Utorak, Mart 18, 2014

CLANAK 423

Važno je istaći da je u danu ubistva Ivone Bajo bila švercovana neka roba u 3 paketa, da je od 2008-e narko mafija prala preko 4 miliona KM, novca od kokaina u Bobar banci istog vlasnika, kao i AD Univerzal, inače poslanika Skupštine. RS je suvlasnik te banke, a svi tužioci i sudije su naravno njeni službenici. Vlasnik AD Univerzal je istovremeno prvi čovjek u Bijeljini predsjednika RS, koji inače javno pred medijima prijeti ukidanjem tužilaštva i sudova, ako bi trebalo ili kada se donese odluka koja mu nije po volji.

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV VIŠE LICA

Na osnovu člana 347 KZRS "Zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja" a vezano za član 376 KZRS "Povreda zakona od strane sudije":
Sudija Ustavnog suda Republike Srpske ili sudija suda u Republici Srpskoj, u sudskom postupku s ciljem da drugom pribavi kakvu korist ili da mu nanese kakvu štetu, donese nezakonitu odluku ili na drugi način prekrši zakon, kazniće se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

OBRAZLOŽENJE

Tročlano sudsko vijeće sastavljeno od Ivice Sekulića, kao predsjednika vijeća i sudija Vedrane Stojanović i Zorana Džide, kao članova vijeća, u predmetu BROJ; 80 0 P 039221 13 Gž od 12.12.2013. godine, izvršilo je smišljeno povredu odredaba ZOPP-u sa ciljem da pomogne jednoj od strana i prikrije njenu odgovornost, ne samo u navedenoj parnici, nego i krivičnu zbog izvršenih više krivičnih djela. Napominjem da postoji mogućnost da jedno od troje sudija nije učesnik u kriminalu, što se može utvrditi uvidom u rezultate glasanja vijeća.
Vijeće je odlučivalo po mojoj žalbi na prvostepenu presudu u kojoj sam obrazložio kakve je povrede izvršila sudija Osnovnog suda u Bijeljini Marković Jelena, protiv koje sam već podneo krivičnu prijavu, a konkretno je falsifikovala Obavjest iz spisa KTA - 596/09 i napisala u presudi "da je prilikom pada sa bicikla pokidana metalna žica od korpe istog bicikla, probila joj grudi i da je žica pokidala krvni sud" Ivone Bajo, što ne postoji niti u jednom dokumentu:
OPIS SUDA
ORIGINALAN DOKUMENT
A takođe je falsifikovan i moj tužbeni zahtjev, te se insinuira da sam tražio odštetu zbog smrti Ivone Bajo, kao da sam tvrdio da je tužena strana AD Univerzal odgovorna za to.
Naprotiv iz spisa se može vidjeti da nikada nisam pominjao odgovornost za smrt, nego isključivo za duševni bil, povredu časti i ugleda uzrokovano, obmanjivanjem mene, porodice, policije i tužilaštva od strane radnika AD Univerzal.
Osim što je prvobitno pričao da je vidio djevojčicu kako se kreće i iskašljava krv prije pada, što se vidi i na slikama lica mjesta, pa potom to poricao, kada su smislili plan o samopovređivanju, portir Sofrenić Blagiša, je pomogao kamionu koji je tehnički neispravan dovezao krijumčarenu robu u vrijeme ubistva djevojčice Ivone, da pobjegne, pa prećutao da je uopšte dolazio, a najvažnije od svega uklonio je materijalni dokaz ubistva sa mjesta zločina. Radi se o torbi izuzetoj iz svih istražnih radnji tako da nikada nije ustanovljeno, ko je i kako presjekao kaiš, gdje je nestao dio, te zašto je i čime opran veći dio ostatka kaiša.
Laži i obmanjivenje, (da li mene i porodice ili istražitelja, uzrokovale su duševni bol, a potom sam u naredne 3 godine prilikom pokušaja da dostavim podatke o tome tužilaštvu, sprečavan od strane saučesnika iz državnih organa te opisivan u službenoj dokumentaciji i medijima kao rastrojen, labilan, otišao na živcima, psihički poremećen narkoman i psihopata, što je dovelo do povrede ugleda i časti, a sve kao posljedica radnji AD Univerzal, što sam i potencirao u tužbenom zahtijevu.
