CLANAK 231

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 Mal 035904 11 Mal

ŽALBA NA PRESUDU

Tužilac:

ZDENKO BAJO

Tuženi:

SEKTETAR OT BIJELJINA

Vrijednost spora:

10 KM


PRESUDA SE OVOM ŽALBOM POBIJA U CJELINI, ZBOG POVREDE ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA, NEPOTPUNO UTVRĐENOG ČINJENIČNOG STANJA I POGREŠNE PRIMJENE MATERIJALNOG PRAVA, VEZANO ZA ČLAN 210 ZOPP, ŠTO ĆE BITI OBRAZLOŽENO U TEKSTU ŽALBE...
Način rada, odnos postupajućeg sudije prema stranama u postupku, te njegov profesionalizam iskazan tokom pretresa je za svaku pohvalu i to je ono što prvo ističem, jer sama presuda je sasvim nebitna za mene, a predstavlja samo dodatni dokaz i jedno od sredstava, koje ću koristiti u narednim pravnim obračunima sa organizovanim kriminalom!
Tužena osoba, je po svim pokazateljima koje imam bila žrtva korumpiranih kriminalaca iz vlasti, te se nije usudila suprotstaviti, njihovim zločinačkim planovima i jedan od glavnih razloga za podnošenje ove tužbe je bilo to da se dođe do njene izjave o tom događaju, jer iz straha za posao, a možda i nešto više, nije se usudila iznijeti stav o tome više od dvije godine...
No, da pređem na činjenice, kojima ću argumentovano obrazložiti ovu žalbu:

