CLANAK 422

S obzirom da me je grupa tužilaca OT Bijeljina marta 2010-te, lažno prijavila za "Ugrožavanje sigurnosti" dodavši da prijetim i drugim osobama bez njihovog znanja, saglasnosti, zahtjeva, molbe ili dozvole, važno je znati da li je ta intriga izvedena od strane pojedinaca ili iza svega stoji država, sa svim svojim organima, uključujući i VSITV-e.

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

ŽALBA NA RJEŠENJE 01-50-151-2/2014

Prije svega obavještavam VSITV-e da materijal koji je dostavljen sa zahtjevom za pristup informacijama, nije prilog nego se radi o pritužbi na rad tužioca, koja nije ni u kakvoj vezi sa tim zahtijevom, te je potrebno da ostvarite uvid u kompletnu dokumentaciju, koju sam tom prilikom dostavio, te da UDT evidentira predmet pod odgovarajućim brojem.
Što se tiče samih informacija, shodno ZOSPI-a, član 5 "Izuzetak od objavljivanja tražene informacije se utvrđuje samo u slučajevima kada nadležni javni organ: (a) utvrdi izuzetak u smislu članova 6,7 ili 8 za cijelu informaciju ili dio informacije" nesporno je da državni organ može uskratiti informaciju, a podnosliac koji nema uvid u sadržaj iste ne može znati da li je takva odluka opravdana, te stoga i neću obavještavati Ombudsmena, nego ću samo ukazati na neke druge argumente, koje ste moguće propustili da sagledate.
Stoga predočavam član 70 ZOVSITV-u na koji se pozivate u obrazloženju "Povjerljivost" :
(1) Svi postupci ili radnje koje se odnose na navode o povredi dužnosti ili nesposobnosti za vršenje dužnosti, a koje su poduzete prije nego što Ured disciplinskog tužioca podnese zvaničnu tužbu, povjerljive su prirode, osim ako se sudija ili tužilac na kojeg se navodi odnose u pismenoj formi ne odrekne prava na povjerljivost. (2) Ukoliko javnost prije podnošenja zvanične tužbe sazna za istragu o mogućoj povredi dužnosti ili nesposobnosti za vršenje dužnosti, Ured disciplinskog tužioca može dati izjavu kako bi potvrdio da je istraga u toku, pojasnio procesne aspekte disciplinskog postupka, objasnio prava sudija i tužilaca na pravičnu raspravu uz poštivanje pretpostavke nevinosti, ili naveo kako sudija ili tužilac negira navode, ili ispravio pogrešne informacije kojim javnost raspolaže.

