. Naprotiv, napisano je da sam se odbio izjasniti, vezano za medicinsku pomoć te da nisu uočene nikakve vidljive povrede što je naravno gnusna laž. Uz prethodnu prijavu sam dostavio više dokumenata sa falsifikovanim potpisima a sad prilažem dokaz "Potvrda o lišenju slobode od 27.09.2018" u kome se vidi napisana laž kako navodno "nema povreda" kao i da "nisu predočeni" zdravstveni problemi. Ta laž se nastavlja i u dokazu "Prava lica lišenog slobode od 27.09.2018." a od više dokumenata sa falsifikovanim potpisom prilažem sada ponovo samo "Potvrda o predaji lica od 27.09.2018."
Osim toga, primijetio sam da Srećko Panić gleda iza mene te se okrenuo i primijetio inspektora Dejana Minića, kako mu daje znake a isti je potom pobjegao u susjednu prostoriju gdje je očigledno bio i Nešković koji se tamo krio i instruisao šta da se radi.
Dodatan dokaz da je Nešković bio prisutan je i njegov opis, vezan za pitanje Srećka Panića, da li znam po kojima ću članovima biti okrivljen na šta sam odgovorio da znam da se radi o članovima 7 i 24 a moguće i 8, jer je to uobičajena šema rada policije.
Taj detalj odnosno dijalog između nas takođe nije zabilježen niti u jednom dokumentu i Nešković Milan je za njega mogao znati isključivo ako je lično bio prisutan, posebno imajući u vidu što je Srećko Panić pogrešno zapamtio dio razgovora, misleći da sam pomenuo osim navedena dva i član 11. Panić je pogriješio, jer se član 8 odnosi na vrijeđanje a ne član 11 i tada mi je uzvratio da neće biti dodat član 8 s obzirom da nisam nikoga vrijeđao.
Ali to što se Nešković Milan krio u zgradi i davao instrukcije kako da se krši zakon ili se čak i nije krio, nije toliko bitno kao činjenica da je moj opis o tome kako je nadležnost organa koji su prema zakonu nenadležni, lažirana i montirana te da je cilj da budem odveden Sokolac i ostavljen na ulici pa potom ubijen, smišljeno izostavljen u tada sačinjenoj dokumentaciji pa sada kada se sve razotkrilo i svjedok Jelačić priznao pred sudom da sam tamo i ostavljen a u dokazu "Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018." je čak navedeno kako su dobili usmeni nalog sudije vezano za to tek sada i Nešković pominje te detalje, očito u strahu od krivične odgovornosti i pripremajući svoju odbranu i objašnjenja za nezakonite radnje.
U zabilješci sudske policije, osim opisa da su me kako kaže po nalogu i to usmenom nalogu sudije, izveli iz suda i ostavili na ulici na početku je smišljeno lažno predstavljeno stanje jer nije navedeno da pripadnici sudske policije, uopšte nisu imali naredbu uz sebe a piše se da su postupali po njoj.
Naprotiv pripadnici sudske policije su pred sudom pokušali negirati rad po toj naredbi i sve predstaviti kao slučajan susret, što je laž koja im je naređena, kako bi se prikrila planska akcija koju su dogovorili Borovčanin Danko i Nešković Milan Takođe se lažno piše u zabilješci sudske policije da je sve prošlo "bezbjedno" i da "nije bilo nikakvih problema" što je očito pod uticajem Borovčanin Danka. Ako su prema tvrdnji iz službene zabilješke, radili po naredbi suda u Sokocu za moje dovođenje, postavlja se pitanje zašto ih je načelnik Borovčanin Danko poslao na zadatak da me dovedu a nije im uručio primjerak te naredbe, koji su obavezni da mi predaju.
To je naravno smišljeno urađeno sa ciljem da ne ostanu nikakvi tragovi o izvršenom kriminalu da me lakše obmanu i slažu kako je u pitanju sud u Bijeljini pa da niko od pripadnika MUP-a ne vidi koji je sud u pitanju, niti da je postojao neki problem oko nenadležnosti.
Pri tome mislim na policijske službenike, koji nisu pripadnici terorističke organizacije, da je od njih pokušano sakrivanje tih činjenica dok su naravno članovi zločinačke organizacije sve znali i krili se u pozadini.
Zanimljivo je i Neškovićevo tumačenje prekršaja, kada tvrdi da je moje pozivanje policije da interveniše - kršenje zakona, da je to u stvari ta vika koja je uznemiravala neke neimenovane maloljetnike i slučajne prolaznike, koje on kao nije htjeo zadržavati na licu mjesta, pošto sam bio u sigurnosti 3 službenika.
Komandir Nešković naravno laže jer nije bilo nikakvih uznemirenih građana a da je neko slučajno i bio u blizini on ne želi nikakve svjedoke koji bi pokvarili lažni činjenični opis i falsifikate koje je pripremio. Iako Nešković Milan sada moje zadržavanje tog dana i lišenje sloboda, opravdava navodnom zabrinutošću zbog mojih optužbi o više krivičnih dijela i pokušajima ubistva te je navodno htio prikupiti podatke on sada ne spominje ništa o tome šta je prikupio. Na stranu to što ja znam da laže jer me niko nije pitao ništa o tome ni tog dana ni bilo kada kasnije kada sam dolazio nego su naprotiv poslali plaćenog ubicu, pripadnika policije u civilu da me napadne fizički u zgradi PU Bijeljina pred više uniformisanih službenika i prijeti ubistvom ako ikada više dođem. ETO TO JE PRIMJER "SIGURNOSTI" KOJU PRUŽA POLICIJA.
Priliku da podatke o tome ili bilo čemu drugom dostavi sudu imao je poslije sugestije sudije kada sam poslao pismeni "Zahtjev i obavještenje MUP-u po osnovu prava iz ustava i zakona" (sa potvrdom pošte) iz čijeg se sadržaja može vidjeti kakav je kriminal izvršen. Nijedna od mojih tvrdnji nije demantovana ni osporena a ni u dokaznom postupku nije bilo podataka koje je sad naknadno Nešković izmislio.
Ni u nekoliko prethodnih mjeseci kada sam ga više puta tražio ni sada u ovoj žalbi ne navodi se dakle ni jedan detalj šta je ustanovio, dana 27.09.2018. a šta je otkrio naknadno pa čak ni podatak da sam zaista ostavljen na Sokocu kao što sam i upozorio. Gospodin Nešković Milan naravno brutalno laže i zloupotrebljava svoj položaj pošto je smišljeno saučestvovao u teškim krivičnim djelima, koji su mi ugrozili život i imala za cilj moju likvidaciju.
Prije svega radi se o nehumanom i kriminalnom postupanju pošto je na bar 20 mojih ponovljenih zahtjeva da mi je potrebna medicinska pomoć zbog gušenja, isti naredio podređenim službenicima da se hitna pomoć ne poziva te da falsifikuju dokumentaciju i te detalje uopšte ne navedu, odnosno da dodatno slažu kako nije bilo nikakvih vidljivih povreda.
Time mi je ozbiljno ugrozio život jer sam tokom transporta imao izuzetno teške napade gušenja i više povraćanja pa su čak sudski policajci morali dva puta da se zaustavljaju, kako bih izbacio kesu sa sadržajem napolje.
Još važnije je to što je moja upozorenja i kako on sada kaže, optužbe o krivičnim djelima i planiranju ubistva, takođe smišljeno izostavio iz svih dokumenata koji su sačinjeni pod njegovom komandom, čime je dodatno ugrozio moj život, htijući naravno da me što prije transportuje kao metu timu za likvidaciju koji je čekao na Sokocu.
Šta se potom desilo, pisao sam praktično odmah poslije tih događaja i u razgovoru i prepisci obavijestio sestru da sam čekao oko sat i po prije kretanja prema autobuskoj stanici te me je neposredno ispred, presrela nepoznata muška osoba, predstavivši se kao inspektor a očito je jedan od pripadnika tima za likvidaciju koji se u međuvremenu razišao.
Srećom, pošto je ostao sam, nije smio da me napadne bez pomoći saučesnika tako da plan za ubistvo nije uspio ali za to naravno nisu zaslužni ni Nešković Milan ni ostali pripadnici terorističke organizacije koje on želi da sakrije. Nesporno je da je u prostoriji PS Bijeljina II, 27.09.2018. bio inspektor Dejan Minić, koga sam lično vidio da daje znake a onda bježi te će on moći svjedočiti dodatno o svemu a da li je bio upoznat o planovima, da li je pripadnik zločinačke organizacije ili ne to će sam da pojasni.
NAPOMINJEM DA JE SUDSKI POLICAJAC RADIĆ DRAGAN BIO PRISUTAN U ZGRADI MUPA 27.09.2018. TE PRILIKOM SVJEDOČENJA SREĆKA PANIĆA PRED SUDOM ŠTO UVJEREN SAM NIJE SLUČAJNO PA ĆE MOĆI PO OVOJ KRIVIČNOJ PRIJAVI POSVJEDOČITI ŠTA SE ZAISTA DEŠAVALO KAO I ŠTA JE PANIĆ LAGAO PRED SUDOM ODNOSNO ŠTA SU FALSIFIKOVALI NEŠKOVIĆ MILAN I SAUČESNICI IZ TERORISTIČKE ORGANIZACIJE.
Nesporno je i potpuno jasno da je više drugih lica iz MUP-a uključeno u ovu razbojničku akciju kao i Borovčanin Danko iz sudske policije te Rajko Čolović, tada glavni tužilac u Istočnom Sarajevu i Luka Borovčanin predsjednik suda u Sokocu.
Branka Malović, sudija koja je izdala naredbu se neposredno poslije toga pismeno izjasnila, (Sokolac sud odgovor od 03.10.2018.) da nema nikakvo rješenje o prenosu nadležnosti te da se oslanjala na rješenje koje pretpostavlja da ima tužilaštvo u Istočnom Sarajevu a koje nije u njenom spisu, što znači da je izdala naredbu bez ikakvog dokaza o prenosu nadležnosti.
Okružni tužilac Tomaš Jovana koja je navodno podigla optužnicu protiv mene za "povredu ugleda suda" je imenovana tek 2017-te a predmet se vodi od 2015-te, što pokazuje da nije učestvovala od početka na njemu te je moguće i sama obmanuta a postoje čak indicije da je njen potpis na optužnici falsifikovan.
Da je nadležnost tužilaštva i suda sa područja Istočnog Sarajeva, falsifikovana odnosno lažirana, dokaz su dokumenti "RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15" i "Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018." a prema datumima se vidi da sam oba dokaza imao prije razbojničkog napada na mene 27.09.2018. što znači da sam nesporno znao da službenici lažu i da sam bezbjedniji u zmijskoj jami nego u prisustvu službenika i zgradi MUP-a. Kakva su pitanja postavljena Vrhovnom sudu može se pročitati u dokazu "Zahtjev za informacije od 09.06.2018." a može se vidjeti da sam još tada 3 meseca prije 27.09.2018. i u dopisu Vrhovnom sudu upozoravao da je cilj svega priprema za moju likvidaciju.
Pripadnici terorističke organizacije nisu znali da sam u potpunosti razotkrio njihov plan te su nastavili sa nelegalnim radnjama i pripremama ubistva. Audio zapis "Agent.mp3" koji sam ranije dostavio sudu u drugim postupcima pokazuje taj sistem, (gdje se zanimljivo pokušavam odvući baš u pravcu i blizinu mjesta odakle je g. Nešković) a u sklopu svega mi je mafijaški klan slao i jednog Neškovića sa zadatkom da me navuče u zamku. Došao mi je na vrata objašnjavajući da mu već duže od godinu dana prijatelji kažu kako sam mu ja jedini spas. Naime, njegov sin je osuđen za dvostruko ubistvo 2007-e kod Ugljevika ali je kako kaže nevin za šta "ima dokaze" pa bi mu trebao neko poput mene da ukaže na najbolje rješenje a da bih vidio dokaze trebalo je da pođem sa njim.
Pominjao je i "prijatelje" iz policije koji bi pomogli i sudiju M.Đ. koji mu je navodno lično pokazivao dokaze i slično što je dodatno djelovalo kao izmišljena priča i mamac za mene. Više je nego jasno da je gospodinu R.N. obećana pomoć u oslobađanju sina, (amnestijom, nekim "novim" dokazima i slično) ukoliko im dovede nekoga na nišan bez svjedoka. Naravno da nisam htio ići nigdje nego sam mu rekao da dokumente donese kod mene sutra u 12 sati da ih skeniram. Pošto nije uspio prvobitni plan da me odvede u zamku, nije se pojavio nikad više.
Osim toga sam iste noći istraživao taj slučaj i ustanovio da je njegov sin V.N. priznao ubistvo tužiocu što mi nije pomenuto nego upravo suprotno i pošto sam te detalje javio sestri a policija sve komunikacije nezakonito snima, bilo je jasno planerima te podvale da im plan neće uspjeti te su se poslije više sličnih promašaja odlučili da me odvuku ubicama sa teritorije Istočnog Sarajeva iz narko i auto mafijaških klanova, tako što će lažirati nadležnost i prema njihovom mišljenju prevarom me prisiliti da "dobrovoljno" odem prijeteći pritvorom a računajući da nemam pojma o zakonskim odredbama i nadležnostima. Razbojništvo u režiji Borovčanina i Neškovića 27.09.2018. je samo nastavak tih gestapovskih metoda koje traju godinama...

