ČLANAK 636

S obzirom da za procesuiranje krupnijih riba prema priznanju glavnog republičkog tužioca nije bilo političke volje to su upotrebljena sva sredstva da se prikrije i ubistvo osmogodišnje djevojčice i krijumčarenje i izgleda što je za njih bilo najvažnije da se osigura nesmetani nastavak pljačke stotina miliona maraka preko Bobar banke.

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

DOPUNA NA T14 0 KTA 0017537 16

Napomena: Ova dopuna rađena je i u digitalnom obliku, kao web stranica na priloženom disku sa aktivnim linkovima prema prilozima, odnosno dokazima na koje se poziva a otvaraju se u novom prozoru, koji poslije pregleda zatvorite...
Dopuna je nastala poslije konsultacija sa gospođom Bolin koju zastupam na osnovu punomoći. Generalno za gospođu Bolin prioritet je ponovno pokretanje istrage na osnovu novih dokaza i činjenica a da li će tužilaštvo sprovoditi istragu o drugim krivičnim djelima koja su nastala kao posljedica prikrivanja ubistva to je sporedna tema. Stoga predlažemo da se ponovo otvori istraga i predmet KTA-596/09, dodijeli okružnom tužioci Medić ili nekom drugom okružnom tužiocu koji nije ranije imao dodira sa predmetom a što se tiče prijave u predmetu T14 0 KTA 0017537 16 ako bude obrađivana posebno, o tome će vjerovatno odluku donijeti Republičko tužilaštvo.
ARGUMENTACIJA ZA PONOVNO POKRETANJE ISTRAGE U PREDMETU KTA-596/09
- OT Bijeljina u predmetu KTA-596/09 ne samo da nije utvrdilo ko je, kako, zašto i čime oštetio "dječji ruksak" Ivone Bajo, koji je u trenutku nanošenja smrtonosne povrede imala na sebi, nego se činjenica o oštećenju nikada i nigdje ne pominje u kompletnom spisu.
- OT Bijeljina u predmetu KTA-596/09 nije utvrdilo kako su i čime nanesene sve unutrašnje povrede Ivoni Bajo konstatovane obdukcijom nego se u vještačenju trasologa pominje samo površinska rana na grudima.
- OT Bijeljina u predmetu KTA-596/09 iznosi zaključak da je smrtonosno povređivanje kod Ivone Bajo nastalo padom sa bicikla na žicu od korpe dok vještak dr. Busarčević tvrdi da je do povrede došlo oko 10-15 metara prije pada odnosno 2-3 metra prije prve mrlje krvi na asvaltu. KAKO JE MOGUĆE DA PRVO POČINJE KRVARENJE A TEK POSLIJE TOGA DOLAZI DO PADA I POVREDE KOJA JE UZROKOVALA TO KRVARENJE ???

