CLANAK 225

OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI
OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI
NA RUKE PREDSJEDNIKU
PO PREDMETIMA :12 0 K 001162 10Kpp / 80 1 Pr 004323 11 Pr / 80 0 Mal 035904 11 Mal
ZAHTJEV I OBAVJEŠTENJE


Član 16. (IZ USTAVA)
Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom. Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
Član 2. Ljudska prava i temeljne slobode (IZ USTAVA)
(e) Pravo na posteno sudjenje u gradjanskim i krivicnim predmetima, te druga prava u svezi s krivicnim postupcima.
Član 205 Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti (ZOO)
(1) Svako ima pravo zahtijevati od suda ili drugoga nadležnog organa da naredi prestanak radnje kojom se povređuje pravo njegove ličnosti.
(2) Sud odnosno drugi nadležni organ može narediti prestanak radnje pod prijetnjom plaćanja izvjesnog novčanog iznosa, određene ukupno ili po jedinici vremena u korist povrijeđenog.
Stoga zahtijevam od Osnovnog i Okružnog suda u Bijeljini, da u okviru predmeta, iz svoje nadležnosti donesu Riješenje:
1) NAREĐUJE SE SVIM ORGANIMA REPUBLIKE SRPSKE DA SE PREKINE SA DISKRIMINACIJOM I SPREČAVANJEM OSTVARENJA ZAKONOM GARANTOVANIH PRAVA SVIM SRODNICIMA, UBIJENE DJEVOJČICE IVONE BAJO!
2) NAREĐUJE SE OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI DA OMOGUĆI UVID I KOPIRANJE SVIH DOKUMENATA, KOJI SU ZATRAŽENI SHODNO ZAKONU O SLOBODU PRISTUPA INFIRMACIJAMA, PRIPADNICIMA PORODICE BAJO!
3) UKOLIKO SE NE BUDE POŠTOVALA NAREDBA SUDA, PRINUDNIM PUTEM ĆE SE OD ODGOVORNIH NAPLATITI NOVČANI IZNOS OD 100 KM PO DANU, POČEVŠI OD DANA UBISTVA IVONE BAJO DO DANA PREKIDA POVREDE PRAVA, TE OBEŠTETITI PORODICA BAJO!
U protekle dvije godine sam više puta predočavao Okružnom i Osnovnom sudu u Bijeljini, podatke o kriminalu u vlasti, te materijal o kršenju ustava i zakona, vezano za diskriminaciju, kako mene tako i svih srodnika djevojčice Ivone Bajo, koju je ubio monstruozni mafijaški režim Milorada Dodika, prilikom šverca u firmu njegovog tajkuna Bobar Gavrila!
Jasno sam isticao, koji su članovi zakona prekršeni i koja se prava OTIMAJU, očekujući od suda da izvrši svoju zakonsku i ustavnu obavezu! Nažalost do toga nije došlo, te sam u svrhu zaštite svoje porodice, sebe i naših prava primoran da pređem u narednu fazu odbrane od organizovanog kriminala.
O rezultatima već završenih procesa, u kojima su Prekršajni i Okružni sud, legalizovali FAŠIZAM, koji primjenjuje servis organizovanog kriminala OT Bijeljina, na čelu sa kriminalcem i zločincem Novakom Kovačevićem, obavjestiću Ustavni sud i zahtijevati zaštitu ustavnih prava!
No to nije jedina opcija, jer već imam dovoljno materijala za Sud u Strazburu, a nastaviću da proslijeđujem podatke izvan zamlje, policijskim organima, koji su i zaslužni za otkrivanje prljavog novca u Bobar banci, jer domaći državni organi, to nikad ne bi učinili samoinicijativno, nego naprotiv, opstruišu svaki moj pokušaj da se o tom kriminalu dostave dokazi!
S druge strane, ne priznajem nijedan organ RS i BIH, niti njihove naredbe ili Rješenja, niti ću izvršavati FAŠISTIČKE NALOGE mafije, koja mene i moju porodicu tretira kao životinje, pošto je već ubila Ivonu Bajo!
Ne tako davno, građani su pljačkani, proganjani, silovani, ubijani, a nigdje nije bilo ni policije niti suda, da ih zaštiti! Nema ih ni danas i ne samo to, nego se pridružuju onima koji mi OTIMAJU, zakonom garantovana prava!
Iako su tokom pretresa na suđenjima protiv mene svjedoci jasno i glasno izjavili da citiram:

POZNATO IM JE DA IMAM NAMJERU PREDATI DOKAZE O UBISTVU IVONE BAJO, ALI TO NE MOGU DA MI OMOGUĆE JER IMAJU USMENU NAREDBU, GLAVNOG OKRUŽNOG TUŽIOCA O ZABRANI PRISTUPA, MENI I SVIM SRODNICIMA!
Uprkos tome, što je prekršen ustav i zakonske odredbe, te sud ne može zasnivati svoju odluku na takvim dokazima, od strane Prekršajnog i Okružnog suda unosi se niodkud novi momenat, da sam navodno predstavljao neku PRIJETNJU!
Niko od svjedoka, niti podnosilac zahtjeva, nije pomenuo, da sam bilo kada predstavljao potencijalnu opasnost, te su djelovali po tom osnovu, nego ističem ponovo, zato sto imaju naredbu jednog kriminalca!
Time su Sudovi izgubili svaki kredibilitet, jer građanina, koji samo traži da se poštuje zakon i garantovana prava, te dostavi dokaze o najtežim krivičnim djelima, po nalogu mafijaškog servisa OT Bijeljina, pripadnici sudske policije, sprečavaju, a sudovi kažnjavaju. Jasna je poruka svim drugim građanima:
AKO SE USUDITE PODNIJETI PRIJAVU PROTIV NEKOG KRIMINALCA IZ REŽIMA, BIĆETE SPRIJEČENI ILI KAŽNJENI...
U nastavku svoje borbe sa mafijaškim režimom, poštovaću i primjenjivaću isključivo važeće zakone i prava koja su garantovana, prije svega pravo na Nužnu odbranu, te ću se suprotstaviti svakome, ko pokuša ponovo da OTME, bilo koje pravo, na način koji sam već primjenjivao i poznat je svima.
Ako se FAŠIZAM nastavi i dalje budem sprečavan u pravu da prijavim krivično djelo i predočim dokaze o kriminalu mafijaške osovine Dodik-Bobar, imaćete javnu prezentaciju dokaza direktno pred zgradom suda, a vjerovatno i svakodnevna suđenja u prekršajnom sudu, Podsjećam na to, kako glasi FAŠISTIČKA NEREDBA mafije, koju izvršava Sudska policija:
ZDENKO BAJO, NJEGOVA SESTRA I DRUGI SRODNICI, NE MOGU LIČNO PRISTUPITI PROSTORIJAMA TUŽILAŠTVA !!!???
Nedavno je u sudski spis, (Predmet: 80 0 Mal 035904 11 Mal) uvršten materijal koji dokazuje, kako šverc u Bobarovim firmama, tako i ubistvo Ivone Bajo, te prikrivanje tih zločina od strane kriminalaca iz OT Bijeljina i CJB Bijeljina, kao i dokaz o lažnoj prijavi protiv mene!
Osoba, koja je formalno tužena u tom predmetu, izjavila je pred sudom da niko nije tražio njenu saglasnost za lažnu prijavu, niti je ona bilo koga ovlastila, a da su susreti sa mnom bili korektni i nikada nije osjećala bilo kakvu opasnost!
Bez namjere na sugerišem sudu kakvu odluku da donese, ističem činjenicu da sam bio spreman na dogovor sa tuženom osobom u slučaju da dobijem zauzvrat nešto vrednije, kao što je ova izjava! S obzirom da navedeni stav nije iznesen u odgovoru na tužbu, nego tek poslije svih mojih zakonom predviđenih radnji, u završnoj riječi tužene, ovom prilikom podsjećam sud da je tom izjavom moj zahtijev ispunjen, te bi Rješenje kojim se tužena ne smatra odgovornom, za mene bilo prihvatljivo!
No s obzirom da postoji zvanični dokument CJB Bijeljina u kome se tvrdi da sam upućivao prijetnje tuženoj osobi, i izjava iste, koja ima manju težinu kao dokaz, smatram da bi sud morao ustanoviti, šta o tome kaže CJB Bijeljina!
Postoji Izvještaj o tome upućen u OT Bijeljina, koji se brutalnim kršenjem zakona od strane kriminalca Novaka Kovačevića, krije već duže od 2 godine, a navodim članove, koji su prekršeni!
Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije, stav (2)
O otvaranju privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije tužilac je dužan obavijestiti lice ili preduzeće od kojeg su predmeti oduzeti, sudiju za prethodni postupak i branioca.
Materijal dobijen preduzimanjem radnji i obavještavanje o preduzetim radnjama, stav (3)
Sudija za prethodni postupak će, bez odlaganja, a nakon preduzimanja radnji iz ovog zakona, obavijestiti lice protiv kojeg je radnja bila preduzeta. Lice protiv kojeg je radnja bila preduzeta može od suda zatražiti ispitivanje zakonitosti naredbe i načina na koji je sprovedena radnja...
Dakle, mafija koja je odgovorna za šverc, ubistvo i prikrivanje tih zločina, nastavlja da krši zakon i prikriva materijal! Da li je policija uzela izjavu od tužene, da li je Sud uopšte dao nalog za Posebne istražne radnje ili su one sprovođene nezakonito??? Da li je osoba koja je izmanipulisana i podnijela zahtijev za te radnje, načelnik policije Aco Teodorović, umro ili je "UMRO", odnosno likvidiran od strane mafije ??? Očekujem od Osnovnog suda da u sklopu navedenog predmeta ili novoformoranog, naredi OT Bijeljina dostavu kompletnog Izvještaja CJB Bijeljina, kako sudu, tako i meni, kao osumnjičenom!
Takođe zahtijevam od Okružnog suda, koji je takođe izmanipulisan od strane kriminalaca iz OT Bijeljina, te izdao naredbu za pretres prostorija, bez ijednog argumenta u prilog optužbe za "Ugrožavanje sigurnosti", shodno članu koji sam naveo, da izda neredbu OT Bijeljina o kopiranju i dostavi tog Izvještaja Okružnom sudu, koji je onda obavezan da me o tome obavjesti!
Nadalje podsjećam sve službenike suda, koji su imali uvid u dokazni materijal da su obavezni prema članu 8:
"Nacin izvrsenja krivicnog djela" stav 2! iz KZ-a
(1) Krivicno djelo moze se izvrsiti cinjenjem ili necinjenjem.
(2) Krivicno djelo moze biti izvrseno necinjenjem samo kad je ucinilac propustio cinjenje koje je bio duzan da izvrsi.

