Četvrtak, Maj 03, 2012

CLANAK 225

OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI
OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI
NA RUKE PREDSJEDNIKU
PO PREDMETIMA :12 0 K 001162 10Kpp / 80 1 Pr 004323 11 Pr / 80 0 Mal 035904 11 Mal
ZAHTJEV I OBAVJEŠTENJE


Član 16. (IZ USTAVA)
Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom. Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
Član 2. Ljudska prava i temeljne slobode (IZ USTAVA)
(e) Pravo na posteno sudjenje u gradjanskim i krivicnim predmetima, te druga prava u svezi s krivicnim postupcima.
Član 205 Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti (ZOO)
(1) Svako ima pravo zahtijevati od suda ili drugoga nadležnog organa da naredi prestanak radnje kojom se povređuje pravo njegove ličnosti.
(2) Sud odnosno drugi nadležni organ može narediti prestanak radnje pod prijetnjom plaćanja izvjesnog novčanog iznosa, određene ukupno ili po jedinici vremena u korist povrijeđenog.
Stoga zahtijevam od Osnovnog i Okružnog suda u Bijeljini, da u okviru predmeta, iz svoje nadležnosti donesu Riješenje:
1) NAREĐUJE SE SVIM ORGANIMA REPUBLIKE SRPSKE DA SE PREKINE SA DISKRIMINACIJOM I SPREČAVANJEM OSTVARENJA ZAKONOM GARANTOVANIH PRAVA SVIM SRODNICIMA, UBIJENE DJEVOJČICE IVONE BAJO!
2) NAREĐUJE SE OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI DA OMOGUĆI UVID I KOPIRANJE SVIH DOKUMENATA, KOJI SU ZATRAŽENI SHODNO ZAKONU O SLOBODU PRISTUPA INFIRMACIJAMA, PRIPADNICIMA PORODICE BAJO!
3) UKOLIKO SE NE BUDE POŠTOVALA NAREDBA SUDA, PRINUDNIM PUTEM ĆE SE OD ODGOVORNIH NAPLATITI NOVČANI IZNOS OD 100 KM PO DANU, POČEVŠI OD DANA UBISTVA IVONE BAJO DO DANA PREKIDA POVREDE PRAVA, TE OBEŠTETITI PORODICA BAJO!
U protekle dvije godine sam više puta predočavao Okružnom i Osnovnom sudu u Bijeljini, podatke o kriminalu u vlasti, te materijal o kršenju ustava i zakona, vezano za diskriminaciju, kako mene tako i svih srodnika djevojčice Ivone Bajo, koju je ubio monstruozni mafijaški režim Milorada Dodika, prilikom šverca u firmu njegovog tajkuna Bobar Gavrila!
Jasno sam isticao, koji su članovi zakona prekršeni i koja se prava OTIMAJU, očekujući od suda da izvrši svoju zakonsku i ustavnu obavezu! Nažalost do toga nije došlo, te sam u svrhu zaštite svoje porodice, sebe i naših prava primoran da pređem u narednu fazu odbrane od organizovanog kriminala.
O rezultatima već završenih procesa, u kojima su Prekršajni i Okružni sud, legalizovali FAŠIZAM, koji primjenjuje servis organizovanog kriminala OT Bijeljina, na čelu sa kriminalcem i zločincem Novakom Kovačevićem, obavjestiću Ustavni sud i zahtijevati zaštitu ustavnih prava!
No to nije jedina opcija, jer već imam dovoljno materijala za Sud u Strazburu, a nastaviću da proslijeđujem podatke izvan zamlje, policijskim organima, koji su i zaslužni za otkrivanje prljavog novca u Bobar banci, jer domaći državni organi, to nikad ne bi učinili samoinicijativno, nego naprotiv, opstruišu svaki moj pokušaj da se o tom kriminalu dostave dokazi!
S druge strane, ne priznajem nijedan organ RS i BIH, niti njihove naredbe ili Rješenja, niti ću izvršavati FAŠISTIČKE NALOGE mafije, koja mene i moju porodicu tretira kao životinje, pošto je već ubila Ivonu Bajo!
Ne tako davno, građani su pljačkani, proganjani, silovani, ubijani, a nigdje nije bilo ni policije niti suda, da ih zaštiti! Nema ih ni danas i ne samo to, nego se pridružuju onima koji mi OTIMAJU, zakonom garantovana prava!
Iako su tokom pretresa na suđenjima protiv mene svjedoci jasno i glasno izjavili da citiram:

POZNATO IM JE DA IMAM NAMJERU PREDATI DOKAZE O UBISTVU IVONE BAJO, ALI TO NE MOGU DA MI OMOGUĆE JER IMAJU USMENU NAREDBU, GLAVNOG OKRUŽNOG TUŽIOCA O ZABRANI PRISTUPA, MENI I SVIM SRODNICIMA!
Uprkos tome, što je prekršen ustav i zakonske odredbe, te sud ne može zasnivati svoju odluku na takvim dokazima, od strane Prekršajnog i Okružnog suda unosi se niodkud novi momenat, da sam navodno predstavljao neku PRIJETNJU!
Niko od svjedoka, niti podnosilac zahtjeva, nije pomenuo, da sam bilo kada predstavljao potencijalnu opasnost, te su djelovali po tom osnovu, nego ističem ponovo, zato sto imaju naredbu jednog kriminalca!
Time su Sudovi izgubili svaki kredibilitet, jer građanina, koji samo traži da se poštuje zakon i garantovana prava, te dostavi dokaze o najtežim krivičnim djelima, po nalogu mafijaškog servisa OT Bijeljina, pripadnici sudske policije, sprečavaju, a sudovi kažnjavaju. Jasna je poruka svim drugim građanima:
AKO SE USUDITE PODNIJETI PRIJAVU PROTIV NEKOG KRIMINALCA IZ REŽIMA, BIĆETE SPRIJEČENI ILI KAŽNJENI...
U nastavku svoje borbe sa mafijaškim režimom, poštovaću i primjenjivaću isključivo važeće zakone i prava koja su garantovana, prije svega pravo na Nužnu odbranu, te ću se suprotstaviti svakome, ko pokuša ponovo da OTME, bilo koje pravo, na način koji sam već primjenjivao i poznat je svima.
Ako se FAŠIZAM nastavi i dalje budem sprečavan u pravu da prijavim krivično djelo i predočim dokaze o kriminalu mafijaške osovine Dodik-Bobar, imaćete javnu prezentaciju dokaza direktno pred zgradom suda, a vjerovatno i svakodnevna suđenja u prekršajnom sudu, Podsjećam na to, kako glasi FAŠISTIČKA NEREDBA mafije, koju izvršava Sudska policija:
ZDENKO BAJO, NJEGOVA SESTRA I DRUGI SRODNICI, NE MOGU LIČNO PRISTUPITI PROSTORIJAMA TUŽILAŠTVA !!!???
Nedavno je u sudski spis, (Predmet: 80 0 Mal 035904 11 Mal) uvršten materijal koji dokazuje, kako šverc u Bobarovim firmama, tako i ubistvo Ivone Bajo, te prikrivanje tih zločina od strane kriminalaca iz OT Bijeljina i CJB Bijeljina, kao i dokaz o lažnoj prijavi protiv mene!
Osoba, koja je formalno tužena u tom predmetu, izjavila je pred sudom da niko nije tražio njenu saglasnost za lažnu prijavu, niti je ona bilo koga ovlastila, a da su susreti sa mnom bili korektni i nikada nije osjećala bilo kakvu opasnost!
Bez namjere na sugerišem sudu kakvu odluku da donese, ističem činjenicu da sam bio spreman na dogovor sa tuženom osobom u slučaju da dobijem zauzvrat nešto vrednije, kao što je ova izjava! S obzirom da navedeni stav nije iznesen u odgovoru na tužbu, nego tek poslije svih mojih zakonom predviđenih radnji, u završnoj riječi tužene, ovom prilikom podsjećam sud da je tom izjavom moj zahtijev ispunjen, te bi Rješenje kojim se tužena ne smatra odgovornom, za mene bilo prihvatljivo!
No s obzirom da postoji zvanični dokument CJB Bijeljina u kome se tvrdi da sam upućivao prijetnje tuženoj osobi, i izjava iste, koja ima manju težinu kao dokaz, smatram da bi sud morao ustanoviti, šta o tome kaže CJB Bijeljina!
Postoji Izvještaj o tome upućen u OT Bijeljina, koji se brutalnim kršenjem zakona od strane kriminalca Novaka Kovačevića, krije već duže od 2 godine, a navodim članove, koji su prekršeni!
Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije, stav (2)
O otvaranju privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije tužilac je dužan obavijestiti lice ili preduzeće od kojeg su predmeti oduzeti, sudiju za prethodni postupak i branioca.
Materijal dobijen preduzimanjem radnji i obavještavanje o preduzetim radnjama, stav (3)
Sudija za prethodni postupak će, bez odlaganja, a nakon preduzimanja radnji iz ovog zakona, obavijestiti lice protiv kojeg je radnja bila preduzeta. Lice protiv kojeg je radnja bila preduzeta može od suda zatražiti ispitivanje zakonitosti naredbe i načina na koji je sprovedena radnja...
Dakle, mafija koja je odgovorna za šverc, ubistvo i prikrivanje tih zločina, nastavlja da krši zakon i prikriva materijal! Da li je policija uzela izjavu od tužene, da li je Sud uopšte dao nalog za Posebne istražne radnje ili su one sprovođene nezakonito??? Da li je osoba koja je izmanipulisana i podnijela zahtijev za te radnje, načelnik policije Aco Teodorović, umro ili je "UMRO", odnosno likvidiran od strane mafije ??? Očekujem od Osnovnog suda da u sklopu navedenog predmeta ili novoformoranog, naredi OT Bijeljina dostavu kompletnog Izvještaja CJB Bijeljina, kako sudu, tako i meni, kao osumnjičenom!
Takođe zahtijevam od Okružnog suda, koji je takođe izmanipulisan od strane kriminalaca iz OT Bijeljina, te izdao naredbu za pretres prostorija, bez ijednog argumenta u prilog optužbe za "Ugrožavanje sigurnosti", shodno članu koji sam naveo, da izda neredbu OT Bijeljina o kopiranju i dostavi tog Izvještaja Okružnom sudu, koji je onda obavezan da me o tome obavjesti!
Nadalje podsjećam sve službenike suda, koji su imali uvid u dokazni materijal da su obavezni prema članu 8:
"Nacin izvrsenja krivicnog djela" stav 2! iz KZ-a
(1) Krivicno djelo moze se izvrsiti cinjenjem ili necinjenjem.
(2) Krivicno djelo moze biti izvrseno necinjenjem samo kad je ucinilac propustio cinjenje koje je bio duzan da izvrsi.

