ČLANAK 631

Posljedica svega je bilo to da mi se zabrani izvođenje dokaza a čak nisam ni prisustvovao uvidima koje su vršila meni nepoznata lica i sve to ne samo sa ciljem da mi se nanese šteta jer sam predlagao dogovor koji bi uključivao odustajanje od kompletne novčane nadoknade, nego je osnovni cilj zaštita pripadnika mafije iz OT Bijeljina, okružnih tužilaca i sada je nesporno i nekih sudija, koji su saučesnici prikrivanja ubistva, krijumčarenja i pljačke preko Bobar grupe, odnosno bezočne krađe milijardi evra preko banaka pod kontrolom vlade RS, i bezbroj mahinacija sa javnim nabavkama, tenderima, pogodbama, prodajama i slično koje vrši tajkunsko politička mafija.
Na osnovu člana 56 ZOVSITV-u, stavovi:
9. donošenje odluka kojim se očigledno krši zakon ili uporno i neopravdano kršenje pravila postupka; te
1. povreda načela nepristrasnosti; 2. postupanje s pristrasnošću i predrasudama tokom obavljanja službenih dužnosti zbog rase, boje, spola, vjerske pripadnosti, etničkog porijekla, nacionalne pripadnosti, seksualne opredijeljenosti ili društvenog i ekonomskog statusa stranke; 3. očigledno kršenje obaveze ispravnog postupanja prema strankama u postupku, njihovim pravnim zastupnicima, svjedocima, ili drugim osobama; 6. korištenje dužnosti sudije kako bi se pribavile neopravdane koristi za sebe ili druge osobe; 23. bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet sudstva.


VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

PRITUŽBA ZBOG ODUZIMANJA DOKAZNOG SREDSTVA (LAPTOPA)