a u vezi relevantnog člana iz Zakona o krivičnom postupku:
Obaveza prijavljivanja krivicnog djela"
(1) Sluzbena i odgovorna lica u svim organima vlasti u Republici Srpskoj, javnim preduzecima i ustanovama duzni su da prijave krivicna djela o kojima su obavijesteni ili za koja saznaju na koji drugi nacin,

da izvrše svoju zakonsku obavezu i učine sve da se istraže kriminalne radnje o kojima sam predao dokazni materijal, kako Osnovnom, tako i Okružnom sudu!
Podsjećam da se radi o švercu režimskih tajkuna, koji su tom prilikom ubili Ivonu Bajo, a potom su kriminalci iz CJB i OT Bijeljina pokušali sve da prikriju! U spisu koji sam pomenuo nalaze se dokazi o tome da je kamion dovezao 4 paketa "ROBE" dok je ujutro pronađen i pregledan samo JEDAN paket, (izjave tužiocu, od strane vozača i direktora)
Potom je kamion pobjegao, (tehnički neispravan, rezervoara vezanog trakama, a povrede Ivoni Bajo je naneo trakasti predmet) te za 140 minuta, prema tahograf traci, prešao 335 kilometara, vozeći prosječnom brzinom od 140 km ???
Kako je tako nešto nemoguće, očito se radi o lažima i falsifikatu!
Torba presječenog kaiša i većim djelom opranog benzinom, je materijalni dokaz zločina i prikrivanja istog, a nalazi se u depou suda.
Pozivam sudije Osnovnog i Okružnog suda da se uključe u borbu protiv organizovanog kriminala i upotrijebe dokazni materijal, koji im je predočen!
Oni koji se iz straha od mafije ne usuđuju raditi po zakonu, mogu da podnesu ostavku i tako očuvaju svoju čast, ponos i profesionalizam, a u suprotnom će sa naći pod pritiskom organizovanog kriminala i biti primorani da čine krivična djela.
Podsjećam da je uprkos svim nastojanjima mafije da mi onemogući predaju dokaza, naredbi koju izvršava Sudska policija i podršci tome od strane Prekršajnog suda, kao i Okružnog, radnjama koje su trebalo da me DOZOVU PAMETI i natjeraju da odustanem od dalje borbe sa diktatorskim režimom Milorada Dodika, nedavno pronađeno preko 4 miliona KM novca od kokaina, u banci jednog od tajkuna iz mafijaške vlasti, Bobar Gavrila!
Poslije odustajanja od trka za načelnika, dogovorenog unutar mafijaške mreže, te još par smijena, kriminalaca iz režima, U KRUGU BANDE, na tajnim sastancima, bez tužilaštva i suda, sve brzo postaje tabu tema!
Navodno se sada vodi istraga o tih 4000000 KM, a OT Bijeljina, Sudska policija, direktno, te sudske institucije indirektno, me onemogućavaju da dostavim materijal o tome! Novac je prema šturim informacijama, uplaćen neposredno poslije ubistva Ivone Bajo, a poznato je da je ta grupa u tom periodu, prokrijumčarila više tona kokaina, u Evropu iz Južne Amerike!
Da li će jasno iznesen stav Suda, da ga ne zanima ni krijumčaranje ni ubistvo, niti prikrivanje tih zločina od strane kriminalaca iz vlasti, nego samo želi da me osudi, zbog pokušaja da prijavim taj kriminal, jer predstavljam opasnost, (za koga - ZA MAFIJU) biti uvažen u Strazburu i Interpolu, ostavljam svima da sami procjene, kako pripadnicima suda, tako i građanima, koji sve moje tekstove mogu da prate na internetu!
Tako će ostati zabeleženo, ne samo to, da sada već dvije godine imam dokaze o međunarodnom kriminalu, nego i da me sve državne institucije, brutalnim pravnim nasiljem i DRŽAVNIM TERORIZMOM, sprečavaju u tome...
Oborio sam Bobara, uzalud pokušavaju da to zataškaju, oboriću i Dodika, a tada će svaki inspektor, svaki tužilac i svaki sudija, da odgovara za svoje kriminalne postupke, ako ih je činio u svrhu zaštite mafije!
Razlikujem naravno strah tužioca ili sudije od mafijaškog režima! Primjer Dijane Milić je jasna opomena svima, šta ih čeka ako budu radili po zakonu a protiv interesa organizovanog kriminala!
Sudija Dragoljub Đurić i komanda sudske policije, koji su majku ubijenog djeteta i mene, držali u svom privatnom zatvoru, bez prava na poziv advokatu, koji je tražila, sudija Zlatna Martinović, koja otima pravo majci, na oslobađanje od sudske takse, iako se na to poziva i dostavlja dokaz o pripadnosti stranoj državi, te sudija Đonlić Mensur, koji je izmanipulisan od strane mafije i prevaren od strane sudije Dević, su takvi primjeri i nemam namjeru pokretati pravne mehanizme za krivičnu odgovornost!
Nasuprot ovim primjerima, koji se mogu tretirati kao strah za posao ili čak život, ukoliko se suprotstave mafijaškom režimu, sudija Dević Smiljka, je prešla tu granicu! Ne samo da je brutalno kršila zakon i u stilu srednjovjekovne inkvizicije vodila postupak, bez učešća ne samo mene, nego i podnosioca zahtjeva u ispitivanju, a kasnije pokušala spriječiti dostavu zapisnika koji sam tražio, nego se služi i bestidnim lažima, tvrdeći da mi je dozvolila ispitivanje svjedoka iako zna da imam zapisnik, kojim ću lako dokazati, njene laži i krivična djela, bilo u parničnom, bilo u krivičnom postupku, bez obzira da li ga pokrene ona, neko iz tužilačke mafije ili ja...!
Jedan sudija me je 28 decembra osudio na istu kaznu kao i sudija Dević Smiljka, i tu ću presudu uvijek osporavati i iznositi argumente zašto je pravno pogrešna, ali na način rada, poštovanje zakonske procedure i uopšte odnos prema svim učesnicima procesa, tog sudije, čije ime neću navoditi, jer ističem javno samo negativne pojave, jednostavno ne može biti primjedbe i mogu samo da mu odam priznanje za profesionalizam, kako tada tako i danas!
Sudija Dević Smiljka, naprotiv, brutalno krši zakon, nema ni trunke morala i sramota je za uglednu instituciju u kojoj radi! Stoga zbog svih krivičnih djela i laži, smatram je saučesnikom u ubistvu, prikrivanju kriminalne mreže i učiniću sve što je potrebno da dobije zasluženu zatvorsku kaznu ili da joj u najmanju ruku ne bude više dozvoljeno da obavlja odgovoran posao sudije...
Nekada su sudije, sudile robovima zbog pokušaja bjekstva!
Danas sudite meni, zbog pokušaja da prijavim krivična djela i dostavim dokaze o tome!
Ima li neke razlike u tome??? Da ima razlike !!!
Po ondašnjim zakonima robovima je bilo zabranjeno bjekstvo, a po trenutnim, ja IMAM pravo...

