ČLANAK 1110

Da su dokazi o ubistvu djevojčice Ivone Bajo, smišljeno sakriveni od strane kriminalaca iz policije, već sam nesporno dokazao i objavio njihova imena, te nije nikakvo čudo da ti zločinci pokušavaju da me ubiju cijelo vrijeme, što prihvatam nikoga od sudija i tužilaca uopšte ne zanima ali treba da se osvrnete za ovaj drugi aspekt metoda tih kriminalaca, koji se predstavljaju kao vaši zaštitnici a istovremeno angažuju svoje doušnike i provokatore, među kojima su najvećem procentom, okorjeli kriminalci da prate i vas i građane a između ostalog podstiču ih na ubistvo te je samo pitanje trenutka, kada će se tako nešto i desiti odnosno kada će se ponovo desiti...

VSITV-U / USTAVNOM SUDU / VRHOVNOM SUDU / OKRUŽNIM I OSNOVNIM SUDOVIMA / TUŽILAŠTVIMA

KAKO ZLOČINCI IZ TAKOZVANIH BEZBJEDNOSNIH SLUŽBI UGROŽAVAJU ŽIVOTE SUDIJAMA

Nedavno je objavljena vijest, da je jedan od pripadnika Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu gospodin D.N. pronađen mrtav na svom balkonu te da se sumnja na samoubistvo. Ne ulazeći uopšte u to da li je zaista u pitanju samoubistvo ili ubistvo, koje se pokušava predstaviti kao samoubistvo, ističem činjenicu da je taj gospodin, godinama radio u tužilaštvu i bio jedan od glavnih saradnika kriminalca Rajka Čolovića, (bivšeg glavnog tužioca) te sigurno znao mnoge detalje o njegovim krivičnim djelima. Samo nekoliko dana prije tog događaja kada je stradao pomenuti tužilac, poslao sam zahtjev glavnoj tužiteljki OJTIS-u, u kome sam između ostalog tražio podatke o tužiocu koji je 2015. godine zadužio lažni, montirani predmet protiv mene, što je bilo, čak dvije godine prije nego što je tužilac Jovana Tomaš preuzela taj spis. Nije uopšte isključeno da je stradali gospodin, prvobitno bio obmanut od Čolovića o postojanju nadležnosti i otvorio taj predmet pa ako i nije on bio taj, nesporno je znao koji je tužilac to vodio i kakve je mahinacije kriminalac Čolović činio ne samo vezano za to nego i brojne druge zločine, pljačke i likvidacije u tom kraju koji su do danas ostali nerješeni...

Sadržaj naslova je ponešto pojednostavljen, jer se ne radi samo o sudijama nego i pripadnicima tužilaštva, ministrima, poslanicima i drugim državnim službenicima.
Što se tiče takozvanih službi i tu postoje kako javne tako i tajne grupacije, raznoraznih sigurnosnih informativnih, obavještajnih, špijunskih agencija, koje su suštinski pretvorene u mafijaške klanove, koje se bavi švercom narkotika, oružja i druge vrijedne robe, istovremeno koristeći sva tehnička sredstva ne za borbu protiv kriminala, nego kao logističku podršku sopstvenim mafijaškim poslovima i kao sredstvo za nadzor, ucjene, teror i likvidacije, svih koji na bilo koji način ometaju organizovani kriminal, pljačke i ubistva koje čine.
Pripadnici ove zločinačke, mafijaške, terorističke organizacije su uglavnom instalirani u takozvanom MUP-u ali imaju svoje ljude i u drugim državnim organima, te se najvećim dijelom oslanjaju na kriminalce iz narko mafijaških bandi, navijačkih grupa, auto mafije i slično, koje su prethodno vrbovali da rade za njih u zamjenu za obustave istrage i prikrivanje dokaza, vezano za kriminal u koji su umješani.
Ova teroristička organizacija je tokom godina više puta pokušavala da me ubije, upravo na takav način, koristeći prikupljene podatke o kretanju i komunikacijama te angažovanjem doušnika, koji su imali zadatak da me pod nekim izgovorom odvuku na udaljenu i osamljenu lokaciju gdje je čekao tim plaćenih ubica.
Kada ti brojni pokušaji nisu uspjeli, mafijaški klan je angažovao svoje ljude, kriminalce Čolović Rajka i Borovčanin Luku, koji su zaposleni na teritoriji Istočnog Sarajeva te su inače nenadležni za postupanje, suprotno zakonu lažirali nadležnost i otvorili nelegalne predmete protiv mene sa ciljem da zloupotrijebe službenike drugih organa te me dovuku na nišan njihovim saučesnicima, koji se tako ne bi morali mnogo mučiti oko lociranja mete i same likvidacije.
Detalje o tome sam djelimično dokazao u postupku 80 0 Pr 100636 18 Pr, pred osnovnim sudom u Bijeljini, uključujući i smišljene laži, falsifikovanje dokumentacije i krivična djela pripadnika sudske policije i MUP-a, koji nisu bili direktno uključeni u organizaciju ubistva ali su izvršavajući naloge drugih, činili krivična djela, te čak djelimično lagali i pred sudom iako su se zakleli da će govoriti istinu.
Razlog za te i brojne druge kriminalne radnje prethodnih godina je događaj od 23.07.2009. kada su pripadnici zločinačke organizacije, ubili osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo, prilikom krijumčarenja sa teritorije Sarajeva u zločinačku Bobar grupu.
Potom su zločinci iz kriminalističke policije, čija sam imena ranije razotkrio u drugim tekstovima uklonili materijalni dokaz ubistva - dječji ruksak, sa ubijene djevojčice, oprali tragove masti i ulja sa dvostruko presječenog kaiša ruksaka, te taj dokaz sakrili iz svih istražnih radnji, odnosno o toj činjenici nisu pismeno obavijestili tužilaštvo.
Kada sam uprkos tim zločinačkim metodama, otkrio jedan dio dokaza i pismeno upozorio aktere da su obavezni postupiti po zakonu, inače će svi odgovorni završiti u zatvoru, pripadnici mafije iz kriminalističke policije su se uplašili za svoju sigurnost i slobodu, te primijenili jednu od njihovih klasičnih manipulacija, da optuže nevinog građanina, koji iznosi dokaze njihovog kriminala za "ugrožavanje sigurnosti" nekog od tužilaca ili sudija.
Na taj način su recimo prikupljali informacije i o Milanu Vukeliću, te ga potom, raznijeli eksplozivom, ispred zgrade MUP-a u Banjaluci a slično su namijenili i za mene.
Detalje o prvoj takvoj lažnoj prijavi, vezano za navodno "ugrožavanje sigurnosti" pripadnika tužilaštva za koje sam napisao da će završiti u zatvoru zbog saučesništva u prikrivanju ubistva, što naravno nema veze sa krivičnim djelom, neću sada opisivati nego dio kasnijih događaja povezan sa sudijom Željkom Vakičić.
Sudija Vakičić je u nekoliko sudskih postupaka, izvršila više krivičnih dijela, vezano za same predmete ali i nekoliko koje nemaju veze za samim postupanjem u predmetima. Potenciram samo neospornu činjenicu koja je opisana i utvrđena u zvaničnim sudskim dokumentima kao recimo u "080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015." da je pravobranilaštvo Republike Srpske u sklopu svog dokaznog materijala, dostavilo falsifikat sudskog rješenja osnovnog suda u Bijeljini na šta sam odmah pismeno ukazao sudu, odnosno Željki Vakičić.
Umjesto da postupi prema obavezi iz zakona o krivičnom postupku, prijavi krivično djelo i sačuva dokaze izvršenja krivičnog djela, osoba Vakičić Željka je obavjestila pripadnike mafije, koji su umiješani u sačinjavanje falsifikata i njegovo rasturanje te su pokušali da uklone te dokaze i tako zaštiti i pomogne ne samo falsifikatorima nego i zločincima umiješanim u ubistvo nevine djevojčice.
Sudija Vakičić je poslije prethodnog dogovora sa pripadnicima mafije i privatne prepiske sa pravobranilaštvom, (privatna je pošto se svi podnesci prema zakonu, moraju dostavljati za sve stranke u postupku a od mene su pokušali sakriti svoj podmukli plan) vratila falsifikovano sudsko rješenje i pravobranilaštvo ga je potom sakrilo a na moje zahtjeve da otkriju od koga su dobili falsifikat to nikad nisu htjeli da učine.
No meni je saopštenje tog imena bilo potrebno samo kao dodatna potvrda a već sam imao dokaz dokument "A - 326/12" u kome glavni okružni tužilac, piše Visokom sudskom i tužilačkom vijeću da im dostavlja dokumente, koji je dobio od sudske policije a potiču iz citiram "velikog predmeta sa dosta materijala".
Sudskom policijom komanduje kriminalac Borovčanin Danko, koji je godinama nalagao službenicima da zabranjuju pristup svim srodnicima ubijene osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, iako za tako nešto ne samo da nikada nije doneseno bilo kakvo riješenje, nego je takav postupak nemoguć prema važećim zakonima i ustavu.
Pošto sam podnio krivičnu prijavu vezano za ovaj falsifikat, (a koju je prema odluci Republičkog tužilaštva trebalo obrađivati OJT Istočno Sarajevo, što nije učinjeno nego je uz tu odluku, mafija montirala predmet protiv mene) kriminalac Borovčanin je u sadejstvu sa drugim saučesnicima, narednih godina od 2015-te pa nadalje, učestvovao u detaljima podmuklog plana te su prvo montirali i falsifikovali, nelegalan predmet, pred njegovim saučesnikom Rajkom Čolovićem a potom i rođakom Lukom Borovčaninom.
Kako je ova razbojnička akcija, osim više upotreba lokalnih ubilačkih bandi, sadržala i organizovanu akciju pomenutih kriminalaca, uključujući angažovanje uniformisanih službenika, koji su me nezakonito kidnapovali i odvukli na teritoriju Istočnog Sarajeva, iako nijedan od tamošnjih organa nije imao nadležnost te ostavili kao metu timu za likvidaciju, sudija Vakičić je svojim djelovanjem praktično saučesnik u svemu tome.
Naime, tokom jedne od rasprava u prisustvu javnosti, (svjedok J.H.) pitao sam sudiju Vakičić da li je podnijela krivičnu prijavu protiv mene na šta nije odmah odgovorila, nego je vidno iznenađena, uzvratila pitanjem "zašto je to bitno".
Ja sam logično odgovorio da ukoliko je to učinila, onda treba da zatraži svoje izuzeće i prekine dalje postupanje u ovom predmetu s obzirom da je to propisano zakonom.
Osoba Vakičić Željka je potom saopštila da ona "lično nije podnijela prijavu a za druga lica ne može da se izjašnjava te da ja mogu sam ako želim zatražiti njeno izuzeće".
To sam naravno znao i sam ali nisam imao pismene dokaze o pokretanju krivičnog predmeta protiv mene, vezano za ime sudije Vakičić a ona je bila upoznata, aktivno učestvovala u radnjama i planiranjima sa pravobraniocem i načelnikom sudske policije... vjerovatno i nekim "bezbjednjacima". Nastavila je dakle postupati u drugim postupcima u kojima sam stranka i presuđivati na moju štetu, sve usput čineći brojna krivična djela, iako je istovremeno aktivno sudjelovala u planovima za moje krivično gonjenje, zatvorsko osuđivanje, podmetanje dokaza i pakovanje težih krivičnih djela ili u krajnjem slučaju likvidaciji, što je konačno i više puta pokušavano. Naravno, ne tvrdim da je znala za svaki od opisanih segmenata ovog terorističkog djelovanja mafijaškog klana.
Osim samih izgovorenih riječi i način ponašanja sudije Vakičić mi je ukazao da očito postoji neka krivična prijava u koju je umiješana sudija i za koju sam neformalno znao ali ne i šta je tačno u pitanju.
Kasnije se ispostavilo da je formalni razlog za otvaranje predmeta, navodno krivično djelo "povreda ugleda suda" odnosno kako u zakonu piše "izlaganje poruzi" vjerovatno sudije Vakičić a u stvarnosti na osnovu svih događaja i aktivnosti više provokatora i doušnika, prvobitni cilj i plan je bio da budem optužen za mnogo teže krivično djelo, "napad na sudiju ili javnog tužioca" što donosi do 12 godina zatvora.
To je jasno i na osnovu predviđene kazne za takozvanu "povredu ugleda suda" koja je u to vrijeme bila novčana - do pola godine zatvora pa potom povećana do maksimalno jedne godine, dok je za "posebne istražne radnje" bio neophodan uslov da zaprijećena kazna bude minimum 3 godine zatvora.
Dakle, nedugo po otvaranju montiranog predmeta u Istočnom Sarajevu, počeli su me kontaktirati raznorazni doušnici, pominjući onako usput neke teme vezano za sudije i čak konkretno pominjući ime sudije Vakičić u kontekstu u kome se ona zaista ne može naći.
Naime osim pominjanja njene navodne odgovornosti za ubistvo djevojčice Ivone Bajo, provokatori su sudiju Vakičić, opisivali kao drsku i bahatu osobu, što sam ja naravno negirao da sam ikada pisao ili čuo od bilo koga takve opise, naprotiv.
To što je sudija Vakičić činila krivična djela je jedno ali nikada nije pokazivala bilo kakve znake bahatosti, niti grubosti.
Tokom svih postupaka bila je prema svima veoma ljubazna i pristojna i smatram da je to pravi primjer kako jedan sudija treba da se ophodi prema strankama u postupku.
No provokatori su dobili zadatak da pokreću teme o grubosti sudija i napadima na njih te su uporno insistirali na tome pa osim ličnih kontakata, kada su bili ozvučeni, odnosno snimali komunikaciju u javnosti se pojavio slučaj, polovinom 2017-te, (neposredno nakon što mi je poslije neuspješnog pokušaja ubistva upućen poziv da dođem na izjašnjenje u OJT Istočno Sarajevo) kada je na internetu, iznesena prijetnja ubistvom, odnosno vješanjem pripadnika pravosuđa na šta je reagovala tadašnja potpredsjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća R.J. a samo VSTV-e, je ubrzo o tome izdalo saopštenje.
Od tada je prošlo 3 godine i pošto se radilo o provokatoru, takozvanih "bezbjednosnih" službi, vrlo brzo su se angažovali ljudi, koji su sa tim upoznati, te se ta afera sklonila ispred očiju javnosti i naravno, niko ne samo da nije kažnjen, nego nije pokrenut nikakav postupak ni protiv koga, iako je nesporno, ko je kada i gdje izneo opasne prijetnju po život i tijelo pripadnika pravosuđa.
Cilj ovakvih podmuklih manipulacija, zločinaca iz takozvanih `bezbjednosnih` organa je da građani koji to vide, pomisle, kako to nije krivično djelo te i sami kažu ili napišu određene riječi a onda, oni naravno primijene zakon i podnesu prijavu te uhapse takve osobe.
Formalno, prema zakonu, dokazi do kojih se došlo podstrekivanjem u "posebnim istražnim radnjama" ne bi mogli da se koriste u sudskom postupku i upravo zbog toga, kriminalci iz policije, prikrivaju činjenice da koriste provokatore i posebne istražne radnje, nego to predstavljaju samo kao dokaze dobijene snimanjem komunikacija, tokom čega se kao slučajno došlo do nekih prijetnji.
Zato između ostalog, godinama krše zakon i prava iz ustava, smišljeno odbijajući da mi predaju materijal, koji su prikupljali a pravo na to je garantovano članom 23 ustava.
Jedan od doušnika, koji je bio zadužen da me nadzire je opisivao svoje aktivnosti na internetu u članku pod nazivom "Replika na kriminal u vlasti" iz koga se može zaključiti da je u pitanju psihopata koji je od polaznog zadatka da prati mene, prešao na to da prati sudiju Vakičić.
Iz pasusa tog članka se jasno može vidjeti, (doslovno preneseno bez ispravljanja gramatičkih grešaka ali uz moje podvlačenje nešto bitnijih riječi) da je provokator osim što je pratio i sudiju i mene, čak dobijao druge podatke o mojoj porodici :
Stavi prst na čeloi zapitaj se , ako nije kasno! Šta si tražio kod auta sive boje marke citroen, parkirano prvo do pješačkog od doma za kulturu ka opštini. Tvoje auto nije. Ja možda znam čije je! Dali možda nisi čuvar nečeg ili već šta? To veče je gostovao Haris Džinović u jednoj diskoteci u BIjeljini. Blizu nije bila ni jedna uniformisana osoba. Nekom si dobacio (ali nije vlasnik auta), slučajan prolaznik, ženskog roda. Sve što radiš znaj uvjek neko vidi, a nije uniformisan. Postoji zlatna izreka: što nije milo tebi ne čini ni drugome! Ne poželi nešto što ne pripada tebi. Ipak si viđen od nekoga. Postji izreka da "i zidovi mogu da progovore". Svijet je mali ako nisi znao! E sad vidiš da nikakve veze nema sa datumom a ni sudijama, a ipak si se upecao na paukovu mrežu, ima i mnogo, mnogo više od ovoga! Nema nikakve veze ni sa Okružnim sudom ni sa Osnovnim sudom. Naslov: "SUD BIJELJINE" je poslužio kao mamac, šlag na tortu ako niste znali! Po svemu sudeći, za sve što ste do sada rekli, mnogo vam je bilo pametnije da ste ćutali, al ćutati treba znati! Pametan se uči na tuđim greškama . Vaš izbor. Saberite se sami ako već nije kasno! Znam i imam o vama da dam mnogo više podataka, čak i od vaše majke koja vas je rodila. Sudijka je previše poštena i tako nešto joj je strano (nema u riječniku). Za sav svoj rad ona ima punu podršku Ustava i zakona kao i nas poštenog naroda. Ali eto, uvijek se nađe neko da sa lakoćom i ovakve slične slučajeve rješava. Neko ko ima budno oko da sudijki niko ništa nažao ne učini, zar nije tako ljudski! Za javnost za sada toliko!
http://replikanakriminaluvlasti2.blogger.ba/arhiva/2015/08/07/3919720
Ovaj članak je objavljen 07.08.2015. što je samo 2 mjeseca po otvaranju lažirano montiranog predmeta T17 0 KT 0006630 15, protiv mene a danas se provokator V.N. javno hvali da ima primanja oko 7000 KM, na više radnih mjesta u više gradova... što je fizički nemoguće izvesti, pogotovo zadnjih mjeseci, kada se zbog "pandemije" ne održavaju programi rada, no to izgleda ne utiče na primanja informatora, odnosno za svoje "usluge" očito dobivaju honorare nezakonito, preko budžeta i fiktivnih poslova.
Dokaze o djelovanju doušnika V.N. sam imao namjeru više puta uručiti predsjedniku suda i upozoriti ga da je sudija Vakičić u opasnosti ali sam uvijek bio sprečavan od strane kriminalca Borovčanin Danka a kada sam konačno dobio priliku, onda sam u razgovoru sa gospodinom predsjednikom i sekretarom, opisao neke događaje i pročitao navedeni pasus.
Nijednom riječju nisam spomenuo, niti mi je palo na pamet da tražim zaštitu za sebe ni od suda ni od policije, ni od tužilaštva, što ističem vezano za gnusnu laž pripadnika policijske stanice Bijeljina II, koji su u predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr, tvrdili da sam jednom drugom prilikom, zvao "u pomoć, policija, pomagajte" i slične gluposti.
Razgovor sa predsednikom i sekretarom na tu temu, nisam ranije uopšte opisivao i tek sada ističem da sam odneo primjerak teksta i izneo mišljenje da je sudija takođe u opasnosti, tražeći da je predsjednik o svemu obavijesti pa neka ona procijeni hoće li po tom pitanju tražiti zaštitu za sebe ili ne.
U to vrijeme su istražne radnje protiv mene i sam predmet, još uvijek bili tajni, no meni je naravno bilo jasno šta se dešava na osnovu mnogih drugih događaja i aktivnosti provokatora a primijetio sam i da su predstavnici suda, dobrim dijelom shvatili o kakvoj se opasnosti radi.
No da ostavimo po strani ove podmukle metode, zločinaca iz policije i da analiziramo mogućnost, šta se može desiti ako se ovakva mahinacije primjenjuje na nekoj osobi, koja je metaforički rečeno, tankih živaca i umjesto da napiše ili izgovori prijetnju, odluči da tako nešto sprovede i uradi u praksi, odnosno da izvrši fizički napad na sudiju ili tužioca pa povrijedi ili čak ubije nekoga od njih.
Tokom godina, bilo je slučajeva smrti sudija ili tužilaca, koje su proglašavane prirodnim ili nesrećama a poslednji slučaj se prije bilo kakve istrage, opisuje kao samoubistvo okružnog javnog tužioca iz tužilaštva u Istočnom Sarajevu, koje se desilo samo nekoliko dana, pošto sam se obratio zahtjevom, glavnoj okružnoj tužiteljici, tražeći podatke o predmetu koji je montiran protiv mene, između ostalog o tome "ko je bio tužilac, koji je otvorio taj predmet, dvije godine prije nego što je zadužen od strane OJT, Jovane Tomaš, koja je imenovana tek 2017".
Možete biti sigurni da ako bi neko ugrozio zdravlje ili život sudije odnosno tužioca poslije "posebnih istražnih radnji" kada su zločinci iz policije preko provokatora podstrekivali osobe na krivično djelo, pa onda i dođe do ubistva, oni bi to prikrili i ne bi dozvolili da pred sud dođe dokazni materijal, koji bi pokazao da je pripadnik pravosuđa nastradao, nakon što su oni mjesecima nagovarali svoje "mete istrage" da tako nešto i urade.
Dakle, kriminalci iz policije, pošto izvrše krivična djela, uključujući u ovom slučaju ubistvo osmogodišnje djevojčice, pa se njihova uloga razotkrije, onda manipulišu sa sudijama, odnosno tužiocima, uvjeravajući ih da su lično u opasnosti, te da će ih oni zaštititi od potencijalne opasnosti, tako što će pokrenuti posebne istražne radnje da bi nadzirali one koji su u stvari prijetnja da će biti razotkriveni mafijaški poslovi klanova kojima pripadaju.
Drugi aspekt je takođe bitan a radi se o načinu imenovanja sudija, odnosno tužilaca, što se naravno ne čini na osnovu kvaliteta pojedinaca, nego po preporukama mafijaških bosova, poput Čolovića, Borovčanina... sve do Lukača i Dodika a koji godinama pljačkaju zemlju, građane i budžet, ubijajući usput sve koji su im prepreka u tim zločinima.
Pema zvaničnim podacima, osoba Vakičić Željka je imenovana 03.05.2011. za sudiju na neodređeno vrijeme. Prethodnih godina je bezuspješno pokušavala da dobije posao, što nije uspjelo ali je prema takođe dostupnoj dokumentaciji 2009. dobila kredit od 25 hiljada maraka u Hypo banci. S obzirom da tada nije imala stalan posao a banke nikome ne daju novac na "lijepe oči" jedna od potencijalnih "hipoteka" odnosno garancija a nesumnjivo najvrijednija bi bila obećanje o postupanju koje će biti u skladu sa interesima uticajnih posrednika oko kredita i zaposlenja.
Danas je poznato da se radi o jednoj zločinačkoj mafijaškoj banci, kao što se ispostavilo i za Bobar banku no još važnija činjenica je to da je Hypo banka na prevaru, svojim klijentima davala kredite, vezane za Švajcarski franak, te ih potom dovodila u dužničko ropstvo. Vidljivo je da je tad kurs bio 1,28 a potom je "eksplodirao" čak na nivo evra oko 1,95, dok je trenutno oko 1,82.
Rok za otplatu je kako se vidi 120 mjeseci, što znači da je tokom svih postupaka i krivičnih djela, izvršenih na moju štetu, osoba Vakičić Željka bila dužnik banke i dužnik onih koji su joj obezbjedili imenovanje, odnosno dužnik ubica Ivone Bajo, onih koji i mene pokušavaju godinama da likvidiraju. Time se objašnjavaju svi njeni postupci i krivična djela koja je izvršila na moju štetu, na štetu ubijene djevojčice i hiljada žrtava mafije a u korist iste te mafije.
Svojevremeno mi je objašnjavano da je sudija Vakičić Željka, dobila više uzastopnih predmeta u kojima sam stranka na regularan način, metodom slučajnog automatskog odabira, što je naravno apsolutno nemoguće ali može da se izvede kada se izuzmu druge sudije koje su zauzete ili `zauzete` drugim predmetima, koje su na bolovanju. imaju popunjen kalendar obaveza ili jednostavno ne žele da čine krivična djela a posebno ako programom za dodjelu predmeta, upravlja Borovčanin Danko recimo ili osoba koja je pod njegovom kontrolom.
Da li je sudija Vakičić Željka, uopšte dobila kredit 2009. ili je sve uzeo neko ko joj je obezbijedio imenovanje za sudiju, ostavimo sada po strani a samo podsjetimo da je više stotina radnika Bobar grupe, tvrdilo kako su bili prisiljeni uzimati kredite od 10 hiljada maraka da bi uopšte dobili posao a od samog kredita nikada nisu dobili ni marku. Novac je naravno opljačkala tajkunsko politička mafija, čiji su sastavni dio zločinci iz kriminalističke policije i bezbjednosnih službi.
I što se same godine i datuma tiče, veliko je pitanje da li su regularni ili je u pitanju slična prevara, kao kod kredita Dodik Milorada, koji je objašnjavao da je kredit dobio 2008. a zahtjev za njega podnio tek godinu dana kasnije odnosno 2009.
No osim toga, što matematički bukvalno je neverovatno da sudija Vakičić, dobije nekoliko uzastopnih predmeta u kojima sam stranka, postoji još jedna nesporna činjenica a to je da je zahtjev za kredit podnijela 14.07.2009. a odobren joj je 04.08.2009.
Točno na sredini između ta dva datuma, 23.07.2009. ubijena je djevojčica Ivona Bajo i na taj način sudija Vakičić Željka se kroz cijelu karijeru "podsjeća" koji je zločin dužna da prikriva, kako bi `otplatila` svoje imenovanje i "kredit".
Kolika je sada vjerovatnoća da neki sudija, nekim programom, dobije pored postojećih 7 kolega, sve predmete vezane za mene pa da istovremeno dobije i kredit, vezan za datum kada je ubijena djevojčica Ivona Bajo a koji je događaj, suštinski uzrok svih kasnijih postupaka, procjenite svako sami, kako mislite.
S obzirom na mafijaške metode rada Hypo banke, uopšte nije isključeno da su ti datumi lažirani, te napisani tako kako bi mogli podsjećati sudiju i ucjenjivati je narednih godina, što se može zaključiti iz toga da su podaci bili javno dostupni na internetu, iako se banke hvale time da štite podatke svojih klijenata. Danas se taj podatak o kreditu više ne može naći na internetu... ili je djelimično zaštićen ili uklonjen, odnosno otplaćen te kao jedini prilog ovog teksta, (osim "Saopštenja za javnost 30.06.2020.) predočavam skenirane podatke od prije nekoliko godina na kojima se vide i podaci o kreditu i tadašnji kurs a i prethodni, neuspješni pokušaji zaposlenja, koji nisu "upalili" dok se nije "podigao" kredit.
Druga mogućnost je mnogo gora a po njoj su datumi tačni, odnosno kredit je zatražen navedenog datuma 14.07.2009. a djevojčica ubijena u međuvremenu 23.07.2009. na pola puta prije formalnog odobravanja 04.08.2009. Nije uopšte nepoznato da se u bankarskim kartelima i tajnim društvima vrše različite metode "vezivanja" članova, kako podmićivanjima i ucjenama, tako i prijetnjama i čak prolivanjem krvi, odnosno žrtvovanjem nevine djece.
Da su dokazi o ubistvu djevojčice Ivone Bajo, smišljeno sakriveni od strane kriminalaca iz policije, već sam nesporno dokazao i objavio njihova imena, te nije nikakvo čudo da ti zločinci pokušavaju da me ubiju cijelo vrijeme, što prihvatam nikoga od sudija i tužilaca ne zanima ali treba da se osvrnete na ovaj drugi aspekt, metoda tih kriminalaca koji se predstavljaju kao vaši zaštitnici a istovremeno angažuju svoje doušnike i provokatore, među kojima su najvećem procentom, okorjeli kriminalci da prate i vas i građane a između ostalog podstiču ih na ubistvo te je samo pitanje trenutka, kada će se tako nešto i desiti odnosno kada će se ponovo desiti.
Podsjetiću, vezano za ovu temu, samo na egzekuciju koju je mafijaški kartel izvršio nad tužiteljicom Dijanom Milić iz KT u Tuzli, 2011-te a u montiranju dokaza su učestvovali slični ili čak isti zločinci, plativši "svjedokinji" 10000 maraka da lažno svjedoči protiv nesrećne tužiteljice. Nemajući predstavu kakva je banda krenula na nju, tužiteljica je završila u bolnici, poslije nepuna 2 mjeseca od početka hajke, (vjerovatno otrovana od strane doušnika) odakle nije živa izašla. Zvanično saopštenje za smrt je "covid 19"... pardon "poremećaj metabolizma".
Spletom okolnosti a kakve se vjerovatno nikada više i nikom drugom ne bi mogle desiti, uspio sam preživjeti sve pokušaje ubistva, pošto sam znao sve detalje o nadležnostima tužilaštava i sudova, zakona o krivičnom postupku, krivičnog zakonu, posebnim istražnim radnjama, zakona o VSTV-u, njegovim nadležnostima, kao i vrhovnog suda, republičkog tužilaštva i slično.
Na žalost, većina građana ne zna ništa o tome, da ne kažem skoro niko a nažalost ni većina policijskih službenika, kako javno priznaju pred sudom "nemaju pojma" o zakonskim odredbama i što je još najtužnije ni pojedini pripadnici pravosuđa ne znaju ništa o svojim nadležnostima. Da li zbog toga što glume da ne znaju ili što su kupili diplomu, odnosno kupili posao pa moraju izvršavati naloge mafijaških bosova u konačnici nije mnogo važno, jer se sve završava ubistvima nevinih građana i neviđenom pljačkom državnog bogatstava, koje kao što se vidi, vodi ka potpunom uništenju i zemlje i naroda...