a u vezi relevantnog člana iz Zakona o krivičnom postupku:
Obaveza prijavljivanja krivicnog djela"
(1) Sluzbena i odgovorna lica u svim organima vlasti u Republici Srpskoj, javnim preduzecima i ustanovama duzni su da prijave krivicna djela o kojima su obavijesteni ili za koja saznaju na koji drugi nacin,

da izvrše svoju zakonsku obavezu i učine sve da se istraže kriminalne radnje o kojima sam predao dokazni materijal, kako Osnovnom, tako i Okružnom sudu!
Podsjećam da se radi o švercu režimskih tajkuna, koji su tom prilikom ubili Ivonu Bajo, a potom su kriminalci iz CJB i OT Bijeljina pokušali sve da prikriju! U spisu koji sam pomenuo nalaze se dokazi o tome da je kamion dovezao 4 paketa "ROBE" dok je ujutro pronađen i pregledan samo JEDAN paket, (izjave tužiocu, od strane vozača i direktora)
Potom je kamion pobjegao, (tehnički neispravan, rezervoara vezanog trakama, a povrede Ivoni Bajo je naneo trakasti predmet) te za 140 minuta, prema tahograf traci, prešao 335 kilometara, vozeći prosječnom brzinom od 140 km ???
Kako je tako nešto nemoguće, očito se radi o lažima i falsifikatu!
Torba presječenog kaiša i većim djelom opranog benzinom, je materijalni dokaz zločina i prikrivanja istog, a nalazi se u depou suda.
Pozivam sudije Osnovnog i Okružnog suda da se uključe u borbu protiv organizovanog kriminala i upotrijebe dokazni materijal, koji im je predočen!
Oni koji se iz straha od mafije ne usuđuju raditi po zakonu, mogu da podnesu ostavku i tako očuvaju svoju čast, ponos i profesionalizam, a u suprotnom će sa naći pod pritiskom organizovanog kriminala i biti primorani da čine krivična djela.
Podsjećam da je uprkos svim nastojanjima mafije da mi onemogući predaju dokaza, naredbi koju izvršava Sudska policija i podršci tome od strane Prekršajnog suda, kao i Okružnog, radnjama koje su trebalo da me DOZOVU PAMETI i natjeraju da odustanem od dalje borbe sa diktatorskim režimom Milorada Dodika, nedavno pronađeno preko 4 miliona KM novca od kokaina, u banci jednog od tajkuna iz mafijaške vlasti, Bobar Gavrila!
Poslije odustajanja od trka za načelnika, dogovorenog unutar mafijaške mreže, te još par smijena, kriminalaca iz režima, U KRUGU BANDE, na tajnim sastancima, bez tužilaštva i suda, sve brzo postaje tabu tema!
Navodno se sada vodi istraga o tih 4000000 KM, a OT Bijeljina, Sudska policija, direktno, te sudske institucije indirektno, me onemogućavaju da dostavim materijal o tome! Novac je prema šturim informacijama, uplaćen neposredno poslije ubistva Ivone Bajo, a poznato je da je ta grupa u tom periodu, prokrijumčarila više tona kokaina, u Evropu iz Južne Amerike!
Da li će jasno iznesen stav Suda, da ga ne zanima ni krijumčaranje ni ubistvo, niti prikrivanje tih zločina od strane kriminalaca iz vlasti, nego samo želi da me osudi, zbog pokušaja da prijavim taj kriminal, jer predstavljam opasnost, (za koga - ZA MAFIJU) biti uvažen u Strazburu i Interpolu, ostavljam svima da sami procjene, kako pripadnicima suda, tako i građanima, koji sve moje tekstove mogu da prate na internetu!
