CLANAK BROJ 297

Iz krivičnog zakona Republike Srpske:
Zločinačka organizacija je udruženje od najmanje tri lica čiji članovi su se udružili radi vršenja krivičnih djela. Djelovanje zločinačke organizacije višeg stepena usmjereno je i prema ostvarivanju i zadržavanju nadzora nad pojedinim privrednim ili drugim djelatnostima, pri čemu se koristi zastrašivanjem ili nasiljem radi uticaja na druga lica da im pristupe ili im se povinuju. Zločinačku organizaciju odlikuje visok stepen povezanosti članova, unutrašnja organizacija na osnovu odnosa hijerarhije i discipline, te podjela rada. Zločinačka organizacija je osnov pojma organizovanog kriminala.

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV ZLOČINAČKE ORGANIZACIJE

U prilogu ove krivične prijave je "Službena zabeleška" koju su formalno potpisali Mićić Zoran i Čavić Zoran, te se zbog namjernih laži iznesenih u tekstu i aktivnim radnjama suprotnim Ustavu i zakonima, svrstali kao pripadnici zločinačke organizacije, čiji je cilj PRIKRIVANJE UBISTVA, KRIJUMČARENJA, SPREČAVANJE DOKAZIVANJA, POMOĆ UČINIOCIMA POSLIJE IZVRŠENJA, ne birajući pri tome sredstava zastrašivanja, koristeći čak i fašističke metode!
Pomenuti su naveli i dvoje službenika tužilaštva, sekretara Prodanović Danku i šefa pisarnice, Sekanić Vojislava, te ako je istina da su postupili prema opisanom, onda su i oni pripadnici organizacije. No ne vjerujem da je to istina, jer sam od istih obavješten ranije da sve odluke donosi "šef" misleći pri tome na "Kovačević Novaka" glavnog okružnog tužioca.
Prema ranije prikupljenim dokazima, članovi zločinačke organizacije su osim "šefa" i njegovi zamjenici, Gruhonjić Muhamed te Debeljević Milorad, a podršku su im činili pripadnici komande sudske policije Borovčanin Danko i Višnjić Ranko!
Još od početka 2010. organizacija vrši krivična djela sa opisanim ciljem, primjenjujući ne samo nezakonitu i kriminalnu, nego fašističku "usmenu" naredbu da se:
ZDENKU BAJO, BUDIMKI BOLLIN BAJO I SVIM SRODNICIMA NE DOZVOLI PRISTUP U OT BIJELJINA!
Osnovni cilj zločinačke organizacije je da pomogne kriminalnoj grupi koja je prilikom krijumčarenja u Univerzal, 23.07.2009. ubila Ivonu Bajo, a sve su prikrili pripadnici MUP-a i OT Bijeljina. Pošto znaju da imam dokaze o svemu donosi se odluka da se fotodokumentacija ne daje porodici, ne odgovara na pitanja i zahtjeve, te da se spriječi direktna dostava novih dokaza i podnošenje prijava na zakonom propisani način!
Navedena lica su nesporno činila krivična djela, ali osnovano sumnjam da su neki od njih a možda i svi bili pod pritiskom političkog mafijaškog vrha, odnosno prisiljeni na poslušnost u strahu za posao ili čak život...