DOKAZI

PREDMET 80 0 PR 100636 18 PR (SPIS SUDA)
Žalba PS od 11.11.2019. na rješenje 80 0 Pr 100636 18 Pr
Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018.
Izvještaj o prekršaju 15-01-3-53-18 od 11.10.2018.
Zahtjev za PPP 15-01-3-211-30-1619-18
Potvrda o lišenju slobode od 27.09.2018

Prava lica lišenog slobode od 27.09.2018.
Potvrda o predaji lica od 27.09.2018.
Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018.
Sokolac sud odgovor od 03.10.2018.
RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15
Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.
Zahtjev za informacije od 09.06.2018.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 1088

NI MUP, NI SUDSKA POLICIJA, NI OJT ISTOČNO SARAJEVO NI SUD U SOKOCU NISU DOSTAVILI NIKAKVE DOKAZE O EVENTUALNO STEČENOJ NADLEŽNOSTI A NAPROTIV JA SAM IZVEO I DOSTAVIO DOKAZE I DA SU DOKUMENTI MUP-A FALSIFIKOVANI A DA SU U TUŽILAŠTVU I SUDU SA TERITORIJE ISTOČNOG SARAJEVA FALSIFIKOVALI I LAŽIRALI NADLEŽNOST...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREKRŠAJNI ODJEL
OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI

DJELOVANJA DODIKOVIH LJUDI NA TERENU U BORBI PROTIV IMENA IZ CRNE KNJIGE U KOJOJ JE ZAKON SUSPENDOVAN A SVA DRUGA SREDSTVA SU IM DOZVOLJENA

NI GODINAMA RANIJE MUP NIJE ZASLUŽIVAO POŠTOVANJE A SADA POSLIJE RAZBOJNIŠTVA 27.09.2018. I SLANJA PLAĆENOG UBICE DA ME NAPADNE U ZGRADI PU BIJELJINA, VRIJEĐA I POKUŠA UPLAŠITI PRIJETEĆI UBISTVOM, KOMPLETAN MUP TRETIRAM KAO NAJOBIČNIJU BANDU U RANGU USTAŠKE SATNIJE ILI GESTAPOA A ZA TO SNOSE ODGOVORNOST ZLOČINCI POPUT NEŠKOVIĆA, BOROVČANINA, ČOLOVIĆA, DODIKA, LUKAČA I SLIČNI PRIPADNICI TERORISTIČKE ORGANIZACIJE...
No ovdje je posebno zanimljiva laž gospodina Neškovića, kojom se opisuje moje lišenje slobode. Iako to opravdava navodnom zabrinutošću za eventualno krivično djelo i prikupljanjem obaveštenja, gospodin Nešković ne objašnjava, kakva su obavještenja prikupili i šta su ustanovili, niti je to naravno evidentirano u dokumentaciji koju je dostavio sudu.
Osim toga ako je nesporno utvrđeno da lica iz sudske policije nisu uz sebe imali primjerak naredbe niti su mi je uručili kako je jasno propisano zakonom, postavlja se pitanje zbog čega to MUP nije evidentirao kao prekršaj, posebno imajući u vidu da su mi lagali o navodnom odvođenju u sud u Bijeljini. Umjesto toga je MUP prvo pokušao da me natjera da uđem u vozilo bez uručivanja naredbe iako su mi ne samo tada nego i bezbroj puta ranije LAGALI kako pripadnici sudske policije tako i MUP-a.
Pošto sam citirao relevantni član iz zakona i zahtijevao od Panića da sačini zabilješku jer se nepoštovanjem zakona, lažima i pokušajem odvođenja na udaljenu teritoriju pred nenadležne organe koji odbijaju dostaviti bilo kakav dokaz o zakonitosti djelovanja, izaziva ne samo osjećaj ugroženosti nego mi je potpuno jasno da je pravi cilj svega moje ubistvo. MUP je dakle htio da ovo bezakonje ostane skriveno te sad naknadno g. Nešković tvrdi da su imali namjeru ustanovljavati šta je istina kao da je to uobičajeno postupanje policije.
Da li možda prilikom kontrole vozila ako nema nešto od propisanog, (zimsku opremu, sijalice, pribor za prvu pomoć i slično) a vozač tvrdi da to ima samo mu je supruga izvadila pri čišćenju te zaboravila vratiti... da li će patrola čekati da neko donese nedostajuću opremu ili će evidentirati prekršaj. Smatra li g. Neškovič da je zakon BUVLJA PIJACA, na kojoj će on da se pogađa kad hoće i s kim hoće a kad neće onda ga i ne primjenjuje.
Jedan prekršaj je već na licu mjesta bio nesporan i to se moralo evidentirati a potom MUP i g Nešković, uopšte ne provjeravaju i ne utvrđuju da li postoje rješenja o nadležnosti donesena od strane RTRS i Vrhovnog suda, nego umjesto toga brutalno falsifikuju dokumentaciju, kako potpise tako i sve ove detalje koje sad pominje Nešković o falsifikovanju nadležnosti, lažima i opasnosti po život, odnosno planovima za ubistvo na šta sam ukazivao, ništa od toga ne postoji u dokumentaciji koju je g. Nešković predao sudu, uključujući i njegov zahtjev. I sada kada uz sve laži i falsifikate koje je pripremio, sud nije doneo osuđujuće rješenje, onda se naprasno prisjeća mnogih detalja i optužuje sud za "POGREŠNO" i "NEPOTPUNO" utvrđeno činjenično stanje, iako je na njemu, (i MUP-u) teret dokazivanja.
Možda pripadnici MUP-a ne znaju ništa o nadležnostima, niti da sam ja kao stranka u postupku ravnopravan sa tužilaštvom te da je moje pravo da dobijem ne samo pismeni dokaz o eventualnoj nadležnosti, nego svaki papirić iz spisa a možda g. Nešković sve to zna ali svjesno krši zakon, želeći da pripremi planirane okolnosti za likvidaciju. Svako neka o tome donese svoj stav a za mene je potpuno jasno da je g. Nešković bio častan i profesionalan, saopštio bi mi svoje viđenje u prilikama kad sam ga tražio da bih dobio dokumentaciju i da provjerim da li je obavješten o neukazivanju medicinske pomoći. Nevin čovjek nema šta da krije a Nešković se "hrabro" sakrivao i na kraju je na mene poslat batinaš u civilu da me "nauči pameti".
I NA KRAJU NI MUP, NI SUDSKA POLICIJA, NI OJT ISTOČNO SARAJEVO NI SUD U SOKOCU NISU DOSTAVILI NIKAKVE DOKAZE O EVENTUALNO STEČENOJ NADLEŽNOSTI A NAPROTIV JA SAM IZVEO I DOSTAVIO DOKAZE I DA SU DOKUMENTI MUP-A FALSIFIKOVANI A DA SU U TUŽILAŠTVU I SUDU SA TERITORIJE ISTOČNOG SARAJEVA FALSIFIKOVALI I LAŽIRALI NADLEŽNOST ŠTO JE DEMONSTRACIJA U PRAKSI, DJELOVANJA DODIKOVIH LJUDI NA TERENU U BORBI PROTIV IMENA IZ CRNE KNJIGE U KOJOJ JE ZAKON SUSPENDOVAN A SVA DRUGA SREDSTVA SU IM DOZVOLJENA.
Ovde sada više i nije važan samo ovaj slučaj nego činjenica da policija pod komandom Neškovića, smišljeno lažira opise i falsifikuje dokumentaciju, izlaže građane opasnosti po život što nesumnjivo ima za posljedicu da građani koji se ne dopadaju pripadnicima klana a niti poznaju zakonske odredbe, niti imaju hrabrosti da se suprotstave mafiji i brane svoja prava, bivaju nevini osuđivani, premlaćivani i na žalost neki i ubijeni. Kako se osjećaju takvi građani koji slušaju LAŽI policije u sudnici a i kako mogu da se osjećaju sudije koji žele da striktno provode zakon, znajući da MUP primjenjuje inkvizitorsko gestapovske metode prema građanima i prilikom pripremanja dokumentacije koju falsifikuju kao pripremu za lažno svjedočenje...
NI ČINJENICU UTVRĐENU PRED SUDOM DA SAM I OSTAVLJEN NA ULICAMA SOKOCA BAŠ ONAKO KAKO SAM PREDVIDIO I UPOZORAVAO DA ĆE SE DESITI, NEŠKOVIĆ MILAN NE POMINJE NITI JE PRIBAVIO BILO KAKAV DOKUMENT KOJIM BI SE OPRAVDALO DJELOVANJE NENADLEŽNIH ORGANA.
Nisam ja nikakav vidovnjak poput Neškovića nego sam prethodnih godina sreo gomile doušnika, špijuna i provokatora koje su mi slali sa ciljem da me odvuku u klopku i ubiju. Audio zapis "Agent.mp3" koji sam ranije dostavio sudu u drugim postupcima pokazuje taj sistem, (gdje se zanimljivo pokušavam odvući baš u pravcu i blizinu mjesta odakle je g. Nešković) a ovom prilikom prvi put javno iznosim da mi je mafijaški klan slao i jednog Neškovića sa zadatkom da me navuče u zamku.
Došao mi je na vrata objašnjavajući da mu već duže od godinu dana prijatelji kažu kako sam mu ja jedini spas. Naime, njegov sin je osuđen za dvostruko ubistvo 2007-e kod Ugljevika ali je kako kaže nevin za šta "ima dokaze" pa bi mu trebao neko poput mene da ukaže na najbolje rješenje a da bih vidio dokaze trebalo je da pođem sa njim.
Pominjao je i "prijatelje" iz policije koji bi pomogli i sudiju M.Đ. koji mu je navodno lično pokazivao dokaze i slično što je dodatno djelovalo kao izmišljena priča i mamac za mene. Više je nego jasno da je gospodinu R.N. obećana pomoć u oslobađanju sina, (amnestijom, nekim "novim" dokazima i slično) ukoliko im dovede nekoga na nišan bez svjedoka. Naravno da nisam htio ići nigdje nego sam mu rekao da dokumente donese kod mene sutra u 12 sati da ih skeniram. Pošto nije uspio prvobitni plan da me odvede u zamku, nije se pojavio nikad više.

