Petak, Januar 25, 2013

CLANAK 299

IZ ZAKONA O ZABRANI DISKRIMINACIJE
U slučajevima kada lice ili grupa lica navode činjenice u postupku iz člana 12. ovog zakona, potkrepljujući navode o tome da je zabrana diskriminacije prekršena, navodni prekršilac dužan je da dokaže da nije prekršio princip jednakog postupanja ili zabrane diskriminacije u predmetu rasprave.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI
PREDSJEDNIKU OSNOVNOG SUDA
ZAHTJEV ZA IZUZEĆE SUDIJE ŽELJKE VAKIČIĆ

Predmet: 80 0 P 043325 12 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

0 KM


OBRAZLOŽENJE

Kao argument ovog zahtijeva u prilogu je "obrazloženje" Rješenja postupajuće sudije Željke Vakičić po navedenom predmetu 80 0 P 043325 12 P doneseno 04.01.2013. te "obrazloženje" drugog sudije u predmetu 80 0 P 041069 12 P od 07.09.2012.
Poslednji datum u ovoj tužbi koji opisujem je 05.09.2012, što je prije donošenja oba rješenja. Dakle, za vrijeme pisanja nisam imao nijedan od ta 2 obrazloženja, a tužba je zaprimljena u Sudu nekoliko dana kasnije od donošenja rješenja 80 0 P 041069 12 P od 07.09.2012!
Uvidom u tekstove oba obrazloženja vidljivo je da su identični, što znači da nisu zasnivani na znanju, stručnosti, radu uvidu i obradi tužbe, nego sudije Osnovnog suda imaju već pripremljen tekst kojim će da "obrazlože" doneseno rješenje.
Ne ulazeći sada u to da li je odluka sudije ispravna ili ne, takvo korištenje šablona u radu suda je uvreda ne samo za stranke, nego u za Sud u cjelini jer šteti ugledu tog organa vlasti.
Potpuno je nebitno šta je navedeno u tužbi, da li nedostaje eventualno samo jedan obavezni element ili više njih, pa čak ako ne nedostaje nijedan, sudija će upotrijebiti pripremljenu odluku i ubaciti u rješenje.
Samo to je dovoljno da pokažem kako postupajuća sudije nema potrebne osobine da nepristrasno, profesionalno vodi ovaj predmet. S obzirom da se radi o najmonstruoznijim krivičnim djelima, koja je prikrivala i izvršila tužena RS, te je kao logični nastavak toga brutalno gaženje ljudskih prava, sa ciljem da se spriječi istraga o tim zločinima, a sud je njen organ, nisam ni očekivao niti očekujem da će sudije raditi po zakonu, nego naravno po nalozima mafijaškog režima, odnosno biće protiv mene upotrijebljene "druge metode" o čemu sam već obavjestio predsjednika!
A sada detaljnije o tome, zašto rad suda nije profesionalan i nepristrasan, nego je kriminalan. Da li je to zbog straha za posao, ličnu sigurnost ili zbog korupcije objasniće svako posebno, kad u ovoj zemlji umjesto mafije zavlada pravo i zakoni...
Pod brojem jedan, (obilježeno osim brojem i okvirom) u šablon obrazloženju postupajuće sudije, navodi se šta navodno treba sadržati tužbeni zahtijev, te pominju i sporedna potraživanja. Uz moj komentar da ne mora biti u svakom tužbenom zahtjevu sporednih potraživanja, formalno u ovoj tužbi i nema potraživanja, (materijalnih) nego se samo traži utvrđenje. Naravno da se i zahtjev na izvršenje neke radnje može posmatrati kao potraživanje, recimo da se naredi tuženoj predaja određene dokumentacije na koju tužilac ima zakonsko pravo, a objava presude kao sporedno potraživanje!
I sada postavljam pitanje: A ŠTA TU SUDU NIJE JASNO (tužilac ne može prepustiti sudu da presudom utvrdi koja pravna posljedica proističe iz navedenih događaja), te da su potrebni datumi svake radnje!
Istina je da u samom tužbenom zahtjevu nije uz svaku radnju naveden datum, ali sam u činjeničnom stanju naveo datume i konkretno za sve stavke datum je samo jedan i to 05.09.2012. To je jedino što eventualno nedostaje od svega iz "obrazloženja".
Što se tiče tvrdnje da je neophodno navesti konkretnje ranje tužene, skrećem pažnju predsjedniku da je sudija falsifikovala moj tužbeni zahtjrv i iz prepisa izostavila svih 9 stavki u kojima opisujem pojedine radnje! Ja lično smatram da je prepisivanje tužbenog zahtjeva u ovom rješenju sasvim nepotrebno jer je sadržan u tužbi i jedina funkcija toga je da doneseno rješenje izgleda duže i ozbiljnije. Praktično se sastoji samo od odluke u par redova na koju se dodaje tekst zahtijeva i unaprijed pripremljeni šablon!
No ako se već prepisivao tužbeni zahtijev trebalo ga je prenijeti u cjelini. Umjesto da iz unaprijed pripremljenog teksta "obrazloženja" izbaci djelove koji nisu relavantni za konkretnu tužbu, sudija falsifikuje sam zahtijev i izbacuje dio da bi ga prilagodila postavljenoj matrici!
Pravougaonik označen brojem 2 sadrži naravno opet unaprije pripremljen tekst, sa pojmovima, kao što je "činjenični osnov" i "činjenično stanje".
Da ništa od ovog nije relevantno za moju tužbu pokazaću na primjeru samo jedne od stavki iz tužbenog zahtijeva:
(I) Osnovni sud u Bijeljini utvrdio je da je tužena, Republika Srpska, primjenom usmene naredbe Okružnog tužilaštva u Bijeljini, koja glasi:
"ZDENKO BAJO, NJEGOVA SESTRA I SVI SRODNICI, NE MOGU PRISTUPITI U PROSTORIJE TUŽILAŠTVA"
koju je izvršavala Sudska policija, povrijedila pravo tužioca Zdenka Baje na jednako postupanje, i nezakonito oduzela:
1)Pravo na podnošenje žalbe na navedenu naredbu, garantovano članom 16 Ustava RS!