OBRAZLOŽENJE

1) Dana 05.09.2012. spriječen sam od strane navedene organizacije da ostvarim više prava garantovanih zakonom, na šta sam ranije pismeno i usmeno upozoravao više puta počinioce! U tekstu zabeleške pasus označen brojem 1 sa desne strane dokumenta, lažno se navodi da sam "narušio javni red i mir" U PRIZEMLJU ZGRADE, što je osporeno na pretresu od 03.12.2012. (80 1 Pr 007070 12 Pr, kompletan zapisnik je na disku u prilogu, a takođe je dostupan istražnim organima preko Osnovnog suda) kada svi svjedoci isključuju bilo kakav incident unutar zgrade
2) Brojem 2 označen je pasus u kome se tvrdi "da me ne mogu primiti", te "da ću biti pismeno obavješten"
Da je to gnusna laž dokaz je dopis br. IT-18/12 od 31.08.2012. (5 dana ranije) priložen uz ovu prijavu iz koga se vidi ne samo da sam već "obaviješten" nego i da nemaju namjeru poštovati zakon, prikrivajući fotodokumentaciju! Takođe je bitno istaći da zahtijev nisam podneo nekoliko dana ranije što se lažno prikazuje, nego još 15.11.2010. vidljivo u priloženoj kopiji zahtjeva, a postoje i drugi, od kojih je najstariji iz februara 2010, (skeniran na disku)
Dokument od 12.09.2012. br. KTA-596/09, koji je u prilogu, nastao 7 dana poslije incidenta pokazuje da mi se odobrava to što sam tražio još prije skoro 3 godine, a ogranizacija je smišljeno lagala svo ovo vrijeme...
3) Pod brojem 3 je navedena laž da se radi o "protestu" no moj cilj je bio da pošto se sprečavam u dostavi dokaza, pokažem javno fotografiju materijalnog dokaza ubistva, te se suprotstavim brutalnom pravnom nasilju kriminalaca! Smišljeno se sakriva i uopšte ne pominje fotografija torbe presječenog kaiša iako je formata A4!
4) Na stranu to što je obična laž tvrdnja obilježena brojem 4, podsjećam da prema Ustavu RS, član 32 građani imaju pravo iznositi javno mišljenje o radu državnih organa i za to ne smiju biti kažnjavani. To što se pripadnicima organizacije ne dopada istina da su kriminalci kao i trenutni predsjednik, je njihov problem i krivica...
5) Pod ovim brojem su gomile laži potpisnika, jer tvrde da tekstovi sadrže tvrdnje : "Vrhovni kriminalac Milorad Dodik i Bobar Gavrilo", nasilna smrt inspektora MUP-a "Ace Teodorovića"! Tačno je jedino da je pisalo "Zaustavimo spregu mafije i tužilaštva". Na disku se nalaze originalni plakati, a postoje i primjerci zaplenjeni od strane CJB Bijeljina i kopije u Sudu po već navedenom predmetu, iz kojih se vidi da su policajci lagali u zabilješci!
6) Pod ovim brojem isti tvrde da sam počinio prekršaje iz člana 7 i 8, što je naravno dvostruka laž unaprijed smišljena i pripremljena. Prije svega tekstovi nisu uvredljivi jer se član 7 ne odnosi na državne organe, u skladu sa relevantnim članom Ustava, nego na uvrede tipa OVA RASA JE OVAKVA, SA ONIMA TREBA ONAKO, ONA JE VJERA TAKVA, ITD...
Nadalje su se sasvim izblamirali sa članom 8, što je i izbačeno iz optužbe, jer proizilazi da su se policajci, njih četvorica uplašili od mene, a istina je da tretirajući me kao stoku, otimajući zakonom garantovana prava grubim i bezobraznim ponašanjem i kako se vidi neprestanim lažima, oni vrijeđaju mene
7) Tvrdnja da su građani "negodovali" prolazeći pored mene je još jedna neistina zločinačke organizacije, koja nema nijednu prijavu ili svjedočenje građana nego samo svoje gnusne laži!
8) Pasus pod brojem 8 je potpuno tačan, ali je bitan zbog opisa "da su me sveli na trotoar"! Kako sam i predvidio, izbjegavanje zakonom propisane procedure da se izvedem pred sud u roku od 12 sati je izvršeno da se utiče na svjedoke šta treba da slažu. Tako je osim već navedenog pripadnika zločinačke organizacije Čavića, na suđenju lagao i policajac Stokić, koji je tvrdio da me je zatekao pred vratima, iako sam bio na trotoaru, što se vidi u zabilješci. Policajac Minić Dejan je jedini pokazao čast i moral, ali su i njega natjerali da me "premjesti" na stepenik, kako bi opravdali hapšenje na trotoaru u navodno demokratskoj zemlji, gdje je garantovana sloboda mišljenja i javnog izražavanja!
9) Pod ovim brojem su 2 pasusa i to prvi sa ispravnim, zakonitim stavom da se prema članu 7 moram izvesti pred sud u roku od 12 sati, a drugi je posebno zanimljiv. Naime sudski policajac Mićić Zoran je na moj stav da samo tražim poštovanje Ustava i prava garantovanih zakonom rekao, citiram: "NE TREBA TI DATI NIKAKVA PRAVA! TAKVE KO ŠTO SI TI TREBA ZATVORIT NA SOKOLAC". Potom je mudro izbjegao da dođe na pretres, iako je uredno pozvan, a niko od 3 preostala svjedoka, koji su to dobro čuli se "nije sjećao" te "dijagnoze" dr. Mićića.
No srećom je postupajući sudija shvatio da se radi o lažima i pročitao mi tekst zabilješke, u kome stoji da konzilij zločinačke organizacije smatra kako je moje "ponašanje uzrokovano dejstvom narkotika ili psihičkim poremećajem".
Time se razotkriva plan meni poznat i od ranije, da svoje fašističke metode kriminalci opravdavaju tvrdnjama da mi sprečavaju ulazak zbog toga što sam ludak, koji ne zna šta priča i nešto je umislio u svojoj paranoji...
Da li će svoje laži objašnjavati uticajem narkotika da bi opravdali krivična djela ostaje da se vidi.