Dakle iz stava 1 se vidi da se povjerljivost odnosi na informacije iz perioda prije eventualnog podnošenja zvanične tužbe protiv nekog pojedinca, te je relevantna samo do trenutka kada se donese odluka o nesprovođenju istrage. Stoga bi SVE činjenice iz predmeta vezanih za moje pritužbe, koje su okončane zaključkom "DA POSTUPANJE TUŽILACA NE PREDSTAVLJA OSNOV ZA POKRETANJE DISCIPLINSKOG POSTUPKA" trebalo da su sada dostupne. Stav 2 uopšte nije relevantan za zatvorene predmete, nego samo za one koji su u fazi istrage UDT-a i za takve i ne tražim dostavu dokumentacije, nego samo za zatvorene.
Nadalje ističem da ne tražim odgovore određenih tužilaca ne pritužbe drugih građana, nego isključivo na svoje, te se isti odnosa na mene, a prema Ustavu RS imam pravo pristupa takvom materijalu, član 23: Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama.
Još 2010-te sam dobio informacije da se na moje objavljivanje dokaza o kriminalu pojedinih državnih službenika, odgovara pričama da sam ludak, manijak, poremećeni psihopata, što se kasnije i razotkrilo, prvo u štampi, a potom i iz zabilješki sudske policije. S obzirom da me je grupa tužilaca OT Bijeljina marta 2010-te, lažno prijavila za "Ugrožavanje sigurnosti" dodavši da prijetim i drugim osobama bez njihovog znanja, saglasnosti, zahtjeva, molbe ili dozvole, važno je znati da li je ta intriga izvedena od strane pojedinaca ili iza svega stoji država, sa svim svojim organima, uključujući i VSITV-e.
Uskraćivanje informacija o tome je pokazatelj da VSITV-e podržava i štiti kriminal tužilaca, tim prije što su UDT-u dostavljeni dokazi da su u OT Bijeljina falsifikovali podatke sa mjesta ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, prali materijalni dokaz benzinom i u saradnji sa izvršiocima krijumčarenja uklonili ga sa asvalta, te izuzeli iz svih istražnih radnji. Vrhunac svega je falsifikovanje podataka o unutrašnjim povredama, konstatovanih obdukcijom, koje nisu dostavili vještaku trasologu, čije su mišljenje navodno tražili da bi utvrdili način povređivanja.
I sve to da bi se prikrio šverc u AD Univerzal, 3 paketa "neke robe" na dan ubistva, a o čemu se radi može pomoći podatak da je istovremeno preko Bobar banke istog vlasnika, narko mafija Darka Šarića prala novac, te je poslije mojih dojava Interpolu evidentirano preko 4 miliona KM transakcija, dana 25.02.2012.
Na sve to UDT je ostao nijem i nijednom riječju se nije osvrnuo, a iz OT Bijeljina na zahtijeve za pristup informacijama o tome, podnošene tokom 4 godine, nikada nisu odgovorili. Poređenja radi, tužiteljica M.D. iz KT Tuzla, suspendovana je po hitnom postupku, te optužena zbog iskaza svjedokinje, Đ.G. da ju je navodno navodila na seks. Predmet koji je vodila, a u kome su osumnjičeni nedodirljivi moćnici dodijeljen je tužiteljici D. K. - A. poznatoj još po "zaslugama" iz poslednjeg rata, o čemu je raspravljalo i VSITV-e na sjednici održanoj 09.03.2011. godine...
Tužiteljica M.D. je dakle uklonjena sa slučaja, (potom pod sumnjivim okolnostima umrla u bolnici) da bi se isti zataškao od strane tužiteljice D.K.A. koja je još 2002 učestvovala u prikrivanju uzroka nesreće u kojoj je poginula D.A. Iako prvi i neposredni svjedok na licu mjesta, (provela je tamo oko 45 minuta prije poziva policiji) nije dala nikakvu izjavu, nego je iste noći bila dio istražne ekipe. Potom je u saradnji sa tužiteljicom F.H. i sudijom R.T. sakriven alkohol test poginule djevojke, koji je pokazivao 0 promila alkohola u krvi, kako bi se stvorila slika o nesreći čiji je uzrok pijanstvo, sve sa lažnim svjedočenjem osobe A.M. Uz sve to, prevarama se priključio i advokat Z.M. o čemu i VSITV-e ima podatke evidentirane u dokumentu UDT: 10368/11 od 16.01.2012.
Nesporno je da VSITV-e poštuje ZOSPI-a i profesionalno odgovara na zahtijeve građana, za razliku od OT Bijeljina koje neprekidno čini teška krivična dijela, od kojih je materijalno i finansijski najveće prikrivanje pljačke državne imovine preko AD Birač iz Zvornika, (premijerka Cvijanović, saopštila pred kamerama, da je iz te fabrike izvučena najmanje milijarda KM). Iako su još 30.04.2007. dopisom Kta-148/6 iz Republičkog tužilaštva bili obavješteni o mahinacijama, niko iz OT Bijeljina nije htio da se šikanira sa tim.
Da su počinioci nejtežih krivičnih djela i prekršaja pod zaštitom UDT-a primjer je i "očinski" odnos prema B.M. koji se kao glavni federalni tužilac, sastajao sa trgovcima oružjem i to negirao, sve dok se snimci dogovora i pregovora nisu pojavili na televiziji. Potvrdu da je kompletan državni aparat pod kontrolom mafije dao je glavni republički tužilac g. M.Š. izjavom pred kamerama da "ZA PROCESUIRANJE KRUPNIH RIBA NEMA POLITIČKE VOLJE"...
VSITV-e ima dužnost i obavezu da obezbijedi poštovanje prava i zakona i funkcionisanje sudske vlasti na teritoriji cijele BIH i veoma je važno da ima uvid u nezakonite radnje tužilaca i sudija, neovisno da li će te informacije biti dostavljene i građanima koji su lično zainteresovani. Na kraju podvlačim činjenicu da podaci o mojim pritužbama protiv pojedinih tužilaca, a koje su okončane bez pokretanja disciplinskog postupka, nisu više povjerljive prirode na način opisan u članu 70, stav 1, te sugerišem da mi se iz tih predmeta dostave odgovori prijavljenih. Djelovi koji su eventualno tajni, (mada s obzirom na prirodu dokumanata, za to nema razloga) mogu biti zatamnjeni shodno članu 10 ZOSPI-a:
Ako je dio traženih informacija utvrđen kao izuzetak, nadležni javni organ će izdvojiti takav dio i objaviti ostatak informacija, osim ako zbog ovog razdvajanja informacije nisu postale nerazumljive.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902