Četvrtak, Mart 27, 2014

CLANAK 426

U zemlju gdje caruje kriminal i korupcija, trenutna vlast nema nikakav legitimitet, nego je sastavni dio mafije, a od svih mafija najgora je pravosudna odnosno tužilačka mafija, koja je majka zaštitnica svih drugih mafija i u direktnoj je službi političko tajkunske mafije.

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U ISTOČNOM SARAJEVU
KOLEGIJU TUŽILAŠTVA
PRITUŽBA NA ODLUKU T 17 0 KT 0004353 14 OD 18.03.2014.

Iz teksta odluke koja mi je dostavljena pod navedenim brojem i datumom, nejasno je da li se radi o jednoj prijavi kako je napisano, (s obzirom da sam podnosio i prijavu protiv zločinačke organizacije) ili o više njih, što se može naslutiti po navedenim imenima, jer se neka od njih ne pominju u onoj prvoj. Dakle trebalo bi da se radi o 5 krivičnih prijava koje su bez osnova spojene sve u jednu. Neke od njih se i mogu dovesti u vezu, ali je neshvatljivo da se prijava protiv sudija Dević Smiljke i Đonlić Mensura član 376 KZRS "Povreda zakona od strane sudije" vezano za 80 1 Pr 004323 11 Pr koji obrađuje događaje dana 23.06.2011 spaja sa prijavom protiv Zorana Čavića u sasvim drugom predmetu, (80 1 Pr 007070 12 Pr) i drugom krivičnom djelu "Davanje lažnog iskaza" član 365 KZRS, koje se desilo čak 15 mjeseci kasnije, (svjedočenje 03.12.2012. o događajima iz dana 05.09.2012.)
JEDINA VEZA IZMEĐU TIH PRIJAVA JE TO ŠTO SU SVE MORALE BITI ODBAČENE, S OBZIROM DA U OVOJ ZEMLJI NE POSTOJI VLADAVINA ZAKONA I PRAVA NEGO SE IZVRŠAVAJU NALOZI MAFIJE, A ZA PROCESUIRANJE KRUPNIH RIBA "NEMA POLITIČKE VOLJE".
 
