ČLANAK 632

Da li je sankcija prema bilo kome a posebno prema grupaciji ljudi samo zato što su sa nekim u srodstvu zakonita i mogu li sudski policajci izvršavati usmene nezakonite naredbe. DA LI BI IZVRŠIO USMENU NAREDBU DA ME SVEŽE U PODRUM I DRŽI TAKO 3 GODINE KOLIKA JE MAKSIMALNA KAZNA ZA UGROŽAVANJE SIGURNOSTI ZA ŠTA SU ME OPTUŽILI PRIPADNICI TUŽILAŠTVA. DA LI BI PO USMENOJ NAREDBI UHVATIO ŽENSKU OSOBU ILI MUŠKU SVEJEDNO I DRŽAO JE SVEZANU DOK JE PRIPADNICI TUŽILAŠTVA MUČE ILI SILUJU? ...

SUDSKA POLICIJA KAO PROFESIONALNA LAŽLJIVA BRIGADA

NAPOMENA: Za sve nepravilnosti u radu sudske policije najveću odgovornost snosi načelnik Borovčenin Danko ali odgovornost ima i nadređena komanda SPRS jer dozvoljavaju da OT Bijeljina izdaje naredbe koje su nezakonite i pravno nemoguće a sve sa ciljem da izbjegnu odgovore na sporna pitanja u svojoj nadležnosti o čemu sam vas i ranije više puta obavještavao.
PREDMET: Zahtjev za pristup informacijama iz nadležnosti Sudske policije Republike Srpske
Veza: Službena zabilješka 73/11 od 24.01.2011.
Veza: Službena zabilješka 1292/12 od 05.09.2012.
U dopisu koji sam dostavio uz ovaj zahtjev dokazao sam da su sudski policajci po naredbi prešućivali dokaze krivičnih djela koje sam im pokazivao i imao na sebi a pisali su izmišljotine po narudžbi. Stoga tražim od komande SP da ispita moje tvrdnje te zatraži od sledećih osoba da se pismano izjasne odnosno sačine zabilješke o svojim radnjama te da mi se dostave kopije tih zabilješki i to:
1) Mićić Zoran da se izjasni o sačinjavanju Zabilješke 73/11 od 24.01.2011. i to: Ko je naredio da se sačini ta zabilješka, sa kojim obrazloženjem i zašto baš takva zbirna za više datuma. Posebno tražim da se izjasni i pronađe dokaz o bar jednom "prijemu" poslije 2009-te kod nadležnog tužioca Stjepanović Danice, o bar jednom "prijemu" poslije 2009-te kod Glavnog tužioca Kovačević Novaka ili da potvrdi kako ne postoji nijedan, (kontakti sa g. Šabićem su vezani za druga 2 spisa - oduzimanje računara i smrt oca prilikom transporta iz UKC Banjaluka). Tražim da se Mićić izjasni da li je ikada čuo da sam KLEO bili čiju djecu ili da sam plakao a ako nisam neka nevede ko je to činio i kojim riječima te iz koje zabilješke je prepisao taj podatak. Ako već smatra da je nadležan opisivati da su "ONI" neki neimenovani nazivali nekoga SAUBICAMA, (taj izraz u preko 600 tekstova na internetu nikad nisam koristio), i ostalo što je naveo zašto nije opisao da smo pismeno više puta i jedini put usmeno kada joj je omogućen pristup moja sestra Budimka, pitala tužioca Stjepanović da joj odgovori zašto je DJEČJI RUKSAK, čiju je sliku pokazala, uklonjen sa lica mjesta i kako je kaiš presječen na šta je ista uzvratila, citiram sestru: "NOSITE TO OD MENE"... Posebno tražim da objasni odakle mu podatak da sam podneo tužbu protiv bilo kog iz OT Bijeljina posebno u to vrijeme i posebno ako se zna da predaja tužbi ne ide preko sudske policije. Ako je