ČLANAK 1030

Da Danko Borovčanin, falsifikuje dokumentaciju i naređuje službenicima da lažu pred sudom, dokazao sam u sudskom postupku, koji je postao pravosnažan a kopiju "Rješenje 80 0 Pr 097548 18 Pžp od 27.02.2019." drugostepenog suda i prilažem. Razlog za ovo kriminalno postupanje Borovčanin Danka je prikrivanje ubistva osmogodišnje djevojčice, izvršeno prilikom krijumčarenja narkotika u Bobar grupu a snimci predmeta koji dokazuju ubistvo i za koji sam postavio pitanje u zahtjevu a spriječen od strane sudske policije u ostvarenju prava se nalaze u prilogu...

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

DOPUNA 4 NA AP-1282-18

Prije nekoliko dana dobio sam odluku, Ureda disciplinskog tužioca "UDT 16893-17 od 19.02.2019." u kojoj se navodi da je po mojoj pritužbi za događaj od 15.07.2016. utvrđena odgovornost referenta koji navodno nije dostavio zahtjev sudskoj upravi.
Takođe se navodi da je protiv odgovornog referenta, predsjednik suda preduzeo potrebne mjere ali o čemu ja nikada nisam obaviješten sve do ove odluke ureda disciplinskog tužioca.
Nekoliko mjeseci kasnije, tačnije u januaru 2017, sam zahvaljujući sudiji osnovnog suda dobio "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." tužilaštva, u kome se tvrdi da tužilaštvo "nema saznanja" o oštećenju predmeta a o kom predmetu sam postavio pitanje, (prilog "Zahtjev za Osnovni sud od 15.07.2016.") pod tačkom 4.
U međuvremenu sam više puta dolazio i tražio da sudska policija o svemu obavijesti tužilaštvo i osnovni sud ali načelnik sudske policije, zločinac Borovčanin Danko je odbijao da to učini i kako se vidi sačinio dokument "Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016." kojim traži da mi se zabrani pristup sudu i tužilaštvu, opisujući me kao psihički poremećenog, nenormalnog narkomana i slično.
Ne bi me uopšte iznenadilo da je on i zaustavio taj zahtjev, pošto smišljeno prikriva ubistvo osmogodišnje devojčice Ivone Bajo godinama ali ovdje je bitno da je događaj po ovoj apelacije od 15.12.2016. kada sam tražio od sudske policije da prekinu sa kršenjem, Ustavom garantovanih prava i odmah obavijesti tužilaštvo i sud, iskorišten da se protiv mene pokrene postupak, prikrivani su dokazi i ključni svjedok, kako bi druga dvojica svjedoka instruisani od borovčanin danka, lagali pred sudom te izdejstvovali kaznu za mene od 1700 maraka.
Da Danko Borovčanin, falsifikuje dokumentaciju i naređuje službenicima da lažu pred sudom, dokazao sam u sudskom postupku, koji je postao pravosnažan a kopiju "Rješenje 80 0 Pr 097548 18 Pžp od 27.02.2019." drugostepenog suda i prilažem.
Razlog za ovo kriminalno postupanje Borovčanin Danka je prikrivanje ubistva osmogodišnje djevojčice, izvršeno prilikom krijumčarenja narkotika u Bobar grupu a snimci predmeta koji dokazuju ubistvo i za koji sam postavio pitanje u zahtjevu a spriječen od strane sudske policije u ostvarenju prava se nalaze u prilogu "Snimci dječjeg ruksaka".
SVJEDOCI SU LAGALI A BOROVČANIN FALSIFIKOVAO ČINJENIČNO STANJE I U OVOM POSTUPKU ALI SUDIJA SEKULIĆ CVIJETA JA SMIŠLJENO PRIKRILA KLJUČNOG SVJEDOKA, PODMETNULA SNIMKE DALJE KAMERE PRIHVATILA LAŽI, (PREZIMENJAKA ILI ČAK ROĐAKA), SEKULIĆ DUŠANA I ČIVIĆ OMERA ITD, KAKO BI POMOGLA ZLOČINCIMA KOJI GODINAMA PRIKRIVAJU UBISTVO OSMOGODIŠNJE DJEVOJČICE...

PRILOZI

UDT 16893-17 od 19.02.2019.
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Zahtjev za Osnovni sud od 15.07.2016.
Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016.
Rješenje 80 0 Pr 097548 18 Pžp od 27.02.2019.
Snimci dječjeg ruksaka

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902