MOTIV ZLOČINA DVOSTRUKOG UBISTVA

Osim toga sam iste noći istraživao taj slučaj i ustanovio da je njegov sin V.N. priznao ubistvo tužiocu što mi nije pomenuto nego upravo suprotno i pošto sam te detalje javio sestri a policija sve komunikacije nezakonito snima, bilo je jasno planerima te podvale da im plan neće uspjeti te su se poslije više sličnih promašaja odlučili da me odvuku ubicama sa teritorije Istočnog Sarajeva iz narko i auto mafijaških klanova, tako što će lažirati nadležnost i prema njihovom mišljenju prevarom me prisiliti da "dobrovoljno" odem prijeteći pritvorom a računajući da nemam pojma o zakonskim odredbama i nadležnostima. Razbojništvo u režiji Borovčanina i Neškovića 27.09.2018. je samo nastavak tih gestapovskih metoda koje traju godinama.
Gospodin Nešković bezočno izmišlja nove laži i naravno da nisu uradili ništa po tom pitanju, nego su pokušali da meni iza leđa daju znake Srećku Paniću da me što prije transportuje za Sokolac gdje je čekao tim za likvidaciju. I najvažnije, iako je prošlo više od godinu dana, gospodin Nešković, odnosno policijska stanica Bijeljina II ne dostavlja nikakav dokaz o tome da je pribavljeno rješenje o prenosu nadležnosti u tužilaštvo i sud sa područja Istočnog Sarajeva, iako su oni prema zakonu nenadležni da postupaju izvan djelokruga nadležnosti Okružnog suda u Istočnom Sarajevu.
Naprotiv svjedok Srećko Panić je na moje pitanje da li mu je poznato da organi iz Istočnog Sarajeva nisu nadležni, odgovorio je kako misli da svaki sud može izdavati naredbe nevezano za mjesto što je naravno u suprotnosti sa zakonom o sudovima.
Gospodin Nešković je u svojoj žalbi, umjesto činjenica napisao gomilu novih laži, pokušavajući predstaviti kako su bili zainteresovani da ustanove činjenično stanje no u sačinjenoj zabilješci je jasno navedeno da su me pokušali ubijediti i natjerati da krenem sa pripadnicima sudske policije bez uručivanja kopije naredbe koja bi mi navodno bila nekada kasnije uručena i sve to bez ikakve sačinjene zabilješke od strane MUP-a.
Na kraju gospodin Nešković iznosi još jedan ali ovog puta istinit podatak koji ne postaji u službenoj zabilješci, niti u njegovom zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka, vezano za pitanje da li znam koji će mi prekršaj da stave na teret, odnosno da sam naveo tačne brojeve članove 7 i 24 zakona o javnom redu i miru. Prema onome kako je pisao može se zaključiti, (pošto ne postoji u zabilješci) da je ovaj detalj lično čuo dana 27.09.2018. kada se po svemu sudeći krio u drugoj prostoriji skupa sa Dejanom Minićem.
Kako i zašto se gospodin Nešković a prethodno Srećko Panić pred sudom sjećaju ovog detalja a nisu to pomenuli predhodno, oni ne pojašnjavaju. Radi se o tome da sam im u razgovoru koji su oni predstavili "vikom" objašnjavao kakva je dužnost sudskog policajca da sam im citirao zakon o sudovima i tužilaštvima, objašnjavao da ti organi nisu nadležni, dodajući da izuzetno dobro poznajem i zakon o krivičnom postupku i zakon o sudovima i zakon o tužilaštva i krivični zakon i tek na to je Srećko Panić uzvratio da onda vjerovatno znam i po ko osnovu ću sada biti okrivljen.
I na to sam odgovorio da znam da će to biti po članu 7 i 24 a moguće i prema članu 8 i to ne zbog toga što sam kako lažno tvrdi Nešković svjestan činjenja prekršaja, nego sam svjestan i izuzetno dobro znam kakvim se mafijaškim i terorističkim metodama služe pripadnici mafijaškog klana poput Neškovića koji su zaposleni u takozvanim državnim organima.
PREMA NEŠKOVIĆ MILANU TO ŠTO NEKO POZNAJE ZAKONSKE ODREDBE BOLJE OD NJEGA JE DOKAZ DA IH JE PROUČAVAO ZBOG TOGA ŠTO ŽELI NAUČITI KOJI PREKRŠAJI I KRIVIČNA DJELA POSTOJE TE KAKO DA IH IZVRŠI, ODNOSNO DA TO ŠTO POZNAJE ZAKONE ZNAČI DA IMA ZA CILJ DA IH SVJESNO KRŠI.
Ja sa svoje strane tvrdim da su mnogi a sasvim sigurno Nešković pristupili u policiju ne sa ciljem da štite zakon i prava nego da se kriju iza uniforme i pozicije kako bi bezbjedno pljačkali sve što požele i da bi sve koji im u tome ometaju zastrašivali a po procjeni i likvidirali ovakvim bezočnim falsifikatima i razbojništvima koje su demonstrirali pripadnici mafijaškog klana od Čolovića, preko Borovčanina do Neškovića.
KRIMINALNA GRUPA POD KONTROLOM NEŠKOVIĆA JE SVJESNO IZVRŠILA VIŠE KRIVIČNIH DJELA UKLJUČUJUĆI KREIRANJE DOKUMENATA SA FALSIFIKOVANIM OPISOM I POTPISIMA O ČEMU SAM PISMENO I USMENO OBAVJESTIO SUD. PREMA ZKP-U, ČLAN "OBAVEZA PRIJAVLJIVANJA KRIVIČNOG DJELA" TRAŽIM DA SUD U SKLADU SA STAVOM 1, PREDUZME SVE POTREBNE MJERE DA DOKAZI IZVRŠENJA KRIVIČNIH DJELA BUDU DOSTAVLJENI TUŽILAŠTVU. GOSPODIN NEŠKOVIĆ MOŽE U SVOJU ODBRANU IZNOSITI KAKAV GOD HOĆE STAV, ZBOG ČEGA SU MENI POZNATI I OVI ČLANOVI IZ KZ I ZKP...
Ako sud, kako tvrdi Nešković i nije utvrdio neke bitne činjenice to su detalji o smišljenom kršenju zakona o krivičnom postupku za koje je direktno odgovoran upravo gospodin Milan Nešković a nije utvrđena ni činjenica gdje se u tom trenutku nalazio gospodin Nešković, odnosno ko je davao naredbe Srećku Paniću šta da radi a najvažnije ko je izdao naredbu da mi se ne ukaže hitna pomoć, nego da se lažira dokumentacija i tvrdi kako niti sam tražio medicinsku pomoć, niti da je bilo vidljivih povreda.
Naprotiv svjedok Srećko Panić za koga sam uvjeren da nije imao nikakve veze sa planom za moje ubistvo, potvrđuje ne samo da sam imao povredu na ruci, nego potvrđuje i da mi je prilikom ulaska, nasilno gurana glava prema zemlji, što je očito činjeno kako ne bih vidio Dejana Minića i vjerovatno Neškovića kao i ostale koji su se krili u zgradi policijske stanice.
Istina je da više mjeseci u periodu uglavnom od jula do novembra, imam problema sa polenom ambrozije ali je ovo nasilno i izuzetno grubo guranje uzrokovalo da udahnem sadržaj iz dušnika u pluća što je tada i u narednih oko 2 sata stvorilo izuzetne tegobe opasne po život. Iako su svjedoci instruisani da neke stvari "zaborave" i da ih se "ne sjećaju" ipak svjedočili su uglavnom korektno i potvrdili skoro u potpunosti opis koji sam ja iznio pred sudom a koji se drastično razlikuje od onoga što je gospodin Nešković naredio da se napiše i predstavio u svom takozvanom zahtjevu.
U dokumentaciji koju sam predao tokom postupka sam iznio stav da je MUP Republike Srpske kao i kompletna BIH, nelegalna i nezakonita tvorevina a posebno MUP koji je izvršio više državnih udara te niti je, niti se može smatrati organom, nego je obična teroristička organizacija. Za te svoje tvrdnje sam priložio i dokaze o kojima se nije raspravljalo i ja ih neću sada ni ponavljati, nego ponovo skrećem pažnju i u ovom postupku a to trebaju imati u vidu sve sudije da je MUP nelegalan i pretvoren u običnu bandu kojom komanduje Dragan Lukač, Dodik Milorad i tajkunsko politička mafija, koja je bukvalna izdala javnu naredbu za likvidacije, objavljivanjem svoje "CRNE KNJIGE" i jasnim stavom da njihovi ljudi u institucijama treba da vode borbu protiv lica koja su im nanijela štetu.
Gospodin Nešković Milan, očito kao i njegovi saučesnici koji su učestvovali u pripremanju ovog razbojništva, nema nikakve veze sa zakonom, odnosno zakonima Republike Srpske kakvi bi trebali biti, nego je pripadnik mafijaškog klana Dodik Milorada i Dragana Lukača i djeluje isključivo za interese i po nalazima mafije. Na kraju, pismeno se zahvaljujem gospodinu Milanu Nešković što je podnio protiv mene zahtjev za pokretanje postupka jer mi je time omogućio da pred sudom dođem do izjava svjedoka i dokumenata koji će pokazati i dokazati više krivičnih dijela koje je izvršio sa svojim saučesnicima.
Još prije nego što je dokazni postupak uopšte počeo, sačinio sam dokument vezano za zastarijevanje ali nisam htio da ga predam ni na drugom pretresu, niti na trećem, sve do završne riječi jer sam htio da dobijem izjave svjedoka a da sam to učinio odmah, rizikovao bih da postupak bude prekinut u slučaju kada bi se doslovno poštovao zakon i tako ne bi došao do mnogih važnih dokaza. Bio sam uvjeren da ću biti oslobođen krivnje između ostalog i zbog toga što sam postupao isključivo po zakonu za razliku od službenika, kojima su komandovali Nešković i Borovčanin ali čak i da se to nije desilo za mene su mnogo važniji dokazi do kojih sam došao.
S obzirom da se pokušavalo zataškavanje gestapovskih metoda oko uskraćivanja medicinske pomoći, pripremio sam dokaze o tome uz priloge i fotografije ali sam odlučio da ih ne koristim pošto je svjedok Panić Srećko potvrdio nasilno guranje glave i čak krvarenje na ruci ali sad poslije nove gomile laži komadnira PS Bijeljina II, prilažem ranije sačinjeni dopis "Pravično vođenje postupka" (sa navedenom zakonima i pravima koja su prekršena) uz 3 dokumenta nastala od tekstova i fotografija iz medija.
Saša Labotić je pripadnik mafije koji je sabotirao istragu po stradanju mog oca Krunoslava Baje koji je iz napoznatih razloga u teškom stanju transportovan iz UKC Banjaluka u Bijeljinu te tom prilikom u komi povraćao i ugušio se a kompletna istorija bolesti je NESTALA. Ivona Bajo, osmogodišnja djevojčica se takođe ugušila u svojoj krvi dok je policija ukljanjala sa nje materijalni dokaz ubistva i pomagala švercerima da pobjegnu.
Slična smrt je i meni bila namjenjena "humanim" tretmanom Neškovića i ortaka a eventualno ako to preživim na Sokocu su čekali pomenuti zločinci iz rata, mafijaški klanovi ili neki od "PATRIOJOTSKIH" četničkih udruženja poznatih po svom humanitarnom radu i folkloru te je na poslednjem skupu, koji nije uznemirio ni Neškovića ni bilo koga iz policije odguslana pjesma sa stihovima "BIĆE OPET PAKAO I KRVAVA DRINA, EVO IDU ČETNICI SA SRPSKIH PLANINA".
Sve u svemu, pripremljena je gomila pripadnika mafije kojima su servirani "UVJERLJIVI" razlozi zbog čega treba da budem ubijen. Nešković Milan se pobrinuo da ništa od onoga što se zaista desilo 27.09.2018. ne ostane zabeleženo u dokumentima osim "SITNICE" da na licu mjesta sudska policija koja je kako pišu u svojoj zabilješci radila na sprovođenju sudske naredbe vezano za mene nije uopšte imala naredbu uz sebe a pred sudom se lagalo da je u pitanju "SLUČAJAN" susret jer naravno želi se sakriti pripremljena razbojnička akcija i udio Neškovića, sve sa OSMATRANJEM pripadnika MUP-a iz dvorišta PS Bijeljina te sudskim policajcem Jelačićem koji tokom svjedočenja navodi da je bio ZALEPLJEN za telefon, čekajući instrukcije i dojave o mom kretanju. Ja sam sve to vidio i unaprijed "PROČITAO" sve podvale koje su plasirane preko doušnice i doušnika ali nisam se krio jer kako sam objasnio sestri, bolje je da ostane na ovom i da vjeruju kako su me prevarili nego da angažuju snajperistu, stručnjaka za eksplozive ili nekog drugog "eksperta" iz redova profesionalnih ubica. No u poslednje vrijeme neki su pohapšeni, neki u bjegstvu ili su se pritajili te kako se vidjelo moraju lično pripadnici MUP-a da me napadaju i prijete ubistvom što samo pokazuje koliko je blato i mulj u koje se pripadnici mafije doveli policiju.
Pomenuta "GREŠKA" vezano za istinit opis u zabilješci o tome da sudska policija nije imala naredbu uz sebe, nastala je srećom i zahvaljujući tome što ni sudski policajci ni pripadnici MUP-a nisu imali pojma kako je zakonom propisano izvršenje naredbe za dovođenje. Pitanje je kakve se tek metode primjenjuju prema građanima koji i sami ne poznaju zakon a što se tiče humanosti i profesionalnosti policije primjer je i sličan slučaj nedavno kada su senatora Mihajlovića držali preko sat vremena u ovdašnjoj policiji, prijeteći vezanjem za radijator dok je čovjek nedavno operisan bezuspješno molio za medicinsku pomoć.
I još jedna činjenica koju je previdio gospodin Nešković Milan a i mnogi drugi je to da je pripadnik sudske policije Radić Dragan, prisustvovao svjedočenju policijskog službenika Srećka Panića i čuo njegove izjave. Isti taj pripadnik sudske policije je bio onog dana u zgradi policijske stanice Bijeljina II i čuo kako više puta tražim hitnu pomoć, koja mi smišljeno nije ukazana a lažno je predstavljeno da sam odbio izjasniti se o tome.
Dakle osim što sam ja sačinio više dopisa o smišljenim krivičnim djelima gospodina Neškovića i drugih pripadnika mafijaškog klana, odgovornih za ovo razbojništvo, postoje i drugi svjedoci koji su prisustvovali događajima u policijskoj stanici, pokušaju falsifikovanja činjeničnog stanja i lažiranja dokumentacije kao i instruisanja svjedoka da lažno svjedoče pred sudom. Tako da gospodin M.N. već može početi sa pripremanjem svoje odbrane i angažovanjem advokata u krivičnom postupku protiv njega koji će uskoro uslijediti a za šta evo i sam sačinjava dokaze protiv sebe.
U šta se pretvorio MUP pokazuje i nedavno hapšenje pripadnika interventne jedinice u Banjaluci S.S. zbog dilovanja i konzumacije narkotika a što je po svom priznanju činio i prije zaposlenja u MUP-u.
Da je panika među pripadnicima mafije u policiji izuzetno velika postoje i drugi dokazi o kojima sada neću iznositi detalje a gospodin Nešković Milan i njegovi saučesnici posljednjih mjeseci i u narednom periodu neće smjeti u gepek staviti ni gajbu piva a kamoli šta drugo plašeći se intervencije Sipa koja bi ga mogla uhvati sa nelegalnom robom.
ZLOČINAČKA I TERORISTIČKA ORGANIZACIJA MUP RS, KOJA AKTIVNO SAUČESTVUJE U LIKVIDACIJAMA, PLJAČKAMA I SVIM ORGANIZOVANIM KRIMINALNIM RADNJAMA I NA SVE NAČINE PRIKRIVA ZLOČINCE SA DRUGE STRANE GLUMI ZAŠTITNIKE REDA I MIRA SVE SA CILJEM DA UPLAŠI GRAĐANE NE SAMO DA PRIJAVLJUJU KRIMINAL NEGO SE POKUŠAVA ZABRANITI I PROGLASITI NEZAKONITIM SUPROTSTAVLJANJE PROTIVPRAVNOM NAPADU PA ČAK I POZIVANJE POLICIJE DA INTERVENIŠU SE ŽELI PREDSTAVITI KAO ČIN OD KOGA SE UŽASAVAJU NEIMENOVANI PROLAZNICI I IMENOVANI POLICAJCI...

PRILOZI

Pravično vođenje postupka
Razriješen Saša Labotić
Primjeri razbojništva policije
U BiH registrovano 16 četničkih udruženja

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 1087

Preko 20 građana od kojih 7-o djece, nastanjenih u radijusu od 100 metara od moje kuće su poslije "BEZBJEDOSTI" uz pripadnke MUP-a, streljani i bačeni u Drinu a potom je MUP, kada je otkriven ovaj zločin, ubice helikopterima evakuisao na Sokolac, odakle su i došli a gdje su sada planirali da me ubiju isti zločinci i njihovi nasljednici...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREKRŠAJNI ODJEL
OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI

MUP NE ŽELI NIKAKVE GRAĐANE KAO SVJEDOKE SVOG RAZBOJNIŠTVA

Policijska stanica Bijeljina II je morala uz zahtjev dostaviti i rješenja ako eventualno postoje o prenosu nadležnosti u organe u Istočnom Sarajevu što nisu učinili jer je ta "nadležnost" u stvari lažirana a od pitanja ističem samo ono koje sam postavio vezano za ulogu inspektora Dejana Minića, gdje je bio konkretnog dana, odnosno šta je radio. Naime, prilikom razgovora sa Srećkom Panićem, vidio sam da gleda iza mene i kada sam se okrenuo, primijetio Dejana Minića kako rukama i gestikulacijama daje znake, odnosno izdaje naloge Srećku Paniću šta da radi, kako se ispostavilo da lažira dokumentaciju i što prije me transportuje za Sokolac, bez ukazane hitne pomoći koju sam više puta tražio.
O tim detaljima u dokumentima nije navedena nijedna riječ a podsjećam da su pred sudom svjedoci Srebrenko Jelačić i Srećko Panić iznijeli dva detalja o tome. Gospodin Jelačić potvrđuje da je prilikom preuzimanja od pripadnika MUP-a čuo da se žalim zbog tegoba sa disanjem, uzrokovanih polenom ambrozije, što je kako se vidi smišljeno izostavljeno, čime su me pripadnici MUP-a izložili životnoj opasnosti nepoštovanjem službene dužnosti i neukazivanjem medicinske pomoći, istovremeno prikrivajući da se to uopšte desilo.
Srećko Panić u svojoj izjavi čak pominje da sam imao manju povredu na ruci koja je krvarila što je zaista istina ali je mnogo manje bitno i neuporedivo manje opasno od problema sa gušenjem. No čak i takva povreda je morala biti evidentirana što nije učinjeno nego se smišljeno laže u dokumentaciji da nema nikakvih vidljivih povreda.
Pitanje o tome, gdje se nalazio gospodin Nešković tog dana i da li je on lično izdao naredbu da mi se ne ukaže hitna pomoć nisam ni postavljao svjedoku, jer je on kao komandir te policijske stanice direktno odgovoran za svo ovo razbojništvo, falsifikovanje dokumenata i potpisa kao i za neukazivanje hitne pomoći. Gospodin Nešković je dakle prethodno saučestvovao u planiranju ovih razbojničkih aktivnosti kao pripremu za moje ubistvo na teritoriji Istočnog Sarajeva a onda naredio da se činjenični opis falsifikuje kao i potpisi službenika da o tome ne bi ostao nikakav trag što ću pojasniti u nastavku.
Nešković iznosi svoj lični stav a opet se krije iza više lica govoreći u množini "smatramo da glasno vikanje riječima `U pomoć, policija` predstavlja prekršaj" čime se bukvalno šalje poruka građanima da je nezakonito pozivati policiju, bilo šta da se dešava jer će biti optuženi. Sada u žalbi poslije više laži izrečenih ranije, gospodin Nešković piše da su time navodno oštećeni maloljetnici osnovne škole i slučajni prolaznici koji kako kaže nisu zadržani na licu mjesta niti su evidentirani a to "opravdava" tvrdnjom da je navodni prekršaj počinjen u prisustvu 3 policijska službenika.
JEDINA ISTINA JE DA MUP NE ŽELI NIKAKVE GRAĐANE KAO SVJEDOKE SVOG RAZBOJNIŠTVA KOJI BI MOGLI POKVARITI NJIHOVE LAŽI I FALSIFIKATE PA UMJESTO STVARNIH "UZNEMIRENIH" GRAĐANA, PLANSKI SE PODMEĆU SLUŽBENICI POD KOMANDOM DA FALSIFIJUJU I LAŽU A IZMIŠLJAJU NEPOSTOJEĆI "PROLAZNICI" I TO SVE OD STRANE NEŠKOVIĆA, KOJI NITI JE BIO PRISUTAN NITI JE MOGAO TAKAV OPIS PROČITATI U DOKAZNOM MATERIJALU JER NE POSTOJI.
Osim što ima problema sa zakonskim odredbama, gospodin Nešković ima ozbiljnih problema i sa matematikom jer su dva pripadnika MUP-a, Srećko Panić i Mile Simić te dva pripadnika sudske policije Lazić Milan i Jelačić Srebrenko, ukupno 4 službenika dok on u svojoj žalbi to sabira kao 3, (TRI) ??? Možda zato što je službenik Simić odbio da laže pred sudom te nije ni svjedočio.
Ali najvažnija u ovom dijelu je njegova izmišljotina o nekim maloljetnim učenicima i slučajnim prolaznicima te se postavlja pitanje, odakle mu sada uopšte taj podatak, kada nijedna riječ o tome nije navedena ni u dokaznoj dokumentaciji ni u zahtjevu niti su o tome uopšte bilo šta govorili svjedoci u dokaznom postupku.
Ovdje se dakle gospodin Nešković, žali da sud "nije kao činjenice utvrdio" ovaj opis koji niti je postojao u dokumentima, niti je pomenut u svjedočenjima te je dakle, sadašnja izmišljotina u žalbi, navodno neko činjenično stanje koje je sud kao propustio da utvrdi. Gospodin Nešković takođe laže i da nije ostvarivan fizički kontakt jer je i policajac Lazić Milan priznao pred sudom da je fizički spriječio moje kretanje čime je i ostvario fizički kontakt.
Potpuno je nebitno da li je moje dozivanje bilo čujno i u prostorijama policijske stanice s obzirom da je svjedok Panić potvrdio da se nalazio u dvorištu a onda gospodin Nešković, ponovo iznosi lažne tvrdnje o kako kaže izazivanju uznemirenosti "NEODREĐENOG" broja građana čiji broj piše da ne zna ali se po njemu očito radi o "stotinama uznemirenih". On dakle nije izvršio ništa da utvrdi da li je ijedan građanin uznemiren a prije svega je neophodno da se građanin obrati policiji lično sa takvom tvrdnjom a ne da policijski službenik kao baba vračara tvrdi da je uznemiren neodređeni broj građana i time opravdava svoje razbojničku ponašanje.
Slijedi nova laž gospodina Neškovića, tvrdnjom da sam po obavljenom razgovoru ponovo počeo da dozivam u pomoć, iako se nalazim u prisustvu pripadnika kako on kaže "opšte" policije i sudske policije. U izjavama svjedoka nema ničeg od ovih podataka no ovdje je zanimljivo da sebe i pripadnike MUP-a naziva "OPŠTOM" policijom. Izgleda da je to jedini pojam koji je "zapamtio" tokom "studiranja"
I sada slijedi jedan posebno zanimljiv detalj u kome gospodin Nešković piše da sam ja tom prilikom iznio niz optužbi na račun prisutnih pripadnika sudske policije, stavljajući akcenat na zloupotrebu službenog položaja od strane istih, potencijalnu otmicu i lišenje života.
Pitanje za gospodina Neškovića na koje će on morati odgovarati u krivičnom postupku je, odakle on sve ovo zna, odnosno kako zna da sam bilo koga optuživao, pominjao otmicu i planove za lišenje života ako ništa od toga nije napisano u službenoj zabilješci, niti u njegovom zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka. Odgovor je sasvim jasan a to je da je gospodin Nešković vrlo dobro znao šta se dešava i saučestvovao u falsifikovanju dokumentacije i tek sada kada nije uspio plan da moju samoodbranu predstave kao prekršaj a pošto su o tome govorili svjedoci pred sudom, da bi se odbranio od istrage protiv sebe piše ove podatke.
Naprotiv, nijedna riječ o tome da sam upozoravao na nezakonitost te da je u pitanju nelegalna radnja pred nenadležnim organima sa ciljem da budem odvučen na udaljenu lokaciju i ubijen, ništa od toga nije navedeno u službenoj zabilješci niti u zahtjevu gospodina Neškovića i tek sada kada su svjedoci o tome govorili pred sudom on iznosi ove podatke ne objašnjavajući zbog čega tada nisu navedeni a da sam kojim slučajem upao u postavljenu zamku i ubijen, nijedan dokument i nijedan dokaz o svemu ovome ne bi postojao.
I kako sam obrazložio tokom postupka s obzirom da mi nije uručena nikakva naredba, niti rješenja o prenosu nadležnosti a pripadnici MUP-a su odbijali da o tome sačine zabilješku, rekao sam da se iz tih razloga udaljavam riječima "do viđenja". U lažiranoj zabilješci i zahtjevu se piše izmišljotina kako je službenik MUP-a krenuo za mnom, izdao mi naredbu da se zaustavim te da će me lišiti slobode što je naravno laž a dokazao sam da su me bez ikakvih riječi ili naredbi napali s leđa i gurnuli na zid, što su svjedoci i potvrdili.
Gospodin Nešković, sada uopšte ne pominje te izmišljene detalje, odnosno da je prvobitna naredba po kojoj kao nisam postupio bila da se zaustavim a svjedok Srećko Panić je na pitanje sudiji zbog čega je izdao takvu naredbu, odgovorio da su to navodno od njega tražili sudski policajci što je takođe laž jer svjedoci iz sudske policije niti su to naveli u zabilješci, niti su tvrdili da su tražili od MUP-a da me zaustavlja.
Kako je to predviđeno zakonom, sudska policija po uručivanju naredbe ne što je obavezna, ukoliko optuženi odnosno osumnjičeni odbije da krene sa njima, može primijeniti sredstva prinude odnosno silu bez uplitanja Neškovićeve, Lukačeve i Dodikove "opšte" policije.
Ali kako je iz svjedočenja dokazano, sudski policajac uopšte ne zna tih nekoliko riječi iz zakona, kojim se definiše njegovo postupanje kao što ni pripadnici MUP-a ne znaju ili neće da primjenjuju zakon vezano za svoja ovlaštenja. Ovdje je potpuno nebitno da li gospodin Nešković Milan ima potrebna pravna znanja i stručnost a svjesno ih krši ili je do diplome došao na nelegalan način, opštepoznat u posljednje vrijeme gdje se fakulteti "završavaju" za jedan dan a diplome falsifikuju sa istom lakoćom, kako su pripadnici MUP-a, falsifikovali dokumentaciju i potpise za ovaj postupak.
Potom se navodi nova laž gospodina Neškovića, gdje moje zadržavanje opravdava zakonskom formulacijom koja kako kaže definiše zadržavanje lica na mjestu izvršenja krivičnog djela. Ni o takvoj definiciji nema nijedne riječi ni u zabilješci ni u zahtjevu gospodina Neškovića a naprotiv Srećko Panić na pitanje sudije zbog čega je izdao naredbu iznosi novu laž da je to kao učinio, zbog toga što su to od njega tražili pripadnici sudske policije, što takođe niti je negdje ranije zapisano niti su to sudski policajci izjavili tokom svjedočenja a u zabilješci je naveo da je razlog opasnost od ponavljanja prekršaja, što valjda znači da su se prepali kako ću zvati policiju iz druge stanice da interveniše.
Da nema kraja lažima gospodina Neškovića, vidi se u nastavku gdje izmišlja neko navodno naređenje "da se odmaknem od policijskog službenika" s obzirom kako kaže da sam se nalazio na distanci koja nije bezbedna po policijskog službenika. Ni o ovoj novoj izmišljotini gospodina Neškovića ne postoji nijedna riječ u dokumentaciji, niti su to pominjali svjedoci tokom dokaznog postupka a posebno je zanimljiva tvrdnja kako naravno navodno nije bila bezbedna distanca po policijskog službenika kojih je podsjećam bilo 4 a ja potpuno sam dok prethodno iznosi stav da ja nisam bio u opasnosti niti u situaciji koja ukazuje na predstojeću opasnost s obzirom da sam se nalazio u prisustvu policijskih službenika.
Preko 20 građana od kojih 7-o djece, nastanjenih u radijusu od 100 metara od moje kuće su poslije "BEZBJEDOSTI" uz pripadnke MUP-a, streljani i bačeni u Drinu a potom je MUP, kada je otkriven ovaj zločin, ubice helikopterima evakuisao na Sokolac, odakle su i došli a gdje su sada planirali da me ubiju isti zločinci i njihovi nasljednici. Ako ovaj primjer izgleda neprikladan i "star" podsjetimo se na pljačku vozila banke na auto putu koju su izveli pripadnici MUP-a i bili pod zaštitom istog sve dok od Interpola nisu stigla vještačenja DNK i ukazala na izvršioce. Od nebrojeno primjera razbojništva MUP-a izdvojiću još samo slučaj, (Završni čin u bijeljinskoj pravosudnoj drami) o kome sam dostavio prilog u dokaznom materijalu. Radi se o otmici žene u 7-om mjesecu trudnoće, ubistvu njenog još nerođenog djeteta a sve izvršeno pošto su MM i RP u policijskim uniformama i sa LAŽNIM nalogom za naknadu od 500 KM dobijenih od RK, obmanuli nesrećnu ženu, oteli je iz kuće te je poslije gestapovskog medicinskog zahvata u stilu dr. Mengelea, ostavljena na livadi.
Od likvidacija čak i načelnika policije u Istočnom Sarajevu neposredno po okončanju rata, ubistva Bobana Blagojevića, preko monstruozne likvidacije Milana Vukelića, koji je raznesen eksplozivom poslije konstantnih prijetnji kriminalaca iz policije, ubistva Ivone Bajo, pa sve do likvidacija Dragičevića i Krunića, pruža se krvavi trag terorističke frakcije u MUP-u, koja drži pod kontrolom i u strahu i one malobrojne čestite profesionalne službenike i sada se g. Nešković usuđuje pominjati neku "bezbjednost" uz prisustvo "opšte" i sudske policije za koje imam bezbroj dokaza o smišljenim lažima, falsifikatima, kriminalu i zločinima u koje su umješani.

PRILOZI

Pravično vođenje postupka
Razriješen Saša Labotić
Primjeri razbojništva policije
U BiH registrovano 16 četničkih udruženja

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 1086

Ovaj tekst ne pišem zbog sebe, nego zbog građana i časnih službenika, policije, suda, tužilaštva, kako bi znali sa kakvom monstruoznom mafijaškom organizacijom su suočeni a pripadnici klana koji je pobio moju porodicu i pokušava ubiti i mene, neka drhte od straha čitajući dokaze koje iznosim i strahuju kada će biti uhapšeni a detalji o njihovim zločinima izneseni pred organe države i pred sud javnosti...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREKRŠAJNI ODJEL
OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI

Prema zakonu o krivičnom postupku, zakonu o tužilaštvima i zakonu o sudovima, Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu i Osnovni sud u Sokocu, nemaju nadležnost za postupanje na teritoriji djelovanja Okružnog suda u Bijeljini a od 2015-te, sve do sada ni meni lično, niti u ovaj predmet, uprkos pismenim zahtjevima, niko od njih a ni sudska policija ni MUP, odnosno PS Bijeljina II, koji su svoje kriminalne radnje opravdavali naredbama, komandama, nalozima navedenih organa i prenosom nadležnosti na njih, nisu dostavili nijedno rješenje o tome kao dokaz. S obzirom da je u pitanju protivpravna radnja, koja je očigledno nezakonita a akteri su je svjesno izvršavali te sada pokušavaju sakriti saučesnike i dodatno falsifikovati dokumentaciju, skrećem pažnju sudu na navedene neregularnosti i činjenicu da niko od njih nije djelovao prema zakonima i u interesu RS, nego kao član i pripadnik mafijaške terorističke organizacije i tako ih treba i tretirati, od Rajka Čolovića do Nešković Milana, koji sada jedini od pripadnika zločinačke organizacije, nastavlja sa činjenjem krivičnih djela, lažima, falsifikatima, prikrivanjem dokaza i počinilaca izvšenih krivičnih djela, iako je višestruko upozoravan, pismenim dopisima i dokazima koje sam dostavio...