Tako će ostati zabeleženo, ne samo to, da sada već dvije godine imam dokaze o međunarodnom kriminalu, nego i da me sve državne institucije, brutalnim pravnim nasiljem i DRŽAVNIM TERORIZMOM, sprečavaju u tome...
Oborio sam Bobara, uzalud pokušavaju da to zataškaju, oboriću i Dodika, a tada će svaki inspektor, svaki tužilac i svaki sudija, da odgovara za svoje kriminalne postupke, ako ih je činio u svrhu zaštite mafije!
Razlikujem naravno strah tužioca ili sudije od mafijaškog režima! Primjer Dijane Milić je jasna opomena svima, šta ih čeka ako budu radili po zakonu a protiv interesa organizovanog kriminala!
Sudija Dragoljub Đurić i komanda sudske policije, koji su majku ubijenog djeteta i mene, držali u svom privatnom zatvoru, bez prava na poziv advokatu, koji je tražila, sudija Zlatna Martinović, koja otima pravo majci, na oslobađanje od sudske takse, iako se na to poziva i dostavlja dokaz o pripadnosti stranoj državi, te sudija Đonlić Mensur, koji je izmanipulisan od strane mafije i prevaren od strane sudije Dević, su takvi primjeri i nemam namjeru pokretati pravne mehanizme za krivičnu odgovornost!
Nasuprot ovim primjerima, koji se mogu tretirati kao strah za posao ili čak život, ukoliko se suprotstave mafijaškom režimu, sudija Dević Smiljka, je prešla tu granicu! Ne samo da je brutalno kršila zakon i u stilu srednjovjekovne inkvizicije vodila postupak, bez učešća ne samo mene, nego i podnosioca zahtjeva u ispitivanju, a kasnije pokušala spriječiti dostavu zapisnika koji sam tražio, nego se služi i bestidnim lažima, tvrdeći da mi je dozvolila ispitivanje svjedoka iako zna da imam zapisnik, kojim ću lako dokazati, njene laži i krivična djela, bilo u parničnom, bilo u krivičnom postupku, bez obzira da li ga pokrene ona, neko iz tužilačke mafije ili ja...!
Jedan sudija me je 28 decembra osudio na istu kaznu kao i sudija Dević Smiljka, i tu ću presudu uvijek osporavati i iznositi argumente zašto je pravno pogrešna, ali na način rada, poštovanje zakonske procedure i uopšte odnos prema svim učesnicima procesa, tog sudije, čije ime neću navoditi, jer ističem javno samo negativne pojave, jednostavno ne može biti primjedbe i mogu samo da mu odam priznanje za profesionalizam, kako tada tako i danas!
Sudija Dević Smiljka, naprotiv, brutalno krši zakon, nema ni trunke morala i sramota je za uglednu instituciju u kojoj radi! Stoga zbog svih krivičnih djela i laži, smatram je saučesnikom u ubistvu, prikrivanju kriminalne mreže i učiniću sve što je potrebno da dobije zasluženu zatvorsku kaznu ili da joj u najmanju ruku ne bude više dozvoljeno da obavlja odgovoran posao sudije...
Nekada su sudije, sudile robovima zbog pokušaja bjekstva!
Danas sudite meni, zbog pokušaja da prijavim krivična djela i dostavim dokaze o tome!
Ima li neke razlike u tome??? Da ima razlike !!!
Po ondašnjim zakonima robovima je bilo zabranjeno bjekstvo, a po trenutnim, ja IMAM pravo...

DA LI VAS JE SRAMOTA, ŠTO TO PRAVO OTIMATE ???

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

Dodaj komentar

Dodaj komentar

Zapamti me