ČLANAK 634

MORA LI SUDSKI POLICAJAC IZVRŠITI SVAKU USMENU NAREDBU ILI IMA PRAVO I DUŽNOST ODBITI IZVRŠENJE TAKVIH KOJE SU U SUPROTNOSTI SA USTAVOM I LJUDSKIM PRAVIMA, POSEBNO AKO NEMA PISMENOG RJEŠENJA A PRIMJENJUJE SE PREMA GRUPI LICA DUŽE VRIJEME, PRAKTIČNO OD 2009-TE NEOGRANIČENO DUGO?

SUDSKOJ POLICIJI REPUBLIKE SRPSKE

USMENE FAŠISTIČKE NAREDBE

Veza: Moj dopis uz uvaj zahtijev "PRITUŽBA NA RAD NAČELNIKA SUDSKE POLICIJE U BIJELJINI", prilozi "Zabilješka 73/11 od 24.01.2011.", "Zapisnik 19.08.2011.", "SU/SP-232/15 od 28.04.2015." i "SU/SP-706-1/12."
Već sam vam na zvaničnu internet adresu dostavio dokaze da je sudski policajac Zoran Čavić, po instrukcijana načelnika Borovčanin Danka lažno svjedočio pred sudom u Bijeljini u predmetu Pr 007070 12 Pr dana 03.12.2012. To je prema zakonu krivično djelo a počinjeno je tako što je isti slagao da sam dana 05.09.2012. nešto VIKAO iako to u svojoj zabilješci sačinjenoj neposredno poslije događaja ne pominje i što je mnogo važnije nasporno dokazivo, tvrdio je kako se prema meni primjenjuje tratman kao i prema svim drugim građanima. Mnogo kasnije uspio sam dobiti odgovor Kovačević Novaka upućen VSITV-u iz OT Bijeljina, vezano za moju pritužbu povodom tog događaja u kome on priznaje da postoji usmena naredba sudskoj policiji da mi se zabrani pristup.
Ta zabrana se u stvari primjenjuje prema svim srodnicima djevojčice Ivone Bajo čije ubistvo prikriva OT Bijeljina i to iz jednostavnog razloga.
Pronašao sam dokaz da je dječji ruksak skinut sa ubijenog djeteta i sakriven a dvostruko je presječenog kaiša, dio nedostaje a ostatak opran hemijskim sredstvom.
OT Bijeljina nije imala odgovor i rješenje za taj problem i ne mogavši dati nikakvo objašnjenje izdali su naredbu o zabrani pristupa svima, koja se dugo primjenjivala tajno ali sam uspio sve da razotkrijem i više nije tajna osim što sada načelnik izjavljuje pred svjedocima da ta naredba važi za mene a ponekad i za druge. TO PONEKAD ZNAČI, KAD GOD SE POJAVI BILO KO IZ PORODICE BAJO OSIM MENE.