Ovde je jasno naveden član iz Ustava na kome zasnivam svoju tvrdnju da mi pripada garantovano pravo, koje se nezakonitom naredbom takođe predočenom sprečava od strane tužene.
Tužena RS koju ne čine samo njeni organi nego i građani i to svi građani, (dakle ovom tužbom u neku ruku tužim i samog sebe) umjesto da je zasnovana na zakonima i Ustavu, radi pod punom kontrolom organizovanog kriminala. Svi organi RS i Federacije BIH, uključujući i sudove su korumpirani od strane mafije na vlasti, koja nemilice pljačka građane i budžet!
Došao sam do neoborivih dokaza da je režim, (MUP, OT Bijeljina i tužilaštvo u cjelini) umješano u prikrivanje krijumčarenja i ubistva prilikom jednog od poslova mafije. Radi se o švercu tajkuna Bobar Gavrila, koji je prvi čovjek u Bijeljini diktatora Dodik Milorada. Isti tiranin je zaprijetio ukidanjem Specijalnom tužilaštvu samo 3 dana pošto sam im dostavio dokaze o tome.
S druge strane da bi me spriječili u daljem raskrinkavanju mafije, te podnošenju prijava i dostavi dokaza kriminalci iz OT Bijeljina i komande sudske policije provode fašizam i primjenjuju tajnu naredbu koja je razotkrivena u sudskom procesu suda u Bijeljini. S obzirom da ta naredba ne samo da ne smije biti usmena i treba da je dobijem lično, nego ne može ni postajati u pravnom sistemu BIH, nego eventualno crpi pravni osnov iz zakona trećeg rajha, tužena RS pokušava da sve prikrije pritiskom na sud da opstruiše ovu tužbu.
Nisam ništa drugo ni očekivao od sudske vlasti koja oslobađa brutalnog ubicu u Doboju samo zato što je težak par stotina miliona KM i jedan od ljudi Dodik Milorada, ali je sve ovo bilo potrebno kao dokazni materijal za Strazbur, gdje će znati da uoče diskriminaciju koju ovdašnja boginja pravde ne vidi.
Na kraju pravougaonik označen brojem 3 sadrži tvrdnju da se uz tužbu moraju dostaviti dokazi i to "ne bilo koji nego relevantni dokazi". Nadalje se lažno navodi da ih nisam dostavio niti predložio.
Prije svega je brutalno pogažen zakon propisan u članu 15, "Teret dokazivanja"
1) U slučajevima kada lice ili grupa lica navode činjenice u postupku iz člana 12. ovog zakona, potkrepljujući navode o tome da je zabrana diskriminacije prekršena, navodni prekršilac dužan je da dokaže da nije prekršio princip jednakog postupanja ili zabrane diskriminacije u predmetu rasprave.
2) U slučajevima u kojima lice smatra da je snosilo posljedice diskriminacije, kao dokazno sredstvo za ostvarenje prava iz stava (1) ovog člana mogu se koristiti i statistički podaci ili baze podataka.
3) U slučajevima kada lice smatra da je snosilo posljedice diskriminacije zbog propuštanja razumnog prilagođavanja, teret dokazivanja leži na protivnoj strani.
Bilo bi dakle dovoljno samo da opišem šta se desilo i predložim svjedoke, a onda teret dokazivanje prelazi na tuženu. No umjesto toga iako sam naveo 6 stavki i priložio ih kao dokaz, sudija tvrdi da su bezvrijedni! Time ne vrijeđa samo mene nego i Sud u kome radi, jer je prvi dokaz "Zapisnik" njegov dokument. Osim toga tu su dokumenti CJB Bijeljina i OT Bijeljina, što uz sudski dokument postupajuća sudija kaže da su "bilo kakvi" odnosno nikakvi.
Uz to sam dostavio disk sa audio zapisima iz kojih se vidi tretman tužene prema meni.
Osim toga zakonom je ostavljena mogućnost da se ne prezentuju svi dokazi uz tužbu nego čak do glavne rasprave, ako nije bilo pripremnog ročišta i to u klasičnim tužbama, a ovde je posebna tužba za utvrđenje diskriminacije u kojoj teret dokazivanje prelazi na diskriminatora.