Kovačević naredio da nas ne puštaju bez njegovog odobrenja ili odobrenja tužilaca poslije 08.07.2010. znači li to da smo ranije puštani bez takvih odobrenja odnosno da li smo prolazili slobodno do bilo kog tužioca bilo kada bez prethodne provjere. Zašto na drugoj strani te zabilješke piše da sam dana 08.07.2010. tražio razgovor baš sa Gruhonjićem kada u zabilješci 1260/10 od tog dana piše da sam tražio razgovor sa predstavnikom tužilaštva KOJI JE U MOGUĆNOSTI DA ODGOVORI NA PITANJA. Zašto za dan 10.08.2010. piše da nas Kovačavić nije primio a u zabilješci 1419/10 od tog dana stoji da je isti zauzet i posebno se u njoj ne pominje zabrana ulaska a koja je navodno trebala biti javna i zvanična poslije 08.07.2010. Ko mu je rekao da OT Bijeljina nije nadležna za predmet o pogibiji Ivone Bajo. I na kraju kako objašnjava tvrdnju na prvoj strani o nekim "PRIJEMIMA" a na drugoj strani ne postoji nijedan primjer "prijema" kod bilo kog okružnog tužioca, te da li je sve navedeno isključivo rezultat njegovih saznanja, pretpostavki, uvjerenja ili je bilo sugestija drugih osoba ???
2) Mićić Zoran da se izjasni o sačinjavanju Zabilješke 1292/12 od 05.09.2012. te da odgovori na to da li je vidio na Zdenku Baji sliku dječjeg ruksaka ili je nije vidio a ako jeste zašto to nije opisao u zabilješci. Zašto nije došao na svjedočenje o tome pred prekršajni sud iako je naveden kao 1 svjedok. Da li mu je poznato da sam pravio audio snimke razgovora sa inspektorima, okružnim tužiocima, sudskim policajcima. Da li je tada izjavio da sam mu se na glavu popeo i da ovakvima ne treba dati nikakva prava nego me treba zatvorit na Sokolac. Šta se nalazi na Sokocu i da li to mišljenje temelji prema svojim utiscima ili nečijim sugestijama. Da li je stav kako sam pod uticajem narkotika ili imam neki psihički poremećaj zasnovan na njegovoj doktorskoj disertaciji ili prenosi mišljenje drugih ???
3) Čavić Zoran da se izjasni o sačinjavanju Zabilješke 1292/12 od 05.09.2012. te da odgovori na to da li je vidio na Zdenku Baji sliku dječjeg ruksaka ili je nije vidio a ako jeste zašto to nije opisao u zabilješci. Da li je stav kako sam pod uticajem narkotika ili imam neki psihički poremećaj zasnovan na njegovoj doktorskoj disertaciji ili prenosi mišljenje drugih ??? Kako objašnjava da je prilikom svjedočenja na sudu 03.12.2012. tvrdio da sam "VIKAO" kako su Dodik, Bobar i Kovačević kriminalci a u zabilješci koju je sačinio par minuta poslije tog događaja nijednom riječju ne pominje tu "VIKU", nego je to navodno bilo napisano na plakatima. Da li je tada 05.09.2012. znao da postoji usmena naredba kojom mi se zabranjuje pristup u OT Bijeljina ili mu je neko rekao da laže na sudu i tvrdi kako se prema meni primjenjuje potpuno isti tretman kao prema svim drugim građanima na način kako je tada opisao. Da li je dana 03.12.2012. svjedočio na sudu prema svojoj volji ili mu je neko prethodno pojasnio kakva se naredba primjenjuje prema meni ???
