CLANAK 315

Nesumljivo je da su se opisani događaji odigrali, i da nesporno nisam izveden pred sud u zakonom propisanom roku, te iz Zapisnika Osnovnog suda, (takođe priloženog) vidi se i da je na snazi diskriminacija prema svim srodnicima ubijene Ivone Bajo, čime je ispunjen uslov iz člana 15 ZOZD-e "Teret dokazivanja".

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 043325 12 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

0 KM


TUŽBA ZA UTVRĐENJE DISKRIMINACIJE

ŽALBA NA RJEŠENJE OSNOVNOG SUDA

Skrećem pažnju drugostepenom sudu da je po svemu sudeći došlo do neke tehničke greške prilikom rada suda, što je vidljivo iz teksta obrazloženja u dijelu gdje se na strani 4 Rješenja, predočava tekst postavljenog tužbenog zahtijeva.
Naime, ja sam u tužbi kumulirao 4 tužbena zahtijeva označivši ih rimskim brojavima (I-IV) i to na takav način da je u dijelu označenim rimskim "I" navedeno koji su to konkretni postupci tužene RS doveli do diskriminacije, odnosno, koja su zakonom garantovana prava oduzeta.
To je praktično i glavni dio tužbenog zahtjeva jer se odnosi na samu diskriminaciju, dok su stavke "II" - "IV" imale za cilj otklanjanje negativnih posljedica diskriminacije, te objavu presude.
No iako je sud praktično doslovno naveo sve iz tog dijela, što se tiče tužbenog zahtijeva pod brojem rimsko "I" ne samo da nije predočen u cjelosti, nego nijedno slovo onoga što je napisano u rješenje ne odgovara mom tekstu iz tužbe, (dopuna koju sud navodi da je zaprimljena 18.01.2013.)!
Sud je to na pomenutoj strani 4, počev od 4-og reda, predstavio ovako:
1. Zahtijevam da se utvrdi da je tužena primjenom usmene naredbe od strane OT Bijeljina u Bijeljini, koju je izvršavala sudska policija povrijedila pravo tužioca na jednako postupanje.
I to je sve, jer se odmah prelazi na opis zahtjeva numerisanih od strane suda 2-4, a koje sam ja u tužbi obeležio odgovarajućim rimskim brojevima. Navodim sada šta zaista piše u tužbenom zahtjevu "I":
(I) Osnovni sud u Bijeljini utvrdio je da je tužena, Republika Srpska, primjenom usmene naredbe Okružnog tužilaštva u Bijeljini, koja glasi:
"ZDENKO BAJO, NJEGOVA SESTRA I SVI SRODNICI, NE MOGU PRISTUPITI U PROSTORIJE TUŽILAŠTVA"
koju je izvršavala Sudska policija, povrijedila prava tužioca Zdenka Baje na jednako postupanje, i nezakonito oduzela:
1)Dana 05.09.2012. pravo na podnošenje žalbe na navedenu naredbu, garantovano članom 16 Ustava RS!
2)Dana 05.09.2012. pravo na pristup dokumentaciji koju su o njemu prikupljali organi tužene, garantovano članom 23 Ustava RS!
3)Dana 05.09.2012. pravo garantovano članom "Prijavljivanje krivičnog djela od strane građana" iz ZKP-a!
4)Dana 05.09.2012. pravo na slobodan pristup informacijama, garantovano u članu 4 i 13 ZOSPI !
5)Dana 05.09.2012. pravo na ravnopravnost, jednakost pred zakonom i uživanje pravne zaštite, garantovano članom 4 Ustava RS!
6)Dana 05.09.2012. pravo da ne bude izložen ponižavajućem postupanju, garantovano članom 14 Ustava RS!
7)Dana 05.09.2012. pravo da se Ustavom garantovana prava ne mogu oduzeti niti ograničiti, garantovano članom 48 Ustava RS!
8)Dana 05.09.2012. pravo na nediskriminaciju garantovano članom 4 Ustava BIH !
9)Dana 05.09.2012. pravo na pravično suđenje, garantovano Ustavom, vezano za član 7 ZOP-a!
10)Dana 03.12.2012. tužena RS je donijela rješenje kojim se dozvoljava samo uvid u traženu dokumentaciju, ali ne i kopiranje kako je zahtijevao tužilac, te tako oduzela pravo garantovano članom 23 Ustava RS!
čime je u odnosu na tužioca počinjena diskriminacija!
Bez ovog dijela, tužba ne samo da bi bila neosnovana nego i besmislena, jer je ovo ključni dio tužbenog zahtjeva u kome se taksativno navode oduzeta prava, sa datumom i ukazivanjem na konkretni član iz zakona. No kako se vidi, komplatan tekst koji se odnosi na nabrajanje diskriminatorskih radnji je izostavljen iz obrazloženja rješenja.
I osnovcu bi bilo jasno da ono što je navedeno od strane suda nema nikakve veze sa tekstom koji sam ja napisao, te da se tu ne može raditi ni o pravilno utvrđenom stanju, niti o nekoj namjeri da se meni nanese šteta, nego jedino o grešci.
Da li je došlo do problema zbog opterećenosti suda, poznatim razlozima, vezano za opravdane zahtijeve administracije prema vladi, nagomilavanja materijala ili je nešto drugo u pitanju, suštinski nije bitno.

U prilogu ove žalbe su skenirani tekstovi kako kompletnog originalnog tužbenog zahtijeva:
tako i verzije koju je sud upotrijebio za obrazloženje rješenja:
Što se tiče priloženih dokaza, nesumljivo je da su se opisani događaji odigrali, i da nesporno nisam izveden pred sud u zakonom propisanom roku, te iz Zapisnika Osnovnog suda, (takođe priloženog) vidi se i da je na snazi diskriminacija prema svim srodnicima ubijene Ivone Bajo, čime je ispunjen uslov iz člana 15 ZOZD-e "Teret dokazivanja".
Predlažem da drugostepeni sud, kada se uvjeri u to da su dijelovi pod brojem 1 iz dva dokumenta u prilogu potpuno različiti, ostvari uvid u spis, uvjeri se da je prikaz autentičan, te ukine rješenje Osnovnog suda i vrati predmet na rad prvostepenom sudu, shodno stavu 3, člana 235 ZOPP-u.

PRILOZI

ORIGINALAN TUŽBENI ZAHTIJEV
OPIS ZAHTIJEVA OD STRANE OSNOVNOG SUDA

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902