ODGOVOR PO ŽALBI PS BIJELJINA II NA RJEŠENJE 80 0 PR 100636 18 PR

Ovaj tekst ne pišem zbog sebe, nego zbog građana i časnih službenika, policije, suda, tužilaštva, kako bi znali sa kakvom monstruoznom mafijaškom organizacijom su suočeni a pripadnici klana koji je pobio moju porodicu i pokušava ubiti i mene, neka drhte od straha čitajući dokaze koje iznosim i strahuju kada će biti uhapšeni a detalji o njihovim zločinima izneseni pred organe države i pred sud javnosti.
Od zločinačke terorističke organizacije MUP RS, sam više puta pismeno tražio dokumentaciju po pravima garantovanim ustavom i zakonima a konkretno vezano za ovaj događaj i predmet, podneo sam pismeni "Zahtjev za informacije 29.01.2018." sa navedenim brojevima predmeta OJTIS i suda u Sokocu a kopiju sam priložio u ovaj spis kao dokaz. Na taj zahtjev nije odgovoreno ni poslije mojih usmenih intervencija jer je zločinačka organizacija htjela nastaviti sa izvršavanjem monstruoznih planova i to je dadatni dokaz o smišljenoj razbojničkoj akciji u kojoj sam napadnut od strane pripadnika mafije, (pri tome ne mislim doslovno na službenike izvršioce, nego na kriminalce koji su im izdavali nezakonite naredbe). NE U IME REPUBLIKE SRPSKE NEGO ZA INTERESE BANDE KOJOJ PRIPADAJU.
Nakon što sam u dokaznom postupku razotkrio večinu laži i falsifikata za koje je direktno odgovoran g. Nešković Milan, on sada u žalbi izmišlja nove laži, pišući besmislice koje nisu ni pominjane ranije. Vjerovatno i najveća od njih je laž da je MUP izdao naredbu da se zadržim "KAKO BI ONI UTVRDILI STVARNO STANJE" ??? Podatke o tome šta je "UTVRDIO" g. Nešković nije navodio u podnesenom zahtjevu a ne navodi ih ni sada u žalbi, što samo pokazuje da je SVJESTAN KRIMINALA KOJI JE IZVRŠIO, te sada novim lažima, pokušava prikriti svoju ulogu u svemu. Ovde se ne radi samo o napadu na mene i stvaranju uslova za likvidaciju, nego je g. Nešković i MUP RS, teroristička organizacija koja je smišljeno uklonila materijalni dokaz ubistva sa osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, oprala kaiš benzinom da bi zataškala šverc narkotika u Bobar grupu, kojim između ostalog finansiraju svoje doušnike i plaćene ubice.
MUP RS NIJE NIKAKAV DRŽAVNI ORGAN SA KREDIBILITETOM NEGO JE ODAVNO PRETVOREN U NAJOBIČNIJU BANDU, KOJA JE PORED BROJNIH DRUGIH ZLOČINA 2009-TE POČELA SA UBIJANJEM ČLANOVA MOJE PORODICE, POTOM ZATAŠKAVANJEM ZLOČINA, BROJNIM LAŽNIM OPTUŽBAMA I POKUŠAJIMA UBISTVA UZ KORIŠTENJE GESTAPOVSKIH METODA.
Još 2010-te me je zločinački MUP RS, smišljano lažno optužio za ugrožavanje sigurnosti svojih saučesnika kriminalaca, (na isti način kao Milana Vukelića, koga su potom i ubili) jer sam napisao da će svi koji prikrivaju ubistvo završiti u zatvoru i to sa potpisom slao institucijam uključujući VSITV-e. Iako je svima savršeno jasno da upozorenje zatvorskom kaznom nije "ugrožavanje sigurnosti" ta lažna optužba i prijava je iskorištana da se počne sa procesom konstantnog nadzora koji nikada nije prekinut, proglašavanjem ludakom, psihopatom i slično. Tada 2010-te nije postojao nijedan izvještaj o prekršaju protiv mene, kamoli o krivičnom djelu a u međuvremenu su pripadnici mafijaškog klana upotrijebili sva sredstva koja imaju da me uplaše, lažno prijavljuju, falsifikuju, lažu, pokušavaju ubiti i formiraju tajni dosije kakav po obimnosti nema niko u ovoj zemlji. I nije to ništa posebno novo jer je istorija prepuna primjera organizovanih zločina takozvane države i njenih službenika, od nekadašnjih carstava preko rimokatoličke inkvizicije, do fašističkih, nacističkih, staljinističkih tajnih policija sve do ove lukačeve i dodikove privatne mafijaške organizacije.
S obzirom na sve zločinačke radnje koje su izvršene pod komandom g. Neškovića, tretiram ga kao pripadnika mafijaškog klana kao da je lično svojim rukama ubio nedužnu djevojčicu, jer sva ova razbojništva se i čine sa ciljem da se taj podmukli zločin kriminalaca iz policije prikrije. Ali da su u pitanju kriminalci najgore vrste a nikako profesionalci već je utvrđeno u dokazima koje sam priložio, poteklih od suda i tužilaštva iz kojih se vidi stanje materijalnog dokaza ubistva i konstatacija da MUP to uopšte nije evidentirao. Kolike su razmjere zločina koji su počinjeni od strane policije osim ovog, možemo samo da pretpostavljamo a svakodnevno se suočavamo sa novim primjerima učešća policije u organizovanom kriminalu.
U svojoj takozvanoj "žalbi" gospodin Nešković Milan, piše da blagovremeno izjavljuju žalbu, ne navodeći ko su lica koja to čine. Da je djelovao u ime organa kojim formalno komanduje, trebao je napisati da Policijska stanica Bijeljina II izjavljuje žalbu ali naravno on nema nikakve veze sa zakonom i pravom i radi isključivo za ciljeve mafijaškog klana. Za njih bi bilo veoma korisno ako bi za svoje kriminalne radnje našli neko opravdanje u ovom postupku, predstavivši mene kao ludaka koji je "bez ikakvog razloga" činio prekršaje te da sakriju svoju ulogu u pripremanju nezakonitih predmeta, nelegalnih posebnih istražnih radnji, neukazivanje hitne pomoći i pripremu ubistva i to stavili kao protiv argument po mojoj krivičnoj prijavi protiv odgovornih za ova razbojništva.
Formalni razlog za žalbu je zakonom predviđeno formulacija "zbog navodno pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja" ali potom u obrazloženju se ne precizira kako i šta je to pogrešno, odnosno šta je po njegovom misljenju nepotpuno utvrđeno.
Ističem ponovo da mi konkretnog dana, 27.09.2018. nije uručen nijedan dokument, vezano za ovu nezakonitu akciju, iako je to obavezno zakonom te sam više puta tražio gospodina Nešković Milana da bi dobio taj materijal i da bismo razjasnili sve detalje što je isti izbjegavao, uporno se krijući i nagovarajući službenike da me se riješe i udalje na bilo koji način pod različitim lažnim izgovorima i na kraju kada sam posljednji put htio da razgovaram sa Nešković Milanom, (neposredno potom 22.05.2019.) poslat je pripadnik MUP-a u civilu da me napadne fizički u zgradi policijske uprave Bijeljina što je i učinio, iznoseći više prijetnji i uvreda od kojih ističem prijetnju da će me ubiti, ukoliko se više ikada pojavim da tražim neka svoja prava.
Neposredno prije toga, saopštio sam službeniku na ulazu da imam dokaze o više krivičnih dijela i između ostalog želim prijaviti i gospodina Nešković Milana a ubrzo se na ulazu, odnosno u prizemlju pojavio, njegov zamjenik Srećko Panić. Da li je on prenio informacije gospodinu Neškovića, koji je potom poslao plaćenog ubicu da me napadne ili su u sve uključeni i neki drugi ljudi koji su nezadovoljni što ne mogu da vrše teror po svom nahođenju, očekujem da utvrdi istraga u krivičnom postupku po mojoj prijavi a na tu prijavu sam dostavio i materijal odnosno svjedočenja iz ovog postupka koja se drastično razlikuju od opisa u zabilješci i zahtjevu koji je pisao gospodin Nešković.
Uz sve to sam pred sudom pokazao i dokazao da su dokumenti policijske stanice, kriminalni falsifikati i to ne samo zbog smišljeno lažnog činjeničnog opisa, što je sitnica nego i zbog više falsifikovanih potpisa u nekoliko dokumenata.
Osim toga, gospodin Nešković je prilikom sačinjavanja zahtjeva imao sve te dokumente pred sobom a morao ih je dostaviti u dva primjerka što nije učinio, kako bi od mene sakrio dokaze o navedenim krivičnim djelima. Nadalje, tokom postupka sam uputio pismene zahtjeve, između ostalog i MUP-u, koji je mogao pismeno odgovoriti sudu i dostaviti kakve god nove činjenice ili po svom običaju izmišljotine želi ali ni to nisu uradili jer žele prikriti brutalno kriminalno postupanje tog dana i činjenicu da su sve izvršene radnje nezakonite, inicirane od strane pripadnika mafijaškog klana koji su isplanirali moje ubistvo a koji sada pokušavaju da se sakriju i izbjegnu odgovornost. Zbog važnosti i potpunijeg uvida citiram ovde sva pitanja postavljena MUP-u na koja nisu htjeli da dostave odgovore sudu :
"U skladu sa tim a vezano za prava iz ustava iz zakona, očekujem od vas da dostavite osnovnom sudu u Bijeljini, (sudija Lazarević Siniša) sa pozivom na predmet 80 0 Pr 100636 18 Pr, sledeću dokumentaciju i odgovore:

1. Da li je u PU Bijeljina dostavljena kopija rješenja o prenosu nadležnosti vezano za zapisnik od 07.07.2017. broj 15-02/1-193/17 koji je sačinio službenik Bojan Maksimović ?
2. Ukoliko je OJTIS dostavio navedeno rješenje u PU Bijeljina, dostavite kopiju, Osnovnom sudu u Bijeljini.
3. Da li je Osnovni sud u Sokocu dostavio u PU Bijeljina kopiju rješenja o prenosu nadležnosti vezano za dan 27.09.2018. kada sam protivpravno napadnut i lišen slobode postupanjem nenadležnih organa iz Istočnog Sarajeva ?
4. Ukoliko je Osnovni sud u Sokocu dostavio navedeno rješenje u PU Bijeljina, pošaljite kopiju Osnovnom sudu u Bijeljini.
5. Koji organ je naložio i koordinirao "posebne istražne radnje" protiv mene 27.09.2018. ?
6. Da li je službenik Minić Dejan učestvovao u akciji 27.09.2018. sa informatorom ?
7. Da li je PS Bijeljina II, svojevoljno odbila da mi ukaže hitnu pomoć koju sam tražio preko 20 puta zbog gušenja od polena ambrozije ili je to naložio neki drugi organ i koji ?
8. Da li je službenik Minić Dejan koji je davao znake službeniku Srećku Paniću i pobjegao u drugu prostoriju kada sam se okrenuo i ugledao ga, lično naložio da se falsifikuje dokumentacije i ne ukaže mi se hitna pomoć ili je tu "profesionalnu" i "humanu" odluku, doneo komandir PS Bijeljina II ili neko drugi ?
9. Čije je ime falsifikovao službenik Srećko Pantić u dokumentu "Potvrda o predaji predmeta od 27.09.2018." gdje je na mjestu primaoca predmeta umjesto imena, prezimena, čina i broja legitimacije upisana neka "žvrljotina" ?
10. Da li je službenik Srećko Pantić, svojevoljno odlučio da falsifikuje dokumentaciju 27.09.2018. i ne saopšti mi nijedno od prava predviđenih dokumentom "Prava lica lišenog slobode od 27.09.2018." ili je to naredio neki drugi organ ?
11. Da li je komandir PS Bijeljina II, primjetio da u dokumentu "Prava lica lišenog slobode od 27.09.2018." u rubrici "Lice odbija medicinsku pomoć" nedostaje njegov potpis, kao i potpisi službenika Pantića i dva svjedoka ?
12. Da li su iz PS Bijeljina II, obavjestili PU Bijeljina da sam ih upozorio na nenadležnost organa iz Istočnog Sarajeva da sam tražio provjeru od RTRS i Vrhovnog suda, koju nisu obavili, kao i da je u pitanju pokušaj mog ubistva na taj način što ću biti ostavljen na ulici u Sokocu kao meta timu za likvidaciju koji je čekao ?
13. Da li je PU Bijeljina poznato da se tako i desilo te sam uprkos tome što sam više puta povraćao tokom transporta i tražio hitnu pomoć od sudske policije i sudije u Sokocu, ostavljen na ulici u Sokocu u teškom zdravstvenom stanju ?
14. Da li je PU Bijeljina poslala batinaša 22.05.2019. da me fizički napadne u zgradi PU Bijeljina, vuče i gura napolje te prijeti ubistvom ako se ikada više pojavim ili su to učinili samoinicijativno neki službenici ?
15. Ko je imenom i prezimenom službenik MUP-a koji me je napao i prijetio ubistvom 22.05.2019. u prisustvu više uniformisanih službenika koji su gledali taj napad i ništa nisu preduzeli te prikrili ime napadača, kazavši samo da je u pitanju službenik ?
16. Da li će PU Bijeljina omogućiti da svjedoče pred sudom službenici, Minić Dejan i Nešković Milan, vezano za događaje od 27.09.2018. ?
17. Da li je MUP RS, zatekao dječji ruksak skinut sa ubijene Ivone Bajo presječenog kaiša opranog hemijskim sredstvom da se uklone tragovi ubistva, (Zahtjev za deponovanje 10-02/3.2-230-662/09 od 01.09.2009.) ili su pripadnici MUP-a oprali kaiš te o tome nisu htjeli izvijestiti tužilaštvo i ko je osoba koja je potpisala taj zatjev a isti je na dokumentu nečitak A ŠTO JE GLAVNI MOTIV ZA SVE PRETHODNO NAVEDENO, LAŽIRANJE NADLEŽNOSTI, PRIJETNJE I POKUŠAJE UBISTVA.
18. Hoće li pripadnici MUP-a RS, sada i ubuduće, postupati u skladu sa ustavom i zakonima ili će i dalje saučestvovati u prijetnjama, napadima, pljačkama, pokušajima ubistava i likvidacijama a po nalozima iz "CRNE KNJIGE" koju je javno pred kamerama objelodanio jedan od šefova mafije, Dodik Milorad a postojala je godinama ranije prije tog razotkrivanja..."

Na ovaj zahtjev dakle nije odgovoreno niti su dostavljeni bilo kakvi dokazi u spis suda ali iz sadržaja pitanja se vidi da su imala uticaj na naredne radnje pripadnika MUP-a, uključujući pripremu i svjedočenje Srećka Panića te sadržaj "žalbe" Neškovića.

PRILOZI

Pravično vođenje postupka
Razriješen Saša Labotić
Primjeri razbojništva policije
U BiH registrovano 16 četničkih udruženja

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 1085

Da nisam bio pripremljen na ovakav scenario, pošto se sve tako i odigralo i da sam odmah krenuo ka autobuskoj stanici pa bio ubijen, ništa od ovih detalja ne bi ostalo zabeleženo, nego bi po ustaljenoj šemi MUP-a, bio predstavljen kao ludak, koji je bez ikakvog razloga izazvao tuču sa nepoznatim licima, opljačkao neku kuću, skočio pod šleper u Drinu ili ko zna šta već bi smislili da opravdaju moje ubistvo...