4) Borovčanin Danko da se izjasni o stavu koji je izneo pred svjedocima 22.03.2016. da sudski policajci ne opisuju dokaze kriminala "jer nisu nadležni za istrage" čak i ako to vide, je li to samo njegovo mišljenje ili je izdao naredbu podređenima da to ne čine. Smatra li načelnik da sudska policija koja "nije nadležna" da opisuje ono što vidi ima znanje, stručnost i legitimitet da neku osobu okarakteriše kao poremećenu. Da li je profesionalno prikrivati činjenicu da osoba donosi dokaze krivičnog djela koje svi vide a onda to prećutati u zabilješci istovremeno opisujući osobu kao ludaka. Zašto je naredio Zoranu Mićiću da dana 24.01.2011. sačini zbirni izvještaj za prethodne mjesece, da li po naredbi OT Bijeljina ili mu je to tek tako palo na pamet. Da li je naredio Zoranu Čaviću ili mu je netačno prenio pred svjedočenje na sudu 03.12.2012. da kaže kako nema zabrane pristupa za Zdenka Baju nego da postoji naredba da ga puste uz prethodno kontaktiranje tužilaštva. Da li mu je rakao da laže na sudu kako sam vikao ispred zgrade iako to ne postoji u zabilješci. Da se izjasni o primjeni usmene naredbe "DA SE ZDENKU BAJO, NJEGOVOJ SESTRI I DRUGIM SRODNICIMA, ZABRANI PRISTUP U OT BIJELJINA" odnosno "PRISTUP U OT BIJELJINA ZABRANJEN ZDENKU BAJI". Kako objašnjava svoju izjavu da naredba nekad važi samo za Zdenka Baju a nekad i za druge, odnosno zašto dana 10.08.2010. nije nevedeno da nam je pristup zabranjen nego laž da su zauzeti i da nisu nadležni. Ima li on odgovornost za izvršavanje naredbi sudske policije koje im on lično izda ili mu je svejedno da li je neki pojedinac shvatio ili nije shvatio naredbu. Da li je sankcija prema bilo kome a posebno prema grupaciji ljudi samo zato što su sa nekim u srodstvu zakonita i mogu li sudski policajci izvršavati usmene nezakonite naredbe. DA LI BI IZVRŠIO USMENU NAREDBU DA ME SVEŽE U PODRUM I DRŽI TAKO 3 GODINE KOLIKA JE MAKSIMALNA KAZNA ZA UGROŽAVANJE SIGURNOSTI ZA ŠTA SU ME OPTUŽILI PRIPADNICI TUŽILAŠTVA. DA LI BI PO USMENOJ NAREDBI UHVATIO ŽENSKU OSOBU ILI MUŠKU SVEJEDNO I DRŽAO JE SVEZANU DOK JE PRIPADNICI TUŽILAŠTVA MUČE ILI SILUJU? Uočava li načelnik da ni usmena naredba koju izvršava prema svim srodnicima ubijenog djeteta nije ustavna ni zakonita kao ni prethodne dvije ? Da li je svoje mišljenje koje mi je saopštio u razgovoru 22.03.2016. da je razumljiv opis o narkomanu psihički poremećenom, "JER VIDI KAKO SE PONAŠAŠ" kao i da "sudska policija ne može znati i zavirivati šta nosim u torbi" niti opisivati dokaze kriminala čak i kad ih vidi, prenio podređenima, odnosno dao im smjernice šta da pišu a šta da ni u kom slučaju ne pominju u zabilješkama. Da li je on lično vidio dječji ruksak koji sam 22.03.2016. pokazao pred 4 svjedoka i zatražio da to pomenu u zabilješkama. Smatra li da je građanin koji postavi pitanje o uništenju svoje privatne imovine očigledno psihički poremećen i da li je okružni tužilac koji na to neće da odgovori nego zabranjuje pristup, profesionalan, psihički poremećen ili kriminalac. Smatra li g. Borovčanin da bilo koja zabilješka sastavljena prema sugestijama šta se smije a šta ne smije pisati od uočenog i onoga što se desilo uopšte može biti objektivna. POSEBNO TRAŽIM DA OBJASNI ČINJENICU DA NITI U JEDNOJ ZABILJEŠCI SAČINJENOJ O MENI NEMA POMENA O OGROMNOJ SLICI DJEČJEG RUKSAKA NEGO SAMO OPIS SITNIH SLOVA IAKO SVJEDOK PRED SUDOM POTVRĐUJE DA JE TO VIDIO.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902