CLANAK 355

Svaki sudija neka radi po svom uvjerenju, no može biti potpuno siguran da ću uočiti svako eventualno bezakonje i preduzeti adekvatne pravne korake, (prijave i pritužbe vijeću) te objaviti dokaze na internetu sa brojem predmeta i imenom sudije.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI
PREDSJEDNIKU OSNOVNOG SUDA
OBAVJEŠTENJE

Obavještavam vas da se pojavaio blog pod nazivom "Replika na kriminal u vlasti"
sa naslovom:
SUD BIJELJINE
REPLIKA ZDENKU BAJU

Iz sadržaja članka mi je jasno da Osnovni sud kao institucija nema nikakve veze sa tim, pa ni bilo koji službenik kao pojedinac, no ni to nije isključeno, mada na osnovu "argumenata" kojim se "brani" dostojanstvo suda najvjerovatnije se radi o prijatelju nekog sudije !
Iako je akcenat materijala koji objavljujem na internetu na bezakonju i kriminalu tužilaštva, ovde je nekom zasmetalo to što sam objavio materijale o nezakonitom i pristrasnom radu suda, pa čak i navedeno konkretno ime.
S obzirom da je članak upućen meni, objavljen 31.05.2013. što se i vidi na stranici, očito je to reakcija na rješenje Okružnog suda od 24.05.2013. doneseno nekoliko dana ranije, (skenirano u prilogu poruke) kojim se moja žalba na odluku Osnovnog suda uvažava.
Više puta sam upozoravao sud na kriminal u vlasti i sugerisao da sudije rade isključivo po zakonu i ne pomažu kriminalcima iz OT Bijeljina koji su učestvovali u prikrivanju krijumčarenja i ubistva Ivone Bajo, no na to se uglavnom niko nije obazirao.

Kompletna sudska vlast, stala je na stranu mafijaško tajkunskog režima legalizujući fašističke metode i naredbe, krijući i gubeći dokaze, falsifikujući dokumente, kako moje tako i drugih strana u postupku.
Zbog ranijih iskustava da nezakonitosti u sudu ostaju tajna za sve, pomislilo se kako će i sada biti isti slučaj, no očito da objavljivanje dokaza o kriminalu sudija, pojedinci ne mogu psihički da izdrže.
Tako se došlo u situaciju da zbog fašističke naredbe Kovačević Novaka da se:

ZDENKU BAJO, BUDIMKI BOLLIN BAJO I SVIM SRODNICIMA NE DOZVOLI PRISTUP U OT BIJELJINA!
koja ne samo da je nezakonita, neustavna, nego i pravno nemoguća, a koji je potpomogao sud ne reagujući na diskriminaciju, odgovornost preuzimaju sudije koje su učestvovale u predmetima vezanim za to.
Kako je "naredba" usmena, ne postoji "trag" dokaz da je ikada i izdata, osim izjava sudske policije datim sudijama u Bijeljini.
Pošto sam objavio tekst fašističke naredbe na internetu, sudska policija kasnije po naredbi laže i pokušava prvo umanjiti a potom i sasvim negirati takvu naredbu, a sa druge strane niko iz tužilaštva nikada nije potvrdio da je izdata. No to ne oslobađa odgovornosti sudije koje su evidentirale takvu naredbu i odbile da shodno članu 5 ZOS-a zaštite garantovana prava.
Kad Novak Kovačević bude na optuženičkoj klupi zbog zločina koje je počinio, on će negirati da je ikada izdao takvu naredbu, te će sva krivica biti prebačena na Sud koji je smišljeno odbio primjeniti zakon, kao i na sudije pojedince, prema relavantnom članu KZRS.
Svaki sudija neka radi po svom uvjerenju, no može biti potpuno siguran da ću uočiti svako eventualno bezakonje i preduzeti adekvatne pravne korake, (prijave i pritužbe vijeću) te objaviti dokaze na internetu sa brojem predmeta i imenom sudije. Web stranuca, na kojoj se od mene "brani" Osnovni sud i u ime suda zastupaju njegove odluke je na lokaciji:
http://replikanakriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/31
O sadržaju članka neću trošiti vrijeme, ali s obzirom da ga autor može izbrisati, napravio sam i sliku ekrana te stranice, koju šaljem u prilogu.
Svoje argumente i dokaze sam već iznosio u žalbi i zahtjevu za izuzeće sudije, te neću da ih ponavljam sada, no ostaje činjenica da je Okružni sud ocjenio rad prvostepenog suda nepravilnim, citiram:
"Odluka prvostepenog suda kojom je tužba odbačena kao neuredna je pogrešna zbog pogrešnog pravnog pristupa konkretnoj pravnoj stvari."
Dakle, ne samo da su štiteći krijumčare i ubice sudije ukaljale ugled institucije, nego i ovakvim člancima na internetu se dodatno srozava i ono što je ostalo, jer na moje tekstove u kojima se pozivam na članove iz više od 20 Zakona, vezujući ih za relevantne teme, prezentujući fotografije, audio snimke, skenirane dokumente, najmonstruoznijeg kriminala, odgovara se "anđelima čuvarima" "dušom velikom i čistom" sudija koje imaju svoj privatni život, a "majka ih samo jednom rađa".
Na kraju se pozivam da se IZVINIM sudiji i cijelom pravosuđu.
ZATO ŠTO JE OKRUŽNI SUD KONSTATOVAO DA JE ODLUKA PRVOSTEPENOG SUDA POGREŠNA ???
Preostaje još samo da od mene zatraži izvinjenje kriminalcima iz tužilaštva i policije, koji su prikrili ubistvo, te da se izvinim ubicama...
Prije će biti da se svi oni izvinjavaju LAKTAŠKOM KLANU, na čelu sa vrhovnim mafijaškim bosom, trenutnim predsjednikom RS, zato što nisu bili sposobni "odraditi posao" i zaštititi njihove poslove, pa su sada u panici od gubitka vlasti i robije koja ih čeka, prešli na metode policijske hunte, prateći objave građana o kriminalu mafijaškog režima na internetu, privođenjem novinara i studenata, slanjem policije da otme ženama stan u Trebinju, odavno dobijen i angažovanjem specijalaca u napadu na privatan posjed komšija "Grand trejda" čiji je vlasnik Dodikov kum.
I to samo po zahtjevu neke neimenovane administrativne službe u Banjaluci, bez naredbe suda !
A I ŠTA ĆE MAFIJI SUDSKA NAREDBA, JER TU JE VRHOVNI BOS DA ODMAH OBJASNI, KAKO JE SVE BILO PO ZAKONU...

I na kraju za građane koji čitaju moje tekstove na internetu, slijedi link ka stranici gdje je objavljena Tužba za utvrđenje diskriminacije, koju je sudija pokušala da sabotira. Skrećem pažnju na tačku 2 (TUŽBENI ZAHTIJEV) gdje se jasno vidi kakav je diskriminatorski tretman u pitanju i koja prava se oduzimaju, (a ovde se radi samo o jednom danu unutar četvorogodišnje diskriminacije).
TUŽBA ZA UTVRĐENJE DISKRIMINACIJE
SVE OVO SE DOGAĐA NEPREKIDNO I VELIKI BROJ PRIPADNIKA ZLOČINAČKE ORGANIZACIJE POKUŠAVA TO DA PRIKRIJE...

PRILOZI

Okruzni sud po zalbi (24.05.2013.)
Replika na kriminal u vlasti (31.05.2013.)

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902