CLANAK 300

Uz sve ranije materijale koje sam dostavio, možete se uvjeriti kakvim su se sve metodama koristili korumpirani službenici državnih organa da bi prikrili krijumčerenje Dodikovog prvog čovjeka u Bijeljini Bobar Gavrila.

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U DOBOJU
GLAVNOM OKRUŽNOM TUŽIOCU

Podsjećam da je Ustavom garantovano pravo građanima da traže i dobiju podatke o sebi, Član 23:
Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama.
Stoga je nezakonit i neustavan svaki pokušaj da mi se dokumentacija koju sam tražio uskrati, obrazloženjima tipa da će odluku o tone donijeti postupajući tužilac. S obzirom da istrage nema, ne postoje ni razlozi da se materijal krije.
Navodno su osobe koje su me prijavile, (inače tužioci) bili svjesni da nema elemenata krivičnog djela, ali su to učinili iz straha. Sada bi trebalo da kolege iz OT Doboj pripomognu da se cijeli događaj zataška, kao da ga nije ni bilo time što će odbiti da poštuju zakon i dostave mi dokumentaciju, zbog "sitne greškice" tužilaca iz OT Bijeljina!
Stvari naravno uopšte ne stoje tako, jer sam prijavljen pošto sam objelodanio da imam dokaze o krivičnim djelima više lica, pa i pripadnika tužilaštva, te da će svi odgovorni završiti u zatvoru. Umjesto da daju objašnjenje za sve neragularnosti, počev od materijalnog dokaza koji su prali benzinom, pa nadalje, tužioci su napravili plan da mi te dokaze otmu šaljući policiju da odnese računar. Tako vi dakle ne biste pomogli da se prikrije neka greškica, nego postali saučesnici u prikrivanju ubistva i krijumčarenja, za šta sam objavio dokaze na internetu i proslijedio izvan zemlje:
ZLOCIN SA POTPISOM REZIMA
Nedavno sam na osnovu istog prava dobio sve zabilješke sudske policije o meni, čiji popis prilažem, a uz novi zahtjev za informacije dostavljam i jednu od tih zabilješki iz koje se vidi da nam je još 2010 lažno predstavljano da predmet Ivona Bajo nije u nadležnosti OT Bijeljina, te smo majka ubijenog djeteta i ja pri pokušaju da dostavimo nove dokaze glavnom tužiocu, spriječeni u tome, zarobljeni od strane sudske policije i držani 5 sati bez ikakve potvrde o lišenju slobode.
Uz sve ranije materijale koje sam dostavio, možete se uvjeriti kakvim su se sve metodama koristili korumpirani službenici državnih organa da bi prikrili krijumčerenje Dodikovog prvog čovjeka u Bijeljini Bobar Gavrila.
No kako se vidi iz razvoja događaja nisu uspjeli u tome i samo je pitanje dana, kada će kriminalni politički vrh u cijeloj zemlji da bude pod istragom i procesuiran.
Več prije nekoliko dana me je službenica tužilaštva djelimično izvjestila po pitanju zahtjeva koji sam dostavio u OT Doboj! Nisam uspio da čujem o kome se radi, ali je važnije od toga da je osoba bila izuzetno profesionalna i ljubazna, što doprinosi ugledu vašeg tužilaštva!
Radi se o mom zahtijevu za kopiranje spisa T14 0 KT 0000948 10.
S obzirom da ne znam šta sve spis sadrži, ne mogu ni znati koji dokumenti bi bili potrebni za kopiranje, te stoga uopšteno, ne trebaju mi dokumenti čiji sam ja autor i potpisnik, a od svih drugih za koje znam da postoje imam samo "Naredbu" Okružnog suda za pretres prostorija, "Zabilješku" CJB Bijeljina, potpisanu od Ace Teodorovića od 19.03.2010. i moju "Izjavu" datu u CJB Bijeljina 24.03.2010.
Svi ostali dokumenti iz spisa bi teoretski mogli da budu važni, a potenciram slijedeće:
1) Sve "Zabilješke" i ostale dokumente načinjene od strane MUP-a
2) Sve dokumente potpisane od strane tužioca iz OT Bijeljina
3) Zahtijev MUP-a u kome se traži izdavanje "Naredbe" i "Odobrenje" tužioca po tom zahtijevu, što je navedeno u tekstu "Naredbe"
4) Odluka o nesprovođenju istrage i obrazloženje tužioca iz OT Doboj o tome