PRILOZI

Saopštenje za javnost 30.06.2020.
Stambeni kredit - Vakičić

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1109

Kriminalistika policija je dužna da se izjasni je li utvrdila, kako je došlo do presjecanja kaiša na predmetu koji je privatno vlasništvu i ko je i zašto, oprao ostatak kaiša hemijskim sredstvom, te ako im je to poznato, zbog čega o svemu nije obaviješteno tužilaštvo. Ukoliko to nije utvrđeno a prema dokumentaciji koja postoji je jasno da nije, onda je jasno i da je kriminalistička policija, smišljeno uklonila materijalni dokaz iz istrage, kako bi prikrila ubistvo i krijumčarenje. U tom slučaju, radi se o novom dokazu, koji uopšte nije vještačen, te je prema zakonu o krivičnom postupku potrebno ponovno otvaranje istrage kako o načinu ranjavanja i smrti djevojčice i uništavanju materijalnog dokaza, tako i o motivima pripadnika kriminaličke policije, koji su na najmonstruozniji način prikrili ovaj zločin.

POLICIJSKOJ UPRAVI BIJELJINA - MUP RS

NAČELNIKU PU BIJELJINA / KOMANDIRU POLICIJSKE STANICE

PRAVNI OSNOV ZA POSTUPANJE POLICIJSKE STANICE

Napomena : Služba predsjednika republike je dostavila pismeni dopis MUP-u RS, 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. vezano za učešće službenika MUP-a u ubistvu osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo i pokušajima prikrivanja tog zločina kao i pokušajima mog ubistva. Očekujem da ured načelnika PU Bijeljina i ured komandira PS Bijeljina upozna sve službenike sa razbojništvom koje čini teroristička organizacija kriminalistička policija i da istima ne pruža pomoć ni podršku. U suprotnom će se inicijatori sakriti i podmuklo prebacivati svu odgovornost na uniformisane službenike policijske stanice, kao što su to uradili sa Srećkom Panićem, dok se direktni podstrekač, inspektor Dejan Minić, pokušava sakriti skupa sa nalogodavcima. Istraga o monstruoznim zločinima se vrši na više nivoa a prije više od godinu dana smjenjen je bivši glavni okružni tužilac u OJTIS, Rajko Čolović, koji je pravno, formalno prvi pokrenuo predmete protiv mene za koje su falsifikovali nadležnost sa ciljem da pripreme moje ubistvo.
Kriminalistička policija Republike Srpske, vrši konstantan odnosno neprekidan, razbojnički teroristički napad na moju porodicu i mene lično, na naše živote, naša prava garantovana ustavom i zakonima i na našu imovinu.
Najveći zločin koji je izvršila kriminalistička policija Republike Srpske je saučesnistvo u ubistvu osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, koje je izvršeno prilikom krijumčarenja narkotika u Bobar grupu te su pripadnici kriminalističke policije sa saučesnicima uklonili materijalni dokaz sa smrtno ranjene djevojčice a radi se o privatnoj imovini, dječijem ruksaku, čiji je kaiš dvostruko presječem predmetom koji je ubio djevojčicu a potom su ostatak kaiša oprali jakim hemijskim sredstvom, kako bi uklonili tragove masti i ulja potekle od kamiona koji je dovezao narkotike pa pobjegao.
Taj materijalni dokaz zločina je potom sakriven iz svih istražnih radnji i o tome nije uopšte obaviješteno tužilaštvo, što se jasno vidi iz njihovog pismenog izjašnjenja. Za prikrivanje ubistva i krijumčarenja direktno su odgovorni, Marković Dragoslav, Stanko Stanišić i Siniša Vrućinić a sada i Srđan Gajić, koji ih kao direktno nadređeni štiti i sabotira pokretanje istražnih radnji.
Pošto sam otkrio sve detalje o tome i imena inspektora, koji su učestvovali u ovom razbojništvu, umjesto da postupi prema zakonskim obavezama, kriminalistička policija godinama pokušava da me ubije i istovremeno koristiti svoje provokatore da mi napakuje neko krivično djelo.
Osim nebrojenih napada na život i tijelo uključujući pokušaje ubistva, koje su činili provokatori, doušnici, špijuni, plaćenici i slični, kriminalistička policija, odnosno MUP Republike Srpske je poslao službenika u civilu da me napadne, direktno u zgradi policijske uprave Bijeljina, vrijeđa prijeti i izvrši aktivan fizički napad objema rukama, prijeteći ubistvom ako se ikada više pojavim da tražim bilo kakva prava.
Policijska stanica Bijeljina je saučesnik u pripremi tog napada, potom u samom napadu - nečinjenjem, pošto nije zaustavila napadača niti sačinila zabilješku a odbili su mi saopštiti njegovo ime i potom omogućili napadaču da pobjegne, prvo na sprat pa na zadnji izlaz.
Na pismene zahtjeve da se saopšti ime napadača, kako meni tako i da se dostavi sudu, policijska stanica i MUP u cjelini to odbijaju učiniti, čime ne samo da su saučesnici u prikrivanju napadača na mene, nego su saučesnici i u prikrivanju ubistva i samom ubistvu osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, jer se radi o produženom krivičnom djelu, povezanim upravo sa monstruoznim ubistvom nevinog djeteta.
Kriminalistička policija RS je u sastavu terorističke organizacije, izvršila razbojnički napad na mene 27.09.2018. o čemu sam detalje i dokaze izveo u sudskom postupku 80 0 Pr 100636 18 Pr, kada je konstatovano kršenje ZKP-u od strane službenika a nikakav dokaz o pravnom osnovu djelovanja nije dostavljen ni od strane MUP-a, niti sudske policije, suda u Sokocu, niti OJTIS-u. S druge strane ja sam dostavio dokumente Vrhovnog suda i Republičkog tužilaštva iz kojih se vidi da su pripadnici mafijaškog klana, Čolović i Borovčanin, lažirali nadležnost.
Tom prilikom su pripadnici mafije iz Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu i konkretno, glavni okružni tužilac Rajko Čolović dakle, lažirali nadležnost, koju prema zakonu nemaju, kao i predsjednik suda u Sokocu, kriminalac Luka Borovčanin, pa su u sadejstvu sa kriminalcima iz komande sudske policije i kriminalističke policije, izvršili otmicu te me transportovali u Sokolac i ostavili na ulici, gdje je čekao tim za likvidaciju.
Kriminalac Rajko Čolović je u međuvremenu zbog svog razbojništva smijenjen, odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća a saučesnici iz kriminalističke policije, nisu dostavili sudu nikakav dokaz o eventualnoj nadležnosti, vezano za te događaje u postupku koji je MUP pokrenuo pred osnovnim sudom u Bijeljini.
Tokom tog postupka koji je okončan i rješenje postalo pravosnažno, dokazao sam smišljene laži i falsifikate pripadnika MUP-a, koji su osim navedenog, izvršili napad na moje zdravlje i život, tako što su po instrukcijama kriminalističke policije, odnosno inspektora Dejana Minića, odbili da pozovu hitnu pomoć koju sam tražio zbog gušenja, uzrokovanog polenom ambrozije i nakon grubog, nepotrebnom guranja glave prema zemlji od strane pripadnika MUP-a.
Umjesto da postupe profesionalno, policijski službenici su po nalogu kriminalističke policije, falsifikovali činjenično stanje i lažno naveli da sam se odbio izjasniti o medicinskoj pomoći i drugim pravima, koja su brutalno pogažena i uskraćena a to je sve razotkriveno tokom sudskog postupka, svjedočenjem i sudskog policajca S.J. instruisanog da preusmjeri odgovornost sa načelnika sudske policije, kriminalca Borovčanin Danka na službenika Panića, koji o lažiranju nadležnost i planiranju ubistva nije znao ništa.
TO JE `ZAHVALNOST` MAFIJE ZA POMOĆ I ZAŠTITU KOJU SU IM PRUŽILI PRIPADNICI POLICIJSKE STANICE.
Druga brojna krivična djela i razbojništva kriminalističke policije, neću sada spominjati, nego na kraju potenciram samo podlo i bezobrazno odbijanje da se izjasne, da li nešto znaju ili ne znaju o tome, kako je materijalni dokaz sa mjesta ubistva osmogodišnje devojčice, došao u ovakvo stanje a na šta su obavezni zakonom.
Konkretno, kriminalistika policija je dužna da se izjasni je li utvrdila, kako je došlo do presjecanja kaiša na predmetu koji je privatno vlasništvu i ko je i zašto, oprao ostatak kaiša hemijskim sredstvom, te ako im je to poznato, zbog čega o svemu nije obaviješteno tužilaštvo.
Ukoliko to nije utvrđeno a prema dokumentaciji koja postoji je jasno da nije, onda je jasno i da je kriminalistička policija, smišljeno uklonila materijalni dokaz iz istrage, kako bi prikrila ubistvo i krijumčarenje.
U tom slučaju, radi se o novom dokazu, koji uopšte nije vještačen, te je prema zakonu o krivičnom postupku potrebno ponovno otvaranje istrage kako o načinu ranjavanja i smrti djevojčice i uništavanju materijalnog dokaza, tako i o motivima pripadnika kriminaličke policije, koji su na najmonstruozniji način prikrili ovaj zločin.
Prikrivanjem ove dokumentacije i podataka koje sam pismeno tražio na osnovu zakona o slobodi pristupa informacijama, vrši se diskriminacija, krše se prava garantovana Ustavom i zakonima te čini prekršaj opisan u članovima 7 i 8 zakona o javnom redu i miru a što obavezuje policijsku stanicu na djelovanje.
Kriminalistička policija je dužna prema pravu iz člana 23 ustava da mi preda svaki papirić koji je sačinila istražnim radnjama pokrenutim poslije njihovih lažnih prijava protiv mene za izmišljena krivična djela, počev od gluposti da je pisanje o tome da će saučesnici u ubistvu završiti u zatvoru, navodno "ugrožavanje sigurnosti" pa preko radnji vezano za lažiranje nadležnosti, sve do danas.
Pripadnici policijske stanice su obavezni da ustanove ko su osobe odgovorne za činjenje prekršaja i navedena krivična djela, da otklone posljedice prekršaja i diskriminacije te pokrenu postupke protiv odgovornih.
U nastavku su navedeni članovi iz relevantnih zakona i ustava, koji obavezuju pripadnike policijske stanice na službeno postupanje, za koje su plaćeni novcem građana a ne privatnim finansijskim sredstvima tajkunsko političke mafije, koja pokušava da komanduje kompletnim MUP-om u skladu sa javno saopštenim instrukcijama šefova mafije o CRNOJ KNJIZI i obavezi njihovih ljudi u institucijama da se bore protiv imena iz te knjige. Kako to rade, vidi se ne samo na ovom primjeru nego i brojnim drugom zločinima, koje prikriva MUP, od likvidacije Milana Vukelića do Davida Dragičevića a na žalost, još mnogo je nerješenih ubistava, osim ovih najpoznatijih.

ZAKON O PREKRŠAJIMA REPUBLIKE SRPSKE

Pojam prekršaja, član 2.
(1) Prekršaji su protivpravna djela koja predstavljaju kršenje javnog poretka ili propisa o ekonomskom i finansijskom poslovanju utvrđena zakonom ili drugim propisom, za koja su određena obilježja i za koja su propisane sankcije.
Propisivanje prekršaja, član 4.
(1) Prekršaji i prekršajne sankcije mogu se propisivati zakonom, uredbom ili odlukom Vlade, odlukom skupštine grada i odlukom skupštine opštine.
Prostorno važenje zakona, odnosno propisa, član 7.
(1) Ovaj zakon važi na teritoriji Republike Srpske ako su prekršaji propisani zakonima i drugim propisima Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, gradova i opština, a koji su i izvršeni na teritoriji Republike Srpske ili ako je prekršaj počinjen na domaćem brodu ili vazduhoplovu dok se nalazi van teritorije Republike Srpske ili ako je prekršaj počinjen na internetu ili veb okruženju kada je posljedica nastupila na teritoriji Republike Srpske ili serverima provajdera u Republici Srpskoj.

ZAKON O ZABRANI DISKRIMINACIJE

Član 2, (Diskriminacija)
(1) Diskriminacijom, u smislu ovog zakona, smatraće se svako različito postupanje, uključujući svako isključivanje, ograničavanje ili davanje prednosti utemeljeno na stvarnim ili pretpostavljenim osnovama prema bilo kojem licu ili grupi lica na osnovu njihove rase, boje kože, jezika, vjere, etničke pripadnosti, nacionalnog ili socijalnog porijekla, veze s nacionalnom manjinom, političkog ili drugog uvjerenja, imovnog stanja, članstva u sindikatu ili drugom udruženju, obrazovanja, društvenog položaja i pola, polnog izražavanja ili orijentacije, kao i svaka druga okolnost koja ima za svrhu ili posljedicu da bilo kojem licu onemogući ili ugrožava priznavanje, uživanje ili ostvarivanje na ravnopravnoj osnovi prava i sloboda u svim oblastima javnog života.
(2) Zabrana diskriminacije primjenjuje se na sve javne organe kao i na sva fizička ili pravna lica, kako u javnom tako i u privatnom sektoru, u svim oblastima, a naročito: zaposlenja, članstva u profesionalnim organizacijama, obrazovanja, obuke, stanovanja, zdravstva, socijalne zaštite, dobara i usluga namijenjenih javnosti i javnim mjestima, te obavljanja privrednih aktivnosti i javnih usluga.
Član 18, (Zaštita lica koje prijavljuje diskriminaciju ili učestvuju u postupku)
Nijedno lice koje je prijavilo diskriminaciju ili učestvovalo u pravnom postupku za zaštitu od diskriminacije neće trpjeti nikakve posljedice zbog takvog prijavljivanja ili učestvovanja.
Član 19, (Povreda člana 2. stav (2) ovog zakona)
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.500 KM do 5.000 KM kazniće se za prekršaj pravno lice koje dovede neko lice ili grupu lica u nepovoljan položaj na osnovima nabrojanim u članu 2. (Diskriminacija), stav (1), na način opisan u čl. 3. (Oblici diskriminacije) i 4. (Ostali oblici diskriminacije) ovog zakona.
(2) Novčanom kaznom u iznosu od 700 KM do 1.500 KM kazniće se za prekršaj iz stava (1) ovog člana i odgovorno lice u državnoj, entitetskoj i kantonalnoj instituciji, instituciji Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, opštinskoj instituciji, u pravnom licu s javnim ovlašćenjima i u drugom pravnom licu.
(3) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana takođe će se kazniti i fizičko lice, i to novčanom kaznom u iznosu od 550 KM do 1.500 KM. (4) Ako se prekršaj iz stava (1) ovog člana učini propuštanjem da se postupi po preporuci Ombudsmena Bosne i Hercegovine, kazniće se pravno lice novčanom kaznom u iznosu od 2.500 KM do 6.500 KM, a odgovorno lice u pravnom licu ili fizičko lice kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 3.000 KM.
(5) Ako se prekršaj iz stava (1) ovog člana učini propuštanjem da se postupi po nalogu suda, novčanom kaznom u iznosu od 3.500 KM do 10.000 KM kazniće se pravno lice, a novčanom kaznom u iznosu od 2.000 KM do 5.000 KM kazniće se odgovorno lice u pravnom licu ili fizičko lice.
Član 21, (Povreda člana 18. ovog zakona)
(1) Pravno lice koje lice koje je prijavilo diskriminaciju u dobroj vjeri, ili lice koje je na bilo koji način učestvovalo u postupku zaštite od diskriminacije dovede u nepovoljan položaj na osnovu toga što je to lice prijavilo diskriminaciju ili učestvovalo u postupku, u suprotnosti sa članom 18. (Zaštita lica koje prijavi diskriminaciju ili učestvuju u postupku) ovog zakona, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 10.000 KM.
(2) Za prekršaje iz stava (1) ovog člana takođe će se kazniti i odgovorno lice u državnoj, entitetskoj i kantonalnoj instituciji, instituciji Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, opštinskoj instituciji, u pravnom licu s javnim ovlašćenjima i u drugom pravnom licu, i to novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 3.500 KM.
(3) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana takođe će se kazniti i fizičko lice, i to novčanom kaznom u iznosu od 700 KM do 2.000 KM.
(4) Ako prekršaj iz stava (1) ovog člana učini s namjerom odgovorno lice u pravnom licu, odgovorno lice u pravnom licu će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 2.000 KM do 7.000 KM, i ako je učini sa namjerom fizičko lice, fizičko lice će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 1.500 do 4.000 KM.
Član 24, (Usaglašavanje ostalih propisa s ovim zakonom)
(1) U slučaju neusaglašenosti drugih zakona s ovim zakonom u postupcima po ovom zakonu, primjenjivaće se ovaj zakon.

ZAKON O JAVNOM REDU I MIRU

Značenje izraza, član 2.
(1) Javni red i mir, u smislu ovog zakona, jeste usklađeno stanje međusobnih odnosa građana nastalo njihovim ponašanjem na javnom mjestu i djelovanjem organa i službi u javnom životu radi obezbjeđivanja jednakih uslova za ostvarivanje prava građana na ličnu bezbjednost, mir i spokojstvo, privatni život, slobodu kretanja, zaštitu ljudskog dostojanstva i prava maloljetnika i drugih lica.
(2) Prekršajima javnog reda i mira smatraju se: prekršaji protiv funkcionisanja državnih organa i javnih službi, prekršaji protiv interesa maloljetnika i drugih kategorija lica i ostali prekršaji javnog reda i mira koji su učinjeni na javnom mjestu.
(3) Javno mjesto, u smislu ovog zakona, jeste mjesto na kojem je slobodan pristup pojedinačno neodređenim licima bez uslova ili pod određenim uslovima, kao i prostorije državnog organa, privrednog društva, drugog pravnog lica i drugih mjesta kada je, usljed blizine ili izloženosti vidiku ili čujnosti, izvršenom radnjom došlo do uznemiravanja ili negodovanja građana.
(4) Javno mjesto, u smislu ovog zakona, jeste i svako drugo mjesto na kojem je počinjen prekršaj, a posljedica je nastupila na javnom mjestu. Svađa, vika, vriska i nepristojno ponašanje, član 7.
Ko narušava javni red i mir svađom, vikom, vriskom, izvođenjem ili reprodukcijom muzičkih sadržaja ili tekstova, nošenjem ili isticanjem simbola, slika, crteža ili tekstova nepristojnog, uvredljivog ili uznemiravajućeg sadržaja i drugim nepristojnim ili drskim ponašanjem, osim ako se navedeno ne odnosi na javno iznešeno mišljenje o radu državnih organa, te drugih javnih organa i organizacija, kazniće se novčanom kaznom od 100 KM do 300 KM.
Vrijeđanje, član 8.
Ko grubim vrijeđanjem drugog lica na političkoj, vjerskoj ili nacionalnoj osnovi ili drugim bezobzirnim ponašanjem izazove osjećanje fizičke ugroženosti ili uznemirenosti građana, kazniće se novčanom kaznom od 200 KM do 800 KM.
Ugrožavanje bezbjednosti prijetnjom napada na život, tijelo ili imovinu, član 11.
Ko ugrožava bezbjednost ili izaziva osjećanje ugroženosti drugog prijetnjom da će napasti na njegov život, tijelo ili imovinu ili život, tijelo ili imovinu njemu bliskog lica, kazniće se novčanom kaznom od 300 KM do 900 KM ili kaznom zatvora do 30 dana.
Tuča i fizički napad, član 12.
(1) Ko narušava javni red i mir izazivanjem, podstrekavanjem, učestvovanjem u tuči ili fizičkim napadom na drugoga, kazniće se novčanom kaznom od 400 KM do 1.200 KM ili kaznom zatvora do 40 dana.
(2) Ko na bilo koji način organizuje tuču ili fizički napad na drugog, bez obzira na to da li je do tuče ili fizičkog napada došlo, kazniće se novčanom kaznom od 800 KM do 1.600 KM ili kaznom zatvora do 60 dana.
Ometanje državnih organa, privrednih društava i drugih pravnih lica u vršenju javnih funkcija, član 24.
Ko ometa ili sprečava djelovanje državnih organa, privrednih društava i drugih pravnih lica koja vrše javna ovlašćenja ili njihove službenike da vrše svoje funkcije, ili ko ne postupi na licu mjesta po zakonitom zahtjevu ili naređenju njihovog službenog lica, kazniće se novčanom kaznom od 500 KM do 1.500 KM ili kaznom zatvora do 60 dana.