Suštinski, sve što se moglo prekršiti uradila je sudija Marković Jelana, a da bi pomogli njoj i kriminalnoj mreži pripadnici sudskog vijeća samo prave izmjenu, vezano za probod krvnog suda, te to izbacuju, a nisu se ni osvrnuli na kršenja zakona koja sam naveo u žalbi detaljno, a sada ističem sam brojeve članova a to su 2, 10, 12, 99, 134 ZOPP-u, što se može vidjeti iz spisa 80 0 P 039221 12 P. Konkretno odbačeni su SVI moji dokazi, ukupno 24 + disk, te je tako onemogućeno izvođenje dokaza. Nije izdata naredba OT Bijeljina da se dostave podaci o MOJIM krivičnim prijavama iz 2010-te protiv tužene strane, nego je prihvaćen nalog zastupnika tužene da se dostavi nerelevantan spis, koji nema veze sa tužbenim zahtijevom, i najdrastičnije kršenje zakona je to što se potpuno odstupilo od tužbenog zahtijeva, te se objašnjavalo i obrazlagalo nešto što sa istim nema nikakve veze. Naime i sudsko vijeće je potenciralo da "nema dokaza da je AD Univerzal odgovoran za smrt Ivone Bajo, te da ja kao ujak nisam aktivno legitimisan za nadoknadu štete zbog smrti bliskog lica, što ja NIKADA NISAM NI TVRDIO NITI TRAŽIO.
Da su sudija Marković Jelena i tročlano sudsko vijeće bili u dogovoru sa AD Univerzal, te zajednički smislili i realizovali plan kojim se naumili prikriti odgovornost i krivična djela, dokaz je moj podnesak "Prijedlog po clanu 81" koji prilažem i uz ovu prijavu, a predat je poslije odgovora zastupnika tuženog. Isti je sastavni dio spisa, a iz njega se vidi da sam prozreo namjere sudija i tužene strane, te jasno istakao da ne zasnivam tužbu na tome što su potencirali zastupnici tuženog. No nemajući drugi način da pomognu drugoj strani u postupku, sudije uporno izlaze iz okvira tužbenog zahtijeva i utvrđuju, raspravljaju i obrazlažu, nešto što ne postoji u zahtjevu, ali je potencirano od zastupnika tuženog.
Mogao je tuženi da sačini protivtužbu i optuži me za klevetu po tom osnovu da navodno njih lažno krivim za ubistvo, te bi tako sud mogao analizirati i tu opciju. Ovako bez ikakvog osnova, suprotno zakonu objašnjavalo se sve, a nije utvrđeno ništa od onoga što sam potencirao. Sudije nisu dale odgovor na to da li je portir lagao ili ne, da li je prikrivao kamion i pomogao mu da pobjegne ili ne, te da li je uklonio materijalni dokaz ili ne, te da li je to moglo da mi nanese štetu.
Naravno nije prihvaćeno ni ispitivanje predloženih svjedoka, a prije svega portira, koji je i odgovoran za sve štetne radnje, a neutvrđivanje podataka o krivičnim prijavama pokazuje da ih zajedničkim snagama prikriva ured glavnog tužioca Kovačević, Gruhonjić i Debeljević, a sada im se pridružuju sudije Marković, Sekulić, Stojanović i Džida.
Važno je istaći da je u danu ubistva Ivone Bajo bila švercovana neka roba u 3 paketa, da je od 2008-e narko mafija prala preko 4 miliona KM, novca od kokaina u Bobar banci istog vlasnika, kao i AD Univerzal, inače poslanika Skupštine. RS je suvlasnik te banke, a svi tužioci i sudije su naravno njeni službenici. Vlasnik AD Univerzal je istovremeno prvi čovjek u Bijeljini predsjednika RS, koji inače javno pred medijima prijeti ukidanjem tužilaštva i sudova, ako bi trebalo ili kada se donese odluka koja mu nije po volji.
Dakle, iako je nebitno da li su u tri paketa švercovane auto gume, alat, farovi i slično, sa velikom dozom sigurnosti može se zaključiti da su entitetski tajkuni u saradnji sa Darkom Šarićem krijumčarili kokain, a dobijeni novac prali preko Bobar banke, sve sa znanjem vlasnika AD Univerzal i predsjednika RS, a ubistvo djevojčice, koje je očito bilo slučajno, su potom po naredbi, prikrili saučesnici iz policije i tužilaštva. Isti zadatak su dobile i sudije, te su ga i izvršile, da li kao pripadnici zločinačke organizacije ili iz straha da ne završe kao Dijana Milić, tužiteljica iz Tuzle utvrdiće istraga, kada trenutni mafijaški režim siđe sa vlasti...

PRILOG

PRIJEDLOG PO CLANU 81

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Dodaj komentar

Dodaj komentar

Zapamti me