CLANAK 360

Očito je ponižavanje, izrugivanje, bahatost, drskost i bezobrazluk službenika tužene, ono što im ne nedostaje, te je najbolji način da se s tim bezakonjem prekine novčana kazna, odnosno da se njima stavi na teret trošak ove parnice. Na stranu to što su krivično odgovorni za saučestvovanje u prikrivanju ubistva djevojčice prilikom krijumčarenja, o čemu sam sve detalje objavio na internetu

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet:

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

30000 KM


TUŽBA ZA UTVRĐENJE DISKRIMINACIJE (15.08.2013.)

Kako za obrazloženje tužbe, tako i za građane koji sve moje tekstove i dokazni materijal mogu pratiti na internetu, ukratko opisujem pozadinu diskriminacije, odnosno razloge zbog koji tužena čini diskriminaciju:
Dana 23.07.2009. "Zločinačka organizacija" krijumčari robu iz Federacije BIH (iz Asa auta, prevoznik Haak trans) u firmu "Univerzal" režimskog tajkuna Bobar Gavrila. Tehnički neispravnim kamionom dovezena su 4 paketa "neke" robe, a ujutru je evidentiran samo paket. Dakle 3 paketa nečega su nestala preko noći. Detalji o tome su sa dokazima dostavljeni u KT Sarajevo, (zaprimljena prijava 19.03.2012. a istraga u toku) što se može vidjeti na web stranici:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/16/3261089
Neposredno po ulasku kamiona u krug firme, na ulazu se "pronalazi" smrtno ranjena osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo, sa ubodnom ranom sa lijeve na desnu stranu pluća, probodene kosti, grudne žlijezde, desne plućne arterije i dušnice. Vozači istovaruju robu i uz pomoć portira bježe prije dolaska policije, dok isti uklanja sa asvalta materijalni dokaz ubistva, torbu, presječenog kaiša, dio nedostaje a većina ostatka oprana jakim hemijskim sredstvom koje je čak i boju skinulo.
Sve to je sakrivemo od strane OT Bijeljina, pa je čak falsifikovana i obdukcija. Detalji o tome su dostavljeni UDT-u i Ustavnom sudu BIH, na već ranije formirane predmete, te objavljeni na internetu:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821
Stranica sadrži oko 20 priloga falsifikovanja kako mjesta zločina, tako i materijalnih dokaza, te snimke obdukcije i tonsku izjavu vještaka iz Beograda, koji je prevaren od strane tužioca, pošto mu nisu dostavljene te fotografije.
Istovremeno, (prije tog događaja i kasnije) narko mafija pere novac preko Bobar banke istog vlasnika, sve do 25.02.2012. kada je pronađena dokumentacija o transakcijama preko 4 miliona KM. Poslije mojih otkrića u OT Bijeljina sprečavaju svaki kontakt sa tužiocem i ne odgovaraju niti na jedan zahtijev za pristup informacijama. Krivične prijave protiv portira i "Univerzala" sam predao još 2010-te i do danas 3 godine kasnije nema podataka o tome. Kovačević Novak je izdao naredbu sudskoj policiji da ne dozvoli pristup nikom od srodnika ubijene djevojčice i naravno sabotira pokretanje istrage.
Od februara 2010-te do danas postoji više zahtijeva na koje nikada nije odgovoreno, što je i logično jer se radi o dokazima koje vode na robiju Glavnog okružnog tužioca OT Bijeljina i nekoliko desetina drugih tužilaca, inspektora, sudija i građana koji su učestvovali u švercu, ubistvu, prikrivanju zločina i naknadnim krivičnim djelima.
MUP RS nastavlja sa kršenjem zakona, pomaganjem kriminalcima i prikrivanjem dokumentacije...
1. OSNOV ZA NADLEZNOST SUDA
Stvarna nadležnost osnovnih sudova (član 26) ZOSRS
2) U građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi (a) u svim građanskim sporovima
Osnov za mjesnu nadležnost suda, b) Izberiva mjesna nadležnost
Nadležnost u sporovima za naknadu štete (Član 32) ZOPP
(1) Za suđenje u sporovima o vanugovornoj odgovornosti za štetu, osim suda opšte mjesne nadležnosti, nadležan je i sud na čijem je području štetna radnja počinjena ili sud na čijem je području štetna posljedica nastupila.