USTAV REPUBLIKE SRPSKE

Član 48. Prava i slobode zajamačeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti. Obezbjeđuje se sudska zaštita sloboda i prava zajamčenih ovim ustavom. Ko se ogriješio o ljudska prava i osnovne slobode zajamčene ovim ustavom, lično je odgovoran za to i ne može se pravdati ničijim naređenjem...
Član 23. Zajamčena je zaštita tajnosti podataka o ličnosti. Prikupljanje, obrada i svrha korištenja ličnih podataka, uređuje se zakonom. Zabranjeno je korištenje podataka o ličnosti koje je suprotno utvrđenoj svrsi njihovog prikupljanja. Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama.
Član 32. Građani imaju pravo da javno iznose mišljenje o radu državnih organa i drugih organa i organizacija, da im podnose predstavke, peticije i prijedloge i da na njih dobiju odgovor. Niko ne može biti pozvan na odgovornost niti trpjeti druge štetne posljedice zbog javno izraženog mišljenja o radu državnih organa ili stavova iznesenih u predstavci, peticiji i prijedlogu, osim ako je time učinio krivično djelo.
Član 45. Svako je dužan da se pridržava Ustava i zakona. Svako je dužan da savjesno i odgovorno vrši povjerenu mu javnu funkciju.
Član 16. Svako ima pravo na jednaku zaštitu sovjih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom. Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
Član 12. Sloboda i lična bezbjednost čovjeka su nepovredivi. Nikome se ne može oduzeti ili ograničiti sloboda, osim u slučajevima i po postupku koji su utvrđeni zakonom.
Član 13. Ljudsko dostojanstvo, tjelesni i duševni integritet, čovjekova privatnost, lični i porodični život su nepovrijedivi.
Član 14. Niko ne smije biti podvrgnut mučenju, svirepom, nehumanom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju. Zabranjeno je i kažnjivo svako iznuđivanje priznanja i izjava. Zabranjeno je na bilo kom licu, bez njegovog pristanka, vršiti medicinske i druge naučne oglede.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902
Zdenkobajo@gmail.com

ČLANAK 1108

Ako je takozvana policija, bila spremna da ovako laže, falsifikuje, čini krivična djela, koja sam čak lično vidio, prepoznao počinioce, prikupio materijalne dokaze, dokumente sa falsifikovanim ne samo opisom nego i potpisima i preživio sve da mogu svjedočiti, onda svi mogu zamisliti kako su i šta sve radili zlikovci iz kriminalističke policije sa mrtvim tijelom ubijene osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo i materijalnim dokazima u uslovima kada nevino dijete više nije moglo izgovoriti nijednu riječ o bilo čemu...

MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRPSKE

TAKOZVANA POLICIJA JE MAFIJAŠKA ZLOČINAČKA TERORISTIČKA ORGANIZACIJA

Veza : Dopis službe predsjednika RS, 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. ; Krivična prijava za terorizam i više drugih krivičnih djela. Dostavlja se i Tužilaštvu BIH, SIPA-i, VSTV-u, informativno Predsjedniku RS i javnosti.
Da bi u startu bilo odmah sve jasno, MUP RS je dio terorističke mafijaške mreže koja je ubila osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo, prilikom krijumčarenja a potom pokušava taj zločin prikriti, koristeći se najmonstruoznijim sredstvima, uključujući i više pokušaja da i mene ubiju.
Za ovu tvrdnju i sve naredne argumente imam obilje dokaza koje sam već dostavljao i objavljivao a sam MUP ima status mafijaške organizacije pošto me je i lično protivpravno fizički napao u sopstvenoj zgradi, prijeteći ubistvom i konstantno je u napadu na moja prava garantovana ustavom. U takvom stanju ni MUP u cjelini, niti bilo koji njihov pripadnik, njihova saopštenja, rješenja, izjave, naredbe, postupanja, istrage i slično nemaju nikakav legitimitet i građani, poslanici, sudije, okružni tužioci i svi časni pripadnici MUP-a trebaju policiju tretirati kao okupacionu, terorističku organizaciju bez ikakvog uporišta u zakonima i narodu.
Opis takozvanog MUP-a iz naslova je praktično poznat svim građanima ali ja neću pominjati ni jednu od brojnih drugih afera i kriminalnih radnji u koje je umiješana policija, nego isključivo krivična djela izvršena na moju i štetu moje porodice, odnosno napade na naša prava garantovana ustavom, zdravlje i živote.
Nedavno je služba predsjednika Republike, dostavila dopis "01-2-059-1414-1-20" ministarstvu unutrašnjih poslova (i meni identičnu kopiju) uz propratni dokazni materijal, inače ranije više puta dostavljan MUP-u, koji dokazuje teška krivična djela pojedinih pripadnika MUP-a a na šta niko nije reagovao.
Pružajući zaštitu, podršku i štiteći zločince, nakon izvršenja krivičnog djela, prema zakonskim odredbama, kompletan MUP-a se sam deklariše a i zakonski se tretira, kao zločinačka teroristička organizacija.
Navođenje krivičnih dijela MUP-a, počinjem sa fizičkim napadom na mene, koji je MUP izvršio 22.05.2019. tako što me je fizički napao u zgradi policijske uprave Bijeljina.
Nije dakle u pitanju, napad nepoznatog lica u parku, šumi ili nekoj pustoj uličici, nego u glavnoj zgradi Policijske uprave u Bijeljini i to od strane pripadnika MUP-a u civilu a čemu su prisustvovali uniformisani službenici, koji ne samo da nisu ništa preduzeli da spriječe taj napad, nego su odbili otkriti ime napadača i sačiniti zabilješku, te mu omogućili da nakon toga pobjegne prvo na sprat a potom iz zgrade, tako što su postavili uniformisanog pripadnika MUP-a na ulazna vrata, da ja nebi mogao reagovati dok napadač bježi na zadnji izlaz.
Podatke o imenu napadača sam više puta pismeno tražio od MUP-a, uključujući i pismeni zahtjev, tokom sudskog postupka 80 0 Pr 100636 18 Pr, pred osnovnim sudom u Bijeljini i sa pozivom na njega.
MUP ne samo da nije pismeno odgovorio, niti se izjasnio o ovom napadu, nego je postupak trajao i pravosnažno okončan a da nijedan pripadnik MUP-a, nije ni pokušao demantovati moje tvrdnje.
Iskreno, ne bi za mene bilo nikakvo iznenađenje da je MUP negirao moje tvrdnje i tvrdio da lažem, odnosno izmišljam podatke o fizičkom napadu na mene i prijetnjama ubistvom u zgradi policijske uprave Bijeljina ali time što niko nije reagovao, suštinski su priznali da je sve što sam opisao istina.
Iako je napad na mene bio prilično bahat i osion, uz vrijeđanja i jasno izrečene prijetnje ubistvom, ako se ikada više vratim da tražim neka prava, to na mene nije ostavilo naročiti utisak a pogotovo nije izazvalo strah, nego sam sa druge strane praktično zahvalan napadaču zbog onoga što je uradio.
Ovo je uzrokovano time i ponajviše zbog činjenice da sam poslije tog napada, intenzivirao sopstvena istraživanja i za manje od 24 sata, pregledajući hiljade fajlova dokumentacije, pronašao ime inspektora MUP-a, koji je sakrio stanje u kome se nalazi materijalni dokaz ubistva i tu činjenicu prećutao od tužilaštva ne navodeći je u dokumentima a sa ciljem da zločin bude predstavljen kao nesrećan slučaj.
No, prije nego što detaljnije opišem o kakvom se zločinu radi, ističem da je MUP godinama saučestvovao i u pokušajima mog ubistva, pri čemu je 27.09.2018. asistirao pripadnicima mafijaške organizacije, koji su izvršili razbojnički teroristički napad na mene sa ciljem da me odvuku na teritoriju Istočnog Sarajeva, gde je čekao tim ubica, spreman za izvršenje likvidacije.
Samo odvlačenje se pokušalo "umotati" u zakonske okvire tako što je teroristička grupa, poslala pripadnike sudske policije da me presretnu ali im uopšte nisu predali kopiju sudske naredbe za dovođenje, što je uostalom utvrđeno i dokazano u sudskom postupku 80 0 Pr 100636 18 Pr.
Sudski policajci su se na moja pitanja pred sudom, lažno branili pričama da nemaju pojma o tome kako je ZKP-u, propisano njihovo postupanje, dok je pripadnik MUP-a izjavio da "ne zna kakve su nadležnosti sudova i tužilaštava" što sve i da je istina, samo pokazuje nesposobnost službenika a u gorem slučaju, njihova smišljena krivična djela.
Podvlačim opet da je sud konstatovao kršenje zakona o krivičnom postupku od strane policijskih službenika, no iako su oni prethodno kršili zakon, napali su me potom sa leđa i pokušali zavrnuti ruke i staviti lisice.
Tome sam se u trenutku suprostavio sa dva kratka snažna trzaja i sastavio ruke ispred sebe, uhvativši snažno zglobove te im odmah ponudio da ću dobrovoljno dozvoliti da mi stave lisice, kako bismo izbjegli fizički sukob.
Uniformisani službenici su to prihvatili, te sam sam stavio ruke na leđa i dozvolio im da stave lisice, no iako sam mirno krenuo sa njima, poslije opisane dobrovoljne predaje, prilikom ulaza u zgradu su mi izuzetno nasilno i grubo a prije svega nepotrebno, gurali glavu prema tlu prilikom čega sam udahnuo u pluća dio sadržaja iz grla, stvoren alergijom na polen ambrozije, čime je i inače otežano disanje postalo kritično po zdravlje.
Odmah sam zatražio čašu vode i da se pozove hitna pomoć zbog gušenja.
Medicinska pomoć ne samo da nije pozvana, nego je u dokumentaciji MUP-a, lažno opisano, odnosno falsikovano činjenično stanje, tvrdnjama da sam se odbio izjasniti i po pitanju medicinske pomoći i po drugim zakonom predviđenim pitanjima a koja mi uopšte nisu ni postavljena. Napominjem da mi nijedan dokument nije ni uručen jer su naknadno pisani i falsifikovani a dobio sam ih odlukom načelnika PU Bijeljina g. Ćosića, poslije mog pismenog zahtjeva.
Pred sudom u Bijeljini je i ova činjenica utvrđena, ne samo mojim opisom, nego i opisom pripadnika sudske policije J.S. koji je izjavio da je čuo kako tražim hitnu pomoć od pripadnika MUP-a iako ga to konkretno tada nisam ni pitao.
To nedvosmisleno znači da je pripadnik sudske policije bio instruisan da odgovornost sa svog načelnika i pripadnika terorističke grupe iz Istočnog Sarajeva, prebaci i svali na policijsku stanicu Bijeljina II.
Razlog za ovaj kriminal pripadnika MUP-a je to, što je službenik MUP-a Srećko Panić, instrukcije dobio od inspektora Dejana Minića, koga sam lično vidio, kako se krije iza mojih leđa i odrečno daje znake Paniću da mi se ne ukazuje hitna pomoć a kada sam ga ugledao i izgovorio njegovo ime glasno, on je pobjegao u drugu prostoriju.
Službenik Panić iz MUP-a je instruisan da se ovog i nekih drugi događaja "ne sjeća" pred sudom, te zaštiti Dejana Minića i ostale, umiješane u kriminal ali kako sam već rekao, moju verziju je potvrdio i jedan sudski policajac a drugi je bio prisutan prilikom svjedočenja Panića, te je postao i svjedok laži MUP-a pred sudom s obzirom da je bio prisutan i u policijskoj stanici, kada se sve opisano dešavalo.
U pomenutom postupku "80 0 Pr 100636 18 Pr" koji je inače pokrenuo takozvani MUP, pred sudom sam dokazao laži, falsifikate i podmuklosti pripadnika policije da je čak i svjedocima i formalnom predstavniku MUP-a bilo neprijatno slušati, kakva su razbojništva činjena. No važnije a i monstruoznije od toga je poređenje događaja od 27.09.2018. koji sam preživio a trebalo je po planu da me ubiju sa danom 23.07.2009. kada je Ivona Bajo ubijena prilikom krijumčarenja u zločinačku Bobar grupu.
Ako je dakle, takozvana policija, bila spremna da ovako laže, falsifikuje, čini krivična djela, koja sam čak lično vidio, prepoznao počinioce, prikupio materijalne dokaze, dokumente sa falsifikovanim ne samo opisom nego i potpisima i preživio sve da mogu svjedočiti, onda svi mogu zamisliti kako su i šta sve radili zlikovci iz kriminalističke policije sa mrtvim tijelom ubijene osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo i materijalnim dokazima u uslovima kada nevino dijete više nije moglo izgovoriti nijednu riječ o bilo čemu.
Monstrumi iz policije su odavno razotkriveni i javno sam objavio fotografije materijalnih dokaza i njihova imena a kompletan MUP, kao neka formalna institucija se krije, pretvara kao da se ništa ne dešava i ne izjašnjava o temama za koje su plaćeni novcem građana da rade po službenoj dužnosti, istovremeno kršeći i zakone i prava koja se prema ustavu ne smiju i ne mogu ni oduzeti ni ograničavati.
Jasno je i zbog čega, jer kriminalci čija sam imena naveo i u ovom dokumentu, nisu ništa radili samostalno, nego u sadejstvu sa tadašnjim načelnikom PU Bijeljina, (2009-ta godina), mnogobrojnim kolegama iz policije i saučesnicima iz drugih takozvanih institucija sa kojima su zajednički pljačkali sve što im je došlo pod ruku. Razbojništvo i bezobrazluk takozvane policije zaista nema granica i jedina stvarna kriminalna teroristička organizacija je upravo policija a ako bi neki službenik i htio raditi zakonito, ne usuđuje se iz straha od gubitka posla ili još gorih opcija kao što su ubistvo dvojice policajaca u Sarajevu samo mjesec kasnije od terorističkog napada ne mene i likvidacija pripadnika MUP-a, posebno na teritoriji Istočnog Sarajeva od kraja rata do danas a egzekutore su štitili kriminalci Čolović, Borovčanin i svi komandiri i ministri MUP-a zaključno sa Lukač Draganom, koji će čitati ovo što sam napisao i ja to svejedno pišem a on ne smije ni da pokrene radnje da se razotkriju počinioci zločina niti da me lično napadne. Ne smiju to ni drugi samozvani bosovi od dodika naniže, nego se šalju njihove sluge da me napadaju, pokušaju ubiti, vrijeđati ili bar podmetnuti neko krivično djelo. Do prije nekoliko godina, policija je bar imala neku "masku" državnog organa a dolaskom Lukač Dragana na poziciju ministra i naravno u sadejstvu sa dodik miloradom, policija je pretvorena u najobičniju bandu, što je suštinki i kompletna republika u cjelini.
Jedan od inicijatora razbojničkog plana i priprema za moje ubistvo, Rajko Čolović, tada glavni okružni tužilac u Istočnom Sarajevu je više puta bio pismeno opominjan od Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, da mi dostavi navodno rješenje o dodjeli nadležnosti, što isti nije uradio, nego je intenzivirao pokušaje likvidacije, kako bi sakrio tragove svog učešća u pripremi, ne samo ovog zločina, nego i mnogih ranijih likvidacija, koje prikriva on i njegovi saučesnici a ubijani su i tadašnji načelnici policijskih stanica.
Razlog za sve naprijed navedeno i mnoge druge kriminalne radnje, koje sada naravno neću opisivati je to što su pripadnici terorističke grupe 23.07.2009. prilikom šverca narkotika sa područja Sarajeva u Bobar grupu, ubili osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo, te pošto su istovarili 3 paketa narkotika, pobjegli sa lica mjesta prije dolaska istražitelja.
Takozvana policija je osim logističke podrške ovom transportu u sadejstvu sa saučesnicima, uklonila materijalni dokaz ubistva sa ubijene djevojčice te su ga oprali benzinom, uklonivši tragove masti i ulja, nastale od odbjeglog kamiona.
Kaiš tog dječjeg ruksaka, odnosno materijalnog dokaza je dvostruko presječen, predmetom koji je istovremeno ubio djevojčicu, što su pripadnici MUP-a prikrili a u pitanju su Marković Dragoslav, Stanišić Stanko i Siniša Vrućinić.
Umjesto da postupi prema zakonskim obavezama i propisima, te sankcioniše navedene službenike i izvrši istražne radnje vezane, kako za prikrivanje materijalnog dokaza ubistva, tako i za njihove motive te način na koji je došlo do presijecanja kaiša, MUP je pokrenuo više akcija protiv mene, pokušavajući me povezati sa bilo kakvim krivičnim dijelom, počev od lažnog "ugrožavanja sigurnosti" koje je u stvari poslužilo kao izgovor za pokretanje "posebnih istražnih radnji" a potom nastavljenih sa ciljem da mi se "napakuje" nešto ozbiljnije, odnosno da se koriste prikupljeni podaci, kao priprema za likvidaciju.
Tokom godina, teroristička organizacija MUP je angažovala i slala veliki broj špijuna, doušnika i provokatora od kojih je jedan dio imao zadatak da iznosi prijetnje sudijama i tužiocima te me isprovocira da to i ja učinim, što bi bilo iskorišteno kao "dokaz" za krivično djelo "napad na sudiju ili javnog tužioca" a drugi dio su slali sa zadatkom da me pridobije nekom izmišljenom pričom te kada pomisle da su stekli moje povjerenje, pokušaju prevarom, odvući na neku udaljenu lokaciju, gdje je već čekao tim plaćenih ubica.
Jedan od tih timova je prema podacima koje imam, najvjerovatnije bila i grupa plaćenika, koja je pokušala likvidaciju Slobodana Vasiljevića ali je brzo pohapšena, pošto je njihov zaštitnik Rajko Čolović, poslije mojih pritužbi vezano za lažiranje i montiranje nadležnosti, smijenjen od strane Visokog sudskog i tužilačkog vijeća.
Te grupe plaćenih ubica i narko dilera, "regrutuju" upravo pripadnici MUP-a, prilikom stvarnih sitnih prestupa ili nekada i podmetnutih dokaza. Primjer toga je recimo, nedavno pompezno objavljena vijest o hapšenju 23 osobe, povezane sa proizvodnjom i prometom narkotika uz zaplijenjenih cijelih 200 grama kokaina, što je oko 8 grama po osobi.
Javno je objavljeno da su uhapšeni postigli nagodbu, priznali krivnju i pušteni da se brane sa slobode, što suštinski znači da će u narednom periodu, biti u najvećim broju novi doušnici, dileri ili plaćene ubice, pripadnika terorističke grupe instalirane unutar policije, tužilaštava i sudova od kojih sam jedan dio već razotkrio.
Osim već pomenutog Rajka Čolovića koji je smijenjen prije više od godinu dana u razbojnički napad na mene, planiranje i pokušaj ubistva, umiješan je i Luka Borovčanin, koji je također lažirao nadležnost ali kao predsjenik suda u Sokocu te Danko Borovčanin, načelnik sudske policije, koji već godinama saučestvuje u napadima na mene i prikrivanju ubistva Ivone Bajo.
Nedavno je objavljena vijest, da je jedan od pripadnika Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu gospodin D.N. pronađen mrtav na svom balkonu te da se sumnja na samoubistvo.
Ne ulazeći uopšte u to da li je zaista u pitanju samoubistvo ili ubistvo, koje se pokušava predstaviti kao samoubistvo, ističem činjenicu da je taj gospodin, godinama radio u tužilaštvu i bio jedan od glavnih saradnika kriminalca Rajka Čolovića, te sigurno znao mnoge detalje o njegovim krivičnim djelima.
Samo nekoliko dana prije tog događaja kada je stradao pomenuti tužilac, poslao sam zahtjev glavnoj tužiteljki OJTIS-u, u kome sam između ostalog tražio podatke o tužiocu koji je 2015. godine zadužio lažni montirani predmet protiv mene, što je bilo, čak dvije godine prije nego što je tužilac Jovana Tomaš preuzela taj predmet.
Nije uopšte isključeno da je stradali gospodin, prvobitno bio obmanut od Čolovića o postojanju nadležnosti i otvorio taj predmet pa ako i nije on bio taj, nesporno je znao koji je tužilac to vodio i kakve je mahinacije kriminalac Čolović činio ne samo vezano za to nego i brojne druge likvidacije u tom kraju koje su do danas ostale nerješene.
Na kraju, ističem da će osim MUP-u, ovaj tekst biti dostavljen i službi predsjednika Republike informativno, da znaju kako policija nastavlja sa prikrivanjem zločina, te objavljen javno na internetu.
U narednom periodu ću nastaviti sa zahtjevima da takozvani MUP, radi posao za koji je plaćen, te da se javno razotkriju zločinci, koji su prije svega prikrili dokaze ubistva osmogodišnje devojčice, kao i oni odgovorni za njeno ubistvo.
Za svo ovo vrijeme, nikada mi nije palo na pamet ni da pobjegnem izvan zemlje da se sakrijem od terora policije, kao što su to mnogi drugi učinili, (članovi grupe Pravda za Davida, recimo) niti da izvršim samoubistvo pa ističem da to, niti namjeravam u budućnosti, niti bih ikada uradio, pa ako neki kriminalci planiraju nešto slično protiv mene a da to predstave kao samoubistvo, obavještavam unaprijed javnost o tome. Za svaki eventualni naredni napad na mene ili moja prava i bilo kakve moguće posljedice, direktno je odgovoran ministar unutrašnjih poslova, koji komanduje tom terorističkom organizacijom.
Dakle ja se sasvim sigurno neću ubiti ali postoji mnogo pripadnika MUP-a, koji žele da me ubiju i još više njihovih doušnika, kojima manipulišu, tako da su spremni izvršiti i likvidaciju, kako bi izbjegli krivične istrage, kojim ih pojedini inspektori u sadejstvu sa nekim korumpiranim tužiocima upravo i ucjenjuju. Pripadnici Tužilaštva BIH, kome sam podneo prijavu za terorizam i druga krivična djela, ovim se obavještavaju da članovi mafijaškog klana nastavljaju sa kršenjem zakona i prikrivanjem zločinaca i nakon što je u MUP, poslat dopis od predsjednika RS a što je takođe i nastavak produženog krivičnog djela...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902
Zdenkobajo@gmail.com

ČLANAK 1107

Šefovi mafijaškog klana žrtvuju svoje pomagače

Jedan dio informatora, doušnika i provokatora je imao zadatak da mi napakuje neko teže krivično djelo, kao što je "napad na sudiju ili javnog tužioca" konstantnim prijetnjama koje su upućivali prema određenim osobama sa ciljem da i mene isprovociraju da kažem ili napišem nešto slično što bi se iskoristilo za ozbiljniji postupak gdje je zaprijećena kazna do 12 godina zatvora. Drugi pravac je bio prikupljanje informacija, snimanje komunikacija, kretanje, kontakti i slično, te pokušaji pojedinih špijuna da me odvuku na neku udaljenu lokaciju, gdje je već čekao tim ubica...

ŠEFOVI MAFIJAŠKOG KLANA ŽRTVUJU SVOJE POMAGAČE

Odlukom Okružnog suda u Bijeljini broj "80 0 Pr 100636 19 Pžp od 28.01.2020." prethodno prvostepeno rješenje osnovnog suda u Bijeljini je postalo pravosnažno.
Tema tog sudskog predmeta je događaj od 27.09.2018. kada je grupa pripadnika terorističke organizacije, pokušala da organizuje moju likvidaciju na taj način što su zloupotrijebili službenike sudske policije i MUP-a te me transportovali na teritoriju Istočnog Sarajeva gdje je već čekao spreman tim za likvidaciju.
Prethodno je član mafije Rajko Čolović, koji je instaliran na poziciju glavnog okružnog tužioca u Istočnom Sarajevu, falsifikovao nadležnost i pokrenuo protiv mene predmet za "povredu ugleda suda" te su aktivirane i "posebne istražne radnje" od juna 2015. u dva glavna pravca.
Jedan dio informatora, doušnika i provokatora je imao zadatak da mi napakuje neko teže krivično djelo, kao što je "napad na sudiju ili javnog tužioca" konstantnim prijetnjama koje su upućivali prema određenim osobama sa ciljem da i mene isprovociraju da kažem ili napišem nešto slično što bi se iskoristilo za ozbiljniji postupak gdje je zaprijećena kazna do 12 godina zatvora.
Drugi pravac je bio prikupljanje informacija, snimanje komunikacija, kretanje, kontakti i slično, te pokušaji pojedinih špijuna da me odvuku na neku udaljenu lokaciju, gdje je već čekao tim ubica.
Kada sve to nije uspjelo, odlučili su u vrhu terorističke organizacije da dodatno rizikuju objelodanivši postojanje predmeta te me formalno pozovu na izjašnjenje u Istočno Sarajevo sa pravim povodom u pozadini, da naravno samo dođem tamo, kada bi odmah bilo javljeno njihovim ubicama da me sačekaju prilikom izlaska iz zgrade i obave naručeni posao na mnogo jednostavniji način, pošto im je meta došla na nišan.
Ja sam naravno, znajući veoma dobro zakone, odmah pismeno zatražio kopiju rješenja o dodjeli nadležnosti i od tužilaštva u Istočnom Sarajevom a potom kada je uključen sud u Sokocu i od njih ali su pripadnici mafije, koji su pokrenuli nelegalne predmete to izbjegavali ne znajući da sam u međuvremenu pribavio dokaze od republičkog tužilaštva i vrhovnog suda iz kojih se vidi da su oni falsifikovali odnosno lažirali nadležnost.
Pošto sam im postajao sve veća opasnost, jer sam bukvalno u potpunosti prikupio dokaze o njihovoj umiješanosti u ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, prilikom šverca narkotika u Bobar grupu i njihovim pokušajima da prikriju taj zločin, odlučili su da sprovedu plan o mom presretanju i odvođenju na teritoriju Istočnog Sarajeva, tako što je pripadnik terorističke organizacije Borovčanin Danko, poslao službenike sudske policije da me presretnu i lažu kako treba da me odvedu samo do suda u Bijeljini ali im nije dao nikakvu pismenu naredbu suda o tome a koju su prema zakonu obavezni da mi uruče.
Pošto to nisu uradili, jer nisu imali tu naredbu, pozvao sam pripadnike policijske stanice "Bijeljina II" koji su bili u blizini da obave posao za koji su plaćeni novcem građana i konstatuju tu činjenicu, odnosno prekršaj no iako su se pripadnici MUP-a uvjerili da sudska policija nema naredbu, odbili su sačiniti zabilješku o tome čime bi bezakonje ostalo sakriveno.
Znajući da mi je život u opasnosti, pogotovo ako se sve ove činjenice zataškaju, rekao sam prisutnima da ukoliko neće da provjere nadležnost i sačine zabilješku o tome, ja idem i "doviđenja" te krenuo, na šta sam poslije samo dva koraka napadnut sa leđa od strane 4 policajca.
Gurnuli su me na zid obližnje zgrade i pokušali nasilno zavrnuti ruke na leđa, čemu sam se suprostavio i sa dva kratka trzaja sastavio ruke pa glasno ponudio da ću dozvoliti da mi stavi lisice ako to žele jer mi je odgovaralo hapšenje, poslije čega se morala sačiniti zabilješka o ovom događaju.
Tom prilikom je došlo do neviđenog falsifikovanja dokumentacije, laži i kršenja zakona, što sam sve dokazao u sudskom postupku a sada neću dodatno isticati nego se koncentrišem na za ovaj tekst bitne detalje, prije čega citiram dio iz obrazloženja suda u Rješenju 80 0 Pr 100636 18 Pr :
Nadalje, iz izjava svih naprijed saslušanih svjedoka, odnosno odlučnih činjenjica koje su iz istih utvrđene, nespornim je konstatovano da sudski policajci Okružnog Centra sudske policije Bijeljina, kod sebe nisu imali predmetnu Naredbu Osnovnog suda Sokolac a na koju su se pozivali da po istoj postupaju prilikom njenog izvršavanja, odnosno prinudnog dovođenja okrivljenog pred Osnovni sud Sokolac a i sam okrivljeni je sudske policajce pozivao da mu uruče navedenu naredbu (što takođe ne spore saslušani policijski službenici).
Odbrana okrivljenog u toku postupka pravilno ukazuje da postupanje sudskih policajaca na naprijed navedeni način nije u skladu sa odredbom iz člana 183. stav 5 ZKP-a RS koja glasi: „Lice kome je povjereno izvršenje naredbe predaje naredbu osumnjičenom, odnosno optuženom i poziva ga da s njim pođe. Ako osumnjičeni, odnosno optuženi to odbije, dovešće ga prinudno.“

