ČLANAK 445

Tužilac Stjepanović nije istraživala ubistvo djeteta nego ga je prikrila da bi zataškala krijumčarenje Dodikovog tajkuna inače trenutnog poslanika Skupštine RS. Istovremeno su u Bobar banci istog vlasnika, čiji je RS suvlasnik prali novac narko mafije Darka Šarića, te je 25.02.2012. evidentirano preko 4 miliona KM transakcija


VISOKOM SUSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

PRITUŽBA PROTIV TUŽIOCA STJEPANOVIĆ DANICE

U PRILOGU OVE PRITUŽBE JE MATERIJAL KOJI JE NEDOSTAJAO SPECIJALNOM TUŽILAŠTVU RS DA BI POKRENUO ISTRAGU. TOKOM 3 GODINE STJEPANOVIĆ DANICA UZ POMOĆ KOVAČEVIĆ NOVAKA KORISTILA JE SVE MOGUĆE NAZAKONITE METODE DA BI TI DOKAZI OSTALI SAKRIVENI...
Početkom 2010-te, poslao sam pritužbu VSITV-u, vezano za postupanje prije svega nadležne tužioca Stjepanović Danice u predmetu istrage okolnosti pod kojima je nastradala osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo. U oko pola godine lažne istrage bilo je obilje bezakonja i kriminala, a podsjećam samo na nelogičnost oko mjesta povređivanja.
Naime prema slici lica mjesta, izjavama svjedoka a i mišljanja vještaka, do povrede je došlo bar 10 metara prije pada, a kada sam postavio pitanje: "Ako je do povrede došlo padom sa bicikla na žicu od korpe, kako je moguće da je krvarila prije tog pada" tužilac je odgovorila "TUŽILAŠTVO ĆE URADITI SVE ŠTO JE POTREBNO" i to ponavljala na svako pitanje. Potom je još u septembru, spriječila da dostavim dokaze koje sam otkrio, te je bilo sasvim jasno da joj je cilj prikrivanje ubistva iz tada nepoznatih razloga. Pritužba je evidentirana pod brojem 8547/10, a okončana je dana 06.04.2012. odlukom koju prilažem, da nema osnova za pokretanje postupka.
Predmet ove pritužbe sada se događaji poslije odluke o nesprovođenju istrage donesene 04.01.2010. koje ću redom ukratko obrazložiti. Prilog Patologija 29.07.2009. pokazuje koje su povrede konstatovane obdukcijom, a Patologija 05.08.2009. govori o izgledu pretpostavljenog oruđa i ne radi se o žici...
No po okončanju radnji tužioca, početkom 2010-te dobio sam dozvolu suda i fotografisao predmete koje je djevojčica imala u vrijeme ubistva, te uočio da je torba dvostruko presječenog kaiša, dio nedostaje, a ostatak opran jakim hemijskim sredstvom, koje je čak i boju skinulo, što se vidi na prilogu "Torba".
Kako o tome nije bilo ni pomena, a pogotovu da je to neko objasnio dostavio sam u OT Bijeljina više snimaka materijalnog dokaza, te s obzirom da ZOKP-u predviđa reakciju tužioca na novi dokaz koji ukazuje na izvršenje krivičnog djela zatražio objašnjenje i stav OT Bijeljina o tome. Kako su mjesecima ranije izbjegavali svaki razgovor bio sam siguran da će tako nastaviti i dalje te sam zatražio pismeno podatke Zahtjevima prama ZOSPI-a. Podsjećam da sam tad već podneo krivičnu prijavu i na činjenicu da UDT uz svako obavještenje o otvaranju predmeta šalje objašnjenje da se mogu dostaviti dodatne informacije za taj predmet, te će biti jasnije zašto niti na jedan od narednih zahtijeva nikada nije odgovoreno:
Zahtjev 02.02.2010. pokazuje da tražim uvid i kopiranje, a Zahtjev 11.02.2010. u nekoliko redova odslikava suštinu prikrivanja ubistva, jer pokreće pitanje mjesta i načina povređivanja, da li je i po jednom vještaku, sve unutrašnje povrede nanijela žica, zašto je torba u takvom stanju, te na kraju predviđam razne smicalice, odnosno da će nemajući odgovor koristiti svaki način da me neutrališu.
Zahtjev 15.02.2010. pokazuje da mi nije omogućen uvid i kopiranje te ponavljam isto, a Zahtjev 17.03.2010. potvrđuje kontinuitet bezakonja i odbijanja tužioca da omogući pristup informacijama, koje dokazuju njena krivična djela.
