ČLANAK 604

Republiku Srpsku, Federaciju BIH i BIH u cjelini tretiram kao OKUPATORSKU, MAFIJAŠKU, FAŠISTIČKU ZLOČINAČKU ORGANIZACIJU, sve njene službenike i sluge kao neprijatelje, kriminalce i izdajnike, koji će u budućnosti krivično odgovarati za sve zločine koje čine ne samo prema mojoj porodici i meni nego prema svim nevinim građanima...

POJMOVI U TEKSTU ŽALBE

1) ZLOČINAČKA ORGANIZACIJA, (u nastavku ZO) je pojam iz Krivičnog zakona ali suviše blag jer je u pitanju lopovska banda najgorih kriminalaca, zločinaca i monstruma, koji djeluju udruženi sa pozicija u organima vlasti RS. Nemaju nikakve veze sa zakonima RS, prisvajaju sebi prava koja nemaju prema zakonima a garantovana prava građanima otimaju u svrhu konstantne pljačke milijardi maraka i evra iz budžeta, preko banaka, namještenih tendera, javnih nabavki, nezakonitom privatizacijom, i drugim vrstama privrednog i finansijskog kriminala. Članovi ZO su samozvani predsjednik RS, članovi vlade, većina poslanika, većina a moguće i sve sudije, većina a moguće i svi okružni tužioci (u svakom slučaju SVI koji su bilo kada postupali u bilo kom predmetu, vezanom za mene uključujući i one koji su donosili odluke u moju korist, kao recimo OT Doboj, poslije lažne prijave, jer je istraga razvlačena 30 mjeseci), visoko rangirani službenici MUP-a, gradskih uprava, vođe stranaka na vlasti, komanda sudske policije i svi oni koji svjesno krše zakonske odredbe i pružaju pomoć počiniocima krivičnih djela. Suštinski RS nije ZO jer nju čine njeni zakoni nego su to kriminalci u organima RS ali su toliko uticajni, koriste i zloupotrebljavaju pozicije moći na kojima se nalaze te sam prisiljen u skladu sa ZOO, svojim neprijateljima označiti organe odnosno Republiku Srpsku, čime se stvara znak jednakosti između RS i ZO...
AUUUUU, ALA SIPA...
2) PRIPADNIK ZLOČINAČKE ORGANIZACIJE, (u nastavku PZO) je član organizacije iz tačke 1, formalno zaposlen u organima RS a u stvari instaliran od strane mafije sa zadatkom da pruži logističku pomoć pripadnicima političko tajkunske mafije prilikom pljački naroda i države a kako je javno razotkriveno samo preko BIB, Bobar i Banke Srpske pokrali su od 1,5 do 2 milijarde evra. PZO je prije svega kriminalac koji je član ZO svojom voljom ali i osoba koja pruža pomoć i usluge članovima ZO, usljed njihovog pritiska, ucjena ili kao protivuslugu za poziciju na koju su postavljeni. Pravno gledano potpuno je isto da li sam napadnut fizički ili mi se prava otimaju od strane kriminalca koji to čini svojom voljom ili od strane osobe koja to čini u strahu za ostanak na poslu ili svoj život plašeći se da ne završi optužena i likvidirana kao Dijana Milić, kantonalna tužiteljka, što dodatno potvrđuje da nije samo Republika Srpska, ZO, nego je to kompletna mafijaška tvorevina BIH, skupa sa svim svojim entitetima, kantonima i ostalim oblicima zločinačkog udruživanja radi pljačke i kontrole nad narodom.
U ovoj žalbi ukazaću prije svega na svjesno, smišljeno i uporno kršenje zakona od strane PZO te pogrešne primjene materijalnog prava a što se tiče činjeničnog stanja koje nije utvrđeno ili je pogrešno utvrđeno za to će biti potrebno da sudsko vijeće pročita u cjelosti zapisnike sa glavne rasprave kojih ima oko 100 stranica uz sve restrikcije i ograničenja koja mi je nametao PZO.
Na osnovu člana 238. Ustava SFRJ: "Nitko nema pravo da prizna ili potpiše kapitulaciju, niti da prihvati ili prizna okupaciju Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije ili pojedinog njenog dela. Nitko nema pravo da spreči građane Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije da se bore protiv neprijatelja koji je napao zemlju. Takvi akti su protivustavni i kažnjavaju se kao izdaja zemlje. Izdaja zemlje je najteži zločin prema narodu i kažnjava se kao teško krivično delo."
obavještavam tuženu RS i sve njene samozvane organe da Republiku Srpsku, Federaciju BIH i BIH u cjelini tretiram kao OKUPATORSKU, MAFIJAŠKU, FAŠISTIČKU ZLOČINAČKU ORGANIZACIJU, sve njene službenike i sluge kao neprijatelje, kriminalce i izdajnike, koji će u budućnosti krivično odgovarati za sve zločine koje čine ne samo prema mojoj porodici i meni nego prema svim nevinim građanima na teritoriji SFRJ.
Posebno je zanimljivo pominjanje pojma "Dopuštena samopomoć" iz ZOO u tekstu presude, jer sam se isključivo ja pozvao na to pravo objašnjavajući zašto sam se suprotstavio fašističkim naredbama ta tako došao do dokaza da se primjenjuju. Tako i ovu žalbu treba tretirati kao "Dopuštenu samopomoć" odnosno nužnu odbranu od ZO i PZO. S druge strane više je nego jasno da taj pojam nije unesen u presudu zbog mojih radnji nego kao opravdanje za nečiji kriminal iako se ni tužena RS niti bilo koji pojedinac u priklopljenim predmetima nije pozvao na taj član iz ZOO, te se postavlja pitanje zašto je taj član sud uneo u presudu kada je tužena stranka RS a taj član se odnosi isključivo na pojedince, fizičke osobe a ne na organe ili državu. O tome ću još biti riječi ali je nevjerovatno da se država navodno brani od pojedinca preko 5 godina ne na osnovu zakona i pismenih rješenja, nego primjenjuje godinama "nužnu odbranu"...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902