To je priznao lično glavni republički tužilac, tako da nisam ni očekivao da će biti pokrenuta istraga protiv pripadnika zločinačke organizacije umješane u krijumčarenje, (najvjerovatnije kokaina i pranje novca) te ubistvo osmogodišnje djevojčice koje se desilo tom prilikom, kao i prikrivanje tih zločina. U suprotnom bi glavni mafijaški bos predsjednik RS mogao ukiniti OT u Istočnom Sarajevu, ako bi se usudili postupati suprotno njegovim željama i interesima tajkunsko političke mafije.
No da se vratimo "obrazloženju" napisanom na cijeloj strani u kome se da ne bi bila prazna pišu hvalospijevi bezočnom kriminalu pripadnika mafijaškog režima riječima citiram:
"UTVRĐENO DA SU TE RADNJE PREDUZIMALI U SKLADU SA ZAKONSKIM OVLAŠTENJIMA I PRAVILIMA SLUŽBE"
A sada ne zbog korumpiranog tužilaštva, nego zbog građana koji mogu čitati sve ovo na internetu.
-Februara 2010-te otkrivam materijalni dokaz ubistva osmogodišnje djevojčice, koji su pripadnici zločinačke organitzacije OT Bijeljina oprali benzinom i sakrili da bi prikrili zločin.
Predajem fotografije i tražim uvid i kopiranje spisa, te odgovore putem ZOSPI-a i na te zahtijeve mi nikada za ove 4 godine nije odgovoreno, nego sam optužen za ugrožavanje sigurnosti pripadnika mafije, pošto sam napisao da će zbog prikrivanja ubistva završiti u zatvoru. Poslije 3 godine razvlačenja istrage i pokušaja mog ubistva konstatovano je, (OT Doboj u predmetu T15 0 KT 0002365 10 od 14.12.2012.) da nisam nakada nikome uputio nijednu prijetnju iz relevantnog ćlana KZRS, nego se radilo o smišljenoj intrizi, dostojnoj Staljina.
-Početkom juna otkrivam da je dokaz sa lica mjesta uklonio portir i to da bi prikrio šverc izvršen u firmu režimskog tajkuna Gavrila Bobara, te predajem krivičnu prijavu 24.06.2010. sa dokazima, a da bi me spriječili da dostavim dopune i dobijem podatke o podnesenoj, putem GO tužioca mafijaški režim izdaje fašističku naredbu:
ZDENKU BAJO, BUDIMKI BOLLIN BAJO I SVIM SRODNICIMA NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA
-Izdata je da bi se prijave "zagubile" spriječilo kopiranje dokumentacije i odgovorilo na to ko je oprao materijalni dokaz i prikrio unutrašnje povrede konstatovane obdukcijom ubijene djevojčice. (ovo je samo manji dio bezakonja pripadnika mafije).
-Fašistička naredba se primjenjuje tajno, jer je usmena i da bih uopšte imao dokaz o tome poslije više od 100 dolazaka suprotstavljam se kriminalcima koji je primjenjuju i odbijam da se udaljim sve dok ne dobijem naredbu napismeno u skladu sa garantovanim pravom iz člana 16 Ustava RS, a prekršena su i neka druga prava...
-Dakle prvo su korumpirani pripadnici mafijaškog režima izdali ne neustavnu i nezakonitu nego fašističku naredbu uperenu protiv cijele jedne porodice da bi zaštitili svoje kriminalne poslove, a onda su komandiri sudske policije umjesto da traže pismenu naredbu kako bi je izvršavali, istu sprovodili iako su znali da je nezakonita.
-Sudije hladno evidentiraju tu fašističku naredbu i ne izvršavaju obavezu iz člana 5 ZOS da štite prava garantovana Ustavom, žmure na bezakonje, kriminal i fašizam, na članove 8 i 49 ZOP-a, a što je najvažnije na član 48 Ustava RS:
Prava i slobode zajamčeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti. Obezbjeđuje se sudska zaštita sloboda i prava zajamčenih ovim ustavom. Ko se ogriješio o ljudska prava i osnovne slobode zajamčene ovim ustavom, lično je odgovoran za to i ne može se pravdati ničijim naređenjem.
-Za one koji ne mogu da shvate ponavljam "NE MOGU SE ODUZETI NI OGRANIČITI" a s obzirom da RS, Federacija i BIH u cjelini nemaju nikakav legitimitet, nego su okupatorska mafijaška zločinačka organizacija, tretitam ih skupa sa svim organima kao najobičniju razbojničku bandu i nemam namjeru da se sa mafijom pogađam oko svojih prava nego ću da ih branim na miran način štiteći svoja prava, čast i dostojanstvo.
-Sada imam dokaz šta je ko i kada radio da bi prikrio krijumčarenje i ubistvo, a kada se istina razotkrije, možda već za par dana kad progovori Darko Šarić, pašće sa vlasti kompletan mafijaški vrh na čelu sa Dodik Miloradom i iza rešetaka će završiti svi koji su učestvovali u zločinima, diskriminaciji i prikrivanju.
-Policajac Čavić Zoran, laže na suđenju da nema naredbe koju je godinu dana ranije evidentirala sudija Dević
i iako sam uz krivičnu prijavu dostavio zabilješku o zabrani postupajući tužilac "ne vidi" krivična djela, te umjesto toga iznosi se mišljenje da su sudije postupale u okviru svojih ovlašćenja, (obaveza iz člana 5 ZOS-a se ne pominje).