2. ODREĐEN ZAHTJEV U POGLEDU GLAVNE STVARI I SPOREDNIH TRAŽENJA (TUŽBENI ZAHTJEV)
Predlažem da Sud ukoliko se ispune uslovi iz člana 182. Zakona o parničnom postupku, donese presudu zbog propuštanja a u suprotnom da izvrši uvid u materijalne dokaze, u svojstvu parničnih stranaka sasluša predložene svjedoke, po potrebi izvede i druge dokaze i sasluša druge svjedoke, a da potom donese sljedeću: PRESUDU
(I) 1) Osnovni sud u Bijeljini utvrdio je da je tužena Republika Srpska, povrijedila prava tužioca Zdenka Baje na jednako postupanje, i nezakonito oduzela, neodgovaranjem na Zahtijev za pristup informacijama podnesen 15.05.2013. (čak i poslije ličnih intervencija, od kojih poslednja 14.08.2013.) pravo garantovano članom 16 Ustava RS, da ima pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu, pravo na pristup informacijama garantovano ZOSPI, te pravo na jednako postupanje, garantovano ZOZD-e.
2) Tužena Republika Srpska, obavezuje se da na ime nadoknade nematerijalne štete, zbog diskriminacije utvrđene tačkom 1, povrede časti i prava ličnosti isplati tužiocu Bajo Zdenku 10000 (deset hiljada) KM.
3) Tužena Republika Srpska, obavezuje se da otkloni posljedice diskriminacije i dostavi dokumente tražene Zahtijevom od 15.05.2013. te da isplati dodatnih 100 KM za svaki dan diskriminacije počev od 01.09.2013. do dana prijema materijala od strane tužioca Bajo Zdenka.
Ukoliko, tužena RS dostavi tražene dokumente do 01.09.2013. tačka broj 3 neće se izvršiti.
(II) 1) Osnovni sud u Bijeljini utvrdio je da je tužena Republika Srpska, povrijedila prava tužioca Zdenka Baje na jednako postupanje i odgovorom od 19.03.2013. nedostavljenjem traženog po Zahtijevu za pristup informacijama podnesenom 05.03.2013. (čak i poslije ličnih intervencija, od kojih poslednja 14.08.2013.) nezakonito oduzela, pravo na pristup informacijama garantovano ZOSPI, te pravo na jednako postupanje, garantovano ZOZD-e.
2) Tužena Republika Srpska, obavezuje se da na ime nadoknade nematerijalne štete, zbog diskriminacije utvrđene tačkom 1, povrede časti i prava ličnosti isplati tužiocu Bajo Zdenku 10000 (deset hiljada) KM.
3) Tužena Republika Srpska, obavezuje se da otkloni posljedice diskriminacije i dostavi dokumente tražene Zahtijevom od 05.03.2013. te da isplati dodatnih 100 KM za svaki dan diskriminacije počev od 01.09.2013. do dana prijema materijala od strane tužioca Bajo Zdenka.
Ukoliko, tužena RS dostavi tražene dokumente do 01.09.2013. tačka broj 3 neće se izvršiti.
(III) 1) Osnovni sud u Bijeljini utvrdio je da je tužena Republika Srpska, povrijedila prava tužioca Zdenka Baje na jednako postupanje i odgovorom od 11.10.2012. nedostavljenjem traženog po Zahtijevu za pristup informacijama (čak i poslije ličnih intervencija, od kojih poslednja 14.08.2013.) nezakonito oduzela, pravo na pristup informacijama garantovano ZOSPI, te pravo na jednako postupanje, garantovano ZOZD-e.
2) Tužena Republika Srpska, obavezuje se da na ime nadoknade nematerijalne štete, zbog diskriminacije utvrđene tačkom 1, povrede časti i prava ličnosti isplati tužiocu Bajo Zdenku 10000 (deset hiljada) KM.
3) Tužena Republika Srpska, obavezuje se da otkloni posljedice diskriminacije i dostavi dokumente tražene tim Zahtijevom te da isplati dodatnih 100 KM za svaki dan diskriminacije počev od 01.09.2013. do dana prijema materijala od strane tužioca Bajo Zdenka.
Ukoliko, tužena RS dostavi tražene dokumente do 01.09.2013. tačka broj 3 neće se izvršiti.

