CLANAK 295

Osim što su falsifikovali ne samo opis koji sam ja izneo, nego i odgovor tuženog, navedeni sudci su smišljeno "propustili" da pozovu svjedoke koje sam predložio, kao i da po službenoj dužnosti zatraže spis koji sam identifikovao, znajući da u njemu stoji da je samo jeda tužilac službeno postupao, te ne bi mogli ostvariti plan o pomoći tuženima!

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV SUDIJA

Po članu 347 KZRS "Zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja"
a vezano za član 376 KZRS "Povreda zakona od strane sudije"
Sudija Ustavnog suda Republike Srpske ili sudija suda u Republici Srpskoj, u sudskom postupku s ciljem da drugom pribavi kakvu korist ili da mu nanese kakvu štetu, donese nezakonitu odluku ili na drugi način prekrši zakon, kazniće se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.


OBRAZLOŽENJE

Dana 19.03.2010. građani Debeljević Milorad i Gruhonjić Muhamed su u sklopu akcije organizovane kriminalne grupe izvršili lažno prijavljivanje krivičnog djela, navodeći da "Ugrožavam sigurnost" kako njima tako i nekim drugim osobama, od kojih niti su dobili dozvolu za to niti im je rečeno da su ugroženi od bilo koga. Iskoristili su činjenicu da su zaposleni u OT Bijeljina i inicirali da bez ijednog argumenta pripadnici CJB Bijeljina podnesu zahtjev za zakonom predviđene radnje, (pretres prostorija i informativni razgovor) te tajne nezakonite radnje danonoćnog praćenja, nadziranja, presretanja i pretresanja, stražarenja ispred moje kuće, a sve bez naredbe suda!
Kako je osnov za sve bilo moje pisanje da će svi oni koji su učestvovali u prikrivanju ubistva Ivone Bajo završiti u zatvoru, nikada nije podignuta optužnica protiv mene, a iz OT Bijeljina negiraju i prikrivaju dokumentaciju o tome, tvrdeći da tih radnji nije ni bilo. Stoga preduzimam više pravnih radnji za dokazivanje krivičnih djela pomenutih lica, među kojima i tužbu za nadoknadu nematerijalne štete, uzrokovane lažnom prijavom!
Iako sam u tekstu tužbe, (Predmet: 80 0 P 034147 11 P) jasno i precizno naveo da tuženi nisu nastupali službeno, citiram:
3. ČINJENICE NA KOJIMA TUŽILAC ZASNIVA TUŽBENI ZAHTJEV
Tuženi su nastupili kao građani i lažno me optužili za "Ugrožavanje sigurnosti", nakon čega su "zloupotrijebili svoj položaj" i po riječima inspektora kriminalističke policije, NAREDILI IM, da podnesu Zahtijev za sve kasnije radnje protiv mene.

Nadalje sam istakao da sve to mogu potvrditi i akteri događaja, (navod iz tužbe):
Sem toga svoje tvrdnje namjeravam dokazivati i svjedočenjem inspektora Maksimović Bojana, te Jovičević Zorana, ukoliko tuženi ne priznaju krivnju i ne prihvate odgovornost, odnosno sami ponude nagodbu bez Pretresa!
Jedan od tuženih je u svom odgovoru, predložio da sud pribavi spise iz OT Bijeljina, kao dokaz svojih tvrdnji te sam se na pripremnom ročištu odredio i po tom pitanju:
Što se tiče prijedloga da Sud pribavi spise iz OT Bijeljina, pridružujem se tome i identifikujem spis o kome se radi, a pominje se u odgovoru CJB Bijeljina na moj zahtijev, (Izvještaj 10-02/3-1-230-236/10 KU-148) mada sam uvjeren da je taj spis djelimično ili u cjelosti uništen, s obzirom da OT Bijeljina osporava njegovo postojanje...
No daleko dajsnažniji argument koji je išao u prilog mojih tvrdnji je stav iz odgovora na tužbu Debeljević Milorada, koji na dva mjesta jasno ističe da NIKADA NIJE SLUŽBENO POSTUPAO NITI IMAO BILO KAKVU RADNJU, te da su moje optužbe IZMIŠLJENE, što sam efektno raskrinkao prilažući kao dokaz Zabilješku MUP-a i izjavu sekretara OT Bijeljina o tom događaju iz kojih se jasno vidi da ništa nije izmišljeno, a kako tuženi nisu priložili nijedan dokument iz koga bi se vidjelo potpisom i pečatom njihovo eventualno službeno postupanje, niti su se pojavili na glavnoj raspravi, nije ni unesen nijedan argument o bilo kakvom službenom nastupu.
Jedina radnja tuženih je bila "prijetnja" Gruhonjić Muhameda, sudiji da odmah odbaci tužbu na pripremnom ročištu, jer on navodno ne može nikada biti tužen niti krivično niti parnično, inače citiram "neće dolaziti na glavnu raspravu, nego će upotrijebiti druge metode"!
Da je to netačno pokazuje i član 87 ZOVSITV, stav 2, koji sam više puta navodio:
Imunitet sudija i tužilaca (ZOVSITV)
(1) Sudija ili tužilac ne može biti krivično gonjen, uhapšen ili zadržan u pritvoru niti može odgovarati u građanskom postupku za mišljenja koja daje ili za odluke koje donese u okviru svojih službenih dužnosti.
(2) Posjedovanje imuniteta neće spriječiti ili odgoditi istragu u krivičnom ili građanskom postupku koja se o nekoj stvari u skladu sa zakonom vodi protiv sudije ili tužioca.