Osim već navedenih trebalo, je da postoji i "Izvještaj" MUP-a o posebnim istražnim radnjama, koga kako sam obaviješten nema, što sam i očekivao.
Iz Okružnog suda u Bijeljini sam obavješten, da naredba za te radnje nije izdata, te se potvrdila moja sumnja da je sve urađeno nezakonito i prikriveno ne samo od mene nego i od OT Doboj.
Poznato je da se i samo prijavljivanje i poseban nadzor prikrivaju od strane podnosilaca, čak tvrdnjama tipa, da sam sve izmislio, te mi je veoma važno da imam dokumente koji će dokazati da nijedna moja radnja nije bila usmjerena na "Ugrožavanje sigurnosti" bilo koga, te da je istraga obustavljena, ili se neće sprovoditi.
Pomenuta optužba služi kao izgovor da se na nazakonit način ne dozvoli pristup ne samo meni nego nikom od srodnika djevojčice Ivone Bajo, za čije ubistvo i prikrivanje ubistva imamo dokaze, a u prilogu je jedna od zabilješki sudske policije koja me sprečava u ostvarenju više prava garantovanih zakonom, bez naredbe suda, bez pismenog rješenja i mogućnosti žalbe, opravdavajući to tvrdnjama da sam ludak ili psihopata.
Tekst te zabilješke sa "dijagnozom" da sam pod uticajem narkotika ili psihički poremećen sam ranije poslao na internet adresu OT Doboj, a da bih došao do tog dokaza, do snimaka falsifikovanja obdukcije ubijenog djeteta i do sad se ispostavilo lažne informacije da je Izvještaj CJB Bijeljina o nadzoru nada mnom proslijeđen u OT Doboj, morao sam se suprotstaviti nezakonitom otimanju prava, odbiti naredbu da se udaljim, "zaprijetiti" da ću dolaziti svaki dan dok ne dobijem podatke, te provesti nekoliko sati u zatvoru, do 01:30 narednog jutra.
Dakle, to što tražim prava garantovana zakonom, znači da sam lud, drogiran, neuračunljiv...
I takvom "psihopati" su sledeći put predali disk sa fotografijama, uz doneseno riješenje, a što sam tražio još od 2010 godine. Sve što se u međuvremenu desilo je bilo sa ciljem da se više monstruoznih krivičnih djela prikrije!
Naravno, moguće je da se prijava podnese samo iz straha iako nema osnova, ali tvrditi da "prijetim" i drugim osobama, koje to nisu tražile, bez njihove dozvole, je malo neobično, a postaje sumnjivo kad se zna da je uslijedilo poslije mog otkrivanja materijalnog dokaza ubistva, što ukratko obrazlažem.
- obavještavam tužioca da postoji torba presječenog kaiša opranog hemijskim sredstvom, tražeći da se to tretira kao novi dokaz, jer nije bilo pomena u prethodnih 6 mjeseci i objašnjenje kako je došlo do toga da nestane iz istražnih radnji.
- nerednih 50 dana umjestio toga tužilac izbjegava susrete i razgovore sa mnom, što meni dokazuje da je predmet sakriven od strane MUP-a i tužilaštva.
- pismeno obavještavam odgovorne da će zbog prikrivanja ubistva završiti u zatvoru, te da imam osim fotografija torbe i druge dokaze.
- reakcija na to je umjesto objašnjenja, lažna prijava sa osnovnim ciljem da mi se odnese računar
- pošto sam imao u vidu takvu mogućnost, dokaze sam poslao izvan zemlje i neutralisao uništavanje podataka
- kako je cijela akcija bila kontraproduktivna, negira se i prijava i nezakoniti nadzor, a ja nemam nikakav dokaz da nisam pod istragom, što se koristi, da me sprečavaju u raskrinkavanji kriminalaca, predstavljajući me ludim
Materijal iz spisa će dati odgovore na mnoga pitanja i motive za pojedine radnje.
Ukoliko nije u suprotnosti sa pravilima, svi dokumenti mi mogu biti dostavljeni kao skenirani u digitalnom obliku na disku, uz štampani popis sadržaja, odnosno dokumenata koji mi se dostavljaju...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902