Sudija Vakičić Željka smišljeno krši zakon o čemu sam obavještavao VSITV-e, no to ne utiče na prijavljenu da prekine sa kriminalom. Nedavno sam 22.03.2016. razgovarao sa načelnikom sudske policije u Bijeljini pred 4 svjedoka i to nesporni, Mićić Zoran i Petričević Dragiša, te mislim Jovašević Vjekoslav i Jurković Mirko za čija imena nisam stopostotno siguran. Tom prilikom sam između ostalog postavio pitanje o nezakonitom oduzimanju laptopa koje je izvršila sudska policija 09.07.2014. na šta mi je odgovoreno da je nalog za to izdala sudija Vakičić Željka, čime su potvrđene moje sumnje. Naime radilo se o predmetu 80 0 P 039222 12 P, vezano za uništavanje programskog koda na računaru koji mi je oduzet poslije lažne prijave za ugrožavanje sigurnosti. Taj događaj sam prijavio podneskom predsjedniku osnovnog suda "ZAHTJEV ZA TONSKO SNIMANJE RASPRAVA" od 22.04.2015. koji prilažem kompletan a ovde izdvajam relavantni dio:
"- U predmetu 80 0 P 039222 12 P zahtijevao sam da mi se omogući da lično na svom laptopu dokazujem autorstvo nad instalacijskim paketima mojih programa a reakcija na to je bilo oduzimanje tog laptopa od strane sudske policije na ulazu prilikom dolaska na naredno ročište. Kada sam zatražio da se ovo razbojništvo uvede u zapisnik postupajuća sudija je brže bolje pozvala telefonom da mi se donese laptop ali nijedno slovo o svemu nije zapisano, no postoje svjedoci, zapisničar te sudski policajci. Naravno, poslije mi nije dozvoljeno da izvodim dokaze autorstva jer je sudiji bilo potrebno da ne utvrdi kako je moj datum rođenja ugrađen u programske pakete kao instalacijski kod iako sam to više puta istakao..."
Takođe sam događaj opisao i u jednom od podnesaka iz konkretnog predmeta "DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 039222 12 P": "Prije svega pismeno zahtijevam od suda da mi omogući korištenje laptopa prilikom izvođenja dokaza i to isključivo u svrhu prezentacije dokaznog materijala a ne kao monitor sa koga bih čitao već pripremljeno izlaganje. Meni to nije potrebno jer sve informacije imam u glavi, koju tužena RS ne može da mi otme ili privremeno zaplijeni, kao što je pokušala sa laptopom, dana 09.07.2014. u prostorijama suda, što je ostalo nezabeleženo u bilo kakvom dokumentu. Stoga tražim da sud u zapisniku donese rješenje po ovom zahtjevu, što ću ja prihvatiti kakvo god da bude ali ne smije ostati praznina kao da to nikada nije ni zatraženo."
Posljedica svega je bilo to da mi se zabrani izvođenje dokaza a čak nisam ni prisustvovao uvidima koje su vršila meni nepoznata lica i sve to ne samo sa ciljem da mi se nanese šteta jer sam predlagao dogovor koji bi uključivao odustajanje od kompletne novčane nadoknade, nego je osnovni cilj zaštita pripadnika mafije iz OT Bijeljina, okružnih tužilaca i sada je nesporno i nekih sudija, koji su saučesnici prikrivanja ubistva, krijumčarenja i pljačke preko Bobar grupe, odnosno bezočne krađe milijardi evra preko banaka pod kontrolom vlade RS, i bezbroj mahinacija sa javnim nabavkama, tenderima, pogodbama, prodajama i slično koje vrši tajkunsko politička mafija.
Podnesak je nastao tako što je tužena RS predložila 2 spisa na uvid bez ikakvog pojašnjenja zbog čega su važni a kako su se isti nalazili u Vrhovnom sudu RS, došlo je do odlaganja te sam priložio kompletan materijal u digitalnom obliku, što za ovu pritužbu nije bitno nego samo to da sam pomenuo i incident o oduzimanju laptopa. Sudija nikada u raspravama nije negirala tu tvrdnju što znači da nije izmišljana a osim sudske policije svjedok je i zapisničar - Mladenka Maletić.
U istom predmetu došlo je i do druge opstrukcije kada je bez ikakvog obrazloženja kompletan spis poslat Vrhovnom sudu RS. I kada je isti vraćen sudija Vakičić nije dala objašnjenje zbog čega je uopšte poslan, ko je to tražio i sa kakvom argumentacijom. Stoga sam se direktno obratio Vrhovnom sudu RS, zahtjevom i dobio odgovor "Vrhovni sud 03.11.2014." u kome stoji da Vrhovni sud RS uopšte nikada nije tražio taj spis a kako sam naveo sudija Vakičić se nije udostojila da pruži objašnjenje.
No ovaj dio i nije toliko bitan za činjenicu da mi je poslije najave da ću koristiti laptop sudija Vakičić prvo oduzela dokazno sredstvo, praveći se da sa tim nema ništa kada sam intervenisao i zatražio da se to unese u zapisnik. Potom pošto prvobitni plan da se uplašim i sam odustanem od izvođenja dokaza nije uspio, to se čini na drugi način time što se onemogućavam da lično izvodim dokaze a umjesto toga to se radi bez mog prisustva od strane nepoznatih eksperata. Cilj je bio da se desetkuju "utvrđeni" dokazi mog autorstva te su otkriveni samo moje ime, (Zdenko), inicijali, (BZ SOFT) i datum rođenja, (instalacijski kod) ali je ta činjenica brutalnim pravnim nasiljem ignorisana u presudi kao da se radi o nekom nebitnom broju iako sam to više puta potencirao:
"Uvjeren sam da tužena RS uz sve uložene napore ne bi uspjela pronaći na cijelom svijetu ni 10 instalacionih paketa koji se raspakuju na identičan način, citiram sud, 80 0 P 039222 12 P od 17.02.2015. godine:
"Kako je na proteklom ročištu bilo više riječi sud je otvorio folder programi i utvrdio da se na njemu nalaze 3 podfoldera: besplatni, demo i prodaja. Sud je otvorio svaki od ovih foldera i utvrdio da se na njima nalazi više programa i da su aplikacije napravljene po istom principu i isti su koraci. Sud je zatim otvorio podfolder ,,Besplatni“ o čemu je bilo riječi na proteklom ročištu te u njemu program pod nazivom „Ana setup“ koji se navodi sada kao primjer jer svaki od programa ima više koraka u postupku instalacije na istom principu, te je sud postupio po tim koracima odnosno uputima za istalaciju (pojavljuje se upit za instaliranje MP3 plera) pa u daljem koraku su navedeni podaci o načinu upotrebe Softvera, u daljem koraku se pojavljuje naziv ,,BZ soft“ što se pojavljuje i u drugim programima, te je sud došao do koraka u kom se navodi da instalacioni paket kodiran i gdje se traži tačna šifra za nastavak instalacije, te dakle bez te šifre nije moguć nastavak te instalacije i tako je za svaki od programa koji su navedeni bilo da se radi o besplatnim, bilo demo, bilo prodaja." Sud je tada zaboravio ili "zaboravio" da sam istakao podatak kako je kod za instalaciju besplatnih programa datum mog rođenja "29111965" i "nije znao" instalirati nijedan program iako sam to više puta isticao, prvi put odmah u samoj tužbi, mada tad taktički nisam naveo da se radi o datumu rođenja:
"Od oko 70 takvih programa, za eksperte suda i tužene, sugerišem pregled i analizu programa, "Računaljka", "Jednačine" i "Problemi", a instalacijski kod za sve besplatne i demo programe je 29111965. Radi se o edukativnim programima, koji generišu zadatke iz 4 osnovne računske operacije, te jednačine i probleme. Za funkcionisanje tih programa, bile su potrebne složene kombinacije više komandnih skripti sa varijablama u 10 nivoa težine."
Ali sam vezu koda za instalaciju sa datumom mog rođenja potencirao na raspravama te citiram zapisnik 80 0 P 039222 12 P od 24.12.2014. godine:
"Naredba Okružnog suda u Bijeljini u predmetu broj 12 0 K 001162 10 Kpp, za pretres od 23.03.2010. godine ukazujem sudu na datum rodenja koji se vidi u ovoj naredbi što će biti kod za otključavanje svih programa, u ovoj naredbi se vidi da se osim predmeta kojima se može ugroziti život traži i odnošenje računara." i ponovo na kraju rasprave podsjećanje:
"...a objasnio sam postupak i da je kod za instalaciju datum mog rođenja, a tokom instalacije se programi instaliraju u podfolderu pod nazivom Zdenko, postoje još neki dokazi koje sam opisao u tužbi.