Ono što ja očekujem od Komande sudske policije je da analizira i iznese svoj stav o tome da li je takva naredba u skladu sa ustavom i zakonima i je li uopšte moguća u pravnom sistemu RS i BIH. Čak i da se primjenjuje samo prema meni u pitanju je sankcija donesena bez ikakve rasprave, dokaznog postupka, pismenog rješenja i prava na žalbu što je u suprotnosti sa ZOUP-u i Ustavom RS, član 16. No postoji dokaz da je taj tretman mnogo drastičniji i da se primjenjuje prema grupaciji ljudi po osnovu krvnog srodstva jer je sudski policajac Mićić Zoran izjavio da je naradbu izdao glavni tužilac u njegovom prisustvu i da glasi, citiram izjavu iz dokaza "Zapisnik 19.08.2011.":
"ZDENKO BAJO, NJEGOVA SESTRA I SVI SRODNICI, NE MOGU PRISTUPITI U PROSTORIJE TUŽILAŠTVA"
Ja sam i usmeno i pismeno tražio i od OT Bijeljina i Sudske policije da mi predaju tu naredbu u pismenom obliku što je odbijano s obzirom da je trebala biti tajna a i dalje se odbija jer Kovačević i Borovčanin žele minimizirati svoju odgovornost za fašističku diskriminaciju i prebaciti je ne neke "glupe" policajce koji nisu razumjeli kako glasi i kako treba da se primjenjuje. Sada je načelnik Borovčanin pred više svjedoka 22.03.2016. izjavio da je ta naradba "PROMJENJIVA" zavisno od toga da li dolazim ja ili neko drugi, što je dodatno omalovažavanje ne mene nego ubijene osmogodišnje djevojčice. Ovde se sada nameće ključno pitanje za vas:
MORA LI SUDSKI POLICAJAC IZVRŠITI SVAKU USMENU NAREDBU ILI IMA PRAVO I DUŽNOST ODBITI IZVRŠENJE TAKVIH KOJE SU U SUPROTNOSTI SA USTAVOM I LJUDSKIM PRAVIMA, POSEBNO AKO NEMA PISMENOG RJEŠENJA A PRIMJENJUJE SE PREMA GRUPI LICA DUŽE VRIJEME, PRAKTIČNO OD 2009-TE NEOGRANIČENO DUGO?
U nastavku iznosim dvije zamišljene situacije i usmene naredbe te porocjenite da li bi ih sudska policija trebala izvrašavati a mogao sam navesti mnogo više primjera, no bitno je da predočim suštinu. Jer ove dvije hipotetičke naredbe samo su na prvi pogled gore od one koja se primjenjuje a nisu s obzirom da se u njima radi o nezakonitom lišenju slobode, mučenju, ponižavanju i silovanju, dok naredba koju sada izvršava sudska policija osim ponižavanja, oduzimanja prava iz Ustava i zakona, sadrži i "Samovlašće, sprečavanje dokazivanja, prikrivanje ubistva, krijumčarenja, pomoć izvršiocu, podstrekivanje, diskriminaciju itd...
1) DA LI BI PRIPADNIK SUDSKE POLICIJE IZVRŠIO USMENU NAREDBU DA ME SVEŽE U PODRUM I DRŽI TAKO 3 GODINE KOLIKA JE MAKSIMALNA KAZNA ZA UGROŽAVANJE SIGURNOSTI ZA ŠTA SU ME OPTUŽILI PRIPADNICI TUŽILAŠTVA?
2) DA LI BI PRIPADNIK SUDSKE POLICIJE PO USMENOJ NAREDBI UHVATIO ŽENSKU OSOBU ILI MUŠKU SVEJEDNO I DRŽAO JE SVEZANU DOK JE PRIPADNICI TUŽILAŠTVA MUČE ILI SILUJU?

Pripadnici sudske policije često nemaju hrabrosti da razmišljaju i preispituju naloge koje dobiju te bi im vaš stav o tome mogao pomoći. Kada analizirate i odlučite da li su ovakve naredbe zakonite i trebaju li ih izvršavati sudski policajci dostavite mi svoj odgovor pismeno uz stav i o trećoj stvarnoj situaciji:
3) DA LI PRIPADNIK SUDSKE POLICIJE PO USMENOJ NAREDBI TREBAO DA SPREČAVA SVE PRIPADNIKE JEDNE PORODICE KOJI DONOSE JASNO VIDLJIVE DOKAZE O NEKOM KRIVIČNOM DJELU DA OSTVARE SVOJA PRAVA PREMA ZKP-U, ZOSPI-A, USTAVU RS ???
Za odgovor na ovaj dopis bilo je potrebno poslati još jedan zahtjev uz pitanje po čijoj je naradbi - kog sudije, sudska policija oduzela laptop pred raspravu na sudu kako bi mi se nanijela šteta. Da je država najobičnija razbojnička banda dokaz je i takozvani odgovor u kome ne smiju da iznesu nikakav stav o fašističkim metodama koje se primjenjuju...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902