Prije svega ispravio bih tvrdnju postupajućeg sudije da sam ja tuženu osobu predstavio kao nekog KO JE PODNEO PRIJAVU! U tekstu tužbe sam jasno obrazložio da je tužena učestvovala u grupi, koja je napravila plan o tome, te da su taj tehnički dio posla odradili tužioci Gruhonjić i Debeljević!
Istinita je tvrdnja sudije da tužena "nije podnijela lično" prijavu, ali su to u njeno ime učinile druge osobe! Pomenuti tužioci nisu mogli nikako da podnesu prijavu u ime OT Bijeljina. Ne postoji nijedan dokument sa potpisom i pečatom, nego su te osobe došli kao građani i podnijeli LAŽNU prijavu, kako se ispostavilo, ne samo za sebe, nego po tvrdnji tužene, bez njenog znanja i dozvole, učinili to i u njeno ime!
Ta radnje je "ostale u magli" čak i za postupajućeg sudiju, jer na kraju iznosi tvrdnju da nisam, ponudio dokaz da je KRIVIČNA prijava protiv mene i podnijeta! Stoga postavljam pitanje: Kako je moguće da dvojica tužilaca, dolaze ispred OT Bijeljina, optužujući me po članu 169 iz KRIVIČNOG ZAKONA, znajući da tužioci nastupaju isključivo rukovodeći se Krivičnim zakonom, a da to nije krivična prijava ???
Ja lično, nisam nikada ni tvrdio da se radi o KRIVIČNOJ, nego o LAŽNOJ prijavi!
Uostalom, sasvim je nebitno, kakva je radnje počinjena! Moj cilj kao podnosioca tužbe je da dokažem, kako je izvršena NEKA radnja, koja je imala štetne posledice po mene i iznesem dokaze o tome!
Dakle, Sudu sam predočio Naredbu Okružnog suda, "U CILJU PRONALAŽENJA DOKAZA IZVRŠENJA KRIVIČNOG DJELA IZ ČLANA 169, STAV 2", te tekst optužbe, koja me tereti i moju izjavu datu po toj optužbi u CJB Bijeljina!
Nadalje sam izneo dokaze da je ta prijava bila LAŽNA, jer ne postoji nijedna riječ u mojim tekstovima, kojom se iznosi bilo kakva prijetnja tuženoj, ne samo vezano za član 169, nego uopšte! Radi se o pismu upućnom tuženoj direktno, te mejlu poslatog na zvaničnu internet adresu OT Bijeljina, u kojoj bi eventualno mogla biti indirektna prijetnja...
S obzirom da postoji moja tvrdnja, DA JE TUŽENA UČESTVOVALA U GRUPI, koja je isplanirala kako da mi nanese štetu, te stav tužene, da je o tome niko nije konsultovao, niti je dala odobrenje ili punomoć bilo kome, Sud je morao provjeriti istinitost naših tvrdnji uvidom u Izvještaj, koji je upućen iz CJB Bijeljina!
Takođe ističem da tužena nije ničim dokazala, da nije učestvovala u dogovoru, koji je prethodio krivičnoj prijavi, a njeno ime je navedeno u tekstu koji mi je pročitan u CJB Bijeljina! Otkuda dakle njeno ime tamo, odnosno, ako je postojala "pasivnost" tužene, onda je bila pasivna prethodne dvije godine, znajući da sam lažno optužen, za ugrožavanje NJENE sigurnosti, nije ništa uradila da objelodani istinu!
Na pretresu u zapisnik, izjavila je da sam prilikom susreta sa njom, uvijek bio korektan, te da nikada NIJE OSJEĆALA BILO KAKVU OPASNOST sa moje strane! Taj dio NAJVAŽNIJI OD SVEGA, nije pomenut u tekstu presude, te sam pretpostavivši takvu mogućnost, podneo zahtijev za pristup informacijama, tražeći primjerak zapisnika, nekoliko dana prije donošenja presude! Nadam se da za to, zakonom predviđeno pravo, neće biti nikakvih prepreka.
Takođe sam predočio Sudu dokument "Istina, šta je to" iz koga se jasno vidi da OT Bijeljina, upravo potpisom tužene, prikriva materijal o radnjama prema meni, i sprečava mi pristup dokumentaciji, dok iz CJB Bijeljina odgovaraju da su dostavili izvještaj u OT Bijeljina u dva navrata!
Kako je osoba koja je sačinila taj izvještaj, Aco Teodorović, "umro" pod sumnjivim okolnostima, ne postoji ni promil šanse da je taj izvještaj danas onakav, kakav je bio 2010. godine, ali je neophodno bilo da se sud uvjeri da li je policija uopšte kontaktirala tuženu po osnovu prijave za ugrožavanje NJENE sigurnosti i šta je ista izjavila, ili su sve radnje izvršene bez provjere, da li su tuženoj upućene bilo kave prijetnje!
Relevantni član ZOPP je 131, što je osnov za žalbu na povredu odredbi parničnog postupka i pogrešnu primjenu materijalnog prava! Moja tvrdnja nije bila da je tužena lično podnijela prijavu, nego da je član grupe, koja je sačinila plan, kako da mi se nanese šteta i čak nevin završim u zatvoru!
Sud nije ustanovio, da li je tužena učestvovala u pripremi tog plana, a sada iznosim primjer kako za sud, tako i za gradjane, koji će ovaj tekst čitati na internetu:
Analogno logici, kojom se tužena oslobađa odgovornosti za nanesenu štetu, može se desiti da grupa od 6 tužilaca, angažuje dvojicu batinaša da me pretuku i plate im za tu USLUGU po 100 KM, a onda svaki od njih iznese prigovor PASIVNE LEGITIMACIJE, odnosno da nije on lično izvršio krivično djelo!!!???
Zarad građana ističem da je lažna prijava, takođe krivično djelo, (Lažno prijavljivanje krivičnog djela član 364 KZ)!
Poenta je u tome da za objektivnu i ispravnu odluku, Sud mora ustanoviti da li je tužena osoba dala nalog, punomoć, ovlaštenje ili saglasnost, bilo kome da u njeno ime prijavi mene za "Ugrožavanje sigurnosti"!
I na kraju se osvrćem na, iskreno za mene sasvim nerazumljiv stav postupajućeg sudije da nisam ponudio dokaze o nematerijalnoj šteti, te da sam zaštićen pretpostavkom nevinosti !!!???
Ako sasvim zanemarimo činjenicu, da sam danima praćen, ukorak policajcima u civilu, patrolnim kolima, da je izvršen pretres prostorija, pretresanje kako mene tako i nekih osoba koje su viđene sa mnom, te da je postojalo stražarsko mjesto ispred kuće za danonoćni nadzor, ostaju sledeće posledice:
Veći broj susjeda je vidio te radnje i stekao utisak da sam KRIMINALAC POD SPECIJALNIM NADZOROM! Mnogi ne smeju ni da razgovaraju sa mnom, a ako me neko pita da li se protiv mene vodi krivični postupak, ja moram reći da NE ZNAM, jer se podaci o tome kriju od mene! Psihološki pritisak, je bio mnogo teži na porodicu nego na mene lično, a baka ubijene djevojčice Ivone Bajo, je najteže podnijela pretres i sve prateće radnje, te živjela je manje od godinu dana potom!
Izložen samo dijelu tretmana, koji sam ja doživio, građanin Nedeljko Radman je preminuo, od stresa, dok je tužiteljica Dijana Milić, preminula u bolnici! Pošto sada nije moguće njima lično, ostaje da se njihovoj porodici kaže, KAKO SU ZAŠTIĆENI PRETPOSTAVKOM NEVINOSTI!
To što sam ja mentalno i psihički jači od tih osoba, na oslobađa odgovornosti grupu, koja me je izložila stresnoj situaciji! Nadalje, ističem da sam predočio sudu, dokument sa pretresa Prekršajnog suda iz koga se vidi kakav tretman se primjenjuje ne samo prema meni, nego prema svim srodnicima ubijene Ivone Bajo!
U mojim tekstovima ne postoji nijedna prijetnja, ne samo po život, nego ni takva da ću bilo kome iščupati makar jednu dlaku sa glave, pa pitam Sud, da li su znajući to u CJB Bijeljina, podnijeli zahtijev za radnje protiv mene, PRETPOSTAVIVŠI MOJU NEVINOST!!!???
Da li to pretpostavlja tužilac, potvrdivši taj zahtijev, te da li je sudija izdao neredbu za pretres, zato što me smatra nevinim, ili svi skupa nemajući nijedan dokaz krivičnog djela, (a podsjećem da se u tekstu otpužbe, tvrdi da imaju pisma i mejlove u kojima iznosim "OZBILJNE PRIJETNJE"), u stvari pretpostavljaju da bi mogli naći bar neki dokaz BILO KAKVOG krivičnog djela, kako bi me mogli optužiti i osuditi!!!???
Da li OT Bijeljina "PRETPOSTAVLJA" moju nevinost, kada izdaje tu FAŠISTIČKU NAREDBU, (DA SE NE DOZVOLI PRISTUP SRODNICIMA UBIJENE IVONE BAJO), da li to čini Sudska policija, izvršavajući je??? Da li sudija Dević, "PRETPOSTAVLJA" moju nevinost, kada me osuđuje zbog pokušaja da podnesem krivičnu prijavu??? Da li me državni organi tretiraju kao ravnopravnog građanina, OTIMAJUĆI prava garantovana zakonom ???
Poznato je da pravu predstavu o događaju može imati samo onaj ko ga doživi, te stoga sugerišem čitaocima ovog teksta da zamisli sebe u narednoj tezi:
"MJEŠTANI PRIČAJU DA JE UJAK, S VREMENOM, ZBOG SVEGA OVOGA OTIŠAO NA ŽIVCIMA"
Radi se o novinskom članku u kome se ja opisujem! Novinar nije razgovarao niti sa kim iz porodice, a ni sa mojim prijateljima, poznanicima ili komšijama, te je očito da su ti "MJEŠTANI" veoma zainteresovani da me u javnosti predstave kao ludaka, psihopatu i manijaka!
Ja sasvim dobro znam ko sam i kakve su mi mentalne sposobnosti, a sudija ih može procijeniti čitajući izjavu datu u CJB Bijeljina, bez pripreme, bez advokata i bez čitanja bilo čega!
Dakle tada, 8 mjeseci po ubistvu Ivone Bajo, nisam bio lud, a očito sam "poludio" kasnije, poslije podnošenja lažne prijave! Stoga postavljam pitanje, kako sudu tako i građanima:

Kakav ja to ugled imam, kod državnih organa i čast, kada me istjeruju kao životinju, pri pokušaju da prijavim krivično djelo, podnesem zahtijev za pristup infornacijama, predam bilo kakav podnesak na zakonom predviđeni način???
Kao članu porodice i zastupniku majke ubijene djevojčice, onemogućava se pristup materijalu vezanom za ubistvo Ivone Bajo i bilo čemu drugom, uprkos zakonom garantovanog parava o pristupu informacijama!
Kakav ugled, ja mogu imati kod čitalaca poslije teksta uz kome piše da sam LUD???
Još se i može razumjeti da "PRIJETIM" tužiocu, koji je svoj posao obavio "PROFESIONALNO I PO ZAKONU", ali "PRIJETITI" sekretaru, koji nema nikakve službene veze sa predmetom, može samo "LUDAK", kakav sam ja...
To što do danas nemam nikakav dokument iz koga se može vidjeti da nisam pod istragom, da nisam prijetio nikome, odnosno da sam NEVIN, je još jedna sitnica! Devet mjeseci mi je bio OTET kompjuter, a šta to znači možete pojmiti, ako vam kažem da sam za računarom "JAČI" nego kompletna OT Bijeljina...
A i kao istražitelj, sam neuporedivo sposobniji od njih!
Kao sastavni dio tužbe u spis je ušao dokazni materijal o krijumčarenju u Bobarovim firmama. Po izjavi vozača kamiona, istovarili su 4 paketa "ROBE" na paletama, a direktor, je ujutru zatekao samo "PAKET"???