DA LI VAS JE SRAMOTA, ŠTO TO PRAVO OTIMATE ???

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK 224

Član 16. (USTAV REPUBLIKE SRPSKE)
Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom. Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
Član 44. (USTAV REPUBLIKE SRPSKE)
Stranci imaju ljudska prava i slobode utvrđene ustavom i druga prava utvrđena zakonom i međunarodnim ugovorima.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI
PREDSJEDNIKU OSNOVNOG SUDA
ZAHTJEV ZA IZUZEĆE SUDIJE ZLATNE MARTINOVIĆ

Predmet: 80 0 P 036327 12 P

TUŽBA

Tužilac:

BUDIMKA BAJO BOLLIN

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA

Vrijednost spora:

5000000 (pet miliona) KM


OBRAZLOŽENJE
Argumenti ovog zahtijeva, nisu odluke postupajućeg sudije i na njih se neće ukazivati, čak iako postoje primjedbe na taj dio njenog rada, jer je za to nadležan drugostepeni sud!
Biće ukazano isključivo na pogrešnu primjenu pravnih odredbi, sa elementima krivičnog djela, po članu 376 KZ:
Povreda zakona od strane sudije
Sudija Ustavnog suda Republike Srpske ili sudija suda u Republici Srpskoj, u sudskom postupku s ciljem da drugom pribavi kakvu korist ili da mu nanese kakvu štetu, donese nezakonitu odluku ili na drugi način prekrši zakon, kazniće se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
U prilozima se nalaze svi relevantni dokumenti koji dokazuju istinitost narednih tvrdnji!
Dana 09.02.2012. postupajuća sudija je donijela Rješenje, kojim se Tužba vraća na ispravku, sa rokom od 8 dana, poslije koga citiram:
AKO TUŽBA NE BUDE VRAĆENA SA ISPRAVKOM U DATOM ROKU, SUD ĆE JE SMATRATI POVUČENOM, ILI AKO U PROTIVNOM BUDE VRAĆENA BEZ ISPRAVKE, SUD ĆE TUŽBU ODBACITI...

Istog dana, traži se dostava podataka, povodom "Prijedloga za oslobađanje od troškova postupka"
U samom tekstu tužbe, ističe se osnov za oslobađanje, a zasniva se na tome da je tužilja strani državljanin, a sada se doslovno navodi pasus na poslednjem listu teksta tužbe!
Povodom prijedloga za oslobađanje od svih troškova postupka, tužilja se poziva na stav 3, člana 10, Zakona o sudskim taksama, te se prilaže dokument u prilogu "Domovnica":
(3) Strano fizičko i pravno lice oslobođeno je plaćanja takse ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom ili pod uslovom reciprociteta. U slučaju sumnje o postojanju reciprociteta, mišljenje daje Ministarstvo pravde Republike Srpske (u daljem tekstu: ministartvo).

Dakle, potpuno je jasno, da je jedini uslov za oslobađanje od sudske takse, pripadnost drugoj državi, te je stoga Sudu dostavljen dokument "Domovnica"!
Sudija istina, podvlači da dokumenti treba da budu prevedeni od strane ovlaštenog sudskog tumača za relevantni jezik, no skrećem pažnju da je hrvatski, jedan od zvaničnih jezika u upotrebi unutar institucija RS!
Dva mjeseca kasnije, 18.04.2012. postupajuća sudija donosi novo rješenje, kojim se PONOVO traži ispravka tužbe, sa NOVIM istim rokom od 8 dana, sa istim posledicama...

Dva dana kasnije 20.04.2012. formiraju se nova 2 dokumenta, a prvim od njih obavještava se tužilja, da postupi po obavjesti Suda od 09.02.2012. ???
Drugim dokumentom tužilja se opominje da uplati taksu od 10000 KM, pod prijetnjom prinudne naplate!!!
U nastavku je opis nepoštovanja zakona od strane sudije:
1. Kako je po Rješenju od 09.02.2012. Sudu dostavljena ispravljena i dopunjena tužba, pravno moguća su bila samo dva postupka!
A) KONSTATUJE SE DA TUŽBA NEMA NEDOSTATAKA, TE SE PROSLIJEĐUJE TUŽENOJ STRANI
B) UKOLIKO TUŽBA NIJE ISPRAVLJENA, SUD SHODNO ZAKONU ODBACUJE TUŽBU!

Iz rješenja donesenog 18.04.2012. vidljivo je da se tužba i dalje tretira kao "neuredna" te ponavlja već izvršena radnja! Skrećem pažnju da takav postupak nije zakonski moguć, jer je sudija ukoliko i dalje smatra tužbu neurednom ili nepotpunom, morala donijeti rješenje o odbacivanju, sa pravnom poukom o žalbenom roku od 30 dana, što bi dalje bilo u nadležnosti Okružnog suda!
Ponavljajući istu radnju, sudija odugovlači postupak najmanje 2 mjeseca, a za to nema nikakvog uporišta u zakonu!
2. Uputom od 20.04.2012. da se postupi po obavjesti od 09.02.2012. postupajuća sudija stvara pravni i logički paradoks, jer daje rok od 8 dana da se postupi po rješenju starom 70 dana???
AKO BI SE POSTUPILO SADA PO TOM UPUTSTVU, SVAKI DOKUMENT, (DOPUNA TUŽBE) BI MORAO BITI ODBAČEN ZBOG PREKORAČENJA ROKA JASNO PROPISANOG ZAKONOM, OD 8 DANA, A PODSJEĆAM DA JE TO VEĆ UČINJENO U ZAKONSKOM ROKU!
Nejasno je i na koji od dva dokumenta iz tog dana se tačno misli, te ako se ne radi o uputama u vezi dopune tužbe, nego o dokumentu vezanog za Prijedlog o oslobađanju, znači li to da se tužilji OTIMA zakonom predviđeno pravo???
Kako to, da se traži 10000 KM? - Pa naravno, zato što je to jasno propisano zakonom, relevantni stav:
6) preko 100.000 KM - 1% na označenu vrijednosti spora ali ne više od 10.000 KM.
Tako je jasno zakonom predviđeno pravo, u navedenom članu 10 zakona o sudskim taksama da je tužilja, kao strano fizičko lice, OSLOBOĐENA, plaćanja takse, a Sudu je dostavljan dokaz o tome, DOMOVNICA!
Sudija, potpuno ignoriše kako sam Prijedlog, tako i dokaz, ne donosi nikakvo rješenje niti obavještenje, da eventualno se to pravo NE PRIZNAJE, tužilji iz nekog razloga!
Da li sudija, ne smatra Hrvatsku, stranom zemljom ili postoji stav ministarstva pravde, koji to pravo osporava tužilji, nigdje se niti u jednom dokumentu ne navodi...
Da li sudija, ne priznaje pomenuti član ili zakon u cjelini, ili samo ne priznaje prava tužilji???
Bez rješenja o odbijanju prijedloga, sa obrazloženjem, bez ikakvog stava o tome, sudija šalje prijeteću poruku, majci, šta je čeka, ako ne odustane od tužbe i borbe za istinu o ubistvu jedinog djeteta!
DA LI SMATRA DA SE RADI O NIŽIM BIĆIMA, BEZ IKAKVIH PRAVA, KOJE MAFIJAŠKI REŽIM MOŽE PO VOLJI, UBIJATI, DISKRIMINISATI, OTIMATI IM PRAVA GARANTOVANA ZAKONOM, ZATVARATI U PRIVATNE ZATVORE, A SVE TO BEZ IKAKVOG PISANOG TRAGA???
3. Prijedlog za oslobađanje od troškova postupka je obrazložen zakonskim pravom iz člana 10 ZOST, što je istaknuto kako u samom prijedlogu, tako i u tekstu tužbe!
POSTUPAJUĆA SUDIJA, POTPUNO IGNORIŠE TAJ PRIJEDLOG I DOKAZ O PRIPADNOSTI STRANOJ DRŽAVI, NE DONOSI O TOME NIKAKVO RJEŠENJE, (NI ODBIJAJUĆE, ŠTO BI TAKOĐE DALJE BILO U NADLEŽNOSTI DRUGOSTEPENOG SUDA), NEGO ŠALJE OPOMENU ZA PLAĆANJE TAKSE!!!
Podsjećam da se radi o ubistvu osmogodišnje djevojčice, koje se desilo prilikom šverca neregularne robe u firmu režimskog tajkuna Bobar Gavrila! Uprkos svim pokušajima državnih organa da prikriju krijumčarenje i ubistvo, pošto su podaci o tome proslijeđeni izvan zemlje, početkom godine je pronađeno preko 4 miliona maraka, opranog novca od narkotika u Bobar banci!
Upravo 19.04.2012. na pretresu održanom u Osnovnom sudu u Bijeljini, PO DRUGOJ TUŽBI, u sudski spis je uvršten dokazni materijal o kriminalu unutar institucija tužene. Radi se o dokazima o teškom ubistvu, krijumčaranju, prikrivanju tih krivičnih djela i lažnoj prijavi za "Ugrožavanje sigurnosti"!
Zapisnik sa tog suđenja će biti dostupan 17.05.2012. a biće korišten kao dokaz u ovom procesu protiv RS!
Dakle, sutradan poslije navedene rasprave, postupajuća sudija uz ovom predmetu formira 2 nova, neshvatljiva dokumenta!
Osnovano se sumnja da su NEZAKONITE radnje sudije Zlatne Martinović, usmjerene na prikrivanje krivičnih djela izvršenih od strane organizovane kriminalne grupe unutar institucuija RS i BIH, koja je kako se zna do sada UKRALA preko 10 milijardi maraka, NESTALIH iz fondova, stranih donacija, te prikrivanju više zločina izvršenih kako u Bijeljini, direktno povezanih sa ovom parnicom, tako i drugih likvidacija koje su do danas "NERJEŠENE"!
Analizirajući navedene dokumente, može se izvući jasna prijetnja, od strane postupajuće sudije!
UKOLIKO MAJKA KOJOJ JE MAFIJA UBILA JEDINO DIJETE, PRILIKOM KRIJUMČARENJA U KOME SU UČESTVOVALI TAJKUNI IZ MAFIJAŠKOG REŽIMA, NE ODUSTANE OD TUŽBE, TUŽENA RS ĆE PRINUDNO NAPLATITI 15000 KM!
VJEROVATNO OD PREOSTALE OBUĆE, ODJEĆE I IGRAČAKA, IVONE BAJO, KOJU SU UBILI I U PRIKRIVANJU TOG ZLOČINA UČESTVOVALI ORGANI TUŽENE!