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI
TUŽILAŠTVU BIH - MINISTARSTVU BEZBJEDNOSTI BIH

SMIŠLJENI POKUŠAJ PRIKRIVANJA ČINJENICA

Tokom dokaznog postupka pred prekršajnim sudom u Bijeljini sam uspio razotkriti dio kriminalnih radnji i kršenje zakona. To je bilo u onoj mjeri koliko mi je postupajući sudija omogućio a moram reci da su neka važna pitanja bila spriječena a postavljena su sa ciljem da dokažem kršenje zakona o krivičnom postupku. Ali i pored toga iz izjava svih svjedoka se vidi da je skoro kompletan opis u službenim zabilješkama bio lažiran na šta jednim dijelom neću ni trošiti vrijeme a pri tome mislim na lažni opis razgovora pripadnika MUP-a sa mnom.
Potenciran prvo laž o nekom navodnom izdavanju naredbi da stanem, kada sam se okrenuo da odem, pošto se u stvari radilo o napadu sa leđa na mene bez ijedne prethodne riječi upozorenja, što su potvrdili sudski policajci, posebno detaljno Jelačić Srebrenko. Poslije tog napada i guranja na zid, nisam dozvolio da mi nasilno slome ruke na leđa nego sam se tome usprotivio sastavivši ih čvrsto ispred sebe te odmah ponudio da mi na miru stavi lisice ne želeći da dođe do povređivanja bilo koga.
Iako sam dakle mirno dozvolio stavljanje lisica i krenuo prema zgradi, potpuno bespotrebno i izuzetno grubo su mi prilikom ulaska gurali glavu prema zemlji, (potvrdio Panić) što je dovelo do naglog pogoršanja disanja i izazvalo i kasnije posebno tokom transporta, izuzetno velike tegobe. Prethodno je još važnija činjenica da sam ja pozvao policiju da interveniše su obzirom da su me pokušali prevariti lažući da me vode u osnovni sud u Bijeljini a pogotovo što uopšte nisu imali naredbu te sam pripadnicima MUP-a odmah saopstio da tužilaštvo i sud sa područja Istočnog Sarajeva nemaju nadležnost te da je jedini cilj svega da me odvuku tamo, ostave na ulici kako bi bio laka meta timu za likvidaciju koji je angažovan za tu priliku.
Takođe sam tražio od pripadnika MUP-a da sačine službenu zabilješku o ovom događaju, potencirajući član 8 ZOJRIM-i, (ugroženost i uznemirenost) kako bi ostao pisani trag, odnosno da bi na taj način spriječio terorističku organizaciju da izvrši ubistvo. Sve ovo su svjedoci potvrdili tokom dokaznog postupka ali u službenim zabilješkama ne postoji nijedna riječ o tome nego lažni opisi da sam navodno vikao i galamio bez ijedne jedine riječi šta je konkretno vikano ili galamljeno.
To je naravno smišljeno urađeno jer se htjelo prikriti stvarno stanje a da se istovremeno ja predstavim kao ludak, koji viče bez ikakvog razloga. I to da sam na licu mjesta tada izjavio kako je u stvari pravi cilj da budem odvučen na udaljenu lokaciju i ostavljen timu za likvidaciju je priznato pred sudom ali nije zabilježeno te da nisam bio pripremljen na taj scenario, pošto se sve tako i odigralo i da sam odmah krenuo ka autobuskoj stanici pa bio ubijen, ništa od ovih detalja ne bi ostalo zabeleženo, nego bi po ustaljenoj šemi MUP-a, bio predstavljen kao ludak, koji je bez ikakvog razloga izazvao tuču sa nepoznatim licima, opljačkao neku kuću, skočio pod šleper u Drinu ili ko zna šta već bi smislili da opravdaju moje ubistvo.
Detalji o tome da sam više puta zahtijevao hitnu pomoć i od pripadnika MUP-a, i od sudske policije su smišljeno sakriveni u zabilješkama te se osoba kojoj je neophodna medicinska pomoć i životno ugrožena, gestapovskim metodama transportuje stotine kolometara a istovremeno se LAŽE, kako je bilo sve u redu i "nema" tragova povreda niti drugih zdravstvenih tegoba, iako je uz sve probleme sa disanjem, bila i povreda na ruci sa krvarenjem a naravno u dokumentaciji se lažira da "NEMA VIDLJIVIH POVREDA". Takođe i moj zahtjev da se od RTRS i Vrhovnog suda provjeri nadležnost niti je izvršen niti opisan a kako se vidi službenici ne znaju ni odredbe zakona vezane usko za njihov djelokrug rada i obaveze i smišljeno se drže u zabludi sa ciljem da budu poslušne marionete koje će izvršavati svaku nezakonitu naredbu i prikrivati šefove mafijaškog klana.
I na kraju prilažem nekoliko dokumenata koji najslikovitije objašnjavaju motive terorističke organizacije za ovu akciju, laži pred sudom, prethodno falsifikovanje dokumentacije i montiranje nelegalne optužnice, kao pomoćno sredstvo za nezakonite istražne radnje i pripremu likvidacije.
Iz dokumenta osnovnog suda u Bijeljini "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015" vidljivo je da je materijalni dokaz uklonjen sa ubijene djevojčice Ivone Bajo, oštećen na taj način da je kaiš dvostruko presječen, dio nedostaje a većina ostataka je zamrljana uljem ili mašću odnosno oprana nekim hemijskim sredstvom. Slikoviti prikaz toga se vidi na prilogu "Ručni rad policije i tužilaštva - dokaz ubistva" gdje su u vrhu snimci koje je načinila policija a u donjem dijelu fotografije koje sam načinio poslije preuzimanja.
U prilogu "Potpisi i imena najodgovornijih zločinaca" se prvo u vrhu vidi da okružni tužilac kao nadležna u ovom predmetu nema saznanja o tim oštećenjima, jer kako kaže policija to uopšte nije evidentirala a u donjem dijelu se vidi koja su odgovorna lica u policiji koja su prikrila taj materijalni dokaz ubistva a radi se Stanku Stanišiću, Vrućinić Siniši i Marković Dragoslavu.
Tom prilikom je kako se vidi u prilogu "Izjave aktera šverca i ubistva" odnosno iskaza vozača u krug firme "Univerzal" iz Bobar grupe, dovezeno 4 paketa neke robe, dok je direktor ujutru sa magacionerom zatekao samo paket, što znači da su 3 paketa neke krijumčarene robe, nestala preko noći a kamion koji je to dovezao i uzrokovao pogibiju djevojčice je pobjegao sa lica mjesta i za njega se nije znalo narednih 7 dana, sve dok mi to nismo otkrili.
I na kraju su dva snimka "Ručni rad republike srpske - ubijena djevojčica" koja slikovito pokazuju da su svi državni službenici koji na bilo koji način izvrše krivično djelo, odnosno lažu ili falsifikuju dokumentaciju i dokaze, suštinski i saučesnici u prikrivanju ubistva ovog nevinog djeteta...

PRILOZI

Zahtjev i obavještenje za OJTIS, Zahtjev i obavještenje sudu u Sokocu i sudskoj policiji, Zahtjev i obavještenje MUP-u po osnovu prava iz ustava i zakona, Potvrde pošte o prijemu 11.09.2019., RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15, Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018., T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017., Zapisnik od 02.10.2019. sa pretresa 80 0 Pr 100636 18 Pr, Zapisnik po 80 0 Pr 100636 18 Pr od 28.10.2019., Potvrda o predaji lica od 27.09.2018., Potvrda o predaji predmeta od 27.09.2018., Potvrda o preuzimanju lica i predmeta od 27.09.2018., Prava lica lišenog slobode od 27.09.2018., Primjer dokumenta sa skrivenim potpisom, Prava lica lišenog slobode od 05.09.2012., Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018., Izvještaj o prekršaju 15-01-3-53-18 od 11.10.2018., Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018., Zabilješka sudske policije od 15.05.2018., Rješenje po 80 0 Pr 100636 18 Pr od 29.10.2019., Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015., Ručni rad policije i tužilaštva - dokaz ubistva, Potpisi i imena najodgovornijih zločinaca, Izjave aktera šverca i ubistva, Ručni rad republike srpske - ubijena djevojčica

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 1084

Razlozi i motivi za ove terorističke akcije su prikrivanje ubistva Ivone Bajo, prilikom šverca narkotika u Bobar grupu u pljački milijardi maraka izvršenih ne samo preko Bobar banke i grupe nego i na stotine drugih načina u koje je umješan mafijaški političko tajkunski vrh režima dodik milorada...

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI
TUŽILAŠTVU BIH - MINISTARSTVU BEZBJEDNOSTI BIH

LAŽNO SVJEDOČENJE PRED SUDOM

Iako su upozoreni da moraju govoriti istinu kao i na posljedice, sva 3 svjedoka su djelimično lagali a djelimično se "nisu sjećali" detalja za koje im je naređeno da ih ne pominju. Laži je začudo bilo mnogo manje nego u ranijim prilikama ali osim dokaza koje sam priložio i razlike u svjedočenjima ukazujem i na činjenicu da je prilikom svjedočenja Srećka Panića u prostoriju ušao sudski policajac Dragan Radić, koji je bio prisutan i 27.09.2018. te je on svjedok i mojih poziva za pomoć i svjedok LAŽI pred sudom kako to navodno nisu čuli. Ovaj detalj teško može biti slučajnost, odnosno lako je moguće da je prisustvo Radića unaprijed isplanirano upravo zbog toga da bi mogao svjedočiti protiv službenika koji lažu pred sudom i onih koji su lažirali nadležnost kako bi me ubili.
Ako to i nije bilo planirano onda skrećem pažnju onima koji će raditi po prijavi na tu činjenicu i podatak da imaju svjedoka Radić Dragana iz sudske policije koji je bio prisutan i tokom nelegalne akcije 27.09.2018., nepotrebnih grubosti, neukazivanja pomoći itd, transporta do Sokoca, ostavljanja tamo na ulici i na kraju djelimičnom lažnom svjedočenju drugih osoba pred sudom. Napominjem da su sve laži imale za cilj da "presjeku" vezu između svjedoka i onih koji su im izdavali naredbe, što su neporno, Borovčanin Danko, Minić Dejan, Nešković Milan a ko je još bio uključen iz MUP-a i tužilaštva, ostalo je skriveno zbog laži svjedoka.
Već i samo sačinjavanje dokumentacije sa lažnim sadržajem i FALSIFIKOVANIM potpisima je djelom "lažno svjedočenje" s obzirom da se taj materijal priprema za sudski postupak a laži pred sudom uprkos upozorenju i zakletvi su još ozbiljnije krivično djelo.
Srećom ni službenici sudske policije a ni pripadnici MUP-a, nisu znali odredbe zakona što je Jelačić i priznao prilikom svjedočenja, izjavivši da mu uopšte nije poznato kako sudski policajci treba da postupaju prilikom izvršenja naredbi a pripadnik MUP-a Srećko Panić je u svojoj zabilješci naveo da službenici sudske policije niti su imali naredbu uz sebe niti su mi je uručili a pokušali su da me odvedu i spriječili kretanje.
Svjedočeći pred sudom i Lazić i Jelačić kao i Panić su potvrdili da prilikom tog događaja uopšte nisu imali naredbu uz sebe a u zabilješci se takođe neosnovano tvrdi da sam ja narušavao javni red i mir što je sud odbacio i oslobodio me odgovornosti a na dnu je navedeno da je zabilješka sastavljena "znanja radi i daljnjeg postupanja" ne pominjući ni krivični a ni prekršajni postupak.
Naprotiv službene zabilješke sačinjene u prethodna dva slučaja, vezano za djelovanje nenadležnih organa načelnik Borovčanin je završavao riječima da se sačinjavaju upravo za potrebe prekršajnih postupaka, (primjer je "Zabilješka sudske policije od 15.05.2018.") što dodatno ukazuje da je ovu zabilješku isfalsifikovao poslije svjedočenja sudskih policajaca pred prekršajnim sudom. Najveća laž i najteže krivično djelo u ovoj zabilješci je rečenica da je sprovođenje proteklo bezbjedno i bez problema jer sam još u Bijeljini zahtjevao hitnu medicinsku pomoć zbog gušenja polenom ambrozije što su na najpodmukliji način izbjegli i pripadnici MUP-a i sudske policije ali su dio toga priznali svjedočeći pred sudom.
Konkretno i od pripadnika sudske policije sam zahtjevao da odmah obavijeste načelnika i da mi se obezbedi hitna pomoć zbog gušenja što nije učinjeno te su me u takvom teškom stanju transportovali, dajući mi samo 3 najlonske kese te je jedan od njih, Radić Dragan svojim novcem kupio flaširanu vodu da mi bar malo olakša stanje. Do dolaska u Sokolac sam povraćao više puta od čega dva puta sa teškim posljedicama pa su čak sudski policajci zaustavljali vožnju i izvodili me napolje da izbacim kese i umijem se a sve to uopšte nije navedeno u ovoj zabilješci.
O tim tegobama i zahtjevima za hitnu pomoć sam odmah obavijestio i sudiju Branku Malović sa pitanjem hoće li mi ona obezbjediti hitnu pomoć na šta uopšte nije reagovala a na kraju je kako su sudski policajci naveli u zabilješci, usmeno naložila da me puste na slobodu što praktično znači da su me izbacili na ulicu, gdje su već na putu do autobuske stanice čekali plaćenici spremni da me ubiju.
Svjedočeći pred sudom godinu dana kasnije sva 3 ispitana svjedoka su ispričali kako sam još tada unaprijed upozoravao da su sud u Sokocu i tužilaštvo u Istočnom Sarajevu nenadležni te da im je isključivi cilj da me tamo odvuku i ostave kao metu za likvidaciju što se na kraju i desilo. Detalje po ovom usmenom nalogu o puštanju na slobodu ne znam jer sam prethodno izveden iz sudnice upravo da to ne bih čuo.
Podsjećam da sam prethodno 12. marta 2018. takođe poslije planske akcije MUP-a i sudske policije, odveden nezakonito pred nenadležni sud u Sokocu ali tom prilikom su me i vratili nazad u Bijeljinu a sad međutim kada sam i od MUP-a i od sudske policije i od suda u Sokocu tražio hitnu pomoć, zbog teškog stanja i gušenja ne samo da mi nije obezbijeđena medicinska pomoć, nego se poslije svega ostavljam na ulicama Sokoca, nekoliko stotina kilometara udaljen od kuće.
Ovde skrećem pažnju na detalj da sam na isti datum prethodne godine 27.09.2017. imao izuzetno težak napad gušenja, toliko da nisam mogao govoriti i skoro nikako disati te sam porukama preko prijateljice zatražio hitnu pomoć. Ona i njen suprug su me odvezli u hitnu pomoć a prijatelji koji su primjetili moje stanje i da nisam na vezi su napravili te večeri uzbunu javivši policiji da dođe u kontrolu. Tako su i pripadnici kriminalne grupe došli do informacija u kako sam teškom stanju bio zbog gušenja ambrozijom te su akciju podesili na isti datum očekujući da ću biti veoma slab i laka meta. To se nije desilo jer iako imam probleme mjesecima uz korištenje anti alergijskih tableta i česta umivanja i pijenje vode olakšavaju stanje no poslije nehumanog i neosnovano grubog tretmana došlo je do pogoršanja i 27.09.2018. Kompletnu prepisku sa grupnog čata za dane 27.09.2017. i 27.09.2018. vezano za ovu temu sam pradao sudu u Bijeljini.
Pošto se već iz svjedočenja službenika pred sudom vidi da sam to predvidio, mogu otkriti i da sam unaprijed isplanirao šta da uradim kada dođem u ovakvu situaciju te nisam odmah krenuo prema autobuskoj stanici, nego tek oko sat i po kasnije, pošto sam uspostavio komunikaciju sa sestrom i nekim prijateljima a do tada se grupa za likvidaciju razišla.
Ostavili su samo jednog, iznervirani zbog čekanja ne samo tog dana nego i više puta prethodnih mjeseci te je iz kafe bara "Iceberg" izašla nepoznata muška osoba, presrela me i postavila više pitanja, predstavivši se kao inspektor. O tome sam već pisao neposredno poslije događaja i te dokumente slao na više lokacija, uključujući Visoko sudsko i tužilačku vijeće, tako da neću sada detaljnije. U nastavku skrećem pažnju na dokumentaciju sačinjenu od strane policijske stanice Bijeljina II tom prilikom.
Suštinski najvažnija činjenica navedena u prilogu "Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018." Srećka Panića je to da sudska policija uopšte nije imala uz sebe naredbu a izmišljene dijelove o toku razgovora sa njim sam razotkrio tokom sudskog postupka i o tome će biti detaljnije riječi u nastavku. Dalje skrećem pažnju na falsifikate u tim dokumentima i to prvo "Potvrda o preuzimanju lica i predmeta od 27.09.2018" za koju je sudski policajac Jelačić Srebrenko pred sudom priznao da je potpisao i svoje i ime kolege Radić Dragana što je suštinski falsifikat.
Nadalje skrećem pažnju na dokument MUP-a "Potvrda o predaji lica od 27.09.2018." u kome je Srećko Panić na mjestu predviđenom za potpis primaoca, napisao neku žvrljotinu a onda je nekada kasnije, Jelačić Srebrenko ispod te linije ponovo isfalsifikovao potpis svog kolege Radić Dragana, što se može lako konstatovati poredeći taj potpis sa prethodnim.
I na sledećem dokumentu MUP-a "Potvrda o predaji predmeta od 27.09.2018." je na mjestu predviđenom za potpis, Srećko Panić napisao sličnu žvrljotinu no ničijeg potpisa nema ispod a na vrhu dokumenta je prvo upisano vrijeme 12:10 te prekriženo i napisano 12:35, što pokazuje da je sve lažirano, odnosno da su me hitno transportovali za Sokolac a sve dokumente sačinili naknadno.
To potvrđuje i činjenica da mi nijedan od tih dokumenata nije tada uručen a navedeno je lažno i glupo da to nije učinjeno jer sam navodno odbio da ih primim. Narednih desetak do 15 dana sam više puta dolazio u policijsku stanicu, tražeći te dokumente koje nisam dobio te sam bio prisiljen pismeno ih tražiti od Policijske uprave Bijeljina.
Kopije koje su mi poslate nekoliko dana kasnije su bile zatamnjene na mjestima potpisa a kada sam konačno od suda dobio primjerke na kojima to nije sakriveno, postalo je jasno da se time htio prikriti kriminal, odnosno više falsifikata koji su izvršeni na tim dokumentima. Činjenica da "Izvještaj o prekršaju" i zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka nisu napisani sve dok ja nisam pismeno podnio zahtjev policijskoj upravi, dodatno ukazuju da je komandir Nešković Milan umiješan u ovaj kriminal, vjerujući da ću tad biti ubijen i ne preduzimajući ništa dok detalji o tome nisu razotkriveni u Policijskoj upravi Bijeljina.
Dokaz "Prava lica lišenog slobode od 27.09.2018." to dodatno potvrđuje s obzirom da mi nije saopštene nijedno pravo a više puta sam zahtijevao hitnu pomoć što je smišljeno ignorisano i izostavljeno a da je to uobičajeno ponašanje policije vidjelo se nedavno na primjeru hapšenja senatora Svetozara Mihajlovića u Bijeljini kome takođe nije omogućena medicinska pomoć iako je nedavno operisan. Svjedočeći pred sudom, Jelačić Srebrenko potvrđuje da je čuo za moje zahtjeve za hitnu pomoć prilikom preuzimanja od MUP-a, (Zapisnik od 02.10.2019. sa pretresa 80 0 Pr 100636 18 Pr na strani 11) te precizirao da sam im to saopštio. Svjedok Panić Srećko u dokazu "Zapisnik po 80 0 Pr 100636 18 Pr od 28.10.2019." na strani 5 priznaje da mi je nasilno gurana glava prema zemlji prilikom ulaska u zgradu, zahtjeve za hitnu pomoć lažno negira iako ih je čuo i sudski policajac Jelačić. S druge strane opisuje na 6 strani zapisnika "ogrebotinu na jednoj ruci" što sam i ja više puta pismeno navodio ali tih detalja uopšte nema u dokumentaciji policije.
Tada sam i odveden u toalet da operem krv što sam uradio očekujući da će pozvati medicinsku pomoć no cilj toga je u stvari bio da se sakrije - opere krv kako bi u dokumentu napisali da "NISU UOČENE NIKAKVE POVREDE". Zaista dostojno srednjovjekovne inkvizicije. Pomenuti dokaz u djelu o medicinskoj pomoći ništa od toga ne pominje nego se lažno piše da sam odbio izjašnjavanje. U tom slučaju bilo bi potrebno da se potpišu i 3 svjedoka, uključujući komandira Nešković Milana, koji se vjerovatno krio u susjednoj prostoriji skupa sa Minić Dejanom koga sam nesporno vidio. Nedostatak potpisa, Panić na sudu "objašnjava" time da hitna pomoć nije ni dolazila "jer nije bilo razloga" ni za to ni za odbijanje. Osim što dokazi pokazuju da je sve to laž, prilažem i dokument "Prava lica lišenog slobode od 05.09.2012." gdje su u sličnoj situaciji, kada zaista nisam imao nikakvih tegoba niti sam tražio medicinsku pomoć, na predviđenom mjestu DVA potpisa od kojih je zanimljivo jedan od njih baš Minić Dejan, koji je kasnije postao inspektor, zahvaljujući "ZABORAVNOSTI" i riječima "NE SJEĆAM SE" vezano za uvrede od sudske policije upućene meni riječima "NE TREBA TI DATI NIKAKVA PRAVA NEGO TE TREBA ODVEST NA SOKOLAC".
Ta "visokuomna" primjedba Zorana Mićića, koju je očito čuo od načelnika Borovčanina, pokazuje sada da su još odavno pravljeni planovi za moje odvođenje na Sokolac. Sve ovo je zabeleženo u predmetu 80 1 Pr 007070 12 Pr. Tom prilikom su oduzete i fotografije materijalnog dokaza ubistva Ivone Bajo koje MUP smišljeno prikriva gestapovskim metodama. Ove smišljene laži i "zaboravnost" službenika su dakle konstantno forsirane po naredbama pripadnika terorističke grupe koji se pokušavaju sakriti a pred podređenima je izbor ili da odbiju nezakonite naredbe i time rizikuju gubitak posla ili čak života ili da LAŽU i tako napreduju u karijeri. Naravno razlozi i motivi za ove terorističke akcije su prikrivanje ubistva Ivone Bajo, prilikom šverca narkotika u Bobar grupu u pljački milijardi maraka izvršenih ne samo preko Bobar banke i grupe nego i na stotine drugih načina u koje je umješan mafijaški političko tajkunski vrh režima dodik milorada.