Podsjećam da je u predmetu T 17 0 KT 0004186 13 od 06.01.2013. isti tužilac zauzeo stav da ne može cijeniti zakonitost postupka i odluke sudije, nego to može samo nadležni sud.
Stoga dajem na znanje g. Rajku Čoloviću da sam pokrenuo više tužbi od kojih samo za utvrđenje diskriminacije njih 5 u kome će se rasparavljati i odlučivati isključivo o tome da li je ili nije došlo do diskriminacije, a predložiću u jednom od postupaka i svjedočenje ovde postupajućeg tužioca, gdje će moći odgovarati na pitanja i objasniti svoje stavove.
U jednoj od tih parnica 80 0 P 043325 13 P 2 dobio sam na pripremnom ročištu, od Pravobranilaštva više važnih dokumenata, među kojima jer je bitno za ovu odluku izdvajam dopis A - 326/12 od 15.11.2012. u kome Kovačević Novak odgovara na pitanje UDT-a i informiše ih da je izdao usmenu naredbu, koju je na suđenju negirao policajac Čavić, po naredbi svoje komande.
Materijal iz te parnice je izuzetno obiman sa više tekstova odnosno članaka objavljenih na internetu, a postupajućem tužiocu ostavljam mogućnost da izvrši uvid u jednu drugu stranicu koja sadrži i pomenuti dokument upućen VSITV-u i dokaze monstruoznih zločina koji su uzrokovali i generisali nova krivična djela koje neće da vidi OT Istočno Sarajevo, čime se priključuje pripadnicima zločinačke organizacije koji su odgovorni za ubistvo, šverc narkotika, pranje novca narko mafije i prikrivanje tih krivičnih djela.
PRITUZBA ZA LAZNE INFORMACIJE
Ova odluka OT Istočno Sarajevo pokazuje da nije u pitanju samo fašistička naredba, nego je na djelu fašistički sistem sa fašističkom ideologijom. U presudi predmeta 80 1 Pr 004323 11 Pr na koji se tužilac poziva, na strani 2 pasus 3, sudija je opisala kako glasi naredba koja se usmeno primjenjuuje na cijelu porodicu Bajo i niko ne vidi u tome nijedno krivično djelo, ništa sporno, nego se sve karakteriša kao da je u skladu sa zakonskim ovlaštenjima i pravilima službe. Siguran sam da ni Gebels nije vidio ništa sporno u postupcima Gestapoa, a tužilaštvo se prema svom ustrojstvu i načinu rada nalazi između njih i srednjovjekovne inkvizicije.
Ja u svakom slučaju ne priznajem nijedan organ, nijednu naredbu, nijedno rješenje ovog monstruoznog, mafijaškog režima sa elementima fašističke ideologije, a poslednji događaji pokazuju da sve više građana prepoznaje sistemsko zlo i suprotstavlja se tome. U zemlju gdje caruje kriminal i korupcija, trenutna vlast nema nikakav legitimitet, nego je sastavni dio mafije, a od svih mafija najgora je pravosudna odnosno tužilačka mafija, koja je majka zaštitnica svih drugih mafija a u direktnoj je službi političko tajkunske mafije. Metaforički rečeno tužilaštva su u BIH "veš mašine" organizovanog kriminala, sa osnovnim zadatkom da spriječe istrage i procesuiranja mafijaških bosova, o čemu imam obilje dokaza uključujuči i imena odgovornih.
Kada padne ova diktatorska vlast, moraće poslušnici režima pred sudom da objašnjavaju sve svoje postupke i objasne šta je to zakonito u usmenoj naredbi da se cijeloj jednoj porodici otimaju zakonom garantovana prava. Posebno kada se ima u vidu da se sve čini zbog prikrivanja ubistva jednog djeteta, o čemu sam razotkrio sve detalje i dokazi se nalaze na internetu, kao i mnogim ovdašnjim i stranim institucijama. Neki zaista nemaju predstavu i kakve su se zločine upleli...
Svako neka sam odluči hoće li raditi po zakonu ili će izvršavati naloge mafijaških bosova, a ja ću sve dokaze i imena odgovornih objavljivati na internetu, te dostavljati Interpolu i istražnim organima susjednih zemalja.
Na internet blogu "Kriminal u vlasti" koji je od oko 300 hiljada registrovanih među 10 najposjećenijih ima preko 400 članaka a još 2011-te sam napisao da ću raskrinkati i srušiti sa vlasti Bobar Gavrila i Dodik Milorada. 25.02.2012. poslije mojih dojava Interpolu u Bobar banci je otkriveno preko 4 miliona KM transakcija narko mafije Darka Šarića, te se isti povlači iz trke za gradonačelnika, a diktator i tiranin Milorad Dodik, je što samo slijepci ne vide, već istorija i samo ga dani djele od robije, pa ko god želi neka mu se pridruži, a ja ću javno putem interneta da "žigošem" svakog kriminalca i njegove načasne i nezakonite postupke, tako da neće ostati sakriveni kako su do sada navikli.
KO POSTUPA U SKLADU SA ZAKONOM, MOŽE MIRNO DA SPAVA, A OSTALE ČEKAJU NOĆNE MORE...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Dodaj komentar

Dodaj komentar

Zapamti me