A kakve su to "druge metode", vidjelo se iz postupanja nadležnih sudija! Iako je iz dokumentacije sasvim jasno da su tuženi ne samo nanijeli štetu meni nego i izvršili krivično djelo, prvo sudija Mićić Ljubiša, a potom i sudije Ivica Sekulić, Milenko Marković i Vedrana Stojanović, brutalno falsifikuju dokaze i jasan stav tuženog da nije nastupao službeno i za šta ne postoji nijedan dokument, predstavljajući sve kao službene radnje!
ZA DOGAĐAJE KOJE SAM "IZMISLIO" I U KOJIMA TUŽENI KAKO TVRDI NIJE POSTUPAO, DAKLE SVE SAM SLAGAO, SUDIJE IZVLAČE ZAKLJUČAK DA SU SE DESILI, I TO POTPUNO REGULARNO, IAKO NE POSTOJI NIJEDAN DOKUMENT SA POTPISIMA TUŽENIH, KOJI UKAZUJE NA SLUŽBENO POSTUPANJE!
Pomenute sudije su smišljeno pružile pomoć tuženima i time mi nanijeli štetu! Da li zbog primjene "drugih metoda" od strane tuženih, zbog njihovog statusa ili imaju neke druge motive, na istrazi je da ustanovi!
Osim što su falsifikovali ne samo opis koji sam ja izneo, nego i odgovor tuženog, navedeni sudci su smišljeno "propustili" da pozovu svjedoke koje sam predložio, te da po službenoj dužnosti zatraže spis koji sam identifikovao, znajući da u njemu stoji da je jedini tužilac koji je službeno postupao, g. Šabić Muris, te ne bi mogli ostvariti plan o pomoći tuženima!
Imajući u vidu da su g. Gruhonjić i Debeljević izvršili lažnu prijavu sa ciljem da mi se otmu dokazi o učestvovanju nekih tužilaca iz OT Bijeljina u prikrivanju ubistva Ivone Bajo, prilikom krijumčarenja tajkuna Gavrila Bobara, proizilazi da su pomenute sudije izvršile i više drugih krivičnih djela sa ciljem da se "Pomogne počiniocu poslije izvršenja krivičnog djela".
Kao prilog ove krivične prijave su odgovori tuženih na moju tužbu, te disk na kome se nalaze skenirani dokumenti, relevantni za ovu prijavu, (zabilješka, presude, prilozi tužbe, koje originalne dokumente može pribaviti tužilac zadužen za ovu prijavu) a takođe i materijal koji dokazuje zašto su izvršena sva ta krivična djela od strane prvo OT Bijeljina, pa onda i navedenih sudija!
Na disku se nalazi web stranica "Zlocin sa potpisom rezima" sa tekstom krivične prijave, (izvorno upućene Ustavnom sudu, VSITV-u SIPI, KT Sarajevo) uz fotografije koje pokazuju na koji je monstruozan način falsifikovano ne samo mjesto zločina i materijalni dokazi nego i autopsija. Na istoimenom video zapisu je emisija OBN televizije Vox populi, emitovana 15.10.2012. u kojoj voditelj, čita tekst te prijave, sa većinom slajdova.

Preporučujem prvo gledanje snimka, a potom čitanje teksta, jer su fotografije jasnije, dok u snimku nisu sve prikazane, a postoji i nekolika manjih grešaka prilikom čitanja, što nije čudno jer je emisija koja traje prosječno oko 5-6 minuta, uprkos uloženom trudu da se što brže pročita trajala dvostruko duže...
To što su sudije pomogli tuženima u nekom procesu je jedna stvar i može biti uzrokovana raznim faktorima pa i greškom i neznanjem, no ovim materijalom jasno dokazujem da se radi o djelovanju organizovane kriminalne grupe, koja je unutar institucija sistema!
Uhvaćen sa neoborivim dokazima o krijumčarenju i ubistvu, mafijaški režim, je prvo izvršio pritisak na MUP i OT Bijeljina da sve unište otimanjem računara sa dokazima, a kada ih je to dovelo u još teži položaj, prave pritisak na sudije da pomognu krivcima i prikriju sve prethodne zločine.
Potpuno je jasno i za to imam dokaze da iza svega stoji Milorad Dodik, koji je potegao veze da bi prikrio krijumčarenje Gavrila Bobara, sa ciljem da se ne dovede u vezu sa transakcijama narko mafije preko Bobar banke, a što su prikrivali još od 2008. godine, svojevremeno prijeteći i Specijalnom tužilaštvu ukidanjem, samo 3 dana pošto sam im dostavio dokaze!
S obzirom na sve dok pomenuti tiranin i diktator ne bude skinut sa vlasti i završi na robiji za sve svoje pljačke i prikrivanje ubistava, ne postoji tužilac koji će se usuditi raditi po ovoj prijavi, tim prije što su u pitanju sudije, no i kad se to desi, jasno je da niko iz OT Bijeljina ne treba da postupa, jer su u pozadini najteža zamisliva krivična djela nekih njihovih pripadnika!

PRILOZI


ODGOVOR DEBELJEVIĆA
ODGOVOR GRUHONJIĆA
DISK SA DOKAZIMA

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902