Ukupna nadoknada za nematerijalnu štetu je 30000 KM, dok bi iznos za sporedna potraživanja zavisio od reakcije tužene RS u narednom periodu. S obzirom da će im tužba biti poslata 15.08.2013. elektronskom poštom i dobiće je znatno prije nego što se nađe u obradi suda, imaće 15 dana da dostave tražene podatke i izbjegnu ovu stavku, a koja bi poslije 01.09.2013. iznosila 100 KM po danu za svaki od 3 zahtijeva posebno...
3. ČINJENICE NA KOJIMA TUŽILAC ZASNIVA TUŽBENI ZAHTJEV i 4. DOKAZI KOJIMA SE UTVRĐUJU OVE ČINJENICE
Osim dokaza koje prilažem, predlažem da se kao svjedok sasluša komandir PS Bijeljina Marić Nenad.
Diskriminacija u raznim oblicima i vidovima težine od strane tužene, prema porodici Bajo i meni prije svega traje 4 godine i neću se baviti pozadinom, jer bi trebale stotine strana, nego samo dijelom vezano za uskraćivanje prava na pristup informacijama od strane MUP-a, organa RS u poslednjih 12 mjeseci.
S obzirom na rokove iz ZOZD-e navodim prvo poslednji slučaj koji je nesporno unutar 3 mjeseca, a ako sud smatra da druga dva primjera, ne mogu biti predmet ove tužbe, može shodno ZOPP-u član 83 stav 2, razdvojiti postupke.
U vezi toga iznosim svoj stav da je u ovim slučajevima diskriminacija nastupila danom neadekvatnog, uvredljivog, ciničnog, ponižavajućeg odgovora i traje neprekidno svaki dan do otklanjanja posljedica, (zahtjevi II i III) odnosno u slučaju tužbenog zahtjeva I, po isteku 15 radnih dana od predavanja zahtijeva (što je 06.06.2013.) i traje neprekidno svaki dan do otklanjanja posljedica...
Iako je za sam čin diskriminacije nevažno šta se traži zahtjevom za informacije u vezi tužbenog zahtjeva I, moram istaći da sam tražio Zabilješku MUP-a sačinjenu po mom pozivu, pošto sam spriječen nezakonito u ostvarenju zakonom garantovanih prava. Cijeli događaj je opisan u dokazu "Zahtjev za informacije 15.05.2013.", koji je priložen uz tužbu a uporno odbijanje tužene RS da uopšte odgovori, makar i negativno, budi sumnju da je sve prikriveno, zataškano, odnosno da MUP uopšte nije htio da evidentira prijavu!
Dva mjeseca po predaji zahtjeva otišao sam do zgrade CJB Bijeljina i u razgovoru sa pomoćnikom komandira apelovao da mi se odgovori, na šta je isti, inače veoma korektnan i profesionalan obećeo da će sve provjeriti. Potom sam 30.07.2013. na adrese mup@mup.vladars.net i mirna.soja@mup.vladars.net poslao obavještenje o nepoštovanju zakona od strane MUP-a, sa naslovom "MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRPSKE - NA RUKE MINISTRU - DIREKTORU POLICIJE".
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/15/3575636
s obzirom da su se poslije napada na porodicu Vulić, hvalili kako je sve transpatrentno u radu policije i dostupno građanima na uvid. Znao sam naravno da je to obična laž, poučen iskustvom prikrivanja podataka iz ranijeg perioda i evo to sam i dokazao.
Nekoliko dana kasnije proslijedio sam istu poruku na adresu novinar.direktor@mup.vladars.net. Skenirani tekst poruke je u prilogu "Obavjest MUP-u". Potom sam pozivao više brojeva telefona sa sajta MUP-a od ministra i direktora policije sam tražio, (preko posrednika, ženski glasovi, jer sa istima naravno nije moguće uspostaviti kontakt) da rad policije dovedu u okvire zakona. Poslednji pokušaj da izbjegnem ovu tužbu sam učinio 14.08.2013. pozivom na broj 051334310, gdje mi je ljubazna dama saopštila da je materijal u obradi, direktor policije na odmoru, te da budem strpljiv...
Odgovorio sam da sam STRPLJIV od 2009-te, kad sam poslao prve pritužbe, a biro za žalbe se poslije 3 godine izruguje porodici ubijene djevojčice i iako je obećao poslati obavjest, sad kaže da nije nadležan, ta da ću zaštitu prava tražiti sudskim putem...
Odmah potom 14.08.2013. otišao sam do CJB Bijeljina i lično razgovarao sa istim pomoćnikom, koji je preneo podatke od prije mjesec dana komandiru, i "ne zna šta više da mi kaže". Gospodinu, ponovo korektnom i ljubaznom sam takođe rekao da računaju na tužbu, te da ću predložiti, a sada to navodim i u tužbi, sugerišem tuženoj RS, da novčano obeštećenje koje se traži ovom tužbom shodno članu "Odgovornost pravnog lica za štetu koju uzrokuje njegov organ" (ZOO), stav 2 "Ako za određeni slučaj nije što drugo u zakonu određeno, pravno lice ima pravo na naknadu od lica koje je štetu skrivilo namjerno ili krajnjom nepažnjom" a to su Marić Nenad, Nebojša Šiljegović, Gojko Vasić i Radislav Jovičić.
Tužbeni zahtjev II, vezan je za totalno bezakonje, kriminal i montiranje procesa od strane Marić Nenada, komandira CJB Bijeljina, koji je kao komandir najodgovorniji. S tim u vezi sam predao "Zahtjev za informacije 05.03.2013." (u prilogu) tražeći 3 informacije od kojih je najbitnija "sakrivanje" - nestanak 1. svjedoka MUP-a Mićić Zorana sa pretresa koji je održan 03.12.2012. po zahtjevu CJB Bijeljina protiv mene.
U odgovori koji je potpisao Marić Nenad, vidi se da isti, ne samo da ne odgovara na to nego se izruguje i opisuje ono šta ga niko nije pitao, a poznato mi je bolje nego njemu. Umjesto da mi dostavi dokument, kojim se objašnjava odsustvo NJIHOVOG svjedoka, on mi prepričava odluku suda, koju sam dobio, tretirajući me očito kao idiota sa kojim može da se sprda...
Napominjem da sam protiv istog podneo prijavu kao pripadnika "Zločinačke organizacije" gdje je navedeno više lica, te "PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA MUP-A" što asocira da je neodgovaranje na zahtijeve, osveta komande PS Bijeljina...
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/28/3534648
I vezano za tužbeni zahtjev III, je prikrivanje rezultata istrage po mojoj žalbi na rad inspektora Marković Dragoslava, koji je učestvovao u sprečavanju dokazivanja ubistva, o čemu su me obavjestili još u januaru 2010. U dokumentu koji prilažem jasno se vidi da su 19.01.2010. napisali da će me pismeno obavjestiti, no kako i poslije skoro 3 godine to nije učinjeno poslao sam zahtjev, na šta je stigao "Odgovor" 11.10.2012. u kome tvrde da nisu nadležni.