Kako je poslije 50 dana odbijanja svakog razgovora, više desetina uzaludnih dolazaka i neodgovaranja na zahtijeve, bilo jasno da je tužilac Stjepanović prikrila ubistvo i nastavlja sa tim, poslao sam obavjest o tome svim tužiocima i objavio sliku materijalnog dokaza uz opasku da će odgovorni završiti u zatvoru, ako ne otkriju za čije su interese radili. Prilog "Obavještenje" pokazuje tekst koji sam poslao tužiocima službeno nevezanim za slučaj, te tužiocu Gruhonjiću, poslije čega su me on i Debeljević lažno prijavili za "Ugrožavanje sigurnosti".
Dakle umjesto da pokrenu istragu pošto sam im doneo dokaz "na tacni" ili da daju objašnjenje ako ga imaju, odgovore na zahtjeve što bi bilo u skladu sa odgovornim poslom koji obavljaju, smišlja se plan kako da mi se nanese šteta, te šalju policiju da mi odnese računar, misleći da dokaze nisam umnožio. Ta lažna prijava okončana je poslije dvije i po godine razvlačenja, za koje vrijeme sam opisivan kao psihopata i manijak te se to koristilo kao izgovor za zabranu pristupa. OT Doboj je u predmetu T15 0 KT 0002365 10 od 14.12.2012. godine, konstatovao da nije bilo nikakvih prijetnji, što su svi dobro znali, ali im je to trebalo kao protivteža mojim prijavama i pritužbama, ta da bi me spriječili u prikupljanju novih dokaza i dostavama istih UDT-u. Da bih došao do dokaza da se radi o lažima pokrenuo sam taktičke tužbe, a prilažem zapisnik sa pretresa 80 0 Mal 035904 11 Mal u kome sekretar OT Bijeljina izjavljuje da joj nikada nisam prijetio, te da nikoga nije ovlastila da u njeno ime prijavljuje navodne prijetnje.
Ista osoba je u spis priložila dokument MUP-a "Aco Teodorovic zabiljeska" iz koga se vidi da su prijavu izvršili g. Debeljević i Gruhonjić u svojstvu građana, te slagali da prijetim i drugima uključujući Stjepanović Danicu. Iako pod neprestanim nadzorom, stražom i pretresanjima predajem pismeni "Zahtjev tuziocu" dana 30.04.2010. na koji naravno nije bilo reakcije, a iz sadržaja se vidi i zašto, te koji su motivi tužioca.
No ja nastavljam sa ličnom istragom i otkrivam da je materijalni dokaz ubistva sa mjesta zločina uklonio portir AD Univerzal, te podnosim prijavu u OT Bijeljina 24.06.2010. uz dodatak da je mjenjao izjave više puta i pomogao kamionu da pobjegne prije dolaska policije. Sve to je urađeno da se ne otkrije krijumčarenje, o čemu sam dokaze htio lično da predočim tužiocu i dobijem odgovore na mjesecima ranije poslate zahtijeve. U OT Bijeljina 08.07. to odbijaju, te nalažu da izađem čime nastavljaju sa ponižavanjima kršeći pravo iz Ustava RS, član 14, čemu sam se mirno suprotstavio, shodno članu 48 Ustava RS, da bih imao dokaz o tom bezakonju. Nadao sam se da ću biti uhapšen, ali to se nije desilo nego je taj dan kasnije predstavljan kao "početak svega" odnosno da sam tada prvi put bez ikakvog razloga došao u OT Bijeljina, samo da bih remetio "red i mir". RED I MIR, kriminalaca, koji je tužilac Stjepanović štitila prikrivajući ubistvo djeteta.
Plan je bio da me ignorišu i nalažu sudskoj policiji zabranu pristupa nadležnima sve dok sam ne odustanem, a sve što bih predavao u pisarnici je "nestajalo", tako da je jedini način da imam dokaz da sam uopšte dolazio i da mi se otimaju zakonom garantovana prava bio taj da se nasilnicima suprotstavim odbijanjem njihovih naredbi. Da je to istina dokaz je to što nikada nije odgovoreno na moje zahtijeve upućene mjesecima ranije. Istovremeno dolazim do dokaza da je tužilac Stjepanović prevarila vještaka trasologa i nije mu dostavila podatke o unutrašnjim povredama, te s obzirom da je majka ubijene djevojčice najavila dolazak, obavještavam o tome glavnog tužioca, (prilog "Obavjestenje i zahtjev") uvjeren da će pokušati na sve načine da nas otjeraju i nastave sa prikrivanjem zločina, jer drugi izlaz nemaju...