PRILOZI

Zahtjev i obavještenje za OJTIS, Zahtjev i obavještenje sudu u Sokocu i sudskoj policiji, Zahtjev i obavještenje MUP-u po osnovu prava iz ustava i zakona, Potvrde pošte o prijemu 11.09.2019., RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15, Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018., T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017., Zapisnik od 02.10.2019. sa pretresa 80 0 Pr 100636 18 Pr, Zapisnik po 80 0 Pr 100636 18 Pr od 28.10.2019., Potvrda o predaji lica od 27.09.2018., Potvrda o predaji predmeta od 27.09.2018., Potvrda o preuzimanju lica i predmeta od 27.09.2018., Prava lica lišenog slobode od 27.09.2018., Primjer dokumenta sa skrivenim potpisom, Prava lica lišenog slobode od 05.09.2012., Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018., Izvještaj o prekršaju 15-01-3-53-18 od 11.10.2018., Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018., Zabilješka sudske policije od 15.05.2018., Rješenje po 80 0 Pr 100636 18 Pr od 29.10.2019., Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015., Ručni rad policije i tužilaštva - dokaz ubistva, Potpisi i imena najodgovornijih zločinaca, Izjave aktera šverca i ubistva, Ručni rad republike srpske - ubijena djevojčica

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 1083

Pripadnici terorističke organizacije su mnogobrojni a u uvodu ću navesti samo nekoliko imena lica za koje postoje neoborivi dokazi o smišljenim krivičnim djelima a to su osim navedenog Rajka Čolovića i Luka Borovčanin, Danko Borovčanin i Milan Nešković i to samo za dan 27.09.2018. Odgovorni za prikrivanje ubistva Ivone Bajo i krijumčarenja su inspektori Marković Dragoslav, Stanko Stanišić kao i tehničar Siniša Vučinić i nesumljivo su zainteresovani za moju likvidaciju, odnosno nesporno su pripadnici terorističke organizacije...

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI
TUŽILAŠTVU BIH - MINISTARSTVU BEZBJEDNOSTI BIH

SMIŠLJENO FALSIFIKOVANJE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE

Kada pokušaji ubistva djelovanjem samo pripadnika timova za egzekucije nisu uspjeli, pripadnici terorističke grupe, odlučuju da se lično angažuju i koriste službeni položaj da me odvuku plaćenim ubicama. U postupku 80 0 Pr 100636 18 Pr, pred sudom u Bijeljini, nastalo je više dokaza o kriminalnim radnjama koje prilažem a na početku ukazujem na pismene zahtjeve, (Zahtjev i obavještenje za OJTIS, Zahtjev i obavještenje sudu u Sokocu i sudskoj policiji i Zahtjev i obavještenje MUP-u po osnovu prava iz ustava i zakona) koje sam po sugestiji sudije poslao u OJTIS, PU Bijeljina, Sudskoj policiji i sudu u Sokocu.
Na tim prilozima predatom sudu u Bijeljini u spis su čak i skenirane potvrde pošte kao dokaz, (Potvrde pošte o prijemu 11.09.2019.) a iako je već u sklopu dokaza PS Bijeljina II, bila dužna dostaviti rješenja o prenosu nadležnosti kao opravdanje za izvršene radnje to nije učinjeno ni tokom postupka što je jasan pokazatelj da se radi o smišljenom kriminalu. Osim toga odmah ukazujem i na dokaze "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." i "Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018." iz kojih se vidi da Vrhovni sud RS nije doneo nikakvo rješenje o prenosu nadležnosti pošto ne postoji nikakav krivični predmet a da je RTRS, dodijelilo moju krivičnu prijavu na postupanje u OJTIS a ne neku prijavu protiv mene.
Radi se o prijavi za falsifikovanje i prikrivanje dokaza o tome, protiv više lica iz suda, tužilaštva, sudske policije i pravobranilaštva, koji su direktno zainteresovani da svoj kriminal prikriju i uz pomoć Rajka Čolovića, montiraju nelegalni predmet a potom i nezakonitu "T17 0 KT 0006630 15 Optužnicu od 29.11.2017." pred nenadležnim organom.
S obzirom da je okružni tužilac Jovana Tomaš, koja je zvanično potpisala optužnicu, (ima naznaka da je i njen potpis falsifikovan) stupila na dužnost tek u aprilu 2017-te a predmet se vodi od 2015-te, jasno je da je odgovornost za lažiranje na Rajku Čoloviću a da li je lično vodio predmet ili je obmanio i nekog drugog tužioca ostalo je skriveno jer iz OJTIS, konstantno odbijaju da mi uruče ijedan dokument iako prema zakonu imam pravo na svaki papirić iz spisa. Jasno je da se radi o prikrivanju dokaza sopstvenog kriminala no nelogično je da taj predmet preuzima Jovana Tomaš od bilo koga osim ako to i nije bio plan - da se predmet da u rad novom tužiocu koga su pripadnici terorističke grupe obmanuli o postojanju nadležnosti. SVE PO INSTRUKCIJAMA ŠEFA TERORISTIČKE GRUPE DODIK MILORADA I JAVNO OBJELODANJENE "CRNE KNJIGE" TE IZNESENE NAREDBE I PRIJETNJE BORBOM A SUŠTINSKI LIKVIDACIJAMA SVIH NEPODOBNIH KOJI IH OMETAJU U PLJAČKANJU.
U ovoj krivičnoj prijavi ću takođe kao dokaze priložiti dokumente osnovnog suda u Bijeljini, (Zapisnik od 02.10.2019. sa pretresa 80 0 Pr 100636 18 Pr, Zapisnik po 80 0 Pr 100636 18 Pr od 28.10.2019. i Rješenje po 80 0 Pr 100636 18 Pr od 29.10.2019.) sa posebnim naglaskom na izjave svjedoka te dokumentaciju koju je MUP dostavio u tom postupku, (Potvrda o predaji lica od 27.09.2018., Potvrda o predaji predmeta od 27.09.2018., Potvrda o preuzimanju lica i predmeta od 27.09.2018., Prava lica lišenog slobode od 27.09.2018., Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018. i Izvještaj o prekršaju 15-01-3-53-18 od 11.10.2018.) ali ukazujem i na pozadinu događaja odnosno na nezakonito otvaranje predmeta u Istočnom Sarajevu 2015. te činjenicu da se ime tužioca koji je vodio taj predmet u početku i dalje krije kao i navodno rješenje o prijenosu nadležnosti no nesporno je da je glavnu ulogu u tome morao imati Rajko Čolović kao glavni okružni tužilac.
Takođe skrećem pažnju da je neposredno po pozivu krajem juna 2017. poslatog od strane okružnog tužioca Jovane Tomaš, te mog pismenog zahtjeva da mi se dostavi kopija rješenja o prenosu nadležnosti, preminula tužilac tog tužilaštva Biljana Petrović a kako sam nedavno pročitao u tekstu Slobodana Vasiljevića, radi se u stvari o pogibji u saobraćajnoj nesreći te je potpuno osnovana pretpostavka da to nije nikakva slučajnost, nego vrlo moguće planirano ubistvo tužiteljice, koja je praktično znala sve o brojnim kriminalnim djelima Rajka Čolovića i drugih članova terorističke organizacije.
S obzirom da su nesporno u ovaj kriminal umiješani i pripadnici terorističke organizacije i iz MUP-a, također podsjećam da je 2010-te, na sličan način stradao i tadašnji načelnik kriminalističke policije Aleksandar Teodorović, samo nekoliko dana pošto sam mu skupa sa sestrom dostavio dokazni materijal o prikrivanju ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, te švercu narkotika koji se tada vršio u Bobar grupu a što je osim poznate pljačke preko Bobar banke, suštinski glavni razlog za sve kriminalne radnje narednih godina sve do danas.
Pripadnici terorističke organizacije su mnogobrojni a u uvodu ću navesti samo nekoliko imena lica za koje postoje neoborivi dokazi o smišljenim krivičnim djelima a to su osim navedenog Rajka Čolovića i Luka Borovčanin, Danko Borovčanin i Milan Nešković i to samo za dan 27.09.2018. Odgovorni za prikrivanje ubistva Ivone Bajo i krijumčarenja su inspektori Marković Dragoslav, Stanko Stanišić kao i tehničar Siniša Vučinić i nesumljivo su zainteresovani za moju likvidaciju, odnosno nesporno su pripadnici terorističke organizacije a svi ostali koje ću ovdje navesti su bili svjesni kršenja zakona a da li su lično pripadnici terorističke organizacije ili su svoje postupke izvršavali strahujući za posao ili sopstveni život, objasniće lično u budućnosti.
S obzirom da je akcenat na događaje od dana 27. septembra 2018. radnje koje su tada izvršene i sačinjeni dokumenti te svjedočenja svjedoka pred sudom o tom događaju, skrećem prije svega pažnju na prilog "Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018.".
Već sam u postupku "80 0 Pr 100636 18 Pr" a i u dva prethodna pred prekršajnim sudom, dokazao da se zabilješke lažiraju a svjedoci instruišu da lažno svjedoče a sada skrećem pažnju na činjenicu da su zabilješku potpisala 4 lica, koja su samo djelimično bila akteri opisanih događaja što je čini praktično falsifikatom, odnosno te zabilješke sačinjava načelnik Danko Borovčanin i takve daje službenicima sa naredbom da ih potpišu.
U vrhu se navodi veza sa dokumentima osnovnog suda u Sokocu i Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo, koji podvlačim nemaju nadležnost za postupanje na teritoriji Bijeljine niti su je ikada dobili. Dalje se navodi da je zabilješka sačinjena 27. septembra 2018. što je suštinski nemoguće jer su 3 od navedenih policajaca putovali vozilom na Sokolac i nisu se mogli vratiti do kasnih sati kada je 4. službenik Lazić Milan već napustio službene prostorije.
Dalje se u zabilješci tvrdi da su službenici postupali po navedenoj naredbi te je kako se kaže patrola u sastavu Lazić i Jelačić primijetila mene na ulici kneza Ive od Semberije. Naprotiv svjedočeći pred sudom pomenuti službenici, posebno Jelačić Srebrenko detaljno navode da nisu uopšte postupali po toj naredbi, nego tvrdi da se radilo o slučajnom susretu, što je takođe laž na koju su natjerani, jer se radilo o smišljenoj planskoj akciji sudske policije MUP-a i tužilaštva uz angažovanje provokatora.
U sve je nesporno bio uključen inspektor Minić Dejan, koga sam vidio u prostorijama policijske stanice Bijeljina II, kako stoji iza mojih leđa i daje znake Srećku Paniću te čim je primijetio da sam ga ugledao, odmah je pobjegao u drugu prostoriju. Službenici sudske policije su dakle pred sudom svjedočili potpuno suprotno, tvrdeći da tada nisu postupali po naredbi koja se pominje u zabilješci jer im je naređeno da prikriju učesnike terorističke organizacije koji su im izdavali naredbe.
Skrećem pažnju da sam prije godinu dana tražio kopiju ove službene zabilješke od sudske policije na šta mi je odgovoreno da je ona dio krivičnog predmeta, što je obična laž i nije mi dostavljena te osnovano sumnjam i potpuno sam uvjeren da je ova službena zabilješka dodatno falsifikovana i uopšte ne odgovara onoj prvobitno sačinjenoj. U ovoj zabilješki sudske policije se smišljeno prikriva činjenica da službenici uopšte nisu imali naredbu uz sebe niti su mi je uručili na moj zahtjev a za to je direktno odgovoran načelnik Borovčanin Danko koji ih je uputio na teren bez primjerka naredbe, želeći da sakrije nelegalnost cijelog postupka.