Dužnost gospođe Martinović, pri obavljanju odgovornog posla sudije je da primjeni zakon!
Ona je naprotiv, "u hodu" stvarala nove zakone, dodavala nove rokove, ponavljala radnje nezakonito, sa ciljem da odugovlači postupak, koji je samo pomoćno sredstvo u cilju raskrinkavanja organizovanog kriminala, u kome su i pojedini, političari, službenici pravosuđa i policije, a o tajkunima nema potrebe niti govoriti!
I na kraju, brutalnim pravnim nasiljem sudija Martinović, OTIMA zakonsko pravo tužilji, da bude oslobođena plaćanja takse! Naravno bez pisanog traga o tome, što je samo nastavak diskriminacije porodice djeteta, koje su ubili pripadnici organizovane kriminalne grupe, uvezane sa državnim institucijama!
DRŽAVNI TERORIZAM, koji se primjenjuje od tog ubistva izdavanjem FAŠISTIČKE NAREDBE o zabrani pristupa svim srodnicima ubijenog djeteta u OT Bijeljina, kako bi nas spriječili u dostavi dokaza o krivičnim djelima režimskih tajkuna, logično se nastavlja radnjama sudije Martinović, koja OTIMA pravo garantovano zakonom, bez rješenja, bez ikakvog pisanog traga, potpuno ignorišući zakon i dokaze, te blokirajući mogućnost žalbe drugostepenom sudu, na rješenje o odbijanju prijedloga, time što ga NIJE NITI DONIJELA !!!
Od postupajuće sudije, očekujem da zatraži svoje izuzeće i time rastereti predsjednika suda, neprijatne nužnosti!

PRILOZI ZAHTJEVA


RJEŠENJE OD 09.02.2012.
DOSTAVA PODATAKA OD 09.02.2012.
DOMOVNICA

PRIJEDLOG ZA OSLOBAĐANJE
RJEŠENJE OD 18.04.2012.
DOKUMENTI OD 20.04.2012.


BUDIMKA BOLLIN BAJO
(adresa 1) KIRCHENFELD 65
8052 ZURICH
(adresa 2) Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

po punomoći OPU-559/2010 : ZDENKO BAJO
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 223


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 036327 12 P

TUŽBA

Tužilac:

BUDIMKA BAJO BOLLIN

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA

Vrijednost spora:

5000000 (pet miliona) KM


Napomena: Tužba se po zahtijevu Suda, dostavlja dopunjena...!

OBRAZLOŽENJE TUŽBE

Osnovni Sud u Bijeljini je mjesno nadlezan sud, s obzirom da se dogadjaj koji je prouzrokovao stetne posljedice, odvijao ne samo u gradu, nego čak u službenim prostorijama suda... Takodje je bitno istaći činjenicu da će shodno članu 10, troškovi postupka biti najmanji mogući.
Tužbom se traži nadoknada materijalne štete, koju je tužitelj imala, kao posljedicu više izvršenih krivičnih, djela od strane državnih organa, a koji su posredno nanijeli i materijalnu štetu, na način koji će biti opisan u daljem tekstu tužbe.
Tužba će biti obrazložena u segmentima, te će se za svaki ponaosob tražiti nadoknada, kako za materijalnu, tako i nematerijalnu štetu. Prvi dio se odnosi na događaje od 10.08.2010: Radi se naime o brutalnom kršenju prava predviđenih zakonom, jer je majka ubijenog djeteta donoseći dokaze o tome, umjesto da bude tretirana kao ljudsko biće, omalovažavana, šikanirana, a čak joj nije dozvoljeno da pozove pravnog zastupnika, iako je to tražila i sve sa ciljem da se pomogne izvršiocima ubistva i spriječi istraga o tome...
Suština je da je tužena strana, učestvovala direktno ili indirektno u ubistvu djevojčice Ivone Bajo, osmogodišnje ćerke tužiteljke, a u svrhu prikrivanja tog ubistva, izvršeno je više krivičnih djela i nanesena materijalna i nematerijalna šteta tužiocu Budimki Bollin Bajo...
Osnova svega je dakle ubistvo djevojčice Ivone, koje su kriminalci zaposleni u institucijama vlasti, prije svega tužilaštva, pokušali da prikriju, koristeći se svim sredstvima. Tako je za vrijeme fiktivne istrage tužilac OT Bijeljina Stjepanović Danica, iako joj je to dužnost, odbila da uzme izjavu od gradjanina, ujaka ubijene djevojčice, jer je to kvarilo njen plan da prikrje ubistvo
Danica.
Kriminalac Stjepanović, u ovom audio zapisu jasno pokazuje da ne zeli razgovor sa osobom koja joj je predhodno dostavila materijal na disku, koji ukazuje da se radi o ubistvu...
Istovremeno se javnosti plasira vise laži i falsifikata, o kojima sada nece biti riječi, a takodje se izbjegava razgovor sa majkom ubijenog djeteta, sve sa ciljem da se zločinački plan nesmetano izvrši. Finalizacija toga je sramno Obavještenje o nesprovođenju istrage
Obavijest. Tom prilikom je od strane Sudske policije, a po nalogu OT Bijeljina onemogućen pristup dokumentaciji, kako bi se podneo adekvatan prigovor, i kako ne bi bile otkrivene sve kriminalne radnje državnih organa usmjerene na prikrivanje ubistva.
No, iako je tokom same istrage izvršeno više krivičnih djela, sa time se nastavlja još intenzivnije po obustavi istrage: Iako je ZKP predvidio obavezu tužioca da analizira sve nove informacije, to se uporno izbjegava i čak zabranjuje pristup članovima porodice, kako ne bi mogli dostaviti materijal, što je pravo predvidjeno zakonom.
Tako je još u februaru 2010. tužilastvu predat prvi materijal (u pisarnici, dok se direktan razgovor i davanje izjave izbjegava konstantno već 2 godine, sa ciljem da se ti dokazi "zagube"). Taj prvi, materijalni dokaz je torba koju je djevojčica nosila preko ramena u trenutku ubistva. Jasno se vidi na slici,
Torba da je kaiš iste presječen. Komad nedostaje, a veći dio ostatka je opran jakim hemijskim sredstvom, da bi se uklonili tragovi ubistva. Sve te podatke servis mafije OT Bijeljina je krio za vrijeme navodne istrage...
Naravno i danas 2 godine kasnije, niko iz ove mafijaške vlasti nema odgovor na to, zašto je torba u takvom stanju i ko je presjekao kaiš, ko je isti oprao i zašto je to sakriveno od porodice i javnosti???
Jedina reakcija OT Bijeljina je bila da se naloži Sudskoj policiji, sprečavanje pristupa tužilaštvu, prije svega ujaku djevojčice, kao svjedoku i zastupniku majke ubijene djevojčice
Punomoc, a u kasnijem periodu se pokušalo lažnom prijavom, oteti sve što ukazuje na njihove kriminalne aktivnosti, tako što su izdejstvovali nalog za pretres i odnošenje računara...
Sa polaznom pretpostavkom da je prikrivanje dokaza izvršeno bez znanja tužioca, više pute se o tome obavještava i traži razgovor sa njim, usmeno i pismeno.
Zahtjev tuziocu je samo jedan od dokumenata, koji to dokazuju. Kada je postalo očito da je tužic Stjepanović, upravo taj kriminalac, koji je sakrio te dokaze, obavještava se više puta ured Glavnog okružnog tužioca, a dokumenti Obavjestenje i zahtjev 1 i Obavjestenje i zahtjev 2 to takođe dokazuju.
Ovaj dokument je sačinjen u vrijeme, kada je već odavno bilo jasno da je glavni tužilac Kovačević Novak, kriminalac, koji je dao aktivan doprinos prikrivanju ubistva, i namjena mu je bila upravo da bude korišten kao dokaz na sudu.
Naime kako se konstantno dolazilo do novih dokaze o ubistvu i kriminalu drzavnih organa, kao dokaz tome je izjava vještaka dr. Busarčevića,
Istina o ubistvu iz koje se jasno vidi da mu je OT Bijeljina namjerno uskratio, (sakrio - falsifikovao) podatke o unutrašnjim povredama, koje je djevojčica imala, sa namjerom da se vještak navede na pogrešan zaključak i potvrdi monstruozni plan tuženog.
Tekstualna verzija izjave je u dokumentu
Izjava vjestaka.
Kako je taj snimak predat 5 dana ranije načelniku kriminalističke policije g. Teodorović Aci, sa kojim je postignut dogovor da na osnovu njega i još nekih dokaza podnese Zahtjev, za saslušanje tužioca, bilo je za očekivati da će kriminalci na sve načine pokušati da spriječe predavanje tog materijala u Tužilaštvu.

