ČLANAK 633

U vrijeme izvršenja zločina je vršena pljačka preko firmi iz Bobar grupe, odnosno Bobar banke a konkretno i iz AD Univerzal pred čijim je ulazom ubijena osmogodišnja ćerka tužilje Bollin prilikom krijumčarenja što se takođe prikrivalo u stilu priznanja glavnog republičkog tužioca RS da "ZA PROCESUIRANJE KRUPNIH RIBA NEMA POLITIČKE VOLJE". Sudije u Bijeljini su kao i okružni tužioci u Bijeljini smišljeno saučestvovali u prikrivanju ovog zločina, šverca i astronomske pljačke za koju se zna evo već 20 mjeseci a organi RS nisu htjeli da se time bave jer Dodik Milorad pred kamerama kaže da su direktorke Injac i Vujnić "radile po zakonu" te je slučaj preuzelo Tužilaštvo BIH i Sipa. Važno je napomenuti da je osim Bobar banke vršena pljačka i preko BIB i Banke Srpske u ukupnom iznosu najmanje 1,5 milijardi maraka.


VRHOVNOM SUDU REPUBLIKE SRPSKE

OBAVJEST VRHOVNOM SUDU

U prilogu vam kao ovlašteni punomoćnik dostavljam kompletnu kopiju Revizije Budimke Bollin Bajo, koja je iz Ciriha upućena poštanskim pošiljkama sudovima u Bijeljini.
Tužilja je od dana pravosnažnosti presude, uspjela pribaviti više novih dokaza koji ukazuju da joj je nanesena smišljena šteta od strane OT Bijeljina prije svega te potom Osnovnog i Okružnog suda.
Naime jedan od osnova štete je i neosnovano i nezakonito hapšenje tužilje 10.08.2010. kada je pokušala dostaviti dokaze o krivičnim djelima i o tome podnijeti krivičnu prijavu što joj je onemogućeno, bestidnim lažima OT Bijeljina i sudske policije da OT Bijeljina nije nadležna a samo 4 dana ranije je postupano upravo u predmetu o pogibiji Ivone Bajo KTA-596/09.
Dokaz za to je predložena "Zabiljeska 06.08.2010." a od više drugih dokaza posebno se izdvajaju "Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128)." te "Fotosi ruksaka" i odgovori OT Bijeljina "IT-38-15 od 26.10.2015." odnosno CJB Bijeljina od 18.11.2015. u kojima se jasno priznaje da istražni organi tužene RS, ne znaju kako je materijalni dokaz koji je skinut sa ubijene djevojčice oštećen na način konstatovan u zapisniku Osnovnog suda.
Na pismene zahtjeve predavane više puta o tome godinama je tužena odbijala odgovoriti sve do pravosnažnosti u ovom postupku a danas je jasno i zbog čega, jer je u to vrijeme vršena pljačka preko firmi iz Bobar grupe, odnosno Bobar banke a konkretno i iz AD Univerzal pred čijim je ulazom ubijena osmogodišnja ćerka tužilje Bollin prilikom krijumčarenja što se takođe prikrivalo u stilu priznanja glavnog republičkog tužioca RS da "ZA PROCESUIRANJE KRUPNIH RIBA NEMA POLITIČKE VOLJE"
Sudije u Bijeljini su kao i okružni tužioci u Bijeljini smišljeno saučestvovali u prikrivanju ovog zločina, šverca i astronomske pljačke za koju se zna evo već 20 mjeseci a organi RS nisu htjeli da se time bave jer Dodik Milorad pred kamerama kaže da su direktorke Injac i Vujnić "radile po zakonu" te je slučaj preuzelo Tužilaštvo BIH i Sipa. Važno je napomenuti da je osim Bobar banke vršena pljačka i preko BIB i Banke Srpske u ukupnom iznosu najmanje 1,5 milijardi maraka.
Tužilji Bollin su uskraćivana sva prava godinama a ubistvo njene jedine ćerke prikriveno, kao i ovi dokazi koje sada predlaže upravo da bi odgovorni za ovu astronomsku krađu izbjegli krivičnu istragu i nastavili nesmetano sa pljačkom...

PRILOZI

Revizija na 80 0 P 043324 16 Gvlž
Poštanske uputnice

BUDIMKA BOLLIN BAJO
(adresa 1) BADENERSTRASSE 23
8952 SCHLIEREN
(adresa 2) Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

po punomoći OPU-559/2010 : ZDENKO BAJO
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902