Iako sam dakle, dobrovoljno ponudio da mi se stavi lisice, prilikom uvođenja u zgradu su mi izuzetno grubo nasilno gurali glavu prema zemlji, što je bilo nepotrebno, osim ako me nisu htjeli spriječiti da vidim ko je sve prisutan u prostorijama od špijuna i doušnika, odnosno nadređenih komandira.
Kako imam teškoća, uzrokovanih alergijom na polen ambrozije taj događaj je izazvao da udahnem dio alergičnog sadržaja u pluća što je dovelo do gušenja.
Iz tog razloga sam od službenika Srećka Panića, koji je sačinjavao zabilješku, zatražio hitnu pomoć. On je tom prilikom gledao iza mene a kad sam se okrenuo, vidio sam inspektora Dejana Minića, koga od ranije poznajem, kako mu daje znake rukama odrečno, odnosno instruiše ga da mi se ne ukazuje medicinska pomoć.
Pošto sam ga ugledao i pomenuo njegovo ime, inspektor Minić je odmah pobjegao nazad u susjednu prostoriju a ja sam zatražio od prisutnih da mi bar donesu čašu vode do dolaska hitne pomoći.
Čašu vode sam srećom dobio, međutim hitnu pomoć, ne samo da nisu zvali, nego je dokumentacija brutalno falsifikovana i između ostalog napisano da sam se odbio izjasniti po pitanju medicinske pomoći, što je gnusna laž, jer sam taj zahtjev ponovio bar 20 puta.
Ali da ne dužim mnogo o tome, pošto je moja namjera bila da pomognem, upravo tom službeniku Srećku Paniću, pošto su šefovi mafije za kompletan ovaj događaj, pokušali svu odgovornost prebaciti na njega a presjeći komandne veze prema sebi.
To je izvršeno na taj način da su u sudskom postupku, instruirali svjedoka S.J. da izjavi, kako je čuo da sam tražio hitnu pomoć u policijskoj stanici a Srećko Panić je prethodno nagovoren, iako se zakleo da će govoriti istinu, da izjavi - slaže kako to nije čuo.
Glumeći zabrinutost za njega, krivci i podstrekači izvršenja krivičnih djela su mu govorili, kako je pogriješio u nečemu to je trebao uraditi drugačije ali sve to može ispraviti, ukoliko bude lagao pred sudom i naravno ne pominje njihovu ulogu u svemu.
Tako je na moje pitanje da li poznaje Dejana Minića i gdje je u tom trenutku bio, svjedok Srećko Panić odgovorio da ga poznaje, da je to inspektor ali je onda slagao da ne zna gdje je bio, što je jasno da je laž, jer sam istog vidio u zgradi.
Svjedok Panić je sve to ispričao na završnom pretresu a pošto je već na prethodnom, jedan od drugih svjedoka J.S. izjavio pred sudom da je čuo, kako sam od policije u njihovoj zgradi tražio hitnu pomoć.
I on je naravno instruisan da tako izjavi, jer moje pitanje uopšte nije bilo, šta se dešavalo u policijskoj stanici, nego da li je moje zahtjeve za hitnu pomoć sudskoj policiji, prenio svome načelniku, na šta je on odgovorio da "nije čuo" moje zahtjeve njima, što je naravno gnusna laž, te onda dodao da je čuo u policijskoj stanici da se žalim na alergiju i gušenje.
Cilj toga je bio da se presječe odgovornost ka načelniku sudske policije Borovčaninu i drugim saučesnicima iz Istočnog Sarajeva a sva odgovornost, svali na pripadnika policije Srećka Panića.
On jeste prekršio proceduru propisanu zakonom, što je uostalom i dokazano pred sudom ali ja naravno ne želim da odgovornost za sve zločine uključujući pokušaj mog ubistva i ubistvo Ivone Bajo, padne na nekoga ko sa tim nema veze a da se glavni krivci izvuku nekažnjeni, te sam pokušao gospodinu Srećku Paniću, dostaviti dokumente, odnosno dokazni materijal iz koga se vidi, odgovornost prvo načelnika sudske policije a onda lančano stiže i do drugih krivaca iz MUP-a i nenadležnih organa u Istočnom Sarajevo.
U tu svrhu sam podneo krivičnu prijavu prije formiranja prekršajnog predmeta u osnovnom sudu u Bijeljini a pri sačinjavanju te prijave sam predvidio da će pripadnici mafije, pokušati da se izvuku i svu odgovornost prebace na Srećka Panića te sam ubacio rečenicu koja će ih razotkriti, citiram :
"Zločinci iz policije su mi umjesto ukazivanja hitne pomoći, saopštili da me predaju sudskoj policiji, koja će me navodno odvesti u hitnu pomoć, iako su oni bili dužni to da učine i kako se vidi napisali da nisam ni tražio intervenciju. Očigledno su šefovi mafijaškog klana intervenisali telefonima, pokušavajući na sve načine da me što prije dovuku na Sokolac, timu ubica koji je već čekao na nišan, te iako sam i od sudske policije zatražio da me odvedu u hitnu pomoć, oni to nisu učinili a na pitanje jesu li obavijestili svog komandira, zločinca o tome, niko od njih nije odgovorio ali im se na licu vidjelo da su to učinili a kriminalaca Borovčanin Danko, naravno nije izvršio svoju profesionalnu obavezu nego je zastupao interese mafije koja je planirala da me ubije."
Prijava je predata 24.05.2019. dva dana nakon što sam napadnut u zgradi PU Bijeljina od strane pripadnika MUP-a u civilu, koji mi je prijetio i ubistvom ako ikada više dođem tražiti neka prava. Citirani dio je na dnu treće strane te prijave a kompletan sadržaj je objavljen na internetu na web lokaciji "http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2019/05/30/4151496" i "https://pravdaistina.cloudaccess.host/prijava-protiv-vise-lica-i-nn-lica-za-vise-krivicnih-djela".
Osim toga, postoji detalj koji nisam napisao ni tada, niti je bilo gdje zabeležen.
Poslije mojih više uzastopnih zahtjeva da se pozove hitna pomoć, Srećko Panić je rekao : "Evo predaću te sudskoj policiji i oni će te svojim vozilom odvesti u hitnu pomoć" što sam čuo i ja i svi prisutni a siguran sam da će se ovog detalja, gospodin Panić sjetiti te apelujem na njegove prijatelje ili kolege da mu dostave ovaj materijal, posebno ukoliko ja ne budem to mogao lično učiniti.
Dakle, kada sam 24.06.2020. u policijskoj stanici Bijeljina II, na portirnici tražio Srećka Panića, saopšteno mi je, da tog dana nije na poslu a neće biti ni sutradan i savjetovano da se narednih dana javim telefonom i raspitam.
Tog trenutka, sa desne strane u prostoriju ulazi, upravo inspektor Dejan Minić, koji je 27.09.2018. instruisao i nagovarao Srećka Panića da izvršava krivična djela, da ne postupa u skladu sa pravilima i koji kao ni njegova komanda nisu htjeli da preuzmu dio odgovornosti i pomognu kolegi Srećku Paniću, nego su se sakrivali tokom sudskog postupka, iako sam po sugestiji suda, poslao pismene zahtjeve i MUP-u i sudskoj policiji i nenadležnim organima na teritoriji Istočnog Sarajeva.
Jedna od zajedničkih tački u tim zahtjevima je bila, da svaki od tih organa, dostavi pismene dokaze o prenosu nadležnosti, vezano za događaje od spornog dana, ukoliko postoje a to niko od njih nije učinio.
Kada se ima u vidu da sam ja priložio dokaze, od republičkog tužilaštva i vrhovnog suda iz kojih se vidi da je to bio pokušaj lažiranja nadležnosti, onda je potpuno jasno da tu nema nikakvog postupanja državnih organa, nego se radi o razbojničkom terorističkom napadu mafijaškog klana na mene, sa planom da budem ubijen na udaljenoj teritoriji.
Time su sve takozvane "državne institucije" pokazale da nemaju nikakve veze sa zakonima, da su pripadnici mafije zaposleni u njihovim redovima, izvršili teška krivična djela a sada im se od strane "institucija" pruža podrška, čime se takozvana država, odnosno republika, kako RS tako i BIH u cjelini, deklariše kao klasična mafijaško teroristička organizacija. Pojedinci koji su reagovali i distancirali se od terorističke grupe, (kao služba predsjednika recimo) pokazuju da ne žele biti saučesnici mafije u prikrivanjima teških zločina.
Kako sam poslije 24.06.2020. saznao u narednih nekoliko dana su pokrenute nove radnje protiv mene u kojima je očito učestvovao i Dejan Minić i načelnik sudske policije Borovčanin uz angažovanje doušnika, preko koga sam i saznao za te radnje, no ovom prilikom, naravno neću pominjati detalje, niti ime osobe, preko koje sam obaviješten o tome.
Na kraju ću još samo prezentovati dokaze, iz kojih se vidi organizovani kriminal, izvršen od strane načelnika Borovčanin Danka, koji je sastavio službenu zabilješku, onako kako je on htio i prikrio događaje koji su se odigrali te izostavio najbitniji detalj a to je da sudska policija nije uz sebe imala naredbu niti su mi je uručili na moj zahtjev.
Ne postoji ni podatak da sam zahtijevao hitnu pomoć i imao teške napade prilikom transporta, gušenje i povraćanje a laže se da je sve proteklo u redu, no na kraju se dodaje da sam "pušten na slobodu" što u prevodu znači, izbačen na ulicama Sokoca, kao meta timu ubica, koji je čekao na putu prema autobuskoj stanici.
Da je načelnik Borovčanin, brutalno lažirao činjenični opis, dokaz je zabilješka policijske stanice "Bijeljina II" koju je potpisao Srećko Panić a u kojoj je jasno naveo da sudska policija nije imala naredbu uz sebe a to je potom i dokazano u sudskom postupku.
Pošto sam podnio krivičnu prijavu protiv mafijaškog klana za "Terorizam i druga krivična djela" tužilaštvu Bosne i Hercegovine, pripadnici mafije na višim pozicijama su se uplašili i pokušali svu odgovornost usmjeriti na policajca Srećka Panića a sve dokaze o svom učešću prikriti te ovim javnim tekstom, ukazujem na njihove veze sa teškim krivičnim djelima.
Srećko Panić jeste prekršio zakon ali tada nije znao pozadinu svega, jeste i lažno svjedočio pred sudom, što je pravno gledano mnogo teže, pošto je bio svjestan šta čini, no pošto je izmanipulisan od strane pripadnika mafije na višim nivoima, imao sam namjeru dostaviti mu ovaj materijala i ukazati, koje dokaze može prezentovati ako i kada bude pokrenut postupak protiv njega.
Pripadnici terorističke grupe, koji se kriju u sjenci, glume prijatelje i Paniću i drugima koje nagovaraju na krivična djela a sa druge strane, ne smiju da izađu javno pred mene i pokažu to svoje navodno znanje i sposobnost, su se uplašili, jer im je jasno da će Srećko Panić, kada se protiv njega pokrene postupak, progovoriti i otkriti njihov udio u zločinačkom planu, posebno kada se ima u vidu činjenica da sam i bez svjedočenja Srećka Panića, dokazao kakav je to monstruozni kriminal u pitanju i koji zločinci iza tog plana stoje.
Obaviješten sam, (dopisom "UDT DI 009312 19 od 27.01.2020.") da je Visoko sudsko i tužilačko vijeće, smijenilo Rajka Čolovića sa pozicije glavnog okružnog tužioca u Istočnom Sarajevu a služba predsjednika Republike mi je poslala dopis "01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020." iz koga se vidi da je materijal proslijeđen pripadnicima MUP-a a na šta niko još nije reagovao.
No i sama činjenica da postoji dokument iz koga se vidi da je u arhivi predsjednika Republike, materijal koji dokazuje ne samo pokušaj mog ubistva, nego i ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, prilikom šverca koji je teroristička grupa vršila iz područja Sarajeva u Bobar grupu, je veoma značajna i visi kao mač nad glavama pripadnika mafije, koji su svjesni da više ne mogu prekrivati svoju odgovornost te bi mogli u želji da smanje količinu dokaznog materijala protiv sebe, pokušati ne samo ponovno moje ubistvo, nego i likvidacije policijskih službenika, koji su svjedoci njihovih krivičnih dijela, na sličan način kako su ubijeni pripadnici MUP-a u Sarajevu, oktobra 2018-te a ubice pobjegle na teritoriju Istočnog Sarajeva pod zaštitu istih kriminalaca koji su umiješani i u ove opisane događaje...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1106

Javni poziv tužilaštvu na saradnju sa građanima

Osim, da se tako izrazim, blagih krivičnih dijela, vezano za falsifikovanje nadležnosti i težih kao što su saučesnistvo u planiranju i pokušajima mog ubistva, Rajko Čolović je godinama štitio grupu plaćenih ubica, koja je uhapšena tek poslije njegovog smjenjivanja a nakon napada na Slobodana Vasiljevića...

OKRUŽNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U ISTOČNOM SARAJEVU

NA RUKE : GJOT VUKADIN ANICA - OJT JOVANA TOMAŠ

JAVNI POZIV TUŽILAŠTVU NA SARADNJU SA GRAĐANIMA

S obzirom na okolnosti, odnosno stanje uzrokovano proglašenom pandemijom, šaljem ovaj zahtjev elektronskim putem na službeni mejl da bi se izbjegla opasnost od zaraze službenih lica te tražim da mi na isti način bude odgovoreno na mejl Zdenkobajo@gmail.com, što je i sigurnije, posebno imajući u vidu da se dio pošiljki presreće i uništava za šta imam pismene dokaze od Pošta Srpske.
Dopisom UDT DI 009312 19 od 27.01.2020. pismeno sam obaviješten da je nekadašnjem glavnom okružnom tužiocu Rajku Čoloviću prestao mandat.
Da pomenuta osoba, nije više na poziciji glavnog tužioca, znao sam još polovinom predhodne 2019. pošto je objavljeno da je na tu poziciju imenovana gospođa Anica Vukadin.
Ostalo je nejasno, odnosno nisu objavljeni razlozi, zbog kojih gospodin Čolović, više nije glavni tužilac, iako je njegov mandat isticao tek u decembru te godine, no s obzirom da sam protiv njega podnio više pritužbi, zbog teške zloupotrebe službenog položaja i više krivičnih dijela, izvršenih sa ciljem da se nezakonito prikupljaju podaci o meni i iskoriste za pripremu ubistva, pretpostavljao sam da su te činjenice povezane.
Danas je poznato a i u nekoliko sudskih predmeta u Bijeljini su kao dokaz priloženi dokumenti iz kojih se jasno vidi da je gospodin Čolović zloupotrijebio svoj položaj, kako bi falsifikovao nadležnost te pokrenuo nezakoniti predmet protiv mene i posebne istražne radnje a kada svi pokušaji da budem ubijen na teritoriji Bijeljine, od strane pripadnika mafije nisu uspjeli, odlučeno je da se predmet dodijeli u rad novom tužiocu te isprovocira moj dolazak ili prisilno dovođenje na teritoriju Istočnog Sarajeva, gdje bih bio laka meta plaćenim ubicama.
Detalje o tim pokušajima ubistva neću sada opisivati, nego ću samo istaći da sam osim već navedenih činjenica ustanovio da gospođa Jovana Tomaš stupa na dužnost okružnog tužioca tek 2017. dok je predmet protiv mene otvoren dvije godine ranije, što asocira da ga ona nikako nije mogla otvoriti i da je po svoj prilici i sama prevarena, odnosno obmanuta od strane tadašnjeg glavnog tužioca ili nekog posrednika kako bi vjerovala da je sve po zakonu.
Neposredno poslije jednog pokušaja ubistva, (jun 2017.) dobio sam poziv da dođem u tužilaštvo u Istočnom Sarajevu i izjasnim se pred tužiocem na šta sam odmah zatražio pismeno rješenje o prenosu nadležnosti, koje tada nisam dobio ali je moguće tom prilikom tužilac Tomaš Jovana, shvatila da nije sve zakonito u tom predmetu ili je sa druge strane, neke daljnje korake preduzeo tadašnji glavni okružni tužilac Rajko Čolović.
Osim, da se tako izrazim, blagih krivičnih dijela, vezano za falsifikovanje nadležnosti i težih kao što su saučesnistvo u planiranju i pokušajima mog ubistva, Rajko Čolović je godinama štitio grupu plaćenih ubica, koja je uhapšena tek poslije njegovog smjenjivanja a nakon napada na Slobodana Vasiljevića.
I što je posebno bitno, gospodin Čolović je pripadnik terorističke organizacije, koja je ubila osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo, ćerku moje sestre, prilikom šverca narkotika koji su sa teritorije Sarajeve dopremljeni u Bobar grupu a potom godinama pokušava prikriti ubistvo, što nisu uspjeli, pošto sam razotkrio sve detalje tog zločina i ta činjenica je glavni motiv mafijaškog klana koji želi da me ubije i otkloni opasnost od sebe.
S obzirom da postoje i drugi saučesnici koji su tada učestvovali u ubistvu i prikrivanju ubistva devojčice te pokušajima mog ubistva, koji se nastavljaju i danas, očekujem od tužilaštva, posebno trenutnog glavnog tužioca gospođe Vukadin Anice i tužioca Tomaš Jovane, koja je bila zadužena nelegalnim predmetom da postupe u skladu sa zakonom, da sarađuju sa građanima u ostvarenju njihovih prava te da ne prikrivaju dokaze, izvršioce i činjenice izvršenih krivičnih djela.
Na osnovu prava garantovanih ustavom RS, članovi 23 "Zajamčena je zaštita tajnosti podataka o ličnosti. Prikupljanje, obrada i svrha korištenja ličnih podataka, uređuje se zakonom. Zabranjeno je korištenje podataka o ličnosti koje je suprotno utvrđenoj svrsi njihovog prikupljanja. Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama." te člana 48, kao i prava iz ZKP-u i Zakona o slobodi pristupa informacijama. U skladu sa navedenim članovima i pravima iz zakona i ustava podnosim :

ZAHTJEV I JAVNI POZIV ZA OJTIS

U skladu sa pravima iz Ustava i zakona očekujem da mi odgovorite na naredna pitanja u elektronskoj poruci kao što je to činjeno i od strane Visokog sudskog i tužilačkog vijeća i kabineta predsjednika Republike...
... te po mogućnosti pošaljete i skenirane kopije najbitnijih dokumenata:

Ko je tužilac, koji je otvorio 2015. predmet T17 0 KT 0006630 15 ?
Kog datuma je okružni tužilac Tomaš Jovana, stupila na dužnost u OJTIS ?
Kog dana je okružni tužilac Jovana Tomaš, zadužila predmet broj T17 0 KT 0006630 15 ?
Da li je tužilac Tomaš Jovana, potpisala poziv na ispitivanje, koji mi je upućen dana 22.06.2017. ?
Da li je OJT, Tomaš Jovana u vrijeme kada je zadužena predmetom broj T17 0 KT 0006630 15, posjedovala navodno rješenje kojim se taj spis dodijeljuje u rad njihovom tužilaštvu ili je o postojanju istog bila obmanuta ?
Da li je tužilac Jovana Tomaš, poslije slanja mog zahtjeva za dostavu navodnog rješenja, zatražila asistenciju policijske uprave Bijeljina i moje izjašnjavanje u toj ustanovi ili je to učinio neki drugi službenik tužilaštva ?
Da li je okružni tužilac Tomaš Jovana, potpisala optužnicu 29.11.2017. ili je njen potpis falsifikovan od strane drugog lica ?
Da li je okružni tužilac Tomaš Jovana, privremeno prekinula posao zbog bolovanja prije 29.11.2017 ili poslije tog datuma ?
Da li su okružni tužilac Tomaš Jovana i sadašnji glavni okružni tužilac Vukadin Anica, ikada vidjeli bilo kakvo rješenje kojim se bilo kakav predmet u kome sam ja osumnjičeni, dodjeljuje u rad njihovom tužilaštvu ?
Da li danas pomenute osobe, imaju saznanja da je u stvari dopis "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." kojim se opravdava podizanje optužnice protiv mene, dodijelio okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu, moju krivičnu prijavu protiv kriminalne grupe zbog falsifikovanja rješenja osnovnog suda u Bijeljini ?


Osim odgovara na prethodna pitanja tražim da mi na navedeni mejl dostavite skenirane dokumente :

1. Kopiju odluke, ukoliko postoji kojom se predmet T17 0 KT 0006630 15, dodjeljuje u rad okružnom tužiocu Jovani Tomaš.
2. Kopiju odluke, ukoliko postoji, kojom se predmet T17 0 KT 0006630 15, prethodno još 2015 dodjeljuje nepoznatom XX tužiocu.
3. Kopiju odluke nepoznatog XX tužioca, ukoliko postoji a kojom se nalažu posebne istražne radnje.
4. Ukoliko se predhodni dokumenti, vezano za nepoznatog XX tužioca, smatraju tajnim, onda bilo koji dokument iz koga se vidi koji je tužilac postupao u navedenom predmetu prije Jovane Tomaš.


Ukoliko na ova moja pitanja ne bude odgovoreno, želim zbog javnosti i građana da istaknem, kako prema dosad prikupljenim dokazima i činjenicama, proizilazi da okružni tužilac Tomaš Jovana, niti je znala za falsifikovanje nadležnosti, niti je saučestvovla u krivičnim djelima i pokušajima mogu ubistva ali imaće priliku i ona i trenutni glavni tužilac da se izjasne po tom pitanju ako žele.
Ako to ipak ne učine, neće biti u pitanju samo obična pristrasnost, nego će direktno pružiti pomoć i podršku, pripadnicima monstruozne i opasne terorističke organizacije, koja je odgovorna za više teških krivičnih dijela pljački, likvidacija, silovanja, premlaćivanja u posljednjih 25 godina od završetka rata do danas...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902
Zdenkobajo@gmail.com

BANDITIZACIJA TAKOZVANIH INSTITUCIJA OD STRANE MAFIJAŠKIH BOSOVA

Banditizacija takozvanih institucija od strane mafijaških bosova

Konkretno u ovom slučaju je izvršen razbojnički teroristički napad grupe koja je planirala moje ubistvo u kome je načelnik sudske policije Borovčanin, poslao službenike bez primjerka naredbe za dovođenje, predsjednik suda u Sokocu, takođe Borovčanin, prethodno lažirao nadležnost, kao i glavni okružni tužilac u OJTIS, Čolović, koji je falsifikovao nadležnost sopstvenog tužilaštva. Od više drugih krivičnih djela, ističem samo još činjenicu da je inspektor Minić, podsticao, službenike MUP-a da krše zakon, prava građana i falsifikuju dokumente a komandir Nešković se tome priključio u sastavljanju dokumentacije kada je izostavio ključne događaje i tek u svojoj žalbi pominje da sam upozoravao na nezakonitost i lažiranje nadležnosti i na planiranje ubistva...