Taj kamion, koji je bio tehnički neispravan, pobjegao je sa mjesta zločina, te po njihovim izjavama, prešao put do Brčkog, Pelagićeva i Odžaka, te se vratio u Sarajevo, za po tahograf traci oko 140 minuta ukupno, što za put od 335 kilometara, znači da su vozili prosječno 140 km/h ??? Sve to se nalazi u spisu...
Materijalni dokaz ubistva, torbu su uklonili sa lica mjesta i oprali da se unište tragovi ubistva, te sakrili, a kasnije je tužilac Stjepanović, falsifikovala nalaz patologa i nije dostavila vještaku trasologu podatke o unutrašnjim povredama!
I to je sve u spisu, a zašto je bilo potrebno, prikrivati te zločine ???

Oko 2 mjeseca poslije dostave ove tužbe u Bobar banci je pronađeno preko 4 miliona maraka uplaćenog od narko klana Šarić! Podatke o tome sam proslijedio izvan zemlje početkom 2011. te je kako sam obavješten vođena istraga više Evropskih zamalja o švercu narkotika i oružja u BIH!
Uplata je izvršena neposredno po ubistvu Ivone Bajo, a po otkriću PRLJAVOG NOVCA, Gavrilo Bobar se povlači iz trke za načelnika grada, dok se nedavno u štampi pojavila vijest da ni Milorad Dodik, neće biti na listama na narednim izborima!
Građanima, naravno ništa nije jasno, ali kako sam sve podatke u poslednjih pola godine, slao na više desetina adresa, pa i Sudova u Bijeljini, o mafijaškoj osovini Bobar - Dodik, sve postaje jasnije!
Možda ni tužioci iz OT Bijeljina nisu znali šta moraju da zataškaju, a sada je sve jasno!

CJB Bijeljina i OT Bijeljina su po nalogu Milorada Dodika, sabotirali istragu i prikrili ubistvo Ivone Bajo, osmogodišnje djevojčice da bi se prikrilo krijumčarenje i dilovanje narkotika od strane Bobar Gavrila i drugih tajkuna iz vladajućeg režima, a od tog novca su finansirani izbori i kupovani glasovi 2010 godine, obećavana radna mjesta u Bobarovim firmama, a po svemu sudeći trenutna vlada je ustrojena na kokainskom novcu Darka Šarića!!!
Interpol i praktično sve zemlje Evrope vode istragu o tome, a ovde postoji naredba da se ja po svaku cijenu spriječim u dostavi podataka i dokaznog materijala o krijumčarenju i ubistvu!
Bez suda i presude i bez prava ne žalbu, navodim relevantne članove iz Ustava i Zakona:

Član 16. (IZ USTAVA)
Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom.
Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
Član 205 Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti (ZOO)
(1) Svako ima pravo zahtijevati od suda ili drugoga nadležnog organa da naredi prestanak radnje kojom se povređuje pravo njegove ličnosti.

Stoga zahtijevam od ovog Suda, da donese Rješenje!
1) NAREĐUJE SE SVIM ORGANIMA REPUBLIKE SRPSKE DA SE PREKINE SA DISKRIMINACIJOM I SPREČAVANJEM OSTVARENJA ZAKONOM GARANTOVANIH PRAVA SVIM SRODNICIMA, UBIJENE DJEVOJČICE IVONE BAJO!
2) NAREĐUJE SE OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI DA OMOGUĆI UVID I KOPIRANJE SVIH DOKUMENATA, KOJI SU ZATRAŽENI SHODNO ZAKONU O SLOBODU PRISTUPA INFORMACIJAMA, PRIPADNICIMA PORODICE BAJO!
3) UKOLIKO SE NE BUDE POŠTOVALA NAREDBA SUDA, PRINUDNIM PUTEM ĆE SE OD ODGOVORNIH NAPLATITI NOVČANI IZNOS OD 100 KM PO DANU, POČEVŠI OD DANA UBISTVA IVONE BAJO DO DANA PREKIDA POVREDE PRAVA, TE OBEŠTETITI PORODICA BAJO!
Takođe podsjećam sve koji ostvare uvid u dokazni materijal, da su dužni da postupe, prema članu ZOKP "Obaveza prijavljivanja krivičnog djela", inače će u suprotnom počiniti krivično djelo KZ Član 8 - Nacin izvrsenja krivicnog djela, stav 2: "Krivicno djelo moze biti izvrseno necinjenjem, samo kad je ucinilac propustio cinjenje koje je bio duzan da izvrsi" te više drugih krivičnih djela povezanih sa tim, prije svega 347 iz KZ-a!
S obzirom na snagu organizovanog kriminala i moje uvjerenje da je mafija likvidirala i Acu Teodorovića i Dijanu Milić, te da su i sudije u opasnosti, eventualno nepoštovanje zakona od strane Suda, po toj osnovi neću prikazivati kao saradnju sa narko mafijom, ali ću putem interneta obavijestiti građane o reakciji Suda i imenima aktera...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902