Bitno je istaći da su neposredno prije hapšenja o kome će još biti riječi podnesene krivične prijeve
Prijava protiv Novaka 2 i Prijava protiv Sudske policije, zbog nezakonitog sprečavanja , odnosno onemogućavanja da se dokumenti i dokazni materijal, predaju na zakonom propisani način.
Kako je jasno istaknuto i Sudskoj policiji, kao "kuriru" i OT Bijeljina, kao primaocu poruka da ćemo donijeti nove materijale i insistirati na stavu tužilaštva po pitanju dosada dostavljenih dokaza, postaje očito da je nezakonito hapšenje gdje. Budimke 10.08.2010. bilo smišljeno i planski izvedeno ne samo sa ciljem da se spriječi dostava novih dokaza, nego i čin osvete za neposredno predate prijave.
Sutradan po tom dogadjaju, pomenuti načelnik policije je pronadjem mrtav u sumnjivim okolnostima. Nikada nije izvrsena autopsija, a šta se desilo sa materijalom koji mu je dostavljen pred smrt je tajna, koju je odneo u grob...
Dakle, iako je nesporno pravo gradjanina da podnese krivičnu prijavu, to je brutalno spriječeno od strane kriminalaca, koji su naložili to nezakonito hapšenje Sudskoj policiji. Ističući prije svega korektnost svih pripadnika sudske policije, mora se istaći da je u tekstu Zahtjeva :
Zahtjev 1, Zahtjev 2 i Zahtjev 3 izneseno namjerno više laži, sa ciljem da nam, se nanese šteta i izdejstvuje osudjujuća presuda, kako bi se "dozvali pameti" i odustali od borbe protiv mafije iz vlasti...
Detalji o tome će po potrebi biti dokazivani na sudu, a na osnovu zvanične sudske dokumentacije...
Tom prilikom je uskraćeno gdji Budimki da pozove advokata, a nije dozvoljeno ni iznošenje odbrane, sa obrazloženjem da sudija nema namjeru da ostaje dugo poslije 15 sati. Očito pravni argument...
Detalji o tome i izvodjenje dokaza, takodje po potrebi, a tekst u kome se osuđuje majka ubijenog djeteta, zato što se usudila da pokuša dostaviti dokaze o ubistvu njenog djeteta je u dokumentima :
Osuda 1, Osuda 2 i Osuda 3.
Na tu kriminalnu presudu je naravno uložena žalba, koja sada neće biti predočena, ali će po potrebi biti korištena u sudskom procesu. Krajem 2010. Okružni sud donosi Rješenje kojim konstatuje nezakonitosti od strane državnih organa izvršenih tom prilikom i obustavlja postupak
Oslobadjanje 1, Oslobadjanje 2.
S obzirom da su ranije bili upozoreni da je sprečavanje građana u ostvarenju prava predviđenih zakonom krivično djelo, očito je da su te nezakonite radnje bile izvršene namjerno, sa unaprijed razrađenim scenariom...
Jedan od elemenata na koji se pokušala skrenuti pažnja tužilaštvu, sem navedenih je i traka, koja se koristi za španovanje tereta,
Traka. Njene dimenzije u dlaku odgovaraju dimenzijama povrede na tijelu djevojčice, posebno probodenoj prsnoj kosti, a po mišljenju jednog vještaka, koje je takođe dostavljeno tužilaštvu, predmet koji je ubio djevojčicu je trakastog oblika...
Iz svega ovoga je lako dokazivo ne samo da je cerka Budimke Bollin Bajo ubijena, nego i da je organizovanim djelovanjem kriminalaca iz ograna vlasti tužene Republike Srpske, izvršeno više krivičnih djela sa ciljem da se ubistvo prikrije, a kao posledica toga je materijalna i nematerijalna šteta, nanesena tužiteljki.
Prva materijalna posljedica je propuštanje rezervisanog leta
Karta, gdje su crveno obeleženi datum i vrijeme. Takodje isti dokument u html fajlu, (originalno) Karta. Tako je drugi let, sutradan morala da rezerviše hitno, po najskupljoj tarifi, (koja je jedina preostala), oko 600 KM. Za troškove osobi koju je platila da je zamjeni (11.08.2010. na poslu) i druge "sitnije" izdatke, odlazi još oko 400 KM, što iznosi ukupno 1000 KM...
No kako je dokumentom, kojim se zahtijeva pokretanje prekršajnog postupka, opisana kao neko ko "remeti red i mir", a morala je da ga predoči kao dokaz za kašnjenje, on pokreće niz okolnosti koje dovode do otkaza i gubitka posla:
Otkaz. Tako materijalna šteta indirektno postaje mnogo veća, a činjenica da je tužilac bez posla će biti korištena kao argument za oslobađanje od sudske takse.
Nadalje ističem da je došlo do nezakonitog i neevidentiranog zadržavanja tužilje, što se lako vidi iz slijeda događaja iz zvaničnih dokumenata! Naime, vidljivo je da je vrijeme navodnog izvršenja prekršaja 8:30 do 9:00, dok je početak suđenja od strane suda zabeležen u 13:55.
U tih oko 5 sati između ta dva termina, tužilja se nalazila u praktično, privatnom zatvoru, u prostoriji oko 4 metra kvadratna, na spratu Suda za prekršaje, pod nadzorom, odnosno stražom Sudske policije!
Ne postoji dokument o lišenju slobode, niti o otpustu, no formalno je tužilja bila zarobljena i bez mogućnosti da pozove advokata, iako je to zahtijevala. Očito je time prekršeno njeno pravo na odbranu, a za to vrijeme su odgovorni za to nezakonito zadržavanje, smišljali šta da urade i pisali Zahtjev, sa lažnim sadržajem...
Kako je postupak obustavljen, rješenjem Okružnog suda iz koga je jasno vidljivo da je komandir Sudske policije izvršio krivično djelo "Samovlašće", te u saradnji sa Novakom Kovačevićem, još neka, a sve sa ciljem da spriječi tužilju u dostavi materijala, koji dokazuje ubistvo Ivone Bajo i sprečavanje dokazivanja tog zločina!
Dakle materijalna šteta se odnosi i na to višesatno nezakonito lišavanje slobode, a kako su ti događaji prouzrokovali gubitak posla, (pritvorena, uhapšena, a nema dokument kojim bi to dokazala poslodavcu), te ukupan odštetni zahtjev za taj dio, tužilja cijeni na 50000 KM.
Nematerijalna šteta, povodom tog događaja, odnosi sa na duševni bol, povredu ugleda i časti, slobode i prava, te doživljenog poniženja, a sve sa ciljem, kako bi se "dozvala pameti" i nikada više se ne usudi, postaviti pitanje o smrti jedinog djeteta i pogotovo ne pokušavati donijeti dokaze o tome...
Tražena nadoknada za nematerijalnu štetu je 50000 KM, što ukupno iznosi 100000 KM!
Nadalje se traži nadoknada za nematerijalnu štetu u periodu od ubistva Ivone Bajo, maltretiranje i ponižavanje, lažnim predstavljanjem, događaja, falsifikovanjem materijala, kao što je već prvog dana bilo samo mjesto zločina:
ULICA. Da bi prikrili ubistvo, saučesnici su predstavili da se radi o padu sa bicikla, a na slici se jasno vidi da je djevojčica krvarila više od 10 metara prije tog pada...
To se nastavilo u narednom periodu od oko 6 mjeseci, za šta postoji obilje dokaza, koji će biti predočeni, ako tužena strana ne prihvati odgovornost. Veći dio njih je takođe na disku, unutar foldera "Dokazi".
Bezakonje i kriminal institucija tužene sa nastavio u narednom periodu, kada nam je onemogućeno da dostavimo dokaze do kojih smo u međuvremenu dolazili! To je dugo bilo prikriveno, pa je čak tokom hapšenja, koje je opisano, ta činjenica izostavljena.
Međutim tokom sudske rasprave, održane u Bijeljini 19.08.2011. svjedoci izjavljuju da postoji USMENA NAREDBA, o zabrani pristupa i ostvarenja bilo kog prava, svim srodnicima ubijene djevojčice:
ZAPISNIK SAŽETAK.
Ovdje su imena svjedoka retuširana, no Sudu će biti predočeni po potrebi sve strane zapisnika, iz kojih su vidljiva imena svjedoka. Time je jasno da je postojao plan za nezakonito hapšenje, ta da je razlog naveden u zahtijevu "OVOM PRILIKOM NIJE MOGAO DA IH PRIMI", gnusna laž!
Dakle već oko dvije godine postoji naredba, kojom se tužilja svodi na nivo životinje, jer joj se otimaju zakonom garantovana prava da lično ili putem zastupnika dostavi materijal o ubistvu svog jedinog djeteta, na zakonom propisani način, te da dođe do istine o tome kako je Ivona Bajo izgubila život!
Paralelno su dostavljani podaci i drugim ogranima, te je pomenuto ubistvo obrađivano u Specijalnom tužilaštvu, što je na impresivan način obavio g. Mahmut Švraka. Ističem suštinu njegovih zapažanja:
TEKST 1. No nadalje ističe, kako za te tvrdnje nisu dostavljeni dokazi, te ne može narediti sprovođenje istražnih radnji: TEKST 2.
Sama odluka je dostavljena cijelih mjesec dana po donošenju, što je samo po sebi sumnjivo, jer je rok svega 3 dana! No na tu odluku je uložena pritužba, od strane Zdenka Baje, opunomoćenog od strane tužilje, a na potvrdi se vidi da je poslata 24.02.2011.
POTVRDA.
Postoji podatak, koji je takođe dokument Specijalnog tužilaštva da je već 25.02.2011. dakle naredni dan, pošiljka pristigla na obradu kod njih! Osim same pritužbe dostavljen je i disk sa dokazima, shodno ZKP, član "Obustava istrage" stav 3!
No to se nikada ne pominje, a nedavno, 09.11.2011. lično glavni specijalni tužilac Miodrag Bajić, tvrdi da nisu dostavljeni novi dokazi, pominjući samo dokument koji je poslan nekoliko dana ranije:
ODGOVOR.
Čak i on sadrži, linkove ka dokazima, koje su postavljeni na internet, jer nijedan medij ne smije da ih objavi, što se može vidjeti iz sadržaja istog:
DOPUNA ZA UDT i US.
Sam disk sa dokazima, kakav se slao na bar 15 adresa niko NE SMIJE da pomene, a sem pomenutog gospodina Mahmuta Švrake, koji dokaze opisuje uz opasku da nema potvrdu o tome, (torba je recimo u depou suda), samo jedna osoba je potvrdila da ih je vidjela, a to je g. Teodorović Aco i istakao da će sve ispitati!
ŽIVIO JE JOŠ SAMO 5 DANA...
Zašto je to tako, biće jasnije, kada se podsjeti da je samo 3 dana po prijemu dokaza u Specijalnom tužilaštvu, (petak 25.02.2011.), dakle u ponedjeljak 28.02.2011. lično predsjednik zemlje Milorad Dodik, zaprijetio da će ukinuti Specijalno tužilaštvo...
Dakle, time je farsa o navodno nezavisnom i samostalnom pravosudju, objelodanjena javnosti! Navodno niko ne može uticati na rad tužioca, a najmoćnija osoba u zemlji im prijeti ukidanjem iako na to nema pravo. Isključivo je u nadležnosti skupštine da donosi zakone, što se odnosi i na mogućnost ukidanja:

Clan 4. Tužilaštva se osnivaju i ukidaju zakonom.
Na taj način, javnom prijetnjom, tužilja je onemogućena da dođe do istine na zakonom propisani način, jer je očigledno da su se uplašivši te prijetnje pripadnici Specijalnog tužilaštva, uključili u prikrivanje zločina!
Postupajući tužilac, je kako smo saznali prestao sa radom u tom organu, a više niko ne pominje dokaze koji su dostavljeni, naprotiv, tvrdi se na ništa novo nije dostavljeno!
Suštinski radi se o tome, da su državni organi prilikom ubistva Ivone Bajo, švercovali neku robu u firmu Univerzal, Gavrila Bobara, inače, poslanika u Skupštini i prvog čovjeka u gradu, predsjednika tada Vlade a sada Republike!
Da li se radi o herionu ili oružju, koje je dogovorio Milorad Barašin, sada je manje bitno, ali je činjenica da je kriminalistička policija prikrila postojanje kamiona i omogućila im da pobjegnu, umjesto da obavjeste saobraćajce i zaustave ih! Isključivo zahvaljujući porodici došlo se do podataka o tome, te je saslušavanjem vozača ustanovljeno da ne postoji popis dovezene robe, a tahograf trake su neregularne!
Kamion je bio tehnički neispravan, jer je nosač rezervoara pukao i vezan trakama, dok je po mišljenju vještaka dr. Blažanovića, djevojčica usmrćena predmetom trakastog oblika.
Materijalni dokaz, torbu, koja se vidi u kakvom je stanju, uklanja portir, te je inspektor i tužilac, uzimaju iz vozila, ostavivši sve druge predmete. Kako je došlo do presjecanja kaiša, gdje je nastao dio, i zašto je isti većim djelom izmjenjena boje, (opran), ne samo da nije odgovoreno, nego se predmet skriva i od porodice i vještaka!
Pokušajte samo da zamislite šok, koji je doživjela tužilja, vidjevši da je materijalni dokaz ubistva, sakriven, onako presječen, bez dijela i opran benzinom, vjerovatno da se uklone tragovi ubistva...
Od samog početka, bilo je jasno da je nalog za takve radnje došao iz vrha vlasti, a potezom od 28.02.2011. i javnom prijetnjom razatkrio se i naredbodavac:
Da bi zaštitio organizovani kriminal, koji je odgovoran za ubistvo Ivone Bajo, pred firmom njegovog čovjeka, Bobar Gavrila, predsjednik vlade naređuje sabotiranje istrage i prikrivanje ubistva!
Dokaza o tome ima napretek, a biće hronološki predočeni tokom rasprave!
S tim u vezi, i definitivan popis svjedoka, trenutno ne može biti poznat, ali navodimo orijentacioni spisak:

STJEPANOVIC DANICA, KOVACEVIĆ NOVAK, GRUHONJIĆ MUHAMED, SIMIC VIDAK, PRODANOVIĆ DANKA, BUSARČEVIC MIROSLAV, VISNJIC RANKO, PETRIČEVIĆ DRAGISA, BOROVČANIN DANKO, MIRIĆ ZORAN...
Tokom procesa, biće dokazano da su službenici tužene, nanijeli materijalnu štetu i duševni bol, tužiteljki, kršeći njena prava i ponižavajući je, varajući, obmanjujući, te prikrivajući dokaze o ubistvu njenog jedinog djeteta.
Iz toga je lako izvodivo, da je tužena, odgovorna i za nasilnu smrt djeteta, te će i to predstavljati dio odštetnog zahtjeva. Tuzilac Budimka Bollin Bajo, sa poziva na pravo iz ZPP-u da bude oslobođena od plaćanja taksi i troškova postupka, jer je od 28.10.2010. nezaposlena, a što je velikoj mjeri posledica nezakonitog hapšenja od strane službenika tužene. Skenirani dokument je na disku, a takođe se podsjeća na relevantni član zakona o sudskim taksama, član 10:
(3) Strano fizičko i pravno lice oslobođeno je plaćanja takse ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom ili pod uslovom reciprociteta. U slučaju sumnje o postojanju reciprociteta, mišljenje daje Ministarstvo pravde Republike Srpske (u daljem tekstu: ministartvo).
Budimka Bollin Bajo, nema nikakvu imovinu u RS, a na adresi Majke Jevrosime 20, samo povremeno boravi, kada je u posjeti porodici. Nema nikakvih prihoda u RS, a na nju se kao stranog državljanina, ne može odnositi obaveza da bilo šta od toga dokazuje, iako posjeduje dokument o nezaposlenosti, jer kako je jasno navedeno, svoj prijedlog o oslobađanju takse, zasniva na pravu koje ima kao strani državljanin. No bez obzira na to, kao prilog ove dopune uz već dostavljene ranije biće i dva dokumenta, po tom osnovu!
Samo u slučaju da Sud donese Rješenje sa obrazloženjem da joj se navedeno pravo oduzima, biće dostavljen dokument, preveden od strane ovlaštenog sudskog tumača...
1. OSNOV ZA NADLEZNOST SUDA
Stvarna nadležnost osnovnih sudova (član 26) ZOSRS
2) U građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi (a) u svim građanskiim sporovima
Osnov za mjesnu nadležnost suda, b) Izberiva mjesna nadležnost
Nadležnost u sporovima za naknadu štete (Član 32)
(1) Za suđenje u sporovima o vanugovornoj odgovornosti za štetu, osim suda opšte mjesne nadležnosti, nadležan je i sud na čijem je području štetna radnja počinjena ili sud na čijem je području štetna posljedica nastupila.
(2) Ako je šteta nastala zbog smrti ili teške tjelesne ozljede, nadležan je, pored suda iz stava 1. ovog člana, i sud na čijem području tužilac ima prebivalište, odnosno boravište.
2. ODREĐEN ZAHTJEV U POGLEDU GLAVNE STVARI I SPOREDNIH TRAŽENJA (TUŽBENI ZAHTJEV)
Sto se tiče ove stavke, jasno je istaknuto da je gđi Budimki, nanesena materijalna šteta, krivicom organa tužene, zbog brutalnog pravnog nasilja i sprečavanju zakonom predviđenih prava i procedure. Shodno tome cilj tužbe, (ili zahtjev) je da se nanesena šteta, tužilji, nadoknadi od strane tužene, odnosno da Sud donese Rješenje, kojim se tužena na to obavezuje.
Nije potrebno isticati, da ne postoji novac, kojim se moze platiti zivot jedinog djeteta, gđe Budimke i sav bol nanesen joj od strane službenika tužene sa ciljem da se prikrije ubistvo i zaštite počinioci. Posebno je nezahvalno za bilo koga da odredi iznos takve nadoknade, ali kako Sud zahtijeva brojke Sudu se predlaže da donese Rješenje:
TUŽENA SE OBAVEZUJE:
da isplati tužilji Budimki Bollin Bajo, u svrhu nadoknade materijalne, odnosno nematerijalne štete, u roku od 15 dana, slijedeće:
1) 100000 (sto hiljada) KM odšteta za materijalnu, (50000 KM) i nematerijalnu štetu, (50000 KM) nastalu zbog nezakonitog hapšenja
2) 900000 (devetsto hiljada) KM, (nematerijalna šteta) za bol i poniženje, povredu prava i ugleda, tokom fiktivne istrage
3) 1000000 (milion) KM, (nematerijalna šteta) za bol, poniženje, maltretiranje, povredu prava i ugleda, poslije odluke o nesprovođenju istrage
4) 1000000 (milion) KM, (nematerijalna šteta) za šok, bol, traume prilikom otkrića materijala koji dokazuje ubistvo i prikrivanje ubistva.
5) 2000000 (dva miliona) KM, odšteta za ubistvo djevojčice Ivone Bajo, za materijalnu,(1000000 KM) i nematerijalnu štetu, (1000000 KM)!
Ukupna suma u pogledu glavne stvari je dakle navedenih 5000000 KM i to:
Ukupno za materijalnu štetu 1050000 km (milion i pedeset hiljada konvertibilnih maraka) Ukupno za nematerijalnu štetu 3950000 km (tri miliona devet stotina pedeset hiljada konvertibilnih maraka) Svaka od stavki (1-5) će biti posebno dokazivana, i samo u slučaju da se dokažu svih 5, odšteta suma bi bila 5000000 KM. što će biti na Sudu da ocijeni.
To što se dio, koji se odnosi na ubistvo nalazi tek pod stavkom 5, je iz razloga, što su dokazi za sve prethodne tačke direktni, dok je to što su ograni tužene aktivno učestvovali u prikrivanju dokaza, falsifikovanju i uništavanju, posredan ali podjednako jak dokaza da su za taj zločin i odgovorni...
Sporedno traženje je vezano iskljucivo za troškove postupka, ako ih bude, odnosne ne dodje do dogovora, koji se ne isključuje od strane tužilje!
TUŽENA SE OBAVEZUJE:
- da na ime naknade štete tužilji Budimki Bollin Bajo, isplati 5000000 (pet miliona maraka) u roku od 15 dana...
- da nadoknadi tužilji Budimki Bollin Bajo, troškove postupka u roku od 15 dana...
3. ČINJENICE NA KOJIMA TUŽILAC ZASNIVA TUŽBENI ZAHTJEV
U samom tekstu tužbe, navedeno je više činjenica i dokaza. Kako je tada akcenat stavljen na nezakonito hapšenje, istaknuto je najviše to. No govoriti o činjenicama a da se istovremeno one ne potkrijepe dokazima, je apsurdno, jer suštinski, dokazi o tome, zvanični sudski dokumenti, dokazuju činjenicu da se radi o kršenju zakona!
Svi ti dokazi se nalaze na disku u prilogu, a neki od njih su i kao tekstovi bili priloženi tužbi.
Činjenica je dakle da je djevojčica izgubila život nasilno, probodom kroz grudni koš, da su istražni organi tužene, falsifikovali vještačenja i dokaze, kršili zakon, onemogućavali porodicu da da izjavu o svojim saznanjima i konstantno terorisali, maltretirali i ponižavali, a izdata je čak i čisto fašistička naredba sudskoj policiji:
DA SE ZDENKU BAJI, BUDIMKI BOLLIN BAJO I SVIMA IZ PORODICE BAJO, NE DOZVOLI PRISTUP TUŽILAŠTVU
Izvršavanjem tog fašističkog naloga došlo je do opisanog nezakonitog hapšenja, a činjenica je takođe da već drugu godinu se onemogućava predaja materijala i bilo šta drugo vezano za rad i obaveze tužilaštva, zastupniku gđe Budimke.
Iako ovaj stav tri tretira samo činjenice, dodajem da će se one dokazivati, zvaničnim dokumentima tužene, vještačenjima, audio snimcima aktera i po potrebi svjedočenjem istih na sudu. Činjenica je da je tužilja zbog svih nezakonitih radnji i ponizavanja od strane organa tužene, pretrpjela nevidjene šokove, traume, i duševni bol...
4. DOKAZI KOJIMA SE UTVRĐUJU OVE ČINJENICE
Već je skrenuta pažnja na to da je neki predmet ili dokument, istovremeno i činjenica i dokaz. Jedan od najistaknutijih primjera je torba koju je djevojčica nosila preko ramena u trenutku ubistva. Činjenica je da je uklonjena sa lica mjesta i izuzeta iz istražnih radnji, ali stanje u kome se nalazi sada, (ako nije uništena) dokazuje da se radi o namjernom prikrivanju ubistva! Kaiš torbe je dvostruko presječen, dio je nestao sa lica zemlje, a veci dio je izmjenjene boji i bez kapi krvi, što ukazuje da je opran jakim hemijskim sredstvom. Sama torba je dakle univerzalni dokaz i dokazuje da se radi o ubistvu, da je namjerno i planski sabotirana istraga. Vidjevsi dokaz te monstruoznosti, tužilja je bila u nevjerici, da je tako nešto moguće. Taj dokaz nije jedini i ovom prilikom ističem samo falsifikate tužilaštva, na zvaničnom sajtu, kada su monstruozno falsifikovali vještačenja i izjave svjedoka, te izjava vještaka dr. Busarčevića iz koje je jasno da je tužilaštvo sakrilo od njega sve podatke o unutrašnjim povredama. Neki od dokaza su već navedeni, a na disku koji je u prilogu, se nalaze skenirana vještačenja, izjave svjedoka, fotografije, i već pomenuti dokumenti vezano za hapšenje, krivične prijave i audio snimci. Dokazi koji su pominjani u tekstu tužbe nalaze se na disku unutar foldera "Dokumenti", dok se ostatak materijala izutetno obiman nalazi u folderu "Dokazi"!
Očekujemo da će težina već predočenih dokaza, stimulisati tuženu na dogovor, tako da neće biti potrebe iznositi te dokaze, kojih ima nekoliko stotina fajlova unutar pomenutog foldera!
5. NAZNAČENJE VRIJEDNOSTI SPORA
5000000 (pet miliona) KM
6. PRAVNI OSNOV TUŽBENOG ZAHTJEVA
Iz samog teksta tužbe je jasno, koji je pravni osnov, a uz to je u relevantnom članu predviđeno da će sud postupiti po tužbi i kad nije naveden pravni osnov.
Tužena Republika Srpska, odgovorna je za materijalnu i nematerijalnu štetu nanesenu tužilji, te se od nje traži nadoknada te štete. Dakle pravni osnov je NADOKNADA ŠTETE, slijede relevantni članovi iz ustava i zakona:
Član 16. (IZ USTAVA)
Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom.
Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
Član 17. (IZ USTAVA)
Svako ima pravo na naknadu štete koju mu nezakonitim ili nepravilnim radom nanose službeno lice ili državni organ, odnosno organizacija koja vrši javna ovlašenja.
Lice koje je neopravdano osuđeno ili nezakonito i bez osnova lišeno slobode, ima pravo na rehabilitaciju, naknadu štete, javno izvinjenje i druga zakonom utvrena prava.
Član 2. Ljudska prava i temeljne slobode (IZ USTAVA)
(e) Pravo na posteno sudjenje u gradjanskim i krivicnim predmetima, te druga prava u svezi s krivicnim postupcima.
Član 201 Šteta (ZOO)
Šteta je umanjenje nečije imovine (obična šteta) i sprečavanje njenog povećanja (izmakla korist), a i nanošenje drugome fizičkog ili psihičkog bola ili straha (nematerijalna šteta).
Član 202 Osnovi odgovornosti (ZOO)
(1) Ko drugome prouzrokuje štetu dužan je naknaditi je ako ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivice.
Član 205 Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti (ZOO)
(1) Svako ima pravo zahtijevati od suda ili drugoga nadležnog organa da naredi prestanak radnje kojom se povređuje pravo njegove ličnosti.
(2) Sud odnosno drugi nadležni organ može narediti prestanak radnje pod prijetnjom plaćanja izvjesnog novčanog iznosa, određene ukupno ili po jedinici vremena u korist povrijeđenog.
Član 206 Postojanje krivice (ZOO)
Krivica postoji kada je štetnik uzrokovao štetu namjerno ili nepažnjom.
7. OBAVEZNI PODACI U SKLADU SA CLANOM 334
Tužilja Budimka Bollin Bajo, povremeno boravi u porodičnoj kući, (Majke Jevrosime 20 u Bijeljini), na kojoj adresi je konstantno i punomoćnik Zdenko Bajo, a u poslednjih 20 godina, je kao podstanar na privremenom radu, boravila na više lokacija. Trenutno je u iznajmljenom stanu u Cirihu, a adresa je na dnu dokumenta.
Postoje samo dvije opcije! Ili je Republika Srpska kriminalac, ubica i monstrum ili ima među svojim službenicima pripadnike organizovanog kriminala. Potezi organa tužene će dati odgovor na pitanje, šta je od toga istina...