Unaprijed pripremljenim "obrazloženjem" ne samo da se ne poštuje zakon nego se pred tužioca postavljaju još drastičniji uslovi o nekim nadzemaljskim relevantnim dokazima.
Pozovite gospodine predsjedniče postupajućeg sudiju pa je upitajte, a šte je to za nju relevantan dokaz, koji ima veću težinu od dokumenata CJB Bijeljina, OT Bijeljina i Osnovnog suda u Bijeljini ???
Što se samog predsjednika suda tiče, za koga mogu samo da izrazim poštovanje prema njegovom radu i odnosu prema građanima, očekujem da ovaj zahtijev uvaži i dodijeli predmet drugom sudiji ili da ga odbije i zadrži trenutnog!
Obrazloženje tipa "ZAHTJEV JE ODBIJEN, ALI JE PREDMET DODIJELJEN U RAD DRUGOM SUDIJI" ne odražava pravu sliku i pokriva neprofesionalan, nezakonit i ponekad kriminalan rad sudija, koji će nastaviti dalje da rade ne po zakonima, nego po nalozima tajkuna i političara kriminalaca iz mafijaškog režima
...PRILOZI

UVECAJ
UVECAJ

OBRAZLOŽENJE PO PREDMETU 80 0 P 043325 12 P
OBRAZLOŽENJE PO PREDMETU 80 0 P 041069 12 P

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

Dodaj komentar

Dodaj komentar

Zapamti me