Slikovit primjer bestidnih laži su izjave date sudu u različito vrijeme i različitim predmetima, od više pripadnika sudske policije, o tretmanu koji se provodi nada mnom.
U poslednjem tekstualnom prilogu prvo svjedok Mićić opisuje to kao goli fašistički tretman, diskriminacije prema cijeloj porodici ubijene djevojčice, a potom kada sam to već objavio na internetu, svjedok, Glamočić kaže da postoji naredba o zabrani ulaska za mene, a za druge se NEĆE izjašnjavati.
Potom načelnik Borovčanin, tvrdi da se naredba odnosi samo na mene, i da NE ZNA šta smatraju policajci pod njegovom komandom. Na kraju, svjedok Čavić tvrdi da naredba u stvari glasi da mi se dozvoli pristup uz prethodno kontaktiranje tužilaštva.
Vidljivo je da usmena naredba "evoluira" od fašističke preko diskriminatorske, do skoro zakonite, a ko je ovde pod uticajem narkotika, da li ja ili neko drugi ustanoviće istraga.
Ne traba zaboraviti i odgovorno lice koje je donijelo odluku da se ne izvodim pred sud u zakonskom roku, nego 3 mjeseca kasnije, sa očitom namjerom da se utiče na svjedoke i falsifikuje optužnica! Tako je na pretresu dodato da sam narušio mir i VIKOM ??? Podsjećam da niko od svjedoka nije rekao da me je upozorio na viku, a što je još važnije u moru laži pisanih u zabilješci, Mirić i Čavić, nigdje ne pominju da sam bilo šta vikao, čega se "prisjeća" na pretresu svjedok Čavić, dok policajac Stokić, kaže da sam "galamio".
Sve to je imala predstavnik CJB Bijeljina prilikom podnošenja zahtijeva i ne potencira viku, nego se to čini naknadno kada se izvršio pritisak na svjedoke da daju lažne izjave.
Dakle proizilazi, kako sam po tvrdnji Čavića na suđenju vikao kao ludak neke parole, više puta, a potom oni to zaboravljaju i ne pominju u zabilješci, a baveći se dijagnozom mog psihičkog stanja, te se potom naprasno svega prisjeća jedan od njih. Izostanak svjedoka Mićića je predstavnik MUP-a, Turuntaš Sretanka, prvo pokušala prikriti, te sam morao intervenisati, na šta je odgovorila, da ne zna kakvi su "privatni razlozi" svjedoka ???
Očito je i ona učesnik ovog montiranog slučaja, sa lažnim svjedocima i prevarama, posebno imajući u vidu da je dodala "viku" na samom pretresu, čega nije bilo u zabilješci. Da li je lično pisala zahtijev i navela svjedoke da lažu na sudu, ili je to uradio neko drugi, neka ispriča tužiocu.
I na kraju objašnjenje zašto je sve ovo bilo potrebno zločinačkoj organizaciji.
Na disku se nalazi web stranica "Zlocin sa potpisom rezima" sa tekstom krivične prijave, (izvorno upućene Ustavnom sudu, VSITV-u SIPI, KT Sarajevo) uz fotografije koje pokazuju na koji je monstruozan način falsifikovano ne samo mjesto zločina i materijalni dokazi nego i autopsija. Na istoimenom video zapisu je emisija OBN televizije Vox populi, emitovana 15.10.2012. u kojoj voditelj, čita tekst te prijave, sa većinom slajdova.
Preporučujem prvo gledanje snimka, a potom čitanje teksta, jer su fotografije jasnije, dok u snimku nisu sve prikazane, a postoji i nekolika manjih grešaka prilikom čitanja, što nije čudno jer je emisija koja traje prosječno oko 5-6 minuta, uprkos uloženom trudu da se što brže pročita trajala dvostruko duže...
Navedene osobe i neke koje nisu imenovane a što će otkriti istraga su učestvovale na manji ili veći način u izvršenju više krivičnih djela sa ciljem da me spriječe u dokazivanju ubistva Ivone Bajo, prikriju fotografije koje dokazuju falsifikovanje mjesta zločina, dokaza, i čak same obdukcije, te pomognu kriminalcima iz vrha vlasti da izbjegnu zasluženu kaznu. Možda i nisu znali kakav monstruozan zločin prikrivaju!
SADA TO MOGU DA SAZNAJU, A SAZNAĆE I GRAĐANI, KOJI ĆE OVU PRIJAVU VIDJETI NA INTERNETU...


PRILOZI

1) SLUŽBENA ZABELEŠKA
2) ZAHTIJEV 15.11.201..
3) OBAVJEST 31.08.2012.
4) OBAVJEST 12.09.2012.
5) IZJAVE SVJEDOKA
6) DISK SA DOKAZIMA

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902