Pa sam na ročištu od 17.02.2015. usmeno bez gledanja u bilo kakav podsjetnik pojasnio, citiram zapisnik:
Nakon toga tužitelj ukazuje sudu da su prilikom instaliranja programskih paketa iz podfoldera ,,Besplatni“ i ,,demo“ bilo je moguće nastaviti instalaciju unošenjem koda 29111965. Radi se o datumu mog rođenja. Potom bi program ponudio folder za instalaciju paketa, u programskim fajlovima kreirao bi se podfolder ,,Zdenko“ a svaki od tih programa bi unutar tog foldera kreirao novi folder sa istim nazivom kao i on sam. Na kraju bi program ponudio svoje pokretanje i to je posljednji korak. Razlika između besplatnih i demo, besplatni programi su posle instalacije slobodni za dalji rad bez ikakvih ograničenja. Demo programi se ,,zaključavaju“ poslije nekoliko pokretanja (prosječno 5), što je testirano na operativnom sistemu Vindovs XP. Nisam imao vremena ni mogućnosti detaljno provjeravati šta se dešava na novijim verzijama ali sam primjetio da ova opcija zaključavanja nije ista na novijim verzijama, odnosno ne radi onako kako je testirana na Vindovs XP. Poslije zaključavanja svaki od demo programa za nastavak rada traži novu šifru koja nije ista kao ona što sam naprijed naveo. Što se tiče programa iz podfldera „Prodaja" oni su svi izrađeni po istom sistemu. Dakle, radi se o istim koracima s tim da umjesto predhodno navedene univerzalne šifre svaki od tih pojedinačnih programa za dalju instalaciju traži različiti kod od 16 znakova a ja više nemam podatke o tim kodovima...
Potom je sud provjerio moje navode i opet bez mog prisustva obavio dokazni postupak te na narednom ročištu 02.03.2015. navodi:
"Nakon toga sud konstatuje da je u međuvremenu a u skladu sa navodima sa prošlog ročišta sud ponovo pregledao CD pod nazivom ,,Dokazi“, pa nastavlja izlaganje kod primjera program ana setup a u skladu sa navodima sa prošlog ročišta te kad se kod navedenog programa traži šifra ukuca se broj 29111965, dalji korak pokazuje putanju gdje se instalira na računaru odnosno lokaciju gdje se nalazi na disku gdje će se izvršiti instalacija. U daljem koraku nudi ime Zdenko (napominje da se može i promjeniti) U daljem koraku se konstatuje da je završeno sa instalacijom odnosno pita da se pokrene program odnosno da je instaliran program i da se pokrene dalje, odnosno pita da li želi da se pokrene Plejer Ana, dalji korak nudi iz čega će se pustiti muzika ukoliko postoji i izabere se iz čega će se pustiti išla bi pjesma. Iz presude Osnovnog suda izdvajam dio:
"...te je sud došao do koraka u kom se navodi da instalacioni paket kodiran i gdje se traži tačna šifra za nastavak instalacije, na tom mjestu ukuca se broj 29111965, dalji korak pokazuje putanju gdje se instalira na računar, odnosno lokaciju gdje se nalazi na disku gdje će se izvršiti instalacija. U daljem koraku nudi ime Zdenko (napominje da se može i promjeniti - drugo ime)."