Materijalni dokaz
dječji ruksak koji je skinut sa smrtno ranjene djevojčice Ivone Bajo, već je prezentovan tužilaštvu i predata dokumentacija koja dokazuje da je oštećen na takav način da je kaiš dvostruko presječen, veći dio nedostaje a ostatak je zamrljan nekim hemijskim sredstvom.
Sada se na priloženom disku dostavlja i audio zapis razgovora sa portirom AD Univerzal Blagišom Sofrenićem, koji potvrđuje da je lično uklonio taj materijalni dokaz sa mjesta zločina.
Podsjećam da isti, kritičnog dana uopšte nije pomenuo niti u jednom dokumentu da je postojao neki kamion a kamoli da je dovezao robu, pa čak ni u
izjavi datoj policiji nekoliko dana kasnije. Tu činjenicu tek 7 dana kasnije otkriva porodica Bajo pa potom cijelih 15-20 dana poslije tragedije, dolazi do saslušanja više svjedoka tužilaštva a iz izjava vozača i direktora se razotkriva da je u pitanju bilo krijumčarenje, jer vozači pominju 4 paketa, dok direktor kaže da je ujutro raspakovan paket, što znači da su preko noći nestala 3 paketa koja su bila pod nadzorom portira a koji je prećutao postojanje kamiona i uklonio materijalni dokaz prije dolaska istražitelja.
U prethodnom prilogu su dijelovi izjava svjedoka a zasnivaju se na kompletnim zapisnicina izjave datim u OT Bijeljina vozača kamiona koji je pobjegao prije dolaska policije, Mirsad Kešmer i Moco Nedzad te direktora AD Univerzal Lazarević Zlatan
Gospođa Bolin je u svojoj izjavi tužilaštvu, (strana 5) skrenula pažnju na to da je portir prvobitno pričao kako je lično vidio djevojčicu da se kreće sa biciklom, iskašljava krov i na kraju pada što i odgovara slikama sa mjesta zločina, međutim kako je kasnije napravljen plan da se sve to predstavi kao nesrećan slučaj, portir mijenja priču i tvrdi da nije ništa vidio ali u toj izjavi datoj policiji jasno kaže da je postojalo više tragova krvavih mrlja prije mjesta pada što nedvosmisleno znači da je do smrtonosne povrede došlo bar 15 minuta prije pada što je i vještak trasolog zaključio svojim vještačenjem.
Prvobitni plan inspektora Marković Dragoslava je bio u razgovorima sa porodicom da te tragove negira, odnosno da ih objasni time što su nastali navodno prenošenjem djevojčice do automobila a što su u svojim izjavama kasnije negirali svi svjedoci i naravno vještak trasolog je jasno zaključio da su tragovi nastali dok se djevojčica kretala i krvarila a povredu je zadobila oko 15 m prije pada. Danas je opštepoznata činjenica kako je tada a prije i poslije toga u Bobar grupi bilo mnogo kriminalnih radnji što je rezultiralo astronomskom pljačkom od više stotina miliona maraka a kakva su sve krivična djela vršena i prikrivena vjerovatno se nikada neće saznati.
S obzirom da za procesuiranje krupnijih riba prema priznanju glavnog republičkog tužioca nije bilo političke volje to su upotrebljena sva sredstva da se prikrije i ubistvo osmogodišnje djevojčice i krijumčarenje i izgleda što je za njih bilo najvažnije da se osigura nesmetani nastavak pljačke stotina miliona maraka preko Bobar banke.
Ali nisu samo ovo argumenti u prilog tome da je ubistvo Ivone Bajo prekriveno, nego se zasniva i na
mišljenju vještaka Blažanović Ante, koje se ovdje prilaže i štampano i na disku a u kome isti vještak upoznat sa svim unutrašnjim povredama i oštećenjima torbe iznosi stav da je takve povrede mogla nanijeti samo neka jaka sila i to neki predmet trakastog oblika.
Podsjećam da vještak trasolog, dr. Busarčević uopšte nije bio upoznat o postojanju unutrašnjih povreda ni o kvaru na kamionu niti o presječenom kaišu i svoje je mišljenje zasnivao isključivo na slici površinske rane
što jasno kaže u razgovoru, koji sam u svojstvu punomoćnika gospođe Bolin obavio sa njim.
Transkript tog razgovora , je predat u OT Bijeljina tek 20.10.2010. pošto je prethodno gđa Bollin lagana kako OT Bijeljina nije nadležna te je čak i uhapšena 10.08.2010. prilikom pokušaja da podnese usmenu krivičnu prijavu i dostavi neke od ovih dokaza koji se i sada pominju cijelih 6 godina kasnije zahvaljujući profesionalnom odnosu okružnog tužioca Medić Mire.
Ali čak i takvo mišljenje zasnovano na veoma malom broju podataka vještak trasolog je iznio rezervisana tvrdeći pismeno da je do povrede kod Ivone Bajo moglo doći, tako što je neko vozilo naguralo žicu ili je pala na neku nižu ogradu ili viši trotoar što on nije uočio. Vještak Blažanović Anto je naprotiv znao sve ove druge činjenice i on a i neki drugi stručnjaci su iznijeli stav da do proboda kosti nikako nije moglo doći žicom prečnika 3 mm s obzirom da je pukotina samo milimetar i da je u pitanju morao biti neki izuzetno brz predmet da bi mogao probosti kosti a ne smrskati je.
