KO STITI UBICE DJECE ??? -

Pomozite da se objavi istina o ubistvu djevojcice Ivone u Bijeljini...
Sprega mafije i tuzilastva, ne dozvoljava novinarima da objave istinu...

ČLANAK 916

Autor zdenkobajo | 2 Novembar, 2018 | read_nums (110)
  Iz dokumenata koje sam priložio se vidi da OJT Istočno Sarajevo i Osnovni sud u Sokocu nisu imali a nisu ni dobili nadležnost te da su akteri vršili nezakonite i nelegalne radnje u suprotnosti sa zakonima a u skladu sa JAVNOM USMENOM NAREDBOM, svog mafijaškog bosa, dodik milorada o formiranju CRNE KNJIGE i borbi sa licima iz nje...

  OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


  Predmet:

  80 0 P 097102 18

  Tužilac:

  ZDENKO BAJO
  MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

  Tuženi:

  REPUBLIKA SRPSKA
  Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

  Vrijednost spora:

  0 KM


  Prema odredbama ZPP-u, član 54, stav 1 "Tužilac može u tužbi tražiti da sud samo utvrdi postojanje, odnosno nepostojanje nekog prava ili pravnog odnosa, povredu prava ličnosti ili istinitost, odnosno neistinitost neke isprave", podnosim:

  TUŽBENI ZAHTJEV ZA UTVRĐENJE U PREDMETU 80 0 P 097102 18

  I predlažem da poslije uvida u priložene dokaze Sud donese RJEŠENJE :
  1) Osnovni sud u Bijeljini, utvrdio je da je Republičko tužilaštvo Republike Srpske, svojom odlukom T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015. dodijelilo Okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu, krivičnu prijavu protiv više lica iz Pravobranilaštva, Tužilaštva i Suda a koju je podneo Zdenko Bajo.
  2) Osnovni sud u Bijeljini, utvrdio je da svojom odlukom, T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015. Republičko tužilaštvo Republike Srpske ne dodijeljuje Okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu, krivičnu prijavu za "povredu ugleda suda" niti bilo kakvu drugu prijavu protiv Zdenka Baje.
  3) Osnovni sud u Bijeljini utvrdio je na osnovu zahtjeva za informacije tužitelja i odgovora, Vrhovni sud RS, 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018. da ne postoji ni jedan krivični predmet u kome je osumnjičeni Zdenko Bajo.
  4) Osnovni sud u Bijeljini utvrdio je da Vrhovni sud Republike Srpske nije dodijelio u rad Osnovnom sudu u Sokocu nijedan predmet u kome je stranka Zdenko Bajo.


  S obzirom da prema ZKP-u i ZOS-a, Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu i Osnovni sud u Sokocu, nisu nadležni za postupanje na teritoriji Bijeljine a u svom odgovoru pravni zastupnik tužene osporava navode tužbe bez dostavljaja ijednog dokumenta kojim se dodjeljuje nadležnost navedenim organima to će od pomoći u ovom sporu biti da se utvrdi imaju li ti organi pravni osnov za svoje postupanje. Iako je na tuženoj da dokazuje nadležnost i ako je ne dokaže sud je u obavezi da prema članu 126, utvrdi diskriminaciju, ja ću da bih olakšao rad suda, priložiti uz već predati dokument RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015. i akt "Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018." a u kome je navedeno :
  "U vezi vašeg zahtjeva za pristup informacijama, obavještavamo vas da provjerom kroz upisnik ovog suda u ovom sudu se ne nalazi krivični predmet u kojem ste vi jedna od strana u postupku."
  A u odluci RJTRS "T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." citiram :
  "Broj: T12 0 KTA 0000398 15, Banja Luka, Dana, 01.06.2015. god.
  OKRUŽNO TUŽILAŠTVO ISTOČNO SARAJEVO
  Predmet: Dostavljanje predmeta na nadležnost
  U prilogu, dostavlja se prijava Bajo Zdenka iz Bijeljine, koju je podnio protiv određenih lica Pravobranilaštva RS sa sjedištem u Bijeljini, a u samom podnesku isti je naveo - podnio prijavu protiv tužilaca Okružnog tužilaštva u Bijeljini kao i sudije Osnovnog suda u Bijeljini, pa ne bi bilo svrsishodno da postupanje u ovom predmetu vrši Okružno tužilaštvo u Bijeljini te vam radi objektivnosti u rješavanju ove pravne stvari dostavljamo predmet na donošenje tužilačke odluke.
  Glavni republički tužilac : Mahmut Švraka"

  U prilogu "T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017." naveden je kao poslednji dokaz upravo akt T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." bez pojašnjenja koja mu je funkcija iako je logično jasno da na njemu izvode nadležnost ali u prilogu "08.020-059-1550-18 branka malović za ministarstvo pravde" se to i definitivno tvrdi, na polovini prve strane, podvučeno linijom da je navodno RJTRS svojim aktom T12 0 KTA 0000398 15, dodijelilo na postupanje predmet protiv mene za "povredu ugleda suda". Iz dokumenata koje sam priložio se vidi da OJT Istočno Sarajevo i Osnovni sud u Sokocu nisu imali a nisu ni dobili nadležnost te da su akteri vršili nezakonite i nelegalne radnje u suprotnosti sa zakonima a u skladu sa JAVNOM USMENOM NAREDBOM, svog mafijaškog bosa, dodik milorada o formiranju CRNE KNJIGE i borbi sa licima iz nje.
  Svi akteri ove razbojničke akcije vrlo dobro znaju da nisu nadležni i GNUSNO LAŽU, jer nemaju drugu opciju a za informaciju sudu i zastupništvu tužene svi su pod istragom na više nivoa bez njihovog znanja pod kojim se brojem vodi o čemu ću dio dokaza priložiti uz druge podneske ili na pripremnom ročištu...
  SVE PRILOŽENE DOKUMENTE PREDLAŽEM I KAO DOKAZE U OVOM POSTUPKU...

  PRILOZI

  Zahtjev za informacije Vrhovnom sudu RS
  Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.
  T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.
  08.020-059-1550-18 branka malović za ministarstvo pravde

  Zdenko Bajo
  Majke Jevrosime 20
  76300 Bijeljina
  065831902


Dodaj komentar

Zapamti me

  My picture!

Kategorije

Arhiva