Zabilješka 1419/10, pokazuje da su nam cijelo vrijeme lagali kako OT Bijeljina nije nadležno za slučaj, a ono što se ne vidi je da su slagali i to da tužilac Stjepanović nije u zgradi. Pošto smo stajali ispred zgrade sa sudskim policajcem Petričevićem, iznenada se na ulazu pojavila dotična, "koje nije bilo" te vidjevši nas pobjegla nazad u zgradu. Uglavnom ulaz nam je zabranjen, te smo se mirno tome suprotstavili i odbili da izađemo dok nam, se ne omogući predaja dokaza i što je najvažnije da se odgovori na sporna pitanja. Naravno da oni koji su i prikrili zločine nemaju namjeru davati objašnjenja koja nemaju, te se umjesto da se majci daju odgovori o njenom jedinom ubijenom djetetu, teror intenzivira i drže nas u zarobljeništvu 5 sati bez potvrde o lišenju slobode.
Kako nije bilo moguće ni usmeno razgovarati sa nadležnima, niti predati dokaze uz izjavu na zapisnik, sačinio sam transkript razgovora sa trasologom, "Izjava vještaka" i predao ga u OT Bijeljina dana 20.10.2010, kao i disk sa audio snimkom. Razgovor se može čuti i na web stranici "KANTONALNOM TUZILASTVU KANTONA SARAJEVO" na kojoj su i detalji koji dokazuju šverc i falsifikovanje tahograf trake od strane krijumčara koji si dovezli "robu" istovremeno kada djevojčica pada na asvalt:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/16/3261089
Ova prijava je dostavljena u KT Sarajevo, kao mjesno nadležno za firme iz kojih je dovezena švercovana roba a koje vodi predmet pod brojem T09 0 KTA 0034144 13. Istovremeno sam sve podatke slao izvan zemlje, sa uputama da se dostave Interpolu, te mnogim organima u zemlji, od kojih je neko to proslijedio Specijalnom tužilaštvu, što sam saznao tek kad sam dobio obavjest o nesprovođenju.
Naredba KTA-ST-122-10, čije isječke prilažem na jednom listu, (kompletnu možete zatražiti od njih kako bi se uvjerili u autentičnost) pokazuje da se istraga ne sprovodi jer nisu dostavljeni dokazi da je torba u stanju koje opisujem, kao i o tome da trasologu nisu poslati podaci o svim povredama.
U vrijeme kada UDT i Specijalni tužilac rade na ovim predmetima u kojima teretim tužioca Stjepanović za izvršenje teških krivičnih djela koje je g. Švraka Mahmut precizno, kratko i jasno opisao, krivci čine sve da me spriječe u pristupu spisu, kako snimke ne bih mogao poslati onima koji rade na tim predmetima. Stvarni stav OT Bijeljina otkriva se u dopisu "A - 326/12" od 15.11.2012. u kome g. Kovačević Novak kaže da je za njega slučaj okončan u februaru 2010-te iz čega se vidi da za njih NE POSTOJI ništa od materijala koje smo dostavljali tokom skoro 4 godine.
Još se čudi zašto se neki dopisi ponavljaju iako skoro ni na šta nisu odgovarali. Zahtjev 25.02.2011. u prilogu je jedan od takvih zahtijeva, a igrom slučaja predat istog dana kada je u Specijalnom tužilaštvu RS zaprimljena moja pritužba sa diskom na kome se nalaze fotografije torbe i izjava vještaka. 3 dana potom, 28.02.2011. Dodik Milorad prijeti ukidanjem tog tužilaštva, g. Švraka se imenuje na poziciju glavnog republičkog tužioca, te se slučaj zatvara bez pomena o dostavljenim dokazima. Razlog se otkriva krajem 2012-te kada isti g. Švraka, priznaje pred kamerama da za procesuiranje "KRUPNIH RIBA" nema političke volje.