PRILOZI

Zahtjev i obavještenje za OJTIS, Zahtjev i obavještenje sudu u Sokocu i sudskoj policiji, Zahtjev i obavještenje MUP-u po osnovu prava iz ustava i zakona, Potvrde pošte o prijemu 11.09.2019., RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15, Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018., T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017., Zapisnik od 02.10.2019. sa pretresa 80 0 Pr 100636 18 Pr, Zapisnik po 80 0 Pr 100636 18 Pr od 28.10.2019., Potvrda o predaji lica od 27.09.2018., Potvrda o predaji predmeta od 27.09.2018., Potvrda o preuzimanju lica i predmeta od 27.09.2018., Prava lica lišenog slobode od 27.09.2018., Primjer dokumenta sa skrivenim potpisom, Prava lica lišenog slobode od 05.09.2012., Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018., Izvještaj o prekršaju 15-01-3-53-18 od 11.10.2018., Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018., Zabilješka sudske policije od 15.05.2018., Rješenje po 80 0 Pr 100636 18 Pr od 29.10.2019., Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015., Ručni rad policije i tužilaštva - dokaz ubistva, Potpisi i imena najodgovornijih zločinaca, Izjave aktera šverca i ubistva, Ručni rad republike srpske - ubijena djevojčica

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 1082

S obzirom da sam doneo dokaze o više teških krivičnih djela te tražio materijal garantovan ustavom i zakonima i da je o tome obavješten vrh PU Bijeljina, nema nikakve sumnje da je plaćeni ubica poslat od strane pripadnika terorističke organizacije zaposlenih u MUP-u RS. Imajući to u vidu, kao i metode koje su korištene prilikom likvidacije Davida Dragičevića, potom prikrivanje tog zločina i više drugih teških zločina poput likvidacije Milana Vukelića koja je klasičan teroristički akt, dizanjem u vazduh tempiranim eksplozivom na javnom mjestu, suludo bi bilo i pomisliti da bi MUP RS, koji vrši organizovana krivična djela, provodio bilo kakvu profesionalnu istragu o ovom kriminalu...

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI
TUŽILAŠTVU BIH - MINISTARSTVU BEZBJEDNOSTI BIH

Smatram da po obimu i veličini teritorije na kojoj su vršena krivična djela, odnosno imaju prebivalište pripadnici kriminalnog klana, nadležnost bi trebalo da imaju organi na nivou BIH no o tome će odluku donositi drugi a ja ću svim organima iz naslova dostaviti ovaj materijal naslovljen kao :

KRIVIČNA PRIJAVA ZA TERORIZAM I VIŠE DRUGIH KRIVIČNIH DJELA

Iako kriminalne radnje nisu okončane, može se reći da je finalizacija razbojništva izvršena dana 22.05.2019. kada je poslije više prethodnih neuspješnih pokušaja mog ubistva, došlo do fizičkog napada na mene i prijetnji likvidacijom direktno u prizemlju zgrade PU Bijeljina, pred više uniformisanih službenika, koji ne samo da nisu učinili ništa da spriječe napad na mene, nego nisu htjeli o tome sačinjavati nikakvu zabilješku niti pokretati postupak a ime napadača su prikrili od mene. S obzirom da sam doneo dokaze o više teških krivičnih djela te tražio materijal garantovan ustavom i zakonima i da je o tome obavješten vrh PU Bijeljina, nema nikakve sumnje da je plaćeni ubica poslat od strane pripadnika terorističke organizacije zaposlenih u MUP-u RS. Imajući to u vidu, kao i metode koje su korištene prilikom likvidacije Davida Dragičevića, potom prikrivanje tog zločina i više drugih teških zločina poput likvidacije Milana Vukelića koja je klasičan teroristički akt, dizanjem u vazduh tempiranim eksplozivom na javnom mjestu, suludo bi bilo i pomisliti da bi MUP RS, koji vrši organizovana krivična djela, provodio bilo kakvu profesionalnu istragu o ovom kriminalu. Olakšavajuća okolnost je činjenica da je dobar dio kriminalnih radnji i pokušaja prikrivanja razotkriven pred sudom u Bijeljini u postupku "80 0 Pr 100636 18 Pr" tokom svjedočenja nekih od aktera događaja a dokumente iz tog predmeta prilažem kao dio dokaza.
Što se tiče sudija i okružnih tužilaca u RS, ukoliko bi se neko i usudio raditi zakonito i objektivno, pripadnici terorističke grupe neće oklijevati da prijete i njima sve do direktnog udara na život. Stoga je i zbog sigurnosti okružnih tužilaca u RS, najbezbjednije da istražne radnje vrši pripadnik Tužilaštva BIH uz asistenciju pripadnika SIPA, koji nisu povezani sa terorističkom grupom ako je to uopšte moguće ustanoviti. Na žalost ni to ne garantuje nikakav uspjeh jer je izvršeno više krivičnih djela i na teritoriji Federacije od kojih izdvajam ubistvo dva policajca na dužnosti, (Adis Šehović i Davor Vujinović). Zločin je izvršen 26.10.2018. nepunih mjesec dana od događaja iz ove prijave a izvršioci su pripadnici iste ekipe koja je pripremana da i mene ubije mjesec dana ranije a poslije izvršenog ubistva kao što je poznato ubice su i pobjegle na teritoriju Istočnog Sarajeva u zaštitu pripadnika terorističke organizacije.
Osim navedenog krivičnog djela, koje generalno opisuje karakter kriminalnog klana izvršana su i druga kao : "Davanje lažnog iskaza", "Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja", "Falsifikovanje ili uništavanje službene isprave", "Nepružanje pomoći", "Saizvršilaštvo", "Pomaganje", Povreda ravnopravnosti građana", "Udruživanje radi vršenja krivičnih djela", "Povreda zakona od strane sudije ili javnog tužioca", "Samovlašće", "Podstrekavanje", "Sprečavanje dokazivanja", "Nesavjestan rad u službi", "Povreda ljudskog dostojanstva zloupotrebom službenog položaja ili ovlaštenja", "Neprijavljivanje pripremanja krivičnog djela", "Neprijavljivanje krivičnog djela ili učinioca", "Pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela", "Navođenje na ovjeravanje neistinitog sadržaja", "Stvaranje terorističkih grupa ili organizacija".
U ovoj krivičnoj prijavi stavljam poseban akcenat na krivično djelo " Terorizam" jer smatram da su sadržani svi elementi predviđeni zakonom s obzirom da se radi o organizovanoj kriminalnoj grupi više lica formalno zaposlenih u državnim organima a koji su brutalnom i svjesnom zloupotrebom službenog položaju izvršili više krivičnih dijela i obmanuli više službenih lica sa ciljem da me nezakonito odvuku na udaljenu lokaciju i ostave kao metu svojim saučesnicima iz kriminalnih klanova angažovanih da me ubiju, citiram:
"(1) Ko u cilju ozbiljnog zastrašivanja građana ili prisiljavanja organa vlasti Republike Srpske da nešto izvrše ili ne izvrše, ili u cilju ozbiljnog narušavanja ili uništavanja osnovnih ustavnih, političkih, ekonomskih ili društvenih struktura Republike Srpske, izvrši jedno od sljedećih djela koje može nanijeti ozbiljnu štetu Republici Srpskoj: 1) napad na život lica koji može prouzrokovati njegovu smrt, 2) napad na tjelesni integritet nekog lica, 3) protivpravno zatvaranje lica, držanje zatvorenog lica ili na drugi način oduzimanje ili ograničavanje slobode kretanja drugom licu s ciljem da se on ili neko drugi prisili da nešto učini, ne učini ili trpi, ili uzimanje talaca."
NAČIN NA KOJI SE PRIPREMALO IZVRŠENJE KRIVIČNIH DJELA, POVOD, KONTINUITET I METODI RADA SE MOGU UPOREDITI SA SISTEMOM KOJI JE RAZRADIO GESTAPO SA JEDINOM RAZLIKOM DA LIKVIDACIJE NE VRŠE LIČNO SLUŽBENICI NEGO SE ŽRTVE ISPORUČUJU SAUČESNICIMA IZ NARKO I AUTO MAFIJE.
Protiv mene je pokrenuta nezakonita akcija od strane više lica zaposlenih u Okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu i Sudu u Sokocu, koji prema zakonu nemaju nadležnost izvan teritorije nadležnosti Okružnog suda u Istočnom Sarajevu, odnosno nekoliko opština u toj regiji je pod nadležnošću Sokolačkog suda. Čelni ljudi u tim organima; Rajko Čolović i Borovčanin Luka su to vrlo dobro znali te prvo pokušali mene pravariti da imaju nadležnost a potom i više drugih službenika, uključujuči i neke od aktera događaja od 27.09.2018. Nezakonite radnje bez zakonskog osnova su pokrenute u OJTIS još u junu 2015 te su se angažovali doušnici i prikupljali podaci uz više pokušaja da me odvedu na udaljenu lokaciju bez nekog logičnog objašnjenja što sam prepoznao kao pripremu za likvidaciju. Najočigledniji prikaz načina na koji se pokušavalo uvlačenje u klopku kao pripremua za ubistvo je audio snimak "Agent.mp3" koji sam na disku dostavio još 2018-te u predmete suda u Bijeljini, predao inspektoru Maksimović Bojanu i slao na više adresa za šta nemam dokaze prijema.
Neposredno poslije ovih događaja i mojih dopisa VSTV-u, Rajko Čolović je uklonjen sa mjesta glavnog okružnog tužioca u OJTIS, bez ikakvog zvaničnog obrazloženja u javnosti. Na tu poziciju je imenovana Vukadin Anica a pokušaj Luke Borovčanina da preuzme kontrolu nat tim tužilaštvom je osujećen, odnosno sugerisano je da sam povuče kandidaturu da ne bi javno bili iznošeni argumenti protiv. I to na neki način pokazuje kolike su razmjere kriminala osoba koje su umješane u djelovanje terorističke grupe.

PRILOZI

Zahtjev i obavještenje za OJTIS, Zahtjev i obavještenje sudu u Sokocu i sudskoj policiji, Zahtjev i obavještenje MUP-u po osnovu prava iz ustava i zakona, Potvrde pošte o prijemu 11.09.2019., RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15, Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018., T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017., Zapisnik od 02.10.2019. sa pretresa 80 0 Pr 100636 18 Pr, Zapisnik po 80 0 Pr 100636 18 Pr od 28.10.2019., Potvrda o predaji lica od 27.09.2018., Potvrda o predaji predmeta od 27.09.2018., Potvrda o preuzimanju lica i predmeta od 27.09.2018., Prava lica lišenog slobode od 27.09.2018., Primjer dokumenta sa skrivenim potpisom, Prava lica lišenog slobode od 05.09.2012., Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018., Izvještaj o prekršaju 15-01-3-53-18 od 11.10.2018., Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018., Zabilješka sudske policije od 15.05.2018., Rješenje po 80 0 Pr 100636 18 Pr od 29.10.2019., Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015., Ručni rad policije i tužilaštva - dokaz ubistva, Potpisi i imena najodgovornijih zločinaca, Izjave aktera šverca i ubistva, Ručni rad republike srpske - ubijena djevojčica

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

«Prethodni   1 2 3 4 5 6 7 8 ... 74 75 76  Sledeći»