Očito je ponižavanje, izrugivanje, bahatost, drskost i bezobrazluk službenika tužene, ono što im ne nedostaje, te je najbolji način da se s tim bezakonjem prekine novčana kazna, odnosno da se njima stavi na teret trošak ove parnice. Na stranu to što su krivično odgovorni za saučestvovanje u prikrivanju ubistva djevojčice prilikom krijumčarenja, o čemu sam sve detalje objavio na internetu:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821
5. NAZNAČENJE VRIJEDNOSTI SPORA
30000 KM
6. PRAVNI OSNOV TUŽBENOG ZAHTJEVA
Pravni osnov je u Zakonu o zabrani diskriminacije, ZOO i odredbama Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava!
Član 12. (Posebne tužbe za zaštitu od diskriminacije)
(1) Lice ili grupa lica koja su izložena bilo kojem obliku diskriminacije, prema odredbama ovog zakona, ovlašćeni su da podnesu tužbu i da traže:
a) utvrđivanje da je tuženik povrijedio tužiočevo pravo na jednako postupanje, odnosno da radnja koju je preduzeo ili propustio može neposredno dovesti do povrede prava na jednako postupanje (tužba za utvrđivanje diskriminacije); b) zabranu preduzimanja radnji kojima se krši ili se može prekršiti tužiočevo pravo na jednako postupanje, odnosno da se izvrše radnje kojima se uklanja diskriminacija ili njene posljedice (tužba za zabranu ili otklanjanje diskriminacije).
c) da se nadoknadi materijalna i nematerijalna šteta uzrokovana povredom prava zaštićenih ovim zakonom (tužba za nadoknadu štete).
d) da se presuda kojom je utvrđena povreda prava na jednako postupanje na trošak tuženika objavi u medijima, u slučaju kada je diskriminacija počinjena kroz medije (štampane, printane i elektronske), odnosno bilo koje vrste.
(2) Sud i druga tijela koja sprovode postupak dužna su da radnje u postupku preduzimaju hitno, obezbjeđujući da sve tvrdnje o diskriminaciji budu što prije ispitane.
Član 205 Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti (ZOO)
(1) Svako ima pravo zahtijevati od suda ili drugoga nadležnog organa da naredi prestanak radnje kojom se povređuje pravo njegove ličnosti.
(2) Sud odnosno drugi nadležni organ može narediti prestanak radnje pod prijetnjom plaćanja izvjesnog novčanog iznosa, određene ukupno ili po jedinici vremena u korist povrijeđenog.

7. OBAVEZNI PODACI U SKLADU SA CLANOM 334
Ova Tužba je rađena u 2 primjerka, (za Sud, te za tuženu). Adresa zastupnika tužene je kako sam ustanovio na zvaničnom sajtu Pravobranilaštva RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka, a postoji i ured u Bijeljini na istoj adresi kao i Sud, Vuka Karadžića 3, 76300 Bijeljina, dok je moja adresa navedane na početku i kraju tužbe...

PRILOZI TUŽBE


Zahtjev za informacije 15.05.2013.
Zahtjev za informacije 05.03.2013.
Odgovor PS Bijeljina
Zahtjev za informacije
Odgovor biroa
Obavjest MUP-u

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902