Zato tužilac Stjepanović nije istraživala ubistvo djeteta nego ga je prikrila da bi zataškala krijumčarenje Dodikovog tajkuna inače trenutnog poslanika Skupštine RS. Istovremeno su u Bobar banci istog vlasnika, čiji je RS suvlasnik prali novac narko mafije Darka Šarića, te je 25.02.2012. evidentirano preko 4 miliona KM transakcija. Kasnije te godine i UDT obustavlja rad na predmetu UDT : 8547/10, tako da smatrajući vjerovatno da je opasnost prošla i da nemam koristi više od dostavljanja materijala VSITV-u, poslije 3 godine terora, diskriminacije, ponižavanja, dolazaka oko 200 puta, hapšenja i vrijeđanja, konačno se donosi "Rjesenje 12.09.2012." te mi predaju diskovi sa snimcima mjesta zločina i obdukcije.
"Snimci kamiona" koje sam tada takođe dobio pokazuju da stigao tehnički neispravan, sa rezervoarom našpanovanim trakama upravo na visini rane na grudima djevojčice. No da li je Ivonu Bajo ubio komad lima otkinut prilikom skretanja, dejstvom jedne od ovih traka našpanovanih silom od 3 tone kako sumnjam da se desilo je mnogo manje važno od snimaka koji pokazuju falsifikovanje lica mjesta i obdukcije.
Poslednji prilog na nekoliko slika pokazuje prvo da tragovi krvi počinju mnogo prije pada i to upravo na mjestu ukrštanja djevojčice sa kamionom. Snimak gdje se mjeri žica pokazuje da je tupa i prečnika 3 mm, dok su povrede sasvim drugih dimenzija. Nijednu od njih a posebno se to jasno vidi kod probodene kosti ta žica ne samo da nije mogla napraviti, nego kroz otvor dimenzija 25 mm dužine i samo 1 mm širine, žica prečnika 3 mm, ne može proći.
Zato ovi snimci nisu poslati trasologu i zato sam gestapovskim metodama sprečavan da dođem do njih. Uz sliku torbe, to su upravo oni dokazi koje pominje g. Mahmut Švraka da ih nije bilo, te zato i nije pokrenuo istragu.
Tužilac Stjepanović Danica kao nadležna za spis u kome su sakrivani snimci, je od dana obustave istražnih radnji ignorisala obavezu iz ZOKP-u vezano za nove dokaze, odbijala rad sa strankama na koji je obavezna 4 sata dnevno i samo jednom se udostojila da razgovara sa majkom ubijenog djeteta.
Da li vam je čudno što je tužilac Stjepanović oprala dokaz ubistva benzinom i kako je to objasnila majci ubijene djevojčice, jedan jedini put od 2010-te naovamo kada joj je dozvolila pristup. Meni naravno nije iako sam opunomoćen da je zastupam, ali sam dao instrukcije sestri koje pitanje da postavi i kako.
Vidjevši sliku torbe tužilac Stjepanović je reagovala kao da je vidjela živu kobru i viknula "NOSITE TO OD MENE". Potom je sestra pitala, odakle tragovi krvi 10 metara prije "pada" ko je sklonio torbu, kako je kaiš presječen, zašto je opran, gdje je nestao dio, zašto trasolog ne zna ništa ni o tome ni o unutrašnjim povredama ? IMATE LI VI ODGOVOR ???
Na to je tužilac odgovorila "NEMAM" i dodala: "ZNATE LI VI, HAJDE VI NAMA RECITE" ???
Uz sve ove dostavljene dokaze, od UDT-a očekujem da će postaviti ova pitanja tužiocu Stjepanović i o njenom odgovoru obavjestiti mene kao zastupnika gospođe Budimke Bollin Bajo, jer sve dok odgovore ne dobijemo ili krivci za sakrivanje dokaza i zločina ne budu pod istragom mi odustati nećemo, nego će ovi dokazi sa prvim proljetnim danima biti prezentovani prolaznicima ispred zgrade OT Bijeljina.
UKOLIKO VSITV-E NE ZAUSTAVI OVAJ MONSTRUOZNI KRIMINAL RANIJE

PRILOZI

Odluka za 8547/10
Patologija 29.07.2009.
Patologija 05.08.2009
Torba
Zahtjev 02.02.2010.
Zahtjev 11.02.2010.
Zahtjev 15.02.2010.
Zahtjev 17.03.2010.
Obavještenje
Zahtjev tuziocu
Zapisnik 80 0 Mal 035904 11 Mal

Aco Teodorovic zabiljeska
Obavjestenje i zahtjev
Zabilješka 1419/10
Izjava vještaka
Naredba KTA-ST-122-10
Zahtjev 25.02.2011.
A - 326/12
Rjesenje 12.09.2012.
Snimci kamiona
Falsifikati

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902