BANDITIZACIJA TAKOZVANIH INSTITUCIJA OD STRANE MAFIJAŠKIH BOSOVA

Prije nekoliko godina dostavio sam pismeno predsjedniku suda, nekoliko primjedbi vezano za pogrešnu primjenu zakona i izneo sugestije o eventualnim izmjenama. U međuvremenu se Zakon o prekršajima i ZOJRIM i izmjenio te uz povećanje obima i broja članova došlo je i do nekih izmjena o kojima sam ranije pisao. Da li je moj dopis imao uticaja ili ne nije ni važno, koliko je značajno da se recimo pravo iz člana 32 Ustava RS, dodatno istaklo u članu 7, ZOJRIM, dio "osim ako se navedeno ne odnosi na javno iznešeno mišljenje o radu državnih organa, te drugih javnih organa i organizacija".
Na žalost, iako postoji u zakonu a ranije je bilo definisano ustavom, ovo pravo i odredba se ne poštuje no neću sada obrazlagati taj član nego 2 druga koja se od strane drugostepenog i prvostepenog suda krše na štetu građana. To što sam oslobođen krivnje u predmetu "80 0 Pr 100636 18 Pr" ne mjenja suštinu jer je važno da i druge osobe koje ne poznaju zakon budu zaštićene od strane suda a ne da im se prava oduzimaju i odredbe zakona prekrajaju na njihovu štetu.
Na drugoj strani Rješenja 80 0 Pr 100636 19 Pžp od 28.01.2020. Okružnog suda u Bijeljini navodi se, citiram :
"Što se tiče navoda okrivljenog da je nastupila zastarjelost za vođenje prekršajnog postupka u konkretnom slučaju i koji se poziva na odredbe čl. 99. Zakona o prekršajima RS, isti su ocjenjeni kao neosnovani jer je čl. 103. st. 3. Zakona o prekršajima RS propisano „zastarjelost se prekida svakom procesnom radnjom koja se preduzima protiv počinioca prekršaja“ dok je st. 4. istog člana propisano „svakim prekidom zastarjelost počinje ponovo teći, ali bez obzira na prekide zastarjelost u svakom slučaju nastupa kada protekne dva puta onoliko vremena koliko je propisano u čl. 99. ovog zakona“, pa je žalba u ovom dijelu neosnovana."
Prije svega ističem da ja nisam podnosio nikakvu žalbu nego "ODGOVOR NA ŽALBU PS BIJELJINA II" i u tom odgovoru samo pomenuo, citiram :
"Još prije nego što je dokazni postupak uopšte počeo, sačinio sam dokument vezano za zastarijevanje ali nisam htio da ga predam ni na drugom pretresu, niti na trećem, sve do završne riječi jer sam htio da dobijem izjave svjedoka a da sam to učinio odmah, rizikovao bih da postupak bude prekinut u slučaju kada bi se doslovno poštovao zakon i tako ne bi došao do mnogih važnih dokaza. Bio sam uvjeren da ću biti oslobođen krivnje između ostalog i zbog toga što sam postupao isključivo po zakonu za razliku od službenika, kojima su komandovali Nešković i Borovčanin ali čak i da se to nije desilo za mene su mnogo važniji dokazi do kojih sam došao."
Kako se može vidjeti pojam "ZASTARJEVANJE" se samo POMINJE u mom odgovoru, bez ikakvog pozivanja da je trebalo biti primjenjeno. Dakle u tom dokumentu uopšte nisam isticao da je "NASTUPILA ZASTARJELOST" te se postavlja pitanje odakle drugostepenom sudu taj pojam i takav stav. Istina je da sam to istakao na pretresu - kome drugostepeni sud nije prisustvovao a kako se radilo o žalbi PS Bijeljina II, nije bilo nikakvog razloga da se ova moja "BEZAZLENA" i nebitna rečenica analizira.
No, sa druge strane, iz dokaznog postupka se vidi da sam uprkos ograničenjima koja su bila i opravdana od strane suda ali i neka neopravdana, uspio dokazati istinitost sopstvenih tvrdnji i što je još važnije, smišljeni kriminal, laži, falsifikovanja pripadnika MUP-a i sudske policije te čak jasno tokom ispitivanja, kreirao materijal, koji dokazuje da svjedoci lažu i pred sudom iako su prethodno pročitali zakletvu.
S obzirom da je u pozadini svega, više teških krivičnih djela na štetu mojih prava, zdravlja i života, asistiranje u pokušaju ubistva kao i prikrivanje ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, pripadnici MUP-a koji su podnijeli zahtjev za prekršajni postupak su shvatili da su njihove zločinačke radnje razotkrivene, da zbog njih mogu i trebaju dobiti zaslužene zatvorske kazne, te su krivca za to vidjeli u sudu, smatrajući da je postupak trebao biti prekinut čime bi svjedoci bili spašeni od sopstvenih laži pred sudom što je dodatno krivično djelo.
Pravo stanje može se vidjeti iz odredbi člana 103 ZOP, koji citiram u cjelosti :
Član 103. Tok i prekid zastarjelosti pokretanja i vođenja prekršajnog postupka i izvršenja zaštitnih mjera
(1) Zastarjelost za pokretanje i vođenje prekršajnog postupka počinje od dana kada je prekršaj izvršen. (2) Zastarjelost ne teče za vrijeme za koje se po zakonu gonjenje, odnosno izvršenje zaštitne mjere ne može otpočeti ili nastaviti. (3) Zastarjelost se prekida svakom procesnom radnjom koja se preduzima radi gonjenja počinioca prekršaja ili izvršenja zaštitne mjere. (4) Svakim prekidom zastarjelost počinje ponovo teći, ali bez obzira na prekide, zastarjelost u svakom slučaju nastaje kada protekne dva puta onoliko vremena koliko je propisano u čl. 99. i 101. ovog zakona. (5) Ako je riječ o kazni zatvora iz opozvane uslovne osude, zastarjelost počinje teći danom pravosnažnosti odluke o opozivu. (6) Zastarjelost izvršenja kazne zatvora, odnosno zatvora kojima je zamijenjena neplaćena novčana kazna i zastarjelost izvršenja zaštitnih mjera ne teče za vrijeme njihovog izvršavanja. (7) Na rokove zastarjelosti prekršajnog gonjenja i izvršenja prekršajne sankcije primjenjuje se propis koji je važio u vrijeme učinjenog prekršaja.

A sada ponavljam stav 3, koji glasi : "Zastarjelost se prekida svakom procesnom radnjom koja se preduzima radi gonjenja počinioca prekršaja ili izvršenja zaštitne mjere." te se vidi da je drugostepeni sud u svom "Rješenju" izostavio riječi "radi gonjenja počinioca prekršaja ili izvršenja zaštitne mjere" i prepravio ih u sasvim drugačiji smisao : "protiv počinioca prekršaja".
Dakle, zakonom je predviđeno da se zastarjevanje prekida ukoliko okrivljeni izbjegava postupak te sud zbog toga preduzima procesne radnje za njegovo gonjenje ili izvršavanje zaštitne mjere. To je precizno i jasno navedeno u članu 103, stav 3, te očekujem od predsjednika sudova da obezbjede primjenu tog i svih drugih članova na propisani način a ne na štetu građana, posebno imajući u vidu, smišljeni kriminal policije koja na najmonstruozniji način, krši zakon, čini krivična djela a onda falsifikuje dokumentaciju i laže pred sudom, sve po naredbama kriminalaca koji su na višim pozicijama u hijerarhiji mafije.
Drugi važan član koji se ne primjenjuje tokom dokaznog postupka a garantuje se zakonom je iz člana 9, stav 2, tačka 5, citiram :
"(2)Okrivljeno lice iz stava 1. ovog člana ima pravo da: 5) ispita ili da se u njegovo ime ispitaju svjedoci koji ga terete i da se obezbjedi prisustvo i saslušnje svjedoka u njegovu korist pod istim uslovima kao i svjedoka koji ga terete.
Ovo nije navod iz zakona koji imam na računaru, te bi eventualno mogao biti pogrešna odredba koja je možda izmjenjena ili neka druga greška nego citiram iz poziva koji sud šalje okrivljenom na pretres a član 9, je njegov sastavni dio, na drugoj strani.
Kada sam se pozvao na ovo pravo, prvostepeni sud je odbio da ga primjeni, prepravljajući dio "da se obezbjedi prisustvo i saslušnje svjedoka" u "da obezbjedi prisustvo i saslušnje svjedoka". čime sud PRAVO građanina - okrivljenog, izbacivanjem samo jedne riječi "SE" pretvara u "OBAVEZU".
Očekujem od predsjednika sudova da će osigurati građanima i ovo pravo i uticati na sudije da obezbijede prava građanima i obezbjede prisustvo svjedoka, koji su relevantni za događaj na način da su akteri dešavanja ili su direktno uticali na radnje koje su predmet pretresa.
Konkretno u ovom slučaju je izvršen razbojnički teroristički napad grupe koja je planirala moje ubistvo u kome je načelnik sudske policije Borovčanin, poslao službenike bez primjerka naredbe za dovođenje, predsjednik suda u Sokocu, takođe Borovčanin, prethodno lažirao nadležnost, kao i glavni okružni tužilac u OJTIS, Čolović, koji je falsifikovao nadležnost sopstvenog tužilaštva. Od više drugih krivičnih djela, ističem samo još činjenicu da je inspektor Minić, podsticao, službenike MUP-a da krše zakon, prava građana i falsifikuju dokumente a komandir Nešković se tome priključio u sastavljanju dokumentacije kada je izostavio ključne događaje i tek u svojoj žalbi pominje da sam upozoravao na nezakonitost i lažiranje nadležnosti i na planiranje ubistva.
Podsjetiću da je Minić, prije nekoliko godina svjedočeći pred sudom uglavnom korektno, instruisan da "ZABORAVI" dio kada sudski policajac kaže da mi ne treba dati nikakva prava nego me treba odvest na Sokolac. Minić je kao nagradu za "ZABORAVNOST" napredovao do mjesta inspektora, sa koga je učestvovao u napadu na moja prava, zdravlje i život. I ostali "svjedoci" su instruisani "da zaborave ove riječi koje je očito sudskoj policiji servirao načelnik Borovčanin a onda više puta u sadejstvu sa saučesnicima pokušavao da realizuje taj plan koji se trebao okončati "zadesnom" smrću na Sokocu.
AKO NEKO MISLI DA NIJE TAKO, NEKA ODGOVORI ZBOG ČEGA MI NIJE OMOGUĆENO DA ISPITAM PRIPADNIKE MAFIJE IZ ISTOČNOG SARAJEVA I POSTAVIM PITANJA KAKO SU, KOJIM DOKUMENTOM I PO KOJIM ZAKONSKIM ODREDBAMA STEKLI NADLEŽNOST U PREDMETIMA KOJI SU KORIŠTENI ZA MOJE PRAĆENJE, ANGAŽOVANJE INFORMATORA, SNIMANJE KOMUNIKACIJA I ODVOĐENJE NA SOKOLAC.
Podsjećam da su sudski policajci i pripadnik MUP-a, pred sudom svjedočili da NE ZNAJU, zakonske odredbe vezano za radnje koje su vršili i svima navedenima bi ostalo da odgovore isto tako ili da priznaju saučesništvo u pokušaju mog ubistva, ubistvu Ivone Bajo, pokušajima prikrivanja tog zločina i drugim krivičnim djelima.
Dakle, da nisam bio spreman na ovakav scenario i da sam odmah kad sam ostavljen na ulicama Sokoca, krenuo ka autobuskoj stanici, upao bih u klopku plaćenih ubica koji su sjedili u kafeu "Iceberg" a u dokumentima PS Bijeljina II, sastavljenim 27.09.2018, i naknadno za potrebe postupka, nema nijedne riječi o tome.
Kako se može vidjeti iz zabilješke sudske policije koja mi je uskraćena i bila nedostupna prije ispitivanja svjedoka, sudski policajci po diktatu Borovčanina navode da su postupali po naredbi, izostavljajući činjenicu da je nisu imali uz sebe a onda iako sam više puta tražio hitnu pomoć zbog gušenja, tvrdio da je plan moje odvlačenje i ostavljenje na Sokocu, to se i desilo a onda su telefonom obavješteni plaćenici u kafeu da sam izbačen na ulicu.
Detalje o tome neću sada obrazlagati a na kraju dodajem samo činjenicu da sud ne može zasnivati odluku na dokazima do kojih se došlo krženjem zakona o krivičnom postupku i drugih prava garantovanim ustavom i zakonima a što mi se konstantno onemogućavalo u svim postupcima. Podsjećam i napominjem da "svjedoci" nisu lagali samo sada u predmetu "80 0 Pr 100636 18 Pr" nego i u svim ranijim postupcima čega su sudije bili svjesni no očito nisu očekivali da će pripadnici mafije ići toliko daleko u zločinima da će pokušati likvidaciju na teritoriji Istočnog Sarajeva, angažovanje pripadnika terorističke grupe instalirane u OJTIS, Sudu u Sokocu, MUP-u i Sudskoj policiji.
Završni citat je iz dokumenta koji sam predao (a sada prilažem) uz "Odgovor" pod nazivom "OSNOVNA PRAVILA PREKRŠAJNOG POSTUPKA" gdje ističem pomenuti član 10. "Zakonitost dokaza" i mnoge druge ali ne pominjem "ZASTARJEVANJE", koje se potencira u obrazloženju :

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet : 80 0 Pr 100636 18 Pr

OSNOVNA PRAVILA PREKRŠAJNOG POSTUPKA

Na osnovu ZAKONA O PREKRŠAJIMA REPUBLIKE SRPSKE :
Pravično vođenje postupka - član 105
(1) Pravilima prekršajnog postupka ovog zakona omogućava se pravično vođenje prekršajnog postupka, zaštita ljudskih prava, pravilno utvrđivanje činjenica i zakonito odlučivanje o prekršajnoj odgovornosti, tako da niko nevin ne bude kažnjen, a da se počiniocu prekršaja izrekne kazna ili da se prema njemu primijeni druga prekršajna sankcija.
(2) Prije donošenja pravosnažne odluke o prekršaju, okrivljenom može biti ograničeno ostvarivanje sloboda i prava samo pod uslovima propisanim ovim zakonom. (3) Ako ovim zakonom nisu uređena pojedina pitanja prekršajnog postupka, na ta pitanja shodno se primjenjuju odredbe Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske: Osnovna načela, Mjesna nadležnost, Spajanje i razdvajanje postupka, Prenošenje mjesne nadležnosti, Posljedice nenadležnosti, Izuzeće, Branilac, Podnesci i zapisnici, Rokovi, Troškovi krivičnog postupka, Imovinskopravni zahtjevi, Pretresanje stana, prostorija i lica, Privremeno oduzimanje predmeta i imovine, Ispitivanje osumnjičenog, Saslušanje svjedoka, Uviđaj i rekonstrukcija, Vještačenje, Glavni pretres, Žalba na presudu prvostepenog suda, Postupak protiv pravnih lica, Postupak za primjenu mjera bezbjednosti, za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom i za opozivanje uslovne osude, Postupak za pružanje međunarodne pravne pomoći, Postupak za naknadu štete, rehabilitaciju i ostvarivanje drugih prava lica bez osnova osuđenih i neosnovano lišenih slobode.
Vezano za ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU, Glava I - OSNOVNA NAČELA, član 10. "Zakonitost dokaza" :
(1) Zabranjeno je od osumnjičenog, optuženog ili bilo kojeg drugog lica koje učestvuje u postupku iznuđivati priznanje ili kakvu drugu izjavu. (2) Sud ne može zasnivati svoju odluku na dokazima pribavljenim bitnim povredama ljudskih prava i sloboda propisanih Ustavom i medunarodnim ugovorima, koje je ratifikovala Bosna i Hercegovina, niti na dokazima koji su pribavljeni povredama ovog zakona. (3) Sud ne može zasnivati svoju odluku na dokazima koji su dobijeni na osnovu dokaza iz stava 2. ovog člana.
Kao i relevantni član 106, Zakona o prekršajima :
Slobodna ocjena dokaza i pravno nevaljani dokazi
Član 106. (1) Postojanje ili nepostojanje činjenica na kojima zasniva odluku, sud cijeni po svom slobodnom uvjerenju, pri čemu nije ograničen posebnim formalnim pravilima. (2) Sudska odluka se ne može zasnivati na dokazima koji su pribavljeni povredama ljudskih prava i osnovnih sloboda zagarantovanih Međunarodnom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i Ustavom Republike Srpske.
ISTIČEM DA JE REPUBLIKA SRPSKA PREKRŠILA ZKP-U, LAŽIRAJUĆI NADLEŽNOST NENADLEŽNIH SUDA U SOKOCU I OJTIS, PREKRŠILA JE ZAKON O TUŽILAŠTVIMA, ZAKON O SUDOVIMA TE KONVENCIJU O ZAŠTITI LJUDSKIH PRAVA, ČLANOVE 6 "PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE", 14 "ZABRANA DISKRIMINACIJE, 17 "ZABRANA ZLOUPOTREBE PRAVA", USTAV RS, ČLANOVE 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 45 KAO I 48 IZ KOGA POTENCIRAM STAV "PRAVA I SLOBODE ZAJAMČENI OVIM USTAVOM NE MOGU SE ODUZETI NI OGRANIČITI". REPUBLIKA SRPSKA NE SAMO DA JE PREKRŠILA SVE MOGUĆE ZAKONE KOJI SU RELEVANTNI NEGO JE INKVIZITORSKO GESTAPOVSKIM METODAMA POKUŠALA NA PREVARU DA ME NAVEDE A ONDA I PRISILNO ODVUČE NA UDALJENU LOKACIJU I UBIJE U SADEJSTVU SA SVOJIM NARKO MAFIJAŠKIM KLANOVIMA, LAŽIRAJUĆI I MONTIRAJUĆI PREDMETE PRED ZAKONOM NENADLEŽNIM ORGANIMA ZA ČIJE POSTUPANJE NE POSTOJE ZAKONOM PROPISANE ODLUKE VRHOVNOG SUDA RS I REPUBLIČKOG TUŽILAŠTVA.
Ovim postupkom, došao sam tokom ispitivanja do dokaza o krivičnim djelima koja su smišljeno počinili pripadnici mafije, pri čemu ne mislim samo na direktne izvršioce nego na nalogodavce, Neškovića, dvojice Borovčanina, Čolovića, Minića pa sve do vrha mafije, kreatora "CRNE KNJIGE", Dodik Milorada, Lukač Dragana i drugih sluga, novog svjetskog poretka, stranih agenata i špijuna koje sam tako opisivao i ranije a sada su svoje pravo pljačkaško i zločinačko lice pokazali u terorističkoj akciji na svjetskom nivou - lažnoj "KORONA PANDEMIJI" organizovanoj pljački, uvođenjem nelegalnog i nepotrebnog vanrednog stanja za šta je kao preduslov obješen glavni sanitarni zdravstveni inspektor RS, Desimir Miljić...

PRILOZI

Poziv na pretres, strana 2
Pravično vođenje postupka

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902
Zdenkobajo@gmail.com

ČLANAK 1105

Kako su pred sudom razotkriveni zločinci koji su pokušali likvidaciju

Umjesto da postupe prema obavezama propisanim zakonom, pripadnici mafije su odlučili da me ubiju, što bi vjerovatno predstavili kao `zadesnu` smrt i tako prikriju ne samo ovo ubistvo osmogodišnje djevojčice, nego i mnoge druge zločine u koje su umiješani. Član mafijaške organizacije, koja je falsifikovala nadležnost i isplanirala likvidaciju, smjenjen sa pozicije glavnog tužioca u Istočnom Sarajevu, odlukom VSTV a protiv njega i saučesnika je podnijeto više krivičnih prijava za terorizam i druga krivična djela ne samo u ovom slučaju nego i za brojne druge zločine koje su izvršili lično ili štite počinioce, svoje saučesnike...

KAKO SU PRED SUDOM RAZOTKRIVENI ZLOČINCI KOJI SU POKUŠALI LIKVIDACIJU

U nastavku ovog teksta je rješenje suda u Bijeljini iz postupka u kome sam dokazao organizovani kriminal mafijaške grupe, sastavljene od glavnog okružnog tužioca u Istočnom Sarajevu, predsjednika osnovnog suda u Sokocu, nekih članova komande sudske policije i komande MUP-a, koji su poslije više neuspjelih pokušaja ubistva na lokalnom terenu, lažirali nadležnost zakonom nenadležnih organa i odvukli me na udaljenu lokaciju, gdje je čekao tim za likvidaciju.
Ovaj sudski postupak se nije bavio time a pitanja su umnogome redukovana i sprečavana, više nego što je trebalo a događaj je opisan, odnosno prepričan ukratko od strane sudije ali se suština svega može odlično vidjeti.
Razlog za ovaj podmukli pokušaj ubistva je činjenica da sam detaljno razotkrio, pripadnike mafijaškog klana, koji su ubili osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo, prilikom šverca u Bobar grupu a potom su kriminalci iz policije sa saučesnicima, uklonili materijalni dokaz ubistva sa ubijene djevojčice, oprali ga hemijskim sredstvom i sakrli iz istražnih radnji.
Umjesto da postupe prema obavezama propisanim zakonom, pripadnici mafije su odlučili da me ubiju, što bi vjerovatno predstavili kao `zadesnu` smrt i tako prikriju ne samo ovo ubistvo osmogodišnje djevojčice, nego i mnoge druge zločine u koje su umiješani.
Ali pošto sam bio spreman na ovakav razbojnički napad, što se može i vidjeti iz opisa sudije, izbjegao sam tim za likvidaciju, koji je čekao a ovaj materijal je već dostavljen na više adresa i vode se tajni istražni postupci protiv pojedinih pripadnika mafije.
Ova grupa se sasvim slobodno može nazvati i `crno-knjiška` banda s obzirom da nastupa po uputama jednog od svojih šefova, koji je javno pred kamerama izjavio da će njihovi ljudi da se bore protiv svih onih koji su im nanijeli štetu i da to moraju da urade.
Službenici koji se ovdje pominju kao svjedoci i čija se imena navode samo kao inicijali su tek puki izvršioci i u najvećem procentu nisu ni znali kakav je cijeli plan za likvidaciju ali su bezuslovno svi istrenirani da lažu i falsifikuju dokumentaciju pa čak i da lažno svjedoče pred sudom.
U ovom konkretnom postupku su u dobrom dijelu govorili istinu s obzirom da sam dokaze, ranije poslao da više drugih mjesta ali su u jednom dijelu i lagali, što sada neću posebno isticati jer ti tragovi vode do drugih kriminalaca, koji su iznad u vrhu mafijaške hobotnice.
BOSNA I HERCEGOVINA - REPUBLIKA SRPSKA - OSNOVNI SUD U BIJELJINI
Broj: 80 0 Pr 100636 18 Pr Bijeljina, 29.10.2019. godine
Osnovni sud u Bijeljini, sudija XX, uz sudjelovanje YY kao zapisničarke, u prekršajnom postupku protiv okrivljenog Bajo Zdenke sina KB, zbog prekršaja iz člana 7. i 24. Zakona o javnom redu i miru RS, nakon usmenog i javnog pretresa održanog 28.10.2019 godine, u prisustvu ovlaštenog predstavnika Policijske stanice Bijeljina II, NM, kao podnosioca zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i okrivljenog, na osnovu člana 110, 111, 195. stav 2., 200. i 199. tačka l.i 2. Zakona o prekršajima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 63/14,110/16 i 100/17), dana 29.10.2019. godine, donosi

RJEŠENJE

OKRIVLJENI: Zdenko Bajo, sin K i majke C, rođen u ______, po narodnosti Jugosloven, državljanin SFR Jugoslavije, nastanjen na adresi_____

OSLOBAĐA SE ODGOVORNOSTI

1. Da je dana 27.09.2018. godine oko 12,00 časova u Bijeljini u ulici Knez Ivo od Semberije, neposredno ispred „Sokolskog doma“, narušio javni red i mir svađom, vikom i drugim nepristojnim ili drskim ponašanjem, na taj način što je nakon što su mu službenici sudske policije LM i JS, saopštili da imaju naredbu za njegovo dovođenje, počeo da viče, galami i da doziva u pomoć policiju, čime bi počinio prekršaj iz člana 7. Zakona o javnom redu i miru RS, kažnjiv po istom članu istog zakona,
- Jer djelo za koje se tereti nije prekršaj.
2. Da je istog dana i u isto vrijeme, te na istom mjestu, nakon što je radnju opisanu u prvoj tački dispozitiva ponovio, od strane policijskog službenika PS, prijavljeni je upozoren da prekine sa narušavanjem javnog reda i mira, a kada je lice nastavilo sa vršenjem prekršaja, policijski službenik PS je izdao zakonito naređenje prijavljenom da prekine sa narušavanjem javnog reda i mira ili će u suprotnom biti lišen slobode, prijavljeni se tada približio policijskom službeniku PS i povišenim tonom rekao „ajde liši me slobode ako možeš, ne možeš ti meni da naređuješ“ a zatim se okrenuo i pošao sa lica mjesta i dalje vičući, čime bi počinio prekršaj iz člana 24. Zakona o javnom redu i miru RS, kažnjiv po istom članu istog zakona.
- Jer nije dokazano daje okrivljeni počininio prekršaj koji mu se stavlja na teret.
Troškovi prekršajnog postupka na osnovu člana 97. stav 1. i 100. stav 1. te člana 96. stav 2. tačka e) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 53/12 i 91/17) a u vezi sa članom 105 stav 3. Zakona o prekršajima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 63/14,110/16 i 100/17), padaju na teret budžeta.