U prilozima je dio dokaznog materijala, dovoljan da dokaže krivicu i odgovornost tužene, a ako se ne prihvati odgovornost, shodno članu 77, ZOPP-u, predočiće se materijal o onim dijelovimam tužbenog zahtijeva, koji se eventualno budu osporavali!
Ukoliko tužena RS ne dostavi odgovor u zakonskom roku, traži se da Sud donese presudu koja je navedena u tužbi!
Tuženoj RS, je ponuđen dogovor 6 mjeseci prije podnošenja ove tužbe, da isplati simboličnu nadoknadu od 1000 KM, samo za troškove propuštenog leta, uz uslov da poštuje zakonsku obavezu i prihvati dokazni materijal, te pokrene istragu!
Stav tužene je bio da će odgovoriti tek po podnošenju tužbe, te sa nastavlja sa diskriminacijom i sprečevanjem zakonom garantovanih prava svima iz porodice ubijene djevojčice Ivone Bajo, odnosno tužilje!
Tužena RS, preko svojih organa sprečava nezakoniti, pristup dokumentaciji, kršeći brutalno zakon o slobodi pristupa informacijama, te se traži od ovog Suda da donese Rješenje, kojim se naređuje OT-u Bijeljina, da omogući uvid i kopiranje Izvještaja 10-02/3-1-230-236/10 KU-148, koji se pominje u odgovoru CJB BIjeljina, (prilog "Zahtjevi i odgovori"), te spisa KTA 596/09, u kome se kriju dokazi o ubistvu Ivone Bajo!
Povodom prijedloga za oslobađanje od svih troškova postupka, tužilja se poziva na stav 3, člana 10, Zakona o sudskim taksama, te se prilaže dokument u prilogu "Domovnica":
(3) Strano fizičko i pravno lice oslobođeno je plaćanja takse ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom ili pod uslovom reciprociteta. U slučaju sumnje o postojanju reciprociteta, mišljenje daje Ministarstvo pravde Republike Srpske (u daljem tekstu: ministartvo).
Stoga se predlaže Sudu da donese RJEŠENJE (PRESUDU)!
-TUŽENA REPUBLIKA SRPSKA, ODGOVORNA JE ZA NANASENU MATERIJALNU I NEMATERIJALNU ŠTETU IZ SVIH 5 TAČAKA TUŽBENOG ZAHTJEVA, TE SE OBAVEZUJE DA TUŽILJI BUDIMKI BOLLIN BAJO KAO NADOKNADU ISPLATI IZNOS OD 5000000 (PET MILIONA KM) U ROKU OD 15 DANA!
-TUŽENA REPUBLIKA SRPSKA, OBAVEZUJE SE DA NADOKNADI TUŽILJI TROŠKOVE POSTUPKA, U ROKU OD 15 DANA!
-TUŽENA REPUBLIKA SRPSKA, OBAVEZUJE SE DA PRESTANE SA SVIM RADNJAMA DISKRIMINACIJE I POVREDAMA PRAVA PREDVIĐENIM ZAKONOM, PREMA TUŽILJI BUDIMKI BOLLIN BAJO, PRIPADNICIMA NJENE PORODICE I OVLAŠTENIM ZASTUPNICIMA, BEZ ODLAGANJA...

PRILOZI TUŽBE


ZK ULOŽAK
UVJERENJE PORESKE UPRAVE ZA ZASTUPNIKA

UVJERENJE O NEZAPOSLENOSTI
PRIJEDLOG ZA OSLOBAĐANJE OD TROŠKOVA


BUDIMKA BOLLIN BAJO
(adresa 1) KIRCHENFELD 65
8052 ZURICH
(adresa 2) Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

po punomoći OPU-559/2010 : ZDENKO BAJO
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902