Važno je istaći da je svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo bio od početka 2010-te onemogućen kontakt sa nadležnim tužiocem Stjepanović i podnošenje usmene krivične prijave te je usmenom naredbom zabranjen i pristup svim srodnicima što je trebalo da ostane tajna pa je odbijanje izvršenja te naredbe i izjave svjedoka sudskih policajaca na prekršajnom sudu bio jedini način da se dokaže postojanje tog diskriminatorskog fašističkog tretmana što se konačno uspjelo u predmetu 80 1 Pr 004323 11 Pr od 19.08.2011.
Razlog za ovakav tretman i opstrukciju istrage od strane osobe Stjepanović Danice krije su u tome da je sve dokaze prikrila smišljeno i planski a potom nastojala spriječiti sopstveno procesuiranje zasnovano na dokumentaciji koju je neko proslijedio Specijalnom tužilaštvu RS. Pretpostavljem da je materijal poslao pokojni načelnik kriminalističke policije kome sam lično predao neke dokaze a isti je preminuo samo 5 dana kasnije, možda i životom plativši pokušaj da se istina razotkrije.
U prilogu
Naredba KTA-ST-122/10, vidi se da istraga nije pokrenuta protiv osobe Stjepanović jer nije dostavljen nijedan materijalni dokaz da je torba, (ruksak) oštećen na opisani način niti o postojanju unutrašnjih povreda pa i te snimke dostavljam i prilogu Falsifikati. Iz odluke kolegija vidljivo je da sam pritužbu na tu odluku dostavio SA DOKAZIMA, 25.02.2011. u petak a samo 3 dana kasnije 28.02.2011. lično Dodik Milorad javno u medijima prijeti ukidanjem Specijalnog tužilaštva tako da se pljačka preko Bobar grupe mogla nasmetano nastaviti...
Sve navedeno u ovoj dopuni krivične prijave je i dalje samo dio materijala koji imam a dokazuje prije svega "Zloupotrebu službenog položaja ili ovlaštenja" od strane Stjepanović Danice i Marković Dragoslava, kao i "Sprečavanje dokazivanja", s obzirom da sam godinama pismeno ukazivao na postojanje novih dokaza o čemu postoji obimna dokumentacija, većim dijelom priložena i usvojena u spis 80 0 P 056780 14 P, Osnovnog suda u Bijeljini sa skoro 100 strana zapisnika i 200 stranica dokaznog materijala. Imajući u vidu da se ne radi o materijalu koji je otkriven prije mjesec - dva nego se isti pokušava dostaviti i predočiti prethodnih 6 godina uz neviđeni teror i diskriminaciju kako bi se spriječilo razotkrivanje pljačke preko Bobar grupe za šta je "dječji ruksak" početak zamršenog kraja klupka mafijaške mreže, od OT Bijeljina se očekuje hitna reakcija i saradnja sa porodicom, te u ime gđe Budimke Bollin Bajo tražim:
1) DA OT BIJELJINA HITNO NAJKASNIJE DO 15.07.2016. DONESE ODLUKU O TOME DA LI ĆE NA OSNOVU DOSTAVLJENIH NOVIH DOKAZA PONOVO OTVORITI ISTRAGU U PREDMETU KTA-596/09 SA NOVIM POSTUPAJUĆIM TUŽIOCEM.
2) DA O TOJ ODLUCI I EVENTUALNO DO TADA PREDUZETIM RADNJAMA PO T14 0 KTA 0017537 16 I KTA-596/09 USMENO UZVJESTI PUNOMOĆNIKA ZDENKA BAJU PREKO OKRUŽNOG TUŽIOCA MEDIĆ ILI DRUGE OVLAŠTENE OSOBE 15.07.2016. A PO POTREBI I PISMENO
3) ALTERNATIVNO DA SE DANA 15.07.2016. USMENO SAOPŠTI KOLIKO JE POTREBNO VREMENA DA OT BIJELJINA DONESE ODLUKU O PONOVNOM POKRETANJU ISTRAGE PO KTA-596/09 SA NOVIM POSTUPAJUĆIM TUŽIOCEM
S obzirom na višegodišnju opstrukciju i diskriminaciju, to što je jedna osoba, (ok. tuž. Medić Mira) pokazala profesionalnost i uvažavanje prije svega prema nastradaloj djevojčici a potom i prema svim građanima i poslu koji obavlja ne daje nikakvu garanciju da će sada odjednom da se poštuju zakoni i procesuiraju "krupne ribe" posebno imajući u vidu činjenicu da je krijumčarena roba stogla iz "Asa auta" prevoznikom "Haak trans" što znači da se ne radi samo o mafijaškoj mreži iz RS, odnosno SNSD tajkunima nego o kriminalu na nivou cijele BIH, sa saučesnicima iz HDZ i SDA mafije, koji skupa rasturaju narkotike, pljačkaju budžete, vrše poreske utaje i druge oblike finansijskog kriminala koji se mjere milijardama evra godišnje.
Dakle ukoliko OT Bijeljina odbije iznjeti bilo kakav razuman stav do 15.07.2016. porodica Bajo će uz ove pokrenute pravne radnje nastaviti da obavještava građane putem interneta o kriminalu a dokazi će biti prezentovani i direktno javno ispred zgrade Sudova i Tužilaštva u Bijeljini intenzivno u narednom periodu...

PRILOZI

Vještačenje Blažanović Ante
Izjava vještaka Busarčevića
Izjave aktera sverca i ubistva
Zagubljeni dokazi
Falsifikati
Disk sa dokazima

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902