Obrazloženje

Policijska stanica Bijeljina II zahtjevom za pokretanje prekršajnog postupka broj 15-01/3-221-30-1619/18 od 12.10.2018 godine, pokrenula je prekršajni postupak protiv okrivljenog, zbog prekršaja navedenih u dispozitivu ovog rješenja.
Postupajući po zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka ovaj sud je dana 02.10. i 28.10.2019.godine održao usmeni pretres na kome je ovlašteni predstavnik podnosioca prekršajnog zahtijeva ostao pri podnesenom prekršajnom zahtjevu.
Na usmenom pretresu od 02.10.2019.godine okrivljeni je, nakon upozorenja o posljedicama prihvatanja odgovornosti, izjavio da ne prihvata odgovornost za prekršaje koji mu se stavljaju na teret.
Okrivljeni je u odbrani naveo da sadržaj zahtjeva za pokretanje postupka se bitno razlikuje od služebene zabilješke sačinjene tog dana. Prvo u službenoj zabilješki je navedeno da su službenici MUP-a primjetili kako on viče i galami te da doziva policiju u pomoć, bez navođenja i jedne riječi šta je vikao a šta galamio. Nije tačno ni da je pozivao u pomoć, konkretizuje da nije vikao pomozite ili pomagajte, nego sam pozvao policiju da radi svoj posao za koji su plaćeni a s obzirom da je bila u pitanju nezakonita radnja - protivpravni napad na njega i njegova prava. Konkretizuje, RS je poslala službenike da me presretnu bez kopije pismene naredbe što je i navedeno u službenoj zabilješci a smišljeno izostavljeno u izvještaju i u zahtjevu. Time je prekršen ZKP član 183. stav 5. naredba za dovođenje a na način što mi policajci nisu predali kopiju naredbe kako je propisano zakonom. Umjesto toga su slagali da imaju naredbu da ga dovedu u ovaj sud, na što sam krenuo prema policijskom automobilu i rekao "nema problema idemo, dajte mi naredbu". Na to je policajac JM, rekao "pa ima naredba", a on je rekao "u redu, dajte naredbu" i to je ponavljano nekih pet do šest puta te je samo odgovarao "pa ima naredba", te je najzad rekao "ima naredba izdao je sud u Sokocu". Pokušali su da ga prevare na što je rekao da taj sud i tužilaštvo nisu nadležni, da su montirali optužnicu, da žele gore da ga odvedu i ostave kako bi ga ubili pripadnici narko i auto mafije o čijim krivičnim djelima piše na portalu. S obzirom da policijski službenici nisu imali naredbu, rekao je "ako nemate naredbu ja onda idem" a sudski policajac L ga je spriječio samo rukom, dodirom, rekavši ne možeš ići. Imajući u vidu činjenicu da mu je život godinama u opasnosti a da su službenici poslati bez naredbe da ga lažu, pozvao je policajce PS Bijeljina II da intervenišu, riječima nešto glasnijim, jer su bili udaljeni oko 40-ak metara, "halo policija, dođite ovamo" i ponovio je to možda dva puta a momci su odmah reagovali i kad je vidio da dolaze, nije više ni riječ progovorio. Kada su stigli objasnio im je o čemu se radi, da se ne ponavlja, na šta je pripadnik MUP-a PS upitao LM citiram “a što na Sokolac" te je LM odgovorio da je "sud u Bijeljini zatražio svoje izuzeće i da je Vrhovni sud prenio nadležnost u Sokolac, kao i da je OJT Bijeljina, zatražila izuzeće te je Republičko tužilaštvo prenijelo nadležnost u Istočno Sarajevo". Sve ovo smišljeno nije navedeno ni u zabilješci ni u zahtjevu, a on je već tada imao dokaze da je nadležnost lažirana. Svi skupa službenici su ga ubjeđivali da on treba da pođe sa njima što je napisano u zabilješci a što je suprotno zakonu, te da će mu tamo negdje biti uručena naredba i da mora da ide sa njima a što je napisano sve u službenoj zabilješci. Od službenika PS je tražio da on sačini službenu zabilještku jer mu je ugrožen život i rekao mu konkretno član 8 plus više članova iz KZ i ZKP RS, što je isti odbio i pokušali su ga prisiliti da ide bez sačinjene zabilješke i bez uručene kopije naredbe. Dakle policijski službenici nisu naveli ni jednu riječ koju je on ove prilike izgovorio, njegovo citiranje članova zakona na koje se pozivao su opisali kao "viku". Pošto pripadnik MUP-a nije htio da evidentira kršenje zakona, rekao im je "ukoliko nemate naredbu i rješenje o prenosu nadležnosti i nećete da sačinite zabilješku da on ide i doviđenja", i krenuo ulicom prema Amajlijama, te je bez ikakvog upozorenja napadnut s leđa i gurnut na zid Sokolskog doma, nije pružao otpor dok su ga pretresali, a onda su pokušali da mu saviju ruke, čemu se usprotivio, te čim je to opazio sa dva kratka trzaja sastavio ruke i odmah im ponudio da ukoliko žele, dozvoliće da mu stave lisice, na šta je policijski službenik PS rekao "u redu" i pustio da mu stave lisice. Prilikom ulaska u zgradu policije su mu izuzetno grubo gurali glavu prema tlu, čemu sam se isto suprotstavio a što je izazvalo dodatne tegobe koje inače ima zbog gušenja polenom ambrozije.

Na prijedlog predstavnika podnosioca prekršajnog zahtjeva na usmenom pretresu izvedeni su dokazi saslušanjem svjedoka LM, JS, oba sudski policajci Okružnog centra sudske policije Bijeljina te PS policijskog službenika PS Bijeljina II, kao i uvidom u i čitanjem pisanih dokaza:
- Izvještaj o prekršaju PU Bijeljina od 11.10.2018. godine,
- Službena zabilješka PU Bijeljina od 27.09.2018. godine,
- Potvrda o lišenju slobode MUP RS PS Bijeljina od 27.09.2018 godine,
- Prava lica lišenog slobode od 27.09.2018. godine,
- Zapisnik MUP RS PS Bijeljina od 27.09.2018. godine,
- Potvrda o privremenom oduzimanju predmeta MUP RS PS Bijeljina od 27.09.2019. godine,
- Potvrda o predaji lica lišenog slobode MUP RS PS Bijeljina od 27.09.2018. godine,
- Potvrda o preuzimanju lica i ličnih stvari Sudska policija Bijeljina od 27.09.2018. godine,
- Naredba Osnovnog suda u Sokocu od 06.09.2018. godine.
Na prijedlog okrivljenog izveden je pisani dokaz pribavljen putem suda i to:
- Službena zabilješka OC Sudske policije Bijeljina od 27.09.2019. godine.
Preostale dokaze okrivljenog sud je procesnim rješenjem na usmenom pretresu od 28.10.2019. godine odbio iz razloga što isti na bilo koji način ne doprinose razrješenju predmetne prekršajne pravne stvari.
Odlučujući u predmetnoj prekršajnoj pravnoj stvari, sud je nakon sprovedenog dokaznog postupka, analizom izvedenih dokaza pojedinačno i u njihovoj međusobnoj povezanosti, pritom dovodeći iste u vezu sa navodima iznesenim od strane optužbe i odbrane, donio odluku kao u dispozitivu a iz sljedećih razloga.
Iz iskaza svih neposredno pred sudom saslušanih svjedoka LM, JS i PS, u bitnome proizilazi da je okrivljeni kritičnog dana 27.09.2018. godine i u označeno vrijeme kao u dispozitivu, a pošto su mu prišli sudski policajci u cilju postupanja po Naredbi Osnovnog suda Sokolac (koju nesporno nisu imali uz sebe) te nakon što su uprkos toj činjenici kazali okrivljenom da mora poći sa njima, glasnijim povikom pozvao redovnu policiju čija se zgrada nalazila u blizini (PS Bijeljina II) riječima „policijo, policijo, upomoć policija, ovo je otmica“. Međutim, ove riječi okrivljenog, nisu konkretizovano i dosljedno unesene u činjenični opis bića prekršaja opisanog u tački prvoj dispozitiva rješenja, nego je samo opisano daje okrivljeni počeo da viče, galami i doziva policiju u pomoć, a niti je u činjeničnom opisu konkretizovano da je na ovaj način od strane okrivljenog došlo do uznemirenja javnosti i koga konkretno.
Radi toga, usljed prednjeg zaključka ovog suda, odnosno kako činjenični opis radnji stavljenih na teret okrivljenom ne sadrži sve zakonske elemente bića prekršaja opisanog u članu 7. Zakona o javnom, redu i miru RS, valjalo je okrivljenog i osloboditi odgovornosti za navedeni prekršaj opisan u tački prvoj dispozitiva po osnovu odredbe člana 199. tačka 1 Zakona o prekršajima RS.
Nadalje, iz izjava svih naprijed saslušanih svjedoka, odnosno odlučnih činjenjica koje su iz istih utvrđene, nespornim je konstatovano da sudski policajci Okružnog Centra sudske policije Bijeljina, kod sebe nisu imali predmetnu Naredbu Osnovnog suda Sokolac a na koju su se pozivali da po istoj postupaju prilikom njenog izvršavanja, odnosno prinudnog dovođenja okrivljenog pred Osnovni sud Sokolac a i sam okrivljeni je sudske policajce pozivao da mu uruče navedenu naredbu (što takođe ne spore saslušani policijski službenici).
Odbrana okrivljenog u toku postupka pravilno ukazuje da postupanje sudskih policajaca na naprijed navedeni način nije u skladu sa odredbom iz člana 183. stav 5 ZKP-a RS koja glasi: „Lice kome je povjereno izvršenje naredbe predaje naredbu osumnjičenom, odnosno optuženom i poziva ga da s njim pođe. Ako osumnjičeni, odnosno optuženi to odbije, dovešće ga prinudno.“
Naime, kod prednjeg činjeničnog utvrđenja, valja izvesti zaključak da su u potpunosti izostali dokazi a time i odlučne činjenice, koje bi van svake razumne sumnje upućivale na zaključak da je okrivljeni počinio prekršaj iz člana 24. Zakona o javnom redu i miru RS.

Članom 24. Zakona o javnom redu i miru RS propisano je da ,,Ko ometa ili sprečava djelovanje državnih organa, privrednih društava ili drugih pavnih lica koja vrše javna ovlašćenja ili njihove službenike da vrše svoje funkcije, ili ko ne postupi na licu mjesta po zakonitom zahtjevu ili naređenju njihovog službenog lica kazniće se ..."
Dakle, valja izvesti zaključak da je za postojanje prednjeg prekršaja, neophodno dokazati da je okrivljeni odbio postupiti po zakonitom zahtjevu ili naređenju službenika a koji dokazi za takve njegove radnje su u konkretnom izostali, što se nedvosmisleno utvrđuje iz izjava svih saslušanih policijskih službenika.
Dakle, teret dokaza da je okrivljeni počinio radnje koje mu se stavljaju na teret a bliže opisane u tački 2. dispozitva rješenja u skladu sa članom 164. stav 7. Zakona o prekršajima RS pada isključivo na optužbu - ovlaštenog predstavnika podnosioca zahtijeva, a optužba sudu nije ponudila bilo kakav validan dokaz u pravcu dokazivanja tvrdnji da je okrivljeni počinio prekršaj iz člana 24. Zakona o javnom redu i miru RS.

Bez uticaja u ovoj pravnoj stvari su Izvještaj o prekršaju PU Bijeljina od 11.10.2018. godine, Službena zabilješka PU Bijeljina od 27.09.2018. godine, Potvrda o lišenju slobode MUP RS PS Bijeljina od 27.09.2018 godine, Prava lica lišenog slobode od 27.09.2018. godine, Zapisnik MUP RS PS Bijeljina od 27.09.2018. godine, Potvrda o privremenom oduzimanju predmeta MUP RS PS Bijeljina od 27.09.2019. godine, Potvrda o predaji lica lišenog slobode MUP RS PS Bijeljina od 27.09.2018. godine, Potvrda o preuzimanju lica i ličnih stvari Sudska policija Bijeljina od 27.09.2018. godine, Naredba Osnovnog suda u Sokocu od 06.09.2018. godine te Službena zabilješka OC Sudske policije Bijeljina od 27.09.2019. godine, a s obzirom da se radi o posrednim dokazima.
Radi svega naprijed navedenog, valjalo je okrivljenog i osloboditi odgovornosti a iz razloga navedenih kao u tački 1 i 2 dispozitiva.
Sud je na osnovu člana 97. stav 1. i člana 100. stav 1. a u vezi sa članom 96. stav 2. tačka e) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske4', broj: 53/12 i 91/17), te članom 105. stav 3. Zakona o prekršajima Republike Srpske, odlučio da troškovi prekršajnog postupka padaju na teret budžeta a s obzirom da je okrivljeni oslobođen odgovornosti.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU :
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od dana njegovog prijema. Žalba se u dvije kopije predaje ovom sudu - Prekršajnom odjeljenju. O žalbi odlučuje Okružni sud u Bijeljini.
Dana 28.01.2020. Okružni sud u Bijeljini je odbio žalbu policije i potvrdio oslobađajuću odluku Osnovnog suda.
To rješenje je vjerovatno zbog lažne pandemije i neustavnog - terorističkog vanrednog stanja, dostavljeno poštanskom pošiljkom u drugoj polovini maja 2020-te. U međuvremenu je član mafijaške organizacije, koja je falsifikovala nadležnost i isplanirala likvidaciju, smjenjen sa pozicije glavnog tužioca u Istočnom Sarajevu, odlukom VSTV a protiv njega i saučesnika je podnijeto više krivičnih prijava za terorizam i druga krivična djela ne samo u ovom slučaju nego i za brojne druge zločine koje su izvršili lično ili štite počinioce, svoje saučesnike...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1104

Dokazni postupak u predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr je pokazao da se službenici MUP-a i sudske policije, obučavaju i pripremaju da falsifikuju dokumentaciju i činjenično stanje te da lažno svjedoče pred sudom sa ciljem da nanesu štetu nevinim građanima a zaštite i prikriju zločince iz mafijaškog klana instalirane u takozvanim državnim organima od policijskih stanica do vlade i predsjednika kantona, entiteta, skupština...

Veza : Odgovor službe predsjednika 01-2-059-1414-1/20 od 13.05.2020.; Rješenje 80 0 Pr 100636 19 Pžp od 28.01.2020.; UDT DI 009312 19 od 27.01.2020.

RAZOTKRIVANJE MAFIJAŠKE TERORISTIČKE ORGANIZACIJE

Dana 13.05.2020. od strane službe predsjednika Republike, dostavljen mi je dopis "Odgovor službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020." po mom zahtjevu, koji sam prethodno uputio predsjedniku i vladi.
U dopisu se vidi da je to u stvari dokument upućen na ruke ministra unutrašnjih poslova a meni je dostavljena kopija tog dopisa.
Takođe se navodi da su ministru dostavljeni i prilozi koje sam uputio a podsjećam da je MUP, odnosno vlada, dobila taj materijal direktno od mene, ne samo istovremeno kad i predsjednik Republike, nego i više puta ranije.
Nekih 7 dana kasnije oko 20.05.2020. poštanskom pošiljkom mi je dostavljeno "Rješenje 80 0 Pr 100636 19 Pžp" Okružnog suda u Bijeljini doneseno 28.01.2020.
Tim rješenjem se odbija žalba Policijske stanice Bijeljina II i potvrđuje rješenje osnovnog suda u Bijeljini, kojim se oslobađam krivnje za gomile laži koje su iznesene protiv mene od strane predstavnika MUP-a.
Pošto se radi o Prekršajnom postupku, nekome bi to na prvi pogled izgledalo banalno te ističem da sam u konkretnom slučaju naveo, (i podneo krivične prijave) da je u pitanju protivpravni razbojnički napad na mene od strane pripadnika terorističke organizacije, kojima je osnovni cilj bio da me odvuku na udaljenu lokaciju, gdje bi me likvidirali njihovi saučesnici iz narko mafijaških klanova.
U dokaznom postupku sam dokazao da su pripadnici MUP-a, svjesno falsifikovali dokumentaciju i činjenično stanje te preko svog predstavnika lagali čak i pred sudom.
Pripadnici sudske policije su u stvari bili ti koji su počinili prekršaj jer su pokušali da me na prevaru odvedu a pri tome nisu imali uz sebe nikakvu pismenu naredbu.
Ali mnogo gore od toga je to što su pojedinci iz Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu i osnovnog suda u Sokocu, svjesno i smišljeno falsifikovali i lažirali svoju nadležnost, koju inače nemaju te pune 4 godine protiv mene provodili posebne istražne radnje, prikupljajući podatke, angažujući legalne informatore, prikrivene istražitelje i gomilu nelegalnih, koji su pokušavali da me ubiju a kada sve to nije uspjelo, odlučili su zloupotrijebiti sudsku policiju i Ministarstvo unutrašnjih poslova, dovevši u zabludu pojedine službenike te me preko njih odvući na udaljenu lokaciju, gdje je pripremljen, čekao tim za likvidaciju.
Materijal o tome je izuzetno obiman i neću ga sada opisivati niti prilagati veći broj dokumenata, osim nekoliko najvažnijih a to je prije svega odluka republičkog tužilaštva Republike Srpske, (RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15) kojom se u stvari moja krivična prijava protiv nekih pripadnika terorističke organizacije, dodjeljuje u rad tužilaštvu u Istočnom Sarajevu a što su pripadnici mafije zloupotrijebili da falsifikuju nadležnost i otvore predmet protiv mene.
Kolika je "profesionalnost" i "znanje" MUP-a i sudske policije, dovoljno govori činjenica kada su na moja pitanja odgovorili da ne znaju kako trebaju primijeniti član iz zakona o krivičnom postupku "Naredba za dovođenje" odnosno da nemaju pojma koji je sud nadležan ili nije nadležan na određenoj teritoriji.
Iz gomile krivičnih dijela i laži pred sudom, ističem još samo činjenicu da je predstavnik MUP-a, na moje pitanje izjavio pred sudom da nije čuo moje zahtjeve za hitnu pomoć zbog gušenja a predstavnik sudske policije je sudu priznao da je čuo kako to zahtijevam od pripadnika MUP-a ali ni MUP ni sudska policija mi nisu omogućili hitnu pomoć nego su po naredbama iz vrha terorističke organizacije, uradili sve da me što prije odvuku na nišan plaćenim ubicama, koje su čekale u jednom restoranu na Sokocu.
Dobar primjer smišljenih laži se vidi iz dokumenata "Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018." gdje se konkretno prikriva činjenica da nisu uz sebe imali naredbu za dovođenje, kao i da sam je više puta tražio a u dokazu "Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018." je opisano da sam pozvao pripadnike MUP-a upravo zbog toga što sudska policija nije imala naredbu. To naravno uopšte nije slučajno jer je trebalo sakriti od svih pravni odnov za angažovanje gomile službenika pošto je sve trabalo da se okonča "zadesnom" smrću na Sokocu.
Dokazni postupak u predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr je pokazao da se službenici MUP-a i sudske policije, obučavaju i pripremaju da falsifikuju dokumentaciju i činjenično stanje te da lažno svjedoče pred sudom sa ciljem da nanesu štetu nevinim građanima a zaštite i prikriju zločince iz mafijaškog klana instalirane u takozvanim državnim organima od policijskih stanica do vlade i predsjednika kantona, entiteta, skupština itd. Još važnije od ovih i drugih laži i falsifikata službenika sudske policije i MUP-a je činjenica da sam po sugestiji postupajućeg sudije, pismeno zatražio da mi tužilaštvo u Istočnom Sarajevu, sud na Sokocu, sudska policija i MUP, za potrebe tog predmeta dostave, prije svega dokumentaciju o nadležnosti za konkretno postupanje u tom događaju i odgovore na postavljena pitanja, vezana za krivična djela koje su izvršili njihovi pripadnici a naveo sam ih punim imenom i prezimenom.
S obzirom da ni jedan od tih organa nije dostavio sudu traženu dokumentaciju niti se distancirao od teških krivičnih dijela koje su izvršili njihovi pripadnici, time je potpuno jasno da nisu u pitanju krivična djela samo tih pojedinaca, nego iza njih stoje i drugi pripadnici tih organa, koji u stvari ne štite interese Republike, niti državnih organa, nego terorističke organizacije kojoj pripadaju.
Za sada je reagovalo jedino VSTV-e, odlukom o prestanku mandata glavnom tužiocu u OJTIS, (UDT DI 009312 19 od 27.01.2020.) što je očito pretpostavka za njegovo krivično procesuiranje u budućnosti a što ne bi smjeli izbjeći ni ostali saučesnici.
Iz dokumenta "Zahtjev predsjedniku republike i vladi" vidi se da nije u pitanju samo višegodišnji plan za pokušaj mog ubistva, nego su pripadnici mafijaškog klana, ubili osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo, prilikom šverca narkotika te materijalni dokaz ubistva u sadejstvu sa saučesnicima iz Bobar grupe, uklonili sa ubijene djevojčice te oprali jakih hemijskim sredstvom i sakrili iz svih istražnih radnji kako bi prikrili svoje zločine.
Pošto se Okružno tužilaštvo u Bijeljini pismeno izjasnilo da o tom materijalnom dokazu, nema nikakvih saznanja a ja sam dostavio MUP-u imena službenika koji su prikrili taj dokaz, pravno gledano pripadnici tužilaštva su skinuli odgovornost sa sebe a štiteći navedene službenike koji su izvršili krivična djela, kompletan MUP se deklarisao kao mafijaška teroristička organizacija.
Osim službe predsjednika Republike, materijal je dostavljen i na više drugih domaćih i stranih adresa, koje sada neću navoditi a pred ministrom i vrhom MUP-a su sada dva moguća rješenja.
Ili će postupiti prema obavezama, koje su zakonom propisane i učiniti sve da se otkrije istina i krivci budu kažnjeni ili će iznova angažovati svoje agente, špijune, informatore, i provokatore sa ciljem da ponovo pokušaju da me ubiju.
Podsjećam da je MUP, umjesto da poštuje zakon i reaguje profesionalno na materijalne dokaze ubistva, koje sam doneo 22.05.2019. umjesto toga poslao svog službenika u civilu da me fizički napadne, vuče i gura izvan grade, istovremeno vrijeđajući i prijeteći da će me ubiti ako se ikada više pojavim i tražim bilo gdje, bilo koja prava.
Od tada je prošlo više od godinu dana a MUP se nije od toga distancirao, niti pokrenuo bilo kakve radnje o kojima bi me obavijestio a o ubistvu djevojčice Ivone Bajo da i ne govorim.
Pravno gledano to znači da je pomenuti pripadnik MUP-a, koji me u civilu napao pred više prisutnih uniformisanih službenika, koji nisu reagovali, nastupio u ime MUP-a, prijeteći mi ubistvom, što je apsolutno protivzakonito, te do daljnjeg, kompletan MUP tretiram kao najobičniju bandu i pozivam građane da ih tretiraju na isti način, jer konstantno demonstriraju najmonstruoznije razbojničko ponašanje nad narodom a radeći isključivo za interese tajkunsko političke mafije, koja je kako sam više puta ranije istakao, dovedena na vlast od bjelosvjetske pljačkaške mafijaške mreže, konkretno na tenkovima NATO pakta, sa zadatkom da unište domaću industriju, rasele narod i pripreme teren za uvođenje novog svjetskog totalitarnog diktatorskog poretka, koji sada imate priliku vidjeti na djelu...

PRILOZI

Odgovor službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020.
Rješenje 80 0 Pr 100636 19 Pžp od 28.01.2020.
RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15
Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018.
Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018.
UDT DI 009312 19 od 27.01.2020.
Zahtjev predsjedniku republike i vladi

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1103

O zločinima terorističke političko mafijaške organizacije, moglo bi se napisati hiljade stranica sa isto toliko krivičnih dijela u šta se naravno neću sada udubljivati s obzirom da je u pozadini ove prijave, uvođenje nepotrebnog i nezakonitog vanrednog stanja kao pozadine za pljačku i masovna krivična djela koja su izvršena ili su u toku.

JAVNA KRIVIČNA PRIJAVA ZA TERORIZAM I VIŠE DRUGIH KRIVIČNIH DJELA PROTIV ORGANIZIRANE GRUPE

Na osnovu Krivičnog zakona BIH, član "Terorizam" :
(1) Ko počini teroristički čin s ciljem ozbiljnog zastrašivanja stanovništva ili prisiljavanja organa vlasti Bosne i Hercegovine, vlade druge zemlje ili međunarodne organizacije, da što izvrši ili ne izvrši, ili s ciljem ozbiljne destabilizacije ili uništavanja osnovnih političkih, ustavnih, privrednih ili društvenih struktura Bosne i Hercegovine, druge zemlje ili međunarodne organizacije, kaznit će kaznom zatvora od najmanje tri godine. (2) Ako je usljed krivičnog djela iz stava 1. ovog člana nastupila smrt jedne ili više osoba, učinitelj će se kazniti kaznom zatvora najmanje pet godina. (3) Ako je pri učinjenju krivičnog djela iz stava 1. ovog člana učinitelj neku osobu s umišljajem lišio života, kaznit će se kaznom zatvora najmanje deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora. (4) Teroristički čin, u smislu ovog člana, podrazumijeva koju od sljedećih namjernih radnji, koja s obzirom na svoju prirodu ili kontekst može ozbiljno oštetiti državu ili međunarodnu organizaciju:
a) napad na život osobe koji može prouzrokovati njezinu smrt; b) napad na fizički integritet osobe; c) protupravno zatvaranje, držanje zatvorenom ili na drugi način oduzimanje ili ograničavanje slobode kretanja druge osobe, s ciljem da nju ili nekoga drugoga prisili da što izvrši, ne izvrši ili trpi (otmica) ili uzimanje talaca; d) nanošenje velike štete objektima Bosne i Hercegovine, vlade druge države ili javnim objektima, transportnom sistemu, objektima infrastrukture uključujući informacioni sistem, fiksnoj platformi koja se nalazi u kontinentalnom pojasu, javnom mjestu ili privatnoj imovini, za koju štetu je vjerovatno da će ugroziti ljudski život ili dovesti do znatne privredne štete; e) otmica zrakoplova, broda ili drugog sredstva javnog saobraćaja ili za prevoz roba; f) proizvodnja, posjedovanje, sticanje, prevoz, snabdijevanje, korištenje ili osposobljavanje za korištenje oružja, eksploziva, nuklearnog, biološkog ili hemijskog oružja ili radioaktivnog materijala, kao i istraživanje i razvoj biološkog i hemijskog oružja ili radioaktivnog materijala; g) ispuštanje opasnih materija ili izazivanje požara, eksplozija ili poplava s posljedicom ugrožavanja ljudskih života; h) ometanje ili zaustavljanje snabdijevanja vodom, električnom energijom ili drugim osnovnim prirodnim resursomu s posljedicom ugrožavanja ljudskih života; i) prijetnja učinjenjem kojeg djela iz tačke a. do h. ovog stava.