Vidljivo je da iako sam potencirao vezu instalacionog koda i instalacionog foldera sa mnom odnosno datumom mog rođenja i mojim imenom sud navodi i taj broj "29111965" i to ime "Zdenko" ali bez ikakvog komentara kako su povezani sa mnom ili da možda nisu povezani, što je direktno kršenje člana 191 i mojih prava. Umjesto toga se ističe mogućnost da se može izabrati i neki drugi folder, što je uobičajeno praktično kod bilo kog programa. Šta je sud htio potencirati tvrdnjom da "nije dokazao da je on tvorac predmetnih programa, jer nije predložio dokaze na ove tvrdnje". Ovu tvrdnju karakterišem kao gnusni kriminalni napad na mene i moja prava. Iako sam istakao veze instalacionih paketa sa mojim imenom i datumom rođenja, tužena RS putem svog suda kaže da "NISAM PREDLOŽIO DOKAZE". Nije upotrijebljen čak ni izraz da recimo "PREDLOŽENI DOKAZI NISU DOVOLJNI ZA DOKAZIVANJE AUTORSTVA" nego se bezočno kriminalno ta činjenica prešućuje u opisima suda kako bi se negiralo moje autorstvo i posebno šta uopšte treba značiti ona opaska o mogućnosti instalacije u neki drugi folder umjesto predloženog "Zdenko" ? Ako odaberemo folder "Željka" ili kreiramo folder "Dodik" da je autor programa predsjednik Vlade RS ili predsjednik tužene RS ???
U prilogu pritužbe su i kompletni zapisnici sa tih ročišta sa uokvirenim ili podvučenim važnim dijelovima te Naredba za pretres u kojoj je naveden datum mog rođenja odnosno kako sam i opisao to je kod za instalaciju. Iz svega proizilazi da je sudija Vakičić izdala naredbu da mi se laptop oduzme kako bih se uplašio, uznemirio, dekoncentrisao i sam odustao od izvođenja dokaza a pošto to nije uspjelo, prekršeno je moje pravo na pravično suđenje tako što ne samo da meni nije dozvoljeno da izvodim dokaze nego uopšte nisam bio prisutan kako ne bih mogao ukazati na druge bitne dokaze autorstva a i one koje je sud utvrdio potom su ignorisani u presudi, kao da nisam dokazao vezu sa mnom, kao da to nije upravo sud utvrdio, citiram relevantni član 191 ZPP-u, stav 4:
"U obrazloženju sud će izložiti: zahtjeve stranaka, činjenice koje su stranke iznijele i dokaze koje su izvele, koje je od tih činjenica sud utvrđivao, zašto i kako ih je utvrdio, a ako ih je utvrdio dokazivanjem, koji su dokazi izvedeni i kako ih je ocijenio; sud će navesti koje je odredbe materijalnog prava primijenio odlučujući o zahtjevima stranaka, a izjasniće se ako je to potrebno i o stavovima stranaka o pravnoj osnovi spora, te o njihovim prijedlozima i prigovorima o kojima nije dao svoje razloge u odlukama koje je već donio tokom postupka."
Napominjem da sam o okolnostima za nezakonito oduzimanje laptopa zatražio pismeno podatke od Osnovnog suda u Bijeljini i Komande SP u Banjaluci o čemu ću ako dobijem odgovore dostaviti podatke na broj koji bude dodijeljin ovoj pritužbi...
ODGOVOR

PRILOZI

Zahtjev sudu za tonsko snimanje
Dostava informacija za predmet 80 0 P 039222 12 P a
Zahtjev za informacije 59
Vrhovni sud 03.11.2014.
Rociste 17.02.2015 80 0 P 039222 12 P
Rociste 02.03.2015 80 0 P 039222 12 P
Naredba

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902