Iako će se u narednim redovima vidjeti djelovanje i drugih osoba u početku ističem samo dva imena iz terorističke grupe a to su Fahrudin Radončić i Dodik Milorad.
Više medija je prenijelo izjavu Radončića, prilog (Državna tajna Dodika i Radončića) 09.03.2020. da se u Banjaluci sastao sa Miloradom Dodikom, tokom koga su riješili ozbiljan bezbednosni problem, pri čemu je istakao da se radi o državnoj tajni.
Potpuno je neprimjereno da se ministar sigurnosti sastaje samo sa jednim članom predsjedništva BIH, koje je kolektivni organ i to u trenutku kada taj član nije trenutno predsedavajući a dodatno nelogično je da se na sva zvona opisuje kako je u pozadini svega, bezbjednosni problem koji je državna tajna.
Umjesto da se ako je zaista u pitanju nešto stvarno tajno i bezbjednosna prijetnja, to potpuno sakrije od javnosti, ministar sigurnosti je to objelodanio i zasigurno ne sa ciljem da informiše građane, nego da se opravda pred stranim nalogodavcima, kojima služe svi pripadnici terorističke organizacije, odnosno objavio je da je izvršio naredbu, koju je dobio od gospodara izvan zemlje.
To je bilo vrijeme kada je moram reći, sasvim opravdano od političara i stručnjaka u regionu, dolazilo mišljenje da je korona virus izmišljen, da je najsmješniji virus na svijetu i da nema nikakve opasnosti a onda odjednom poslije sastanka osovine "Radončić - Dodik" održavaju se sastanci od kojih ističem onaj u Banjaluci, kome je prisustvovao i zdravstveno sanitarni inspektor Desimir Miljić te poslije toga gostovao na TV, (Miljić o dodatnim kontrolama) 11.03.2020.
Tada nas već mediji pod kontrolom režima, počinju zaspati podacima o virusu, proglašavajući ga bukvalno smrtonosnim kao kuga, unoseći paniku, histeriju i nesigurnost među narod, što je nesumnjivo u kasnijim mjesecima rezultovalo brojnim psihičkim poremećajima, tehničkim i zdravstvenim problemima sa više smrtnih ishoda.
I onda iznenada, čovjek koji je logično trebalo da vodi glavnu ulogu u narednim događajima oko epidemije ili pandemije, glavni zdravstveni sanitarni inspektar Desimir Miljić je obješen o drvo pored rijeke, (Ubio se glavni zdravstveni inspektor) 13.03.2020.
Javno su dostupni podaci, stručnjaka za bezbjednost i političara, prema kojima većina ubistava koju vrše tzv. državne bezbjednosne službe, proglašavaju zadesima a najveći procenat toga otpada na vješanje.
Vijest o vješanju gospodina Desimira Miljića se pojavila bukvalno samo na jedan dan, sa nezakonitom i monstruoznom izjavom policije da je u pitanju samoubistvo, bez ijedne izvršene istražne radnje i prije autopsije a nakon toga, bukvalno nema ni slova o tome, nego se javnost zasipa sa smrtima "od korone" osoba od 90 godina .
Nema nikakve sumnje da je ugledni zdravstveni stručnjak, koji je proveo praktično cijeli životni vijek bez skandala, ubijen jer nije imao nikakvog razloga da baš tada izvrši samoubistvo, osim što je na njega izvršen neviđeni pritisak da saučestvuje u lažiranju pandemije.
Ovo ne mora izričito značiti da je nalog za ubistvo došao bilo od pomenute dvojice ili nekog drugog člana terorističke organizacije jer je to mogao samoinicijativno učiniti i neko na nižim granama hijerarhije mafije, primjenjujući javnu usmenu izjavu i naredbu Dodik Milorada o formiranju crne knjige te borbi koju će njihovi ljudi morati da vode prema svima koji su im načinili štetu, (Crna knjiga).
Samo 2 - 3 dana nakon što je gospodin Desimir Miljić obješen, uvodi se vanredna situacija a vrlo brzo i vanredno stanje te vrši neviđena histerija, psihički teror i maltretiranje naroda od strane terorističke grupacije.
Danas je već javno poznato da je zdravstveni sistem bio u katastrofalnom stanju što je teroristička organizacija pokušala predstaviti sasvim drugačije pa čak i na istinito razotkrivanje pravog stanja od strane zdravstvenih radnika reagovalo se hitno, prekršajnim prijavama pa potom prijetnjom i donošenjem uredbe o zabrani izazivanja panike i širenja lažnih vijesti.
Kada je Dodik Milorad otputovao u Beograd predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić je javno pred kamerama izjavio da je Republika Srpska tražila medicinsku opremu, uključujući 27 vrsta lijekova pa čak i najosnovnija sredstva kao što su stetoskopi, stalci i slično.
Gebelsovska uredba o zabrani slobode govora i iznošenja istine je potom povučena ali to ne briše izvršeno krivično djelo, jer lopov ostaje lopov, izvršio je krađu čak i ako vrati ukradeno ako se za njegovo nedjelo sazna.
No mnogo ozbiljnija krivična djela su izvršena poslije sastanka Dodik - Radončić, a navešću samo neka, koja su opšte poznata.
Budući da su novčana sredstva koja su opljačkali u predhodnim godinama, uglavnom iznesena u strane banke koja su im sada a vjerovatno i zauvijek nedostupna, pripadnici mafijaške mreže su punom snagom krenuli da pljačkaju sve što im je došlo pod ruku.
Primjer toga je nabavka 100 respiratora po naduvanoj cijeni od 10 miliona maraka i to preko firme, (Afera srebrenih malina) koja se bavi proizvodnjom i prodajom poljoprivrednih proizvoda.
Da sve bude mnogo gore, ispostavilo se da nisu uopšte u pitanju respiratori za bolnice, nego za ambulantna kola te su praktično neupotrebljivi.
Sa druge strane, pljačkaška ekipa je na sličan način kupila, navodno pokretnu bolnicu u startu izjavivši da uopšte neće biti korištena za pandemiju, nego eto neka je tu za neke potrebe u budućnosti.
Podsjećam i ukazujem da Dodik Milorad nema nikakvu funkciju u zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti u RS a sve odluke, postupke a kasnije i uredbe je javno najavljivao u medijima, (Dodik najavio uvođenje vanrednog stanja) prije nego bi ih vlada "predlagala" odnosno prije nego bi ih predsjednica "donosila". Navodnici ukazuju da je kompletnim terorističkim napadom, komandovao upravo Dodik Milorad a svi ostali su izvršavali naloge, bilo svojevoljno kao saučesnici ili uplašeni za svoj život.
Pored živog premijera, predsjednice, ministara u vladi, Dodik Milorad je potpuno nepotrebno za vrijeme izolacije država, putovao u Beograd, davao izjave pred kamerama, (između ostalog - Dodik i Vučić bez zaštitnih sredstava) bez maski i rukavica a 10 do 15 dana po njegovom povratku u Banjaluku su objavljene vijesti o "eksploziji" broja zaraženih, (U UKC 50 zaraženih lekara i tehničara) u vrijeme kada su sve druge zemlje imale suprotne tokove.
Do današnjeg dana je na područje Banjaluke stigla samo metalna konstrukcija sa ceradama, odnosno praktično veliki šator, koji će kako je komentar sada među građanima, služiti za predizborne mitinge Dodikove stranke.
Osim toga u ovakvoj situaciji terora i psihoze, kada zdravstveni radnici nemaju osnovna sredstva a zaštitne maske dobiju jednu na 7 dana, određuje se suma od 35 miliona za izgradnju podzemne garaže Kliničkog centra, (Firma iz Laktaša dobila 35 miliona za garaže).
Teror, psihoza i haos koji je mafijaška grupa izazvala, doveli su do više smrtnih slučajeva od koga je najstrašniji i najtužniji primjer smrti tročlane porodice te majke sa nerođenim djetetom, što je uzrokovano prethodno opisanim haosom.
Takvih primjera je mnogo a na kraju ću navesti samo opšte poznato i nepotrebno uvođenju uredbe o obaveznom nošenju zaštitnih maski i rukavica sa zaprijećenom novčanom kaznom.
Prije svega poznato je da je Svjetska zdravstvena organizacija objavila kako maske ne štite od virusa, (Zaštitne maske treba da nose samo zaraženi i medicinari) a na ambalaži je navedeno, (dodato na prethodni članak) da maska ne štiti od korona virusa, niti od drugih virusa.
Uprkos tome, pripadnici terorističke organizacije su izgurali pomenutu uredbu, koja je istini za volju provođena i u drugim zemljama za potrebe farmaceutske mafije sa ciljem ostvarenja enormne zarade, preko apoteka, koju drže njihovi prijatelji, kumovi ili članovi porodica.
Teroristička mreža je naravno raspoređena u svim zemljama svijeta a jedan od ciljeva im je prisilna vakcinacija svih stanovnika zemlje, što bi im donijelo ogromnu finansijsku korist.
Najizrazitiji primjer i višegodišnji kontinuitet toga je dovođenja pripadnika mafijaške terorističke svjetske organizacije, Milorada Dodika na tenkovima nato pakta, koji je opisivan kao "dašak svježeg vjetra na Balkanu" a u naredne dvije decenije je izvršio pljačku milijardi evra, uništio industriju i narod a mnogi građani su u tom periodu likvidirani.
O zločinima terorističke političko mafijaške organizacije, moglo bi se napisati hiljade stranica sa isto toliko krivičnih dijela u šta se naravno neću sada udubljivati s obzirom da je u pozadini ove prijave, uvođenje nepotrebnog i nezakonitog vanrednog stanja kao pozadine za pljačku i masovna krivična djela koja su izvršena ili su u toku.
Privreda, turizam, ugostiteljstvo, poljoprivreda, stočarstvo, hiljade porodičnih firmi su uništene ili ozbiljno oštećene zabranom rada i prodaje dok su favorizovani veliki marketi, povezani sa političko tajkunskom mafijom, koji su uz farmaceutsku mafiju ostvarili ogroman profit...

PRILOZI

Državna tajna Dodika i Radončića
Miljić o dodatnim kontrolama
Ubio se glavni zdravstveni inspektor
Crna knjiga
Afera srebrenih malina

Dodik najavio uvođenje vanrednog stanja
Dodik i Vučić bez zaštitnih sredstava
U UKC 50 zaraženih lekara i tehničara
Firma iz Laktaša dobila 35 miliona za garaže
Zaštitne maske treba da nose samo zaraženi i medicinari

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1102

Da bi prikrili krijumčarenje, pripadnici MUP-a, Marković, Stanišić i Vrućinić, direktno a neki drugi indirektno su sa saučesnicima iz Bobar grupe, uklonili materijalni dokaz ubistva sa ubijene djevojčice njen dječji ruksak, čiji je kaiš dvostruko presječen prilikom smrtonosnog ranjavanja te sa njega hemijskim sredstvom oprali tragove masti i ulja, potekle od kamiona koji je dovezao krijumčarenu robu, pa uz pomoć portira Sofrenića iz Bobar grupe pobjegao sa mjesta zločina. Imena ovih osoba su već dostavljena na više adresa a razlog zbog čega su godinama zaštićeni od strane MUP-a je naravno taj što bi isti da su uhapšeni vrlo brzo `propjevali` po čijim nalozima rade...

MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRPSKE

Veza : Odgovor službe predsjednika 01-2-059-1414-1/20 od 13.05.2020.

OTKRIVA LI POLICIJA ZLOČINCE ILI IH PRIKRIVA

Ovaj tekst koji je prije svega namjenjen javnosti a biće poslat i na mejl Ministarstva unutrašnjih poslova, direktno je povezan sa dopisom službe predsjednika Republike, (Odgovor službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020.) koji prilažem.
Time je predsjednik, odnosno služba predsjednika, skinula svu odgovornost sa sebe i prenijela je tamo gdje joj je suštinski i mjesto - u Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Sada je na ministru i nadležnim službenicima da daju odgovor na pitanje iz naslova, odnosno da li unutar policije postoje mafijaški klanovi koji rade za sopstvene interese ili su oni pod direktnom zaštitom MUP-a.
Napominjem da sam osim službi predsjednika, dokaze o monstruoznim zločinima, ranije dostavio i Ministarstvu sigurnosti, Sipi, Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, te na adrese više stranih ambasada, koje neprekidno prate sve moje komunikacije i reakcije kriminalnih klanova, koji su umiješane u transporte narkotika, trgovinu oružjem, pranje novca i sve druge vrste finansijskog kriminala.
Konkretno u pozadini ovog slučaja je ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, koje se desilo prilikom krijumčarenja u Bobar grupu, preko koje se istovremeno godinama vršila pljačka više stotina miliona maraka godišnje, uključujući i malverzacije preko Bobar banke.
Da bi prikrili to krijumčarenje, pripadnici MUP-a, Marković, Stanišić i Vrućinić, direktno a neki drugi indirektno su sa saučesnicima iz Bobar grupe, uklonili materijalni dokaz ubistva sa ubijene djevojčice njen dječji ruksak, čiji je kaiš dvostruko presječen prilikom smrtonosnog ranjavanja te sa njega hemijskim sredstvom oprali tragove masti i ulja, (Ručni rad policije) potekle od kamiona koji je dovezao krijumčarenu robu, pa uz pomoć portira Sofrenića iz Bobar grupe pobjegao sa mjesta zločina.
Imena ovih pripadnika MUP-a su već dostavljena na više adresa a razlog zbog čega su godinama zaštićeni od strane MUP-a je naravno taj što bi isti da su uhapšeni vrlo brzo `propjevali` po čijim nalozima rade.
Ali kad su već pripadnici specijalne policije poslati da izvrše oružanu pljačku transportnog vozila banke na autoputu pa potom pohapšeni (kad je Europol analizirao tragove DNK iz ostavljenog vozila pljačkaša) i ne pričaju pred sudom ništa o nalogodavcima tako će nesumljivo moći i sada da se uradi sa onima koji su pokušali prikriti ubistvo jednog djeteta.
Napominjem da od trenutka kada sam od suda dobio materijalni dokaz ubistva, što je zavedeno u zapisniku o preuzimanju predmeta, umjesto da postupi profesionalno, komanda kriminalističke policije i Policijska uprava Bijeljina, odbija da se izjasni da li zna nešto o tome kako je materijalni dokaz ubistva došao u ovakvo stanje.
Istovremeno, pripadnici mafijaškog klana iz Istočnog Sarajeva pod vodstvom kriminalca Rajka Čolovića, lažiraju nadležnost, pokreću protiv mene nezakoniti tajni predmet i nelegalne "posebne istražne radnje" sa ciljem da evidentiraju moje kretanje i pripreme likvidaciju.
Iako sam više puta, mjesecima tražio od tog kriminalca da mi dostavi rješenje o prenosu nadležnosti, on je znajući šta je uradio to izbjegavao, čak uprkos pismenim nalozima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, te su više puta pokušali da me ubiju, uključujući i zloupotrebu sudske policije i pripadnika MUP-a, da me nezakonito presretnu i kidnapuju na ulici te odvezu na Sokolac i ostave na ulici gdje je čekao pripremljen tim za likvidaciju.
Tom prilikom je pripadnik kriminalističke policije Minić, izvršio više teških krivičnih dijela, nagovarajući druge pripadnike PS Bijeljina II da lažu i falsifikuju dokumentaciju a da li je to uradio svojevoljno ili po nalazima kriminalca Čolovića, ostaje na njemu da se izjasni.
Zločinac Čolović Rajko je još prošle godine odlukom Vijeća, (UDT DI 009312 19 od 27.01.2020.) skinut sa mjesta glavnog okružnog tužioca u Istočnom Sarajevu, iako je imao mandat do decembra 2019-te i na to mjesto je imenovana Vukadin Anica a početkom ove godine sam o tome i pismeno obavješten.
Naravno pritužbe UDT-u su sporedne a uklanjanje sa dotadašnje pozicije je uzrokovano krivičnim prijavama koje sam podneo, odnosno, smjenjen je kako ne bi uticao na istragu. S druge strane MUP, prikriva podatke o događajima vezanim za nezakonite radnje kriminalnog klana pod komandom Čolovića i ometa istragu.
Očekujem da ministar unutrašnjih poslova, preduzme sve potrebne aktivnosti te da mi se od strane ministarstva i policijske uprave Bijeljina na moj mejl, odmah dostavi pismeno izjašnjenje, konkretno :
Da li MUP zna, kako je došlo do dvostrukog presijecanja kaiša na dječjem ruksaku, kako je i zašto kaiš opran, gdje je nestao dio kaiša, kako je došlo do pucanja metalne vođice rajfešlusa... ili MUP o tome ne zna ništa.
Naravno i sve ostalo što sam pismeno pokrenuo te da odmah uspostavi saradnju sa porodicom ubijene djevojčice u razotkrivanju ovog gnusnog zločina.
Zbog javnosti prije svega, ističem da u slučaju da policija o tome nema pojma, onda je to novi dokaz, odnosno navedena lica su smišljeno prikrila materijalni dokaz ubistva, te je prema zakonu o krivičnom postupku, neophodno odmah otvoriti istragu ne samo o ubistvu djevojčice, nego i o drugim krivičnim djelima, uključujući prikrivanje ubistva.
Dakle u ovom trenutku, pred nama su samo dvije mogućnosti - da li će MUP postupiti prema zakonu, obavijestiti me o svojim saznanjima ili će pripadnici zločinačke organizacije unutar policije pokušati ponovo da me ubiju.
Zbog toga obavještavam javnost i sve domaće i strane službe, koje snimaju moje komunikacije, da nisam samoubica nikad bio, niti ću pod bilo kakvim okolnostima pokušati "samoubistvo" te ako nekome padne na pamet da inscenira recimo "pljačku kuće, skakanje u kanal" neko "samovješanje" pored rijeke ili nešto slično, neka unaprijed zna da su sve te opcije predviđene kao mogućnost i neće ih biti lako izvesti, kao što nije uspio ni zločinac Čolović Rajko a samo će kao i on uz pokušaj mog ubistva imati na savjesti i teretu i druga povezana krivična djela, počev od najvećeg zločina, ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo...

PRILOZI

Odgovor službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020.
Ručni rad policije
UDT DI 009312 19 od 27.01.2020.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1101

Super heroji u borbi protiv korone

02.05.2020. u 18:34, izlazi članak, gdje formalna predsjednica, kaže kako je epidemiološka situacija poslednijih dana zabrinjavajuća, da je broj zaraženih koronavirusom porastao, iako to nije niko nije očekivao, imajući u vidu "preduzete" mjere. I na kraju dodaje da je postalo jasno da je trebalo rigoroznije kažnjavati one koji krše mjere. Sve u svemu, izgleda da predsjednica misli da suzaista preduzete sve potrebne mjere. Vjerovatno nije pogledala ovaj snimak... pa eto nadam se da će sad shvatiti, kako je došlo do širenja zaraze i koga treba kazniti...

SUPER HEROJI U BORBI PROTIV KORONE

Na pratećem video prilogu su prezentovane fotografije događaja opisanih u tekstu iz kojih se može jasno sagledati na kome je odgovornost za širenje zaraze među zdravstvenim radnicima i za više smrtnih ishoda...

Na prvoj slici vidimo naša 3 superheroja, koji se golim rukama bore protiv smrtonosnog virusa a ovo je samo jedan od mnogobrojnih članaka objavljenih, kako se vidi 15.04.2020. u 12:14.
A poručuju nam, kako se vidi iznad slike, da su razgovarali u Beogradu i pozvali vjernike da se suzdrže od okupljanja za predstojeće vaskršnje praznike.
Na samoj slici vidimo da ih je troje... nije mnogo, imaju razmak između sebe ali niko od njih nema ni masku ni zaštitne rukavice.
Možemo reći da je to poprilično neozbiljno ali ajde, pošto znamo da su hrabri da im oprostimo.
A opet, možda ova slika nije od tog dana nego sa nekog susreta od ranije, pa da vidimo, postoji video snimak tog susreta kako su izgledali.
Znate kako se kaže... "ako laže koza, ne laže rog"...
Ovde na ovom snimku vidimo da nijedan od ova dva superheroja, nema masku ni zaštitne rukavice a kao što je poznato, predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, svaki dan ide uzduž i poprijeko zemljom a njegov kum je bio jedan od prvih zaraženih i takođe, jedan član njegove porodice je zaražen korona virusom.
Poznato je takođe da nijedan od ove dvojice superheroja nije htio da se testira.
Idemo dalje...
Istoga dana 15.04.2020. u 19:54 na aerodrom u Banjalici slijeće avion sa medicinskom zaštitnom opremom iz Kine.
Kako piše dalje u članku, avion su dočekali, srpski član predsedništva, Milorad Dodik, premijer Višković i ministar Šeranić.
To jasno pokazuje da je Milorad Dodik, odmah iz Beograda gdje nije bio zaštićen ni na koji način, došao u Banjaluku i ko zna koliko je ljudi sreo u tom danu.
Narednog dana dolazi novi avion iz Mađarske, 16.04.2020. Dakle, ministar spoljnih poslova i trgovine, kako kažu u članku, Dodiku simbolično uručuje zaštitno odjelo.
Idemo onda nekih 10 dana kasnije, 26.04.2020. Zatler je uručio zaštitnu opremu a prisustvuje i Dodik.
Dalje se u članku kaže da je zaštitna oprema namjenjena istitutu za javno zdravstvo RS u Banjaluci i naravno primopredaji je opet došao da prisustvuje Milorad Dodik.
Ovde je potrebno istaći da je Milorad Dodik član predsjedništva Bosne i Hercegovine, nema nikakvu funkciju u republici Srpskoj, nikakvog razloga nije bilo da prisustvuje bilo kom od ovih događaja a posebno ne da ide u Beograd.
Bilo je logično i pametno u ovim okolnostima da je komunikacija obavljena telefonski ili na neki drugi način, umjesto da se ovako širi zaraza i dovode u opasnost životi drugih ljudi.
Kako se vidi, samo nekoliko dana kasnije 02.05.2020. izlazi članak pod naslovom "U UKC Republike Srpske, oko 50 zaraženih ljekara i tehničara".
U međuvremenu je bilo više smrtnih slučajeva od kojih su najteži stradanje tročlane porodice i trudnice sa nerođenom bebom a sve zbog haosa u zdravstvu usljed katastrofalnog stanja u koje ga je doveo mafijaško pljačkaški režim.
I na kraju, istog tog dana 02.05.2020. u 18:34, izlazi članak, gdje formalna predsjednica, Željka Cvijanović kaže... još u naslovu, "Bilo je potrebno rigoroznije kažnjavati kršenje mjera".
Dalje u tekstu se žali kako je epidemiološka situacija u republici Srpskoj poslednijih dana zabrinjavajuća, kaže da je broj zaraženih koronavirusom porastao, iako to nije niko nije očekivao, imajući u vidu "preduzete" mjere.
I na kraju dodaje da je postalo jasno da je trebalo rigoroznije kažnjavati one koji krše mjere.
Sve u svemu, izgleda da predsjednica misli da su preduzete sve potrebne mjere. Vjerovatno nije pogledala ovaj snimak... pa eto nadam se da će sad shvatiti, kako je došlo do širenja zaraze i koga treba kazniti...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1100

Da bi zataškali krijumčarenje, pripadnici mafije unutar policije su sa saučesnicima, uklonili materijalni dokaz ubistva čija fotografija je priložena a radi se o dječjem ruksaku, čiji je kaiš dvostruko presječen prilikom smrtnog ranjavanja djevojčice, dio kaiša je nestao sa lica zemlje a ostatak je opran hemijskim sredstvom da bi se uklonili tragovi ubistva...

ZAHTJEV PREDSJEDNIKU REPUBLIKE I VLADI

S obzirom na okolnosti, odnosno vanredno stanje uzrokovano proglašenom pandemijom, šaljem ovaj zahtjev elektronskim putem na službeni mejl da bi se izbjegla opasnost od zaraze službenih lica te tražim da mi na isti način bude odgovoreno.
Iz teksta zahtjeva a posebno iz priloženih dokumenata, vidljivo je da u ministarstvu unutrašnjih poslova, postoji organizovana teroristička mreža, odgovorna za brojne zločine, pljačke i likvidacije a konkretno pripadnici te kriminalne grupe su saučestvovali u ubistvu i prikrivanju ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, koje se desilo 23.07.2009. prilikom krijumčarenja iz Istočnog Sarajeva u Bobar grupu.
Da bi zataškali krijumčarenje, pripadnici mafije unutar policije su sa saučesnicima, uklonili materijalni dokaz ubistva čija fotografija je priložena, (Ručni rad policije i tužilaštva - dokaz ubistva) a radi se o dječjem ruksaku, čiji je kaiš dvostruko presječen prilikom smrtnog ranjavanja djevojčice, dio kaiša je nestao sa lica zemlje a ostatak je opran hemijskim sredstvom da bi se uklonili tragovi ubistva.
Kako se vidi iz priloženog dokumenta osnovnog suda u Bijeljini, (Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015.) opisano stanje dječjeg ruksaka je konstatovano prilikom preuzimanja a Okružno tužilaštvo u Bijeljini se pismeno izjašnjava da o tim oštećenjima nema nikakvih saznanja, (Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.) jer ih kako kaže policija nije evidentirala.
Na sve moje pokušaje da od MUP-a dobijem odgovor, (Zahtjev za informacije MUP-u 04.03.2011. te Zahtjev za informacije 29.01.2018. itd) da li znaju nešto o tome ili ne u kom slučaju bi morali da ponovo pokrenu istražne radnje prema zakonu o krivičnom postupku, pripadnici mafijaške mreže ne samo da izbjegavaju odgovor, nego su 22.05.2019. poslali pripadnika MUP-a u civilu da me napadne u zgradi PU Bijeljina, vrijeđa, gura, vuče i prijeti ubistvom ako ikada više dođem da tražim neka svoja prava.
Ni na naredne moje zahtjeve MUP ne odgovara, (Javno upozorenje pripadnicima policije da prekinu pomagati kriminalne klanove) što nedvosmisleno znači da su potpuno svjesno saučestvovali u ubistvu, (Ručni rad republike srpske - ubijena djevojčica) i zataškavanju zločina te sada prekrivaju i počinioce.
Zbog toga tražim od predsjednika Republike da shodno svojim ovlaštenjima u vanrednom stanju, zaustavi ovo razbojništvo ministra unutrašnjih poslova i članova terorističke organizacije instaliranih u jedinicama policije, te pokrene zakonom propisane radnje prema istima, uključujući i naloge za njihova hapšenja, počev od ministra, te administraciji naloži da mi odmah dostavi odgovor na pismene zahtjeve...

PRILOZI

Ručni rad policije i tužilaštva - dokaz ubistva
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015.
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Zahtjev za informacije MUP-u 04.03.2011.
Zahtjev za informacije 29.01.2018.
Ručni rad republike srpske - ubijena djevojčica
Javno upozorenje pripadnicima policije da prekinu pomagati kriminalne klanove

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1099

Da su mediji i diktatorski režimi saučesnici i djeluju sinhronizovano, najbolji dokaz je cenzurisanje informacija na društvenim mrežama, koje im nisu po volji uz istovremeno donošenje nezakonitih režimskih uredbi o kažnjavanju građana, koji kako kažu šire navodne "lažne" vijesti. Možete samo zamisliti kakvi su to monstrumi, koji znaju da medicinski radnici nemaju dovoljno zaštitnih sredstava a tjeraju ih da rizikuju život, istovremeno zabranjujući da o tome govore te prijeteći i kažnjavajući ih...

CENZURISANJE INFORMACIJA I SAUČESNIŠTVO U KRIMINALU IZMEĐU MEDIJA I DIKTATORSKIH REŽIMA

Već godinama je u toku organizovani kriminal takozvanih vlada sa medijima i društvenim mrežama.
U sklopu toga se špijuniraju građani te njihova komunikacija, lokacija i navike, dostavljaju diktatorskim režimima a što je još gore, zajedničkim snagama cenzurišu vijesti i prikrivaju informacije o kriminalu, uključujući i ubistva.
To su mnogi primijetili tek posljednjih mjeseci, kada je očigledna orkestrirana kampanja mnogih režima sa medijima kojom izazivaju stanje straha kod naroda, zbog navodno najsmrtonosnijih virusa u istoriji čovječanstva te pripremama za prisilno vakcinisanje, čipovanje, uvođenje 5G mreže i otimanje garantovanih prava i sloboda.
Da su mediji i diktatorski režimi saučesnici i djeluju sinhronizovano, najbolji dokaz je cenzurisanje informacija na društvenim mrežama, koje im nisu po volji uz istovremeno donošenje nezakonitih režimskih uredbi o kažnjavanju građana, koji kako kažu šire navodne "lažne" vijesti.
Ubrzo poslije donošenja tih kriminalnih i nezakonitih uredbi, uručeno je nekoliko prekršajnih naloga pa čak izvršana hapšenja pojedinih građana, samo zato što su pisali istinu o katastrofalnom stanju u zdravstvenom sektoru i nedostatku zaštitnih sredstava.
Možete samo zamisliti kakvi su to monstrumi iz režima, koji znaju da medicinski radnici nemaju dovoljno zaštitnih sredstava a tjeraju ih da rizikuju život, istovremeno zabranjujući da o tome govore te prijeteći i kažnjavajući ih.
Srećom ta fašistička uredba je vrlo brzo proglašena neustavnom pa su je zločinci iz vlasti morali povući a sa druge strane i na svjetskom nivou je došlo do istraga o motivima medija za cenzurisanje informacija.
Tako je vlasnik fejsbuka, saslušan u Senatu gdje je potvrdio i priznao cenzurisanje vijesti koje mu se ne dopadaju.
Ali naravno, ovo nije prvi put, nego se taj organizovani kriminal i cenzura vrši godinama u saradnji režima i medija pri čemu zajedničkim snagama prikrivaju kriminal i ubistva.
Primjer toga je proglašavanje vijesti o neodgovornom ponašanju u domu za nezbrinutu djecu, zlostavljanju te djece i krađi sredstava namijenjenih za taj dom za navodni "neželjeni" sadržaj.
Kako se vidi na propratnoj slici datum je 11.11.2019. u 04:37.
Druga objava, (od više sličnih primjera) je proglašena za neželjeni sadržaj, istog datuma 11.11.2019. u 16:17. Taj navodni neželjeni sadržaj je vijest, javno objavljena u svim medijima o toku suđenja vezano za smrt, odnosno ubistvo Dženana Memića.
Zanimljivo je da je veliki broj medija i korisnika društvenih mreža objavio ovu vijest ali oni nisu sankcionisani, nego se vrši udar na pojedina imena, koja se društvenim mrežama dostavljaju od kriminalaca unutar diktatorskih režima.
Iz obrazloženja, kako se vidi, kaže se da neželjeni sadržaj opisuju kao, umjetno povećanje distribucije sadržaja radi zarade, zahtijevanje da korisnici označe sadržaj sa "sviđa mi se" podjele ili preporuče, prije nego što ih mogu vidjeti i treća opcija je predstavljanje sebe kao nekog drugog.
Očigledno je da nije u pitanju ništa od toga, nego im smeta pojedinac i objave o monstruoznim krivičnim djelima i ubistvima koje mafijaški režimi prikrivaju.
U nastavku, odnosno na dnu propratne slike, vidi se da je blokirana svaka aktivnost do 09.02.2020. u 16:17.
Ono što se ne vidi je to da je istovremeno i sam profil bio blokiran i zaključan više od mjesec dana a ukupno oko 5 mjeseci tokom 2019. Dakle od 12 mjeseci je 5 mjeseci potpuno zaključavanje a 7 preostalih je omogućen pristup uz konstantne zabrane objavljivanja na grupama po 7, 30 i više dana. Prosječno poslije najviše 2 dana slobode izražavanja, slijedi cenzura, zabrana objavljivanja ili zaključavanja profila na društvenoj mreži uz sinhronizovane akcije lokalnih terorističkih grupa koje pokušavaju likvidacije onih koji smetaju mafijaškim režimima.
Kada se pažljivo pogledaju datumi i vremena proglašavanja objave za neželjeni sadržaj a to je 16:17 i onemogućavanje bilo kakvih objava u naredna 3 mjeseca do u minut isto 16:17, jasno je da je zaključavanje naloga i cenzurisanje imalo za cilj da spriječi pojedince u objavljivanju sadržaja koje se ne dopadaju režimu i koji ukazuju na njihovu umiješanost u ubistva.
Posljednji događaji, sve jasnije ukazuju na to da je u pozadini monstruozni plan izazivanja histerije, terora nad narodom i panike, navodno opasnim virusom, kako bi se stanovništvo prisililo na vakcinaciju i ugrađivanje čipova a vrlo lako moguće je to uvod u depopulaciju ili da se jasnije kaže, ubijanje velikog procenta stanovništva i svođenje na kako oni kažu "zlatnu" milijardu. O tome postoje video snimci i izjave uticajnih ljudi što bukvalno znači da planiraju pobiti 6 milijardi ljudi koji im smetaju a ostale pretvoriti u čipovane robove.
Vjerovatno mnogi od vas nisu imali prethodnih godina nikakva saznanja o ovim monstruoznim planovima ali sada je to očigledno u cijelom svijetu i vrijeme je da konačno ustanemo, podignemo svoj glas i srušimo ove mafijaške režime, koji nas napadaju, terorišu, otimaju garantovana prava i žele pobiti raznim sredstvima.
Na žalost, situacija je takva da neki neće ni dočekati, korištenje najnovijih tehničkih sredstava za egzekuciju, nego već sada umiru od gladi...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1098

Rajko Čolović naravno nije jedini umiješan u teške zločine a podsjećam da je isti godinama štitio pripadnike narko i auto mafije uključujući i grupu koja je pokušala likvidaciju Slobodana Vasiljevića. Ta grupa je nesumnjivo učestvovala i u krijumčarenju robe na dan ubistva Ivone Bajo a saučesnici mafijaškog klana su i pripadnici MUP-a koji su učestvovali u uklanjanju materijalnog dokaza ubistva, pokušaju mog ubistva i drugim teškim krivičnim djelima...

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI
TUŽILAŠTVU BIH - MINISTARSTVU BEZBJEDNOSTI BIH

DIGITALNA KRIVIČNA PRIJAVA ZA PRODUŽENO KRIVIČNO DJELO

A VEZANO ZA VIŠE TEŠKIH KRIVIČNIH DJELA I NJIHOVO PRIKRIVANJE

S obzirom na aktuelnu situaciju i vanredno stanje, vezano za proglašenu pandemiju, ovu prijavu šaljem elektronskim putem na zvanične mejlove, kako bi se izbjegla opasnost da pošiljka tokom transporta bude zaražena i tako ugrozi nekoga od nadležnih službenika. Kada to stanje na terenu budi dozvolilo, prijava i prateći dokazni materijali biće dostavljeni i pismenom poštanskom pošiljkom.
KRIVIČNI ZAKONIK REPUBLIKE SRPSKE (Službeni glasnik RS : 64/17 od 13.07.2017) :
Produženo krivično djelo : " (1) Produženo krivično djelo čini više istih ili istovrsnih umišljajnih krivičnih djela učinjenih u vremenskoj povezanosti, koja zbog načina njihovog izvršenja, istovjetnosti oštećenog, prostorne povezanosti, korištenja iste prilike ili trajnijeg odnosa ili drugih sličnih okolnosti koje ih povezuju, predstavljaju jedinstvenu krivičnopravnu cjelinu. (2) Produženo krivično djelo ne mogu činiti krivična djela protiv života i tjelesnog integriteta, polne i druge slobode čovjeka. (3) Ako produženo krivično djelo obuhvata različite oblike istog djela, produženo krivično djelo će se pravno kvalifikovati kao najteže od tih krivičnih djela. (4) Ako posljedice ostvarene djelima iz stava 1. ovog člana u svojoj ukupnosti predstavljaju posljedicu nekog težeg krivičnog djela, produženo krivično djelo će se kvalifikovati kao to krivično djelo. (5) Za produženo krivično djelo može se izreći kazna za polovinu veća od najviše kazne propisane za utvrđeno djelo ali ne smije preći najveću mjeru te vrste kazne. (6) Krivično djelo koje nije obuhvaćeno produženim krivičnim djelom u pravnosnažnoj sudskoj presudi predstavlja posebno krivično djelo ili ulazi u sastav posebnog produženog krivičnog djela. (7) U sastav produženog krivičnog djela ne mogu ulaziti krivična djela izvršena nakon podizanja optužnice.
Osim navedenog krivičnog djela, te "Terorizma" "(1) Ko u cilju ozbiljnog zastrašivanja građana ili prisiljavanja organa vlasti Republike Srpske da nešto izvrše ili ne izvrše, ili u cilju ozbiljnog narušavanja ili uništavanja osnovnih ustavnih, političkih, ekonomskih ili društvenih struktura Republike Srpske, izvrši jedno od sljedećih djela koje može nanijeti ozbiljnu štetu Republici Srpskoj: 1) napad na život lica koji može prouzrokovati njegovu smrt, 2) napad na tjelesni integritet nekog lica, 3) protivpravno zatvaranje lica, držanje zatvorenog lica ili na drugi način oduzimanje ili ograničavanje slobode kretanja drugom licu s ciljem da se on ili neko drugi prisili da nešto učini, ne učini ili trpi, ili uzimanje talaca." a koje generalno opisuje karakter kriminalnog klana izvršana su i druga kao : "Davanje lažnog iskaza", "Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja", "Falsifikovanje ili uništavanje službene isprave", "Nepružanje pomoći", "Saizvršilaštvo", "Pomaganje", Povreda ravnopravnosti građana", "Udruživanje radi vršenja krivičnih djela", "Povreda zakona od strane sudije ili javnog tužioca", "Samovlašće", "Podstrekavanje", "Sprečavanje dokazivanja", "Nesavjestan rad u službi", "Povreda ljudskog dostojanstva zloupotrebom službenog položaja ili ovlaštenja", "Neprijavljivanje pripremanja krivičnog djela", "Neprijavljivanje krivičnog djela ili učinioca", "Pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela", "Navođenje na ovjeravanje neistinitog sadržaja", "Stvaranje terorističkih grupa ili organizacija".

U ovoj krivičnoj prijavi stavljam težište na smišljeno prikrivanja krivičnih dijela, odnosno sprečavanje dokazivanja i saučesništo a vezano za više teških krivičnih dijela, od ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo 23. jula 2009. prikrivanja tog krivičnog djela, te pokušaja mog ubistva prije svega 27. septembra 2018. za šta postoje pismeni dokazi izvedeni i sadržani u predmetu osnovnog suda u Bijeljini 80 0 Pr 100636 18 Pr a druge pokušaje ubistva ovom prilikom neću isticati.
Ovom prilikom prije svega ukazujem na kršenja prava garantovana Ustavom iz člana 23 od strane više lica koja smišljeno krše to pravo i prikrivaju dokumentaciju vezano za zahtjeve koje sam pismeno predavao.
Prvenstveno se radi o smišljenom prikrivanju materijalnog dokaza ubistva "Dječjeg ruksaka" koji je uklonjen sa smrtno ranjene osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo a potom opran jakim hemijskim sredstvom da se uklone tragovi zločina.
Nadležno Okružno tužilaštvo u Bijeljini se pismeno oglasilo, (Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.) da o oštećenju materijalnog dokaza i stanju u kome se nalazi "nema saznanja" jer to policija nije evidentirala a na sve moje pokušaje da dobijem odgovor da li policija o tome nešto zna ili ne, umjesto da postupi po zakonu, više puta je pokušano moje ubistvo a na kraju čak 22. maja 2019. godine poslat je službenik MUP-a u civilu da me napadne u zgradi Policijske uprave Bijeljina, pred više uniformisanih službenika, vrijeđajući me, fizički napavši, gurajući i vukući, te prijeteći ubistvom ako se ikad više vratim da tražim bilo kakva prava.
Na moje pismene zahtjeve upućene poslije toga vezano za taj napad i podstrekivanje drugih službenika od strane Dejana Minića, (27.09.2018.) a na moju štetu sa namjerom da budem doveden u životnu opasnost i ubijen, niko od nadležnih NN lica iz MUP-a nije dostavio nikakav odgovor čak ni u sudski spis "80 0 Pr 100636 18 Pr" Osnovnom sudu u Bijeljini.
To nesumljivo znači da grupa NN lica, smišljeno prikriva počinioce teških krivičnih dijela i doprinosi da sam konstantno u životnoj opasnosti jer ne znam ko je sve pripadnik mafijaškog klana te svaki susret na ulici, posebno u situaciji kada je većina prolaznika pod maskama, može biti životno opasan za mene.
Svi pokušaji mog ubistva i prikrivanja materijalnih dokaza krivičnih djela su uzrokovani ubistvom osmogodišnje devojčice Ivone Bajo u čije prikrivanje su umiješani pripadnici mafijaškog klana iz MUP-a posebno kada sam konačno 15.04.2015. preuzeo taj materijalni dokaz ubistva uz zapisnik gdje je sud konstatovao u kakvom se stanju nalazi :
"Kaiš dječjeg ruksaka koji je uklonjen sa ubijene djevojčice je dvostruko presječen - presječeni dio nedostaje a ostatak kaiša je opran jakim hemijskim sredstvom da bi se prikrilo ne samo ubistvo, nego i krijumčarenje nepoznate robe u zločinačku Bobar grupu.
Odmah po prijemu tog dokaza, uputio sam pismene dopise na više mjesta, uključujući i MUP sa zahtjevom da odgovore šta o tome znaju, kako je materijalni dokaz došao u takvo stanje i umjesto da se postupi po zakonu, pripadnici mafijaškog klana su smislili plan da protiv mene pokrenu posebne istražne radnje i u tu svrhu sa sučesnikom Rajkom Čolovićem, glavnim Okružnim tužiocem u Istočnom Sarajevu lažiraju nadležnost i otvore predmet protiv mene, (RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15) kako bi prikupljali podatke o mom kretanju te angažovali kriminalce iz narko i auto mafije sa zadatkom da me likvidiraju na nekoj udaljenoj lokaciji.
NESUMNJIVA JE VEZA IZMEĐU ZAPISNIKA O PREDAJI PREDMETA KOJI SADRŽE MATERIJALNI DOKAZ UBISTVA 15.04.2015. SA FALSIFIKOVANJEM NADLEŽNOSTI I MONTIRANJEM ISTRAGE PROTIV MENE, PRED NENADLEŽNIM TUŽILAŠTVOM MJESEC I PO KASNIJE, KORIŠTENJEM DOKUMENTA RJT T12 0 KTA 0000398 15.
Danas je dobro poznato da je Rajko Čolović falsifikovao nadležnost, koristeći odluku Republičkog tužilaštva kojom se moja krivična prijava dodjeljuje njima u rad a konstantno je cijelo vrijeme čak uprkos pismenim nalozima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća odbijao da mi dostavi kopiju rješenja kojom se eventualno opravdava bilo kakva istraga protiv mene.
Nije to naravno ni mogao učiniti jer takvo rješenje ne postoji i jedini njegov cilj je bio da me njegovi saučesnici ubiju i tako presjeku sve veze, svoje i njegove sa krijumčarenjima i ubistvom Ivone Bajo a koji zločin, s obzirom na posljednje događaje u svijetu je moguće i smišljeno namjerno izvršen.
Početkom 2020-te, pismeno sam obaviješten od Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, (UDT DI 009312 19 od 27.01.2020.) da je Rajku Čoloviću odlukom vijeća prestao mandat.
To se desilo poslije više mojih pismenih pritužbi i dostavljanja dokaza o lažiranju nadležnosti od strane Rajka Čolovića te pošto sam još prošle godine došao do informacije da je na mjesto glavnog tužioca imenovana, Vukadin Anica a Čolović Rajko je imao mandat do decembra 2019-te, bilo mi je jasno da je smijenjen, upravo zbog podmuklih krivičnih dijela o kojima sam obavijestio vijeće.
Rajko Čolović naravno nije jedini umiješan u teške zločine a podsjećam da je isti godinama štitio pripadnike narko i auto mafije uključujući i grupu koja je pokušala likvidaciju Slobodana Vasiljevića.
Ta grupa je nesumnjivo učestvovala i u krijumčarenju robe na dan ubistva Ivone Bajo a saučesnici mafijaškog klana su i pripadnici MUP-a koji su učestvovali u uklanjanju materijalnog dokaza ubistva, pokušaju mog ubistva i drugim teškim krivičnim djelima...

DOKAZI - MANJI DIO

Predmet 80 0 Pr 100636 18 Pr
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015.
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
Zahtjev za informacije 29.01.2018.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 1097

Pošto su uništili fabrike, banke, bolnice... opremili jedino policiju da brane njih i ono što su pokrali od naroda, taj recept su primjenili i ovaj put. U navodnoj "pandemiji" i u borbu protiv virusa su zatvorili građane u kućni pritvor, otežali im pristup bolnicama za bilo koju bolest kao uzrok a na "virus" poslali kordone naoružane dugim cjevima sa prstom na obaraču. NEVIĐENA GENIJALNOST, NEMA ŠTA...

POLITIČARI, VIRUSI, NARKOTICI I TESTOVI

U propratnom video prilogu, koji se sastoji iz 3 djela, pojavljuju se kao akteri prvo dva političara sa Balkana, čija imena suštinski nisu uopšte bitna jer su ovakvi skoro svi, ne samo ovdje nego u većini zemalja svijeta.
Oni su samo dobar ogledni primjer, pošto su kao manje bitni "igrači" na svjetskoj sceni i kao takvi neobaviješteni u početku sa svojim režimima a vezano za aktualne događaje oko virusa, prvo iznosili stavove da je u pitanju izmišljeni virus, odnosno najsmješniji te dijelili savjete građanima da idu u šhoping, upravo na lokacije koje su prema vijestima bile najviše pogođene zarazom.
Ali to se nije svidjelo njihovim šefovima, koji su ih i doveli na vlast te su im vrlo brzo skrenuli pažnju kako treba da se ponašaju a onda su oni promijenili ploču i zaveli zajedničkim snagama, najveći teror nad sopstvenim narodom, uveli zabrane kretanja i policijski čas pa čak i policijske dane, uz izvođenje naoružanih patrola na ulice, kakve praktično nisu viđene od drugog svjetskog rata.
Pošto su uništili fabrike, banke, bolnice... opremili jedino policiju da brane njih i ono što su pokrali od naroda, taj recept su primjenili i ovaj put. U navodnoj "pandemiji" i u borbu protiv virusa su zatvorili građane u kućni pritvor, otežali im pristup bolnicama za bilo koju bolest kao uzrok a na "virus" poslali kordone naoružane dugim cjevima sa prstom na obaraču. NEVIĐENA GENIJALNOST, NEMA ŠTA...
Onda su uslijedile drame i monodrame danima u kojima se navodno brinulo za zdravlje stanovništva, dijeli savjeti o distanciranju, ostajanju kod kuće, nošenju maski i rukavica što su i lično na svojim primjerima danima i nedeljama demonstrirali.
Sa druge strane, tih mjera i savjeta se uopšte nisu pridržavali, nego su potpuno suprotno, bukvalno 24 sata dnevno, obilazili zemlju uzduž i poprijeko, pri čemu su susretali na desetine saradnika i vjerovatno više stotina poltrona, čime su, da je opasnost od zaraze zaista postojala, mogli dovesti kompletan narod u katastrofu.
Možete biti potpuno sigurni, da je život političara zaista bio ugrožen, ne bi ih ni sa puškom mogli istjerati izvan kabineta, nego bi zauzeli prva mjesta u onom poznatom sefu o kome se od posljednjeg rata ispredaju priče.
Naravno da nije uopšte bilo potrebe da se lično sastaju jer su u danasnje vrijeme sve mogli da dogovore telefonom ili nekim drugim vidom elektronske komunikacije ali to nisu učinili, jer im nije ni bio bitan bilo kakav dogovor vezano za takozvanu pandemiju.
Morali su naravno, da se sastanu u "gluvoj sobi" a što je za one koji nisu upoznati, prostorija koja je specijalno pripremljena, zvučno izolovana u kojoj nema elektronskih, odnosno prislušnih uređaja i u koju se ulazi bez telefona.
Sve to naravno kao predostrožnost od prisluškivanja i snimanja razgovora, koji naravno treba da ostanu tajni, kako za narod tako i za njihove šefove sa svjetskog nivoa.
S obzirom da su zatvorene granice država i onemogućen im pristup bankama gdje sklonjen opljačkani novac, onda dobro dođe da se skokne makar do pobratima i bar neka sića podigne u tamošnjim bankama.
A helikopter baš dobro dođe kao zgodno sredstvo da bi se izbjegle carine i granični prelazi.
Što se same konferencije za medije tiče a koja je sadržana u prvom dijelu video priloga, može se čuti da nastavljaju sa savjetima građanima o opreznosti sa "opasnim" neprijateljem.
Međutim njih dvojica. ulaze jedan pored drugog, bez maski i bez rukavica, koje su reklamirali prethodnih dana i sedmica.
Svako ima pravo na sopstveno misljenje i neka bude oprezan, neka koristi sve mjere da bi se zaštitio ali mnogi od nas su uvjereni da je cijela priča oko virusa ranije isplanirana, smišljeno prenaduvana kako kod političara tako i medija, sve sa ciljem da se u pozadini toga obave neke druge mutne radnje.
U drugom djelu je jedan od dvojice ortaka, tokom gostovanja od skoro sat i po u kome je odgovarao na pitanja novinarke a ovaj isječak je sa samog kraja u kome se postavlja veoma neobično i nezgodno pitanje, koje je očigledno novinarka pripremila i čekala pogodan trenutak da ga postavi.
Pitanje je bilo da li se gospodin štiti, je li se testirao na prisustvo virusa i može se zaključiti da je dobro znala kako on to nije učinio te potom pita zbog čega nije.
Jedan od balkanskih vođa se začudo na jedno tako naizgled nevino pitanje vidno uznemirio i rekao da nije, nema potrebe da se testira, neće, sve u tom stilu, što se drastično razlikuje od savjeta narodu i globalne politike koja se vodi vezano za ove događaje.
Zbog čega je bilo više ovakvih sastanaka u vrijeme kad treba smanjiti kretanje i zašto nervoza oko testiranja, može se zaključiti iz trećeg djela u video prilogu.
U pitanju je isječak iz dvosatne emisije na internet video kanalu, gdje su se pominjale aktivnosti mafijaških grupa, vezano za pranje novca, šverca narkoticima, trgovinu oružjem i ljudima, te pozadini tog kriminala u šta su umiješani mnogi političari.
Jedna od tema je bila i proizvodnja narkotika, koji se dobija na monstruozan način i izjava da u stvari testovi iz Kine nisu uopšte namijenjeni za detektovanje virusa nego otkrivaju upravo taj narkotik.
Ako je to zaista istina a gospodin koji je izneo tu tvrdnju je veoma dobro informisan od strane obavještajnih službi najmoćnijih zemalja, onda je potpuno jasna nervoza ovdašnjih političara i izbjegavanje testiranja uprkos tome što je jedan od njih bio u kontaktima sa svojim kumom, koji je među prvima zaražen a takođe je nedavno objavljeno da je zaražen i jedan član njegove porodice.
I na kraju da rezimiramo kako se iz svega može zaključiti da su lokalni političari, debelo umiješani ne samo u obične kriminalne radnje i pljačku nad narodom, nego su povezani i sa najmonstruoznijim zločinima koje možete zamisliti.
Da li je to tako ili ne pokušajte sami da donesete zaključak pošto pogledate video prilog...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

«Prethodni   1 2 3 4 5 6 7 ... 74 75 76  Sledeći»